[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Lidé

doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.

doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.

Jiri.Hemerka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2477

místnost: B1-815, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • MSM6840770011  
  Technika životního prostředí – Hemerka, J. (2005-2011)
 • GA101/04/1190  
  Experimentální studium depozice aerosolů ve vnitřním prostředí – Hemerka, J. (2004-2006)
 • CTU0313412  
  Prezentace výsledků vědeckého výzkumu na mezinárodní konferenci "Air Pollution 2003" – Hemerka, J. (2003)
 • 300104612  
  Prezentace výsledků vědeckého výzkumu na mezinárodní konferenci "European Aerosol Conference 2001" – Hemerka, J. (2001)
 • GA101/96/0047  
  Zlepšení hospodárnosti provozu průmyslových filtrů vzduchu – Hemerka, J. (1996-1998)

Článek v periodiku

2018

 • Normalizace a odlučovací schopnosti filtrů pro všeobecné větrání – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2018

2016

 • Vývoj imisního třídiče PM10 – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Švandová, K., 2016

2014

 • Malé spalovací zdroje a ochrana ovzduší – Hemerka, J., 2014

2013

 • Filtrace při všeobecném větrání pobytových místností – Hemerka, J., 2013

2012

 • Změny ve zkoušení a třídění filtrů atmosférického vzduchu podle ČSN EN 779 – Hemerka, J., 2012

2011

 • CYKLÓNY JAKO TŘÍDIČE PMX PŘI MĚŘENÍ EMISÍ – Vybíral, P. - Hemerka, J., 2011
 • AEROSOLY VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ – Hruška, A. - Hemerka, J., 2011
 • VLIV USPOŘÁDÁNÍ PŘÍVODU A ODVODU VZDUCHU V ČISTÉM PROSTORU NA ŠÍŘENÍ ŠKODLIVINY V OBLASTI PRACOVNÍKA – Forejt, L. - Hemerka, J., 2011

2010

 • Cyclones as PM10 and PM2,5 Emission Measurement Classifiers – Hemerka, J. - Braniš, J., - Vybíral, P., 2010

2009

 • Deposition rates on smooth surfaces and coagulation of aerosol particles inside a test chamber – Husein, T. - Hruška, A. - Dohányosová, P. - Džumbová, L. - Hemerka, J. - Kulmala, M., - Smolík, J., 2009
 • Deposition of aerosol particles on rough surfaces inside a test chamber – Hussejn, T. - Kubincová, L. - Hruška, A. - Dohányosová, P. - Džumbová, L. - Hemerka, J., - Smolík, J., 2009
 • PM2,5 Emission Classifier – Vybíral, P. - Braniš, M., - Hemerka, J., 2009

2008

 • PM10 Emission Classifier – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., 2008
 • Cyclone as a PM10 Emission Classifier – Hemerka, J., 2008
 • Ověření cyklónu jako třídiče PM10 – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., 2008

2005

 • Objem průmyslového filtru a funkce pulzní regenerace – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Kovářík, K., 2005

2004

 • Emise z kotelen a ochrana ovzduší – Hemerka, J. - Hrdlička, F., 2004

2003

 • Research on Development of Pulse-Jet Cleaning of Industrial Filters – Hemerka, J. - Adámek, V., - Košina, O., 2003

2001

 • Contribition to Improvement of Pulse Jet Cleanning of Industrial Filtres – Hemerka, J. - Hofmann, P. - Adámek, A., - Košina, O., 2001

2000

 • Zařízení techniky prostředí a ochrana ovzduší – Hemerka, J., 2000

1999

 • Optimalizace geometrického uspořádání regeneračního ústrojí průmyslových filtrů s pulzní regenerací – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hofmann, P., - Hejma, J., 1999

1998

 • Rovnoměrnost pulzní regenerace u řady filtračních hadic – Hemerka, J. - Doubek, P., - Hejma, J., 1998

1997

 • Pulzní regenerace průmyslových filtrů – Doubek, P. - Hemerka, J., - Hejma, J., 1997

1996

 • Odlučování tuhých emisí z tavících agregátů Skláren Český křišťál, Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., 1996

1995

 • Experimentální ověření hlavic PM 10 – Hemerka, J. - Merta, M., 1995

1994

 • Odsávání a čištění spalin z tavících agregátů Skláren Český křišťál, Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., 1994

Stať ve sborníku

2017

 • Normalizace a odlučovací schopnosti filtrů pro všeobecné větrání – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2017

2016

 • Vývoj imisního třídiče PM10 a vliv uspořádání vstupní trubky – Vybíral, P. - Hemerka, J., 2016

2015

 • Vliv uspořádání vstupní trubky na třídicí schopnosti vírového článku – třídiče frakce PM10 – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2015

2013

 • Emisní limity u malých spalovacích zdrojů – Hemerka, J., 2013

2011

 • Vliv okrajových podmínek v čistém prostoru na ochranu pracovníka před aerosolovým znečištěním – Forejt, L. - Hemerka, J., 2011

2010

 • 2D a 3D model šíření znečišťujících látek v čistém prostoru – Hemerka, J. - Forejt, L., - Vybíral, P., 2010

2009

 • Reduction of re-suspended particle concentration by a suction box. – Hruška, A. - Hemerka, J., 2009
 • Vývoj cyklónu jako třídiče PM2,5 pro měření emisí tuhých částic – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., 2009
 • Influence of the window exchange on the aerosol particle concentrations in a lived-in city flat – Hruška, A. - Hemerka, J., 2009

2008

 • Produkce a odvod škodlivin při vytápění krbovou vložkou – Hruška, A. - Hemerka, J., 2008
 • Použití cyklónu jako třídiče PM10 u měření emisí u suchého vzduchu a u spalování uhlí – Hemerka, J. - Braniš, M. - Vybíral, P., - Hruška, A., 2008
 • Produkce a odvod škodlivin při vytápění krbovou vložkou – Hruška, A. - Hemerka, J., 2008

2007

 • Srovnávací měření optických počítačů částic – Hruška, A. - Mík, M., - Hemerka, J., 2007
 • Ověření metody stanovení depozičního toku částic aerosolu v experimentální komoře – Hemerka, J. - Hruška, A., - Trojan, J., 2007
 • Spalování paliv a ochrana ovzduší – Hemerka, J., 2007

2006

 • Experimental Studies of the Aerosol Deposition and Coagulation in a Test Chamber – Hruška, A. - Hemerka, J. - Dohányosová, P., - Smolík, J., 2006
 • Experimental Studies of the Aerosol Dynamics in the Test Chamber – Hruška, A. - Hemerka, J. - Dohányosová, P., - Smolík, J., 2006
 • Experimental Studies of the Aerosol Deposition in a Test Chamber – Hruška, A. - Hemerka, J. - Dohányosová, P., - Smolík, J., 2006
 • Intensification of Pulse-Jet Cleaning of Industrial Filters – Vybíral, P. - Hemerka, J., 2006
 • Indoor Aerosol Deposition – Hemerka, J. - Hruška, A. - Dohanyosova, P., - Smolík, J., 2006

2005

 • Depozice aerosolů ve vnitřním prostředí – Hruška, A. - Dohányosová, P. - Hemerka, J., - Smolík, J., 2005

2003

 • Improvement of Pulse-Jet Cleaning of Industrial Filters – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Adámek, V., 2003
 • Influence of Configuration Air-Technology Elements on Velocity Fields in Cleanrooms – Kužel, J. - Hemerka, J., 2003
 • Air Flow Patterns in Cleanroom with Personnel Protection Zone – Kužel, J. - Hemerka, J., 2003

2002

 • Contribution to Improvement of Cleaning Efficiency of Pulse-Jet Fabric Filters – Hemerka, J. - Doubek, P., 2002
 • Distribution of Pressurised Air at Pulse-Jet Cleaning – Hemerka, J. - Doubek, P., 2002

2001

 • Vývoj v oblasti konstrukce průmyslových filtrů s pulzní regenerací – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hofmann, P., - Hejma, J., 2001
 • Optimisation of Pulse Jet Cleaning Device Geometry – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hofmann, P., - Hejma, J., 2001
 • Improvement of Function of Idustrial Air Filters: Geometry Optimisation – Hemerka, J. - Košina, O. - Adámek, V., - Hofmann, P., 2001
 • Emisní limity v ČR a v zahraničí – Hemerka, J., 2001
 • Měření emisí tuhých znečišťujících látek – Hemerka, J., 2001

2000

 • Metodika kontrolního měření koncentrace tuhých látek v emisích – Hemerka, J. - Mareš, L., 2000
 • Improvement of Function of Industrial Air Filtres: Uniform Pressure Distribution in Distribution Pipe – Doubek, P. - Hemerka, J., 2000

1999

 • Větrání v průmyslu a ochrana ovzduší – Hemerka, J., 1999
 • Pulse Jet Cleaning of Fabric – Doubek, P. - Hemerka, J., - Hofmann, P., 1999

1998

 • Vysoceúčinná filtrace a význam třídění filtrů dle návrhu EN podle velikosti částice s největším průnikem – Hemerka, J., 1998
 • Kalibrace komponent odběrových aparatur pro gravimetrické měření tuhých emisí – Hemerka, J. - Mareš, L., 1998
 • Pulse Jet Cleaning of Industrial Filters – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hejma, J. - Mareš, L., - Hofmann, P., 1998
 • Optimalizace pulzní regenerace průmyslových filtrů – Hemerka, J. - Doubek, P. - Hejma, J., - Hofmann, P., 1998
 • Pulzní regenerace průmyslových filtrů – Hemerka, J. - Doubek, P., - Hejma, J., 1998

1997

 • Experimentální ověření třídících schopností hlavic PM 10 při měření prašného aerosolu – Hemerka, J. - Merta, M. - Líkař, L., - Coufal, P., 1997
 • Improvement of the Pulse Jet Fabric Filtres Regeneration – Hemerka, J. - Doubek, P. - Mareš, L. - Hofmann, P., - Hejma, J., 1997

1996

 • Development of Exhaust and Separating System for Emissions from Glass Furnaces – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., 1996
 • Filtrace atmosférického vzduchu – Drkal, F. - Hemerka, J., 1996

1995

 • Project of Continuing Education Course on "Air Pollution Control" – Hemerka, J., 1995
 • Sampling Probe for Measuring of Classified Emission – Hemerka, J. - Mareš, L., 1995

1993

 • Particle Losses on the Walls of a Virtual Impactor – Hemerka, J., 1993
 • Particle Losses of the Walls of a Virtual Impactor – Hemerka, J. - Procházka, J., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Zařízení pro rovnoměrný velkoplošný a jednosměrný přívod vzduchu do prostoru – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Pešek, L., 2017

2008

 • Zařízení pro rovnoměrný velkoplošný a jednosměrný přívod vzduchu do prostoru – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Pešek, L., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Cyklónová imisní hlavice PM10 – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2015

2012

 • Imisní cyklónový třídič pro jemné částice – Vybíral, P. - Hemerka, J., 2012

2011

 • Cyklónový třídič částic PM10 pro malé a střední průtoky vzorků emisí 1 až 2 m3/h – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2011
 • Cyklónový třídič částic PM2,5 pro malé průtoky vzorků emisí – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2011

2010

 • Mobilní odsávací pracovní box s dvoustupňovou filtrací – Hruška, A. - Hemerka, J., 2010
 • Cyklónový třídič částic PM10 pro malé průtoky vzorků emisí – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2010

2008

 • Cyklónový třídič částic emisí PM2,5 – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., 2008
 • Cyklónový třídič částic emisí PM10 – Hemerka, J. - Braniš, M., - Vybíral, P., 2008

Software

2011

 • Cyklón jako třídič PM10 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí při nízkých objemových průtocích vzorku 1 až 2 m3/h - stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Hruška, A., 2011
 • Cyklón jako třídič PM2,5 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí při nízkých objemových průtocích vzorku, stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Hruška, A., 2011

2010

 • Model chování aerosolu ve vnitřním prostředí – Hruška, A. - Hemerka, J., 2010
 • Cyklón jako třídič PM10 u měření emisí při nízkých objemových průtocích vzorku – Hemerka, J. - Vybíral, P., - Hruška, A., 2010

2009

 • Cyklón jako třídič PM2,5 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí- stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Braniš, M. - Vybíral, P., - Hruška, A., 2009

2008

 • Cyklón jako třídič PM10 při měření emisí tuhých částic ze spalování uhlí- stanovení parametrů odběru vzorku – Hemerka, J. - Braniš, M. - Vybíral, P., - Hruška, A., 2008

Zpráva

2013

 • Návrh zkušební tratě a zkouška filtračních materiálů – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2013

1996

 • Zkušenosti z práce se sedimentografem SG 4 na FS ČVUT – Hemerka, J., 1996

1995

 • Kalibrace aparatury pro měření tuhých emisí v proudící vzdušnině – Mareš, L. - Hemerka, J., 1995
 • Experimentální ověření hlavic PM 10 – Hemerka, J., 1995

1994

 • Cejchování dýz pro měření objemového průtoku – Hemerka, J. - Mareš, L., - Jelen, M., 1994
 • Provozní předpis pro systém nuceného odtahu spalin z van 1,2,3 hutní haly Skláren Český křišťál Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., 1994
 • Uvádění do provozu souboru čištění spalin v závodě Český křišťál Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., 1994

1993

 • Čištění spalin v závodě Sklárny Český křišťál Chlum u Třeboně – Drkal, F. - Hemerka, J., - Nový, R., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Větrání škol v souvislostech – Zmrhal, V. - Kučera, M. - Hemerka, J. - Jiránek, M. - Begeni, M., - Skácel, František, 2017

2011

 • Filtrace atmosférického vzduchu – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2011

2010

 • Ochrana ovzduší – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2010

2008

 • Základy ochrany ovzduší – Hemerka, J. - Vybíral, P., 2008

1998

 • Omezování tuhých emisí – Hemerka, J., 1998

1997

 • Ekologie a ochrana životního prostředí – Drkal, F. - Dvořák, L. - Hrdlička, F. - Hemerka, J. - Hemzal, K. - Kolářová, H., - Nový, R., 1997

1994

 • Odlučování tuhých částic – Hemerka, J., 1994

Kapitola v knize

2001

 • Ochrana ovzduší – Hemerka, J., 2001

1994

 • Metody měření – Hemerka, J. - Hoch, K., 1994

Sborník

2004

 • Budoucnost a úkoly strojírenství a postavení technických universit ve sjednocené Evropě – Hemerka, J. ed., 2004
 • Progresivní strojírenství – Hemerka, J. ed., 2004

1998

 • Filtrace ve vzduchotechnice – Hemerka, J. ed., 1998

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

1999

 • Ekologické souvislosti teplárenství – Hemerka, J., 1999