[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Lidé

Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Milos.Lain (zavináč) fs.cvut.cz

informační manažer / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní

420603164174
(22 435) 2586

místnost: B1-808, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  Měření a analýza spotřeby energie budov na chlazení pro klimatizaci a vyhodnocení měrných spotřeb pro další využití – Lain, M. (2016)
 • 1221420505  
  Spotřeba energie budov na chlazení v ČR – Lain, M. (2010)
 • 1221420222  
  Metodika kontroly klimatizačních systémů - Návody k měření a hodnocení – Lain, M. (2010)
 • ERK6-CT-1999-20001  
  EnerBuild – Lain, M. (2002-2004)
 • CTU0313512  
  Prezentace dvou příspěvků na Mezinárodním kongresu IIR ve Washingtonu – Lain, M. (2003)
 • 300104712  
  Prezentace příspěvků na konferenci Clima 2000 – Lain, M. (2001)
 • 300005402  
  Výzkum alternativních způsobů chlazení budov – Lain, M. (2000)
 • 309806402  
  Měření na světlých a tmavých plynových zářičích – Lain, M. (1998)
 • 3097434  
  Radiační vlastnosti průsvitných materiálů s buněčnou strukturou – Lain, M. (1997)
 • 0783  
  Původní vzduchotechnické systémy historických objektů – Lain, M. (1999)

Článek v periodiku

2016

 • Zimní provoz klimatizačních systémů v nových administrativních budovách – Lain, M., 2016
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2016
 • Nový pavilon ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích aneb ve škole se musí větrat – Zmrhal, V. - Lain, M. - Hlaváček, O., - Halíř, A., 2016
 • Národní technická knihovna od návrhu k provozu – Zmrhal, V. - Lain, M., 2016

2015

 • Simulační analýza komplexního energetického systému - Případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2015
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015
 • Simulační analýza komplexního energetického systému - případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2015

2013

 • Pasivní chlazení administrativní budovy – Lain, M., 2013

2011

 • SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI KLIMATIZACE BUDOV – Lain, M., 2011

2009

 • Identifikace otopného systému Crittall pro funkci chlazení místností Fakulty strojní ČVUT v Praze – Široký, J. - Ferkl, L., - Lain, M., 2009
 • Posouzení vnitřního prostředí a aktivace betonu v Národní technické knihovně – Lain, M., 2009
 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., 2009
 • Pasivní chlazení – Lain, M., 2009

2008

 • Rostou požadavky na vnitřní prostředí – Lain, M., 2008
 • Ověření přirozeného větrání spojovací lávky administrativních budov – Lain, M. - Zmrhal, V., 2008
 • Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., 2008
 • Low Energy Cooling of Buildings in Central Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., 2008
 • Tepelná pohoda pro pasivní a nízkoenergetické chlazení – Lain, M., 2008

2007

 • Kontrola (inspekce) klimatizačních zařízení – Lain, M., 2007
 • Trendy ve vývoji klimatizace a větrání – Lain, M., 2007

2006

 • CFD na ústavu techniky prostředí – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2006

2004

 • Tepelné zisky z vnitřních vybavení administrativních budov – Duška, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2004
 • Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2004
 • Alternativní chlazení obytných budov – Lain, M., 2004
 • Tepelná zátěž od umělého osvětlení – Lain, M. - Liška, P., 2004
 • Výsledky výzkumu ve sféře 5. Rámcového programu EU - síť EnerBuild – Lain, M., 2004

2003

 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M., 2003
 • Počítačové simulace pro návrh klimatizace pavilonu Indonéská džungle Zoo Praha – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M., - Hensen, J., 2003

2002

 • Integration CFD and Building Simulation – Barták, M. - Beausoleil-Morrison, I. - Clarke, J.A. - Denev, J. - Drkal, F. - Lain, M. - Macdonald, I.A. - Popiolek, Z. - Melikov, A., - Stankov, P., 2002
 • Využití počítačové simulace při návrhu klimatizace nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2002
 • Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou SPLIT – Lain, M. - Barták, M., - Svobodová, H., 2002

2001

 • Historické sytémy větrání – Lain, M. - Gártnerová, M., - Urie, M., 2001
 • Dynamické chování kotlů při přípravě TUV – Lain, M. - Ondráčková, M., - Straková, R., 2001

1998

 • Využití biomasy pro centralizované zásobování obce teplem – Lain, M., 1998

1996

 • Projektant a spotřeba tepla bytů s ústředním vytápěním – Lain, M. - Berounský, V., 1996
 • Krádeže tepla – Lain, M., 1996

1994

 • Nemocniční kogenerační jednotka - zařízení pro zlepšení využití energie – Lain, M. - Smith, H., 1994

Stať ve sborníku

2019

 • Reducing Energy Consumption for Air-Conditioning by Commissioning and Optimized System Operation – Šimek, J. - Lain, M., - Hensen, J.L.M., 2019

2018

 • Využití odpadního tepla pro vytápění hypermarketu – Lain, M. - Kopecký, P., 2018

2017

 • Spotřeba energie na chlazení budov – Šimek, J. - Lain, M., 2017
 • Využití tepelných čerpadel pro dodávku tepla a chladu – Lain, M., 2017

2016

 • Klimatizace moderních administrativních a průmyslových budov – Lain, M., 2016
 • Advanced Design of HVAC System for a New Office Building - the Sustainable Solution – Matuška, T. - Lain, M., 2016
 • Tepelné čerpadlo země-voda jako zdroj tepla i chladu pro univerzitní budovu – Lain, M., 2016

2015

 • RETROFIT OF BARRACKS TO NZEB WITH USE OF COMPLEX BUILDING AND SYSTEM SIMULATION – Zmrhal, V. - Lain, M., 2015
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015

2014

 • Integrovaná počítačová simulace pro novou budovu banky – Lain, M. - Barták, M., 2014
 • Spotřeba elektrické energie klimatizačních zařízení – Lain, M. - Tuharský, R., 2014
 • Zimní provoz klimatizačních zařízení – Lain, M., 2014
 • Administrativní budova a její provoz jako alternativní zdroj tepla pro vytápění – Lain, M., 2014

2013

 • Centre of Low-Energy Buildings in Pisek - a Case Study for NZEB – Matuška, T. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2013

2010

 • Alternativní zdroje chladu pro chlazení budov – Lain, M., 2010
 • Celkové chladicí faktory klimatizačních systémů a jejich zlepšování – Lain, M., 2010

2009

 • Overall Cooling Factor of Air-Conditioning system – Lain, M., 2009
 • Computer simulation for better design and operation of large office building air-conditioning – Lain, M. - Hensen, J., - Zmrhal, V., 2009

2008

 • Identifikace systému stropního chlazení Fakulty strojní ČVUT v Praze – Lain, M. - Ferkl, L., - Široký, J., 2008
 • Simulace přirozeného větrání administrativní budovy – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., 2008
 • Ventilation of Cryostorage Facilities of Tissue Establishments – Lain, M. - Měřička, P., - Dvořák, J., 2008
 • Computer Simulation for Better Air-Cinditionings and Ventilation Design of Industrial Halls – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., 2008
 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., 2008
 • Optimalizace klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Ivanova, M. - Zmrhal, V., - Žemlička, J., 2008
 • Tepelná pohoda pro pasivní a nízkoenergetické chlazení – Lain, M., 2008

2007

 • Aktivace betonu - Státní technická knihovna – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hanák, V., 2007
 • Computer Simulation for new Technical Library Building – Lain, M., 2007
 • Slab Cooling System Design Using Computer Simulation – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., 2007
 • Low Energy Cooling for Buildings in the Middle Europe - Case Studies – Lain, M. - Zmrhal, V., - Hensen, J., 2007
 • Tepelná pohoda osob při použití chladivových systémů – Lain, M., 2007

2006

 • The Optimization of the Mechanical Night Cooling System in the Office Building – Lain, M. - Hensen, J., 2006
 • Počítačové simulace nově stavěné administrativní budovy – Lain, M. - Zmrhal, V. - Drkal, F., - Hensen, J., 2006
 • Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., 2006
 • Využití akumulační schopnosti betonové konstrukce budovy pro snížení výkonu zdroje chladu – Lain, M. - Drkal, F. - Zmrhal, V., - Hensen, J., 2006
 • Thermal Stabilization of the RICH1 Detector – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2006
 • Passive and Low Energy Cooling Techniques in Buildings – Lain, M. - Hensen, J., 2006

2005

 • Dimenzování a optimalizace nočního větrání s použitím počítačové simulace – Lain, M., 2005
 • Pasivní a nízkoenergetické systémy chlazení budov – Lain, M., 2005
 • Computer Simulation and Measurements of a Building with Top-Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Use the Computer Simulation for Evaluation Low Energy Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Design and Commissioning of the Low-Energy Office Building in Prague – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Passive and Low Energy Cooling Techniques for the Czech Republic – Lain, M. - Hensen, J., 2005
 • Simulation to Support Passive and Low Energy Cooling System Design in the Czech Republic – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005

2004

 • Computer Simulation of a Commercial Building with Top Cooling – Lain, M. - Hensen, J., 2004
 • Možnosti využití nízkoenergetického chlazení v rekonstruovaných budovách – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2004
 • Kalibrace modelu pro simulace chlazení administrativní budovy se zvýšenou tepelnou setrvačností – Lain, M. - Hensen, J., 2004
 • Počítačová simulace testovací komory pro určování vlastností zasklení – Chmel, P. - Lain, M., 2004
 • Low Energy Cooling Techniques for Retrofitted Office Buildings in Central Europe – Lain, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Zmrhal, V., 2004
 • Využití E-služeb pro monitorování a řízení energetických systémů budov-Smarthomes – Reinberk, Z. - Drkal, F. - Kabele, K., - Lain, M., 2004
 • Tepelné zisky z vnitřních vybavení administrativních budov – Duška, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2004
 • Combination of Low Energy and Mechanical Cooling Technologies for Buildings in Central Europe – Lain, M. - Hensen, J., 2004
 • Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2004
 • Tepelné zisky od sluneční radiace oknem – Chmel, P. - Drkal, F., - Lain, M., 2004
 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M. - Hensen, J., 2004

2003

 • ESP-r: Integrated Simulation Tool for Design of Building and Systems – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2003
 • An Approach to Teaching and Research of Simulation for Environmental Engineering Design – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2003
 • Computer Simulations for State-of-the-Art Engineering Design of a Commercial Building in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M., - Schwarzer, J., 2003
 • Riziko průvanu v místnostech chlazených jednotkami s přímým chladivovým okruhem – Lain, M. - Barták, M., 2003
 • Uplatnění počítačových simulací při dimenzování klimatizačních zařízení – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2003
 • Alternativní způsoby chlazení budov – Lain, M. - Hensen, J., 2003
 • Applicability of Evaporative Cooling Techniques in the Czech Republic – Lain, M. - Duška, M., - Matějíček, K., 2003
 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2003

2002

 • Řešení místního mikroklimatu velkoplošných obrazů – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M., - Schwarzer, J., 2002
 • Počítačové simulace při řešení alternativních způsobů chlazení budov – Lain, M., 2002
 • Posouzení nočního větrání kanceláře pomocí počítačové simulace – Chmel, P. - Lain, M., 2002
 • Porovnání dvou variant CFD modelování přirozené konvekce v místnosti – Barták, M. - Denev, J. - Drkal, F., - Lain, M., 2002
 • Proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., 2002
 • Recent Developments in the Integration of Building Simulation and CFD – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Beausoleil-Morrison, I. - Clarke, J.A. - Denev, J. - Macdonald, I.A. - Melikov, A. - Popiolek, Z., - Stankov, P., 2002
 • Temperature Profiles in Ventilated Room - Comparison of CFD Model and Experimental Solution – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2002
 • Concentration Distribution of Gaseous Contaminants in Ventilated Room – Zmrhal, V. - Barták, M. - Čermák, R. - Drkal, F. - Kužel, J. - Lain, M., - Majer, M., 2002
 • Použití informačních technologií ve vzduchotechnice – Lain, M. - Barták, M., 2002
 • Laboratorní testy CFD modelu stáří vzduchu ve větraném prostoru – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M., - Schwarzer, J., 2002

2001

 • Porovnání teplotního pole vypočteného pomocí CFD s hodnotami obdrženými na modeli v měřítku 1:1 – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2001
 • Experimental and Numerical Investigation of Temperature Distribution in Room with Displacement Ventilation – Stankov, P. - Denev, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., 2001
 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2001
 • Využití počítečové simulace při návrhu klimatizce nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2001
 • Simulation to Support Sustainable HVAC Design for Two Historical Buildings in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2001
 • Experimental and Numerical Study of Local Mean Age of Air – Barták, M. - Clarke, J.A. - Drkal, F. - Lain, M. - Čermák, R. - Denev, J. - Macdonald, I.A. - Majer, M., - Stankov, P., 2001
 • Design Suport Simulations for The Prague Zoo Indonesian Jungle Pavilion – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2001
 • Simulační a experimentální technika pro větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., 2001
 • Příspěvek k vývoji ve větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., 2001
 • Počítačové simulace energetických bilancí – Lain, M., 2001
 • Počítač pro vzduchotechniky – Lain, M., 2001
 • Dynamické chování kotlů při přípravě TUV – Lain, M. - Ondráčková, M., - Straková, R., 2001
 • Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou Split – Lain, M. - Barták, M., - Svobodová, H., 2001
 • Low - Energy Cooling Techniques for Buildings – Lain, M. - Kvaltin, J., 2001

2000

 • Optimalizace větrání atria počítačovou simulací – Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2000
 • Využití počítačových simulací energetických bilancí budov a zařízení techniky prostředí pro výuku – Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2000
 • Computer Simulations - Energy Saving Desing Tool – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2000
 • Využití modelu proudění při energetické simulaci objemných prostor – Lain, M. - Barták, M., 2000
 • Nová solární data v klimatické databázi TRY Praha – Barták, M. - Hensen, J. - Lain, M., - Paulovič, L., 2000
 • The Original Ventilation Systems of Historical Buildings – Lain, M. - Gartnerová, M., - Schneidrová, E., 2000

1999

 • The Measurement of Gas Radiators – Lain, M., 1999
 • Používání výpočetní techniky v technice prostředí – Lain, M., 1999
 • Metody rozdělování nákladů na vytápění – Lain, M., 1999
 • Použití simulačních metod pro stanovení potřeby tepla – Lain, M., 1999

1998

 • Transmission of the Solar Radiance througt Transparent Celural Surface – Lain, M. - Nový, R., 1998
 • Využití biomasy pro centralizované zásobování obce teplem – Lain, M., 1998

1997

 • Používání výpočetní techniky v technice prostředí – Lain, M. - Barták, M., 1997

1995

 • Rozúčtování nákladů na vytápění – Lain, M., 1995

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Experimentální komora – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Mareš, L. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., 2011

Software

2007

 • Bilance škodlivin ve větraném prostoru – Lain, M., 2007
 • Statické vyvažování vertikálních rozvodů otopných soustav – Lain, M. - Bašta, J., - Putta, L., 2007
 • Tepelné zisky světlíku – Lain, M. - Nový, R., 2007

Zpráva

2015

 • Posouzení stavu prostředí a posouzení vzduchotechnických jednotek pro výrobní haly – Lain, M. - Mareš, L., 2015
 • bilance sušicího vzduchu při optimalizaci provozu vysokovýkonných sušících zákrytů (AID). – Neužil, M. - Lain, M., 2015
 • Optimalizace provozu vytápění a větrání prodejní haly Brno – Lain, M., 2015
 • Studie ke snižování environmentálních dopadů organizace MPSV ČR založená na principu životního cyklu – Kočí, V. - Lupíšek, A. - Zakuciová, K. - Sojková, K. - Tencar, J. - Lain, M. - Urban, M. - Cigler, J., - Horyna, V., 2015

2014

 • Energetická bilance větrání pro technologické zodolněné kontejnery – Lain, M., 2014
 • TECHNICKÁ POMOC PŘI REALIZACI ZLEPŠENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VE VÝROBNÍ HALE Č.1 a 2 – Lain, M. - Mares, L., 2014
 • Collection and analyses of data of air-conditioning systems for the iSERV project in Czech Republic – Lain, M. - Tuharský, R., 2014
 • Optimalizace provozu zdrojů tepla a chladu pomocí dynamické simulace – Lain, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2014
 • Studie snížení spotřeby energie na klimatizaci a chlazení – Lain, M., 2014
 • Specifikace metody výběrů parametrů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., 2014

2013

 • Energetická bilance a koncepčního návrhu větrání pro technologické zodolněné kontejnery pro diverzní zdroj napájení ZN1 + vybrané spotřebiče ZN2. – Lain, M., 2013
 • Posouzení možností úspor energie při rekonstrukci a optimalizaci větrání a centrální přípravy vzduchu budovy Olšanská 6. – Lain, M. - Schwarzer, J., 2013

2007

 • Studie energetické simulace haly vypalovacích pecí Heinz Glas Decor s.r.o – Lain, M. - Zmrhal, V., - Drkal, F., 2007

2006

 • Technická pomoc při realizaci zlepšení vnitřního prostředí ve výrobní hale č.1 – Lain, M. - Zmrhal, V. - Mareš, L., - Drkal, F., 2006
 • Studie energetické simulace objektu budovy fakulty architektury Praha 6, Dejvice – Lain, M. - Drkal, F., - Zmrhal, V., 2006
 • Studie energetické simulace výrobní haly KURZ KS Katalog Servis ŠŤÁHLAVY – Zmrhal, V. - Lain, M., 2006
 • Studie energetické simulace objektu KS Katalog Servis ŠŤÁHLAVY – Zmrhal, V. - Lain, M., - Drkal, F., 2006

1997

 • Pressure Loss Measurements on ECU Heat Sinks – Barták, M. - Lain, M., 1997
 • Informační sítě a jejich odborný přínos – Lain, M., 1997

Kvalifikační zpráva

2008

 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M., 2008

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Ekodesign větracích jednotek - Otázky a odpovědi – Lain, M. ed. - Drkal, F. ed., - Šimek, J. ed., 2017

2015

 • Klimatizace – Drkal, F. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2015

2014

 • Kontrola klimatizačních systémů a Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie Metodické pokyny 2014 – Lain, M. - Vavřička, R., 2014

1996

 • Info-min pro uživatele bytů v budovách s ústředním vytápěním – Bašta, J. ed. - Lain, M. ed., - Buček, Z. ed., 1996
 • INFO - MIN pro uživatele bytů v budovách s ústředním vytápěním – Bašta, J. - Lain, M., - Buček, Z., 1996

Kapitola v knize

2005

 • Vykorzystanie simulacji komputerowej do oceny niskoenergetycznych systemow chlodzenia w czechach – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005

2004

 • Building Performance Simulation as a Design Tool for Refurbishment of Buildings – Hensen, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Dunovská, T. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2004

1995

 • Metodika rozdělování nákladů – Lain, M., 1995
 • Tepelné charakteristiky bytů – Lain, M., 1995

Sborník

2014

 • 21. konference Klimatizace a větrání 2014 – Zmrhal, V. ed. - Schwarzer, J. ed., - Lain, M. ed., 2014

2009

 • Kurz - Kontrola klimatizačních systémů – Lain, M. ed. - Schwarzer, J. ed., 2009

2006

 • 17th Air-Conditioning and Ventilation Conference 2006 – Schwarzer, J. ed. - Lain, M. ed., 2006

2005

 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M. ed., 2005
 • Nízkoenergetické chlazení budov – Lain, M. ed., 2005

2004

 • Modelling and Simulation for Environmental Engineering – Lain, M. ed. - Hensen, J. ed., 2004

2003

 • Newly Associated States Ener Build RTD - Proceedings Workshop – Lain, M. ed., 2003

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Simulation to Support Passive and Low Energy Cooling System Design in the Czech Republic - II – Lain, M., 2006