[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Lidé

Peter Kohút

Ing. Peter Kohút, Ph.D.

peter.kohut (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2581
420731628557
420221990955

místnost: B1-332a, Dejvice
místnost: A-150, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • CTU0821212  
  Konference ISTP-19 2008: Metodika stanovení součinitele přestupu tepla – Kohút, P. (2008)

Článek v periodiku

2012

 • Advanced Compensation of Thermally Induced Displacements of Machine Tools based on Transfer Functions – Horejš, O. - Mareš, M., - Kohút, P., MM Science Journal. 2012,(special IS), 1-6. ISSN 1805-0476.
 • MACHINE TOOL HEAT TRANSFER FEA AND EXPERIMENTAL IDENTIFICATION OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER – Kohút, P. - Horejš, O., - Mareš, M., MM Science Journal. 2012,(special IS), 1-6. ISSN 1805-0476.

2011

 • Compensation of machine tool angular thermal errors using controlled internal heat sources – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Kohút, P., Journal of Machine Engineering. 2011, 11(4), 78-90. ISSN 1895-7595.
 • Control and Detailed Modeling of Machine Tool Highly Nonlinear Thermal Behavior Based on Thermal Transfer Functions – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J. - Kohút, P., - Bárta, P., Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011,(59), 2735-2740. ISSN 2010-376X.

2010

 • Compensation of Machine Tool thermal Errors Based on Transfer Functions – Horejš, O. - Mareš, M. - Kohút, P. - Bárta, P., - Hornych, J., MM Science Journal. 2010,(1), 162-165. ISSN 1803-1269.

Stať ve sborníku

2024

 • Vřetena a jejich komponent – Kekula, J. - Kohút, P. - Kolář, P., - Červenka, J., In: Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii. Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2024. p. 245-264. ISBN 978-80-907680-1-7.
 • Těžké obráběcí stroje pro velké obrobky (včetně vřetenových hlav) – frézky, horizontky – Mareš, M. - Urban, T. - Červenka, J. - Fojtů, P. - Kekula, J., - Kohút, P., In: Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii. Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2024. p. 175-195. ISBN 978-80-907680-1-7.

2018

 • Investigation of passive torque of oil-air lubricated angular contact ball bearing and its modelling – Kekula, J. - Sulitka, M. - Kolář, P., - Kohút, P., In: Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Zwickau: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2018. p. 281-290. ISBN 978-3-95735-085-5.

2012

 • Machine tool thermal error compensation based on control participating thermal sources – Mareš, M. - Horejš, O. - Hornych, J., - Kohút, P., In: 28th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2012- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2012, pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0157-4.
 • The Influence of a Heat Transfer Coefficient Probe on Fluid Flow Near Wall – Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., In: Experimental Fluid Mechanics 2011. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2012. p. 758-763. ISBN 978-80-7372-784-0.

2011

 • Experimental Identification of Convective Heat Transfer in Machine Tools – Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., In: Proceedings of the World Congress on Engineering 2011, WCE 2011. Hong Kong: Newswood Limited - International Association of Engineers, 2011. p. 2122-2125. ISSN 2078-0958. ISBN 978-988-19251-5-2.

2010

 • Aplication of mechatronic approach to modelling, identification and control of machine tool thermal errors – Hornych, J. - Horejš, O. - Bárta, P. - Kohút, P., - Mareš, M., In: Proceedings of the 29th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC 2010). Anaheim: ACTA Press, 2010. p. 284-290. ISBN 978-0-88986-833-5.
 • Vliv konvektivní okrajové podmínky na teplotní deformace modelu obráběcího stroje – Hornych, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010, pp. 21-27. ISBN 978-80-01-04670-8.

2009

 • A Compensation Technique of Machine Tool Thermal Errors Built on Thermal Transfer Functions – Hornych, J. - Horejš, O. - Bárta, P. - Kohút, P., - Mareš, M., In: Proceedings of the LEM 2009 5th International conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century. Tokyo: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2009. p. 197-202.

2008

 • Heat Transfer Coefficient Evaluation on Machine Tool – Bárta, P. - Kohút, P., In: MATAR PRAHA 2008 Part 1: Drives & Control, Design, Models & Simulation. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2008, pp. 195-199. ISBN 978-80-903421-9-4.

2006

 • Vizualizace pomocí héliových bublin v automobilové aerodynamice – Kohút, P. - Nožička, J., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2005/2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. pp. 45-54. ISBN 80-86786-05-6.
 • Helium Bubble Flow Visualization – Kohút, P. - Nožička, J., In: Experimental Fluid Mechanics 2006 - Conference Preceedings. Liberec: Technická univerzita, 2006. pp. 96-102. ISBN 978-80-7372-141-1.
 • Unfavourable Influences on Measured Data and Their Elimination in Experimental Automotive Aerodynamics – Kohút, P. - Nožička, J., - Sulitka, M., In: 23rd DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Žilina: University of Žilina, 2006. pp. 25-26. ISBN 80-8070-589-5.

2005

 • Developement of Aerodynamic Optimization of Semitrailer Units – Sulitka, M. - Kohút, P., - Nožička, J., In: The 16th International Symposium on Transport Phenomena. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. pp. 164. ISBN 80-86786-04-8.
 • Determination of Blockage Correction in Open-Jet Wind-Tunnel – Kohút, P. - Sulitka, M., - Randa, Z., In: The 16th International Symposium on Transport Phenomena. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. pp. 150-155. ISBN 80-86786-04-8.
 • Eliminace některých nežádoucích vlivů při měření v automobilovém aerodynamickém tunelu – Kohút, P. - Sulitka, M., - Nožička, J., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. pp. 75-81. ISBN 80-86786-03-X.

2004

 • Korekce při měření v aerodynamických tunelech s otevřeným měřícím prostorem – Kohút, P. - Sulitka, M., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2003/2004. Praha: Gradient, 2004. p. 83-90. ISBN 80-86786-02-1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Senzor pro měření součinitele přestupu tepla – Horejš, O. - Kohút, P., Czechia. Patent CZ 303677. 2013-01-16.

2011

 • Senzor pro měření součinitele přestupu tepla – Horejš, O. - Kohút, P., Czechia. Utility Model CZ 22902. 2011-11-07.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Funkční vzorek zásilkového boxu s teplotní stabilizací – Smolík, J. - Stach, E. - Urban, T. - Kohút, P. - Šimůnek, A. - Mlýnek, M. - Habarta, T. - Celina, J., - Buba, J., [Functional Sample] 2022.
 • Provázaný hybridní model stroje a nástroje pro predikci využitelných řezných podmínek – Sulitka, M. - Falta, J. - Kohút, P. - Janota, M., - Machálka, M., [Functional Sample] 2022.

2007

 • Měřidlo součinitele přestupu tepla integrované do stěny – Bárta, P. - Kohút, P., [Functional Sample] 2007.

Zpráva

2023

 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 15 „Stavba strojů a zařízení“ v roce 2023 – Sulitka, M. - Smolík, J. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Mareš, M. - Divíšek, D. - Kulíšek, V. - Stach, E. - Kohút, P. - Lazák, T. - Kekula, J. - Horejš, O. - Skorobogatov, A. - Novotný, L. - Blecha, P. - Beran, J. - Munzarová, M. - Matas, R. - Rašpl, R. - Heinrich, P. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2023. Report no. V-23-019.

2022

 • Teplotní chování výrobních strojů – Horejš, O. - Mareš, M. - Fiala, Š. - Straka, M. - Divíšek, D. - Kohút, P. - Fornůsek, T. - Havlík, L. - Libovický, L. - Frkal, V. - Stříteský, P. - Mlčoch, A., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-065.
 • Závěrečná zpráva o průběhu řešení VZ5 v letech 2019 - 2022 – Sulitka, M. - Falta, J. - Petráček, P. - Stejskal, M. - Fojtů, P. - Šimůnek, A. - Novotný, L. - Hauptfleischová, B. - Matyska, V. - Moravec, J. - Matvijová, T. - Janota, M. - Kohút, P. - Kulíšek, V. - Frkal, V. - Heinrich, P. - Kupka, P. - Machálka, M., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-031.
 • Digitální dvojče stroje a technologie – Sulitka, M. - Falta, J. - Petráček, P. - Stejskal, M. - Fojtů, P. - Šimůnek, A. - Novotný, L. - Hauptfleischová, B. - Matyska, V. - Moravec, J. - Matvijová, T. - Janota, M. - Kohút, P. - Kulíšek, V. - Frkal, V. - Heinrich, P. - Kupka, P. - Machálka, M., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-061.
 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2022 – Kolář, P. - Stach, E. - Burian, D. - Kekula, J. - Kohút, P. - Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J., - Vozábal, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-017.
 • Závěrečná zpráva dílčího projektu č. 52 "Digitální dvojče stroje a technologie" – Sulitka, M. - Novotný, L. - Stejskal, M. - Falta, J. - Kohút, P. - Šimůnek, A. - Hauptfleischová, B. - Horejš, O. - Mareš, M. - Janota, M. - Mašek, P. - Pešice, M. - Pražák, M. - Blecha, P. - Huzlík, R. - Marada, T. - Blecha, R. - Bradáč, F. - Lašová, V. - Hájíček, Z. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-027.
 • Provázaný hybridní model stroje a nástroje pro predikci využitelných řezných podmínek (TN01000015/52-V2) – Sulitka, M. - Falta, J. - Kohút, P., - Janota, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-029.
 • Popis možností a potenciálu využití virtuálních modelů a digitálních dvojčat strojů a technologií pro zdokonalení hlavních užitných vlastností strojů a jejich vyšší využitelnost – Sulitka, M. - Novotný, L. - Stejskal, M. - Falta, J. - Kohút, P. - Šimůnek, A. - Hauptfleischová, B. - Horejš, O. - Mareš, M. - Janota, M. - Mašek, P. - Pešice, M. - Pražák, M. - Lašová, V. - Hájíček, Z. - Janda, P. - Sedláček, F. - Blecha, P. - Heinrich, P. - Hlavatý, V. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-22-030.

2021

 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 52 „Digitální dvojče stroje a technologie“ v roce 2021 – Sulitka, M. - Novotný, L. - Stejskal, M. - Falta, J. - Kohút, P. - Šimůnek, A. - Hauptfleischová, B. - Horejš, O. - Mareš, M. - Janota, M. - Mašek, P. - Pešice, M. - Pražák, M. - Blecha, P. - Huzlík, R. - Marada, T. - Blecha, R. - Bradáč, F. - Lašová, V. - Hájíček, Z. - et al., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-038.
 • Zpráva o řešení projektu FW02020033 Vřetenové jednotky s monitorováním stavu v průběhu roku 2021 – Kolář, P. - Stach, E. - Burian, D. - Kekula, J. - Kohút, P. - Cimpová, M. - Mindl, J. - Varvařovský, V. - Štecher, J., - Vozábal, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-029.
 • Zpráva o řešení projektu FW01010638 "Vývoj vřetenových hlav se zvýšenými parametry" v roce 2021 – Mores, P. - Kolář, R. - Kupka, P. - Sulitka, M. - Kekula, J., - Kohút, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-043.

2020

 • Zpráva o řešení projektu FW01010638 "Vývoj vřetenových hlav se zvýšenými parametry" v roce 2020 – Mores, P. - Kolář, R. - Šmalec, P. - Kupka, P. - Sulitka, M. - Stach, E. - Kekula, J., - Kohút, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-051.
 • Zpráva o průběhu řešení dílčího projektu č. 3/24 „Digitální dvojče stroje a technologie“ v roce 2020 – Sulitka, M. - Novotný, L. - Stejskal, M. - Falta, J. - Kohút, P. - Matyska, V. - Fojtů, P. - Kociánová, B. - Blecha, P. - Blecha, R. - Bradáč, F. - Kotek, L. - Huzlík, R. - Marada, T. - Tůma, Z., - Zuth, D., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-050.
 • Popis možností a potenciálu využití virtuálních modelů a digitálních dvojčat strojů a technologií pro zdokonalení hlavních užitných vlastností strojů a jejich vyšší využitelnosti – Sulitka, M. - Novotný, L. - Falta, J. - Stejskal, M. - Kohút, P. - Matyska, V. - Fojtů, P. - Kociánová, B. - Šimůnek, A. - Janota, M. - Kuprin, N. - Heinrich, P. - Hlavatý, V. - Machálka, M. - Frkal, V. - Kupka, P., - Kozlok, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-029.

2019

 • Roční zpráva o řešení projektu FV20596 Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů v rámci programu TRIO v roce 2019 – Kohút, P. - Kekula, J. - Stach, E. - Vrba, P. - Janota, M. - Smolík, J. - Horejš, O., - Mareš, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-101.
 • Měření teplot ložisek při záběhu frézovací hlavy HPFL50 – Kekula, J. - Stach, E., - Kohút, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-006.
 • WP02-Dokončení vývoje software pro modelování silových účinků – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Kohút, P. - Smolík, J. - Machálka, M., - Zbožínek, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-048.
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2019 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M. - Fiala, Š., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-040.

2018

 • Roční zpráva o řešení projektu E2K: odborné aktivity RCMT a HESTEGO v roce 2018 – Kolář, P. - Fiala, Š. - Habarta, T. - Krannich, T. - Novotný, L. - Andrlík, V. - Červenka, J. - Falta, J. - Kohút, P. - Lazák, T. - Machyl, J. - Moravec, J., - Šimůnek, A., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-069.
 • Interim report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project „Development of thermal analysis module for spindle design with angular contact ball bearing“ for 2018 – Sulitka, M. - Kekula, J. - Kohút, P. - Kopačka, J., - Kolář, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-011.
 • Progress report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project „Development of thermal analysis module for spindle design with angular contact ball bearing“ for 2018 – Sulitka, M. - Kohút, P. - Kekula, J. - Kopačka, J., - Kolář, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. KIM.17.01__Vretena.
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M., - Fiala, Š., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-024.
 • Aplikace řešení pro minimalizaci teplotních deformací na obráběcí stroj EXPERTURN 3000 společnosti TOSHULIN – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Machyl, J. - Frkal, V., - Stříteský, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-002.

2017

 • Final report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project „Development of thermal analysis module for spindle design with angular contact ball bearing“ for 2017 – Sulitka, M. - Kekula, J. - Kohút, P., - Kolář, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-44.
 • Interim report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project „Development of thermal analysis module for spindle design with angular contact ball bearing“ for 2017 – Sulitka, M. - Kekula, J. - Kohút, P., - Kolář, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-034.
 • WP01 - Ověřená technologie - TOSHULIN - 2017: Zvyšování jakosti obrábění tenkostěnných dílců – Falta, J. - Sulitka, M. - Janota, M. - Šindler, J. - Kohút, P. - Smolík, J., - Frkal, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-037.
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2017 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M. - Koubek, J. - Vrba, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-093.
 • Roční zpráva aktivit dalšího účastníka ČVUT-RCMT v projektu „Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů“ – Ondráček, M. - Kekula, J. - Kohút, P. - Smolík, J. - Horejš, O., - Mareš, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-057.

2016

 • Modely paroproudých vývěv – Hyhlík, T. - Stodůlka, J. - Netřebská, H., - Kohút, P., [Research Report] Plzeň: Doosan Škoda Power, 2016. Report no. Z-H01/16.
 • Final report of the KIMM – RCMT Collaboration Research Project “Heat generation modelling and experimental analysis for an oil-air lubricated angular contact ball bearing” for 2016 – Sulitka, M. - Kolář, P. - Kekula, J. - Kohút, P. - Burian, D., - Sova, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-064.
 • Návrh řešení pro minimalizaci teplotních deformací obráběcích strojů společnosti TOSHULIN - II – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Morávek, M. - Smolík, J., - Kohút, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-018.

2015

 • DV#6 (2015-2) Pokročilý chladicí systém s řízením reflektujícím momentální tepelnou zátěž – Hornych, J. - Mareš, M. - Horejš, O. - Kohút, P. - Fiala, Š., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2015. Report no. V-15-032.
 • Final report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project Heat generation modelling and experimental analysis for an oil-air lubricated angular contact ball bearing for 2015 – Sulitka, M. - Kolář, P. - Kekula, J. - Sova, J. - Falta, J. - Kohút, P., - Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2015. Report no. V-15-049.
 • Coupled CFD/FEA Cool Down Simulation of the PMA – Falta, J. - Kohút, P., - Šindler, J., [Research Report] 2015. Report no. V-15-014.
 • FEA Thermal Simulation of the SDII 6" ROV Valve with Base Support – Kohút, P. - Falta, J. - Šindler, J., - Hornová, J., [Research Report] 2015. Report no. V-14-080.

2014

 • FMC: Thermal analysis of subsea equipment by means of FEA, CFD. Optimization of valve insulation – Kohút, P. - Šindler, J., - Falta, J., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-FMC.
 • DV#6 (2014-1) Matematické modely staticky přeurčených stavebních celků obráběcích strojů – Horejš, O. - Kekula, J. - Kohút, P., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-044.

2013

 • Teplotní analýza podmořského konektoru MKP (firma Shah Deniz II) – Šindler, J. - Kohút, P. - Stach, E., - Zavázal, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZP-SMV13-FMC.
 • Zpráva o řešení projektu Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem v roce 2013 – Lysák, P. - Hornová, J. - Šindler, J. - Sulitka, M. - Kohút, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-090.
 • DV#6 (2013-2) Měřící metody a technická řešení pro kvantitativní posouzení vlivu technologického procesu na celkové teplotní chyby obráběcích strojů – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Krannich, T. - Kohút, P. - Morávek, M. - Bureš, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-033.
 • DV#6 (2013-1) Ověřené měřící a simulační metody pro analýzu teplotně-mechanického chování obráběcích strojů – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Šindler, J. - Bureš, J. - Jančík, J. - Smrž, M., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-032.

2012

 • Teplotní analýza podmořského konektoru MKP (firma Shah Deniz II) – Šindler, J. - Kohút, P. - Zavázal, T. - Stach, E., - Kekula, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZP-SMV12-FMC.
 • Strukturální optimalizace frézovacího vřeteníku pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem – Lysák, P. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Kohút, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012.
 • Roční zpráva o realizaci projektu FR-TI3/402: Stroj MCU1000V-5X za rok 2012 – Horejš, O. - Zavázal, T. - Šindler, J. - Kohút, P. - Sulitka, M. - Hornych, J. - Moravec, J. - Fojtů, P. - Zeman, P. - Kolář, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-041.
 • DV#6 (2012-1) Technologie pokročilých softwarových teplotních kompenzací na základě nepřímých měření – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Morávek, M., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-040.

2011

 • Combined CFD/FEA Cool-Down Simulation of GirRi Flowbase – Kohút, P. - Šindler, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-024.
 • Závěrečná zpráva projektu 2.1.1 za rok 2011 – Hornych, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Morávek, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-052.

2010

 • Kalibrace odporových teplotních čidel – Horejš, O. - Kohút, P., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-041.
 • Tepelně stabilní konstrukce strojů a aplikace na MCV 1000 – Hornych, J. - Kohút, P., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-040.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.2 za rok 2010 – Smolík, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-037.

2009

 • Analýza tepelného chování běžného provedení stroje MCV 1000 a doporučení pro projekt termostabilní varianty – Hornych, J. - Kohút, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-064.
 • Projekt termostabilního frézovacího stroje – Vyroubal, J. - Hornych, J., - Kohút, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-039.
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.2 za rok 2009 – Smolík, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-032.

2008

 • Modelování teplotních deformací stroje h50 v místě nástroje pomocí tepelných přenosových funkcí – Hornych, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Mareš, M., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-095.
 • Experimentální stanovení součinitele přestupu tepla – Smolík, J. - Horejš, O. - Kohút, P., - Pak, I., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-054.

Kvalifikační zpráva

2005

 • Stanovení korekcí na zaplnění v tunelu s otevřeným měřicím prostorem – Kohút, P., Praha: Defense date 2005-01-18. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2017

 • Ověřená technologie - TOSHULIN - 2017: Zvyšování jakosti obrábění tenkostěnných dílců – Falta, J. - Sulitka, M. - Janota, M. - Kohút, P. - Smolík, J. - Frkal, V., - Stříteský, P., [Verified Technology] 2017.