[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Lidé

Miloš Lain

Ing. Miloš Lain, Ph.D.

milos.lain (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2586
420603164174

místnost: B1-808, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 •  
  Měření a analýza spotřeby energie budov na chlazení pro klimatizaci a vyhodnocení měrných spotřeb pro další využití – Lain, M. (2016)
 • 1221420505  
  Spotřeba energie budov na chlazení v ČR – Lain, M. (2010)
 • 1221420222  
  Metodika kontroly klimatizačních systémů - Návody k měření a hodnocení – Lain, M. (2010)
 • ERK6-CT-1999-20001  
  EnerBuild – Lain, M. (2002-2004)
 • CTU0313512  
  Prezentace dvou příspěvků na Mezinárodním kongresu IIR ve Washingtonu – Lain, M. (2003)
 • 300104712  
  Prezentace příspěvků na konferenci Clima 2000 – Lain, M. (2001)
 • 300005402  
  Výzkum alternativních způsobů chlazení budov – Lain, M. (2000)
 • 309806402  
  Měření na světlých a tmavých plynových zářičích – Lain, M. (1998)
 • 3097434  
  Radiační vlastnosti průsvitných materiálů s buněčnou strukturou – Lain, M. (1997)
 • 0783  
  Původní vzduchotechnické systémy historických objektů – Lain, M. (1999)

Článek v periodiku

2021

 • Využití tepelných čerpadel pro dodávku tepla a chladu – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 2021(1), 18-20. ISSN 1210-1389.

2019

 • Energy Consumption, Operation and Commissioning of Buildings – Šimek, J. - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(6), 335-338. ISSN 1210-1389.
 • Spotřeba energie na chlazení budov – Šimek, J. - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(3), 130-133. ISSN 1210-1389.

2016

 • Zimní provoz klimatizačních systémů v nových administrativních budovách – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(3), 122-125. ISSN 1210-1389.
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., TZB info. 2016, 18.(9.), 203-206. ISSN 1801-4399.
 • Nový pavilon ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích aneb ve škole se musí větrat – Zmrhal, V. - Lain, M. - Hlaváček, O., - Halíř, A., Časopis Stavebnictví. 2016, 10(1-2), 46-49. ISSN 1802-2030.
 • Národní technická knihovna od návrhu k provozu – Zmrhal, V. - Lain, M., Časopis Stavebnictví. 2016, 10(1-2), 34-37. ISSN 1802-2030.

2015

 • Simulační analýza komplexního energetického systému - Případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., TZB info. 2015, 17(20), ISSN 1801-4399.
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24(4), 203-206. ISSN 1210-1389.
 • Simulační analýza komplexního energetického systému - případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 24.(1), 28-32. ISSN 1210-1389.

2013

 • Pasivní chlazení administrativní budovy – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2013, 2013(4/2013), 150-154. ISSN 1210-1389.

2011

 • SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI KLIMATIZACE BUDOV – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 151-158. ISSN 1210-1389.

2009

 • Identifikace otopného systému Crittall pro funkci chlazení místností Fakulty strojní ČVUT v Praze – Široký, J. - Ferkl, L., - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(3), 137-140. ISSN 1210-1389.
 • Posouzení vnitřního prostředí a aktivace betonu v Národní technické knihovně – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(5), 213-216. ISSN 1210-1389.
 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(2), 61-64. ISSN 1210-1389.
 • Pasivní chlazení – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(1), 17-20. ISSN 1210-1389.

2008

 • Rostou požadavky na vnitřní prostředí – Lain, M., Stavitel. 2008, XVI(10), 13. ISSN 1210-4825.
 • Ověření přirozeného větrání spojovací lávky administrativních budov – Lain, M. - Zmrhal, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2008, 2008(1), 1-5. ISSN 1801-4399.
 • Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2008, 2008(1), 1-5. ISSN 1801-4399.
 • Low Energy Cooling of Buildings in Central Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., The International Journal of Ventilation. 2008, 7(1), 11-21. ISSN 1473-3315.
 • Tepelná pohoda pro pasivní a nízkoenergetické chlazení – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2008, 17(2), 80-82. ISSN 1210-1389.

2007

 • Kontrola (inspekce) klimatizačních zařízení – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16(3), 160-161. ISSN 1210-1389.
 • Trendy ve vývoji klimatizace a větrání – Lain, M., Klimatizace. 2007, 39(1), 79.

2006

 • CFD na ústavu techniky prostředí – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(12), ISSN 1801-4399.

2004

 • Tepelné zisky z vnitřních vybavení administrativních budov – Duška, M. - Drkal, F., - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(5), 198-201. ISSN 1210-1389.
 • Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(5), 209-211. ISSN 1210-1389.
 • Alternativní chlazení obytných budov – Lain, M., Alternativní energie. 2004, 7(3), 36-38. ISSN 1212-1673.
 • Tepelná zátěž od umělého osvětlení – Lain, M. - Liška, P., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(3), 89-93. ISSN 1210-1389.
 • Výsledky výzkumu ve sféře 5. Rámcového programu EU - síť EnerBuild – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(1), 30-31. ISSN 1210-1389.

2003

 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M., Vytápění, větrání, instalace. 2003, 13(5), 206-207. ISSN 1210-1389.
 • Počítačové simulace pro návrh klimatizace pavilonu Indonéská džungle Zoo Praha – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M., - Hensen, J., Vytápění, větrání, instalace. 2003, 12(1), 43-45. ISSN 1210-1389.

2002

 • Integration CFD and Building Simulation – Barták, M. - Beausoleil-Morrison, I. - Clarke, J.A. - Denev, J. - Drkal, F. - Lain, M. - Macdonald, I.A. - Popiolek, Z. - Melikov, A., - Stankov, P., Building and Environment. 2002, 37(8-9), 865-871. ISSN 0360-1323.
 • Využití počítačové simulace při návrhu klimatizace nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., Vytápění, větrání, instalace. 2002, 11(2), 68-70. ISSN 1210-1389.
 • Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou SPLIT – Lain, M. - Barták, M., - Svobodová, H., Vytápění, větrání, instalace. 2002, 11(1), 17-19. ISSN 1210-1389.

2001

 • Historické sytémy větrání – Lain, M. - Gártnerová, M., - Urie, M., Vytápění, větrání, instalace. 2001, 10(5), 159-162. ISSN 1210-1389.
 • Dynamické chování kotlů při přípravě TUV – Lain, M. - Ondráčková, M., - Straková, R., Vytápění, větrání, instalace. 2001, 10(5a), 217-220. ISSN 1210-1389.

1998

 • Využití biomasy pro centralizované zásobování obce teplem – Lain, M., Český instalatér. 1998, 8(5), 51-54. ISSN 1210-695X.

1996

 • Projektant a spotřeba tepla bytů s ústředním vytápěním – Lain, M. - Berounský, V., Vytápění, větrání, instalace. 1996, 5 16-22. ISSN 1210-1389.
 • Krádeže tepla – Lain, M., Stavba. 1996, 3 18. ISSN 1210-9568.

1994

 • Nemocniční kogenerační jednotka - zařízení pro zlepšení využití energie – Lain, M. - Smith, H., Vytápění, větrání, instalace. 1994, 3 242-243. ISSN 1210-1389.

Stať ve sborníku

2021

 • OPTIMALIZACE PROVOZU ZDROJE CHLADU OBCHODNÍHO CENTRA – Lain, M. - Šteker, K., In: 24. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. p. 96-102. ISBN 978-80-02-02943-4.

2019

 • Spotřeba energie, provozování a Commissioning budov – Šimek, J. - Lain, M., In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 120-126. ISBN 978-80-02-02870-3.
 • Reducing Energy Consumption for Air-Conditioning by Commissioning and Optimized System Operation – Šimek, J. - Lain, M., - Hensen, J.L.M., In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.

2018

 • Využití odpadního tepla pro vytápění hypermarketu – Lain, M. - Kopecký, P., In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 107-115. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.

2017

 • Spotřeba energie na chlazení budov – Šimek, J. - Lain, M., In: 22. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 142-147. ISBN 978-80-02-02739-3.
 • Využití tepelných čerpadel pro dodávku tepla a chladu – Lain, M., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 166-171. ISBN 978-80-02-02712-6.

2016

 • Klimatizace moderních administrativních a průmyslových budov – Lain, M., In: Sborník mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. pp. 183-189. ISBN 978-80-904739-7-3.
 • Advanced Design of HVAC System for a New Office Building - the Sustainable Solution – Matuška, T. - Lain, M., In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 861-868. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
 • Tepelné čerpadlo země-voda jako zdroj tepla i chladu pro univerzitní budovu – Lain, M., In: Sborník konference Alternativní zdroje energie 2016. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. pp. 71-75. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02666-2.

2015

 • RETROFIT OF BARRACKS TO NZEB WITH USE OF COMPLEX BUILDING AND SYSTEM SIMULATION – Zmrhal, V. - Lain, M., In: Symposium energeticky eficientní budovy 2015. 2015. pp. 355-358. 1.. ISBN 978-80-02-02615-0.
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., In: Konference Vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 37-41. ISBN 978-80-02-02589-4.

2014

 • Integrovaná počítačová simulace pro novou budovu banky – Lain, M. - Barták, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014, pp. 149-152. ISBN 978-80-260-7209-6.
 • Spotřeba elektrické energie klimatizačních zařízení – Lain, M. - Tuharský, R., In: 21. konference Klimatizace a větrání 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 105-110. ISBN 978-80-02-02520-7.
 • Zimní provoz klimatizačních zařízení – Lain, M., In: 21. konference Klimatizace a větrání 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 99-104. ISBN 978-80-02-02520-7.
 • Administrativní budova a její provoz jako alternativní zdroj tepla pro vytápění – Lain, M., In: Alternativní zdroje energie 2014, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. pp. 81-87. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02546-7.

2013

 • Centre of Low-Energy Buildings in Pisek - a Case Study for NZEB – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. p. 111-114. ISBN 978-80-247-5015-6.

2010

 • Alternativní zdroje chladu pro chlazení budov – Lain, M., In: Alternativní zdroje energie 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010. pp. 91-96. ISBN 978-80-02-02241-1.
 • Celkové chladicí faktory klimatizačních systémů a jejich zlepšování – Lain, M., In: 19. Konference klimatizace a větrání 2010. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2010. pp. 87-94. ISBN 978-975-6907-14-6.

2009

 • Overall Cooling Factor of Air-Conditioning system – Lain, M., In: Compressors 2009. Paris: International Institute of Refrigeration, 2009. pp. 235-240. ISSN 0151-1637. ISBN 978-2-913149-73-1.
 • Computer simulation for better design and operation of large office building air-conditioning – Lain, M. - Hensen, J., - Zmrhal, V., In: Building Simulation 2009. Glasgow: IBPSA - Glasgow, 2009. p. 740-744. ISBN 978-0-947649-40-1.

2008

 • Simulation Support for Optimizing the Design and Operation of a Large Open-Space Office Building – Lain, M. - Hensen, J., - Žemlička, J., In: International Conference for Enhanced Building Operations 08. Berlín: Federal Ministry of Economics and Technology, 2008. p. 165-169.
 • Identifikace systému stropního chlazení Fakulty strojní ČVUT v Praze – Lain, M. - Ferkl, L., - Široký, J., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2008. pp. 143-147. ISBN 978-80-254-3373-7.
 • Simulace přirozeného větrání administrativní budovy – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., In: Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA-CZ, 2008. pp. 67-71. ISBN 978-80-254-3373-7.
 • Ventilation of Cryostorage Facilities of Tissue Establishments – Lain, M. - Měřička, P., - Dvořák, J., In: Cryogenics 2008 - 10th. Praha: Icaris, 2008. pp. 241-244. ISSN 0151-1637. ISBN 978-2-913149-62-5.
 • Computer Simulation for Better Air-Cinditionings and Ventilation Design of Industrial Halls – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., In: Computer Aided Building Physical Modeling 2008 - Proceedings of the CE Reg. IBPSA Conf. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2008. pp. 49-52. ISBN 978-80-227-2888-1.
 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., In: 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. pp. 285-290. ISBN 978-80-02-01978-7.
 • Optimalizace klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Ivanova, M. - Zmrhal, V., - Žemlička, J., In: 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. pp. 299-306. ISBN 978-80-02-01978-7.
 • Tepelná pohoda pro pasivní a nízkoenergetické chlazení – Lain, M., In: 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. pp. 127-133. ISBN 978-80-02-01978-7.

2007

 • Aktivace betonu - Státní technická knihovna – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hanák, V., In: Budovy a prostredie 2007. Bratislava: Slovenská spoločnost pro techniku prostredia, 2007. pp. 74-79. ISBN 978-80-227-2759-4.
 • Computer Simulation for new Technical Library Building – Lain, M., In: Building Performance Simulation 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 64-72. ISBN 978-80-01-03796-6.
 • Slab Cooling System Design Using Computer Simulation – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Central Europe towards Suistainable Bulding 07 Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. p. 599-605. ISBN 978-80-903807-8-3.
 • Low Energy Cooling for Buildings in the Middle Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., In: Proceedings of the 2nd PALENC Conference and the 28th AIVC Conference. Athens: Heliotopos Conferences Ltd., 2007. pp. 597-601. ISBN 978-960-6746-02-4.
 • Tepelná pohoda osob při použití chladivových systémů – Lain, M., In: Chladivové klimatizační systémy. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. pp. 37-39. ISBN 978-80-02-01932-9.

2006

 • The Optimization of the Mechanical Night Cooling System in the Office Building – Lain, M. - Hensen, J., In: Compressors 2006. Bratislava: Slovak Association for Refrigeration and Air-Conditioning Technology, 2006. pp. 254-261. ISBN 80-968986-5-5.
 • Počítačové simulace nově stavěné administrativní budovy – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Budovy a prostredie 2006. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. pp. 71-74. ISBN 80-227-2518-8.
 • Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 45-48. ISBN 80-01-03577-8.
 • Využití akumulační schopnosti betonové konstrukce budovy pro snížení výkonu zdroje chladu – Lain, M. - Drkal, F. - Zmrhal, V., - Hensen, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2006. Praha: IBPSA-CZ, 2006. pp. 29-34. ISBN 80-01-03577-8.
 • Thermal Stabilization of the RICH1 Detector – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., In: 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 269-273. ISBN 80-02-01811-7.
 • Passive and Low Energy Cooling Techniques in Buildings – Lain, M. - Hensen, J., In: 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. pp. 183-188. ISBN 80-02-01811-7.

2005

 • Dimenzování a optimalizace nočního větrání s použitím počítačové simulace – Lain, M., In: Nízkoenergetické chlazení budov. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2005. pp. 25-32. ISBN 80-02-01779-X.
 • Pasivní a nízkoenergetické systémy chlazení budov – Lain, M., In: Nízkoenergetické chlazení budov. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2005. pp. 3-6. ISBN 80-02-01779-X.
 • Computer Simulation and Measurements of a Building with Top-Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Building Simulation 2005. Montreal: IBPSA, 2005. p. 420-428. ISBN 2-553-01152-0.
 • Use the Computer Simulation for Evaluation Low Energy Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Energy Efficient Technologies in Indoor Environment. Gliwice: Silesian Technical University, 2005. pp. 1-8. ISBN 83-922941-0-6.
 • Design and Commissioning of the Low-Energy Office Building in Prague – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment. Athens: Heliopotos conferences, 2005. pp. 913-917. ISBN 960-88153-3-9.
 • Passive and Low Energy Cooling Techniques for the Czech Republic – Lain, M. - Hensen, J., In: Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment. Athens: Heliopotos conferences, 2005. pp. 197-202. ISBN 960-88153-3-9.
 • Simulation to Support Passive and Low Energy Cooling System Design in the Czech Republic – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Solar Renewable Energy News 2005. Bratislava: Comenius University, 2005. pp. 31-33. ISBN 80-223-2045-5.

2004

 • Computer Simulation of a Commercial Building with Top Cooling – Lain, M. - Hensen, J., In: Modelling and Simulation for Environmental Engineering. Praha: CTU Publishing House, 2004. pp. 75-78. ISBN 80-01-03098-9.
 • Možnosti využití nízkoenergetického chlazení v rekonstruovaných budovách – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 131-135. ISBN 80-02-01678-5.
 • Kalibrace modelu pro simulace chlazení administrativní budovy se zvýšenou tepelnou setrvačností – Lain, M. - Hensen, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 77-80. ISBN 80-02-01678-5.
 • Počítačová simulace testovací komory pro určování vlastností zasklení – Chmel, P. - Lain, M., In: Simulace budov a techniky prostředí 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 41-44. ISBN 80-02-01678-5.
 • Low Energy Cooling Techniques for Retrofitted Office Buildings in Central Europe – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., In: Ventilation and Retrofitting. Brussels: AIVC INIVE EEIG, 2004. pp. 79-84. ISBN 2-9600355-6-9.
 • Využití E-služeb pro monitorování a řízení energetických systémů budov-Smarthomes – Reinberk, Z. - Drkal, F. - Kabele, K., - Lain, M., In: Klimatizace a větrání 2004. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. pp. 136-144. ISBN 80-02-01598-3.
 • Tepelné zisky z vnitřních vybavení administrativních budov – Duška, M. - Drkal, F., - Lain, M., In: Klimatizace a větrání 2004. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. pp. 7-15. ISBN 80-02-01598-3.
 • Combination of Low Energy and Mechanical Cooling Technologies for Buildings in Central Europe – Lain, M. - Hensen, J., In: Compressors and Coolants. Rovinka: SZ CHKT, 2004. pp. 15-20. ISBN 80-968986-2-0.
 • Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., In: Klimatizace a větrání 2004. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. pp. 165-174. ISBN 80-02-01598-3.
 • Tepelné zisky od sluneční radiace oknem – Chmel, P. - Drkal, F., - Lain, M., In: Klimatizace a větrání 2004. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. pp. 32-37. ISBN 80-02-01598-3.
 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M. - Hensen, J., In: Klimatizace a větrání 2004. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. pp. 239-244. ISBN 80-02-01598-3.

2003

 • ESP-r: Integrated Simulation Tool for Design of Building and Systems – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: Proceedings of Workshop on Integrated Building Simulation. Gliwice: Centre for Energy Efficient Technologies and Systems in Indoor Env. Engineering, 2003. pp. 108-116. ISBN 83-907937-6-8.
 • An Approach to Teaching and Research of Simulation for Environmental Engineering Design – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 1-9. ISBN 80-86059-35-9.
 • Computer Simulations for State-of-the-Art Engineering Design of a Commercial Building in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M., - Schwarzer, J., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 1-10. ISBN 80-86059-35-9.
 • Riziko průvanu v místnostech chlazených jednotkami s přímým chladivovým okruhem – Lain, M. - Barták, M., In: Klimatizácia a chladenie 2003. Rovinka: Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizační techniku, 2003. pp. 91-95. ISBN 80-968986-1-2.
 • Uplatnění počítačových simulací při dimenzování klimatizačních zařízení – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Klimatizácia a chladenie 2003. Rovinka: Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizační techniku, 2003. pp. 78-83. ISBN 80-968986-1-2.
 • Alternativní způsoby chlazení budov – Lain, M. - Hensen, J., In: Sborník příspěvků konference CEERES 03. České Budějovice: Energy Centre České Budějovice, 2003. pp. 83-88. ISBN 80-239-1142-2.
 • Applicability of Evaporative Cooling Techniques in the Czech Republic – Lain, M. - Duška, M., - Matějíček, K., In: Proceedings 21st International Congress of Refrigeration. Paris: International Institute of Refrigeration, 2003. pp. 1-10. ISBN 2-913149-32-4.
 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., In: Newly Associated States Ener Build RTD - Proceedings Workshop. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 122-127. ISBN 80-239-0742-5.

2002

 • Řešení místního mikroklimatu velkoplošných obrazů – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M., - Schwarzer, J., In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. pp. 123-127. ISBN 80-02-01515-0.
 • Počítačové simulace při řešení alternativních způsobů chlazení budov – Lain, M., In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. pp. 93-96. ISBN 80-02-01515-0.
 • Posouzení nočního větrání kanceláře pomocí počítačové simulace – Chmel, P. - Lain, M., In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. pp. 45-48. ISBN 80-02-01515-0.
 • Porovnání dvou variant CFD modelování přirozené konvekce v místnosti – Barták, M. - Denev, J. - Drkal, F., - Lain, M., In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA-CZ, 2002. pp. 3-6. ISBN 80-02-01515-0.
 • Proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., In: Sborník 8. uživatelské konference FLUENT 2002. Praha: TechSoft Engineering, 2002. pp. 179-184. ISBN 80-238-9404-8.
 • Recent Developments in the Integration of Building Simulation and CFD – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Beausoleil-Morrison, I. - Clarke, J.A. - Denev, J. - Macdonald, I.A. - Melikov, A. - Popiolek, Z., - Stankov, P., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 1088-1089. ISBN 80-01-02511-X.
 • Temperature Profiles in Ventilated Room - Comparison of CFD Model and Experimental Solution – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 744-745. ISBN 80-01-02511-X.
 • Concentration Distribution of Gaseous Contaminants in Ventilated Room – Zmrhal, V. - Barták, M. - Čermák, R. - Drkal, F. - Kužel, J. - Lain, M., - Majer, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 704-705. ISBN 80-01-02511-X.
 • Použití informačních technologií ve vzduchotechnice – Lain, M. - Barták, M., In: Klimatizace a Větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. pp. 111-116. ISBN 80-02-01477-4.
 • Laboratorní testy CFD modelu stáří vzduchu ve větraném prostoru – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M., - Schwarzer, J., In: Klimatizace a Větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. pp. 11-21. ISBN 80-02-01477-4.

2001

 • Porovnání teplotního pole vypočteného pomocí CFD s hodnotami obdrženými na modeli v měřítku 1:1 – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., In: Sborník 7. uživatelské konference FLUENT 2001. Praha: TechSoft Engineering, 2001. pp. 123-126. ISBN 80-238-7609-0.
 • Experimental and Numerical Investigation of Temperature Distribution in Room with Displacement Ventilation – Stankov, P. - Denev, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., In: Clima 2000 - Napoli 2001. 2001. pp. 104-110.
 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: Clima 2000 - Napoli 2001. 2001. pp. 354-363.
 • Využití počítečové simulace při návrhu klimatizce nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Sustainable Building & Solar Energy 2001. Brno: Brno University, 2001. pp. 80-83.
 • Simulation to Support Sustainable HVAC Design for Two Historical Buildings in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: PLEA 2001. Brazil: Centro Tecnologico, Universidade Federal Do Espírito Santo, 2001. pp. 903-908. ISBN 85-90-13324-9.
 • Experimental and Numerical Study of Local Mean Age of Air – Barták, M. - Clarke, J.A. - Drkal, F. - Lain, M. - Čermák, R. - Denev, J. - Macdonald, I.A. - Majer, M., - Stankov, P., In: Building Simulation 2001. Kyoto: IBPSA, 2001. pp. 773-779. ISBN 85-901939-3-4.
 • Design Suport Simulations for The Prague Zoo Indonesian Jungle Pavilion – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., In: Building Simulation 2001. Kyoto: IBPSA, 2001. pp. 841-845. ISBN 85-901939-3-4.
 • Simulační a experimentální technika pro větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 1-8.
 • Příspěvek k vývoji ve větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., In: 50 let výuky Techniky prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. pp. 39-48. ISBN 80-01-02431-8.
 • Počítačové simulace energetických bilancí – Lain, M., In: Počítač pro vzduchotechniky. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2001. pp. 38-42.
 • Počítač pro vzduchotechniky – Lain, M., In: Počítač pro vzduchotechniky. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2001. pp. 3-5.
 • Dynamické chování kotlů při přípravě TUV – Lain, M. - Ondráčková, M., - Straková, R., In: 50 let výuky Techniky prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. pp. 165-170. ISBN 80-01-02431-8.
 • Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou Split – Lain, M. - Barták, M., - Svobodová, H., In: 50 let výuky Techniky prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. pp. 96-99. ISBN 80-01-02431-8.
 • Low - Energy Cooling Techniques for Buildings – Lain, M. - Kvaltin, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 828-829. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Optimalizace větrání atria počítačovou simulací – Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., In: Vetranie a klimatizácia 2000. Bratislava: Slovenská spoločnost pro techniku prostredia, 2000. pp. 85-90.
 • Využití počítačových simulací energetických bilancí budov a zařízení techniky prostředí pro výuku – Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., In: Pedagogický software 2000. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000. pp. 16. ISBN 80-85645-40-8.
 • Computer Simulations - Energy Saving Desing Tool – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., In: EEBW 2000 Energy Efficiency Bussines Week 2000. Praha: SEVEn, 2000. pp. 219-222.
 • Využití modelu proudění při energetické simulaci objemných prostor – Lain, M. - Barták, M., In: Simulace budov 2000. Praha: IBPSA-CZ, 2000. pp. 101-104. ISBN 80-02-01375-1.
 • Nová solární data v klimatické databázi TRY Praha – Barták, M. - Hensen, J. - Lain, M., - Paulovič, L., In: Simulace budov 2000. Praha: IBPSA-CZ, 2000. pp. 7-12. ISBN 80-02-01375-1.
 • The Original Ventilation Systems of Historical Buildings – Lain, M. - Gartnerová, M., - Schneidrová, E., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 615. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • The Measurement of Gas Radiators – Lain, M., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 268.
 • Používání výpočetní techniky v technice prostředí – Lain, M., In: Klimatizace a větrání pro příští století. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1999. pp. 133-137. ISBN 80-02-01315-8.
 • Metody rozdělování nákladů na vytápění – Lain, M., In: Spotřeba tepla při ústředním vytápění obytných budov, cesty k úsporám. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1999. pp. 53-54.
 • Použití simulačních metod pro stanovení potřeby tepla – Lain, M., In: Spotřeba tepla při ústředním vytápění obytných budov, cesty k úsporám. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1999. pp. 10-14.

1998

 • Transmission of the Solar Radiance througt Transparent Celural Surface – Lain, M. - Nový, R., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 581-582.
 • Využití biomasy pro centralizované zásobování obce teplem – Lain, M., In: Obnovitelné zdroje energie. Praha: ČENES - Česká energetická společnost, 1998. pp. 103-107.

1997

 • Používání výpočetní techniky v technice prostředí – Lain, M. - Barták, M., In: 15. konference o vytápění - sborník příspěvků. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1997, pp. 239-253. ISBN 80-20-01139-2.

1995

 • Rozúčtování nákladů na vytápění – Lain, M., In: Aktualizovaný stav v oborech měření a regulace pro bytovou sféru. Praha: Tempo Press, 1995, pp. 29-46.

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Experimentální komora – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Mareš, L. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., [Functional Sample] 2011.

Software

2007

 • Bilance škodlivin ve větraném prostoru – Lain, M., [Software] 2007.
 • Statické vyvažování vertikálních rozvodů otopných soustav – Lain, M. - Bašta, J., - Putta, L., [Software] 2007.
 • Tepelné zisky světlíku – Lain, M. - Nový, R., [Software] 2007.

Zpráva

2015

 • Posouzení stavu prostředí a posouzení vzduchotechnických jednotek pro výrobní haly – Lain, M. - Mareš, L., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.
 • bilance sušicího vzduchu při optimalizaci provozu vysokovýkonných sušících zákrytů (AID). – Neužil, M. - Lain, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. Report no. 2.
 • Optimalizace provozu vytápění a větrání prodejní haly Brno – Lain, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015.
 • Studie ke snižování environmentálních dopadů organizace MPSV ČR založená na principu životního cyklu – Kočí, V. - Lupíšek, A. - Zakuciová, K. - Sojková, K. - Tencar, J. - Lain, M. - Urban, M. - Cigler, J., - Horyna, V., [Research Report] Praha: VŠCHT Praha, 2015.

2014

 • Energetická bilance větrání pro technologické zodolněné kontejnery – Lain, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. PZ 429 16 Zp.
 • TECHNICKÁ POMOC PŘI REALIZACI ZLEPŠENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VE VÝROBNÍ HALE Č.1 a 2 – Lain, M. - Mares, L., [Research Report] 2014.
 • Collection and analyses of data of air-conditioning systems for the iSERV project in Czech Republic – Lain, M. - Tuharský, R., [Research Report] 2014.
 • Optimalizace provozu zdrojů tepla a chladu pomocí dynamické simulace – Lain, M. - Matuška, T., - Šourek, B., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2014.
 • Studie snížení spotřeby energie na klimatizaci a chlazení – Lain, M., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2014.
 • Specifikace metody výběrů parametrů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. RU/0006/13.

2013

 • Energetická bilance a koncepčního návrhu větrání pro technologické zodolněné kontejnery pro diverzní zdroj napájení ZN1 + vybrané spotřebiče ZN2. – Lain, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 830-130063B001.
 • Posouzení možností úspor energie při rekonstrukci a optimalizaci větrání a centrální přípravy vzduchu budovy Olšanská 6. – Lain, M. - Schwarzer, J., [Research Report] 2013. Report no. 830 - 130043B001 12116.

2007

 • Studie energetické simulace haly vypalovacích pecí Heinz Glas Decor s.r.o – Lain, M. - Zmrhal, V., - Drkal, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. Report no. 40-07004.

2006

 • Technická pomoc při realizaci zlepšení vnitřního prostředí ve výrobní hale č.1 – Lain, M. - Zmrhal, V. - Mareš, L., - Drkal, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 40-07003.
 • Studie energetické simulace objektu budovy fakulty architektury Praha 6, Dejvice – Lain, M. - Drkal, F., - Zmrhal, V., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 40-06035.
 • Studie energetické simulace výrobní haly KURZ KS Katalog Servis ŠŤÁHLAVY – Zmrhal, V. - Lain, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 40-06055.
 • Studie energetické simulace objektu KS Katalog Servis ŠŤÁHLAVY – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, 2006. Report no. 40-06030.

1997

 • Pressure Loss Measurements on ECU Heat Sinks – Barták, M. - Lain, M., [Technical Report] 1997.
 • Informační sítě a jejich odborný přínos – Lain, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra techniky prostředí, 1997.

Kvalifikační zpráva

2008

 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M., Praha: Defense date 2008-06-11. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Ekodesign větracích jednotek - Otázky a odpovědi – Lain, M. ed. - Drkal, F. ed., - Šimek, J. ed., Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02771-3.

2015

 • Klimatizace – Drkal, F. - Lain, M., - Zmrhal, V., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05652-3.

2014

 • Kontrola klimatizačních systémů a Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie Metodické pokyny 2014 – Lain, M. - Vavřička, R., Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. ISBN 978-80-02-02576-4.

1996

 • Info-min pro uživatele bytů v budovách s ústředním vytápěním – Bašta, J. ed. - Lain, M. ed., - Buček, Z. ed., Jindřichův Hradec: COOPTHERM, 1996.
 • INFO - MIN pro uživatele bytů v budovách s ústředním vytápěním – Bašta, J. - Lain, M., - Buček, Z., Jindřichův Hradec: COOPTHERM s.r.o, 1996.

Kapitola v knize

2005

 • Vykorzystanie simulacji komputerowej do oceny niskoenergetycznych systemow chlodzenia w czechach – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., In: Energooszczedne ksztaltowanie srodowiska wewnetrznego. Gliwice: Politechnika Slaska, 2005. p. 324-339. ISBN 83-922941-1-4.

2004

 • Building Performance Simulation as a Design Tool for Refurbishment of Buildings – Hensen, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Dunovská, T. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., In: Simulationsmethoden bei der Planung von Neubauten und Instandsetzungen. München: WTA-Publications, n.d., 2004. p. 15-28. ISBN 3-937066-01-2.

1995

 • Metodika rozdělování nákladů – Lain, M., In: 3 x teplo k vytápění a ohřevu vody - příručka. Praha: Tempo Press, 1995. p. 66-67.
 • Tepelné charakteristiky bytů – Lain, M., In: 3 x teplo k vytápění a ohřevu vody - příručka. Praha: Tempo Press, 1995. p. 55-59.

Sborník

2014

 • 21. konference Klimatizace a větrání 2014 – Zmrhal, V. ed. - Schwarzer, J. ed., - Lain, M. ed., Praha, 2014-05-21/2014-05-22. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. ISBN 978-80-02-02520-7.

2009

 • Kurz - Kontrola klimatizačních systémů – Lain, M. ed. - Schwarzer, J. ed., Praha, 2009-05-25/2009-05-27. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009.

2006

 • 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006 – Schwarzer, J. ed. - Lain, M. ed., Praha, 2006-05-17/2006-05-19. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. ISBN 80-02-01811-7.

2005

 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M. ed., Praha, 2005-11-30. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2005. ISBN 80-02-01779-X.
 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M. ed., Praha, 2005-11-30. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2005. ISBN 80-02-01779-X.

2004

 • Modelling and Simulation for Environmental Engineering – Lain, M. ed. - Hensen, J. ed., Praha, 2004-04-16. Praha: CTU Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03098-9.

2003

 • Newly Associated States Ener Build RTD - Proceedings Workshop – Lain, M. ed., Praha, 2003-01-27/2003-01-28. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-239-0742-5.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Simulation to Support Passive and Low Energy Cooling System Design in the Czech Republic - II – Lain, M., [Invited unpublished scientific lecture] Bratislava: ECOVAST. 2006-10-17.