[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Lidé

doc. Ing. Josef Adamec, CSc.

doc. Ing. Josef Adamec, CSc.

Josef.Adamec (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní

(22 435) 2578

místnost: B1-331, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA101/05/0675  
  Teoretická a experimentální optimalizace cévních rekonstrukcí z hlediska hemodynamiky – Adamec, J. (2005-2007)

Článek v periodiku

2016

 • Vascular stenosis asymmetry influences considerably pressure gradient and flow volume – Nováková, L. - Malík, J. - Kolínský, J. - Adamec, J., - Kudlička, J., 2016

2015

 • Measurement of Flow Characteristics in a Model of Aneurysm by PIV and FLIF Method – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015
 • Steady Flow in Various Geometries of the Carotid Artery Bifurcation – Veselý, O. - Nováková, L. - Adamec, J., - Balek, T., 2015

2014

 • Surveillance of arteriovenous accesses with the use of duplex Doppler ultrasonography. – Malík, J. - Kudlička, J. - Nováková, L. - Adamec, J. - Malíková, H., - Kavan, J., 2014

2012

 • Common Carotid Wall Shear Stress and Carotid Atherosclerosis in End-Stage Renal Disease Patients – Malík, J. - Kudlička, J. - Tuka, V. - Chytilová, E. - Adamec, J. - Ročínová, K., - Tesař, V., 2012

2007

 • The Stenosis Shape Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2007
 • Particle Image Velocimetry Measurement in the Model of Vascular Anastomosis – Grus, T. - Lindner, J. - Vik, K. - Tošovský, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J., - Adamec, J., 2007

2006

 • Flow Pattern and Shear Stress Distribution in Distal End-to-Side Anastomosis – Adamec, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H., - Tůma, J., 2006

2005

 • Measurement of Two Phase Flow – Novotný, J. - Nováková, L. - Nožička, J., - Adamec, J., 2005

2001

 • Some Unconventional Applications of Thermometers in Turbomachinary – Nožička, J. - Adamec, J., - Hanus, D., 2001
 • Experimental Investigation of Pulsatile Flow in Circular Tubes – Adamec, J. - Nožička, J. - Hanus, D., - Kořenář, J., 2001

2000

 • Investigation of the Pulsatile Pipe Flow – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 2000

1999

 • Visualization Experiment as a Basic for Ecologization of Metallurgical Plants – Nožička, J. - Adamec, J., 1999

1998

 • Measurement of Properties of Unsteady Compressible Flow – Nožička, J. - Adamec, J., 1998

Stať ve sborníku

2017

 • Pressure relationship in the area of hemodialysis access when determining the blood flow rate through the vein using the dilution method – Kašpárek, M. - Nováková, L., - Adamec, J., 2017

2016

 • Pressure drop across a double stenosis – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2016

2015

 • Elastic tube damping effect on periodic unsteady flow – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015
 • Měření v modelu aneurysmatu metodou PIV a PLIF – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015
 • Experimental study of effect of stenosis geometry on pressure loss for periodic flow – Veselý, O. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015
 • Vliv geometrie karotické bifurkace na proudové pole – Veselý, O. - Balek, T. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015
 • Experimental study of effect of stenosis geometry on flow parameters – Veselý, O. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015

2014

 • Identifikace pohybujících se stěn při zpracování PIV signálu – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2014
 • Experimental study of effect of stenosis geometry on flow parameters – Veselý, O. - Nováková, L., - Adamec, J., 2014
 • Simultaneous Flow Field and Tube Wall Deformation Measurement – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2014

2013

 • Určení součinitele místní ztráty pro zúžení trubice – Kolínský, J. - Adamec, J., - Nováková, L., 2013
 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FLOW THROUGH A CONSTRICTED TUBE – Kolínský, J. - Nováková, L. - Adamec, J., - Kudlička, J., 2013
 • STENOSIS CONSIDERED BY THE FLUID DYNAMICS – Adamec, J. - Nováková, L. - Kolínský, J. - Malík, J., - Kudlička, J., 2013
 • Pulsatile flow analysis in a bend square channel by modal decomposition – Manoch, L. - Matěcha, J. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2013
 • Method for the evaluation of minor losses in pulsatile laminar fluid flow – Netřebská, H. - Matěcha, J. - Schmirler, M. - Manoch, L., - Adamec, J., 2013
 • The influence of flow parameters on the transition to turbulence in pulsatile flow – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Ježek, J., - Adamec, J., 2013
 • The Measurement of Wall Shear Stress in the Low-Viscosity Liquids – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Ježek, J., - Adamec, J., 2013

2010

 • PIV Measurement Inside the Elastic Tube during its Collapse – Kolínský, J. - Adamec, J., 2010

2008

 • Z historie hemodynamiky – Adamec, J. - Ježek, J., 2008
 • The Measurement of Wall Shear Stress in Conductive Liquids by the CTA Method – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Adamec, J., - Ježek, J., 2008

2007

 • The Effect of Angle and Hemodynamics upon Long-term Patency in Distal Vascular Graft Anastomoses - Experimental Stucy – Grus, T. - Lindner, J. - Krajíček, M. - Maresch, M. - Tošovský, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J., - Adamec, J., 2007
 • Hemodynamic Parameters of End to Side Anastomosis- Experimental Study – Grus, T. - Lindner, J. - Krajíček, M. - Vik, K. - Tošovský, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J., - Adamec, J., 2007
 • Experimental Study of Bypass of Critical Locations in Relation – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Adamec, J. - Ježek, J., - Grus, T., 2007
 • The Graft-Host Diameter Ratio Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Adamec, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J., - Manoch, L., 2007
 • Experimental Study of Bypass of Critical Locations in Relation – Schmirler, M. - Netřebská, H. - Matěcha, J. - Adamec, J. - Ježek, J., - Grus, T., 2007
 • Měření periodického proudění metodou Time-Resolved PIV a LDA – Matěcha, J. - Novotný, J. - Adamec, J. - Kysela, B., - Chára, Z., 2007
 • Hemodynamické parametry v distální end-to-side anastomóze femoropopliteálního bypassu – Matěcha, J. - Grus, T., - Adamec, J., 2007
 • Unsteady Characteristics of a Plane Jet Impinging into a Blind Trough Cavity – Knob, M. - Uruba, V. - Antoš, P. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2007
 • Unsteady Characteristics of a Plane Jet Impinging into a Blind Trough Cavity – Knob, M. - Uruba, V. - Antoš, P. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2007
 • The Unsteady Behavior of a Plane Jet Impinging into a Through Cavity – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2007

2006

 • The Stenosis Shape Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2006
 • Rychlostní profil v kanále obdélníkového průřezu – Novotný, J. - Nováková, L. - Chára, Z. - Adamec, J., - Matěcha, J., 2006
 • The Stenosis Shape Influence on the Flow Pattern in Distal End-to-Side Anastomosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2006
 • Numerical Study of the Flow Behind the End-to-Side Anastomosis – Tůma, J. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2006
 • Flow Pattern Investigation with Respect to the Stenosed Bypass Shape – Adamec, J. - Matěcha, J. - Netřebská, H., - Schmirler, M., 2006
 • The Effect of a Vortex on the Heat Transfer – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2006

2005

 • Vliv vířivosti na přenos pasivního skaláru v oscilačním proudění – Vališová, K. - Knob, M., - Adamec, J., 2005
 • Using the PIV Method for Blood Flow Investigation – Matěcha, J. - Vališová, K., - Adamec, J., 2005
 • Unsteady Fluid Flow with Focus on Hemodynamics – Matěcha, J. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2005
 • Experimental Study throw Stenosis – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Tůma, J. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2005
 • Unsteady Flow Investigation behind the End-to-Side anastomosis – Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J. - Schmirler, M., - Adamec, J., 2005
 • Using the PIV Method for Blood Flow Investigation – Matěcha, J. - Adamec, J., 2005
 • Flow Investigation behind the End-to-Side Anastomosis – Matěcha, J. - Netřebská, H. - Tůma, J. - Adamec, J., - Bíca, M., 2005
 • CFD Simulation of Flow past End-to-Side Anastomosis – Tůma, J. - Adamec, J., 2005
 • Proudění ve stenóze – Netřebská, H. - Adamec, J., 2005
 • Numerické vyšetřování sdílení tepla v impaktním proudu do korýtkové kavity – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2005
 • The Effect of the Side Walls on a Two-Dimensional Impinging Jet – Knob, M. - Šafařík, P. - Uruba, V., - Adamec, J., 2005
 • The Flow in a Strait Channel with perpendicular Rib at Stationary and Oscillatory Flow Condition – Vališová, K. - Knob, M., - Adamec, J., 2005
 • The Effect of the Side Walls on the Heat Transfer Characteristics of a Two-Dimensional Impinging Slot Jet – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2005
 • The Effect of the Side Walls on the Heat Transfer Characteristics of a Two-Dimensional Impinging Slot Jet – Knob, M. - Šafařík, P. - Jílek, M., - Adamec, J., 2005
 • A Construction of a Heat Transfer Research Facility – Knob, M. - Adamec, J., - Šafařík, P., 2005

2004

 • Using the PIV Metod for Blood Flow Investigation – Matěcha, J. - Vališová, K., - Adamec, J., 2004
 • Optimalization of End-to-Side Anastomosis Using PIV – Bíca, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2004
 • Measurement of Two Phase Flow – Novotný, J. - Nováková, L. - Nožička, J., - Adamec, J., 2004
 • Accuracy of Stereo - PIV Measurement – Novotný, J. - Čížek, J. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2004
 • Kapaliny pro modely SCS měřených metodou PIV – Matěcha, J. - Bíca, M., - Adamec, J., 2004
 • Combined Probe for Mach Number, Temperature and Incience Indication – Nožička, J. - Adamec, J., - Hanus, D., 2004
 • Vliv parametrů oscilačního proudění na odtržení proudění – Vališová, K. - Knob, M., - Adamec, J., 2004
 • Měření nestacionárního proudění metodou PIV – Matěcha, J. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2004
 • The Effect of the Side Walls on the Heat Transfer Characteristics of a Two-dimensional Impinging Slot Jet – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2004
 • Vliv nepřesnosti kalibrace na výsledky měření metodou PIV – Čížek, J. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2004
 • Měření volné konvekce metodou PIV/LIF – Čížek, J. - Novotný, J., - Adamec, J., 2004
 • Numerická simulace odtrženého proudění za kolmým žebrem v kanálu – Vališová, K. - Knob, M., - Adamec, J., 2004
 • Numerická simulace přestupu tepla v ejektorovém výměníku tepla – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2004
 • A Concept of an Ejector-Type Heat Exchanger – Knob, M. - Šafařík, P., - Adamec, J., 2004
 • Ideový návrh tepelného výměníku – Knob, M. - Sládek, A., - Adamec, J., 2004

2003

 • Aviation in the Czech Lands – Hanus, D. - Adamec, J., 2003
 • Secondary Flow in Curved Cylindrical Channels – Hanus, D. - Anderle, P. - Čenský, T. - Nožička, J., - Adamec, J., 2003
 • Research of Dynamic of Water Reservoirs – Nožička, J. - Ježek, J. - Adamec, J., - Rudiš, M., 2003
 • Aviation in the Czech Lands – Adamec, J. - Hanus, D., 2003
 • Vliv odtažení malíku od prsteníčku ruky v pozici kraulového záběru na proudové pole v úplavu za rukou. Analýza proudového pole pomocí metody PIV – Maršálek, K. - Sulitka, M. - Novotný, J., - Adamec, J., 2003
 • 3D PIV měření v modelu cévy – Matěcha, J. - Novotný, J., - Adamec, J., 2003
 • Aviation in the Czech Lands – Adamec, J. - Hanus, D., 2003
 • Secondary Flow in Curved Cylindrical Channels – Hanus, D. - Anderle, P. - Čenský, T. - Nožička, J., - Adamec, J., 2003
 • Experimentální studie proudění v modelu dýchacích cest – Vališová, K. - Mochizuki, S., - Adamec, J., 2003
 • Verification of the Posibility of Using PIV Metod for Research in the Field of Hemodynamics – Matěcha, J. - Novotný, J., - Adamec, J., 2003

2002

 • Analysis of the Flow Around Human Hand in Craul-Stroke Position by Means of PIV – Maršálek, K. - Sulitka, M., - Adamec, J., 2002
 • Experimental Research of 3D Flow Fields within Curved Channels – Hanus, D. - Čenský, T. - Anderle, P. - Růžička, P. - Nožička, J. - Adamec, J., - Popelka, L., 2002
 • Turbulent Stress in Unsteady Fluid Flow – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 2002
 • Investigation of Reynolds Stress in Fluid Flow – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 2002
 • Měření metodou PIV – Nožička, J. - Adamec, J., 2002

2001

 • Experimental Research of an Unsteady Compressible Fluid Flow – Adamec, J. - Hanus, D., - Nožička, J., 2001
 • Experimental Research of an Unsteady Flow Over a Delta Wing – Adamec, J. - Hanus, D., - Nožička, J., 2001
 • Vývoj leteckých profilů – Popelka, L. - Nožička, J., - Adamec, J., 2001
 • Testing of the PIV System – Novotný, J. - Popelka, L. - Adamec, J., - Nožička, J., 2001
 • Vizualizace proudění za lopatkovou mříží a porovnání výslednků s měřením pomocí anemometrické sondy – Matějka, M. - Novotný, J. - Nožička, J., - Adamec, J., 2001
 • Reynolds Stress in Pulsatile Flow – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 2001
 • Low Turbulence Wind Tunnel for Investigation of Complex Turbulent Flows – Hanus, D. - Anderle, P. - Čenský, T. - Adamec, J., - Nožička, J., 2001

2000

 • The Calibration of Probe for Measurement of the Total Temperature of a Compressible Fluid Flow – Nožička, J. - Adamec, J., 2000
 • Thermocouple Sensors for the Regulation and Protection of Blade Machines – Adamec, J. - Nožička, J., 2000
 • Unsteady Compressible Fluid Flow - Temperature Measurement – Nožička, J. - Adamec, J., 2000
 • Příspěvek k aerodynamické optimalizaci návěsu silničního kamionu – Nožička, J. - Sulitka, M., - Adamec, J., 2000
 • Závislost Reynoldsových napětí na některých parametrech pulzačního toku tekutiny – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 2000
 • Turbulent Plugs in Periodical Nonsteady Fluid Flow – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 2000
 • Non-Stationary Flow of Compressible Fluid Flow – Nožička, J. - Adamec, J., 2000

1999

 • The Education in the Sphere of Fluid Mechanics and Thermodynamics at the TU Prague – Adamec, J., 1999
 • Blood Flow Modeling – Adamec, J. - Nožička, J., - Ježek, J., 1999
 • Measurement of Properties of Pulsatile Flow in Circular Pipes – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 1999
 • Analysis of Turbulent Plugs in Pulsatile Fluid Pipe Flow – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 1999
 • Theoretical and Experimental Research of Fluid Flow Intend on Utilizing of the results in the Domain of Hemodynamics and in Some Technical Domains – Adamec, J. - Nožička, J., 1999
 • Experimental Investigation of Pulsatile Flow in Circular Tubes – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 1999
 • Contribution to Experimental Research of Pulsatile Flow in Tubes Near the Transonic Zone – Kořenář, J. - Adamec, J., 1999
 • Experimental Research of a compressible Fluid Flow – Nožička, J. - Adamec, J., 1999
 • Fighters in 1943. Comparison of Performance Parameters – Popelka, L. - Adamec, J., 1999
 • Finishing of a Reconstruction of the Laboratory – Nožička, J. - Adamec, J., 1999
 • Data Acquisition System for Car Engine Diagnostics – Nožička, J. - Adamec, J., 1999
 • Using Optical Methods at Transonic Flow Field Measurements in Blade Cascade – Šafařík, P. - Adamec, J. - Luxa, M. - Kleinberg, K. - Vlček, V., - Polášek, M., 1999
 • The Facility for an Experimental Research of a Compressible Fluid Flow – Nožička, J. - Adamec, J., 1999
 • Presumption of an Influence of Heat Radiation on a Temperature Sensor – Nožička, J. - Adamec, J., 1999
 • Reynolds Stress in Pulsatile Flow – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 1999

1998

 • Numerical and Mechanical Heart Support Modelling – Adamec, J. - Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F., - Procházka, P., 1998
 • Model mechanické podpory srdečního selhání (matematická a mechanická simulace) – Adamec, J. - Musil, J. - Pražák, J., - Procházka, P., 1998
 • Failing Heart Support – Adamec, J. - Převorovská, S. - Musil, J. - Pražák, J. - Procházka, P., - Maršík, F., 1998
 • Příspěvek k výzkumu stability laminárního proudění v kruhových trubicích – Kořenář, J. - Adamec, J., 1998
 • Měření rychlostních profilů při pulzačním proudění v tuhé trubici – Adamec, J. - Kořenář, J., 1998
 • Měření normálních napětí při pulzačním proudění v trubicích konstantního kruhového průřezu – Adamec, J. - Kořenář, J., 1998

1997

 • Měření rychlosti při pulzačním proudění v trubicích kruhového průřezu – Adamec, J. - Kořenář, J., 1997
 • Zapojení studentů katedry do budování aerodynamické laboratoře – Nožička, J. - Adamec, J. - Sedlář, I., - Locker, L., 1997
 • Nestacionární proudění v osově symetrickém rozšíření – Sobolík, V. - Marty, P., - Adamec, J., 1997
 • O přechodu laminárního proudění v turbulentní při pulzujícím proudění – Adamec, J. - Ježek, J., 1997
 • Heart Rate and Resistance Changes in Cardiovascular System – Převorovská, S. - Musil, J. - Maršík, F., - Adamec, J., 1997
 • Experimental Research of Unsteady Flow – Nožička, J. - Adamec, J., 1997

1996

 • Přestavba laboratoře katedry mechaniky tekutin a termodynamiky ČVUT FSI – Nožička, J. - Adamec, J., 1996
 • Laminární nestacionární periodické proudění a přechod do turbulentního – Adamec, J. - Ježek, J., 1996
 • Ecological Aerodynamics – Adamec, J. - Nožička, J., 1996
 • Proudění dutinou – Ježek, J. - Adamec, J., - Sobolík, V., 1996
 • Výzkum nestacionárního proudění v některých oblastech techniky a v oblasti hemodynamiky – Adamec, J. - Ježek, J. - Nožička, J. - Maršík, F., - Musil, J., 1996
 • Unsteady Flow Measurement – Nožička, J. - Adamec, J., 1996
 • Experimental Investigation of Friction and Minor Losses in Unsteady Flow in Pipes – Ježek, J. - Adamec, J., - Sobolík, V., 1996

1995

 • Disipace energie při pulzačním proudění – Adamec, J., 1995
 • Pulzační proudění v trubicích kruhového průřezu – Adamec, J., 1995
 • Disipace energie při pulzačním proudění v trubicích kruhového průřezu – Adamec, J., 1995
 • An Experimental Investigation of Pulsatile Flow in Circular Tubes with Singularities – Adamec, J., 1995

1994

 • Experimentální výzkum nestacionárního průtoku náhlým symetrickým rozšířením a následným náhlým zúžením kruhové trubice – Adamec, J. - Ježek, J., - Filipský, J., 1994
 • Experimentální výzkum nestacionárního proudění singularitou tvořenou náhlým symetrickým rozšířením a zúžením potrubí – Adamec, J. - Ježek, J., - Filipský, J., 1994

1993

 • Amplitudově frekvenční charakteristiky reálné měřicí soustavy – Adamec, J. - Heisler, J., 1993
 • Měření tlaku v proudu tekutiny s nestacionaritami typickámi pro lopatkové stroje – Adamec, J., 1993

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Sada modelů náhlé a pozvolné změny průřezu – Veselý, O. - Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015
 • Modely pro výzkum možností metody vakuového lití, PolyJet a obrábění – Veselý, O. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015

2014

 • Experimentální stanoviště pro měřění třecích ztrát a mistních ztrát při nestacionárním proudění kapaliny – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2014
 • Model cévního přístupu – Nováková, L. - Kolínský, J., - Adamec, J., 2014
 • Výměník s paralelními kanály – Nováková, L. - Kolínský, J., - Adamec, J., 2014

2013

 • Sada modelů útvarů srdečně cévního systému – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2013
 • Trať pro modelování nestacionárního proudění – Adamec, J. - Nováková, L., - Kolínský, J., 2013

2012

 • Experimentální trať modelu recirkulace krve – Adamec, J. - Nováková, L. - Kolínský, J., - Kašpárek, M., 2012
 • Stacionární trať pro hemodynamiku – Adamec, J. - Nováková, L. - Kolínský, J. - Veselý, O., - Balek, T., 2012

2009

 • Experimentální trať pro výzkum pulzačního proudění – Matěcha, J. - Schmirler, M. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2009
 • Generátor pulzačního proudění – Matěcha, J. - Schmirler, M. - Netřebská, H., - Adamec, J., 2009
 • Calibration Device for Shear Stress CTA Probe – Schmirler, M. - Matěcha, J. - Netřebská, H. - Ježek, J., - Adamec, J., 2009

2007

 • Měřicí trať pro měření laminárního a turbulentního proudění za schodem v kanále obdélníkového – Adamec, J. - Chára, Z., 2007

Software

2009

 • Program pro definici okrajové podmínky pro FLUENT s využitím knihoven vytvořených v prostředí MATLAB – Matěcha, J. - Adamec, J., 2009
 • Software pro výpočet rychlostního profilu v trubce při vyvinutém pulzačním proudění – Matěcha, J. - Adamec, J., 2009
 • Program pro ovládani krokoveho motoru a synchronizaci s externími systémy – Matěcha, J. - Adamec, J., 2009
 • Software pro vytvoření signálu pro řízení krokového motoru – Matěcha, J. - Adamec, J., 2009

Zpráva

2017

 • Tlakové ztráty Teslových ventilů a jejich diodicita – Kašpárek, M. - Nováková, L., - Adamec, J., 2017
 • Technologie výroby pružných a pevných modelů pro měření. – Kašpárek, M. - Nováková, L., - Adamec, J., 2017

2016

 • Technologie lití průhledných modelů – Kašpárek, M. - Nováková, L. - Novotný, J., - Adamec, J., 2016
 • Měření tlakových ztrát a rychlostního pole v Teslových ventilech a numerické řešení vybraného Teslova ventilu. – Kašpárek, M. - Nováková, L. - Novotný, J., - Adamec, J., 2016
 • Vliv ne-newtonské tekutiny na prouděn – Kašpárek, M. - Netřebská, H. - Novotný, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2016

2015

 • Měření tlakových ztrát na clonkách a modelech stenóz při stacionárním a nestacionárním proudění – Veselý, O. - Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015
 • Měření rychlostních polí na clonkách a modelech stenóz při stacionárním a nestacionárním proudění – Veselý, O. - Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015
 • Výroba průhledených modelů obráběním – Veselý, O. - Nováková, L. - Kašpárek, M., - Adamec, J., 2015
 • Výroba průhledných modelů metodou PolyJet – Veselý, O. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015
 • Výroba transparentních modelů odléváním na rozpustitelné jádro – Veselý, O. - Nováková, L., - Adamec, J., 2015

2014

 • Proudové pole v prostoru dialyzačního přístupu – Nováková, L. - Kolínský, J., - Adamec, J., 2014

2013

 • Ověření reologických vlastností pružných modelů – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2013
 • PIV a UVP měření na modelu aneurysmatu – Nováková, L. - Kolínský, J., - Adamec, J., 2013
 • Sestavení a ověření experimentální tratě pro měření parametrů nestacionárního proudění – Kolínský, J. - Nováková, L., - Adamec, J., 2013

2012

 • Měření a vizualizace metodou PIV v modelu stenózy – Adamec, J. - Nováková, L., 2012
 • Měření a vizualizace metodou PIV v modelu bifurkace – Adamec, J. - Nováková, L., 2012
 • Vizualizace a měření metodou PLIF v oblasti dialyzačního přístupu – Adamec, J. - Nováková, L., - Kolínský, J., 2012
 • Porovnávací měření PIV a UVP na modelu stenózy – Adamec, J. - Nováková, L. - Kolínský, J., - Kudlička, J., 2012

2011

 • Zpráva z porovnávacího měření metod PIV a ultrazvuk – Kolínský, J. - Adamec, J., 2011

2007

 • Výroba transparentního modelu metodou vytavitelného vosku pro měření metodou PIV – Netřebská, H. - Schmirler, M. - Matěcha, J., - Adamec, J., 2007

2002

 • Projekt rekonstrukce měřící trati CLKV v prostorách aerodynamické laboratoře U207.1 – Nožička, J. - Adamec, J., 2002

2001

 • Hemodynamika a nestacionární proudění kapaliny – Adamec, J., 2001

1999

 • Zpráva o řešení projektu GA ČR číslo 101/96/1051 – Adamec, J., 1999
 • Teoretický a experimentální výzkum proudění tekutiny zaměřený na využití výsledků v oblasti hemodynamiky a nekterych oblastech techniky – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 1999
 • Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GA ČR č. 101/96/1051 – Adamec, J., 1999

1996

 • Experimentální a teoretický výzkum nestacionárního proudění vybranými singularitami s aplikacemi v technice a biomechanice – Ježek, J. - Tesař, V. - Nožička, J. - Adamec, J., - Sobolík, V., 1996
 • Ekologická aerodynamika – Adamec, J. - Nožička, J., 1996

1995

 • Experimentální výzkum pulzačního proudění vybranými singularitami – Adamec, J. - Ježek, J., 1995

Kvalifikační zpráva

2001

 • Periodicky nestacionární proudění tekutin v trubicích kruhového průřezu – Adamec, J., 2001
 • Nestacionární proudění tekutin v inženýrské praxi a ve výuce – Adamec, J., 2001

2000

 • Periodicky nestacionární proudění tekutin v trubicích kruhového průřezu – Adamec, J., 2000
 • Nestacionární proudění tekutin v inženýrské praxi a ve výuce – Adamec, J., 2000

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2008

 • Letadlové motory – Adamec, J. - Kocáb, J., 2008

2006

 • Pohonná jednotka - učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisů JAR-FCL-1 – Hanus, D. - Adamec, J. - Maršálek, J. - Kocáb, J., - Třetina, K., 2006
 • Pohonná jednotka – Adamec, J. - Hanus, D. - Kocáb, J. - Maršálek, J., - Třetina, K., 2006

2000

 • Letadlové motory – Kocáb, J. - Adamec, J., 2000
 • Některé aspekty pulsačního proudění tekutin v trubicích kruhového průřezu – Adamec, J. - Nožička, J., 2000

1999

 • Příspěvek k výzkumu nestacionárního proudění tekutiny – Adamec, J. - Nožička, J., - Kořenář, J., 1999
 • Termomechanika. Sbírka příkladů – Nožička, J. - Adamec, J., - Váradiová, B., 1999

1998

 • Mechanika tekutin – Ježek, J. - Váradiová, B., - Adamec, J., 1998
 • Mechanika tekutin - sbírka příkladů – Adamec, J. - Lísal, M., - Váradiová, B., 1998

1997

 • Mechanika tekutin – Ježek, J. - Váradiová, B., - Adamec, J., 1997

1993

 • Mechanika tekutin - sbírka příkladů – Adamec, J. - Lísal, M., - Váradiová, B., 1993

Kapitola v knize

2003

 • Hydrodynamická analýza palveckých pomůcek - I. část – Maršálek, K. - Adamec, J., - Sulitka, M., 2003

Sborník

2011

 • FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2011

2010

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2010

2009

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2009

2007

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2007

2006

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2005/2006 – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2006

2005

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2005

2004

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2003/2004 – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2004

2003

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2002/2003 – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2003

2002

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2002

2001

 • Mechanika tekutin a termodynamika – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2001

2000

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 2000

1999

 • Fluid Mechanics and Thermodynamics – Ježek, J. ed. - Nožička, J. ed. - Adamec, J. ed., - Šafařík, P. ed., 1999

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

1998

 • Měření rychlostních profilů při pulzačním proudění v tuhé trubici – Adamec, J., 1998