[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

CZ  /EN

Výsledky

Výsledky Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Výsledky Centra vozidel udržitelné mobility

Výsledky Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel


V3S.

Journal papers

2021

 • VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO MOMENTU TRAKČNÍHO MOTORU NA BUZENÍ TORZNÍCH KMITŮ MECHANICKÉ SOUSTAVY POHONU DVOJKOLÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Dybala, V., Nová železniční technika. 2021, 2021(4), 16-21. ISSN 1210-3942.
 • Identifikování míst častých dopravních nehod tramvají v Praze – Seidl, J. - Kocourek, J., - Vávra, R., Silniční obzor. 2021, 82(6-7), 168-173. ISSN 0322-7154.
 • Effects of braking conditions on nanoparticle emissions from passenger car friction brakes – Vojtíšek-Lom, M. - Vaculik, M. - Pechout, M. - Hopan, F. - Arul Raj, A.F. - Penumarti, S., - Dousova, B., The Science of the Total Environment. 2021, 788 ISSN 0048-9697.
 • Determination of mesh stiffness of gear-analytical approach vs. Fem analysis – Flek, J. - Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Petr, K., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.
 • Zubová spojka bez obvodové vůle – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., Strojárstvo. 2021, XXV(4), 58-59. ISSN 1335-2938.
 • RESEARCH TOOLS APLICABLE IN DESIGNING OF HIGH-SPEED AND HIGH-POWER RAIL VEHICLES – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2021, 2021(31), 10-17. ISSN 2336-5382.
 • VYUŽITÍ TENZOMETRIE PRO MĚŘENÍ SOUČINITELE ADHEZE NA KLADKOVÉM STAVU ČVUT – Dybala, V. - Bauer, P., - Fridrichovský, T., Nová železniční technika. 2021,(1), 26-29. ISSN 1210-3942.

2020

 • SOFTWARE FOR THE DESIGN OF GEARING WITH AN ASYMMETRIC PROFILE – Miláček, O., MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars. 2020, 9-20. ISSN 1214-0821.
 • Development of a Control Algorithm for a Parallel Hybrid Powertrain – Kohel, P. - Toman, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2020, 17(1), 15-28. ISSN 1214-0821.
 • On-road detection of trucks with high NOx emissions from a patrol vehicle with on-board FTIR analyzer – Vojtíšek-Lom, M. - Arul Raj, A.F. - Jindra, P. - Macoun, D., - Pechout, M., The Science of the Total Environment. 2020, 738 ISSN 0048-9697.
 • Initial design of an internal combustion engine for a range extender unit for electric vehicles – Brankov, I., Trans Motauto World. 2020, 5(3), 108-111. ISSN 2367-8399.

Proceeding papers

2021

 • Dog Clutch without Circular Backlash - Sequential Shifting Adaptation – Jasný, M. - Hajžman, M., - Bulín, R., In: Sborník přednášek - 52. Mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zaměřená na výzkumné a výukové metody spojené se spalovacími motory, alternativními pohony a dopravou. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2021. p. 120-129. ISBN 978-80-213-3132-7.
 • ELEKTROMAGNETICKY VYBUZENÉ REZONANČNÍ STAVY MEMBRÁNOVÉ SPOJKY A PASTORKU ZCELA ODPRUŽENÉHO POHONU LOKOMOTIVY A JEJICH CITLIVOST NA TORZNÍ TUHOSTI – Dybala, V., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 45-54. ISBN 978-80-7560-377-7.
 • Výzkum zvýšení partnerské ochrany tramvajových vozidel při nehodě s osobními automobily – Seidl, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 295-302. ISBN 978-80-7560-377-7.
 • Nehodovost tramvají s osobními automobily v Praze za roky 2016 až 2018 – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2021. p. 60-65. ISBN 978-80-214-5963-2.

2020

 • Hybrid Powertrain Optimization Tools – Macek, J. - Toman, R. - Denk, P., - Steinbauer, P., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 110-129. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • APPLICATION OF PM GEARSET IN AUTOMOTIVE GEARBOX – Miláček, O. - Achtenová, G., - Andersson, M., In: FISITA Web Congress 2020 - Technical Papers. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2020. ISBN 978-1-9160259-1-2.
 • Influence of oil on filament wound composite material used in automotive gearbox. – Kazda, L. - Růžička, M. - Padovec, Z. - Achtenová, G., - Poul, R., In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 270-273. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
 • Changing the stress state of the track superstructure while strengthening the subgrade – Tiutkin, O. - Nrduzha, L., - Kalivoda, J., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 533-539. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Experimental Assessment of Active Wheelset Steering System Using Scaled Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 179-188. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Dog Clutch Without Circular Backlash - Design Optimization Using Multi-Body Simulation – Jasný, M. - Hajžman, M., - Bulín, R., In: FISITA Web Congress 2020 - Technical Papers. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2020. ISBN 978-1-9160259-1-2.
 • Parallel Plug-in HEV Topologies Evaluation Using Dynamic Programming – Toman, R., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 220-228. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Batteries used in electric vehicles and their impact on the environment – Kmínek, D. - Vojtíšek, M., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 210-219. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Dynamic Skipping of ICE Cycles - Advanced 1-D Simulation Model – Bolehovský, O. - Vítek, O., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 186-199. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Dynamická analýza ozubených převodů – Flek, J. - Kolář, J., - Dub, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-36. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • External Synchronization for Gearbox Test Bench – Jasný, M. - Pakosta, J., In: Proceedings of the 46th International Scientific Conference of the Departments of Transports, Handling, Construction and Agricultural Machinery. Žilina: VTS pri ŽU, 2020. p. 41-45. ISBN 978-80-89276-60-8.
 • Initial design of an internal combustion engine for a range extender unit for electric vehicles – Brankov, I., In: trans&MOTAUTO '20 PROCEEDINGS. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2020. p. 37-40. vol. 1 (7). ISSN 1313-5031.
 • Influence of Parameters of Electric Locomotive on its Critical Speed – Klimenko, I. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: TRANSBALTICA XI:Transportation Science and Technology, Proceedings of the International Conference TRANSBALTICA, May 2–3, 2019, Vilnius, Lithuania. Wien: Springer, 2020. p. 531-540. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. ISSN 2523-3440. ISBN 978-3-030-38665-8.
 • Scaled Roller Rig to Assess the Influence of Active Wheelset Steering on Wheel-Rail Contact Forces – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Advances in Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Proceedings of the 26th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics, IAVSD 2019, August 12–16, 2019, Gothenburg, Sweden. Wien: Springer, 2020. p. 82-89. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-38076-2.

Prototype, samples

2021

 • CTU Lions EVO 2.0 Electric – Svoboda, J. - Toman, P. - Zeman, J. - Abraham, D. - Ira, L. - Heřmanová, J. - Dáňa, R. - Vyčichl, J. - Mík, J. - Válek, J., - Bouchner, P., [Functional Sample] 2021.
 • Zubová spojka bez obvodové vůle – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., [Functional Sample] 2021.

2020

 • Gearbox with minimized noise and comfortable automated gearshift – Jasný, M. - Achtenová, G. - Pakosta, J., - Kaněra, J., [Functional Sample] 2020.
 • Specimen of new gearshift mechanism – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., [Functional Sample] 2020.
 • MotoStudent CTU Lions new generation of the Motorcycle energy accumulator - battery pack and battery management systém – Toman, P. - Svoboda, J. - Vyčichl, J. - Skarolek, P. - Zeman, J. - Abraham, D. - Heřmanová, J. - Ira, L. - Bouchner, P., - Mík, J., [Functional Sample] 2020.
 • Single-cylinder research engine for testing of unconventional combustion – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Bortel, I. - Hořenín, J. - Hradiský, J. - Rudolf, M. - Spurný, O., - Brankov, I., [Functional Sample] 2020.
 • Model dvounápravového podvozku pro ověření funkčnosti systému aktivního natáčení dvojkolí – Kalivoda, J. - Bauer, P., - Novák, Z., [Functional Sample] 2020.
 • Zubová řadicí spojka bez obvodové vůle – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., [Functional Sample] 2020.

Software

2020

 • Detailed Thermodynamic model of Dynamic Cylinder Deactivation with Advanced Valve Actuation – Bolehovský, O. - Vítek, O., [Software] 2020.
 • Detailed Thermodynamic Models of New/Unconventional Multi-Scroll Turbine Design(s): optimized designs – Vítek, O. - Macek, J. - Doleček, V., - Hořenín, J., [Software] 2020.
 • PMP-DP_opti – Soukup, J. - Toman, R., [Software] 2020.
 • EM_Tool – Soukup, J. - Toman, R., [Software] 2020.
 • DriveDatabase_V2 – Toman, R. - Heřmanová, J., [Software] 2020.

Report

2020

 • Description of the functional sample 1-WP03-003 Combustion system for a non-conventional piston engine – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M. - Vítek, O., - Bortel, I., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Report no. Z20- 22.
 • Motostudent Electric 2019/20 design project – Svoboda, J. - Toman, P. - Zeman, J. - Abraham, D. - Vyčichl, J. - Heřmanová, J. - Orlický, A. - Malínský, V. - Dáňa, R. - Válek, J. - Bouchner, P. - Mík, J., - Novotný, S., [Technical Report] 2020.
 • 2-WP13-006 (ZV) Elaboration of periodic report and implementation plan – Macek, J. - Rus, L., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020.
 • 2-WP13-005 (ZV) Elaboration of annual technical report 2020 – Macek, J. - Rus, L., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020.
 • Motostudent Electric 2019/20 business project – Toman, P. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Jozová, Š. - Heřmanová, J. - Mashko, A., - Válek, J., [Technical Report] 2020.
 • Description of the functional sample 1-WP03-001 Gas engine for decarbonization of emerging markets – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M. - Vítek, O., - Bortel, I., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Report no. Z20-21.
 • Analýza provozního zatížení brzd tramvaje Tango-type tram-train for Aarhus Letbane I/S, Denmark – Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020.
 • Analýza konstrukce a silového zatížení tramvajového kola tramvaje 15T For City – Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. DPP 2020.
 • Tvorba matematického modelu nehody chodce s lehkým železničním vozidlem – Zelený, V. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-14 U 12 120, FS ČVUT.
 • Tvorba matematického modelu nehody osobního motorového vozidla s lehkým železničním vozidlem – Seidl, J. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-11 U 12 120, FS ČVUT.
 • Zpráva o možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti železničních vozidel – Kolář, J. - Seidl, J., - Zelený, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20 - 05 U 12 120 FS ČVUT.
 • Statistika nehodovosti tramvají a vozidel regionální železnice – Kolář, J. - Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-03 U 12 120 FS ČVUT.
 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.
 • Pasivní bezpečnost tramvajových vozidel při srážce s motorovými vozidly – Seidl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020.

Qualification report

2020

 • Platformové řešení nákladních lokomotiv – Vrba, J., Praha: Defense date 2020-09-01. Master Thesis. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE.
 • Optimalizace termodynamiky a konstrukce spalovacího motoru pro Range Extender – Adámek, M. - Toman, R., Praha: Defense date 2020-09-02. Master Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering.

Invited unpublished lecture

2020

 • Vysokorychlostní tratě a doprava v ČR – Kolář, J., [Unpublished Lecture] Fakulta dopravní ČVUT v Praze. 2020-11-10.
 • Efficient Use of Dynamic Programming in HEV Topology Evaluations – Toman, R., [Unpublished Lecture] Gamma Technologies, LLC.. 2020-10-13.

Výsledky Centra vozidel udržitelné mobility


V3S.

Journal papers

2021

 • Effects of braking conditions on nanoparticle emissions from passenger car friction brakes – Vojtíšek-Lom, M. - Vaculik, M. - Pechout, M. - Hopan, F. - Arul Raj, A.F. - Penumarti, S., - Dousova, B., The Science of the Total Environment. 2021, 788 ISSN 0048-9697.
 • High NO2 Concentrations Measured by Passive Samplers in Czech Cities: Unresolved Aftermath of Dieselgate? – Vojtíšek-Lom, M. - Suta, M. - Sikorova, J., - Sram, Radim J., Atmosphere. 2021, 12(5), ISSN 2073-4433.
 • Markers of lipid oxidation and inflammation in bronchial cells exposed to complete gasoline emissions and their organic extracts – Rossner, P. - Cervena, T. - Vojtíšek-Lom, M. - Neca, J., - Beránek, V., Chemosphere. 2021, 281 ISSN 0045-6535.
 • Zubová spojka bez obvodové vůle – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., Strojárstvo. 2021, XXV(4), 58-59. ISSN 1335-2938.
 • Ordinary Gasoline Emissions Induce a Toxic Response in Bronchial Cells Grown at Air-Liquid Interface – Cervena, T. - Vojtíšek-Lom, M. - Vrbova, K. - Ambroz, A. - Novakova, Z. - Elzeinova, F. - Sima, M. - Beránek, V. - Pechout, M. - Macoun, D. - Kléma, J. - Rossnerova, A. - Ciganek, M. - Topinka, J., - Rossner Jr, P., International Journal of Molecular Sciences. 2021, 22(1), 1-22. ISSN 1422-0067.

2020

 • Design of Shift Fork and Sleeve Optimized towards Future Application of Powder Metal – Achtenová, G. - Pakosta, J., SAE Papers. 2020, 2020(2020-01-1322), ISSN 0148-7191.
 • SOFTWARE FOR THE DESIGN OF GEARING WITH AN ASYMMETRIC PROFILE – Miláček, O., MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars. 2020, 9-20. ISSN 1214-0821.
 • Využití vodíku ve spalovacím motoru s pokročilým spalováním – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M., - Macek, J., Plyn. 2020, C, 2020(3), 135-142. ISSN 0032-1761.
 • The effect of nanoparticle presence on aerosol formation during nanoparticle-enhanced laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry – Hola, M. - Salajkova, Z. - Hrdlicka, A. - Ondracek, J., - Vojtíšek-Lom, M., Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 2020, 35(12), 2893-2900. ISSN 0267-9477.
 • A miniature Portable Emissions Measurement System (PEMS) for real-driving monitoring of motorcycles – Vojtíšek-Lom, M. - Zardini, A.A. - Pechout, M. - Dittrich, L. - Forni, F. - Montigny, F. - Carriero, M. - Giechaskiel, B., - Martini, G., Atmospheric Measurement Techniques. 2020, 13(11), 5827-5843. ISSN 1867-1381.
 • Development of a Control Algorithm for a Parallel Hybrid Powertrain – Kohel, P. - Toman, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2020, 17(1), 15-28. ISSN 1214-0821.
 • On-road detection of trucks with high NOx emissions from a patrol vehicle with on-board FTIR analyzer – Vojtíšek-Lom, M. - Arul Raj, A.F. - Jindra, P. - Macoun, D., - Pechout, M., The Science of the Total Environment. 2020, 738 ISSN 0048-9697.
 • Real-world exhaust emissions of diesel locomotives and motorized railcars during scheduled passenger train runs on Czech railroads – Vojtíšek-Lom, M. - Jirků, J., - Pechout, M., Atmosphere. 2020, 11(6), ISSN 2073-4433.
 • Environmental six-ring polycyclic aromatic hydrocarbons are potent inducers of the AhR-dependent signaling in human cells – Vondráček, J. - Pěnčíková, K. - Ciganek, M. - Pivnička, J., - Vojtísek-Lom, M., Environmental Pollution. 2020, 266 ISSN 0269-7491.
 • Functional Factors of Biomass Burning Contribution to Spring Aerosol Composition in a Megacity: Combined FTIR-PCA Analyses – Popovicheva, O. - Ivanov, A., - Vojtíšek, M., Atmosphere. 2020, 11(4), ISSN 2073-4433.
 • Drivetrain modelling and parameter calculation for an electric bus with fixed or 2-speed gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J. - Musálek, L., - Sivkov, O., International Journal of Electric and Hybrid Vehicles. 2020, 12(3), 229-252. ISSN 1751-4088.
 • Regulated and Non-Regulated Emissions from Euro 6 Diesel, Gasoline and CNG Vehicles under Real-World Driving Conditions – Suarez-Bertoa, R. - Pechout, M. - Vojtíšek, M., - Astorga, C., Atmosphere. 2020, 11(2), ISSN 2073-4433.

Proceeding papers

2021

 • Dog Clutch without Circular Backlash - Sequential Shifting Adaptation – Jasný, M. - Hajžman, M., - Bulín, R., In: Sborník přednášek - 52. Mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zaměřená na výzkumné a výukové metody spojené se spalovacími motory, alternativními pohony a dopravou. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2021. p. 120-129. ISBN 978-80-213-3132-7.
 • Toxic responses in human lung epithelial cells (BEAS-2B) exposed to particulate matter exhaust emissions from gasoline and biogasoline – Závodná, T. - Líbalová, H. - Vrbová, K. - Sikorová, J. - Vojtíšek, M. - Beránek, V. - Pechout, M., - Kléma, J., In: NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials. Ostrava: TANGER, 2021. p. 453-458. ISSN 2694-930X. ISBN 978-80-87294-98-7.

2020

 • Phenomenological Model of PEM Fuel Cell for Air Loop Design – Macek, J. - Doleček, V., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 14-27. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Hybrid Powertrain Optimization Tools – Macek, J. - Toman, R. - Denk, P., - Steinbauer, P., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 110-129. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • APPLICATION OF PM GEARSET IN AUTOMOTIVE GEARBOX – Miláček, O. - Achtenová, G., - Andersson, M., In: FISITA Web Congress 2020 - Technical Papers. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2020. ISBN 978-1-9160259-1-2.
 • Human vs. Automation - Who Drives The Future? – Jirovský, V., In: FISITA Web Congress 2020 - Technical Papers. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2020. ISBN 978-1-9160259-1-2.
 • Big Data in Carsharing – Šidlovský, M. - Ravas, F., - Jirovský, V., In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 36-42. ISBN 978-80-01-06793-2.
 • Influence of oil on filament wound composite material used in automotive gearbox. – Kazda, L. - Růžička, M. - Padovec, Z. - Achtenová, G., - Poul, R., In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 270-273. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
 • Dog Clutch Without Circular Backlash - Design Optimization Using Multi-Body Simulation – Jasný, M. - Hajžman, M., - Bulín, R., In: FISITA Web Congress 2020 - Technical Papers. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2020. ISBN 978-1-9160259-1-2.
 • Parallel Plug-in HEV Topologies Evaluation Using Dynamic Programming – Toman, R., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 220-228. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Batteries used in electric vehicles and their impact on the environment – Kmínek, D. - Vojtíšek, M., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 210-219. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Dynamic Skipping of ICE Cycles - Advanced 1-D Simulation Model – Bolehovský, O. - Vítek, O., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 186-199. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Predicting Turbomachinery Performance by Detailed 3-D CFD Modelling – Vítek, O. - Macek, J. - Tichánek, R., - Doleček, V., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 172-185. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Two-stage Turbocharged Large-Bore Gas SI ICE – Operation under Different NOx Level Conditions – Vítek, O. - Macek, J., - Klíma, J., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 158-171. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Simplified methodology of measurement with CTU tumble meter – Hatschbach, P., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 150-156. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Assessment of real-world primary emissions of reactive nitrogen species from mobile sources using molecular spectroscopy in mid-infrared region – Vojtíšek, M., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 36-45. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • External Synchronization for Gearbox Test Bench – Jasný, M. - Pakosta, J., In: Proceedings of the 46th International Scientific Conference of the Departments of Transports, Handling, Construction and Agricultural Machinery. Žilina: VTS pri ŽU, 2020. p. 41-45. ISBN 978-80-89276-60-8.
 • Laser-Induced Kernel Visualisation by OH* Chemiluminescence Method – Kouba, J. - Novotný, J., - Nožička, J., In: Proceeding of Topical Problems of Fluid Mechanics 2020. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. p. 114-121. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-74-1.

Patents, utility designs, industrial designs

2020

 • Způsob zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czech Republic. Patent CZ 308432. 2020-07-08.
 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czech Republic. Patent CZ 308433. 2020-07-08.
 • Toxikologický inkubátor pro expozici buněčných kultur aerosolu – Vojtíšek, M. - Beránek, V. - Pechout, M. - Macoun, D. - Červená, T. - Rossner, P., - Topinka, J., Czech Republic. Patent CZ 308427. 2020-07-01.
 • SPARK IGNITION INTERNAL COMBUSTION GAS ENGINE – Vávra, J. - Takáts, M. - Macek, J., - Syrovátka, Z., European Patent Office. Patent EP3425185. 2020-04-22.
 • Zážehový plynový spalovací motor – Vávra, J. - Takáts, M. - Macek, J., - Syrovátka, Z., Czech Republic. Patent CZ 308272. 2020-02-26.

Prototype, samples

2021

 • CTU Lions EVO 2.0 Electric – Svoboda, J. - Toman, P. - Zeman, J. - Abraham, D. - Ira, L. - Heřmanová, J. - Dáňa, R. - Vyčichl, J. - Mík, J. - Válek, J., - Bouchner, P., [Functional Sample] 2021.
 • Zubová spojka bez obvodové vůle – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., [Functional Sample] 2021.

2020

 • Gearbox with minimized noise and comfortable automated gearshift – Jasný, M. - Achtenová, G. - Pakosta, J., - Kaněra, J., [Functional Sample] 2020.
 • Specimen of new gearshift mechanism – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., [Functional Sample] 2020.
 • Unconventional Turbine with Improved Performance under Engine Pulsating Conditions – Macek, J. - Vítek, O., - Škara, P., [Functional Sample] 2020.
 • MotoStudent CTU Lions new generation of the Motorcycle energy accumulator - battery pack and battery management systém – Toman, P. - Svoboda, J. - Vyčichl, J. - Skarolek, P. - Zeman, J. - Abraham, D. - Heřmanová, J. - Ira, L. - Bouchner, P., - Mík, J., [Functional Sample] 2020.
 • Single-cylinder research engine for testing of unconventional combustion – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Bortel, I. - Hořenín, J. - Hradiský, J. - Rudolf, M. - Spurný, O., - Brankov, I., [Functional Sample] 2020.
 • Combustion system for a non-conventional piston engine – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M. - Vítek, O. - Doleček, V. - Králík, P., - Král, J., [Functional Sample] 2020.
 • Gas engine for decarbonization of emerging markets – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Bortel, I. - Hořenín, J. - Hradiský, J. - Rudolf, M. - Spurný, O., - Brankov, I., [Functional Sample] 2020.
 • Zubová řadicí spojka bez obvodové vůle – Jasný, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., [Functional Sample] 2020.

Software

2020

 • 1-WP01-001 (ZV) Benchmarking code for ultimate energy consumption at defined route with defined constraints. – Macek, J., [Software] 2020.
 • Detailed Thermodynamic model of Dynamic Cylinder Deactivation with Advanced Valve Actuation – Bolehovský, O. - Vítek, O., [Software] 2020.
 • Detailed models and SW tools for modeling of advanced ICE concepts: gasoline/natural gas ICE – Vítek, O. - Doleček, V., [Software] 2020.
 • Detailed Thermodynamic Models of New/Unconventional Multi-Scroll Turbine Design(s): optimized designs – Vítek, O. - Macek, J. - Doleček, V., - Hořenín, J., [Software] 2020.
 • Detailed 0-D/1-D Thermodynamic Model of Target Engine with 2-stage Boosting System Including its Basic Control: extended version – Doleček, V. - Vítek, O., - Vacek, M., [Software] 2020.
 • Valve Train for Cylinder Deactivation – Bolehovský, O. - Pacoň, L. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2020.
 • PMP-DP_opti – Soukup, J. - Toman, R., [Software] 2020.
 • EM_Tool – Soukup, J. - Toman, R., [Software] 2020.
 • DriveDatabase_V2 – Toman, R. - Heřmanová, J., [Software] 2020.
 • Design assistance model of traction battery – Sadil, J. - Kekula, F. - Toman, R., - Doleček, V., [Software] 2020.

Report

2020

 • Validace matematického modelu prvního stupně RGZ3 daty z měření rychle proměnných veličin – Červenka, L. - Macek, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Report no. Z20-15.
 • 1-WP09-006 (ZV) Elaboration of periodic report and implementation plans – Macek, J. - Vítek, O., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020.
 • 1-WP09-005 (ZV) | Elaboration of annual technical report 2020 – Macek, J. - Vítek, O., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020.
 • Description of the functional sample 1-WP03-003 Combustion system for a non-conventional piston engine – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M. - Vítek, O., - Bortel, I., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Report no. Z20- 22.
 • Motostudent Electric 2019/20 design project – Svoboda, J. - Toman, P. - Zeman, J. - Abraham, D. - Vyčichl, J. - Heřmanová, J. - Orlický, A. - Malínský, V. - Dáňa, R. - Válek, J. - Bouchner, P. - Mík, J., - Novotný, S., [Technical Report] 2020.
 • 2-WP13-006 (ZV) Elaboration of periodic report and implementation plan – Macek, J. - Rus, L., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020.
 • 2-WP13-005 (ZV) Elaboration of annual technical report 2020 – Macek, J. - Rus, L., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020.
 • Motostudent Electric 2019/20 business project – Toman, P. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Jozová, Š. - Heřmanová, J. - Mashko, A., - Válek, J., [Technical Report] 2020.
 • Description of the functional sample 1-WP03-001 Gas engine for decarbonization of emerging markets – Vávra, J. - Syrovátka, Z. - Takáts, M. - Vítek, O., - Bortel, I., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. Report no. Z20-21.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2020

 • Business intelligence algoritmy pro carsharing Uniqway – Jirovský, V. - Šidlovský, M. - Ravas, F. - Tomlain, J. - Tereň, O. - Drozd, S. - Severa, Š. - Prouza, P. - Osvald, R. - Jun, J. - Bondarev, N. - Ondroušek, D. - Norek, L. - Šafránek, M. - Hanžlík, A. - Kozel, M. - Vachula, R. - Švec, V. - Černý, M. - Hámek, F. - et al., [Verified Technology] 2020.

Invited unpublished lecture

2020

 • Efficient Use of Dynamic Programming in HEV Topology Evaluations – Toman, R., [Unpublished Lecture] Gamma Technologies, LLC.. 2020-10-13.