[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ  /EN

Výsledky


V3S.

Journal papers

2021

 • Reflexe vědeckých konferencí pod záštitou CIRP v roce 2021 – Sulitka, M. - Kolář, P., - Smolík, J., Svět strojírenské techniky. 2021, 48-51. ISSN 1803-5736.
 • Vývoj v oblasti krytování pohybových komponent strojů – Ondák, L. - Fiala, Š. - Kolář, P., - Starý, Z., MM Průmyslové spektrum. 2021, 21(12), 36-37. ISSN 1212-2572.
 • Pokročilé testování moderních povlaků pro obráběcí nástroje – Zeman, P. - Mašek, P., MM Průmyslové spektrum. 2021, 21(12), 34-35. ISSN 1212-2572.
 • Efektivní laserové technologie pro změnu podoby a vlastností povrchu součástí – Zeman, P. - Primus, T., TECHMAGAZÍN. 2021, 8-10. ISSN 1804-5413.
 • Method for Safe Experimental Testing of Machine Tool Usable Spindle Power – Kolář, P. - Janota, M. - Švéda, J., - Kozlok, T., MM Science Journal. 2021, 5167-5174. ISSN 1803-1269.
 • The Impact of Key Temperature Measuring Points on Thermal Error Compensation Model Transfer Between Milling Centers of the Same Product Line – Straka, M. - Mareš, M., - Horejš, O., MM Science Journal. 2021, 2021 5211-5218. ISSN 1803-1269.
 • Frictional Force Modeling of a Machine Tool Feed Drive Telescopic Cover – Ferkl, J. - Novotný, L. - Fiala, Š. - Kolář, P., - Rytíř, M., MM Science Journal. 2021, 2021 5112-5119. ISSN 1803-1269.
 • High-pressure flank cooling and chip morphology in turning Alloy 718 – Alagan, N.T. - Zeman, P. - Mára, V. - Beno, T., - Wretland, A., CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. 2021, 35 659-674. ISSN 1755-5817.
 • Design of Two-Axial Actuator for Controlled Vibration Damper for Large Rams – Novotný, L. - Červenka, J. - Sulitka, M. - Švéda, J. - Janota, M., - Kupka, P., Actuators. 2021, 10(8), ISSN 2076-0825.
 • Cutting temperature measurement in turning of thermoplastic composites using a tool-work thermocouple – Mašek, P. - Zeman, P., - Kolář, P., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 116(9-10), 3163-3178. ISSN 0268-3768.
 • Drive axis controller optimization of production machines based on dynamic models – Halamka, V. - Moravec, J. - Beneš, P. - Neusser, Z. - Koubek, J. - Kozlok, T. - Valášek, M., - Šika, Z., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 115(4), 1277-1293. ISSN 0268-3768.
 • Enhancement of Specialised Vertical Turning Lathe Accuracy Through Minimisation of Thermal Errors Depending on Turning and Milling Operations – Mareš, M. - Horejš, O., MM Science Journal. 2021, 2021(SI), 4512-4518. ISSN 1803-1269.
 • Smart Sensor for Enhancement of a Multi-Spindle Automatic Lathe Thermal Error Compensation Model – Horejš, O. - Mareš, M., - Mlčoch, A., MM Science Journal. 2021, 2021(SI), 4706-4712. ISSN 1803-1269.
 • Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování – Kovalčík, J., Strojárstvo. 2021, 48-50. ISSN 1335-2938.
 • An Experimental Investigation of Controlled Changes in Wettability of Laser-Treated Surfaces after Various Post Treatment Methods – Primus, T. - Zeman, P. - Brajer, J. - Kožmín, P., - Syrovátka, Š., Materials. 2021, 14(9), 1-18. ISSN 1996-1944.
 • Modelling and simulation of controlled depth abrasive water jet machining (AWJM) for roughing passes of free-form surfaces – Ozcan, Y. - Tunc, L.T. - Kopačka, J. - Cetin, B., - Sulitka, M., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 114(11-12), 3581-3596. ISSN 0268-3768.
 • On passive damping in machine tool hybrid structural parts – Kulíšek, V. - Kolář, P. - Vrba, P. - Smolík, J. - Janota, M. - Růžička, M., - Machálka, M., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 114(7-8), 1925-1952. ISSN 0268-3768.
 • Investigation of Multiparameter Laser Stripping of AlTiN and DLC C Coatings – Primus, T. - Hlavinka, J. - Zeman, P. - Brajer, J. - Šorm, M. - Čermák, A. - Kožmín, P., - Holešovský, F., Materials. 2021, 14(4), 1-16. ISSN 1996-1944.

Proceeding papers

2021

 • Integrated force interaction simulation model for milling strategy optimization of thin-walled Blisk blade machining – Sulitka, M. - Falta, J. - Stejskal, M., - Hauptfleischová, B., In: Procedia CIRP. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021. p. 174-179. vol. 102. ISSN 2212-8271.
 • Výzkum laserových technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze – Primus, T. - Brajer, J. - Zeman, P., - Fousek, J., In: Sborník příspěvků multioborové konference Laser 61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2021. p. 71. 1. vol. 1. ISBN 978-80-87441-28-2.
 • Comparison of analytical methods and FE models to calculate the stiffness of a wound composite beam – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Kropík, B., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 270-273. ISBN 978-80-261-1059-0.
 • Inovace řešení termobariéry na vibračním zkušebním stroji – Zámečníková, T. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Novotný, C. - Růžička, M. - Steinbauer, P. - Stajner, O., - Dočkal, A., In: POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 68-73. ISBN 978-80-01-06897-7.
 • Postprocessor for Verification of Robot Movements with Additional Axis after Toolpath Optimization – Kratěna, T. - Vavruška, P. - Švéda, J., - Valášek, M., In: 9th CIRP Conference on High Performance Cutting. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021. p. 154-157. ISSN 2212-8271.
 • Optimization of Tool Axis Orientations in Multi-Axis Toolpaths to Increase Surface Quality and Productivity – Stejskal, M. - Vavruška, P. - Zeman, P., - Lomička, J., In: 9th CIRP Conference on High Performance Cutting. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021. p. 69-72. ISSN 2212-8271.
 • Integration of Comau robot into the Siemens Sinumerik 840D sl control system – Kuprin, N., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Vývoj metody inprocesního měření dotykovou sondou na pětiosém CNC stroji – Kasík, F. - Vavruška, P., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Vizualizace interpolovaných drah nástroje při pětiosém frézování – Pražák, M. - Stejskal, M., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Portability of the thermo-mechanical compensation model of the milling center – Straka, M. - Mareš, M., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Analýza vlivu dílčích rozměrových a tvarových chyb nosných dílců obráběcího stroje na dosažitelnou přesnost pohybových os po jejich kompletaci – Valášek, A., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Inteligentní podtlaková úchopná hlavice manipulačního robota – Jančaříková, E. - Kolář, P., - Novák, O., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Korekce dráhového řízení a výkonu pro optimalizaci polohy a tvaru návaru metodou WAAM – Votruba, V., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Validation of thermal errors compensation models for different machine tool structures via test pieces – Horejš, O. - Mareš, M., - Havlík, L., In: Proceedings of the 21st international conference of the european society for precision engineering and nanotechnology. European society for precision engineering & nanotechnology, 2021. p. 503-506. ISBN 978-0-9957751-9-0.

Patents, utility designs, industrial designs

2021

 • Teleskopický kryt s řemenovými moduly s řízenou tuhostí pro vázaný pohyb jeho segmentů – Habarta, T. - Ondák, L. - Krontorád, J. - Rytíř, M. - Fiala, Š., - Kolář, P., Czech Republic. Utility Model CZ 35247. 2021-07-20.
 • Těsnící a/nebo stírací prvek mezi dvěma navzájem pohyblivými součástmi – Novotný, L. - Kolář, P., - Habarta, T., Czech Republic. Utility Model CZ 35379. 2021-09-07.
 • Zařízení pro předepínání ložisek přídavných vysokootáčkových vřeten obráběcích strojů – Kekula, J. - Konečný, P., - Zeman, P., Czech Republic. Patent CZ 308823. 2021-05-05.
 • Pasivní hltič vibrací – Červenka, J. - Novotný, L., - Stach, E., Czech Republic. Utility Model CZ 35217. 2021-06-29.

Report

2021

 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností – Stach, E. - Smolík, J. - Lazák, T. - Červenka, J. - Krannich, T. - Horejš, O. - Mareš, M. - Balej, L. - Libovický, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2021. Report no. V-21-013.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ9 v roce 2019-2020 – Horejš, O. - Mareš, M. - Fiala, Š. - Havlík, L. - Libovický, L. - Frkal, V. - Stříteský, P., - Mlčoch, A., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-056.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ8 v roce 2020 – Švéda, J. - Chládek, Š. - Hornych, T. - Novotný, L. - Petráček, P. - Červenka, J. - Sulitka, M. - Kuprin, N. - Vlk, B. - Smolík, J. - Kozlok, T. - Kupka, P., - Frkal, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-025.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ7 v letech 2019-2020 – Zeman, P. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Stejskal, M. - Malý, J. - Fornůsek, T. - Primus, T. - Pešice, M. - Heinrich, P. - Frkal, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-064.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ5 v roce 2020 - 2021 – Sulitka, M. - Falta, J. - Stejskal, M. - Fojtů, P. - Matyska, V. - Petrášová, T. - Šimůnek, A. - Moravec, J. - Petráček, P. - Matvijová, T. - Frkal, V. - Heinrich, P., - Kupka, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-065.
 • Odborná zpráva za výzkumný záměr VZ4 Zvyšování přenositelného výkonu do řezného procesu (stav po roce 2020) – Bernardin, P. - Janota, M. - Kolář, P. - Kulíšek, V. - Lašová, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-060.

Qualification report

2021

 • Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění – Grau, J. - Sulitka, M. supervisor, - Souček, P. supervisor, Praha: Defense date 2021-10-14. PhD Thesis. CTU FME. Department of Production Machines and Equipment. Supervised by M. SULITKA and P. SOUČEK.

Books, textbooks

2021

 • Kmitání v pohonech výrobních strojů – Souček, P. - Bubák, A., Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021.