[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Stručně

pracoviste/12135/A9RF3E0.jpgZabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech:

  • pokročilých simulačních modelů,
  • virtuálního prototypování a virtuálního testování,
  • nových metod řízení pohonů a tlumení vibrací,
  • nekonvenčních materiálů a struktur,
  • sledování stavu a diagnostiky obráběcích strojů,
  • kompenzace teplotních chyb strojů a návrhu přídavných odměřování,
  • optimalizace řezného procesu a technologie víceosého obrábění,
  • minimalizace dopadů provozu stroje na životní prostředí.