[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Lidé

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Tomas.Matuska (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

(22 435) 6721
(22 435) 2481
(22 435) 3985

místnost: B1-901, Dejvice
místnost: B1-806, Dejvice
místnost: 211, Buštěhrad, Třinecká

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  Hodnocení energetických systémů v budovách – Matuška, T. (2018)
 • TH03020341  
  Autonomní fasádní modul – Matuška, T. (2018-2020)
 •  
  Workshop "Solární kolektory a tepelná čerpadla - k čemu je jejich testování a parametry?" – Matuška, T. (????)
 • EG15_019/0004894  
  Autonomní energetické centrály – Matuška, T. (????)
 • EG15_019/0004577  
  Sestavné klimatizační jednotky – Matuška, T. (2017-2018)
 • TA04021243  
  Udržitelný energetický zdroj pro téměř nulové budovy – Matuška, T. (2015-2017)
 • TA04021195  
  Energeticky aktivní lehký obvodový plášť – Matuška, T. (2015-2017)
 • 7E12091  
  Nové materiály a regulace pro příští generaci kompaktních solárních systémů kombinovaných s tepelnými čerpadly se zvýšenou energetickou a exergetickou účinností – Matuška, T. (2012-2015)
 • MEST-CT-2005-020498 SOLNET  
  Moderní solární vytápění a chlazení budov – Matuška, T. (2006-2010)
 • CTU0511412  
  Optimalizace solárního kolektoru pro kombinované soustavy vytápění a chlazení – Matuška, T. (2005)
 • CTU0413512  
  Prezentace výsledků vědeckého výzkumu na mezinárodní konferenci "Eurosun 2004" – Matuška, T. (2004)
 • 300005602  
  Sluneční kolektor s transparentní izolací – Matuška, T. (2000)
 • 3099046  
  Měření přenosu tepla v transparentních tepelných izolacích – Matuška, T. (1999)
 • 559/G1  
  Měření přenosu tepla v transparentních tepelných izolacích – Matuška, T. (2000)

Článek v periodiku

2019

 • Vliv zvýšené teploty fotovoltaických panelů zabudovaných do střešní krytiny na výrobu elektrické energie – Poulek, V. - Matuška, T. - Libra, M. - Kachalouski, Y., - Sedláček, J., 2019
 • Analýza solárního ohřevu pro bytový dům – Shemelin, V. - Matuška, T., 2019
 • Performance Modelling of Dual Air/Water Collector in Solar Water and Space Heating Application – Shemelin, V. - Matuška, T., 2019
 • Stratification analysis of domestic hot water storage tanks: A comprehensive review – Chandra, Y. - Matuška, T., 2019
 • Problematika hodnocení solárního pokrytí FV systémem v domácnosti – Novotný, J. - Matuška, T., 2019

2018

 • Problematika energeticky nulových budov – 2. část: Příklad rodinného domu – Novotný, J. - Matuška, T., 2018
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem Část 1: Experimentální měření – Červín, R. - Matuška, T., 2018
 • Problematika energeticky nulových budov – 1. část: Hodnocení a výpočet – Novotný, J. - Matuška, T., 2018
 • Fotovolticko-tepelný solárny kolektor na obnovu bytových domov – Pokorný, N. - Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., 2018
 • Budovy s nízkou energetickou náročností – co to vlastně znamená? – Matuška, T., 2018
 • Energetický zdroj pro téměř nulové budovy - kombinace fotovoltaického systému, tepelného čerpadla a zemního akumulátoru tepla – Broum, M. - Matuška, T., 2018
 • Analýza využití solárních vzduchových kolektorů pro vytápění rodinného domu – Shemelin, V. - Matuška, T., 2018
 • Energeticky aktivní lehký obvodový plášť – Matuška, T. - Slanina, P., 2018
 • Influence of Increased Temperature on Energy Production of Roof Integrated PV Panels – Poulek, V. - Matuška, T. - Libra, M. - Kachalouski, Y., - Sedláček, J., 2018
 • Emise CO2 a jejich dopad na hodnocení zdrojů v budovách – Novotný, J. - Matuška, T., 2018
 • Aplikace pro hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., 2018
 • Solární ohřev vody na českém trhu – Venzara, J. - Matuška, T., 2018
 • Nulové, téměř nulové a plusové budovy v českém právním kontextu – Matuška, T., 2018

2017

 • PV and Heat Pump System with a Seasonal Storage for Nearly Zero Energy Building – Broum, M. - Matuška, T. - Sedlář, J., - Šourek, B., 2017
 • Parametry vzduchových solárních kolektorů a jejich zkoušení – Shemelin, V. - Matuška, T., 2017
 • Neobnovitelná primární energie – Novotný, J. - Matuška, T., 2017
 • Experimental Characterization of Glazing with Glass Prisms – Šourek, B. - Jirka, V. - Shemelin, V., - Matuška, T., 2017
 • Vývoj a optimalizace solárního systému kombinovaného s tepelným čerpadlem s využitím počítačové simulace – Matuška, T. - Šourek, B. - Sedlář, J. - Pokorný, N., - Broum, M., 2017
 • Simulace kancelářské místnosti s lehkým obvodovým pláštěm s optickými rastry – Jirka, V. - Shemelin, V. - Šourek, B., - Matuška, T., 2017
 • Solární kolektory a tepelná čerpadla – k čemu je jejich testování a parametry? – Matuška, T., 2017
 • Vliv velikosti zásobníku teplé vody na spotřebu tepelného čerpadla – Matuška, T. - Kachalouski, Y., 2017
 • Jaké náklady má energeticky nulový dům? – Matuška, T. - Ťopek, V., 2017
 • Zkoušení tepelné ztráty zásobníku – Matuška, T., 2017
 • Malé solární soustavy pro přípravu teplé vody v rodinných domech – Matuška, T., 2017
 • Vývoj hybridného fotovoltickotepelného solárneho kvapalinového kolektora – Pokorný, N. - Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., 2017
 • Performance Analysis of Photovoltaic Water Heating System – Matuška, T. - Šourek, B., 2017
 • Efektivita prípravy vody tepelným čerpadlom s FV systémom – Kachalouski, Y. - Matuška, T., 2017
 • Detailed Modeling of Flat Plate Solar Collector with Vacuum Glazing – Shemelin, V. - Matuška, T., 2017
 • Energetický štítek solárního ohřívače vody – Matuška, T., 2017

2016

 • Štítkování solárních zařízení, solárních ohřívačů vody a solárních souprav pro ohřev vody – Matuška, T., 2016
 • Duální solární kolektory a jejich využití – Shemelin, V. - Matuška, T., 2016
 • Úspora tepla dosažená rekuperačním výměníkem v reálném provozu – Matuška, T. - Vavřička, R., 2016
 • Vzduchové solární kolektory – Shemelin, V. - Matuška, T., 2016
 • Energetický systém pro vytápění a přípravu TV v téměř nulových rodinných domech – Matuška, T. - Šourek, B. - Sedlář, J., - Broum, M., 2016
 • Vytápění a příprava teplé vody s využitím kombinace tepelného čerpadla a FV systému - počítačová simulace – Matuška, T. - Šourek, B., - Sedlář, J., 2016
 • Porovnání různých modelů výpočtu roční produkce tepla solárních kolektorů – Shemelin, V. - Matuška, T., 2016
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody – Vavřička, R. - Matuška, T., 2016
 • Ověřování tepelného výkonu solárních kolektorů v laboratoři a v provozu – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., 2016
 • Účinnost rekuperačního výměníku odpadní vody není rovna úspoře tepla – Matuška, T. - Vavřička, R., 2016
 • Proč Ministerstvo životního prostředí podporuje neúčinný fotovoltaický ohřev vody a dotuje zvyšování emisí? – Matuška, T., 2016
 • Zjednodušený bilanční výpočet ročních přínosů fotovoltaických instalací – Matuška, T., 2016
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2016
 • Problémy návrhu solární soustavy na konkrétním bytovém domě – Matuška, T., 2016
 • Teoretická analýza vlivu konstrukčních parametrů plochého solárního kolektoru na jeho výkonnost – Shemelin, V. - Matuška, T., 2016

2015

 • Detailní analýza ohřevu vody fototermickými a fotovoltaickými kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., 2015
 • Zjednodušený bilanční výpočet ročních přínosů fotovoltaických instalací – Matuška, T., 2015
 • Glazed PVT Collector with Polysiloxane Encapsulation of PV Cells: Performance and Economic Analysis – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Pokorný, N., 2015
 • Simulační analýza komplexního energetického systému - Případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2015
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Změna normy pro zkoušení solárních kolektorů – Pokorný, N. - Šourek, B., - Matuška, T., 2015
 • Parametry pro hodnocení efektivity soustav s tepelnými čerpadly: SPF a PER – Matuška, T., 2015
 • Parametry pro hodnocení efektivity tepelných čerpadel: COP a SCOP – Matuška, T., 2015
 • Výpočet délky zemních sond pro tepelná čerpadla – Matuška, T., 2015
 • Energeticky aktivní obálky budov budoucnosti – Shemelin, V. - Matuška, T., 2015
 • Návrh plochy podpovrchového výměníku pro tepelné čerpadlo – Matuška, T., 2015
 • Návrh zemní sondy pro tepelné čerpadlo – Matuška, T., 2015
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB ČVUT - Budova a její provoz – Dytrich, J. - Tywoniak, J. - Lupíšek, A., - Matuška, T., 2015
 • Chyby v instalacích solárních soustav: Prvky solární soustavy – Matuška, T., 2015
 • Chyby v instalacích solárních soustav: solární kolektory – Matuška, T., 2015
 • Chyby v instalacích solárních soustav: kdo a co dodává? – Matuška, T., 2015
 • Energetická efektivita nasazení tepelných čerpadel v bytových domech – Matuška, T., 2015
 • Simulační analýza komplexního energetického systému - případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2015
 • Model tepelného čerpadla s odvodem tepla na třech úrovních – Sedlář, J. - Broum, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015

2014

 • Teoretická analýza plochého solárního kolektoru s vakuovým zasklením – Shemelin, V. - Matuška, T., 2014
 • Nová konstrukce plochého vakuového solárního kolektoru – Shemelin, V. - Matuška, T., 2014
 • Výpočet ročního provozu tepelného čerpadla intervalovou metodou podle TNI 73 0351 – Matuška, T. - Šourek, B., 2014
 • Revize TNI 73 0302 pro zjednodušené hodnocení solárních tepelných soustav – Matuška, T. - Šourek, B., 2014
 • Vývoj hybridních solárních kolektorů pro produkci tepla a elektřiny v budovách – Matuška, T. - Jirka, V., - Šourek, B., 2014
 • Obnovitelné zdroje tepla pro energeticky úsporné domy – Matuška, T., 2014
 • Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody – Matuška, T. - Šourek, B., 2014
 • Úspory energie tepelnými čerpadly v bytových domech – Matuška, T., 2014

2013

 • Přednosti a úskalí hodnocení solárních soustav podle ČSN EN 15316-4-3 – Matuška, T., 2013
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT – Lupíšek, A. - Matuška, T., 2013
 • Fasády jako zdroj energie – Matuška, T., 2013
 • Zdroje energie pro nulové rodinné domy – Matuška, T., 2013
 • Simulační analýza solární soustavy kombinované s tepelným čerpadlem v běžné výstavbě – Šourek, B. - Matuška, T., 2013
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT – Lupíšek, A. - Matuška, T., 2013

2012

 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze – Lupíšek, A. - Matuška, T., 2012
 • Navrhování solárních zásobníků – Matuška, T., 2012
 • Analýza solární soustavy pro centralizované zásobování teplem – Matuška, T. - Hubka, J., - Borovský, D., 2012
 • Simulation Study of Building Integrated Solar Liquid PV-T Collectors – Matuška, T., 2012

2011

 • PŘÍNOSY SOLÁRNÍCH SOUSTAV PŘI ZMĚNĚ PROVOZNÍCH PODMÍNEK – Matuška, T., 2011
 • STŘÍZLIVÝ POHLED NA "SOLÁRNÍ TEPLÁRNY" – Matuška, T., 2011
 • SOLÁRNÍ LABORATOŘ ÚSTAVU TECHNIKY PROSTŘEDÍ FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE – Matuška, T. - Šourek, B., 2011
 • VLIV KLIMATICKÝCH PODMÍNEK NA ZISKY SOLÁRNÍCH SOUSTAV – Matuška, T., 2011
 • ZJEDNODUŠENÁ BILANCE SOLÁRNÍHO KOLEKTORU – Matuška, T., 2011
 • ZKOUŠENÍ A CERTIFIKACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ II – Matuška, T., 2011
 • SOLÁRNÍ LABORATOŘ ÚSTAVU TECHNIKY PROSTŘEDÍ FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE – Matuška, T. - Šourek, B., 2011
 • Výkonnost solárních kolektorů - 2. část: Hodnocení a analýza – Matuška, T., 2011

2010

 • Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů I – Matuška, T., 2010
 • Solární soustava pro koupaliště Rusava – Matuška, T. - Sum, J., 2010
 • Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám – Matuška, T., 2010
 • Solární tepelné kolektory – Matuška, T., 2010
 • Solární tepelné soustavy – Matuška, T., 2010
 • Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů II – Matuška, T., 2010
 • MVE Herbertov Horní Mlýn, výukové středisko FS ČVUT v Praze – Matuška, T. - Šourek, B., 2010
 • Ekonomika solárních tepelných soustav II – Matuška, T., 2010
 • Ekonomika solárních tepelných soustav I – Matuška, T., 2010
 • Výkonnost solárních kolektorů - 1. část: Základní parametry – Matuška, T., 2010

2009

 • Instalace solárně-termických kolektorů aneb proč (ne)podporovat malé solární soustavy – Kalina, J. - Matuška, T., - Novák, L., 2009
 • Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov – Matuška, T., 2009
 • Garantované solární zisky – Matuška, T., 2009
 • Podpora solárních soustav v programu Zelená úsporám – Matuška, T., 2009
 • Metodika bilancování solárních soustav podle TNI 73 0302 - Postup a výpočetní program – Matuška, T. - Šourek, B., 2009
 • Solar Keymark – Matuška, T., 2009
 • Matematické modelování hybridních fotovoltaicko-tepelných kapalinových kolektorů – Matuška, T., 2009

2008

 • Garantované solární zisky – Matuška, T., 2008
 • Porovnání výkonových charakteristik trubkového vakuového kolektoru typu Sydney a plochého atmosférického kolektoru – Matuška, T. - Šourek, B., 2008
 • Vícenásobný zdroj ve školicím a rekreačním středisku Herbertov – Brož, K. - Matuška, T., - Šourek, B., 2008
 • Multifunkční solární kolektory pro integraci do budov – Matuška, T., 2008
 • Účinnost vakuových trubkových solárních kolektorů (I), (II) – Matuška, T., 2008

2007

 • Solární laboratoř na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ČVUT v Praze – Šourek, B. - Matuška, T., 2007
 • Solární soustava pro 100% pokrytí potřeby tepla pro vytápění nízkoenergetického domu – Matuška, T. - Šourek, B. - Krainer, R., - Pechová, L., 2007
 • Solární soustavy v panelových domech - příklady z české praxe – Matuška, T., 2007
 • Dimenzování solárních soustav pro bytové domy – Matuška, T., 2007
 • Integrace solárních soustav do panelových budov – Matuška, T., 2007
 • Stínění fasádních solárních kolektorů budovami – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2007

2006

 • Využití sluneční energie pro chlazení a klimatizaci v budovách – Matuška, T., 2006
 • Prvky solárních soustav (IV) - Zásobníky tepla – Matuška, T., 2006
 • Prvky solárních soustav (III) - Potrubí a izolace – Matuška, T., 2006
 • Prvky solárních soustav (II) - Pojistná a zabezpečovací zařízení – Matuška, T., 2006
 • Facade Solar Collectors – Šourek, B. - Matuška, T., 2006
 • Prvky solárních soustav (I) - Teplonosné látky pro kapalinové solární soustavy – Matuška, T., 2006
 • Problematika stagnace u solárních tepelných soustav (II), – Matuška, T., 2006
 • Problematika stagnace u solárních tepelných soustav (I), – Matuška, T., 2006
 • Vliv návrhu trubkového registru absorbéru na účinnost solárního kolektoru – Matuška, T., 2006

2005

 • Trendy v solární tepelné technice (VI) -Solární chlazení – Matuška, T., 2005
 • Oběhová čerpadla a hydraulika solárních soustav (II) – Matuška, T., 2005
 • Stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru (III) – Matuška, T., 2005
 • Trendy v solární tepelné technice (V) - Zásobníky tepla – Matuška, T., 2005
 • Trendy v solární tepelné technice (IV) - Fasádní solární kolektory – Matuška, T., 2005
 • Trendy v solární tepelné technice (III) - Solární kolektory – Matuška, T., 2005
 • Trendy v solární tepelné technice (II) - Solární kolektory – Matuška, T., 2005
 • Trendy v solární tepelné technice (I) - Kombinované solární soustavy – Matuška, T., 2005
 • Oběhová čerpadla a hydraulika solárních soustav (I) – Matuška, T., 2005
 • Stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru (II) – Matuška, T., 2005
 • Stanovení účinnosti plochého solárního kolektoru (I) – Matuška, T., 2005
 • Aerogel - materiál pro solární techniku – Matuška, T., 2005
 • Počítačová simulace fasádních solárních kolektorů – Matuška, T. - Šourek, B., 2005
 • Solární soustavy s kolektory vestavěnými do fasády – Matuška, T. - Šourek, B., 2005

2004

 • Fasádní solární kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., 2004

2003

 • Aktivní solární tepelné systémy - 3. část Počítačové modelování – Matuška, T., 2003
 • Aktivní solární tepelné systémy - 2. část Experimentální měření – Matuška, T., 2003
 • Aktivní solární tepelné systémy - 1. část Teoretické vztahy – Matuška, T., 2003

2001

 • Sluneční kolektor s transparentní izolací – Matuška, T., 2001

2000

 • Transparentní tepelné izolace a jejich využití v solárnní technice – Matuška, T., 2000
 • Toulcův dvůr - Ekologické centrum hlavního města Prahy – Matuška, T., 2000

Stať ve sborníku

2019

 • Waste Water Recovery System with Heat Pump for Hot Water Preparation – Červín, R. - Matuška, T., 2019
 • Influence of User Electricity Load Profile and Calculation Time Step on the Photovoltaic System Balance – Novotný, J. - Matuška, T., 2019
 • Performance of Unglazed Photovoltaic-Thermal Collectors for Cooling Purpose – Matuška, T. - Pokorný, N., - Shemelin, V., 2019
 • Experimental Assessment of the Façade-Integrated Thermoelectric Air-Conditioning Unit towards Development of the Autonomous Curtain Walling Module – Matuška, T. - Zmrhal, V. - Zavřel, V., - Slanina, P., 2019

2018

 • Theoretical Analysis of Combined Solar System Based on Dual Purpose Solar Collector – Shemelin, V. - Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., 2018
 • Glazed PVT collector integrated into façade module – Pokorný, N. - Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., 2018
 • Development of Solar Assisted Sorption Unit for Extraction of Water from Ambient Air in the Desert Climate – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Šourek, B., 2018
 • Simulation and Monitoring of PV Heat Pump System with Seasonal Storage – Matuška, T. - Šourek, B., - Broum, M., 2018
 • Noční radiační chlazení hybridními FVT kolektory – Pokorný, N. - Shemelin, V., - Matuška, T., 2018
 • Potenciální aplikace pro duální solární kolektory – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2018
 • Heat Pump Combined with PV for Single-Family House – Kachalouski, Y. - Matuška, T., 2018
 • Zpětné získávání tepla z odpadní vody pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem – Červín, R. - Matuška, T., 2018
 • Modelování jednotky pro získávání vody z pouštního vzduchu – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2018
 • Bilance FV systému v domácnosti při uvažování detailního odběrového profilu – Novotný, J. - Matuška, T., 2018
 • Teoretická analýza využití duálních solárních kolektorů – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2018
 • Potenciální aplikace pro nezasklené fotovoltaicko-tepelné kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., 2018
 • Vliv odběrového profilu elektrické energie na bilanci FV systému – Novotný, J. - Matuška, T., 2018
 • Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2018
 • Tepelné modelování fotovoltaických modulů – Kachalouski, Y. - Matuška, T., 2018
 • Fotovoltaika a tepelné čerpadlo v kombinaci se sezónní akumulací – Broum, M. - Matuška, T., 2018
 • Solární hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a jejich aplikace – Matuška, T. - Pokorný, N. - Šourek, B., - Jirka, V., 2018

2017

 • PV and Heat Pump System with a Seasonal Storage for NZEB House – Sedlář, J. - Matuška, T. - Šourek, B., - Broum, M., 2017
 • Monitoring of Solar Domestic Hot Water System with Glazed Liquid PVT Collectors – Pokorný, N. - Matuška, T. - Jirka, V., - Šourek, B., 2017
 • Heat Pump System Performance with PV System Adapted Control – Matuška, T. - Sedlář, J., - Šourek, B., 2017
 • Energy-economic Optimization of Flat-plate Collector – Shemelin, V. - Matuška, T., 2017
 • Theoretical Analysis of Vacuum Flat-plate Solar Collector with a Detailed Model – Shemelin, V. - Matuška, T., 2017
 • Využití tepla odpadní vody pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem – Matuška, T. - Červín, R., 2017
 • Testování kombinovaného zásobníku s ohledem na přípravu teplé vody – Šourek, B. - Kalina, J., - Matuška, T., 2017
 • Analýza solárního ohřevu pro bytový dům – Shemelin, V. - Matuška, T., 2017
 • Kombinovaný zdroj s tepelným čerpadlem pro rodinný dům – Broum, M. - Sedlář, J. - Šourek, B., - Matuška, T., 2017
 • Kombinace FV systému a tepelného čerpadla s řízenýn ukládáním tepla – Kachalouski, Y. - Matuška, T., 2017
 • Efektivita solárních termických systémů v závislosti na odběru teplé vody – Pokorný, N. - Matuška, T., 2017
 • Jaké zdroje energie pro energeticky nulový dům? – Matuška, T. - Ťopek, V., 2017

2016

 • Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly – Matuška, T., 2016
 • Experimentální hodnocení sprchového rekuperačního výměníku – Matuška, T. - Vavřička, R., 2016
 • Tepelné čerpadlo kombinované s FV systémem v různých aplikacích – Matuška, T. - Kachalouski, Y. - Sedlář, J., - Šourek, B., 2016
 • Použití počítačové simulace při vývoji a testování solárního systému s tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé vody – Matuška, T. - Šourek, B. - Sedlář, J., - Broum, M., 2016
 • Analýza kombinace tepelného čerpadla a FV systému pro ohřev vody – Kachalouski, Y. - Matuška, T., 2016
 • Simulace solární soustavy s hybridními FVT kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., 2016
 • Citlivostní analýza teoretického modelu plochého solárního kolektoru – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2016
 • Advanced Design of HVAC System for a New Office Building - the Sustainable Solution – Matuška, T. - Lain, M., 2016
 • Prismatic Glazings for Façade Envelopes – Jirka, V. - Shemelin, V. - Šourek, B., - Matuška, T., 2016
 • Design Optimization of the Façade - Integrated Solar Thermal Collector – Shemelin, V. - Matuška, T., 2016
 • Performance Analysis of Glazed Liquid Photovoltaic-thermal Collector with Use of Detail Model – Pokorný, N. - Matuška, T., 2016
 • Energeticko-ekonomická optimalizace konstrukce plochého solárního kolektoru – Shemelin, V. - Matuška, T., 2016
 • Provozní analýza solární soustavy s hybridními FVT kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., 2016
 • Kombinace FV systému, tepelného čerpadla a dlouhodobé akumulace – Matuška, T. - Šourek, B. - Sedlář, J., - Broum, M., 2016

2015

 • Nejčastější problémy realizací solárních soustav – Matuška, T., 2015
 • Modeling of Glazed Liquid PV-T Collector with Use of Detail Model – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Glazed Photovoltaic-Thermal Component for Building Envelope Structures – Matuška, T. - Pokorný, N., - Slanina, P., 2015
 • Teoretická analýza vlivu konstrukčních parametrů plochého solárního kolektoru na jeho výkonnost – Shemelin, V. - Matuška, T., 2015
 • Laboratorní a provozní testování solárních kolektorů – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Energeticko-ekonomická analýza hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů – Matuška, T., 2015
 • Use of Polysiloxane Gel as Laminate for Solar PVT Collectors – Matuška, T. - Jirka, V., - Poulek, V., 2015
 • Comparison of Solar Photovoltaic and Photothermal Domestic Hot Water Systems – Matuška, T. - Šourek, B., 2015
 • Modelování a testování solárních kolektorů v praxi – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Jak nenavrhovat solární tepelné soustavy na bytových domech – Matuška, T., 2015
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015

2014

 • Solární fotovoltaický a fototermický ohřev vody – Matuška, T. - Šourek, B., 2014
 • Hodnocení solárních tepelných soustav v budovách – Matuška, T. - Šourek, B., 2014
 • Solární ohřev vody hybridními FVT kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., 2014
 • Efektivita provozu tepelných čerpadel v bytových domech – Krainer, R. - Matuška, T., 2014
 • UCEEB-admin - Studie pro realizaci administrativně.obytné budovy – Kny, M. - Šourek, B., - Matuška, T., 2014
 • Využití hybridních FVT kolektorů pro přípravu teplé vody v českém pavilonu pro EXPO 2015 – Šourek, B. - Jirka, V., - Matuška, T., 2014
 • Tepelné čerpadlo s odvodem tepla na třech úrovních - modelování a experiment – Sedlář, J. - Broum, M. - Šourek, B., - Matuška, T., 2014
 • Matematické modelování plochého solárního kolektoru s vaukovým zasklením – Shemelin, V. - Matuška, T., 2014
 • Model hybridního fotovoltaicko-tepelného zaskleného kapalinového kolektoru – Pokorný, N. - Matuška, T., 2014
 • Energetické a ekonomické srovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody – Šourek, B. - Matuška, T., 2014
 • Teoretická analýza plochého solárního kolektoru s vakuovým zasklením – Shemelin, V. - Matuška, T., 2014
 • Modelování provozu solárního tepelného kolektoru – Pokorný, N. - Matuška, T., 2014
 • Porovnání zjednodušené metody hodnocení solárních tepelných soustav s počítačovou simulací – Matuška, T. - Šourek, B., 2014
 • Tepelné čerpadlo s odvodem tepla na třech úrovních – Broum, M. - Sedlář, J. - Šourek, B., - Matuška, T., 2014
 • Performance and Economic Analysis of Hybrid PVT Collectors in Solar DHW System – Matuška, T., 2014

2013

 • Kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaicko-tepelných kolektorů – Matuška, T. - Šourek, B., 2013
 • Centre of Low-Energy Buildings in Pisek - a Case Study for NZEB – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2013
 • Solar Heat Pump System with Hybrid PVT Collectors for a Family House – Matuška, T. - Šourek, B., 2013
 • Energy Performance Figures of Combined Solar PVT Heat Pump System – Matuška, T. - Šourek, B., 2013

2012

 • Simulační analýza solární soustavy kombinované s tepelným čerpadlem – Matuška, T. - Šourek, B., 2012
 • Přínosy tepelných čerpadel v pasivních domech – Matuška, T., 2012
 • Energy Performance Analysis of Unglazed BIPV-T Collectors with a Detailed Model – Matuška, T. - Buchta, L., 2012
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT – Lupíšek, A. - Matuška, T., 2012
 • Přednosti a úskalí hodnocení solárních soustav podle ČSN EN 15316-4-3 – Matuška, T., 2012
 • Simulační analýza solární soustavy kombinované s tepelným čerpadlem v běžné výstavbě – Matuška, T. - Šourek, B., 2012

2011

 • BOOM OF CZECH SOLAR THERMAL MARKET – Matuška, T., 2011
 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SOLAR PV-T/LIQUID COLLECTOR – Matuška, T. - Buchta, L., 2011
 • SOLÁRNÍ KOLEKTOR JAKO SOUČÁST PLÁŠTĚ BUDOVY – Matuška, T., 2011
 • EKONOMIKA SOLÁRNÍCH SOUSTAV PRO BYTOVÉ DOMY – Matuška, T. - Minárik, L., 2011
 • MOŽNOSTI VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE V SYSTÉMECH CZT – Matuška, T. - Borovský, D., 2011

2010

 • Theoretical Analysis of Solar Unglazed Hybrid Photovoltaic-Thermal – Matuška, T., 2010
 • Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů – Matuška, T., 2010
 • Modelování tlakových ztrát kapilárních rohoží – Zmrhal, V. - Matuška, T., - Schwarzer, J., 2010

2009

 • Solární soustavy a jejich energetické přínosy – Matuška, T., 2009
 • A Comparative Simulation Study of Solar Flate-Plate Collectors Directly and Indirectly Integrated into the Building Envelope, – Metzger, J. - Matuška, T., - Schranzhofer, H., 2009
 • Detailed Modeling Of Solar Flat-Plate Collectors With Design Tool Kolektor 2.2 – Matuška, T. - Zmrhal, V., - Metzger, J., 2009
 • Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost a zisky solární soustavy – Matuška, T., 2009

2008

 • Simulace provozního chování hybridního FV/T kolektoru v soustavě přípravy teplé vody – Matuška, T., 2008
 • Vliv konstrukčních a provozních parametrů na účinnost hybridního fotovoltaicko-termického kapalinového kolektoru – Matuška, T., 2008
 • Zkušenosti ze zkoušení vakuových trubkových solárních kolektorů – Matuška, T. - Šourek, B., 2008
 • Dlouhodobá akumulace sluneční energie pro vytápění budov – Šourek, B. - Matuška, T., 2008
 • Parametric Analysis of Solar Combisystems with Facade Collectors in Large Residential Buildings – Metzger, J. - Matuška, T., 2008
 • Shading Analysis of Façade Collectors in Urban Environment – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2008
 • Design Tool KOLEKTOR 2.2 for Virtual Prototyping of Solar Flat-Plate Collectors – Matuška, T. - Metzger, J., - Zmrhal, V., 2008
 • Performance of Different Solar Combisystems with Building-Integrated Evacuated Flat-Plate Collectors – Metzger, J. - Matuška, T., - Šourek, B., 2008
 • Parametric Analysis of Solar Combisystems with Facade Collectors in Large Residential Buildings – Metzger, J. - Matuška, T., 2008

2007

 • Solar Combisystems with Building-Integrated Evacuated Flat-Plate Collectors – Metzger, J. - Matuška, T., - Šourek, B., 2007
 • Hydraulické a tepelné charakteristiky solárních kolektorů pro maloplošné solární soustavy – Matuška, T., 2007
 • Počítačový program kolektor 2.1 pro modelování solárních kolektorů – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2007
 • Hydraulické a tepelné charakteristiky solárních kolektorů – Matuška, T., 2007
 • Solární soustava pro 100% pokrytí potřeby tepla pro vytápění nízkoenergetického domu – Matuška, T. - Šourek, B. - Krainer, R., - Pechová, L., 2007

2006

 • Počítačový program kolektor 2.1 pro modelování solárních kolektorů – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2006
 • Stínění fasádních solárních kolektorů budovami – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2006
 • Solar-Assisted Air-Conditioning of Buildings – Matuška, T., 2006
 • Solar Collector Optimization for Combined Heating and Cooling Systems – Matuška, T., 2006

2005

 • Energetické zisky a ztráty solárních soustav – Matuška, T. - Šourek, B., 2005
 • Solar Systems with Facade-Integrated Collectors – Matuška, T. - Šourek, B., 2005

2004

 • Facade Solar Collectors – Matuška, T. - Šourek, B., 2004
 • Fasádní solární kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., 2004

2003

 • ESP-r: Integrated Simulation Tool for Design of Building and Systems – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2003
 • Facade Solar Collectors – Matuška, T. - Šourek, B., 2003
 • Fasádní solární kolektory – Matuška, T. - Šourek, B., 2003

2002

 • Hodnocení a optimalizace aktivních solárních systémů – Matuška, T., 2002

2001

 • Simulation to Support Sustainable HVAC Design for Two Historical Buildings in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2001
 • Transparentní izolace a tepelná ochrana budov – Matuška, T., 2001
 • Solar Collector with Transparent Insulation – Matuška, T., 2001

2000

 • Problematika výpočtu fasád s transparentní izolací – Matuška, T., 2000
 • Solar Energy Transmittance of Transparent Thermal Insulations – Matuška, T. - Brož, K., 2000
 • Heat Transfer Measurement in Transparent Thermal Insulations – Matuška, T., 2000

1998

 • Transparentní tepelné izolace – Matuška, T., 1998

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Autonomní zařízení pro získávání vody ze vzduchu – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2018
 • Solární kolektor pro transformaci slunečního záření na teplo a elektrickou energii s poddajným absorbérem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Kudláček, J., 2018

2017

 • Solární kolektor pro transformaci slunečního záření na teplo a elektrickou energii s poddajným absorbérem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V., - Kudláček, J., 2017

2016

 • Prefabrikovaný nerozebíratelný fasádní modul lehkého obvodového pláště budovy s integrovaným solárním fotovoltaicko-tepelným kolektorem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V. - Slanina, P., - Dimmer, M., 2016
 • Tepelné čerpadlo s využitím obnovitelného zdroje elektřiny a sezónního zásobníku – Matuška, T., 2016

2015

 • Prefabrikovaný nerozebíratelný fasádní modul lehkého obvodového pláště budovy s integrovaným solárním fotovoltaicko-tepelným kolektorem – Matuška, T. - Šourek, B. - Jirka, V. - Slanina, P., - Dimmer, M., 2015
 • Tepelné čerpadlo s využitím obnovitelného zdroje elektřiny a sezónního zásobníku – Matuška, T., 2015

2014

 • Plochý solární tepelný kolektor – Matuška, T., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Fotovoltaický stejnosměrný mikrosystém zabudovaný ve fasádním modulu – Hrzina, P. - Matuška, T. - Slanina, P., - Kudláček, M., 2018
 • Peltiérův chladič vzduchu – Zavřel, V. - Matuška, T. - Slanina, P., - Kudláček, M., 2018

2017

 • Testovací buňka pro energeticky aktivní fasádní moduly – Pokorný, N. - Shemelin, V. - Šourek, B. - Matuška, T. - Jirka, V., - Straka, T., 2017

2016

 • Hybridní fotovoltaicko-tepelný solární kolektor integrovaný do fasádního modulu lehkého obvodového pláště s optickým rastrem – Jirka, V. - Matuška, T. - Šourek, B. - Slanina, P., - Dimmer, M., 2016
 • Zemní zásobník tepla – Matuška, T. - Broum, M., 2016
 • Kombinovaný vodní zásobník tepla – Kalina, J. - Běťák, J. - Matuška, T., - Šourek, B., 2016
 • Emulátor odběru teplé vody – Pokorný, N. - Kachalouski, Y. - Shemelin, V. - Matuška, T., - Vavřička, R., 2016

2015

 • Opticky odrazný selektivní rastr pro fasádu – Jirka, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Solární soustava pro přípravu teplé vody s fotovoltaicko-tepelnými kolektory – Pokorný, N. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Zasklený hybridní fotovoltaicko-tepelný solární kolektor s tepelně izolovaným rámem a elektrickou rozvodnicí – Jirka, V. - Šourek, B., - Matuška, T., 2015
 • Zasklený tepelný kolektor s trubkovým absorbérem tmeleným na izolační dvojsklo – Jirka, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Hermetická izolační průchodka plochého vodiče absorbérem hybridního kolektoru – Jirka, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Profilovaná montážní úložní deska absorbéru pro vývoj a výrobu vzorků kolektorů s membránovým absorbérem technologií laminace transparentním gelem – Jirka, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Otočný montážní stůl pro vývoj a výrobu vzorků kolektorů s membránovým absorbérem technologií laminace transparentním gelem – Šourek, B. - Jirka, V., - Matuška, T., 2015

2014

 • Vícevýměníkové tepelné čerpadlo země-voda – Sedlář, J. - Šourek, B., - Matuška, T., 2014
 • Zasklený hybridní fotovoltaicko-tepelný absorbér s trubkovým absorbérem – Jirka, V. - Šourek, B., - Matuška, T., 2014

2013

 • Zasklený fotovoltaicko-tepelný solární kolektor s neselektivním absorbérem – Matuška, T., 2013

Software

2018

 • TRNSYS Type 224 v0.1 Dynamický model zaskleného kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Pokorný, N. - Matuška, T., 2018

2017

 • TRNSYS Type 207 Model duálního solárního kolektoru vzduch-kapalina založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2017
 • TRNSYS Type 206 Model zaskleného vzduchového kolektoru založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Shemelin, V. - Matuška, T., - Šourek, B., 2017
 • TRNSYS Type 205 v.1.1 Model zaskleného kapalinového kolektoru založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Shemelin, V. - Matuška, T., 2017
 • BilanceTC – Zjednodušená bilance soustavy s tepelným čerpadlem – Matuška, T., 2017

2015

 • TRNSYS Type 223 v0.1 - Model zaskleného kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru založeného na detailních parametrech konstrukce a energetické bilanci – Pokorný, N. - Matuška, T., 2015

2011

 • Výpočtové energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly – Matuška, T. - Krainer, R., 2011

2010

 • Výpočtový nástroj pro hodnocení výkonnosti solárního tepelného kolektoru VYKON_SK – Matuška, T., 2010

2008

 • Computer Program for Efficiency Calculation of Flat-Plate Solar Collectors KOLEKTOR 2.2 – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2008

2007

 • Nezasklený hybridní solární fotovoltaicko-termální kolektor PVT_NEZ – Matuška, T., 2007
 • Zasklený hybridní solární fotovoltaicko-termální kolektor PVT_ZAS – Matuška, T., 2007
 • Provozní bilance solární soustavy pro přípravu teplé vody PROVOZ_SK – Matuška, T., 2007

2006

 • Počítačový program pro výpočet účinnosti plochých solárních kolektorů KOLEKTOR 2.1 – Matuška, T. - Zmrhal, V., 2006

Zpráva

2018

 • Participativní plánování a stavebně-energetický koncept základní a mateřské školy: Studie pro obec Postřekov – Růžička, J. - Vácha, T. - Bacúrová, M. - Mančík, Š. - Sojková, K. - Matuška, T., - Kuzmič, M., 2018

2016

 • Projekt Rekonstrukce budovy ZŠ a sloučení provozu ZŠ&MŠ v Postřekově - fáze I. – Růžička, J. - Matuška, T. - Wolf, P. - Adamovský, D., - Vácha, T., 2016
 • Posouzení tepelné bilance zásobníku chladiva R32 – Šourek, B. - Matuška, T., 2016
 • Ekonomika provozu solárního ohřevu vody – Matuška, T. - Šourek, B., - Pokorný, N., 2016
 • Optimalizace tepelného čerpadla vzduch-voda ve vazbě na nominální a provozní efektivitu se zjednodušeným modelem odtávání výparníku pro dvě výkonové hladiny – Matuška, T. - Sedlář, J., - Straka, T., 2016
 • Koncepce Využití obnovitelných zdrojů energie pro město Kroměříž – Matuška, T. - Šourek, B., 2016
 • Studie Trh a specifika tepelných čerpadel – Matuška, T. - Straka, T., - Sedlář, J., 2016

2015

 • Souhrnná výzkumná zpráva FOXCONN Pardubice Smart District – Kuzmič, M. - Mančík, Š. - Růžička, J. - Hainc, J. - Lupíšek, A. - Bejček, M. - Urban, M. - Matuška, T. - Dytrich, J. - Kny, M. - Wolf, P. - Nosek, V. - Bacúrová, M., - Vácha, T., 2015
 • Souhrnná výzkumná zpráva ze zkoušky tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806 – Matuška, T. - Šourek, B., 2015
 • Futuristic Green Solutions – Matuška, T. - Shemelin, V., 2015
 • Posouzení FV ohřevu – Matuška, T. - Wolf, P., 2015
 • Optimalizace bytového domu Active House – Urban, M. - Bejček, M. - Růžička, J. - Mančík, Š. - Sojková, K. - Matuška, T. - Včelák, J., - Wolf, P., 2015
 • Simulační analýza a návrh hodnotících kritérií podpory FV systémů – Matuška, T. - Wolf, P. - Včelák, J., - Šourek, B., 2015
 • Stavebně-energetická optimalizace objektu Březník – Mančík, Š. - Růžička, J. - Matuška, T. - Wolf, P., - Včelák, J., 2015
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806 – Matuška, T. - Šourek, B., 2015

2014

 • Posouzení instalace solárního systému v bytových domech Skanska – Matuška, T. - Pokorný, N., 2014
 • Optimalizace provozu zdrojů tepla a chladu pomocí dynamické simulace – Lain, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2014
 • Simulační analýza solární soustavy pro centralizované zásobování teplem - Radvanice – Matuška, T. - Šourek, B., 2014

2006

 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru KTU 15 a KTU 9 – Matuška, T. - Šourek, B., 2006
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru NETtechnik – Matuška, T. - Šourek, B., 2006
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru EKS 3000 – Matuška, T. - Šourek, B., 2006
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru Sonergy KVS 16 – Matuška, T. - Šourek, B., 2006
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru Heliostar TS 310H – Matuška, T. - Šourek, B., 2006
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru SOKOL 1 – Matuška, T. - Šourek, B., 2006
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru Vývojový prototyp – Matuška, T. - Šourek, B., 2006
 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru Regulus KPS-ALP a KPC2-BP – Matuška, T. - Šourek, B., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy – Matuška, T. - Sedlář, J., - Straka, T., 2016

2012

 • Solární zařízení v příkladech – Matuška, T., 2012
 • Nízkoenergetické domy 3. nulové, pasivní a další – Tywoniak, J. - Matuška, T. - Staněk, K. - Novák, J. - Růžička, J., - Šenberger, T., 2012

2010

 • Solární soustavy pro bytové domy – Matuška, T., 2010

2009

 • Názvoslovný výkladový slovník z oboru Solární tepelná technika – Matuška, T., 2009

2008

 • Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie – Petráš, D. ed. - Matuška, T. ed. - Lulkovičová, O. ed. - Takács, J. ed., - Füri, B. ed., 2008

2005

 • Experimentální metody vtechnice prostředí – Matuška, T., 2005

Kapitola v knize

2012

 • Energie ze Slunce – Benda, V. - Matuška, T., 2012

2007

 • Integrace solárních kolektorů do obálky budovy – Matuška, T. - Šourek, B., 2007
 • Dimenzování solárních soustav – Matuška, T. - Šourek, B., 2007

2004

 • Building Performance Simulation as a Design Tool for Refurbishment of Buildings – Hensen, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Dunovská, T. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2004

Sborník

2015

 • Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015 – Matuška, T. ed., 2015

2008

 • Provozování a měření solárních soustav - sborník přednášek – Matuška, T. ed., 2008
 • Prvky solárních soustav - sborník přednášek – Matuška, T. ed., 2008
 • Ekonomika solárních soustav v souvislostech - sborník přednášek – Matuška, T. ed., 2008

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2018

 • Zkušební trať pro testování vzduchových solárních kolektorů – Shemelin, V. - Šourek, B., - Matuška, T., 2018
 • Ověřená technologie Jednotka pro získávání vody ze vzduchu – Zmrhal, V. - Šourek, B., - Matuška, T., 2018
 • Technologie výroby zaskleného FTV kolektoru využívající transparentní gel pro zalévání PV článků – Matuška, T. - Šourek, B., - Jirka, V., 2018
 • Systém získávání a ukládání tepla se sezónním akumulátorem – Matuška, T. - Šourek, B., - Broum, M., 2018

Právní předpisy a směrnice

2009

 • Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy – Matuška, T., 2009

Certifikovaná metodika, památkový postup

2015

 • Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 – Matuška, T. - Šourek, B., 2015
 • Metodika výpočtu kritérií solárních termických systémů – Matuška, T., 2015
 • Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy – Wolf, P. - Včelák, J., - Matuška, T., 2015

2012

 • Solární tepelné soustavy – Matuška, T., 2012

2011

 • Výpočtové hodnocení tepelných soustav s tepelnými čerpadly – Matuška, T. - Krainer, R., 2011

2010

 • Provozní hodnocení tepelných soustav s obnovitelnými zdroji tepla – Matuška, T., 2010

2009

 • Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav – Matuška, T., 2009

...

2014

 • TNI 73 0351 Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup – Matuška, T., 2014

2009

 • Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup – Matuška, T., 2009