[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • TS01020163
  Nástroj pro zefektivnění návrhu reverzních vodních turbín malých výkonů – Suchý, J. (2024-2027)
 • FW10010503
  Vývoj pohonné jednotky pro otáčky 18 tis. RPM – Schmirler, M. (2024-2026)
 • SVK 22/23/F2
  35th Workshop on Turbomachinery, Thermodynamics and Fluid Dynamics – Polanský, J. (2023)
 • SGS23/106/OHK2/2T/12
  Numerický a experimentální výzkum proudění vzduchu do nosních dutin 2023-2024 – Trnka, F. (2023-2024)
 • SGS23/105/OHK2/2T/12
  Numerický a teoretický výzkum transonického proudění plynu pro potřeby rozšíření ISO 9300 do vodíkových aplikací – Kreuzová, T. (2023-2024)
 • SGS23/104/OHK2/2T/12
  Optimalizace trans-kritického CO2 oběhu tepelného čerpadla pomocí vhodně navrženého rekuperačního expandéru – Canteros, M. (2023-2024)
 • SGS22/099/OHK2/2T/12
  Experimentální a numerický výzkum v aplikované mechanice tekutin 2022-2023 – Hyhlík, T. (2022-2023)
 • TL05000228
  Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment – Schmirler, M. (2021-2023)
 • FW03010078
  Projekt pohonu elektrobusu s IoT systémem pro městskou a meziměstskou dopravu. – Polanský, J. (2021-2023)
 • FW03010028
  Dynamický model provozování vodohospodářské infrastruktury – Polanský, J. (2021-2023)
 • TK02030042
  Latentní ukládání tepla ve formě tepla nebo chladu v mezidenním cyklu – Sláma, P. (2019-2025)
 • TK01030082
  Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu – Sláma, P. (2018-2025)