[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. Při studiu se seznámíš se s metodami a prostředky technického a experimentálního výzkumu strojů, stejně jako s prostředky řízení strojů a procesů.

Prohlub dále své znalosti v některém z programů navazujícího magisterského studia.

Chci být inženýrem se zaměřením na teoretické disciplíny a jejich aplikace ve strojírenství.