[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ  /EN

Lidé

Ing. Miloš Poláček, CSc.

Ing. Miloš Poláček, CSc.

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

  • Improved dynamic cutting force model with complex coefficients at orthogonal turning – Drobílek, J. - Poláček, M. - Bach, P., - Janota, M., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2019, 103(5-8), 2691-2705. ISSN 0268-3768.

2014

  • Dynamic forces in unstable cutting during turning operations – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P., - Drobílek, J., Manufacturing Technology. 2014, 14(1), 3-8. ISSN 1213-2489.

Stať ve sborníku

2015

  • Tuning of an experimental device for measurement of dynamic complex forces when turning – Chvojka, P. - Drobílek, J. - Bach, P. - Poláček, M. - Burian, D., - Janota, M., In: XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015, ISBN 978-80-01-05793-3.

2014

  • Dynamické síly působící v nestabilním řezu při soustružení – Bach, P. - Poláček, M. - Drobílek, J., - Chvojka, P., In: Papers Proceedings of 5th International Conference ICTKI 2014. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2014, pp. 4-12. ISBN 978-80-7414-679-4.
  • A METHOD OF IDENTIFICATION OF COMPLEX CUTTING FORCES ACTING IN UNSTABLE CUTTING PROCESS – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P. - Burian, D., - Drobílek, J., In: Paper fulltexts: 11th International Conference High Speed Machining Advances in Manufacturing Technology. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2014, ISBN 978-80-904077-7-0.

Zpráva

2015

  • Výzkum komplexních řezných sil při ortogonálním soustružení – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P. - Janota, M., - Drobílek, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-079.

2014

  • Dynamické komplexní síly a výchylky existující v nestabilním řezu při soustružení – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P. - Janota, M., - Drobílek, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-079.

2013

  • Dynamické koeficienty řezné síly – Poláček, M. - Bach, P. - Chvojka, P. - Drobílek, J., - Burian, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-002.