[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]

Lidé

Ing. Radka Bičišťová

Ing. Radka Bičišťová

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Superhydrophobic stainless steel surface by two-step NS laser processing – Hauschwitz, P. - Bičišťová, R. - Radhakrishnan, J. - Brajer, J., - Rostohar, D., MM Science Journal. 2019,(5), 3647-3651. ISSN 1803-1269.

2013

 • Návrh a optimalizace laserových technologií – Brajer, J. - Švábek, R. - Bičišťová, R., - Zeman, P., Strojárstvo. 2013,(2), 11. ISSN 1335-2938.

2012

 • The Method for Online Monitoring of Stability During Milling – Zeman, P. - Horný, T. - Bičišťová, R., - Fojtů, P., MM Science Journal. 2012,(special IS), 1-5. ISSN 1805-0476.

2006

 • Využití laseru k úpravě povrchu – Jindrová, R., Strojírenská technologie. 2006, 11(10), 1-4. ISSN 1211-4162.
 • Lasery, laserové technologie a stroje s laserem – Řasa, J. - Jindrová, R., MM. Průmyslové spektrum. 2006, 6(7-8), 34-36. ISSN 1212-2572.

Stať ve sborníku

2011

 • Usage of Laser Technologies in Tool Engineering – Švábek, R. - Bičišťová, R. - Ambrož, P., - Dunovský, J., In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011, pp. 1-12. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz
 • Úprava funkčních povrchů laserem – Bičišťová, R., In: Využití laserů v průmyslu. Plzeň: Matex PM, 2011, pp. 102-105. ISBN 978-80-7399-379-5. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz
 • Usage of Laser Technologies for Surface Engineering of Metal Materials – Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J., In: 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2011. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, pp. 159-160. ISBN 978-80-87294-22-2. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz

2010

 • Laserové technologie – Ambrož, P. - Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 1-8. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Heat Treatment and Coating of Metal Materials by Laser – Dunovský, J. - Bičišťová, R., - Švábek, R., In: Sborník příspěvků 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů (METAL 2010). Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 88. ISBN 978-80-87294-15-4.
 • Laserové technologie ve VCSVTT, ČVUT v Praze – Bičišťová, R. - Švábek, R., - Ambrož, P., In: Sborník příspěvků multioborové konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 2010, pp. 66. ISBN 978-80-87441-01-5.

2009

 • Využití laserových technologií při výrobě forem a nástrojů – Bičišťová, R. - Švábek, R., In: Sborník příspěvků semináře Progresivní metody konstrukce, výroby forem a nástrojů, moderní strojní zařízení a systémy řízení jejich výroby. Praha: Česká strojnická společnost, 2009, pp. 1-5.

2008

 • Laser Technologies in RCMT - Surface Treatment and Engraving – Bičišťová, R., In: MATAR PRAHA 2008 Part 2: Testing, Technology. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2008, pp. 131-136. ISBN 978-80-904077-0-1.
 • Nekonvenční technologie – Kerečaninová, Z. - Bičišťová, R., - Vondrouš, P., In: Aktuální trendy ve výzkumu a vývoji obráběcích strojů ll. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2008, pp. 55-71. ISBN 978-80-903421-8-7.

2007

 • Úprava povrchu paprskem laseru - leštění a texturování – Bičišťová, R. - Řasa, J., In: Technológia 2007. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2007, pp. 1-6. ISBN 978-80-227-2712-9. Available from: http://rcmt.cvut.cz

2006

 • Leštění a texturování povrchu paprskem laseru – Jindrová, R. - Řasa, J., In: Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, pp. 1-5. ISBN 80-7043-484-8. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz
 • Využití laserového paprsku k leštění a texturování povrchu – Řasa, J. - Jindrová, R., In: CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006, pp. 1-6. ISBN 80-227-2472-6.

2005

 • Lasery ve výrobě forem – Bičišťová, R., In: Progresívne konštrukcie. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, pp. 13-18. ISBN 80-227-2215-4. Available from: http://rcmt.cvut.cz

2004

 • Lasery ve výrobě forem – Jindrová, R., In: Progresivní metody konsktrukce, výroby forem a nástrojů a systémů řízení jejich výroby. Praha: Česká strojírenská společnost, 2004. p. 13-18.
 • Research Results of Laser Micro-Milling Technology, Industrial Applications – Řasa, J. - Hovorková, Z., - Jindrová, R., In: MATAR Praha 2004 - Proceedings of: Plenary Session of All Seations. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2004, pp. 63-70. ISBN 80-903421-2-4.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Způsob povrchového značení materiálu pomocí laserového paprsku a zařízení k provádění tohoto způsobu – Bičišťová, R. - Řasa, J., Czech Republic. Patent CZ 303934. 2013-05-22.

Zpráva

2012

 • Laserování reliéfu na raznicích a výroba mělkých drážek do ložisek – Bičišťová, R., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZP-SMV12-SOBRIETY.
 • Výzkum modifikace povrchu tvářecích nástrojů pomocí laserové technologie a Úvodní studie nové metody tváření – Bičišťová, R. - Šefrna, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-01272 (049), 1212600562.

2011

 • Výzkum zpracování hliníkových slitin laserem pro zlepšení jejich užitných vlastností – Bičišťová, R. - Švábek, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-045.
 • Výzkum využití 3D gravírování laserem pro výrobu zkušebních utvařečů třísky na vyměnitelných břitových destičkách – Bičišťová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-044.

2010

 • Výzkum povrchového zpracování hliníkových slitin laserem – Bičišťová, R. - Švábek, R., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-058.
 • Dekorování keramických materiálů laserem – Bičišťová, R., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-056.
 • Výzkum 3D gravírování laserem – Bičišťová, R., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-055.

2009

 • Zpráva o řešení úkolu v r. 2005 - 2009 – Řasa, J. - Bičišťová, R. - Švábek, R., - Ambrož, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-076.
 • Výzkum přesnosti 3D gravírování laserem – Bičišťová, R. - Švábek, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-044.
 • Popisování a dekorkování keramických materiálů laserem – Bičišťová, R. - Ambrož, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-043.
 • Výzkum tepelného zpracování kovových materiálů laserem – Bičišťová, R. - Švábek, R., - Ambrož, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-042.

2008

 • Výzkum popisu keramických materiálů pevnolátkovým Nd:YAG laserem – Bičišťová, R. - Ambrož, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-044.
 • Výzkum přesnosti obrábění laserem – Bičišťová, R. - Švábek, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2008. Report no. V-08-043.

2007

 • Popisování a dekorování transparentních materiálů – Řasa, J. - Bičišťová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-047.
 • 3D gravírování laserem – Řasa, J. - Bičišťová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-046.
 • Leštění laserem – Řasa, J. - Bičišťová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-045.
 • Simulace laserových technologií na obráběcím centru MCVL 1000 LASER – Kerečaninová, Z. - Bičišťová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-038.

2006

 • Obrábění dutin zápustek paprskem laseru – Jindrová, R. - Řasa, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2006. Report no. V-06-055.
 • Texturování laserem – Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2006. Report no. V-06-054.
 • Leštění laserem – Jindrová, R. - Řasa, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2006. Report no. V-06-053.
 • Využití interakce paprsku laseru s materialem pro specialní technologie – Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2006. Report no. V-06-052.

2005

 • Výroba měděných elektrod aplikací mikrofrézování – Janda, M. - Rybín, J., - Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-092.
 • Obrábění dutin zápustek laserem – Řasa, J. - Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-063.
 • Úprava povrchu laserem – Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-062.

2004

 • Využití laseru při úpravě povrchu – Řasa, J. - Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2004. Report no. 5-03-04.
 • Výzkum podmínek mikrofrézování laserem – Řasa, J. - Hovorková, Z., - Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2004. Report no. 5-02-04.

2003

 • Využití laseru při leštění povrchu – Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2003. Report no. 5-03-03.
 • Mikrofrézování laserem – Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2003. Report no. 5-04-03.

2002

 • Interakce paprsku laseru s obráběným materiálem – Řasa, J. - Kraus, L., - Jindrová, R., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2002. Report no. 5-03-02.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2011

 • Výroba zkušebních utvařečů třísky na vyměnitelných břitových destičkách gravírovaných laserem – Bičišťová, R., [Verified Technology] 2011.

2010

 • Povrchové úpravy hliníkových slitin laserem – Švábek, R. - Bičišťová, R., [Verified Technology] 2010.

2009

 • Výroba přesných dutin laserem – Bičišťová, R., [Verified Technology] 2009.

2007

 • Technologie opracování uhlíkových implantátů laserem – Bičišťová, R., [Verified Technology] 2007.
 • Značení a dekorování skla laserem – Bičišťová, R., [Verified Technology] 2007.
 • 3D gravírování laserem dutin – Bičišťová, R., [Verified Technology] 2007.

2006

 • Technologie přesného mikrohoblování – Bičišťová, R. - Řasa, J., [Verified Technology] 2006.
 • Leštění povrchů laserem – Bičišťová, R., [Verified Technology] 2006.
 • Technologie vytváření textury do prostorově tvarovaných forem – Bičišťová, R., [Verified Technology] 2006.
 • Opracování kolmých stěn dutin zápustek a ostrých vnitřních úhlů dutin za použití laseru – Bičišťová, R., [Verified Technology] 2006.

2004

 • Technologie mikrofrézování laserem – Řasa, J. - Hovorková, Z., - Jindrová, R., [Verified Technology] 2004.

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Obrábění laserem – Bičišťová, R., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010.