[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

CZ   / EN  

Výsledky

Výsledky Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Výsledky Centra vozidel udržitelné mobility

Výsledky Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • THE MEASUREMENT OF THE INFLUENCE OF THE ADHESION LOSS ON THE DYNAMIC LOAD OF THE DRIVE REACTION ROD ON THE ROLLER RIG – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2023, 43 6-12. ISSN 2336-5382.
 • Úloha moderní železnice v 21.století – Kolář, J., Strojař. 2023, XXXII(Dvojčíslo1,2), 1-20. ISSN 1213-0591.
 • Moderní vozidla pro regionální železnice – Kolář, J., Nová železniční technika. 2023, 31(3,4), 28, 8-31,18. ISSN 1210-3942.
 • Dynamic cylinder deactivation: Thermodynamic mapping for the case of stoichiometric SI ICE – Bolehovský, O. - Vítek, O., - Mareš, B., International Journal of Engine Research. 2023, 24(4), 1724-1743. ISSN 1468-0874.

Stať ve sborníku

2024

 • Reduction of wheel and rail wear by application of actuators in the primary suspension of an articulated tram – Vrba, J., In: IRSA 2023 : Tagungsband/proceedings: Aachen, Germany 22-23 November 2023. Hamburg: DVV Media group Eurailpress, Hamburg, 2024. p. 248-263.

2023

 • ANALÝZA CITLIVOSTI BUZENÍ REZONANCE V TORZNÍ SOUSTAVĚ ZÁVISLÉ NA FREKVENCI BUZENÍ A RYCHLOSTI PRŮJEZDU REZONANCÍ – Dybala, V., In: Zborník prednášok Diel I. Žilina: VTS pri ŽU, 2023. p. 109-117. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Analýza parametrů deformačních prvků tramvají na následky nehod s auty – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference ŽELVA 2023. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2023. p. 74-82. ISBN 978-80-01-07244-8.
 • Výzkum snížení následků nehod tramvají s auty – Seidl, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 235-242. ISBN 978-80-89276-62-2.
 • Praktický pohled na přínosy technologie aktivního vedení dvojkolí u moderních článkových tramvají – Vrba, J., In: Sborník příspěvků konference ŽELVA 2023. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2023. p. 1-112. ISBN 978-80-01-07244-8.
 • Jednoduchá metoda návrhu profilu kola pro dosažení požadovaných hodnot ekvivalentní konicity – Kalivoda, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 237-245. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Reduction of Guiding Forces in Curves by Means of Active Wheelset Steering – Simulations Results – Kalivoda, J., In: TRANSPORT MEANS 2023 Sustainability: Research and Solutions PROCEEDINGS OF THE 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PART II. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2023. p. 868-873. ISSN 1822-296X. ISBN 9781713879534.
 • Snížení opotřebení kol a kolejnic pomocí aktivního vedení dvojkolí u článkové tramvaje – Vrba, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 1-407. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • PŘÍNOSY VYUŽITÍ DVOUSTUPŇOVÝCH ŘADITELNÝCH PŘEVODOVEK U LEHKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL S ELEKTRICKÝM PŘENOSEM VÝKONU – Kolář, J., In: Zborník prednášok Diel I. Žilina: VTS pri ŽU, 2023. p. 255-262. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Virtuální realita ve výuce kolejových vozidel na Fakultě strojní, ČVUT – Fridrichovský, T. - Zíka, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 121-128. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Experimental verification of theoretical models of the mesh stiffness of gearing – Flek, J. - Karas, T. - Dub, M. - Lopot, F., - Kolář, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 98-111. ISBN 978-80-7561-411-7.
 • Study of the Operation of the Current Collector as an Element of the Rolling Stock – Babyak, M. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: ABSTRACTS of the 82 International Scientific and Practical Conference PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT. Dnipro: Ukrainian State University of Science and Technologies, 2023. p. 72-73.

Prototyp, funkční vzorek

2023

 • CTU Lions EVO 3.0 Electric – Svoboda, J. - Toman, P. - Abraham, D. - Zeman, J. - Heřmanová, J. - Vyčichl, J. - Bouchner, P. - Mík, J. - Válek, J. - Thums, V. - Kotvald, T. - Malý, M. - Derner, T. - Malec, Š. - Plášek, J., - Holec, T., [Functional Sample] 2023.

Software

2023

 • Software tools to design, optimize and evaluate unconventional turbine design(s) under highly pulsating operation - status 2023 – Vítek, O. - Pacoň, L. - Macek, J., - Doleček, V., [Software] 2023.

Zpráva

2023

 • Motostudent Electric 2022/23 mannagement plan project – Heřmanová, J. - Holec, T. - Svoboda, J. - Toman, P. - Bouchner, P., - Válek, J., [Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2023.
 • Motostudent electric 2022/23 Design project – Svoboda, J. - Toman, P. - Abraham, D. - Zeman, J. - Heřmanová, J. - Vyčichl, J. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Thums, V. - Kotvald, T. - Derner, T. - Plášek, J., - Malec, Š., [Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2023.
 • Pevnostní dimenzování řadicí spojky – Pakosta, J. - Kazda, L., - Pánek, T., [Research Report] 2023. Report no. Z23-21.
 • Měření hluku řazení řadicí spojky s použitím eClutch – Pakosta, J. - Achtenová, G., - Crhán, M., [Research Report] 2023. Report no. Z23-17.
 • Řazení řadicí spojky s použitím elektromechanické rozjezdové spojky – Pakosta, J. - Achtenová, G., - Jasný, M., [Research Report] 2023. Report no. Z23-15.
 • Vyhodnocení dvoustranné mezilaboratorní porovnávací zkoušky – Kalivoda, J., [Technical Report] 2023.

Kvalifikační zpráva

2023

 • Dog Clutch Without Angular Backlash – Jasný, M. - Achtenová, G. supervisor, Praha: Defense date 2023-09-20. PhD Thesis. CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering. Supervised by G. ACHTENOVÁ.

Výsledky Centra vozidel udržitelné mobility

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2024

 • The Genotoxicity of Organic Extracts from Particulate Emissions Produced by Neat Gasoline (E0) and a Gasoline-Ethanol Blend (E15) in BEAS-2B Cells – Libalova, H. - Zavodna, T. - Elzeinova, F. - Barosova, H., - Vojtíšek-Lom, M., Journal of Xenobiotics. 2024, 14(1), ISSN 2039-4713.

2023

 • Vodík v energetice a dopravě – Macek, J., Časopis stavebnictví. 2023, XVII(03), 46-51. ISSN 1802-2030.
 • Particle lung deposited surface area (LDSAal) size distributions in different urban environments and geographical regions: Towards understanding of the PM2.5 dose-response – Lepisto, T. - Lintusaari, H. - Oudin, A. - Barreira, L. M. F., - Vojtisek-Lom, M., Environmental International. 2023, 180 ISSN 1873-6750.
 • Drive cycle simulation of light duty mild hybrid vehicles powered by hydrogen engine – Kyjovský, Š. - Vávra, J. - Bortel, I., - Toman, R., International Journal of Hydrogen Energy. 2023, 48(44), 16885-16896. ISSN 0360-3199.
 • Dynamic cylinder deactivation: Thermodynamic mapping for the case of stoichiometric SI ICE – Bolehovský, O. - Vítek, O., - Mareš, B., International Journal of Engine Research. 2023, 24(4), 1724-1743. ISSN 1468-0874.

Stať ve sborníku

2023

 • Vliv individuální elektromobility na územní rozvoj – Macek, J., In: Energetická krize. Praha 6: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, 2023. p. 57-61. ISBN 978-80-7663-042-0.
 • AMMONIA FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES? – Macek, J., In: KOKA 2023 SCIENTIFIC PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. ISBN 978-80-214-6164-2.
 • SIMPLE ALGORITHM FOR THE DESIGN OF CENTRIPETAL TURBINE INLET SCROLLS – Macek, J. - Vítek, O., - Hořenín, J., In: KOKA 2023 SCIENTIFIC PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. ISBN 978-80-214-6164-2.
 • Problematika akumulace energie pro vozidla – Macek, J. - Morkus, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 9-20. ISBN 978-80-89276-62-2.
 • TWO-STAGE TURBOCHARGED LARGE-BORE SI ICE - TRANSIENT OPERATION UNDER DIFFERENT CONDITIONS – Vítek, O. - Macek, J. - Mareš, B. - Klima, J., - Vacek, M., In: KOKA 2023 SCIENTIFIC PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. ISBN 978-80-214-6164-2.
 • EFFECT OF PRECHAMBER ON LOW LOAD EFFICIENCY OF HYDROGEN COMBUSTION ENGINE – Kyjovský, Š. - Vávra, J., In: KOKA 2023 SCIENTIFIC PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. ISBN 978-80-214-6164-2.
 • Measurement of joint shafts – Achtenová, G. - Pakosta, J., In: KOKA 2023 SCIENTIFIC PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. ISBN 978-80-214-6164-2.
 • 3D CFD OPTIMIZATION OF PRE-CHAMBER IGNITION SYSTEM – Rudolf, J. - Vítek, O., In: KOKA 2023 SCIENTIFIC PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. ISBN 978-80-214-6164-2.
 • Sustainable approach to car-sharing services – Jirovský, V. - Šidlovský, M. - Král, P. - Smutka, L., - Kluger, V., In: 32nd Aachen Colloquium Sustainable Mobility 2023. Aachen: RWTH Aachen, 2023. p. 1-9. ISBN 978-3-00-076758-6.
 • Building knowledge graph in the transportation domain – Šidlovský, M. - Ravas, F., In: 2023 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2023. p. 1-4. ISSN 2691-3666. ISBN 979-8-3503-2162-3.
 • Driving cycle simulation of hybrid passenger cars powered with hydrogen engine – Kyjovský, Š. - Vávra, J., In: Hydrogen Days 2023 Book of Abstracts. Husinec: Česká vodíková technologická platforma, 2023. ISBN 978-80-907264-5-1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2023

 • Zařízení pro měření malé axiální síly za rotace při zatížení velikým točivým momentem – Marčík, M. - Pakosta, J., - Achtenová, G., Czechia. Utility Model CZ 37 486. 2023-11-20.

Prototyp, funkční vzorek

2023

 • CTU Lions EVO 3.0 Electric – Svoboda, J. - Toman, P. - Abraham, D. - Zeman, J. - Heřmanová, J. - Vyčichl, J. - Bouchner, P. - Mík, J. - Válek, J. - Thums, V. - Kotvald, T. - Malý, M. - Derner, T. - Malec, Š. - Plášek, J., - Holec, T., [Functional Sample] 2023.

Software

2023

 • Software tools to design, optimize and evaluate unconventional turbine design(s) under highly pulsating operation - status 2023 – Vítek, O. - Pacoň, L. - Macek, J., - Doleček, V., [Software] 2023.
 • PFI Simulation Model of Hydrogen ICE – Bolehovský, O. - Červenka, L., - Tichánek, R., [Software] 2023.

Zpráva

2023

 • Report on Milestones - Large turbochargers - status 2023 – Vítek, O. - Macek, J. - Mareš, B. - Klima, J., - Vacek, M., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2023. Report no. 3-WP06-003.
 • Motostudent Electric 2022/23 mannagement plan project – Heřmanová, J. - Holec, T. - Svoboda, J. - Toman, P. - Bouchner, P., - Válek, J., [Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2023.
 • Motostudent electric 2022/23 Design project – Svoboda, J. - Toman, P. - Abraham, D. - Zeman, J. - Heřmanová, J. - Vyčichl, J. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Thums, V. - Kotvald, T. - Derner, T. - Plášek, J., - Malec, Š., [Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2023.
 • Pevnostní dimenzování řadicí spojky – Pakosta, J. - Kazda, L., - Pánek, T., [Research Report] 2023. Report no. Z23-21.
 • Měření hluku řazení řadicí spojky s použitím eClutch – Pakosta, J. - Achtenová, G., - Crhán, M., [Research Report] 2023. Report no. Z23-17.
 • Řazení řadicí spojky s použitím elektromechanické rozjezdové spojky – Pakosta, J. - Achtenová, G., - Jasný, M., [Research Report] 2023. Report no. Z23-15.
 • Výzkumná zpráva_řadicí spojky_vibrace a hluk – Pakosta, J. - Achtenová, G., - Bous, M., [Research Report] 2023. Report no. Z23-08.

Kvalifikační zpráva

2023

 • Dog Clutch Without Angular Backlash – Jasný, M. - Achtenová, G. supervisor, Praha: Defense date 2023-09-20. PhD Thesis. CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering. Supervised by G. ACHTENOVÁ.