[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Vybavení

[pracoviste/12112/probes.png]Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky má k dispozici moderní měřicí techniku od renomovaných výrobců. Pracoviště se také v posledních letech zaměřilo na návrh, výrobu a testování vlastní měřicí techniky pro různé aplikace, ať již pro vlastní vědeckovýzkumné potřeby, nebo především ve spolupráci s průmyslovými partnery. Vynikla tak řada zcela unikátních měřidel, která jsou mnohdy chráněna pomocí udělených národních patentů, případně užitných a průmyslových vzorů.