[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Lidé

prof. Dr. Joannes Hensen

prof. Dr. Joannes Hensen

Joannes.Hensen (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2489

místnost: B1-818, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • A simulation-based assessment of humidity treatment in data centre cooling systems with air-side economisers Simulační posouzení úpravy vlhkosti v systémech chlazení data center s ekonomizérem na straně vzduchu – Rachman, A.P. - Zavřel, V. - Torrens, J.I., - Hensen, J., 2018

2017

 • Simulation of Indoor Environment in the Concert Hall Housed in a Former Church – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2017

2015

 • Simulace chladicího systému datacentra v havarijním stavu – Zavřel, V.Z. - Barták, M., - Hensen, J., 2015

2013

 • Faktory ovlivňující CFD simulaci konvekčního proudu nad zdrojem tepla ve vnitřním prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2013

2012

 • Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2012

2011

 • RADIAČNÍ GEOMETRIE SVĚTLÝCH ZÁŘIČŮ – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2011

2008

 • Low Energy Cooling of Buildings in Central Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., 2008

2005

 • Gebouwsimulatie bij het ontwerp van een tweedehuidfacade – Hensen, J. - Drkal, F., - Barták, M., 2005

2003

 • Modellering en Simulatie Ruimte Met Een Koelplafond – Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., 2003
 • Simulating Building Performance: Just How Useful is it? – Hensen, J., 2003
 • Počítačové simulace pro návrh klimatizace pavilonu Indonéská džungle Zoo Praha – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M., - Hensen, J., 2003

2002

 • Modeling and Simulation of a Double-Skin Facade System – Hensen, J. - Barták, M., - Drkal, F., 2002
 • Využití počítačové simulace při návrhu klimatizace nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2002

2001

 • Energetické a ekologické systémy budov - administrativní budova DWA v Holandsku – Kabele, K. - Hensen, J., 2001
 • Energetické simulace tradičního a adaptivního modelu tepelné pohody – Centnerová, L. - Hensen, J., 2001

Stať ve sborníku

2018

 • HOLISTICKÉ ŘÍZENÍ DATACENTER: METODIKA PRO UVEDENÍ DO PROVOZU VÍCEOBOROVÉHO ŘÍZENÍ DATACENTER S POUŽITÍM SIMULACE BUDOV – Zavřel, V. - Torrens, J.-I., - Hensen, J., 2018

2016

 • Influence of Thermal Plumes Interaction on CFD Simulation of Indoor Heat Sources – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2016

2015

 • Simulation of Indoor Environment in the Concert Hall Housed in a Converted Former Church – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2015
 • Ventilative Cooling Control Strategies Applied to Passive House in Order to Avoid Indoor Overheating – Moraes Barbosa, R. - Barták, M. - Hensen, J.L.M., - Loomans, M.G.L.C., 2015
 • The Impact of Increased Airflow Rates on Indoor Temperatures of Passive House in The Netherlands – Moraes Barbosa, R. - Loomans, M.G.L.C. - Hensen, J.L.M., - Barták, M., 2015

2014

 • Simulation of a Data Center Cooling System in an Emergency Situation – Zavřel, V. - Barták, M., - Hensen, J., 2014
 • Air Flow Modelling in Design and Operation of Data Centers – Zelenský, P. - Hensen, J. - Bynum, J. - Zavřel, V., - Barták, M., 2014

2013

 • Simplified Representation of Indoor Heat Sources in CFD Simulations – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2013
 • Influence of Turbulence Model on Thermal Plume in Indoor Air Flow Simulation – Zelenský, P. - Barták, M. - Hensen, J.L.M., - Vavřička, R., 2013

2012

 • Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2012
 • Vliv modelu turbulence na CFD simulaci vnitřního zdroje tepla – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2012

2009

 • Computer simulation for better design and operation of large office building air-conditioning – Lain, M. - Hensen, J., - Zmrhal, V., 2009
 • Porovnání potřeby tepla pro různá zapojení systémů s tepelným čerpadlem. – Krainer, R. - Bašta, J., - Hensen, J., 2009

2008

 • On Influence of a Shape of Gas Radiant Heater's Burner on Radiant Heat Distribution to the Ambient Space – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2008
 • Computer Simulation for Better Air-Cinditionings and Ventilation Design of Industrial Halls – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., 2008
 • Model Calibration for Comparison of Different Configurations of Ground Source Heat Pump Systems – Krainer, R. - Bašta, J., - Hensen, J., 2008
 • Nestabilita turbulentního zatopeného proudu v místnosti – Barták, M. - Drkal, F. - Hemzal, K., - Hensen, J., 2008

2007

 • Trend in Heat Gains from Office Equipment – Duška, M. - Barták, M. - Lukeš, J. - Drkal, F., - Hensen, J., 2007
 • Accuracy in Evaluation of a View Factor between Radiant Heater Element and Pyrometer Sensor – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2007
 • Model Compilation of Ground Source Heat Pump System for Optimization in Term of Energy Consumption. – Krainer, R. - Brož, K., - Hensen, J., 2007
 • Statistical Evaluation of Equipment Gain Measurement as Boundary Conditions for Energy Simulation – Duška, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2007
 • Numerical Support to air Distribution Design in Mobile Operating Rooms – Forejt, L. - Drkal, F., - Hensen, J., 2007
 • Optimization of Medium Intensity Gas Infrared Heater's Radiation Geometry – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2007
 • Slab Cooling System Design Using Computer Simulation – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., 2007
 • Low Energy Cooling for Buildings in the Middle Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., 2007
 • Assessment of Operating Room Air Distribution in a Mobile Hospital: Field Experiment Based on VDI 2167 – Forejt, L. - Drkal, F., - Hensen, J., 2007
 • Design Optimization Study for Infrared Heater by CFD Sensitivity Analysis – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2007

2006

 • Dynamic of Thermal Storage in Cooling Load Calculation – Duška, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2006
 • About the Current State of Building Performance Simulation and IBPSA – Hensen, J., 2006
 • The Optimization of the Mechanical Night Cooling System in the Office Building – Lain, M. - Hensen, J., 2006
 • Počítačové simulace nově stavěné administrativní budovy – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., 2006
 • Model Calibration for Optimization of HVAC System with Underground Heat and Cold Storage – Krainer, R. - Brož, K., - Hensen, J., 2006
 • Operating Room Air Distribution in a Mobile Military Hospitals: Field Experiment According to VDI 2167 as a Base Case for Numerical Modeling – Forejt, L. - Drkal, F., - Hensen, J., 2006
 • Review of Operating Room Ventilation Standards – Melhado, M. - Hensen, J. - Forejt, L., - Loomans, J., 2006
 • Definice vnitřních zisků jako okrajových podmínek pro energetickou simulaci administrativních budov – Duška, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2006
 • Citlivostní analýza jako nástroj pro verifikaci CFD modelu a optimalizaci konkrétního prvku – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2006
 • Specification for Real-Time Control Using Hybrid Systems in Building Automation Systems – Hensen, J. - Yahiaoui, A. - Soethout, L., - Van Paassen, D., 2006
 • Computational Simulation Tools for Building Services Design - Professional's Praxis and Wishes – Hensen, J. - Hopfe, Ch.J. - Struck, Ch., - Harputlugil, G.U., 2006
 • Analytical Aproach to Transient Heat Conduction in Cooling Load Calculations – Duška, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2006
 • Towards a Guideline for Selecting the Appropriate Abstraction level for Building Systems Simulation – Hensen, J. - Trčka, M., 2006
 • Passive and Low Energy Cooling Techniques in Buildings – Lain, M. - Hensen, J., 2006
 • Weather Data around the World for Design of Field Hospital HVAC – Forejt, L. - Hensen, J. - Drkal, F., - Baránková, P., 2006

2005

 • Application of CFD for Ventilation System in the Field Hospital Operating Room – Forejt, L. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Computer Simulation and Measurements of a Building with Top-Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Use the Computer Simulation for Evaluation Low Energy Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Design and Commissioning of the Low-Energy Office Building in Prague – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Passive and Low Energy Cooling Techniques for the Czech Republic – Lain, M. - Hensen, J., 2005
 • Simulation to Support Passive and Low Energy Cooling System Design in the Czech Republic – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005

2004

 • Run-Time Coupling Advanced Control Software with Building Simulation Environment – Hensen, J. - Yahiaoui, A., - Soethout, L., 2004
 • Integration of Distributed System Simulation Tools for a Holistic Approach to Integrated Building and System Design – Hensen, J. - Radoševič, M., - Wijsman, A., 2004
 • Simulation and Modelling of Low Energy Cooling Systems for Concrete Residential Houses – Král, V. - Hensen, J., 2004
 • On Integration of CFD in Building Design – Hensen, J. - Djunaedy, E., - Loomans, C., 2004
 • Simulation Tools for Building Energy Design – Hensen, J. - Altavilla, F. - Vicari, B., - Filippi, M., 2004
 • Computer Simulation of a Commercial Building with Top Cooling – Lain, M. - Hensen, J., 2004
 • Možnosti využití nízkoenergetického chlazení v rekonstruovaných budovách – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2004
 • Kalibrace modelu pro simulace chlazení administrativní budovy se zvýšenou tepelnou setrvačností – Lain, M. - Hensen, J., 2004
 • Low Energy Cooling Techniques for Retrofitted Office Buildings in Central Europe – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., 2004
 • Combination of Low Energy and Mechanical Cooling Technologies for Buildings in Central Europe – Lain, M. - Hensen, J., 2004
 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M. - Hensen, J., 2004

2003

 • Integration of Control and Building Preformance Simulation Software by Run -Time Coupling – Yahiaoui, A. - Hensen, J., - Soethout, L., 2003
 • Development of a Guideline for Selection a Simulation Tool for Airflow Prediction – Djunaedy, E. - Hensen, J., - Loomans, M., 2003
 • ESP-r: Integrated Simulation Tool for Design of Building and Systems – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2003
 • An Approach to Teaching and Research of Simulation for Environmental Engineering Design – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2003
 • Computer Simulations for State-of-the-Art Engineering Design of a Commercial Building in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M., - Schwarzer, J., 2003
 • Uplatnění počítačových simulací při dimenzování klimatizačních zařízení – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2003
 • Alternativní způsoby chlazení budov – Lain, M. - Hensen, J., 2003
 • Modelling and Simulation of a Room with a Radiant Coolong Ceiling – Zmrhal, V. - Hensen, J., - Drkal, F., 2003
 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2003

2002

 • Overview of Ibpsa's Long-Term Goals and Current Approaches; International and Regional – Hensen, J., 2002

2001

 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2001
 • Využití počítečové simulace při návrhu klimatizce nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2001
 • Possibilities and Chalenges in Using Building Simulations for Sustainable Building Design – Hensen, J., 2001
 • Desin Suport Simulation for a Double Skin Facade – Barták, M. - Hensen, J., - Dunovská, T., 2001
 • Simulation to Support Sustainable HVAC Design for Two Historical Buildings in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2001
 • Design Suport Simulations for The Prague Zoo Indonesian Jungle Pavilion – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2001
 • Computer Simulation of Radon Distribution in Buildings – Barták, M. - Kubelka, J. - Hensen, J. - Moučka, L. - Froňka, A., - Čechák, T., 2001
 • Simulační a experimentální technika pro větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., 2001
 • Příspěvek k vývoji ve větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., 2001
 • Computer Simulation of Radon Distribution in Buildings – Barták, M. - Kubelka, J. - Hensen, J. - Čechák, T. - Moučka, L., - Froňka, A., 2001
 • Integrated Course in Environmental Engineering – Drkal, F. - Papež, K. - Medek, F. - Hensen, J. - Barták, M., - Kabele, K., 2001

2000

 • Simulation for Desing: Comparing Two Low-Energy Cooling Strategies for Atrium – Hensen, J. - Herekel, S. - Janak, M. - Kelly, N., - Wilson, H.R., 2000
 • Building Systems and Indoor Enviroment: Simulation for Desing Decision Support – Hensen, J. - Clarke, J.A., 2000
 • Itegrated Simulation for HVAC Performance Prediction: State-of-the-Art Illustration – Hensen, J. - Clarke, J.A., 2000
 • Computer Simulations - Energy Saving Desing Tool – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2000
 • State-of-the-Art and Future Work in Builing and System Simulation – Hensen, J. - Clarke, J.A., 2000
 • Počítačová simulace šíření radonu v rodinném domě – Kubelka, J. - Barták, M., - Hensen, J., 2000
 • Nová solární data v klimatické databázi TRY Praha – Barták, M. - Hensen, J. - Lain, M., - Paulovič, L., 2000

Kapitola v knize

2005

 • Vykorzystanie simulacji komputerowej do oceny niskoenergetycznych systemow chlodzenia w czechach – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005

2004

 • Building Performance Simulation as a Design Tool for Refurbishment of Buildings – Hensen, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Dunovská, T. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2004

Sborník

2004

 • Modelling and Simulation for Environmental Engineering – Lain, M. ed. - Hensen, J. ed., 2004

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2001

 • Energy Simulation of Traditional VS. Adaptive Thermal Comfort for Two Moderate Climate Regions – Centnerová, L. - Hensen, J., 2001

?

 • Energy and Indoor Temperature Consequences of Adaptive Thermal Comfort Standards – Centnerová, L. - Hensen, J., ?