[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

CZ   / EN  

Specializace

Ústav zajišťuje výuku v těchto studijních programech:

Bakalářské studium (Bc.):
 • studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ – odborné zaměření ve 3. ročníku, tj. projekt a bakalářská práce
Navazující magisterské studium (Ing.):
 • studijní program Master of Automotive Engineering, vyučovaný společně s partnerskými školami ENSTA Bretagne (Francie), HAN Arnhem (Holandsko), TU Chemnitz (Německo), IT Bandung (Indonésie). První rok studia podává obecný základ automobilového inženýrství, a je možné jej studovat na těchto školách:
  • ČVUT v Praze (studium v angličtině)
  • TU Chemnitz (studium v němčině)
  • ENSTA Bretagne (studium ve francouzštině)
  • IT Bandung (studium v angličtině).
   Druhý rok studia se dělí do následujících studijních oborů:
  • Computation and Modelisation (ENSTA Bretagne, studium ve francouzštině)
  • Design of Vehicles (ENSTA Bretagne, studium ve francouzštině)
  • Vehicles Dynamics and Clean Driveline Control Systems (HAN Arnhem, studium v angličtině)
  • Fuel Cell Drives (TU Chemnitz, studium v němčině)
  • Advanced Powertrains (ČVUT v Praze, studium v angličtině).
Doktorské studium (Ph.D.):