[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • A Comprehensive Methodology for Testing Hard Layers of Cutting Tool Properties in Orthogonal Turning – Mašek, P. - Zeman, P. - Kožmín, P., - Syrovátka, J., MM Science Journal. 2022, 2022(2), 3604-3613. ISSN 1805-0476.
 • Laser polishing of additively manufactured 316L stainless steel with different construction angles – Primus, T. - Beránek, L. - Pitrmuc, Z. - Zeman, P., - Šimota, J., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, ISSN 0268-3768.
 • Evaluation Methodology of Rotary Flow Dividers Used as Pressure Intensifiers with Creation of a New Pressure Multiplying Efficiency – Hradecký, J. - Bubák, A., - Dub, M., Energies. 2022, 15(6), ISSN 1996-1073.
 • Linear programming feedrate optimization Adaptive path sampling and feedrate override – Petráček, P. - Vlk, B., - Švéda, J., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, 120(5-6), 3625-3646. ISSN 0268-3768.
 • The Effect of Coatings on Cutting Force in Turning of C45 Steel – Kovalčík, J. - Mašek, P. - Malý, J. - Kožmín, P., - Syrovátka, J., Materials. 2022, 15(2), ISSN 1996-1944.

2021

 • Vývoj v oblasti krytování pohybových komponent strojů – Ondák, L. - Fiala, Š. - Kolář, P., - Starý, Z., MM Průmyslové spektrum. 2021, 21(12), 36-37. ISSN 1212-2572.
 • Pokročilé testování moderních povlaků pro obráběcí nástroje – Zeman, P. - Mašek, P., MM Průmyslové spektrum. 2021, 21(12), 34-35. ISSN 1212-2572.
 • Efektivní laserové technologie pro změnu podoby a vlastností povrchu součástí – Zeman, P. - Primus, T., TECHMAGAZÍN. 2021,(09), 8-10. ISSN 1804-5413.
 • Method for Safe Experimental Testing of Machine Tool Usable Spindle Power – Kolář, P. - Janota, M. - Švéda, J., - Kozlok, T., MM Science Journal. 2021, 2021 5167-5174. ISSN 1803-1269.
 • The Impact of Key Temperature Measuring Points on Thermal Error Compensation Model Transfer Between Milling Centers of the Same Product Line – Straka, M. - Mareš, M., - Horejš, O., MM Science Journal. 2021, 2021 5211-5218. ISSN 1803-1269.
 • Frictional Force Modeling of a Machine Tool Feed Drive Telescopic Cover – Novotný, L. - Ferkl, J. - Fiala, Š. - Kolář, P., - Rytíř, M., MM Science Journal. 2021, 2021(SI), 5112-5119. ISSN 1803-1269.
 • High-pressure flank cooling and chip morphology in turning Alloy 718 – Alagan, N.T. - Zeman, P. - Mára, V. - Beno, T., - Wretland, A., CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. 2021, 35 659-674. ISSN 1755-5817.
 • Design of Two-Axial Actuator for Controlled Vibration Damper for Large Rams – Novotný, L. - Červenka, J. - Sulitka, M. - Švéda, J. - Janota, M., - Kupka, P., Actuators. 2021, 10(8), ISSN 2076-0825.
 • Cutting temperature measurement in turning of thermoplastic composites using a tool-work thermocouple – Mašek, P. - Zeman, P., - Kolář, P., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 116(9-10), 3163-3178. ISSN 0268-3768.
 • Drive axis controller optimization of production machines based on dynamic models – Halamka, V. - Moravec, J. - Beneš, P. - Neusser, Z. - Koubek, J. - Kozlok, T. - Valášek, M., - Šika, Z., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 115(4), 1277-1293. ISSN 0268-3768.
 • Enhancement of Specialised Vertical Turning Lathe Accuracy Through Minimisation of Thermal Errors Depending on Turning and Milling Operations – Mareš, M. - Horejš, O., MM Science Journal. 2021, 2021(SI), 4512-4518. ISSN 1803-1269.
 • Smart Sensor for Enhancement of a Multi-Spindle Automatic Lathe Thermal Error Compensation Model – Horejš, O. - Mareš, M., - Mlčoch, A., MM Science Journal. 2021, 2021(SI), 4706-4712. ISSN 1803-1269.
 • An Experimental Investigation of Controlled Changes in Wettability of Laser-Treated Surfaces after Various Post Treatment Methods – Primus, T. - Zeman, P. - Brajer, J. - Kožmín, P., - Syrovátka, Š., Materials. 2021, 14(9), 1-18. ISSN 1996-1944.
 • Modelling and simulation of controlled depth abrasive water jet machining (AWJM) for roughing passes of free-form surfaces – Ozcan, Y. - Tunc, L.T. - Kopačka, J. - Cetin, B., - Sulitka, M., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 114(11-12), 3581-3596. ISSN 0268-3768.
 • On passive damping in machine tool hybrid structural parts – Kulíšek, V. - Kolář, P. - Vrba, P. - Smolík, J. - Janota, M. - Růžička, M., - Machálka, M., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 114(7-8), 1925-1952. ISSN 0268-3768.
 • Investigation of Multiparameter Laser Stripping of AlTiN and DLC C Coatings – Primus, T. - Hlavinka, J. - Zeman, P. - Brajer, J. - Šorm, M. - Čermák, A. - Kožmín, P., - Holešovský, F., Materials. 2021, 14(4), 1-16. ISSN 1996-1944.

Stať ve sborníku

2022

 • STIFFNESS ANALYSIS OF THICK-WALLED COMPOSITE BEAMS WITH AN INTER- CIRCULAR CROSS-SECTION USING SEMI-ANALYTICAL METHODS – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V. - Padovec, Z. - Kropík, B., - Vondráček, D., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 125-128. ISBN 978-80-01-06974-5.

2021

 • Integrated force interaction simulation model for milling strategy optimization of thin-walled Blisk blade machining – Sulitka, M. - Falta, J. - Stejskal, M., - Hauptfleischová, B., In: Procedia CIRP. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021. p. 174-179. vol. 102. ISSN 2212-8271.
 • Výzkum laserových technologií na Fakultě strojní ČVUT v Praze – Primus, T. - Brajer, J. - Zeman, P., - Fousek, J., In: Sborník příspěvků multioborové konference Laser 61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2021. p. 71. 1. vol. 1. ISBN 978-80-87441-28-2.
 • Comparison of analytical methods and FE models to calculate the stiffness of a wound composite beam – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Kropík, B., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 270-273. ISBN 978-80-261-1059-0.
 • Inovace řešení termobariéry na vibračním zkušebním stroji – Zámečníková, T. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Novotný, C. - Růžička, M. - Steinbauer, P. - Stajner, O., - Dočkal, A., In: POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 68-73. ISBN 978-80-01-06897-7.
 • Postprocessor for Verification of Robot Movements with Additional Axis after Toolpath Optimization – Kratěna, T. - Vavruška, P. - Švéda, J., - Valášek, M., In: 9th CIRP Conference on High Performance Cutting. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021. p. 154-157. vol. 101. ISSN 2212-8271.
 • Optimization of Tool Axis Orientations in Multi-Axis Toolpaths to Increase Surface Quality and Productivity – Stejskal, M. - Vavruška, P. - Zeman, P., - Lomička, J., In: 9th CIRP Conference on High Performance Cutting. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021. p. 69-72. vol. 101. ISSN 2212-8271.
 • Integration of Comau robot into the Siemens Sinumerik 840D sl control system – Kuprin, N., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Vývoj metody inprocesního měření dotykovou sondou na pětiosém CNC stroji – Kasík, F. - Vavruška, P., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Vizualizace interpolovaných drah nástroje při pětiosém frézování – Pražák, M. - Stejskal, M., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Portability of the thermo-mechanical compensation model of the milling center – Straka, M. - Mareš, M., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Analýza vlivu dílčích rozměrových a tvarových chyb nosných dílců obráběcího stroje na dosažitelnou přesnost pohybových os po jejich kompletaci – Valášek, A., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Inteligentní podtlaková úchopná hlavice manipulačního robota – Jančaříková, E. - Kolář, P., - Novák, O., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Korekce dráhového řízení a výkonu pro optimalizaci polohy a tvaru návaru metodou WAAM – Votruba, V., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
 • Validation of thermal errors compensation models for different machine tool structures via test pieces – Horejš, O. - Mareš, M., - Havlík, L., In: Proceedings of the 21st international conference of the european society for precision engineering and nanotechnology. European society for precision engineering & nanotechnology, 2021. p. 503-506. ISBN 978-0-9957751-9-0.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • Odpojitelný segment teleskopického krytu – Habarta, T. - Ondák, L. - Kolář, P., - Fiala, Š., Czechia. Utility Model CZ 35874. 2022-03-22.

2021

 • Způsob a zařízení pro redundantní optické měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M., - Švéda, J., Czechia. Patent CZ 308920. 2021-07-21.
 • Odpojitelný segment teleskopického krytu – Fiala, Š. - Kolář, P. - Habarta, T., - Ondák, L., Czechia. Patent Application., 2021
 • Těsnící a/nebo stírací prvek mezi dvěma navzájem pohyblivými součástmi – Novotný, L. - Kolář, P., - Habarta, T., Czechia. Patent Application., 2021
 • Teleskopický kryt s řemenovými moduly s řízenou tuhostí pro vázaný pohyb jeho segmentů – Habarta, T. - Ondák, L. - Krontorád, J. - Rytíř, M. - Fiala, Š., - Kolář, P., Czechia. Utility Model CZ 35247. 2021-07-20.
 • Řešení profilu stěrače – Novotný, L. - Kolář, P., - Habarta, T., Czechia. Utility Model CZ 35379. 2021-09-07.
 • Zařízení pro předepínání ložisek přídavných vysokootáčkových vřeten obráběcích strojů – Kekula, J. - Konečný, P., - Zeman, P., Czechia. Patent CZ 308823. 2021-05-05.
 • Pasivní hltič vibrací – Červenka, J. - Novotný, L., - Stach, E., Czechia. Utility Model CZ 35217. 2021-06-29.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Funkční vzorek termobariéry – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B. - Malá, A. - Matušů, M. - Štajner, O. - Šolta, R., - Zámečníková, T., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Prototyp rotačního nástroje z CVD-diamantu – Zeman, P. - Vítek, P. - Mašek, P. - Novotný, A., - Malý, J., [Prototype] 2021.
 • Prototyp soustružnického nástroje z PKD – Zeman, P. - Vítek, P. - Malý, J., - Novotný, A., [Prototype] 2021.
 • Prototyp obráběcího stroje vybavený softwarem pro sledování provozu stroje a predikci jeho stavu – Švéda, J. - Fiala, Š. - Zapadlík, V. - Hornych, T., - Kozlok, T., [Prototype] 2021.
 • Prototyp stroje MCV HP – Heinrich, P. - Balej, L. - Havlík, L. - Šnajdr, K. - Smolík, J. - Stach, E. - Lazák, T., - Červenka, J., [Prototype] 2021.
 • Těžká hrotová bruska se systémem inteligentní diagnostiky a aktivní kompenzace teplotních deformací – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Fiala, Š. - Mareš, M. - Koubek, J., - Nykodym, P., [Prototype] 2021.
 • Prototyp TSK s inteligentním sledováním funkce – Kolář, P. - Fiala, Š. - Ferkl, J., - Habarta, T., [Prototype] 2021.
 • Prototyp TSK se sníženou energetickou náročností – Kolář, P. - Fiala, Š. - Rytíř, M. - Habarta, T., - Starý, Z., [Prototype] 2021.
 • Adaptive control of the robot for turbine blade finishing – Koubek, J. - Kolář, P. - Fornůsek, T., - Trousil, Š., [Functional Sample] 2021.

Zpráva

2021

 • Vertical machining center MCV 2220 HP – Smolík, J. - Heinrich, P. - Havlík, L., - Stach, E., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021.
 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 55 „Průmyslové opravy a návrhy kovových dílců pomocí aditivních metod WAAM, DED a DLMS“ v roce 2021 – Smolík, J. - Diviš, I. - Fornůsek, T. - Votruba, V. - Havlan, T. - Dvořák, L. - Pchalavodau, A. - Škrétová, A. - Brázda, M. - Vavřík, J. - Koukolíková, M. - Melzer, D. - Hradil, D. - Kozlok, T. - Poupal, J. - Řehoř, J. - Urban, M. - Jirásko, A. - Skopeček, T. - Náhlík, L. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-023.
 • Průběžná zpráva dílčího projektu 54 „Stroje pro obrábění a aditivní technologie“ – Smolík, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Kekula, J. - Stach, E. - Kolář, P., - Holub, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-025.
 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 53 „Efektivní výrobní procesy“ v roce 2021 – Zeman, P. - Stejskal, M. - Kovalčík, J. - Ferkl, J. - Novotný, L. - Moravec, J. - Vavruška, P. - Pešice, M. - Lomička, J. - Falta, J. - Petráček, P. - Zbíral, J. - Malý, J., - Švéda, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-024.
 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 52 „Digitální dvojče stroje a technologie“ v roce 2021 – Sulitka, M. - Novotný, L. - Stejskal, M. - Falta, J. - Kohút, P. - Šimůnek, A. - Hauptfleischová, B. - Horejš, O. - Mareš, M. - Janota, M. - Mašek, P. - Pešice, M. - Pražák, M. - Blecha, P. - Huzlík, R. - Marada, T. - Blecha, R. - Bradáč, F. - Lašová, V. - Hájíček, Z. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-038.
 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 51 „Stroje pro inteligentní výrobu“ v roce 2021 – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Fojtů, P. - Zapadlík, V. - Falta, J. - Havlan, T. - Kuprin, N. - Fiala, Š. - Horejš, O. - Mareš, M. - Sulitka, M. - Smolík, J., - Klouček, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-030.
 • Průběžná zpráva z řešení projektu 2021 – Falta, J. - Fiala, Š. - Janota, M. - Koubek, J. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Hauptfleischová, B., - Nykodym, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-044.
 • Návrh koncepce digitálního propojení strojů a zařízení – Švéda, J. - Kolář, P. - Hornych, T. - Fiala, Š. - Zapadlík, V. - Burian, D. - Sulitka, M. - Kozlok, T., - Soukal, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-032.
 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2021 – Kolář, P. - Stach, E. - Burian, D. - Kekula, J. - Kohút, P. - Cimpová, M. - Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J., - Vozábal, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-029.
 • Zpráva o řešení projektu FW01010638 "Vývoj vřetenových hlav se zvýšenými parametry" v roce 2021 – Mores, P. - Kolář, R. - Kupka, P. - Sulitka, M. - Kekula, J., - Kohút, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-043.
 • Zpráva o průběhu řešení projektu Modulární a digitalizovaná řada vertikálních obráběcích center v roce 2021 – Heinrich, P. - Libovický, L. - Havlík, L. - Šnajdr, K. - Smolík, J. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Matyska, V. - Stach, E. - Fojtů, P. - Diviš, I. - Švéda, J. - Stejskal, M., - Zeman, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-028.
 • Zpráva o průběhu řešení projektu FW01010398 Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100 v roce 2021. Aktivity na straně dalšího účastníka ČVUT v Praze – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Skorobogatov, A. - Fiala, Š. - Švéda, J. - Mareš, M., - Horejš, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-027.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV40324 „Nová generace obráběcích nástrojů z pokročilých materiálů s využitím laserové technologie při jejich výrobě“ za rok 2021 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Kekula, J. - Primus, T., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-004.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV40298 "Efektivní návrh a výroba kompresorových kol s vysokou účinností pro turbodmychadla" za rok 2021 (za ČVUT v Praze) – Vavruška, P. - Stejskal, M. - Pešice, M. - Lomička, J. - Kratěna, T., - Kasík, F., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-034.
 • Implementace software pro řízení provozu stroje a systému diagnostiky vřetene – Švéda, J. - Kolář, P. - Hornych, T. - Fiala, Š. - Burian, D. - Zapadlík, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-031.
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV30223 „Těžká bruskaTOS Hostivař“ za rok 2021 – Koubek, J. - Fiala, Š. - Janota, M. - Mareš, M. - Horejš, O. - Burian, D. - Šimůnek, A., - Lazák, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-014.
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností – Stach, E. - Smolík, J. - Lazák, T. - Červenka, J. - Krannich, T. - Horejš, O. - Mareš, M. - Heinrich, P. - Libovický, L. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-013.
 • DV 2 – Výzkum a vývoj technologie tvorby 3D mikrostruktur laserem za účastníka projektu ČVUT v Praze – Zeman, P. - Primus, T. - Brajer, J. - Hlavinka, J., - Fousek, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-040.
 • Roční zpráva o řešení projektu E2K: odborné aktivity RCMT a HESTEGO v roce 2021 – Fiala, Š. - Habarta, T. - Chládek, Š. - Novotný, L. - Rytíř, M. - Ferkl, J. - Červenka, J. - Urban, T. - Moravec, J. - Ber, N., - Kolář, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-037.
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností – Stach, E. - Smolík, J. - Lazák, T. - Červenka, J. - Krannich, T. - Horejš, O. - Mareš, M. - Balej, L. - Libovický, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2021. Report no. V-21-013.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ9 v roce 2019-2020 – Horejš, O. - Mareš, M. - Fiala, Š. - Havlík, L. - Libovický, L. - Frkal, V. - Stříteský, P., - Mlčoch, A., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-056.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ8 v roce 2020 – Švéda, J. - Chládek, Š. - Hornych, T. - Novotný, L. - Petráček, P. - Červenka, J. - Sulitka, M. - Kuprin, N. - Vlk, B. - Smolík, J. - Kozlok, T. - Kupka, P., - Frkal, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-025.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ7 v letech 2019-2020 – Zeman, P. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Stejskal, M. - Malý, J. - Fornůsek, T. - Primus, T. - Pešice, M. - Heinrich, P. - Frkal, V., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-064.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ5 v roce 2020 - 2021 – Sulitka, M. - Falta, J. - Stejskal, M. - Fojtů, P. - Matyska, V. - Petrášová, T. - Šimůnek, A. - Moravec, J. - Petráček, P. - Matvijová, T. - Frkal, V. - Heinrich, P., - Kupka, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-065.
 • Odborná zpráva za výzkumný záměr VZ4 Zvyšování přenositelného výkonu do řezného procesu (stav po roce 2020) – Bernardin, P. - Janota, M. - Kolář, P. - Kulíšek, V. - Lašová, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-060.

Kvalifikační zpráva

2021

 • Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění – Grau, J. - Souček, P. supervisor, - Sulitka, M. supervisor, Praha: Defense date 2021-10-14. PhD Thesis. CTU FME. Department of Production Machines and Equipment. Supervised by M. SULITKA and P. SOUČEK.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2021

 • Kmitání v pohonech výrobních strojů – Souček, P. - Bubák, A., Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2021

 • Production and Measurement of Conical Ring – Vlk, J. - Lochman, R. - Ležák, P. - Hrabal, Z., - Koubek, J., [Verified Technology] 2021.
 • 3D laserové zpracování povrchu podkladového materiálu s deponovaným grafenem – Zeman, P. - Kožmín, P., - Dvořák, L., [Verified Technology] 2021.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2022

 • Face-Milling of Aerospace Grade 7075 Aluminium Alloy Using Laser Surface Modified WC and NbC Based Cemented Carbides with Mo2C and TiC Additions – Nhema, K. - Mphasha, N.P. - Genga, R.M. - Huang, S. - Vleugels, J. - Zeman, P. - Nelwalani, N. - Janse van Vuuren, A., - Polese, C., [Invited unpublished scientific lecture] Reutte: 20th Plansee Seminar, 2022-05-31.
 • Femtosecond laser ablation of ultra-hard materials for cutting tools – Primus, T. - Zeman, P., - Holešovský, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: THE XXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-POWER LASER SYSTEMS AND APPLICATIONS, Fyzikální institut Akademie Věd ČR. 2022-06-13.

2021

 • Process oriented Digital Twin – Sulitka, M. - Kolář, P. - Falta, J. - Švéda, J., - Smolík, J., [Invited unpublished scientific lecture] Darmstadt: 16th International Conference High Speed Machining, PTW Darmstadt. 2021-10-26.

Ostatní nezařazené

2021

 • Inspection of Thermo-mechanical Behaviour Linearity within Different Configurations of Large Grinding Machine – Mareš, M. - Horejš, O. - Fiala, Š., - Nykodym, P., Journal of Machine Engineering. 2021, ISSN 1895-7595.
 • Feed Drive Axis Force Decrease by Telescopic Cover Detachment – Kolář, P. - Ferkl, J. - Novotný, L., - Fiala, Š., MDPI Energies. 2021, ISSN 1996-1073.
 • Reflexe vědeckých konferencí pod záštitou CIRP v roce 2021 – Sulitka, M. - Kolář, P., - Smolík, J., Svět strojírenské techniky. 2021, 48-51. ISSN 1803-5736.
 • Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování – Kovalčík, J., Strojárstvo. 2021, 48-50. ISSN 1335-2938.