[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Lidé

Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Roman.Vavricka (zavináč) fs.cvut.cz

tajemník / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní

(22 435) 2739

místnost: B1-817, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Předpisy pro instalaci pojistného ventilu – Vavřička, R. - Vrána, J., 2019

2018

 • Provozní charakteristiky otopných těles – zaměřeno na jednotrubkovou otopnou soustavu – Vavřička, R. - Fischer, P., 2018
 • The Most Common Mistakes when Designing a Hot Water Storage Tank – Vavřička, R., 2018
 • Omezující okrajové podmínky použitelnosti u systémů bezkontaktního měření teplot - 1. část – Vavřička, R. - Puhl, D., 2018
 • Metodika dimenzovania zásobníkových ohrievačov pre bytové domy podl'a odberu teplej vody – Čermanová Zuzana, Z. - Peráčková, J., - Vavřička, R., 2018
 • Modelování provozního chování otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J. - Šulc, J., - Vavřička, R., 2018
 • Omezující okrajové podmínky použitelnosti u systémů bezkontaktního měření teplot - 2. část – Vavřička, R. - Zelingr, J., 2018
 • Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody – Vavřička, R., 2018

2017

 • Právo a znalci: Destrukce dvouplášťového ohřívače teplé vody s konstrukcí nádrž v nádrži – Vavřička, R., 2017
 • Studie vlastností otopných těles – Boháč, J. - Vavřička, R., 2017
 • Nejistota měření a kritický úhel snímání pri bezkontaktním měření povrchové teploty – Vavřička, R. - Puhl, D., 2017
 • Odběrové profily teplé vody – Vavřička, R. - Mazur, M., 2017
 • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie – Vavřička, R., 2017

2016

 • Zásady instalace pojistného ventilu – Vavřička, R., 2016
 • Úspora tepla dosažená rekuperačním výměníkem v reálném provozu – Matuška, T. - Vavřička, R., 2016
 • Příprava teplé vody v obytných budovách – Vavřička, R. - Mazur, M., 2016
 • K problematice samoregulačních schopností otopných ploch – Vavřička, R., 2016
 • Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí – Vavřička, R., 2016
 • Dotaz k ČSN EN 12831 ohledně venkovní teploty – Vavřička, R., 2016
 • Potřeba tepla pro přípravu teplé vody v obytných budovách – Vavřička, R., 2016
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody – Vavřička, R. - Matuška, T., 2016
 • Účinnost rekuperačního výměníku odpadní vody není rovna úspoře tepla – Matuška, T. - Vavřička, R., 2016
 • Spätné získavanie tepla v oblasti prípravy teplej vody – Vavřička, R., 2016
 • Vykurovanie budov s nízkou potrebou energie – Vavřička, R., 2016

2015

 • Vytápění budov s nízkou potřebou energie – Vavřička, R., 2015
 • Tepelné čerpadlo a příprava teplé vody – Vavřička, R., 2015
 • Tepelné čerpadlo a příprava teplé vody – Vavřička, R., 2015
 • Energetické štítky zdrojů tepla a ohřívačů vody - část 2. - dokončení – Vavřička, R., 2015
 • Energetické štítky zdrojů tepla a ohřívačů - část 1. – Vavřička, R., 2015
 • Povrchová teplota deskových otopných těles – Vavřička, R., 2015

2014

 • Měření vysokých povrchových teplot bezkontaktním způsobem – Vavřička, R., 2014
 • Zkušenosti s měřením infračervenými termografickými kamerami – Vavřička, R., 2014
 • Okrajové podmínky výpočtu tepelných ztrát – Vavřička, R., 2014
 • Tepelné ztráty domu - Metody výpočtu – Vavřička, R. - Čáchová, M., 2014

2013

 • Tlakové ztráty tvarovek – Vavřička, R. - Vrána, V.J., 2013
 • Bilance energetických potřeb u rodinného domu – Vavřička, R., 2013
 • Kontrola tepelnětechnického stavu budov – Vavřička, R., 2013

2012

 • Potřeba tepla pro přípravu teplé vody – Vavřička, R., 2012
 • Metody návrhu zásobníku teplé vody - 3. část – Vavřička, R., 2012
 • Zkušenosti s měřením povrchových teplot bezkontaktními teploměry – Vavřička, R., 2012
 • Zjednodušený model výpočtu teplovodního podlahového vytápění – Vavřička, R., 2012
 • Metody návrhu zásobníku teplé vody - 2.díl – Vavřička, R., 2012

2011

 • Metody návrhu zásobníku teplé vody – Vavřička, R., 2011
 • Možnosti návrhu otopných soustav pro nízkoenergetické a pasivní domy – Vavřička, R., 2011
 • Provedení odtahu spalin venkovní fasádou domu – Vavřička, R., 2011
 • PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES – Vavřička, R., 2011
 • Metody návrhu zásobníku teplé vody - 1.část – Vavřička, R., 2011

2010

 • Vliv napojovaných trubkových otopných těles na dosažený tepelný výkon – Vavřička, R. - Lukeš, J., 2010

2009

 • Tepelnotechnické správanie panelových vykurovacích telies – Vavřička, R., 2009
 • Tepelnětechnické chování deskových otopných těles – Vavřička, R., 2009
 • Plynové zariadenia v budovách – Vavřička, R., 2009
 • Plynové zařízení v budovách (Plynové zariadenia v budovách) – Vavřička, R., 2009

2008

 • Využití termovize v praxi – Vavřička, R., 2008
 • Dynamické chování deskových otopných těles – Bašta, J. - Šimek, J., - Vavřička, R., 2008
 • Optimalizace napojování dlouhých deskových otopných těles, I. a II. část / II. část – Vavřička, R., 2008
 • Optimalizace napojování dlouhých deskových otopných těles, I. a II. část / I. část – Vavřička, R., 2008

2007

 • Podlahové vytápění – Vavřička, R., 2007
 • Tlaková ztráta otopných těles – Vavřička, R., 2007

2006

 • Otopné plochy – Vavřička, R. - Bašta, J., 2006
 • Bezdotykové měření teploty – Vavřička, R., 2006

2005

 • Vizualizace teplotních polí deskových otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., - Šourek, B., 2005

2004

 • Termovizní zobrazovací systémy – Vavřička, R., 2004
 • Tepelná izolace na obvodové konstrukci za otopným tělesem – Bašta, J. - Vavřička, R., 2004

2003

 • Optimální napojení dlouhých otopných těles – Bašta, J. - Schwarzer, J., - Vavřička, R., 2003

Stať ve sborníku

2018

 • Instalace pojistného zařízení u ohřívače teplé vody – Vavřička, R. - Vrána, J., 2018

2017

 • Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí – Vavřička, R., 2017
 • Návrh velikosti zásobníkového ohřívače TV s ohledem na zvolený zdroj tepla a tepelnětechnické vlastnosti zásobníkového ohřívače TV – Vavřička, R., 2017
 • Nejčastější chyby při návrhu zásobníku TV – Vavřička, R., 2017
 • Pojistná zařízení pro ohřívače vody – Vavřička, R. - Vrána, J., - Jirout, V., 2017
 • Zpětné využití tepla při přípravě teplé vody – Vavřička, R., 2017

2016

 • Experimentální hodnocení sprchového rekuperačního výměníku – Matuška, T. - Vavřička, R., 2016
 • Tepelná stabilita místnosti – Novotný, J. - Vavřička, R., 2016

2015

 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody – Vavřička, R., 2015
 • Vytápění budov s nízkou spotřebou energie – Vavřička, R., 2015
 • Tepelné čerpadlo a příprava teplé vody – Vavřička, R., 2015

2013

 • TEPELNÉ ZTRÁTY DOMU - METODY VÝPOČTU – Vavřička, R. - Čáchová, M., 2013
 • Influence of Turbulence Model on Thermal Plume in Indoor Air Flow Simulation – Zelenský, P. - Barták, M. - Hensen, J.L.M., - Vavřička, R., 2013

2011

 • Otopné soustavy nízkoenergetických a pasivních domů – Vavřička, R., 2011
 • Odvod spalin přes fasádu – Vavřička, R., 2011
 • Otopné soustavy nízkoenergetických a pasivních domů – Vavřička, R., 2011

2009

 • Využití vícevrstvého potrubí v plynových rozvodech – Vavřička, R., 2009
 • Instalace plynových zdrojů tepla v budovách s ohledem na nově připravované technické pravidlo TPG 704 01 – Vavřička, R., 2009
 • Středové napojení deskových otopných těles – Vavřička, R., 2009

2007

 • Tlaková ztráta otopných těles – Vavřička, R., 2007
 • Temperature Fields of Radiators – Vavřička, R. - Bašta, J., 2007
 • Heating Distributors and Hydraulics of Heating Systems – Bašta, J. - Vavřička, R., 2007

2006

 • Heating Distributors and Hydraulics of Heatings System – Bašta, J. - Vavřička, R., 2006
 • Temperature Fields of Radiators – Vavřička, R. - Bašta, J., 2006
 • Temperature Fields of Radiatiors – Bašta, J. - Vavřička, R., 2006
 • Hydraulika napojení krátkých a dlouhých otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., 2006

2005

 • Vizualizace teplotních polí deskových otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., - Šourek, B., 2005
 • Panel Radiators – Bašta, J. - Vavřička, R., 2005

2004

 • Problems with Connection of Long Panel Radiators – Vavřička, R. - Bašta, J., - Schwarzer, J., 2004
 • Počítačová simulace deskových otopných těles – Vavřička, R. - Bašta, J., 2004
 • Optimal Connection of Long Panel Radiators – Bašta, J. - Vavřička, R., 2004

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Zařízení pro udržení konstantní teploty výstupní teplonosné látky ze zdroje tepla – Bašta, J. - Vavřička, R., 2017

2008

 • Zařízení pro udržování konstantní teploty výstupní teplonosné látky ze zdroje tepla – Bašta, J. - Vavřička, R., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2016

 • Emulátor odběru odpadní vody v kanalizačním potrubí – Vavřička, R., 2016
 • Emulátor odběru teplé vody – Pokorný, N. - Kachalouski, Y. - Shemelin, V. - Matuška, T., - Vavřička, R., 2016

2013

 • Mobilní zdroj tepla – Vavřička, R. - Bašta, J., 2013
 • Kalibrační zařízení pro průtokoměry a měřiče tepla – Vavřička, R. - Bašta, J., 2013
 • Měřicí zařízení pro jednotrubkové horizontální otopné soustavy – Bašta, J. - Vavřička, R., 2013

Software

2013

 • Tlakové ztráty potrubních sítí – Vavřička, R. - Flögel, T., 2013
 • Stavební konstrukce 1.0 – Vavřička, R. - Kohout, J., 2013

2012

 • Metody výpočtů tepelných ztrát - TZ 1.0 – Vavřička, R. - Čáchová, M., 2012

2011

 • Model návrhu podlahového vytápění – Vavřička, R., 2011
 • Kontrola součinitele prostupu tepla KU-1.0 – Vavřička, R., 2011

2010

 • Tepelná izolace 1.2 – Vavřička, R. - Krainer, R., 2010
 • Podlahové vytápění 1.0 – Vavřička, R., 2010

Zpráva

2017

 • Studie metodiky měření vnitřního klimatu výstavních prostor Národní galerie v Praze – Vavřička, R. - Kučera, M., - Mareš, L., 2017

2016

 • Vývoj indukční jednotky – Zmrhal, V. - Vavřička, R., - Boháč, J., 2016
 • INOVACE SÁLAVÝCH PANELŮ PRO VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR – Zmrhal, V. - Vavřička, R., 2016
 • SURVEY OF OPERATING CHARACTERISTICS OF CONVECTORS – Vavřička, R. - Boháč, J., 2016
 • Analýza proveditelnosti instalace měřicích zařízení dodaného tepla – Vavřička, R. - Bašta, J., - Galád, VG, 2016

2015

 • CHOVÁNÍ ZÁŘIČŮ PRO OHŘEV POTRAVINÁŘSKÝCH STŘÍVEK – Zmrhal, V. - Vavřička, R., 2015

2014

 • Znalecký posudek na zjištění příčin koroze kotlových bloků Buderus ve Sněmovní ulici č. 4 v Praze 1. – Vavřička, R., 2014

Kvalifikační zpráva

2007

 • Proudové a teplotní pole u deskových otopných těles – Vavřička, R., 2007

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech – Straková, R. ed. - Mrázek, K. ed. - Horáková, A. ed. - Vavřička, R. ed. - Zmrhal, V. ed. - Galád, V. ed., - Matějček, J. ed., 2017
 • Příprava teplé vody – Vavřička, R. - Vrána, J., - Pospíchal, Z., 2017

2014

 • Kontrola klimatizačních systémů a Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie Metodické pokyny 2014 – Lain, M. - Vavřička, R., 2014
 • Bezkontaktní způsoby měření teploty – Vavřička, R., 2014

2005

 • Otopné plochy - cvičení – Bašta, J. - Vavřička, R., 2005

Kapitola v knize

2017

 • Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech – Straková, R. - Mrázek, K. - Horáková, A. - Vavřička, R., - Zmrhal, V., 2017

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2017

 • Návrh systému přípravy teplé vody s ohledem na typ a velikost zdroje tepla – Vavřička, R., 2017

...

2005

 • Metodika návrhu otopných těles zohledňující tepelnou pohodu uživatele a teplotní a proudové pole u otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., 2005