[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ  /EN

Bakalářské

Bakalářské

  • Vliv okrajových podmínek na modální parametry - více
    2301R000 - bez oboru, Michal Fürbacher, téma k dispozici
  • Porovnání tuhosti TS - více
    2301R000 - bez oboru, Tomáš Krannich, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12135/temata_ZP