[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Interní webové stránky: mat.fs.cvut.cz


Přípravný kurz z matematiky

nejen pro maturitu či přijímačky na VŠ technického zaměření

je desetidílný cyklus volně přístupných přednášek určený primárně pro všechny zájemce z řad studentů - maturantů. Každý týden je věnován jednomu tématu (rozděleno podle okruhů požadavků na státní maturity), v rozmezí 90 minut dojde na zopakování základních poznatků, jejich procvičení na typových úlohách s přihlédnutím na vybrané úlohy z přijímacích testů na technické VŠ. Celý kurz je zdarma, registrace dopředu není nutná.   

Studijní programy

Bakalářský studijní obor STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ,
profil Matematické a fyzikální modelování

umožní studentům získat takové znalosti a dovednosti z matematiky, fyziky a strojařiny, které jsou nutné k tvorbě modelů, pomocí nichž lze předvídat chování vyvíjených zařízení, materiálů či procesů. Společné základní předměty oboru Strojního inženýrství jsou rozšířené o matematiku a fyziku (podle preferencí studenta).

Magisterský studijní program  APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ,

specializace Matematické modelování v technice

je určen pro studenty se zájmem o matematické modelování a použití moderních výpočetních a matematických metod v inženýrských problémech. Rychlý rozvoj výpočetní techniky umožňuje provádět i poměrně komplexní výpočty a počítačové simulace se stále více využívají v inženýrské práci, ochraně životního prostředí, medicíně a mnoha dalších oborech. Studenti dostávají teoretické i praktické základy, aby mohli nejen používat a modifikovat software užívaný pro numerické modelování (ANSYS Fluent, OpenFOAM), ale i vyvíjet vlastní. Již během studia budou řešit konkrétní inženýrské problémy např. proudění v dýze nebo lopatkovém stroji, proudění vzduchu nad zemským povrchem nebo krve v cévách a mnohé další.

Doktorský studijní program APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ,

specializace Matematické a fyzikální inženýrství

prohlubuje znalosti získané v magisterském programu Matematické modelování v technice nebo v oborech podobných. Je vhodný i pro absolventy matematicky a fyzikálně zaměřených škol. Vzdělávání probíhá ve spolupráci s předními odborníky z dalších vysokých škol a ústavů Akademie věd a je obvykle zaměřeno na konkrétní problematiku řešenou v přímé spolupráci s průmyslem nebo v rámci grantových projektů různého typu. Perspektivním doktorandům umožňujeme zahraniční stáže (např. VKI Brusel). Jsme schopni nabídnout i společné doktorské studium se zahraničním pracovištěm, s nímž dlouhodobě spolupracujeme, např. VKI Brusel, Uni Paříž 13, Uni Toulon. Naši doktorandi již úspěšně obhájili doktorské práce v společném studiu (titul z obou universit) s Uni Marseille, Uni Toulon, ULB Brusel, VKI Brusel, připravuje se obhajoba společně s Uni Paříž 13.
Oba tyto programy připravují špičkově vzdělané odborníky, kteří našli uplatnění ve společnostech jako MBtech Bohemia, Škoda Auto, Ricardo Prague, Doosan Škoda Power, Honeywell, PBS ENERGO, VKI Brusel, Swell, Porsche Engineering, Techsoft, atd.

Chci být inženýrem se zaměřením na teoretické disciplíny a jejich aplikace ve strojírenství.