[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Comparison of different image intensifiers used for combustion measurement – Kouba, J. - Novotný, J., - Mulenko, M., EPJ Web of Conferences. 2019, 2019(213), ISSN 2100-014X.

2018

 • PRIMARY PEAK RATIO CORRELATION TO THE MEASUREMENT ACCURACY OF PIV METHOD – Novotný, J. - Machovská, I., Acta Polytechnica. 2018, 58(3), 189-194. ISSN 1210-2709.
 • Heat Loss Calculation of Underground Central Heating Pipelines – Sláma, P. - Nožička, J., Acta Mechanica Slovaca. 2018, 22(2), 48-53. ISSN 1335-2393.
 • MODERN COMPUTING EXPERIMENTS ON PULVERIZED COAL COMBUSTION PROCESSES IN BOILER FURNACES – Askarova, A. S. - Bolegenova, S. A. - Šafařík, P., - Bolegenova, S. A., NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN-SERIES PHYSICO-MATHEMATICAL. 2018, 6(322), 5-14. ISSN 1991-346X.
 • Analytical and Numerical Modifications of Transonic Nozzle Flows – Stodůlka, J. - Šafařík, P., - Sobieczky, H., Journal of Thermal Science. 2018, 27(4), 382-388. ISSN 1003-2169.
 • Measurement of Surface Roughness of Volleyball – Dumek, J. - Urban, J., Acta Mechanica Slovaca. 2018, 22 34-37. ISSN 1335-2393.
 • Ion acceleration mechanism in mega-ampere gas-puff z-pinches – Klír, D. - Kubeš, P. - Řezáč, K. - Cikhardt, J. - Cikhardtová, B. - Hyhlík, T. - Kravárik, J. - Munzar, V. - Šíla, O., - Stodůlka, J., New Journal of Physics. 2018, 20 ISSN 1367-2630.

Stať ve sborníku

2019

 • Measurement analysis of aerodynamic noise in low speed wind tunnel – Suchý, J., In: AIP Conference Proceedings. New York: AIP Conference Proceedings, 2019. p. 030042-1-030042-4. vol. 2118. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1858-5.
 • VISUALISATION OF COMBUSTION SPECIES IN GASEOUS MIXTURES – Mulenko, M. - Kouba, J., - Skočilas, J., In: BOOK OF ABSTRACTS. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. ISBN 978-80-88307-01-3.

2018

 • Analýza úplavu za dvěma válci metodou POD – Vitkovičová, R., In: Proceedings of 32nd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2018. p. 86-93. ISBN 978-80-87117-17-0.
 • Control of droplet size in rain-zone in wet cooling tower – Vitkovičová, R. - Vitkovič, P., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Numerical modelling of gas-oil-water flow phenomena in horizontal pipelines – Polanský, J. - Mi Wang, M., In: UK Fluids Conference 2018. THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, 2018.
 • Complete Description of Forces Acting on a Flying Beach Volleyball – Dumek, J. - Šafařík, P., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Determination of the applicability limits of the ideal gas model for the calculation of moist air properties – Vestfalova, M. - Šafařík, P., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • ON THE FLIGHT OF THE VOLLEYBALL – Dumek, J. - Šafařík, P. - Patek, Z., - Asai, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 65-72. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.
 • COMPILATION OF VORTEX FILAMENT OF ARCH VORTEX IN WAKE OF COOLING TOWER MODEL – Barraclough, V. - Novotný, J., - Šafařík, P., In: Topical Problems of Fluid Mechanics. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 1-6. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.
 • CFD study on the effects of boundary conditions on air flow through an air-cooled condenser – Sumara, Z. - Šochman, M., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • CFD MODELLING OF EVAPORATION FROM THIN HORIZONTAL LIQUID FILM – Kastrati, S. - Hyhlík, T., - Kalinay, R., In: Topical Problems of Fluid Mechanics. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 167-174. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.
 • WEAKLY COMPRESSIBLE SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS FOR FREE SURFACE FLOW – Jančík, P. - Hyhlík, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 161-166. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.
 • Development of Modified Incompressible Ideal Gas Model for Natural Draft Cooling Tower Flow Simulation – Hyhlík, T., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • The effect of mixed convection on the thermal field of horizontal channel flow – Devera, J. - Hyhlík, T., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Comparison of different image intensifiers used for combustion measurement – Kouba, J. - Novotný, J., - Mulenko, M., In: Experimental Fluid Mechanics 2018. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2018. p. 300-305.
 • Similarity of temperature and concentration field in Poiseuille-Benard channel flow – Devera, J. - Hyhlík, T., - Kalinay, R., In: Experimental Fluid Mechanics 2018. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2018. p. 97-102.
 • Pressure evaluation during dam break using weakly compressible SPH – Jančík, P. - Hyhlík, T., In: Experimental Fluid Mechanics 2018. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2018. p. 219-224.
 • Simulation of a 2D dam collapse problem using SPH method – Jančík, P., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Automation of data processing obtained by IPI method – Devera, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Determination of natural draft wet-cooling tower loss coefficient – Hyhlík, T., In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2018. vol. 2000. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1716-8.
 • A comparison of two ways of modelling free-slip boundary condition in the SPH method – Jančík, P. - Hyhlík, T., In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2018. vol. 2000. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1716-8.
 • Mixed convection heat and mass transfer in horizontal channel heated from below: Radiation influence – Devera, J. - Kastrati, S. - Kalinay, R., - Hyhlík, T., In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2018. vol. 2000. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1716-8.
 • Mathematical model of compact type evaporator – Borovička, M. - Hyhlík, T., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Airfoil maximum lift coefficient assessment for preliminary design purposes and optimization – Popelka, L. - Šimurda, D. - Skála, V. - Matějka, M., - Schmirler, M., In: XXXIV OSTIV Congress. Braunschweig: Technical University of Braunschweig, 2018. p. 17-20. ISSN 0744-8996. ISBN 978-3-947623-07-5.
 • Implementing Large Scale Electromobility Infrastructure as a Profitable Virtual Electricity Storage Plant: a Case Study, System ALISE – Novotný, V. - Dobeš, J., - Hrabal, D., In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-5017-2.
 • Experimental investigation of the Multipoint Ultrasonic Flowmeter – Filipský, J., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Experimental Investigation of Vortex Structures in Wake of Hyperboloid-Shaped Model by Means of 2D Particle Image Velocimetry Measurement – Barraclough, V. - Novotný, J., - Šafařík, P., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Bezpilotní prostředek ve tvaru plošníku – Nožička, J. - Nožičková, R. - Ehrlich, J., - Prokop, P., Czech Republic. Utility Model CZ CZ 31637 U1. 2018-03-28.
 • Chladicí elementy pro zpětnou kondenzaci – Vitkovičová, R. - Nožička, J., - Bláha, A., Czech Republic. Industrial Design Application., 2018
 • Eliminátor pro zhoršenou kvalitu vody – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., Czech Republic. Industrial Design Application., 2018
 • Bezpilotní prostředek ve tvaru plošníku – Nožička, J. - Nožičková, R. - Ehrlich, J., - Prokop, P., Czech Republic. Patent Application., 2018
 • Bezpilotní prostředek ve tvaru plošníku – Nožička, J. - Nožičková, R. - Ehrlich, J., - Prokop, P., Czech Republic. Utility Model CZ 31637. 2018-03-20.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Experimental stand for measurement of characteristics of cooling tower components – Schmirler, M. - Netřebská, H., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Optimalizace zavodnění Itersonických věží – Dostál, J. - Bláha, A., - Vitkovičová, R., [Functional Sample] 2018.

Software

2018

 • Software pro návrh inicializační geometrie oběžného a rozváděcího kola Kaplanovy turbíny – Suchý, J. - Štorch, V., [Software] 2018.

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 projektu TH02020972 – Nožička, J. - Suchý, J., - Štěch, S., [Research Report] 2018. Report no. TH02020972-PZ-2018.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 v projektu TH02020940 – Nožička, J. - Suchý, J. - Křivan, Z., - Drahota, J., [Research Report] 2018. Report no. TH02020940-PZ-2018.
 • Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Samočinné ventily – Jančík, P. - Melichar, J., - Nožička, J., [Research Report] 2018. Report no. J01/2018.
 • Drift test of eliminators – Vitkovičová, R. - Nožička, J., [Technical Report] 2018. Report no. RV1-2018.
 • Heat transfer analysis of home appliances – Devera, J. - Kastrati, S. - Hyhlík, T. - Velich, J., - Groma, A., [Technical Report] Porcia, Pordenone: Electrolux Italia SpA, GTC - Global Technology Center, 2018. Report no. Z-D03/2018.
 • Development of CFD models of mass transfer (evaporation, freezing) – Devera, J. - Kastrati, S. - Hyhlík, T. - Velich, J., - Groma, A., [Technical Report] Porcia, Pordenone: Electrolux Italia SpA, GTC - Global Technology Center, 2018. Report no. Z-D02/2018.
 • Experimental measurements of evaporation in low velocity wind tunnel – Devera, J. - Kastrati, S. - Hyhlík, T. - Velich, J., - Groma, A., [Technical Report] Porcia, Pordenone: Electrolux Italia SpA, GTC - Global Technology Center, 2018. Report no. Z-D01/2018.
 • Měření rychlostního profilu v trenažéru volného pádu – Schmirler, M., [Research Report] 2018. Report no. 12112_2018_03.
 • Měření tlakové ztráty nádoby – Schmirler, M., [Research Report] 2018. Report no. 12112_2018_04.
 • Měření tepelných a odporových charakteristik výplní chladicích věží – Schmirler, M., [Research Report] 2018. Report no. 12112_2018_05.