[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ  /EN

Doktorské

Doktorské

  • Optimalizace obrábění nekonvenčních technických materiálů - více
    2303V002 - Strojírenská technologie, Pavel Zeman, téma k dispozici
  • Účinky kryogenického chlazení na plastické deformace a utváření třísky při obrábění - více
    2303V002 - Strojírenská technologie, Pavel Zeman, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12135/temata_ZP

Rámcová témata doktorských prací můžete zkusit najít v tomto souboru.