[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Vybavení

pracoviste/12135/Aktuality/11-DSC01672.jpgÚstav výrobních strojů a zařízení sídlící na Albertově disponuje nově zrekonstruovanými a technikou vybavenými učebnami a laboratořemi.

 

Virtuální prohlídka laboratoří


Laboratoř 5osého obrábění

Laboratoř je vybavena obráběcími stroji pro testy a výzkum řízení strojů při operacích komplexního 5osého obrábění. Laboratoř dále umožňuje provádět testy obráběcích nástrojů.
Vybavení laboratoře: Obráběcí centrum s lineárními motory TAJMAC ZPS LM1; Experimentální obráběcí centrum LM2 s lineárními motory; Obráběcí centrum KOVOSVIT MCVL 1000; Obráběcí centrum KOVOSVIT MCU700; Soustruh SU50; Frézka FNGJ32; Tepelné upínání SECO; Vyvažovací přístroj pro rotační nástroje; Seřizovací a monitorovací přístroj pro sledování opotřebení nástrojů.

Výuková laboratoř CNC strojů

Laboratoř CNC strojů slouží především k ukázkám práce na reálných CNC strojích a k provádění laboratorních úloh na strojích.
Vybavení laboratoře: CNC soustruh KOVOSVIT SP430; CNC soustruh EMCO; CNC frézka HAAS; CNC frézka BRIDGEPORT; Průmyslový laser SITEC; Laser LD50; Výstředníkový lis LENA; Hydraulický lis CUP35; Stand STD30 na testování hydrostatiky.

Laboratoř řízení pohonů

V laboratoři je instalován zkušení stav ETB-1, který slouží pro testy řízení pohonů s lineárním motorem i kuličkovým šroubem. Stav je dále využíván pro experimenty v oblasti aktivního tlumení vibrací. Kromě zkušebního stavu je pro testy řízení instalován i průmyslový robot COMAU. Dále je laboratoř osazena zkušebním stavem řídicího systémy SIEMENS.
Vybavení laboratoře: Stand ETB-1 na testy tlumičů a pohonů; Robot COMAU a jeho řídicí jednotka; Stand SIEMENS – řídicí systém.

Laboratoř technologické metrologie

Laboratoř je určena ke kontrole rozměrů, tvaru a tvrdosti vyrobených dílců.
Vybavení laboratoře: Drsnoměr Surftronic; Mikrotvrdoměr SHIMADZU; Stroj měřící MITUTOYO Crysta-plus M 544.

Laboratoř měření a diagnostiky

Laboratoř slouží k výuce měřících metod výrobních strojů. Instalované stroje a měřicí vybavení umožňují realizovat výuku v oblasti statického a dynamického chování výrobních strojů, měření přesnosti a řízení pohonů.
Vybavení laboratoře: Soustruh SU 32; Frézka HECKERT FUW250; Zkušební stav STD1

Laboratoř hydraulických a pneumatických mechanizmů

Laboratoř slouží k výuce tekutinových mechanizmů. Na didaktických výukových sestavách si studenti sami prakticky vyzkoušejí funkční zapojení konkrétní úlohy.
Vybavení laboratoře: Výuková sestava s hydraulickými prvky; Výuková sestava s pneumatickými prvky FESTO.

Laboratoř pohonů a elektrotechniky

Laboratoř slouží k výuce elektrotechniky pro pohonovou techniku a výuce nastavení pohonů výrobních strojů a jejich řízení.
Vybavení laboratoře: Stand STD3 a další standy pro výuku pohonů; Elektrostůl

Laboratoř pro testování vřeten

Laboratoř slouží pro výuku a výzkum v oblasti vřeten obráběcích strojů (tepelné chování, dynamické vlastnosti, vibrodiagnostika).
Vybavení laboratoře: Zkušební stav STD26; vřeteník s mechanickou převodovkou

Laboratoř NC řízení a automatizace

Učebna slouží pro výuku NC systému a NC řízení, ISO programování a výuku pružného výrobního systému.
Vybavení učebny: PVS systém s robotem na pojezdové dráze + CNC frézka EMCO PC MILL 50 + CNC soustruh EMCO PC TURN 50; Modulární soustruh MN80; Robot SCARA 600.

Laboratoř mechatroniky

Laboratoř slouží k čisté montáži elektrotechnických a mechatronických celků. Pro výrobu drobných přípravků je laboratoř vybavena 3D tiskárnami. Dále v laboratoři probíhá výuka PLC řízení na programovacích stanicích SIMATIC s podporou didaktických stavebnic Fischer Technik.
Vybavení laboratoře: 3D tiskárna STRATASYS; 3D tiskárna PRŮŠA; Stand STD23; didaktické stavebnice Fischer Technik; PLC programovací stanice SIMATIC.

Učebna projektů a CAD/CAM systémů

Učebna slouží k výuce odborných konstrukčních předmětů a projektů a k výuce CAD a CAM programů včetně vlastního projektování v těchto programech.
Vybavení učebny: pracovní stanice pro výuku; CAD SW: NX, SolidEdge, Invertor, SolidWorks; CAM SW: NX, SolidWorks; Další SW: Labview, Siemens TIA portal, atd.

Laboratoř hydrostatiky

Slouží pro testy na hydraulických zkušebních stavech. Dále je vybavena zkušebními stavy pro dlouhodobé vřetenových ložisek a výzkum v oblasti teplotního chování struktur.
Vybavení laboratoře: Zkušební stav STD21; Zkušební stav STD7; Zkušební stav C-RAM

Laboratoř robotiky a výrobní techniky

Laboratoř je součástí CIIRC ČVUT (dílčí část Testbedu Průmyslu 4.0) a je provozována ve spolupráci s FS ČVUT (Ú12105). Laboratoř je vybavena roboty, laserovými stroji a systémy průmyslového řízení a komunikace
Vybavení laboratoře: Robot KUKA KR-60 vč. kompletního digitálního dvojčete, kolaborativní roboty KUKA iiwa, roboty FANUC a COMAU; Robotická laserová buňka; Mikrolaserová stanice; Vybavení pro měření řezných sil a vibrací při obrábění; Připojení strojů na manufacturing execution system (MES) SIDAS.