[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Aktuality ústavu

Odborný seminář Trendy po EMO

Publikováno: 29. 01. 2018

Přijměte srdečné pozvání na odborný seminář TRENDY PO EMO, který pořádají Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) ve spolupráci se Společností pro obráběcí stroje (SpOS) a Ústavem výrobních strojů a zařízení (RCMT) ve čtvrtek dne 1. 3. 2018 od 9.00 hod.
pracoviste/12135/Aktuality/Avizo_MM.png

Cílem setkání je seznámit odbornou veřejnost se současným stavem vývoje a s trendy v oboru obráběcích strojů a obrábění po výstavě EMO Hanover 2017 jak jej reflektují odborníci a přímí účastníci výstavy. Přednáškový blok je určen pro pracovníky managementu, pro pracovníky všech funkčních úrovní technických i obchodních úseků strojírenských podniků, zvláště pak pro výrobce a uživatele obráběcích strojů, rovněž pro učitele vysokých a středních škol technických.

Místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení, Horská 3, Praha 2, posluchárna č. 136

Registrace na seminář: T.Frelichova@rcmt.cvut.cz