[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • SGS22/099/OHK2/2T/12
  Experimentální a numerický výzkum v aplikované mechanice tekutin 2022-2023 – Hyhlík, T. (2022-2023)
 • TL05000228
  Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment – Schmirler, M. (2021-2023)
 • FW03010078
  Projekt pohonu elektrobusu s IoT systémem pro městskou a meziměstskou dopravu. – Polanský, J. (2021-2023)
 • FW03010028
  Dynamický model provozování vodohospodářské infrastruktury – Polanský, J. (2021-2023)
 • TK02030042
  Latentní ukládání tepla ve formě tepla nebo chladu v mezidenním cyklu – Sláma, P. (2019-2025)
 • FV40016
  Pasivní řízení mezní vrstvyjako strategie k zvýšení výkonnosti kompozitních letadel – Prokop, P. (2019-2022)
 • TH04010485
  Zajištění bezpečnosti dopravních prostředků, dopravních cest a dopravních procesů, automatické metody validace dopravních informací – Nožička, J. (2019-2022)
 • TK01030082
  Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu – Sláma, P. (2018-2025)