[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Lidé

Ing. Martin Barták, Ph.D.

Ing. Martin Barták, Ph.D.

Martin.Bartak (zavináč) fs.cvut.cz

správce subsítě / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní

(22 435) 2486

místnost: B1-803, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TK02010164  
  Vývoj nástrojů pro optimální energetickou odezvu budov na požadavky chytré sítě a jejich dopad na energetický trh a životní prostředí – Barták, M. (2019-2022)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009226  
  Odsávání škodlivin v průmyslových provozech – Barták, M. (2017-2020)
 • SGS15/192/OHK2/3T/12  
  Modely pro prediktivní regulaci větrání budov – Barták, M. (2015-2017)
 • SGS12/179/OHK2/3T/12  
  Numerické modelování vnitřních zdrojů tepla – Barták, M. (2012-2014)
 • SGS10/053/OHK2/1T/12  
  Zjednodušené modelování zdrojů tepla pro CFD simulace proudění v místnosti – Barták, M. (2010)
 • GA101/07/1361  
  Studium dynamiky aerosolových částic ve vnitřním prostředí – Barták, M. (2007-2009)
 • CTU0313312  
  Prezentace dvou příspěvků na mezinárodní konferenci Building Simulation 2003 – Barták, M. (2003)
 • 300104512  
  Prezentace dvou příspěvků na mezinárodní konferenci Building Simulation 2001 – Barták, M. (2001)
 • 3097431  
  Transportní vlastnosti směsi voda-glykol s micelárními aditivy – Barták, M. (1997)
 • 3099042  
  Databáze materiálovývh vlastností pro simulační software ESP-r – Barták, M. (1999)
 • 545/G1  
  Počítačová simulace šíření radonu v budovách – Barták, M. (2000)

Článek v periodiku

2017

 • Simulation of Indoor Environment in the Concert Hall Housed in a Former Church – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2017

2016

 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2016

2015

 • Simulace chladicího systému datacentra v havarijním stavu – Zavřel, V.Z. - Barták, M., - Hensen, J., 2015
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015

2014

 • Migration of aerosol particles inside a two-zone apartment with natural ventilation: A multi-zone validation of the multi-compartment and size-resolved indoor aerosol model – Molgaard, B. - Ondráček, J. - Šťávová, P. - Džumbová, L. - Barták, M. - Hussein, T., - Smolík, J., 2014

2013

 • Faktory ovlivňující CFD simulaci konvekčního proudu nad zdrojem tepla ve vnitřním prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2013

2012

 • Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2012

2011

 • POČÍTAČOVÉ SIMULACE VLIVU PODLAHOVÉHO KONVEKTORU NA VNITŘNÍ MIKROKLIMA KANCELÁŘSKÉHO PROSTORU – Schwarzer, J. - Drkal, F., - Barták, M., 2011
 • POČÍTAČOVÉ SIMULACE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PROSKLENÝCH STANIC METRA – Barták, M. - Drkal, F., - Zbořil, V., 2011

2007

 • Hodnocení tepelné pohody z výsledků CFD simulace a jejich aplikace v interiéru vozidla – Šponiar, D. - Barták, M., 2007

2006

 • CFD na ústavu techniky prostředí – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2006

2005

 • Gebouwsimulatie bij het ontwerp van een tweedehuidfacade – Hensen, J. - Drkal, F., - Barták, M., 2005

2004

 • Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2004
 • Přehled faktorů ovlivňujících chování aerosolů ve vnitřním prostředí – Smolík, J. - Barták, M., 2004

2003

 • Počítačové simulace pro návrh klimatizace pavilonu Indonéská džungle Zoo Praha – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M., - Hensen, J., 2003

2002

 • Modeling and Simulation of a Double-Skin Facade System – Hensen, J. - Barták, M., - Drkal, F., 2002
 • Integration CFD and Building Simulation – Barták, M. - Beausoleil-Morrison, I. - Clarke, J.A. - Denev, J. - Drkal, F. - Lain, M. - Macdonald, I.A. - Popiolek, Z. - Melikov, A., - Stankov, P., 2002
 • Počítačové simulace proudění (CFD) ve větrání a klimatizaci – Barták, M., 2002
 • Využití počítačové simulace při návrhu klimatizace nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2002
 • Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou SPLIT – Lain, M. - Barták, M., - Svobodová, H., 2002

Stať ve sborníku

2018

 • CFD simulace ventilačního systému tavicí pece pro zpracování oceli – Švandová, K. - Zelenský, P., - Barták, M., 2018
 • Využití CFD simulací k optimalizaci ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zavřel, V. - Zmrhal, V., - Krupa, R., 2018

2017

 • CFD model ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Krupa, R., 2017
 • CFD model ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky – Zelenský, P. - Barták, M. - Zmrhal, V., - Krupa, R., 2017

2016

 • Influence of Thermal Plumes Interaction on CFD Simulation of Indoor Heat Sources – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2016

2015

 • Simulation of Indoor Environment in the Concert Hall Housed in a Converted Former Church – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2015
 • Ventilative Cooling Control Strategies Applied to Passive House in Order to Avoid Indoor Overheating – Moraes Barbosa, R. - Barták, M. - Hensen, J.L.M., - Loomans, M.G.L.C., 2015
 • The Impact of Increased Airflow Rates on Indoor Temperatures of Passive House in The Netherlands – Moraes Barbosa, R. - Loomans, M.G.L.C. - Hensen, J.L.M., - Barták, M., 2015
 • Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy – Lain, M. - Barták, M. - Matuška, T., - Šourek, B., 2015

2014

 • Simulation of a Data Center Cooling System in an Emergency Situation – Zavřel, V. - Barták, M., - Hensen, J., 2014
 • Test určení návrhového dne podle ČSN EN ISO 15927-2 – Barták, M. - Duška, M., 2014
 • Integrovaná počítačová simulace pro novou budovu banky – Lain, M. - Barták, M., 2014
 • Air Flow Modelling in Design and Operation of Data Centers – Zelenský, P. - Hensen, J. - Bynum, J. - Zavřel, V., - Barták, M., 2014

2013

 • Simplified Representation of Indoor Heat Sources in CFD Simulations – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2013
 • Influence of Turbulence Model on Thermal Plume in Indoor Air Flow Simulation – Zelenský, P. - Barták, M. - Hensen, J.L.M., - Vavřička, R., 2013

2012

 • Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2012
 • Vliv modelu turbulence na CFD simulaci vnitřního zdroje tepla – Zelenský, P. - Barták, M., - Hensen, J., 2012

2008

 • Behavior of well defined aerosol sources in a house. – Šťávová, P. - Barták, M. - Ondráček, J. - Džumbová, L. - Ždímal, V., - Smolík, J., 2008
 • Airflow Measurements in a Two-zone Apartment Using Two Tracer Gases – Šťávová, P. - Barták, M. - Džumbová, L. - Smolík, J., - Ondráček, J., 2008
 • Modelování stanu polní nemocnice – Barták, M. - Duška, M., - Drkal, F., 2008
 • Flow in a Double Skin Facade – Potáč, J. - Barták, M., 2008
 • Nestabilita turbulentního zatopeného proudu v místnosti – Barták, M. - Drkal, F. - Hemzal, K., - Hensen, J., 2008

2007

 • Trend in Heat Gains from Office Equipment – Duška, M. - Barták, M. - Lukeš, J. - Drkal, F., - Hensen, J., 2007
 • On Development of Design Day for Cooling Energy Need Calculations – Duška, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Malina, J., 2007

2006

 • Dynamic of Thermal Storage in Cooling Load Calculation – Duška, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2006
 • Dva přístupy k vyhodnocení tepelné pohody ze CFD simulace a jejich aplikace v interiéru vozidla – Šponiar, D. - Barták, M., - Paur, F., 2006
 • Použití solárního modelu Fluentu v nestacionární CFD simulaci vnitřního prostředí místnosti – Barták, M. - Zbořil, V., - Cejnar, J., 2006
 • Analytical Aproach to Transient Heat Conduction in Cooling Load Calculations – Duška, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2006
 • Modelování venkovních podmínek pro nestacionární simulaci tepelného prostředí – Barták, M. - Cejnar, J., - Šponiar, D., 2006
 • Thermal Stabilization of the RICH1 Detector – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2006

2005

 • Computer Simulation and Measurements of a Building with Top-Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Use the Computer Simulation for Evaluation Low Energy Cooling – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Design and Commissioning of the Low-Energy Office Building in Prague – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Simulation to Support Passive and Low Energy Cooling System Design in the Czech Republic – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005
 • Softwarový modul URBAN EXPOSURE pro hodnocení účinků škodlivin v ovzduší – Barták, M. - Smolík, J., - Dohányosová, P., 2005

2004

 • Počítačová simulace proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2004

2003

 • European Research Project Urban Exposure – Smolík, J. - Barták, M. - Bartoňová, A. - Bohler, T. - Broday, D.M. - Colbeck, I. - Coulson, G. - Floisand, I. - Fudala, J. - Hollander, W. - Housiadas, Ch., - Lazaridis, M., 2003
 • ESP-r: Integrated Simulation Tool for Design of Building and Systems – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2003
 • An Approach to Teaching and Research of Simulation for Environmental Engineering Design – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2003
 • Computer Simulations for State-of-the-Art Engineering Design of a Commercial Building in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M., - Schwarzer, J., 2003
 • Riziko průvanu v místnostech chlazených jednotkami s přímým chladivovým okruhem – Lain, M. - Barták, M., 2003
 • Uplatnění počítačových simulací při dimenzování klimatizačních zařízení – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2003
 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2003

2002

 • Řešení místního mikroklimatu velkoplošných obrazů – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M., - Schwarzer, J., 2002
 • Analýza tepelného prostředí v neklimatizované velkoprostorové prodejně – Drkal, F. - Barták, M., 2002
 • Porovnání dvou variant CFD modelování přirozené konvekce v místnosti – Barták, M. - Denev, J. - Drkal, F., - Lain, M., 2002
 • Proudění chladného vzduchu podél svislé stěny – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., 2002
 • Recent Developments in the Integration of Building Simulation and CFD – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Beausoleil-Morrison, I. - Clarke, J.A. - Denev, J. - Macdonald, I.A. - Melikov, A. - Popiolek, Z., - Stankov, P., 2002
 • Temperature Profiles in Ventilated Room - Comparison of CFD Model and Experimental Solution – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2002
 • Concentration Distribution of Gaseous Contaminants in Ventilated Room – Zmrhal, V. - Barták, M. - Čermák, R. - Drkal, F. - Kužel, J. - Lain, M., - Majer, M., 2002
 • Použití informačních technologií ve vzduchotechnice – Lain, M. - Barták, M., 2002
 • Laboratorní testy CFD modelu stáří vzduchu ve větraném prostoru – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M., - Schwarzer, J., 2002

2001

 • Porovnání teplotního pole vypočteného pomocí CFD s hodnotami obdrženými na modeli v měřítku 1:1 – Schwarzer, J. - Barták, M. - Lain, M., - Zmrhal, V., 2001
 • Experimental and Numerical Investigation of Temperature Distribution in Room with Displacement Ventilation – Stankov, P. - Denev, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., 2001
 • Simulation for (Sustainable) Building Design: Czech Experiences – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2001
 • Využití počítečové simulace při návrhu klimatizce nové galerie v objektu Sovových mlýnů – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2001
 • Desin Suport Simulation for a Double Skin Facade – Barták, M. - Hensen, J., - Dunovská, T., 2001
 • Počítačové simulace proudění (CFD) příklady využití – Barták, M., 2001
 • Simulation to Support Sustainable HVAC Design for Two Historical Buildings in Prague – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2001
 • Experimental and Numerical Study of Local Mean Age of Air – Barták, M. - Clarke, J.A. - Drkal, F. - Lain, M. - Čermák, R. - Denev, J. - Macdonald, I.A. - Majer, M., - Stankov, P., 2001
 • Design Suport Simulations for The Prague Zoo Indonesian Jungle Pavilion – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2001
 • Computer Simulation of Radon Distribution in Buildings – Barták, M. - Kubelka, J. - Hensen, J. - Moučka, L. - Froňka, A., - Čechák, T., 2001
 • Simulační a experimentální technika pro větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., 2001
 • Příspěvek k vývoji ve větrání a klimatizaci – Drkal, F. - Barták, M. - Lain, M. - Hensen, J., - Schwarzer, J., 2001
 • Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou Split – Lain, M. - Barták, M., - Svobodová, H., 2001
 • Computer Simulation of Radon Distribution in Buildings – Barták, M. - Kubelka, J. - Hensen, J. - Čechák, T. - Moučka, L., - Froňka, A., 2001
 • Zonal and Modeling of Air Temperature Distribution in Large Glazed Spaces – Barták, M. - Schwarzer, J., - Majer, M., 2001
 • Integrated Course in Environmental Engineering – Drkal, F. - Papež, K. - Medek, F. - Hensen, J. - Barták, M., - Kabele, K., 2001

2000

 • Optimalizace větrání atria počítačovou simulací – Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2000
 • Využití počítačových simulací energetických bilancí budov a zařízení techniky prostředí pro výuku – Barták, M. - Drkal, F., - Lain, M., 2000
 • Computer Simulations - Energy Saving Desing Tool – Barták, M. - Drkal, F. - Hensen, J., - Lain, M., 2000
 • Počítačová simulace šíření radonu v rodinném domě – Kubelka, J. - Barták, M., - Hensen, J., 2000
 • Využití modelu proudění při energetické simulaci objemných prostor – Lain, M. - Barták, M., 2000
 • Nová solární data v klimatické databázi TRY Praha – Barták, M. - Hensen, J. - Lain, M., - Paulovič, L., 2000
 • Databases of Material Properties for Simulation Software ESP-r – Barták, M. - Kubelka, J., 2000

1999

 • Využití CFD pro modelování proudění vzduchu v místnosti – Barták, M., 1999

1998

 • Experimental Rig for Researching the Effect of Drag-Reducing Surfactants in Recirculating Liquid System – Barták, M., 1998

1997

 • Používání výpočetní techniky v technice prostředí – Lain, M. - Barták, M., 1997

1996

 • Drag-Reducing Surfactans Implemented in Recirculating Loop with Water-Glycol Solution – Barták, M. - Obrátil, M., 1996

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Experimentální komora – Barták, M. - Drkal, F. - Lain, M. - Mareš, L. - Schwarzer, J., - Zmrhal, V., 2011

2010

 • Zařízení pro nastavení a stabilizaci teploty stěn zkušební místnosti – Barták, M. - Zelenský, P., 2010
 • Rovnoměrný štěrbinový přívod vzduchu pro větrání místnosti – Barták, M. - Drkal, F., - Čihák, T., 2010

Software

2008

 • Automatické řízení v CFD simulaci vnitřního prostředí – Barták, M. - Vondál, J., - Šponiar, D., 2008
 • Výpočet ukazatelů tepelné pohody ve vnitřním prostředí na základě CFD simulace – Barták, M. - Kostkan, T., 2008

Zpráva

2015

 • Metodika hodnocení tepelného a vlhkostního mikroklimatu ve vystavěném prostředí – Tencar, J. - Barták, M., - Vatter, J., 2015

2014

 • Ověření metodiky ČSN EN ISO 15927-2 testováním dat pro dvě zvolené lokality v ČR – Barták, M., 2014
 • Specifikace metody výběrů parametrů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních – Zmrhal, V. - Barták, M. - Lain, M., - Drkal, F., 2014

2013

 • Počítačová simulace přenosu tepla sáláním v místnosti s otopným tělesem – Barták, M. - Moraes Barbosa, R., - Zelenský, P., 2013

2003

 • Počítačová simulace vnitřních podmínek ve skladu vyhořelého paliva – Barták, M. - Drkal, F., - Schwarzer, J., 2003

1997

 • Pressure Loss Measurements on ECU Heat Sinks – Barták, M. - Lain, M., 1997

1996

 • Vyústka VVM/C 600, měření tlakových ztrát, rychlostních polí ve výtokové ploše, prostoru, hluku – Nový, R. - Hemzal, K. - Barták, M. - Hofmann, P., - Jelen, M., 1996

1995

 • Vyústka LIVIR - R – Hemzal, K. - Barták, M., - Jelen, M., 1995
 • Tryskové vyústky Korado – Hemzal, K. - Barták, M., - Jelen, M., 1995

Kvalifikační zpráva

2007

 • Numerické modelování turbulentního proudění ve větrané místnosti – Barták, M., 2007

Kapitola v knize

2005

 • Vykorzystanie simulacji komputerowej do oceny niskoenergetycznych systemow chlodzenia w czechach – Lain, M. - Barták, M. - Drkal, F., - Hensen, J., 2005

2004

 • Building Performance Simulation as a Design Tool for Refurbishment of Buildings – Hensen, J. - Barták, M. - Drkal, F. - Dunovská, T. - Lain, M. - Matuška, T. - Schwarzer, J., - Šourek, B., 2004

2001

 • Základy mechaniky tekutin, sdílení tepla a tepelné ztráty budov – Barták, M., 2001

Sborník

2018

 • Simulace budov a techniky prostředí 2018 – Barták, M. ed. - Kabele, K. ed., 2018

2014

 • Simulace budov a techniky prostředí 2014 - sborník 8. konference IBPSA-CZ – Barták, M. ed., 2014

2010

 • Simulace budov a techniky prostředí – Barták, M. ed. - Kabele, K. ed., 2010

2006

 • Simulace budov a techniky prostředí 2006 – Barták, M. ed., 2006

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

1999

 • Termodynamické základy měření tepla v páře – Barták, M., 1999