[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Lidé

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Miroslav.Kucera (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2739

místnost: B1-817, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0620912  
  Hodnocení tlumičů hluku – Kučera, M. (2006)
 • 1982/G1  
  Aerodynamické zdroje hluku při nízkých Machových číslech – Kučera, M. (2004)

Článek v periodiku

2018

 • Hluk vyzařovaný komíny – Kučera, M. - Nový, R., 2018
 • Hodnocení hluku tepelných soustav a současné právní předpisy – Kučera, M., 2018

2017

 • Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – Kučera, M., 2017
 • Měření průtoku a tlakové poměry – Kučera, M. - Nový, R., 2017
 • Vliv hluku, vznikajícího při hašení výpočetních centrech, na spolehlivost funkce výpočetní techniky – Kučera, M. - Mareš, L., 2017
 • Acoustic Assessment and Design of Acoustic Protection for Heat Pumps – Králíček, J. - Kučera, M., 2017
 • Větrání kolektorů – Kučera, M. - Nový, R., 2017

2016

 • Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, aneb co budou stavebníci předkládat ke stavebnímu povolení podle § 77 – Kučera, M., 2016
 • Snižování hluku od zdrojů tepla a šíření zvuku – Kučera, M., 2016
 • Aerodynamický hluk lopatkové VZT mříže vs. kruhové válce – Králíček, J. - Kučera, M., 2016

2015

 • Aerodynamický hluk lopatkové mříže – Králíček, J. - Kučera, M., 2015
 • Neprůzvučnost jednoduché stěny – Kučera, M., 2015
 • Šíření zvuku dělicími stěnami – Kučera, M., 2015

2014

 • Hodnocení hluku v bytové zástavbě – Kučera, M., 2014

2013

 • Hluková hlediska při provozu spalovacích zařízení 3. díl Kouřovody a komíny – Kučera, M., 2013

2012

 • Akustické vlastnosti kruhových klapek – Kučera, M. - Nový, R., 2012
 • Hluková hlediska při provozu spalovacích zařízení 2. díl Zdroje hluku – Kučera, M., 2012
 • Hluková hlediska při provozu spalovacích zařízení 1. díl Cesty šíření zvuku – Kučera, M., 2012
 • Šíření zvuku přes překážku – Kučera, M., 2012

2011

 • Akustické vlastnosti kruhových klapek (3) – Kučera, M. - Nový, R., 2011
 • HLUK MALÝCH OTVORŮ A ŠTĚRBIN – Kučera, M., 2011
 • Regulační klapky s lineární charakteristikou (část 2) – Kučera, M. - Nový, R., 2011
 • Hluk regulačních klapek – Kučera, M. - Nový, R., 2011

2009

 • Redukce tlaku plynu při nízké hlučnosti – Nový, R. - Kučera, M., 2009

2007

 • Hlučnost termostatických ventilů – Nový, R. - Kučera, M., 2007

2003

 • Rekonstrukce vytápění bytového domu – Kučera, M., 2003

Stať ve sborníku

2019

 • Acoustic Evaluation of the Air-Conditioning Unit in the Room – Králíček, J. - Kučera, M., 2019

2018

 • Metody boje proti hluku – Kučera, M. - Králíček, J., 2018
 • HLUKOVÁ HLEDISKA INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY V BYTOVÉM DOMĚ – Kučera, M., 2018
 • NÁVRH ZVUKOVÉ IZOLACE CELOPROSKLENÉ FASÁDY BUDOVY - MĚŘENÍ, MOŽNOSTI PROJEKTU, SIMULACE, REALIZACE A MĚŘENÍ – Králíček, J. - Kučera, M., 2018
 • ACOUSTIC DESIGN OF NOISE PROTECTION AND NOISE MAPPING FOR HEAT PUMPS IN THE COURTYARD OF A RESIDENTIAL BUILDING – Králíček, J. - Kučera, M., - Králíček, J., 2018
 • EXPERIMENTAL EVALUATION OF AERODYNAMIC NOISE AND FLUCTUATIONS OF TURBULENT FLOW OVER A TERMINAL DIFFUSER OF A VENTILATION SYSTEM – Králíček, J. - Kučera, M., 2018

2017

 • VYHODNOCENÍ AERODYNAMICKÉHO HLUKU OD OBTÉKÁNÍ LOPATKOVÉ MŘÍŽE KONCOVÝCH ELEMENTŮ VZT SYSTÉMŮ – Králíček, J. - Kučera, M., 2017
 • AERODYNAMIC NOISE OF BLADE GRILL HVAC SYSTEMS AT LOW MACH NUMBERS – Králíček, J. - Kučera, M., 2017
 • Hodnocení hluku tepelných soustav a současná legislativa – Kučera, M., 2017

2016

 • Simulace aerodynamického hluku lopatky a válce – Králíček, J. - Kučera, M., 2016

2015

 • Snižování hluku od zdrojů tepla – Kučera, M., 2015
 • Hluková zátěž klimatizovaných prostorů – Kučera, M., 2015

2011

 • NOISE GENERATED BY TURBULENT AIR FLOW – Kučera, M. - Nový, R., 2011

2010

 • NOISE GENERATED BY AIR FLOWING FROM SMALL HOLES – Kučera, M. - Nový, R., 2010

2008

 • Noise Generated by Control Dampers – Kučera, M. - Nový, R., 2008

2007

 • Linear Sources with Non-Linear Distribution of Soung Energy – Kučera, M. - Nový, R., - Bašta, J., 2007
 • Hluk termostatických ventilů – Kučera, M. - Nový, R., 2007

2006

 • Evaluations of Silencers – Kučera, M. - Nový, R., 2006
 • Sources of Noise in Heating Systems – Kučera, M. - Nový, R., 2006
 • Sources of Noise-Thermostatic Valves – Nový, R. - Kučera, M., 2006

2005

 • Noise from Thermostatic Valves in Heating System – Kučera, M. - Nový, R., 2005
 • Hlučnost vytápěcích soustav – Kučera, M. - Nový, R., 2005
 • Experimental Eguipment for Checking Sources of Aerodynamic Sound – Kučera, M. - Mareš, L., - Votlučka, J., 2005
 • Aerodynamic Sound by Low Mach Numbers – Kučera, M. - Nový, R., 2005

2004

 • Reduction of Noise Generated by Damper – Nový, R. - Kučera, M., 2004

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Zařízení pro regulaci průtoku vzduchu v systémech vzduchotechniky – Nový, R. - Kučera, M., 2012

2011

 • Zařízení pro regulaci průtoku vzduchu v systémech vzduchotechniky – Nový, R. - Kučera, M., 2011

2009

 • Tlumič hluku, zejména pro větrací otvory sloužící k přívodu a odvodu vzduchu do objektu – Nový, R. - Kučera, M., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Akustická ucpávka multifunkčního otvoru – Králíček, J. - Kučera, M., 2017
 • Trať pro měření aerodynamického hluku – Králíček, J. - Kučera, M., 2017

2013

 • Koncový element s nízkým vlastním hlukem – Nový, R. - Kučera, M., 2013

2010

 • Regulační klapka s nízkou hlučností – Nový, R. - Kučera, M., 2010

2008

 • Protihluková žaluzie – Nový, R. - Kučera, M., 2008
 • Aerodynamický reduktor tlaku vzduchu s nízkou hlučností – Nový, R. - Kučera, M., - Votlučka, J., 2008

Software

2012

 • Outnoise verze 1.0 – Kučera, M. - Hruška, A., 2012

2011

 • Radvent verze 1.0 – Kučera, M. - Hruška, A., 2011

2010

 • Hluk klapky verze 1.0 – Kučera, M. - Nový, R., - Hruška, A., 2010
 • Hluk strojovny VZT – Nový, R. - Kučera, M., - Hruška, A., 2010

Zpráva

2017

 • Studie metodiky měření vnitřního klimatu výstavních prostor Národní galerie v Praze – Vavřička, R. - Kučera, M., - Mareš, L., 2017

2016

 • SNÍŽOVÁNÍ AKUSTICKÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK FLEX-GEKO – Zmrhal, V. - Kučera, M., 2016

2015

 • Měření průtoku a tlaku vzduchu v traťové propojce č. 2.4 –trasa metra A – Kučera, M. - Nový, R., - Novák, M., 2015
 • Měření průtoku v kolektoru Centrum I – Kučera, M. - Nový, R., - Mareš, L., 2015
 • Rychlostní poměry v kolektoru Žižkov – Kučera, M. - Nový, R., 2015
 • Průtok vzduchu a intenzita výměny vzduchu v kolektoru Nová Radnice. – Kučera, M. - Nový, R., 2015
 • Průtok vzduchu v kolektoru Radotín Berounka – Kučera, M. - Nový, R., 2015
 • Průtok vzduchu a intenzita výměny vzduchu v kolektoru Rudolfinum – Kučera, M. - Nový, R., 2015
 • Návrh technického řešení úprav VZT kolektoru Centrum I – Kučera, M. - Nový, R., 2015

2013

 • Hluk vzduchotechnických zařízení v nahrávacích studiích ČR – Nový, R. - Kučera, M., 2013

Kvalifikační zpráva

2010

 • Aerodynamické zdroje hluku při nízkých Machových číslech – Kučera, M., 2010

2003

 • Rekonstrukce vytápění bytového domu – Kučera, M., 2003

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Větrání škol v souvislostech – Zmrhal, V. - Kučera, M. - Hemerka, J. - Jiránek, M. - Begeni, M., - Skácel, František, 2017

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Základy snižování hluku – Kučera, M. org. - Nový, R. org., 2018