[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní programSTROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.

Pro prohloubení znalostí v navazujícím magisterském programu si vyber jeden z programů:

 1. Studium v češtině v navazujícím magisterském studijním programu DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA  v těchto specializacích:
  • Motorová vozidla
  • Spalovací motory
  • Kolejová vozidla
 2. Studium v angličtině/francouzštině/němčině v navazujícím magisterském studijním programu MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING  v těchto oborech:
  • Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control Systems
  • Architecture des véhicules / Konstrukce vozidel
  • Calculs et Modélisation / Výpočty a modelování
  • Advanced Powertrains / Pokrokové hnací jednotky vozidel
  • Fuel Cell Drives / Pohony palivovými články
Chci být inženýrem se zaměřením na návrh a konstrukci veškeré dopravní techniky!