[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]

Výuka

pracoviste/12135/20131202_001_OMW-Ryszawy.jpg

Obor je zaměřen na teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Nedílnou součástí výuky oboru tedy je prohloubení znalostí z oblastí jak teoretické tak i aplikované mechaniky a dále i strojírenské technologie. Společně s obory Mechatronika a Dopravní, letadlová a transportní technika tvoří základ integrovaného studijního oboru Konstruování, který je směrován do oblastí konstrukce strojních zařízení a umožňuje i při klesajícím počtu zájemců o technické vysoké školy zajistit dostatečnou a kvalitní výuku jednotlivých oborů.
Oborové studium v magisterském programu každý rok absolvuje přibližně 20 studentů.