[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]

Lidé

Ing. Jan Machyl, Ph.D.

Ing. Jan Machyl, Ph.D.

(22 435) 9255
420605205921

místnost: A-129, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2008

 • VLIV LOŽENÉHO PŘEVODU NA KVALITU REGULACE – Machyl, J., In: Transfer 2008. Trenčín: Digital Graphic, 2008. ISBN 978-80-8075-356-6.
 • SIMULACE KASKÁDNÍ REGULACE SINCHRONNÍHO MOTORU VE DVOJHMOTOVÉ SOUSTAVĚ – Machyl, J., In: Transfer 2008. Trenčín: Digital Graphic, 2008, ISBN 978-80-8075-356-6.

2007

 • Kinematic Errors – Machyl, J., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 75-76. ISBN 978-80-01-03667-9.
 • Matematický model třífázového synchronního EC motoru – Machyl, J., In: Zborník abstraktov 1. medzinárodná konferencia mladých výskumnikov a doktorandov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 75-79. ISBN 978-80-227-2636-8.
 • Analýza chyb vloženého převodu realizovaného ozubeným řemenem – Machyl, J., In: Transfer 2007 - Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2007, pp. 329-333. ISSN 1336-9695. ISBN 978-80-8075-236-1.
 • Simulace kinematických chyb výstředných řemenic – Machyl, J., In: Sborník příspěvků z 1. ročníku mezinárodní konference Automatizace výrobních strojů 2007. Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2007, pp. 85-89. ISBN 978-80-01-03660-0.

2004

 • Kynematické chyby převodů – Machyl, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 158-160. ISBN 80-01-03105-5.
 • Kinematic Errors in Gearing – Machyl, J., In: TRANSFER 2004 - zborník prednašok 6. medzinarodnej vedeckej konferencie. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky, 2004, pp. 296-301. ISBN 80-8075-030-0.

2003

 • Vzájemné působení mechanické stavby a regulačních obvodů u pohonů výrobních strojů – Machyl, J. - Souček, P., In: PhD 2003 konference studentů konstrukčních oborů. Plzeň: Západočeská universita, 2003, pp. 40. ISBN 80-7043-246-2.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • WP05 – Výsledek na stroji – KOVOSVIT MAS-2019 – Koubek, J. - Machyl, J., - Zink, J., [Functional Sample] 2019.
 • WP05 – Funkční vzorek – ČVUT-2019 Měřicí aparatura pro komplexní hodnocení příkonu periferií obráběcích strojů – Koubek, J. - Machyl, J. - Zink, J., - Smolík, J., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Stroj řady MTC se zvýšenou energetickou efektivitou o 15% – Matyska, V. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Kopal, M. - Sušek, J. - Neruda, H. - Dvořák, L., - Hodina, K., [Functional Sample] 2018.
 • Stroj řady MCU se zvýšenou energetickou efektivitou o 20% – Matyska, V. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Kopal, M. - Dlouhý, M. - Jiříček, J. - Hála, F., - Kašpar, Š., [Prototype] 2018.

2017

 • Siloměrný kozlík pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Červenka, J. - Drobílek, J. - Machyl, J. - Sušeň, J. - Janota, M. - Šputa, J. - Komárek, M. - Nevrlý, P. - Daněk, T. - Vyroubal, M., - Doubrava, V., [Functional Sample] 2017.

2015

 • Speciální siloměrný kozlík pro snímání silových účinků hydraulických dílců modelového čerpadla – Chvojka, P. - Machyl, J. - Burian, D. - Drobílek, J. - Červenka, J. - Šputa, O. - Doubrava, V. - Komárek, M. - Vyroubal, M., - Nevrlý, P., [Functional Sample] 2015.

2012

 • Řízení rychlé NC osy s klikovým mechanismem – Fiala, Š. - Machyl, J., - Souček, P., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Rozbor tuhosti C rámu lisu – Machyl, J. - Kim, Y., [Functional Sample] 2011.
 • Zjišťování napjatosti v ocelových konstrukcích pomocí tenzometrických můstků – Machyl, J. - Štěpánek, O., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Řídící systém s měniči servopohonů – Zink, J. - Jančík, J. - Machyl, J., - Černý, R., [Functional Sample] 2010.
 • FANUC - modulární vývojový stand – Jančík, J. - Zink, J., - Machyl, J., [Functional Sample] 2010.

2009

 • Laboratorní pracoviště pro výzkum vlastností ozubených řemenů ve výrobních strojích – Machyl, J., [Functional Sample] 2009.

2007

 • Laboratorní pracoviště pro výuku pohonů výrobních strojů a jejich řízení – Machyl, J. - Souček, P., [Functional Sample] 2007.

2005

 • Stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Functional Sample] 2005.

2004

 • Pracoviště pro řešení kinematických chyb ozubeného řemene – Souček, P. - Machyl, J., [Functional Sample] 2004.

Software

2010

 • Software pro FANUC modulární vývojový stand – Jančík, J. - Machyl, J., [Software] 2010.

2009

 • Software pro vyšetřování mechanických a kinematických vlastností ozubených řemenů – Machyl, J., [Software] 2009.

2007

 • Laboratorní pracoviště pro výuku pohonů výrobních strojů a jejich řízení – Machyl, J., [Software] 2007.

2005

 • Řídící software pro pneumatický stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Software] 2005.

Zpráva

2019

 • Roční zpráva o řešení projektu E2K: odborné aktivity RCMT a HESTEGO v roce 2019 – Kolář, P. - Fiala, Š. - Habarta, T. - Chládek, Š. - Novotný, L. - Vlk, B. - Petráček, P. - Rytíř, M. - Ferkl, J. - Andrlík, V. - Červenka, J. - Falta, J. - Lazák, T. - Machyl, J. - Ondráček, M., - Šimůnek, A., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-100.
 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Burian, D. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-092.
 • CK-SVT WP05 – Shrnující zpráva za rok 2019 – Koubek, J. - Machyl, J. - Zink, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-106.
 • WP05 - Funkční vzorek – ČVUT – 2019 Měřicí aparatura pro komplexní hodnocení příkonu periferií OS – Koubek, J. - Machyl, J., - Zink, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-066.
 • WP05 - Výsledek na stroji – KOVOSVIT MAS-2019 – Energeticky úsporné hydraulické agregáty – Koubek, J. - Machyl, J., - Zink, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-065.
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2019 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M. - Fiala, Š., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-040.

2018

 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Burian, D. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-072.
 • Roční zpráva o řešení projektu E2K: odborné aktivity RCMT a HESTEGO v roce 2018 – Kolář, P. - Fiala, Š. - Habarta, T. - Krannich, T. - Novotný, L. - Andrlík, V. - Červenka, J. - Falta, J. - Kohút, P. - Lazák, T. - Machyl, J. - Moravec, J., - Šimůnek, A., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-069.
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M., - Fiala, Š., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-024.
 • Aplikace řešení pro minimalizaci teplotních deformací na obráběcí stroj EXPERTURN 3000 společnosti TOSHULIN – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Machyl, J. - Frkal, V., - Stříteský, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-002.
 • WP5 – Souhrnná roční zpráva 2018 – Koubek, J. - Vyroubal, J. - Machyl, J. - Kolář, M., - Zink, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-067.
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2018. Report no. V-18-043.

2017

 • Výzkum statických deformací a dynamického chování obráběcích center TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Okénka, M. - Moravec, J. - Burian, D., - Machyl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-019, 16-2017.
 • Siloměrný kozlík pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Machyl, J. - Červenka, J., - Janota, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-075.
 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Chvojka, P. - Burian, D. - Machyl, J., - Červenka, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-076.
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2017 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M. - Koubek, J. - Vrba, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-093.

2016

 • Analýza velkého rozptylu sklopných sil loketní opěrky - SK 37 – Škoda Octavia III – Machyl, J. - Chvojka, P., - Burian, D., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-013.
 • Ověření vlastností a kalibrace siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Drobílek, J. - Červenka, J. - Machyl, J., - Janota, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-049.
 • Analýza velkého rozptylu sklopných sil loketní opěrky – SK 37 – Škoda Octavia III – Andrlík, V. - Burian, D. - Chvojka, P., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. 1.

2015

 • Měření deformací plastové krycí mřížky reproduktoru – Machyl, J. - Burian, D., - Chvojka, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015.
 • DV#6 (2015-3) Návrh řešení pro minimalizaci teplotních deformací obráběcího stroje společnosti TOSHULIN – Horejš, O. - Morávek, M. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Machyl, J. - Chvojka, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2015. Report no. V-15-036.
 • Popis konstrukce siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel Sigmy Lutín – Chvojka, P. - Machyl, J. - Burian, D. - Drobílek, J., - Červenka, J., [Research Report] 2015. Report no. V-15-035.
 • Snížení spotřeby energie na otočném stole KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Krannich, T. - Smolík, J. - Sobola, J. - Kupka, P., - Kučera, J., [Research Report] 2015.
 • Snížení spotřeby energie na otočném stole KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Smolík, J. - Krannich, T., - Sobola, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-055.

2014

 • Vývoj koncepce siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel Sigmy Lutín – Chvojka, P. - Machyl, J. - Burian, D., - Grau, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-098.
 • Analýza hydroagregátu a havarijní brzdy stolu KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J., - Krannich, T., [Research Report] 2014. Report no. V-14-023.
 • Točivé elektrické stroje – třídy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko – Machyl, J. - Vyroubal, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-018.
 • DV#5 (2014-1) - Otestování různých přístupů k powermanagementu strojů – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Černý, R. - Kolář, M. - Krannich, T. - Máca, O. - Smolík, J., - Žilka, M., [Research Report] 2014. Report no. V-14-070.

2013

 • DV#5 (2013-1) Znalostní báze pro provádění analýz životního cyklu (LCA) – Holkup, T. - Machyl, J. - Mašek, P. - Vyroubal, J. - Zink, J. - Jančík, J. - Rybín, J. - Smolík, J. - Weinzettel, J. - Kudláček, I. - Žilka, M., - Tichá, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-071.

2012

 • Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky pro doktorandy – Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012.
 • DV#5 (2012) Metodika a zařízení pro provádění měření spotřeby el. energie výrobních strojů – Vyroubal, J. - Zink, J. - Jančík, J. - Machyl, J. - Holkup, T., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-046.

2011

 • Ecodesign OS - Současný stav a praktické aplikace – Blecha, P. - Smolík, J. - Holkup, T. - Vyroubal, J. - Švéda, J., - Machyl, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-088.

2005

 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Měření a vyhodnocení parametrů konstrukce mechanismů elektro-pneumatického kladiva firmy NAREX a referenčních typů kladiv pro verifikaci simulačního modelu – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2005. Report no. 1.
 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Projekt a realizace stendu pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2005. Report no. 2.

Sborník

2007

 • Sborník příspěvků z 1. ročníku mezinárodní konference Automatizace výrobních strojů 2007 – Jalová, M. ed. - Jalový, M. ed. - Krannich, T. ed., - Machyl, J. ed., Praha, 2007-02-06/2007-02-07. Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2007. ISBN 978-80-01-03660-0.