[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Předměty

kódnázevzakončenírozsahodkazy
2121027 Aerodynamika ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
2123003 Aerodynamika Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2121032 Aerodynamika strojů Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
W12O001 Anemometrické metody ve strojírenství ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
E123992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2123991 Bakalářská práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E123991 Bakalářská práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2123999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [dokumenty]
2123985 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2123992 Bakalářská práce, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2123981 Bakalářská práce, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2122299 Bakalářský projekt KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
W12G001 Biotermodynamika ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
E122121 Branch Project I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E122122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2121041 Čerpací technika Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2121051 Čerpací technika v energetických systémech Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2121050 Čerpadla pro energetiku Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2126010 Dějiny techniky - letectví Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2123998 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W12T001 Dynamika plynů ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2121056 Dynamika plynů ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2122020 Experiment v aplikované mechanice KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E121037 Experimental Hydro and Thermodynamic Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2121035 Experimentální aerodynamika Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2126015 Experimentální mechanika tekutin a termodynamika Z 0P+3C [anotace] [dokumenty]
2121045 Experimentální metody v aerodynamice Z,ZK 3P+0C+4L [anotace] [dokumenty]
W12OZ001 Experimentalni metody v mechanice tekutin a termodynamice ZK 39P+39C [anotace] [dokumenty]
E121502 Fluid Dynamics Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E121500 Fluid Dynamics Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E12A502 Fluid Dynamics A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E12A500 Fluid Dynamics A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W12T007 Hydraulické stroje ZK 4P+0C [anotace] [dokumenty]
2121047 Hydro a termodynamika Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E121047 Hydro and Thermodynamics Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2121042 Hydrostatická čerpadla a převody Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E126015 Laboratory Experiments in Hydromechanics and Thermodynamics Z 0P+3L [anotace] [dokumenty]
2122042 Malé vodní turbíny KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2126041 Malé vodní turbíny Z 2P+0C [anotace] [dokumenty]
2122041 Malé vodní turbíny KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2121052 Malé vodní turbíny Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2121500 Mechanika tekutin Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2121502 Mechanika tekutin Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2126035 Mechanika tekutin - seminář Z 0P+3S [anotace] [dokumenty]
R126033 Mechanika tekutin - seminář Z 0P+3S [anotace] [dokumenty]
2126033 Mechanika tekutin - seminář Z 0P+3S [anotace] [dokumenty]
R126035 Mechanika tekutin - seminář Z 0P+3S [anotace] [dokumenty]
212A500 Mechanika tekutin A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
212A502 Mechanika tekutin A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W12OZ002 Mechanika tekutin a termodynamika v turbostrojích ZK 78P [anotace] [dokumenty]
W12O002 Metodika experimentálních prací ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2122005 Nestacionární proudění a hemodynamika KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2126029 Nestacionární proudění a hemodynamika Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2122092 Oborový projekt KZ 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2122091 Oborový projekt - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2123121 Oborový projekt I. Z 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2123120 Oborový projekt I k Oborovému předmětu I Z 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2122121 Oborový projekt I., Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2122122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2122222 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2126060 Odborná praxe Z 40hod [anotace] [dokumenty]
W12U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2126043 Počítačem řízený experiment I. - LabView Z 0P+0C+4L [anotace] [dokumenty]
2126044 Počítačem řízený experiment II. - LabView Z 0P+0C+3L [anotace] [dokumenty]
W12O004 Počítačová dynamika tekutin ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2121058 Počítačová mechanika tekutin ZK 3P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
2121044 Počítačová mechanika tekutin Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
E121043 Počítačová mechanika tekutin ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2121043 Počítačová mechanika tekutin ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2126031 Praktická aerodynamika Z 0P+3C [anotace] [dokumenty]
E122091 Projekt KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2123111 Projekt I. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2123112 Projekt II. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
E123113 Projekt III Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2123113 Projekt III. Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2126040 Projektování termoplastových a potrubních systémů Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W12T003 Proudění stlačitelné tekutiny ZK 4P+0C [anotace] [dokumenty]
2123018 Přenos tepla a hmoty Z 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W12P001 Publikace k tématu disertační práce Z - [anotace] [dokumenty]
W12R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2123894 Seminář k bakalářské práci Z 0P+6S [anotace] [dokumenty]
W12S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2121004 Technická termodynamika Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2121016 Teoretická mechanika tekutin ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2126037 Teoretické a historické aspekty vývoje aerodynamických zařízení Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2121055 Termodynamika ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
W12E001 Termodynamika kontinua ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2126024 Termofyzikální vlastnosti tekutin Z 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2121023 Termomechanika Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2121046 Termomechanika Z,ZK 3P+1.4C+0.6L [anotace] [dokumenty]
R126036 Termomechanika - seminář Z 0P+3C [anotace] [dokumenty]
R126034 Termomechanika - seminář Z 0P+3S [anotace] [dokumenty]
2126036 Termomechanika - seminář Z 0P+3C [anotace] [dokumenty]
2126034 Termomechanika - seminář Z 0P+3S [anotace] [dokumenty]
212A023 Termomechanika A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
212A046 Termomechanika A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E121060 Thermo and Mass Transfer Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E121046 Thermomechanics Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E121023 Thermomechanics Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E12A046 Thermomechanics A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E12A023 Thermomechanics A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W12G002 Turbulence v atmosféře ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
E121051 UMPS in Pipe-Machine Systems Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
W12O005 Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2122022 Vybrané statě z čerpací techniky KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2126032 Vybrané statě z mechaniky tekutin a termomechaniky Z 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W12T004 Vyšší mechanika tekutin ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
W12TZ001 Vyšší mechanika tekutin ZK 65P [anotace] [dokumenty]
W12TZ002 Vyšší termodynamika ZK 65P [anotace] [dokumenty]
W12T006 Vyšší termodynamika ZK 3P+0C [anotace] [dokumenty]
2123004 Základy mechaniky tekutin a termodynamiky Z 1P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
W12T005 Základy vnitřní aerodynamiky kompresorů, ventilátorů a čerpadel ZK 4P+0C [anotace] [dokumenty]