[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS18/125/OHK2/2T/12  
  Ověření vhodnosti aerodynamického tunelu ústavu 12112 pro aeroakustická měření – Suchý, J. (2018-2019)
 • SGS18/124/OHK2/2T/12  
  Kombinované případy přestupu tepla a hmoty a řešení interakcí vodních kapek při proudění vlhkého vzduchu – Hyhlík, T. (2018-2019)
 • SGS18/059/OHK2/1T/12  
  Mikro aplikace v PIV měření – Nováková, L. (2018)
 • TK01030082  
  Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu – Sláma, P. (2018-2025)
 • SGS17/075/OHK2/1T/12  
  Kondenzace v nakloněné trubce – Sumara, Z. (2017)
 • SGS17/074/OHK2/1T/12  
  Rozšíření použití měřicích systémů PIV a LIF – Novotný, J. (2017)
 • SGS17/073/OHK2/1T/12  
  Kvantifikace vlivu žilních přístupů na proudové charakteristiky v žilním přístupu a v mimotělním oběhu – Kašpárek, M. (2017)
 • SGS17/072/OHK2/1T/12  
  Testování ultrazvukového vektorového tomografu – Filipský, J. (2017)
 • TH02020940  
  Akustická optimalizace ventilátorových chladicích věží – Nožička, J. (2017-2020)
 • TH02011007  
  Optimalizace a testování bezpilotních létajících prostředků s novým koncepčním uspořádáním – Nožička, J. (2017-2019)
 • TH02020972  
  Přesná inicializace geometrie lopatek vodních turbín pomocí panelové metody a vírového úplavu – Nožička, J. (2017-2019)
 • EG15_019/0005002  
  Výzkum a vývoj prototypu leteckého motoru – Nožička, J. (2016-2019)
 • SGS15/191/OHK2/3T/12  
  Nestacionární proudění v potrubí proměnného průřezu – Veselý, O. (2015-2017)
 • TA04020984  
  Sytémy přímé vzduchové kondenzace v energetickém průmyslu – Nožička, J. (2014-2017)
 • TA04021618  
  Vývoj a aplikace měřicích zařízení pro vodní elektrárny malých a středních výkonů – Nožička, J. (2014-2017)
 • TE01020036  
  Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny – Nožička, J. (2012-2019)