[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Laboratorní cvičení – Fyzika II.

 

            
Bližší informace k organizaci výuky budou poskytnuty jednotlivými vyučujícími na teoretických cvičeních.

Rozdělení studentů do laboratorních skupin proběhne na úvodních cvičeních.
 

 

PODKLADY K VÝUCE
 

 

Teoretická část

CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ
NEJISTOTY NEPŘÍMÝCH MĚŘENÍ
METODY MĚŘENÍ A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ - NEJISTOTY MĚŘENÍ 
 

Měření

OBSAH PŘÍPRAVY A PROTOKOLU O LABORATONÍM MĚŘENÍ
VZOROVÝ PROTOKOL
ÚVODNÍ HLAVIČKA PROTOKOLU  ke stažení zde ( ve Wordu zde).
FORMULÁŘ NAMĚŘENÝCH HODNOT ke stažení zde
HARMONOGRAM měření    ( pro tisk ke stažení zde)
HARMONOGRAM SEMESTRU (PŘESUNY VÝUKY)
LABORATORNÍ ŘÁD
Protokol z laboratorního měření musí být odevzdán nejpozději do 2 týdnů od naměření.
 

ZÁPOČET JE NUTNO ZÍSKAT NEJPOZDĚJI DO 10.6. 2024


 

Měřené úlohy

 

ÚLOHA 13
Určení momentu setrvačnosti torzním kyvadlem

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_3_1.jpg

ÚLOHA 15
Rezonanční obvod

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_15_1.jpg

ÚLOHA 16

Voltampérová charakteristika vodiče a termistoru

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_16_1.jpg

ÚLOHA 17
Hysterezní smyčka

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_17_1.jpg

ÚLOHA 18
Mapování magnetického pole

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_18_1.jpg

ÚLOHA 19
Studium elektromagnetické indukce

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_18_2.jpg

ÚLOHA 20
Měření měrného náboje elektronu

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_20_2b.jpg

ÚLOHA 21
Měření ohniskových vzdáleností

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_21_1.jpg

ÚLOHA 22
Měření difrakce světla (ohybem) na mřížce

 
pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_5b.jpg

ÚLOHA 23

Michelsonův interferometr

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_1b.jpg

ÚLOHA 24
Studium spekter rentgenového záření

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_25_1.jpg

ÚLOHA 25
Absorbce záření gama

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_5.jpg

ÚLOHA 26

Studium záření gama

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_7.jpg