[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Předměty

kódnázevzakončenírozsahodkazy
E012035 Algorithmization and Programming KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
E012036 Algorithmization and Programming KZ 1P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2011081 Aplikovaná matematika pro mechaniku Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2011001 Aplikovaná matematika pro mechaniku Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E013992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2013992 Bakalářská práce Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2013999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [dokumenty]
2013991 Bakalářská práce - Ústav technické matematiky Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2012299 Bakalářský projekt KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E013066 Basics of Stochastic Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E012121 Branch Project I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E012122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E013019 Complex functions and integral and discrete transforms Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E012037 Computer Graphics KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E011018 Constructive Geometry Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E011021 Constructive Geometry Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E01A018 Constructive Geometry A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E01A021 Constructive Geometry A ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2013998 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2011098 Dynamické systémy ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2016020 Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2011078 Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2013019 Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2016036 Geometrie pro CAD Z 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W01TZ003 Integrální a diskrétní transformace ZK 65P [anotace] [dokumenty]
W01T001 Integrální a diskrétní transformace ZK 45B [anotace] [dokumenty]
2011021 Konstruktivní geometrie Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2011018 Konstruktivní geometrie Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
201A021 Konstruktivní geometrie A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
201A018 Konstruktivní geometrie A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2011083 Matematické modelování problémů proudění ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2016067 Matematické modelování s technickými aplikacemi I. Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2016068 Matematické modelování s technickými aplikacemi II. Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W01OZ001 Matematické modelování turbulence v technických aplikacích ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W01A014 Matematické modelování v proudění ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2011087 Matematické modelování v technických aplikacích Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2011715 Matematické modelování v technických aplikacích Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2011716 Matematické modelování v technických aplikacích Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
W01A002 Matematické modelování ve stlačitelném a nestlačitelném proudění ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W01TZ004 Matematické základy počítačové grafiky ZK 65P [anotace] [dokumenty]
2011056 Matematika I. Z,ZK 4P+4C [anotace] [dokumenty]
2011067 Matematika I. Z,ZK 4P+4C [anotace] [dokumenty]
2011091 Matematika I. Z,ZK 4P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
201A067 Matematika I. A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
201A056 Matematika I.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
201A091 Matematika I.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
2011068 Matematika II. Z,ZK 4P+4C [anotace] [dokumenty]
2011062 Matematika II. Z,ZK 4P+4C [anotace] [dokumenty]
2011092 Matematika II. Z,ZK 4P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
201A068 Matematika II. A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
201A062 Matematika II.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
201A092 Matematika II.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
2011009 Matematika III. Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2011093 Matematika III. Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
201A093 Matematika III.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
201A009 Matematika III.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2013054 Matematika pro mechaniku Z 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2011097 Matematika pro mechaniku Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2011100 Matematika 5 ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
E011087 Mathematical Modeling in Technical Applicatiions Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E011715 Mathematical Modeling in Technical Applicatiions Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E011716 Mathematical Modeling in Technical Applications Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E011091 Mathematics I. Z,ZK 4P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E011067 Mathematics I. Z,ZK 4P+4C [anotace] [dokumenty]
E011056 Mathematics I. Z,ZK 4P+4C [anotace] [dokumenty]
E01A067 Mathematics I. A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E01A056 Mathematics I.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E01A091 Mathematics I.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
E011068 Mathematics II. Z,ZK 4P+4C [anotace] [dokumenty]
E011062 Mathematics II. Z,ZK 4P+4C [anotace] [dokumenty]
E011092 Mathematics II. Z,ZK 4P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E01A068 Mathematics II. A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E01A092 Mathematics II.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
E01A062 Mathematics II.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E011009 Mathematics III. Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E011093 Mathematics III. Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E01A009 Mathematics III.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E01A093 Mathematics III.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
E011054 Mathematics in Mechanics Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E013044 Mathematics Repetitory Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2015003 Mechanika tekutin a termodynamika KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2011073 Metoda konečných objemů I. Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2011074 Metoda konečných objemů II. ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
2016110 Metoda konečných prvků Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2011069 Metoda konečných prvků v aplikacích ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W01O002 Metody rozkladu oblasti ZK 45B [anotace] [dokumenty]
2011079 Modelování v proudění ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W01F001 Modely turbulence a numerické řešení turbulentního proudění ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2016047 Mongeovo promítání Z 1P+0C [anotace] [dokumenty]
W01A003 Neuniformní racionální B-spline (NURBS) ve strojírenství ZK 45B [anotace] [dokumenty]
E011049 Numerical Mathematics Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E01A049 Numerical Mathematics A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W01OZ002 Numerická aproximace modelů proudění ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2011049 Numerická matematika Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
201A049 Numerická matematika A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W01O003 Numerická simulace problémů proudění ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W01A004 Numerické metody algebry ZK 45B [anotace] [dokumenty]
W01OZ003 Numerické metody algebry ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2011085 Numerické metody pro inženýry Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2013055 Numerické metody pro inženýry Z 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2013056 Numerické metody pro inženýry I. Z 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2012054 Numerické metody pro inženýry II. KZ 0P+4C [anotace] [dokumenty]
W01A005 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W01TZ005 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic ZK 65P [anotace] [dokumenty]
W01A006 Numerické metody v aerodynamice ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2016103 Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic Z 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2013030 Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic Z 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W01A007 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných diferencí a konečných objemů ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W01TZ006 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných objemů ZK 65P [anotace] [dokumenty]
W01TZ007 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných prvků ZK 65P [anotace] [dokumenty]
W01A008 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, základy metody konečných prvků ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2011084 Numerické simulace proudění v inženýrských aplikacích ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
2012990 Oborový projekt - ISP KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2012090 Oborový projekt - ISP KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2012991 Oborový projekt - ISP KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2012091 Oborový projekt - Ústav technické matematiky KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2012121 Oborový projekt I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2013121 Oborový projekt I. Z 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2012122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2012222 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
W01T002 Obyčejné diferenciální rovnice ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2012018 Obyčejné diferenciální rovnice KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W01TZ001 Obyčejné diferenciální rovnice ZK 65P [anotace] [dokumenty]
W01T003 Parciální diferenciální rovnice ZK 4P+0C [anotace] [dokumenty]
W01TZ002 Parciální diferenciální rovnice ZK 65P [anotace] [dokumenty]
2011088 Parciální diferenciální rovnice I. ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2011090 Parciální diferenciální rovnice II. ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
2011089 Parciální diferenciální rovnice II. ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W01U001 Pedagogická praxe Z - [anotace] [dokumenty]
W01A009 Počítačová grafika ZK 45B [anotace] [dokumenty]
2012037 Počítačová grafika KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2013044 Praktikum z matematiky Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2012030 Pravděpodobnost a statistika KZ 2P+0C [anotace] [dokumenty]
2012050 Pravděpodobnost a statistika KZ 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W01A015 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W01TZ008 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství ZK 65P [anotace] [dokumenty]
W01A011 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství I ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W01A012 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství II ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2016003 Programovací jazyk C Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2015001 Programování inženýrských aplikací KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2013031 Programování inženýrských aplikací I. Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2012056 Programování inženýrských aplikací II. KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
E012091 Project KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E013113 Project III. Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2013111 Projekt I. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2013112 Projekt II. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2013113 Projekt III. Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W01P001 Publikace k tématu disertační práce Z - [anotace] [dokumenty]
2016070 Repetitorium středoškolské matematiky Z 1P+0C [anotace] [dokumenty]
W01R001 Rešerše stavu problematiky DP Z - [anotace] [dokumenty]
2016007 Seminář z matematiky I. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2016008 Seminář z matematiky II. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2016009 Seminář z matematiky III. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2016066 Seminář z numerické matematiky Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
W01S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z - [anotace] [dokumenty]
E013991 Thesis Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W01T004 Variační počet a teorie optimální regulace ZK 30B [anotace] [dokumenty]
2012035 Základy algoritmizace a programování KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2012036 Základy algoritmizace a programování KZ 1P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
W01A013 Základy funkcionální analýzy ZK 30B [anotace] [dokumenty]
W01A016 Základy metody konečných prvků ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2013066 Základy stochastiky Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]