[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Specializace

Ústav technické matematiky je garantem specializace  Matematické modelování v technice  v magisterském studijním programu APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ a specializace Matematické a fyzikální inženýrství  v doktorském studijním programu APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ.

Interní webové stránky: mat.fs.cvut.cz