[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ  /EN

Lidé

Ing. Jakub Šimek

Ing. Jakub Šimek

Jakub.Simek (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2019

  • Energy Consumption, Operation and Commissioning of Buildings – Šimek, J. - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(6), 335-338. ISSN 1210-1389.
  • Spotřeba energie na chlazení budov – Šimek, J. - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(3), 130-133. ISSN 1210-1389.

Stať ve sborníku

2020

  • Vývoj virtuálního dvojčete kancelářské budovy pro simulační podporu a testování nadřazených řídicích systémů – Trojáková, Z. - Šimek, J. - Zavřel, V., - Barták, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2020. Praha: IBPSA-CZ, 2020. p. 59-64. ISBN 978-80-907423-1-4.

2019

  • Spotřeba energie, provozování a Commissioning budov – Šimek, J. - Lain, M., In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 120-126. ISBN 978-80-02-02870-3.
  • Reducing Energy Consumption for Air-Conditioning by Commissioning and Optimized System Operation – Šimek, J. - Lain, M., - Hensen, J.L.M., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.

2017

  • Spotřeba energie na chlazení budov – Šimek, J. - Lain, M., In: 22. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 142-147. ISBN 978-80-02-02739-3.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

  • Ekodesign větracích jednotek - Otázky a odpovědi – Lain, M. ed. - Drkal, F. ed., - Šimek, J. ed., Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02771-3.