[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ  /EN

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS20/112/OHK2/2T/12
  Experimentální a numerický výzkum v aplikované mechanice tekutin 2020-2021 – Hyhlík, T. (2020-2021)
 • EGXXXX
  Výzkumné a vývojové práce na komponentách nádrží pro příměsi AdBlue – Schmirler, M. (2019)
 • TK02030042
  Latentní ukládání tepla ve formě tepla nebo chladu v mezidenním cyklu – Sláma, P. (2019-2025)
 • SGS19/050/OHK2/1T/12
  Mikro aplikace v PIV měření – Bláha, A. (2019)
 • FV40016
  Pasivní řízení mezní vrstvyjako strategie k zvýšení výkonnosti kompozitních letadel – Prokop, P. (2019-2022)
 • TH04010485
  Zajištění bezpečnosti dopravních prostředků, dopravních cest a dopravních procesů, automatické metody validace dopravních informací – Nožička, J. (2019-2022)
 • SGS18/125/OHK2/2T/12
  Ověření vhodnosti aerodynamického tunelu ústavu 12112 pro aeroakustická měření – Suchý, J. (2018-2019)
 • SGS18/124/OHK2/2T/12
  Kombinované případy přestupu tepla a hmoty a řešení interakcí vodních kapek při proudění vlhkého vzduchu – Hyhlík, T. (2018-2019)
 • TK01030082
  Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu – Sláma, P. (2018-2025)
 • TH02020940
  Akustická optimalizace ventilátorových chladicích věží – Nožička, J. (2017-2020)
 • TH02011007
  Optimalizace a testování bezpilotních létajících prostředků s novým koncepčním uspořádáním – Nožička, J. (2017-2019)
 • TH02020972
  Přesná inicializace geometrie lopatek vodních turbín pomocí panelové metody a vírového úplavu – Nožička, J. (2017-2019)
 • EG15_019/0005002
  Výzkum a vývoj prototypu leteckého motoru – Nožička, J. (2016-2019)
 • TE01020036
  Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny – Nožička, J. (2012-2019)