[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

Kontakt

Kontaktní informace:

Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2

e-mail: 12101 (zavináč) groups.fs.cvut.cz
tel: +420 224 357 456

Interní webové stránky: mat.fs.cvut.cz


 

Vedoucí ústavu

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by


Sekretariát ústavu

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by


Kontakty na jednotlivé pracovníky a doktorandy odboru najdete pod záložkou lidé