[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

CZ   / EN  

Přístroje

Výzkum jízdních a vodících vlastnosti kolejových vozidel

Modelový kladkový stav pro výzkum vodících vlastností nových koncepcí dvounápravových podvozků vybavených nejen klasickými dvojkolími (CLW), ale i dvojkolími s volně otočnými koly (IRW).

Zkoušky převodovek

  • Uzavřený stav pro jedno-, případně vícehladinové životnostní zkoušky vícestupňových převodovek osobních automobilů. Řazení rychlostních stupňů pomocí elektromechanického robota pouze za klidu.
  • Otevřený stav pro dynamické životnostní zkoušky převodného ústrojí osobních automobilů pro příčnou zástavbu. Vstupní moment až 350 N.m. Nejvyšší otáčky vstupního hřídele až 7000 1/min. Elektromechanický robot řazení a ovládání spojky. Frekvence zadávaných dat 100 Hz.
  • Otevřený stav pro zkoušky rozvodovek, hydrodynamických měničů, nebo převodovek pro podélnou zástavbu agregátu (souosá poloha vstupního a výstupního hřídele).
  • Setrvačníkový stav pro životnostní zkoušky synchronizačních spojek převodovek osobních automobilů, pro měření ztrát protáčením nebo pro funkční testy netradičních řadicích mechanismů

Zkoušky podvozkových dílů

  • Setrvačníkový stav pro zkoušky brzdných vlastností kotoučových brzd a jejich obložení
  • Stav pro zkoušky elastokinematiky nápravy. Dvouosé zatěžování kola při možnosti změny zdvihu kola.
  • Pro jízdní zkoušky je  ústav vybaven přístrojem Datron Corevit.
  • Stav pro zjišťování charakteristik zmenšených pneumatik.

Zkoušky pasivní bezpečnosti

Přístroj pro testování vozidel z hlediska pasivní bezpečnosti chodců. Přístroj je určen pro zkoušky vozidel dle metodiky EEVC. Zařízení umožňuje provádět testy se všemi typy impaktorů za podmínek definovaných metodikou EEVC

Funkční a výkonová zkušebna

Funkční a válcová zkušebna MAHA MSR 500 4x4, která je schopná měřit vozidla s největší tažnou silou na nápravu až 7000 N. Nejvyšší rychlost vozidla 300 km/h, nejvyšší dovolené zatížení nápravy 2,5 t. Zkušebna je vybavena elektrickými pohony válců, což rozšiřuje možnosti prováděných testů a zkoušek – například pro zkoušení vozidel s hybridním pohonem.

Motorové zkušebny

Laboratoře disponují 10 stanovišti pro zkoušky pohonných jednotek až do maximálního výkonu 400 kW / 2100 Nm. Dvě z nich jsou pak kompletně vybaveny nejmodernějším zařízením dodaným firmou AVL  List GmbH a umožňují provádět zkoušky s vysokou vypovídací schopností měřených veličin i v neustálených režimech běhu zkoušeného objektu. Pro řízení průběhu zkoušky a sběr měřených veličin se používá systém PUMA Open. V průběhu měření je možné získat informace nejenom o výkonových parametrech, spotřebě paliva, průtoku vzduchu, teplotách, tlacích včetně průběhu tlaku ve válci spalovacího motoru, ale také o složení výfukových plynů.  Některé stanoviště jsou zároveň plně připravena na provádění zkoušek podle směrnic UN ECE 49 a UN ECE 85. Součástí laboratoří je také plnoprůtokový ředicí tunel (CVS) o maximálním průtoku 160m3/min.

Experimentální jednoválcový motor AVL

Zcela unikátní zařízení představuje experimentální vznětový jednoválcový motor AVL o vrtání 85mm a zdvihu 90 mm. V standartní konfiguraci je vybaven vysokotlakým vstřikovacím systémem BOSCH CommonRail. Potřebnou variabilitu chodu motoru zajišťuje plný přístup do jeho systému řízení s využitím SW / HW ETAS INCA. Díky precizním systému řízení teploty oleje a chladicí kapaliny toto zařízení plně umožňuje provádět experimentální aktivity v tématech, které jsou nyní hlavním předmětem výzkumu. Jako příklad je možné uvést hodnocení mechanických ztrát, vliv recirkulace výfukových plynů, výzkum vlastností paliv při jejich spalování atd.

Válcová brzda

Pracoviště v Roztokách je vybaveno válcovou brzdou MAHA AIP-ECDM 48L - 4mot umožňující zkoušet automobily s pohonem 4x4, maximálním nápravovým zatížením 2000 kg, do maximálního výkonu 300 kW a rychlosti 240 km/h (po dobu 60 s je možné dosáhnout výkonu 400 kW). Průměr válců je 48“, přičemž každý z válců je řízen samostatně. Systém řízení umožňuje plně simulovat základní jízdní odpory vozidla. Součástí SW je i databáze standardně používaných jízdních cyklů. Rozvor je nastavitelný v rozmezí od 1800 do 3600 mm. Součástí příslušenství je i adaptér umožňující upevnění a následné zkoušky motocyklu. Tato laboratoř také analýzu výfukových plynů v ředěných spalinách.

Laboratoř vstřikování

Pro popis chování vysokotlakého vstřikovacího systému je možné použít zkušební stolici EFS ITB 240 RC-V. Ve standardní konfiguraci umožňuje měřit točivý moment vysokotlakého čerpadla, průtok paliva vysokotlakým čerpadlem, množství vstřikovaného paliva (i v závislosti na čase) – výstřik probíhá do tlakové komory, průtok vratného paliva. Ojedinělou součástí zařízení je vizualizační komora, která umožňuje studium paprsků rozprášeného paliva z vysokotlakých vstřikovačů.

Laboratoř elektrických pohonů

Laboratoř je vybavena zařízením pro zjišťování charakteristik elektrických točivých strojů.  Je také připravena pro zkoušky pokročilých systému pro ukládání elektrické energie. Stanoviště je plně automaticky řízeno a umožnuje zároveň záznam a zobrazení měřených veličin.

Laboratoř mechatroniky

Vybavení laboratoře umožňuje řešit dílčí problémové okruhy spojené s vývojem automobilu a jeho pohonného řetězce. Mezi hlavní předměty činnosti patří problematika analýzy hluku, vibrací, (NVH), prediktivní řízení spalovacích motorů, HIL simulace, návrhy mechatronických prvků.  Pro tyto účely je pracoviště vybaveno laserovým vibrometrem POLYTEC PSV-400, snímači zrychlení akustickou kamerou, výpočetním SW a HW, snímači zrychlení.