[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Lidé

Luděk Mareš

Ing. Luděk Mareš

ludek.mares (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2488

místnost: B1-807, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • 3060 F1 a  
  Laboratorní úloha pro experimentální výuku na výměnících zpětného získávání tepla – Mareš, L. (2006)
 • 550/G1  
  Korelace aerodynamických a akustických veličin – Mareš, L. (2000)

Článek v periodiku

2024

 • Ejector diluter behavior assessment and dilution factor accuracy improvement – Červený, O. - Vybíral, P. - Mareš, L. - Hemerka, J. - Ondráček, J., - Roztočil, P., Particulate Science and Technology. 2024, 42(2), 263-268. ISSN 0272-6351.

2023

 • Vazba mezi rychlostí větru a teplotou venkovního vzduchu – Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(2), 70-74. ISSN 1210-1389.

2022

 • MEASUREMENT OF SOLID PARTICLE EMISSIONS FROM OXY-FUEL COMBUSTION OF BIOMASS IN FLUIDIZED BED – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 337-340. ISSN 1805-2363.

2017

 • Vliv hluku, vznikajícího při hašení výpočetních centrech, na spolehlivost funkce výpočetní techniky – Kučera, M. - Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(5), 278-282. ISSN 1210-1389.

2011

 • VĚTRACÍ HLAVICE – Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 159-166. ISSN 1210-1389.

2010

 • Vlastnosti rotujících větracích hlavic – Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2010, 19(3), 120-123. ISSN 1210-1389.

2009

 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(2), 61-64. ISSN 1210-1389.

2001

 • Názvoslovný slovník z oboru vzduchotechniky N-A-Č – Bašta, J. - Drkal, F. - Hejma, J. - Hemzal, K. - Mareš, L., - Nový, R., Vytápění, větrání, instalace. 2001, 10(5a), 4-43. ISSN 1210-1389.
 • Názvoslovný slovník z oboru vzduchotechniky A - Č - N /příloha/ – Bašta, J. - Drkal, F. - Hemzal, K. - Mareš, L., - Nový, R., Vytápění, větrání, instalace. 2001, 10(5), 1-43. ISSN 1210-1389.

1994

 • Ověření vlastností klimatizační jednotky JANKA JKL – Mareš, L., Klimatizace. 1994, 2-10.

Stať ve sborníku

2021

 • Method of determining the dilution factor of an ejector dilutor when diluting a gas of different composition from the calibration gas – Červený, O. - Mareš, L. - Vybíral, P., - Hemerka, J., In: European Aerosol Conference 2021. The Aerosol Society, 2021. p. 151.
 • Concentration and size distribution of solid particle emissions from oxy-fuel combustion of biomass in a fluidized bed – Červený, O. - Vybíral, P. - Hemerka, J., - Mareš, L., In: 24th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2021 VIRTUALLY. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2021.

2008

 • Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal – Zmrhal, V. - Drkal, F. - Lain, M., - Mareš, L., In: 18. Konference Klimatizace a větrání 2008. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. pp. 285-290. ISBN 978-80-02-01978-7.

2005

 • Experimental Eguipment for Checking Sources of Aerodynamic Sound – Kučera, M. - Mareš, L., - Votlučka, J., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. ISBN 80-01-03201-9.

2001

 • Funkčnost centrálního odsávacího zařízení dřevoobráběcích strojů při jejich nesoučasném chodu – Mareš, L., In: 50 let výuky Techniky prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. pp. 171-174. ISBN 80-01-02431-8.
 • Měření doprovodných veličin – Mareš, L., In: Měření emisí tuhých znečišťujících látek a látek na ně vázaných. Pardubice: Dům techniky, 2001. pp. 16-23.

2000

 • Metodika kontrolního měření koncentrace tuhých látek v emisích – Hemerka, J. - Mareš, L., In: Měření emisí 2000. Hradec Králové: Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví, 2000. pp. 9.

1999

 • Normalizační činnost a vzduchotechnika – Mareš, L., In: Klimatizace a větrání pro příští století. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1999. pp. 148-154. ISBN 80-02-01315-8.

1998

 • Kalibrace komponent odběrových aparatur pro gravimetrické měření tuhých emisí – Hemerka, J. - Mareš, L., In: Měření emisí. Hradec Králové: EMPLA, 1998, pp. 5-11.
 • Pulse Jet Cleaning of Industrial Filters – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hejma, J. - Mareš, L., - Hofmann, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 595-596.

1997

 • Měření vzduchotechnických parametrů. Zásady, metodika, přístrojové vybavení – Mareš, L., In: Metodika měření a hodnocení mikroklimatických a vzduchotechnických parametrů. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1997, pp. 36-47.
 • Improvement of the Pulse Jet Fabric Filtres Regeneration – Hemerka, J. - Doubek, P. - Mareš, L. - Hofmann, P., - Hejma, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1277-1278.

1996

 • Měření rychlosti a průtoku – Mareš, L., In: Měření ve vzduchotechnice. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1996, pp. 20-23.
 • Měření tlaku – Mareš, L., In: Měření ve vzduchotechnice. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1996, pp. 14-19.

1995

 • Měření tlaku – Mareš, L., In: Měření ve vzduchotechnice. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1995, pp. 10-14.
 • Měření rychlosti ve vzduchovodech a větracích otvorech – Mareš, L., In: Měření ve vzduchotechnice. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1995, pp. 15-18.
 • Sampling Probe for Measuring of Classified Emission – Hemerka, J. - Mareš, L., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 715-716.

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Experimentální komora – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Mareš, L. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., [Functional Sample] 2011.

Zpráva

2017

 • Studie metodiky měření vnitřního klimatu výstavních prostor Národní galerie v Praze – Vavřička, R. - Kučera, M., - Mareš, L., [Research Report] 2017. Report no. 830-8301722B001.

2015

 • Posouzení stavu prostředí a posouzení vzduchotechnických jednotek pro výrobní haly – Lain, M. - Mareš, L., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2015.

2013

 • Odborné měření klimatizačních zařízení pro pokoje ÚHKT – Mareš, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013.

2012

 • Projektová studie větrání haly skladu papírových pytlů – Drkal, F. - Mareš, L., - Schwarzer, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 110080-12116.

2006

 • Technická pomoc při realizaci zlepšení vnitřního prostředí ve výrobní hale č.1 – Lain, M. - Zmrhal, V. - Mareš, L., - Drkal, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 40-07003.

1998

 • Ověření vlastností větracích jednotek Elektrodesign – Hemzal, K. - Nový, R. - Mareš, L. - Hofmann, P., - Jelen, M., [Technical Report] 1998. Report no. 204 897.

1997

 • Odprášení tandemové pece TP8 – Hemzal, K. - Mareš, L., - Jelen, M., [Technical Report] 1997.
 • Ověření vlastností jednotek HL X 02 – Hemzal, K. - Nový, R., - Mareš, L., [Technical Report] 1997.

1996

 • Systém StreamLine – Mareš, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Měření vzduchotechnických zařízení OK SERVIS - objekt XEROX – Nový, R. - Hofmann, P., - Mareš, L., [Technical Report] 1996.
 • Měření mikroklimatu v prostoru vykopávek pod 3. nádvořím Pražského hradu – Nový, R. - Hofmann, P., - Mareš, L., [Technical Report] 1996.
 • Ověření vlastností jednotek HL X01 – Hemzal, K. - Nový, R., - Mareš, L., [Technical Report] 1996.

1995

 • Kalibrace aparatury pro měření tuhých emisí v proudící vzdušnině – Mareš, L. - Hemerka, J., [Technical Report] 1995.

1994

 • Cejchování dýz pro měření objemového průtoku – Hemerka, J. - Mareš, L., - Jelen, M., [Technical Report] 1994.
 • Technická zpráva ověřování výrobku podle směrnice č.9111-94/1 – Nový, R. - Drkal, F., - Mareš, L., [Technical Report] 1994.