[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Přístroje

Metalografická laboratoř

Metalografická laboratoř nabízí rychlou a kvalitní přípravu vzorků pro následnou makro a mikrostrukturní analýzu jak na světelném, tak na elektronovém mikroskopu.

 • Brusky/leštičky Struers Tegramin 30, LECO GPX 300 a MTH Kompakt 103
 • Pila LECO MSX 255 a Struers Secotom 60
 • Lisy LECO PR-4 a LECO MX400
 • Mikrotom pro přípravu tenkých vzorků
 • Elektrolytická leštička Struers Lectropol 5

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř nabízí komplexní kvalitativní a kvantitativní strukturní, chemickou a fázovou analýzu materiálů.

 • Transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM 2000
 • Napařovačka JEOL JEE 4X
 • Řádkovací elektronový mikroskop JEOL JSM 5410
 • Řádkovací elektronový mikroskop JSM 7600F s EDX analyzátorem Oxford Inca
 • Iontová ztenčovačka JEOL EM-09100IS

Technologie povlakování

Laboratoř nabízí  metodu povlakování a duplexního povlakování. Tato metoda slouží k přípravě vrstev a povlaků na bázi kovů a keramiky pomocí plazmové nitridace s možnou kombinací magnetronového naprašování (PVD, PACVD)

 • Čistící linka
 • Povlakovací zařízení Flexicoat 850 Hauzer
 • HVM Flexicoat 3

Světelná mikroskopie

Laboratoř světelné mikroskopie nabízí diagnostiku a strukturní analýzu kovových i nekovových materiálů a povlaků.

 • Metalografický mikroskop Neophot 32 vybavený CCD kamerou
 • Stereomikroskop Nikon SMZ 1500 vybavený CCD kamerou
 • Polarizační světelný mikroskop Nikon vybavený CCD kamerou a Nomarskiho kontrastem
 • Světelný mikroskop MTH
 • Digitální optický mikroskop Olympus DSX1000

Mechanické zkoušky

Laboratoř nabízí široké spektrum měření statických mechanických vlastností jak kovových, tak i nekovových materiálů v rozsahu zatížení až do 50 tun a to i při nízkých a zvýšených teplotách (do 1100°C)

 • Univerzální trhací stroj Instron 5582 (10 t) s vysokoteplotní pecí do 1100 °C
 • Trhací stroje WEB (30 t a 50 t)
 • Instrumentované rázové kladivo PH 300/450 Charpy (do 300J)
 • Instrumentované rázové kladivo Ceast (do 25J)
 • Trhací stroj Walter Baiag pro polymerní vzorky
 • Instrumentovaný trhací stroj MTS E42.503 5 kN
 • Vysokofrekvenční únavový stroj LabTest 6.25H.8.01.1

Pracoviště také zajišťuje komplexní analýzu měření tvrdosti v rozsahu 1 mN – 500 N a pokrývá oblast makro, mikro a nanotvrdosti.

 • Nanotvrdoměr Nanotest
 • Mikrotvrdoměr LECO M-400-G1, univerzální tvrdoměr Emcotest M4C 075/750 a tvrdoměr LECO V-100-C
 • Automatický tvrdoměr Struers Duramin 40AC3

Laboratoř tribologie

Laboratoř tribologie nabízí hodnocení kvality povrchu materiálů, povlaků a vrstev. Klíčové vlastnosti pro průmyslovou praxi jsou: koeficient tření, otěr a adheze povlaků.

 • Tribometr THT-S-CE 0000 (Pin-on-disc) do 800 °C
 • Scratch-tester Revetest Xpress RSX+
 • Kalotest

Chemická analýza

Laboratoř nabízí komplexní analýzu chemického složení pomocí analytického setu Bruker a elektronového skenovacího mikroskopu s EDX detektorem.

 • Spalovací analyzátor G4 Icarus
 • Elementární analyzátor G8 Galileo
 • Jiskrový optický spektrometr Q4 Tasman

 

Laboratoř plastů a kompozitů

Laboratoř plastů a kompozitů je vybavena následujícími experimentálními zařízeními:

 • Laboratorní pec pro rotomolding typu "rock and roll"
 • Zařízení pro drcení recyklátu
 • Extrudér pro přípravu filamentů 3D tisku
 • Tiskárny Original Průša
 • Zařízení pro termickou analýzu a termogravimetrii DCS Netzsch STA 409PG LUXX
   

Laboratoř tepelného zpracování

Pracoviště zajišťuje procesy tepelného zpracování materiálů. Kromě toho se zabývá rovněž odolností objemových materiálů nebo povlaků vůči tepelnému zatížení.

 • Laboratorní pec LAC LH 30/13 s regulátorem MT825-A
 • Laboratorní pec pro tepelné zpracování Clasic 3013 L s plynnou atmosférou
 • Nádoby na kalicí media