[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Lidé

Tomáš Bodnár

doc. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.

tomas.bodnar (zavináč) fs.cvut.cz

správce subsítě / ústav technické matematiky / Fakulta strojní

(22 435) 7548

místnost: D-303, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TA01020428  
  Výzkum možnosti využití fyzikálních a matematických modelů pro řešení problematiky prašnosti v reálných podmínkách komplikovaného terénu – Bodnár, T. (2011-2014)
 • GA201/09/0917  
  Matematická a počítačová analýza evolučních procesů v nelineárních viskoelastických tekutinách – Bodnár, T. (2009-2013)
 • GA103/06/0461  
  Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn – Bodnár, T. (2006-2008)

Článek v periodiku

2023

 • Application of vanishing diffusion stabilization in Oldroyd‐B fluid flow simulations – Pires, M. - Bodnár, T., SN Applied Sciences. 2023, 5(135), ISSN 2523-3971.

2022

 • Closure scheme for stably stratified turbulence without critical Richardson number – Caggio, M. - Schiavon, M. - Tampieri, F., - Bodnár, T., SN Applied Sciences. 2022, 4 ISSN 2523-3971.
 • Simulations of Johnson-Segalman viscoelastic fluids flows in shear-thinning regime – Bodnár, T. - Sequeira, A., Journal of Physics: Conference Series. 2022, 2367(1), ISSN 1742-6596.
 • Temporal Artificial Stress Diffusion for Numerical Simulations of Oldroyd-B Fluid Flow – Pires, M. - Bodnár, T., Mathematics. 2022, 10(3), 1-20. ISSN 2227-7390.
 • Analysis of the Shear-Thinning Viscosity Behavior of the Johnson-Segalman Viscoelastic Fluids – Bodnár, T. - Sequeira, A., Fluids. 2022, 7(1), 1-24. ISSN 2311-5521.

2021

 • Modified equation for a class of explicit and implicit schemes solving one-dimensional advection problem – Bodnár, T. - Fraunie, P., - Kozel, K., Acta Polytechnica. 2021, 61(SI), 49-58. ISSN 1805-2363.
 • Numerical evaluation of artificial boundary condition for wall-bounded stably stratified flows – Bodnár, T. - Fraunié, P. - Knobloch, P., - Řezníček, H., Discrete and Continuous Dynamical Systems. Series S. 2021, 14(3), 785-801. ISSN 1937-1632.

2020

 • Numerical simulation of three-dimensional lee waves behind an isolated hill – Bodnár, T. - Fraunié, P., Applied Mathematical Modelling. 2020, 78 648-664. ISSN 0307-904X.

2019

 • On the Filtering of Spurious Oscillations in the Numerical Simulations of Convection Dominated Problems – Sequeira, A. - Bodnár, T., Vietnam Journal of Mathematics. 2019, 47(4), 851-864. ISSN 2305-221X.

2014

 • On the Eulerian formulation of a stress induced platelet activation function – Bodnár, T., Mathematical Biosciences. 2014, 257 91-95. ISSN 0025-5564.
 • Blood Coagulation Simulations using a Viscoelastic Model – Bodnár, T. - Sequeira, A., Mathematical Modelling of Natural Phenomena. 2014, 9(6), 34-45. ISSN 0973-5348.
 • Blood Flow Simulation Using Traceless Variant of Johnson-Segalman Viscoelastic Model – Bodnár, T. - Janela, J., - Pires, M., Mathematical Modelling of Natural Phenomena. 2014, 9(6), 117-141. ISSN 0973-5348.

2012

 • A Numerical Study of Wind Flow Over a Coal Storage Shelter – Bodnár, T. - Beneš, L. - Pirkl, L., - Gulíková, E., Acta Polytechnica. 2012, 52(6), 116-123. ISSN 1210-2709.
 • Application of compact finite-difference schemes to simulations of stably stratified fluid flows – Bodnár, T. - Beneš, L. - Kozel, K., - Fraunie, P., Applied Mathematics and Computation. 2012, 219(7), 3336-3353. ISSN 0096-3003.

2011

 • Simulation of the Three - Dimensional Flow of Blood Using a Shear - Thinning Viscoelastic Fluid Model – Bodnár, T. - Rajagopal, K.R., - Sequeira, A., Mathematical Modelling of Natural Phenomena. 2011, 6(5), 1-24. ISSN 0973-5348.
 • Blood Coagulation Dynamics: Mathematical Modeling and Stability Results – Sequeira, A. - Santos, R.F., - Bodnár, T., Mathematical Biosciences and Engineering. 2011, 8(2), 425-443. ISSN 1547-1063.
 • On the Shear - Thinning and Viscoelastic Effects of Blood Flow under Various Flow Rates – Bodnár, T. - Sequeira, A., - Prosi, M., Applied Mathematics and Computation. 2011, 217(11), 5055-5067. ISSN 0096-3003.

2008

 • Numerical Simulation of Flow over Barriers in Complex Terrain – Bodnár, T. - Beneš, L., - Kozel, K., Nuovo Cimento Della Societa Italiana di Fisica C - Geophysics and Space Physics. 2008, 31(5-6), 619-632. ISSN 1124-1896.
 • Spatio - Temporal Modelling of Dust Transport over Surface Mining Areas and Neighbouring Residential Zones – Matějíček, L. - Jaňour, Z. - Beneš, L. - Bodnár, T., - Gulíková, E., Sensors. 2008, 8(6), 3830-3847. ISSN 1424-8220.
 • Numerical Simulation of the Coagulation Dynamics of Blood – Bodnár, T. - Sequeira, A., Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2008, 9(2), 83-104. ISSN 1748-670X.

2007

 • On a Numerical Study of Atmospheric 2D and 3D - Flows over a Complex Topography with Forest Including Pollution Dispersion – Sládek, I. - Bodnár, T., - Kozel, K., Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 2007, 95(9-11), 1424-1444. ISSN 0167-6105.
 • Computational Hemorheology: Progress in Blood Coagulation Modelling – Bodnár, T. - Sequeira, A., Actas de Bioquímica. 2007, -(9), 31-41. ISSN 0871-5025.

2006

 • Numerical Simulation of Turbulent Free-Surface Flow in Curved Channel – Bodnár, T. - Příhoda, J., Flow, Turbulence and Combustion. 2006, 76(4), 429-442. ISSN 1573-1987.
 • Shear-Thinning Effects of Blood Flow Past a Formed Clot – Bodnár, T. - Sequeira, A., WSEAS Transactions on Fluid Mechanics. 2006, 1(3), 207-214. ISSN 1790-5087.

2004

 • Numerical Simulation of Complex Atmospheric Boundary Layer Flows Problems – Bodnár, T. - Kozel, K. - Sládek, I., - Fraunié, P., ERCOFTAC Bulletin. 2004, -(60), 5-12.

2000

 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Dispersion in 3D Atmospheric Boundary Layer – Bodnár, T. - Kozel, K. - Fraunié, Ph., - Jaňour, Z., Computing and Visualization in Science. 2000, 3(1-2), 3-8. ISSN 1432-9360.

Stať ve sborníku

2023

 • On the 2D-1D Coupling in Numerical Simulations of Simplified Air Flow Model in Human Airways – Lancmanová, A. - Bodnár, T., - Sequeira, A., In: 10th edition of the International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (COUPLED PROBLEMS 2023). Scipedia S.L., 2023.
 • Validation of numerical simulations of a simple immersed boundary solver for fluid flow in branching channels – Keslerová, R. - Lancmanová, A., - Bodnár, T., In: PANM 21: Proceedings of 21st conference, Janov nad Nisou, 2022. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2023. p. 85-96. ISBN 978-80-85823-73-8.
 • On the Development of a Numerical Model for the Simulation of Air Flow in the Human Airways – Lancmanová, A. - Bodnár, T., - Sequeira, A., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2023. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2023. p. 112-118. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-83-3.

2022

 • Numerical Assessment of Stratification Influence in Simple Algebraic Turbulence Model – Uhlíř, V. - Bodnár, T., - Caggio, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. p. 159-167. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-77-2.
 • Numerical Validation of a Simple Immersed Boundary Solver for Branched Channels Simulations – Lancmanová, A. - Bodnár, T., - Keslerová, R., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. p. 127-134. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-77-2.

2021

 • Numerical Tests of Vanishing Diffusion Stabilization in Oldroyd-B Fluid Flow Simulations – Pires, M. - Bodnár, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2021. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2021. p. 102-109. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-76-5.
 • Steady Incompressible Flow through a Branched Channel – Lancmanová, A. - Bodnár, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2021. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2021. p. 87-94. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-76-5.
 • Second-Order Model for Atmospheric Turbulence without Critical Richardson Number – Caggio, M. - Schiavon, M. - Tampieri, F., - Bodnár, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2021. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2021. p. 8-15. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-76-5.

2020

 • The effect of submeso motions on second-order moment budgets in the stable atmospheric boundary layer – Schiavon, M. - Tampieri, F. - Caggio, M., - Bodnár, T., In: Proceeding of Topical Problems of Fluid Mechanics 2020. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. p. 192-199. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-74-1.
 • On the Influence of Diffusion Stabilization in Oldroyd-B Fluid Flow Simulations – Pires, M. - Bodnár, T., In: Proceeding of Topical Problems of Fluid Mechanics 2020. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. p. 176-183. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-74-1.

2019

 • On the Mechanisms of Dimensional Transition in Stably Stratified Turbulent Fluid Layers – Caggio, M. - Bodnár, T., - Schiavon, M., In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2019. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 25-30. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-69-7.
 • Numerical Tests of Far-Field Boundary Conditions for Stably Stratified Flows – Bodnár, T. - Fraunié, P., - Řezníček, H., In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2019. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 17-24. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-69-7.

2018

 • Analysis of the Turbulence Parameterisations for the Atmospheric Surface Layer – Caggio, M. - Bodnár, T., In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2018. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 31-38. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.
 • Artificial Far-Field Pressure Boundary Conditions for Wall-Bounded Stratified Flows – Bodnár, T. - Fraunie, P., In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2018. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 7-14. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.

2017

 • Simulations of Viscoelastic Fluids Flows Using a Modified Log-Conformation Reformulation – Winter, O. - Bodnár, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2017. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2017. p. 321-328. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-61-1.
 • Note on the Use of Camassa-Holm Equations for Simulation of Incompressible Fluid Turbulence – Caggio, M. - Bodnár, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2017. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2017. pp. 59-64. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-61-1.
 • On the Boundary Conditions in the Numerical Simulation of Stably Stratified Fluids Flows – Bodnár, T. - Fraunié, P., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2017. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2017. p. 45-52. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-61-1.

2016

 • Numerical Simulation of the Wake Structure Behind Three-Dimensional Hill under Stable Stratification – Bodnár, T. - Fraunié, P., In: Topical problems of fluid mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. p. 17-22. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-58-1.

2015

 • Numerical Study of Stratification Effects on Local Wind Flow and Pollution Dispersion – Bodnár, T. - Fraunié, P., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015. pp. 11-16. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-55-0.

2014

 • Processing of Environmental Data for Air Dispersion Numerical Models and Aerodynamic Research in Wind Tunnels – Bodnár, T. - Matejicek, l. - Nosek, Š., - Gulíková, E., In: Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software. San Diego: International Congress on Environmental Modelling and Software, 2014. ISBN 9788890357442.
 • Numerical Analysis of Stratified Wake Flows – Fraunie, P. - Houcine, H. - Gharbi, A. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Chashechkin, Y., In: Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2014. pp. 29-30. ISBN 978-80-87012-51-2.
 • Simulation of the Start-Up of a Turbulent Free Convection Driven by Wall Heating and Cooling – Bodnár, T. - Kozel, K., - Fraunie, P., In: Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2014. pp. 21-24. ISBN 978-80-87012-51-2.

2013

 • On the Implementation of a Non-linear Viscoelastic Model into Coupled Blood Flow-biochemistry Model – Bodnár, T. - Sequeira, A., In: SIMULTECH 2013. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013. pp. 652-657. ISBN 978-989-8565-69-3.
 • Numerical Simulation of Atmospheric Boundary Layer Flows at Wind Tunnel Scale – Bodnár, T. - Kozel, K., In: Topical problems of Fluid Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 1-4. ISBN 978-80-87012-45-1.
 • Numerical Modeling of Stably Stratified Fluid Flow – Beneš, L. - Bodnár, T., - Fürst, J., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011. Heidelberg: Springer, 2013. pp. 481-488. ISBN 978-3-642-33133-6.

2012

 • Numerical Simulation of the Neutrally Stratified ABL Flow over Complex Geometry – Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., In: AIP conference proceedings INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCES AND ENGINEERING 2009. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. pp. 1043-1046. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1122-7.
 • On a Comparison of Numerical Simulations of Atmospheric Flow Over Complex Terrain – Bodnár, T. - Beneš, L., - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2012 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2012. pp. 1-2. ISBN 978-80-87012-42-0.
 • On the use of Non-linear TVD Filters in Finite-Volume Simulations – Bodnár, T., In: Algoritmy 2012 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2012. pp. 190-199. ISBN 978-80-227-3742-5.
 • Numerical Simulation of Horizontal Strip Moving in Stratified Water – Beneš, L. - Bodnár, T., In: Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2012. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2012. pp. 9-12. ISBN 978-80-87012-40-6.

2011

 • A Remark on the Deviatoric Decomposition of Oldroyd Type Models – Bodnár, T. - Pirkl, L., In: Colloquium Fluid Dynamics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 1-5. ISBN 978-80-87012-36-9.
 • Viscoelastic Fluid Flows at Moderate Weissenberg Numbers Using Oldroyd Type Model – Pirkl, L. - Bodnár, T., - Tůma, K., In: ICNAAM-2011 Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2011. Melville, New York: American Institute of Physics, 2011. pp. 102-105. AIP Conference Proceedings. ISBN 978-0-7354-0954-5.
 • On the Numerical Simulation of Blood Coagulation in Flowing Blood – Pirkl, L. - Bodnár, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 89-92. ISBN 978-80-87012-32-1.
 • On Some High Resolution Schemes for Stably Stratified Fluid Flows – Bodnár, T. - Beneš, L., In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. p. 145-153. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.

2010

 • Numerical Simulations of Stably Stratified Fluid Flow Using Compact Finite - Difference Schemes – Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., In: Numerical Analysis and Applied Mathematics, Vols I - III. New York: American Institute of Physics, 2010. pp. 103-106. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0834-0.
 • On the use of High Order Compact Schemes for the Simulation of Stably Stratified Fluid Flow – Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., In: Proceedings of the Fifth Conference on Computation Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2010. ISBN 978-989-96778-1-4.
 • Numerical Simulation of Blood Flow Using Generalized Oldroyd - B Model – Pirkl, L. - Bodnár, T., In: Proceedings of the Fifth Conference on Computation Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2010. ISBN 978-989-96778-1-4.
 • Numerical Study of the Significance of the Non - Newtonian Nature of Blood in Steady Flow Through a Stenosed Vessel – Bodnár, T. - Sequeira, A., In: Advances in Mathematical Fluid Mechanics: Dedicated to Giovanni Paolo Galdi on the Occasion of his 60th Birthday. Berlin: Springer-Verlag, 2010. pp. 83-104. ISBN 978-3-642-04067-2.
 • The Blood Flow Simulations Using Shear - Thinning Oldroyd - B Models – Pirkl, L. - Bodnár, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 115-118. ISBN 978-80-87012-25-3.
 • Numerical Models for Complex Atmospheric Flows Problems – Bodnár, T. - Beneš, L. - Sládek, I., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 19-22. ISBN 978-80-87012-25-3.

2009

 • The Blood Flow Simulations Using Generalized Newtonian Models – Pirkl, L. - Bodnár, T., In: Colloquium Fluid Dynamics 2009 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87012-21-5.
 • Numerical Simulations of Blood Flow in a Stenosed Vessel under Different Flow Rates using a Generalized Oldroyd - B Model – Bodnár, T. - Sequeira, A., - Pirkl, L., In: Numerical Analysis and Applied Mathematics, Vols 1 and 2. Melville, New York: American Institute of Physics, 2009. pp. 645-648. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0709-1.
 • On the Blood Flow Simulations in Axisymmetric Aneurysm Using Generalized Oldroyd - B Model – Bodnár, T. - Sequiera, A., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2009. pp. 13-16. ISBN 978-80-87012-19-2.

2008

 • On the Validation of Numerical Model for Simulation of Turbulent Free - Surface Flows – Bodnár, T. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87012-14-7.
 • Two Cases of the Real ABL Flow over Complex Orography – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Finite Volumes for Complex Applications V. London: ISTE Ltd, 2008. pp. 209-216. ISBN 978-1-84821-035-6.
 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Dispersion in the Area of Opencast Coal Mine – Bodnár, T. - Beneš, L., - Kozel, K., In: Numerical Analysis and Applied Mathematics. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. pp. 100-103. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0576-9.
 • Numerical Simulation of Newtonian and Generalized Newtonian Flows of Human Blood – Pirkl, L. - Bodnár, T., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 81-84. ISBN 978-80-87012-09-3.
 • Numerical Simulation of Turbulent Free Surface Flow in an Open Channel – Bodnár, T. - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 9-12. ISBN 978-80-87012-09-3.

2007

 • GIS Based Visualization for Terrain Measurements and Dust Deposition in the Area of Coal Mines – Matějíček, L. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Gulíková, E., In: Colloquium Fluid Dynamics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. ISBN 978-80-87012-07-9.
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows around Sinusoidal Hills – Pirkl, L. - Bodnár, T., In: Colloquium Fluid Dynamics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. ISBN 978-80-87012-07-9.
 • GIS Based Mapping for Modelling of the Flowfield Above the Surface of Mining Areas – Matějíček, L. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Gulíková, E., In: Colloquium Fluid Dynamics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. ISBN 978-80-87012-07-9.
 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Dispersion over Obstacles in Complex Terrain – Kozel, K. - Bodnár, T. - Gulíková, E., - Píša, V., In: Colloquium Fluid Dynamics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. ISBN 978-80-87012-07-9.
 • Numerical Simulation of Free Surface Flow in a Channel with Ribbed Bottom – Bodnár, T. - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. ISBN 978-80-87012-07-9.
 • Numerical Study of Atmospheric Flow over Open Coal Mine – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Proceedings of the 9th ICDF Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2007.
 • On the Use of Generalized Newtonian Models for Blood Flow Simulations – Bodnár, T. - Sequeira, A., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 17-20. ISBN 978-80-87012-04-8.

2006

 • Numerical Simulation of Non - Newtonian Fluid Flow Using Generalized Navier - Stokes Models – Bodnár, T. - Pirkl, L., In: Colloquium Fluid Dynamics 2006 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 95-98. ISBN 80-87012-01-1.
 • Numerical Simulation of Turbulent Free Surface Flow over Step Roughness – Bodnár, T. - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2006 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 17-20. ISBN 80-87012-01-1.
 • Matematické modely stratifikovaného proudění – Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2006 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 5-8. ISBN 80-87012-01-1.
 • On the Rheological Modeling of Blood Flow around a Clot – Bodnár, T. - Sequeira, A., In: Proceedings of the 2006 WSEAS/IASME International Conference on Continuum Mechanics. Athens: WSEAS Press, 2006. pp. 73-78. ISSN 1790-5095. ISBN 960-8457-44-0.
 • A Numerical Study of Atmospheric Flow over a Shelter-Belt Including Pollution Dispersion – Sládek, I. - Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 151-154. ISBN 80-85918-98-6.
 • Improvement of Numerical Models for Solution of Dust Air Pollution – Gulíková, E. - Bodnár, T., - Píša, V., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 63-66. ISBN 80-85918-98-6.
 • Numerical Simulation of Blood Flow around a Clot in Straight Vessel – Bodnár, T. - Sequiera, A., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 17-20. ISBN 80-85918-98-6.

2005

 • On the Numerical Study of the Atmospheric 3D-Flow over a Complex Topography with a Forest Blocks – Sládek, I. - Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 139-142. ISBN 80-85918-94-3.
 • Numerical Simulation of 3D Shear-Thinning Blood Flow in Axisymmetric Vessel Stenosis – Bodnár, T. - Prossi, M., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 17-20. ISBN 80-85918-94-3.
 • Numerical Simulation of 3D Turbulent Free Surface Flow in a Curved Channel – Bodnár, T. - Příhoda, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. p. 15-18. ISBN 80-85918-92-7.

2004

 • Numerical Tests of Flows in Coal Field – Sládek, I. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Kozel, K., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 173-176. ISBN 80-85918-89-7.
 • Numerical Solution of Some ABL Problems – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 9-12. ISBN 80-85918-89-7.
 • Numerical Modeling of Two Real-Life Cases of ABL Flow – Beneš, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., In: 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering", CD-ROM Proceedings. University of Patras, 2004.
 • Numerical Simulation of Wind Flow in the Vicinity of Forest Block – Bodnár, T. - Sládek, I., - Gulíková, E., In: Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2004. pp. 554-559. ISBN 0-9657001-6-X.
 • A Mathematical Study of the Vegetation Influence on the Atmospheric Flow over Complex Topography – Bodnár, T. - Beneš, L. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 9-12. ISBN 80-85918-86-2.

2003

 • A Real Atmospheric Boundary Layer Flow over the Prague's Agglomeration – Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Colloquium Fluid Dynamics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 129-132. ISBN 80-85918-83-8.
 • On the Complex Atmospheric Flow Modelling Including Pollution – Beneš, L. - Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Wind Effects on Trees - Proceedings of the International Conference. Karlsruhe: Institute for Hydromechanics, University of Karlsruhe, 2003. pp. 183-188. ISBN 3-00-011922-1.
 • Numerical Solution of Atmospheric Boundary Layer Flows with 2D and 3D Applications – Beneš, L. - Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Summer School "Geophysical Turbulence". La Garde Dedex: Universite de Toulon et du Var, 2003. pp. 79-88.
 • On the Prediction of Complex Atmospheric Flow Including Pollution Dispersion over a Coal Depot – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K. - Sládek, I. - Gulíková, E., - Píša, V., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 1-6. ISBN 80-85918-82-X.
 • On the Prediction of Complex Atmospheric Flow – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K. - Beneš, L., - Jaňour, Z., In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 53-57. ISBN 80-7015-912-X.

2002

 • Mathematical Modelling of Atmospheric Boundary Layer Flow over Complex Terrain Including Pollution Dispersion – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K. - Beneš, L., - Jaňour, Z., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 13-16. ISBN 80-85918-77-3.
 • Studie vlivu ochranného valu na dispersi znečištění z uhelné skládky – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K. - Beneš, L. - Gulíková, J., - Píša, V., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 13-16. ISBN 80-85918-72-2.
 • Application of Numerical Pollution Dispersion Models for Complex Terrain Flows – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K. - Beneš, L., - Jaňour, Z., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 9-12. ISBN 80-85918-72-2.
 • Numerical Modelling of Pollution Dispersion in 3D Atmospheric Boundary Layer – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., In: Air Pollution Modelling and Simulation. Berlin: Springer, 2002. pp. 69-78. ISBN 3-540-42515-2.

2001

 • On the Validation of Numerical Models for Atmospheric Boundary Layer Flows – Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K., - Beneš, L., In: Fluid Dynamics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 9-12. ISBN 80-85918-67-6.
 • Numerical Simulation of 3D Boundary Layer of Atmospheric Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, P., - Kozel, K., In: Discrete Modelling and Discrete Algorithms in Continuum Mechanics. Berlin: Logos Verlag, 2001. pp. 27-36. ISBN 3-89722-683-9.
 • Numerical Modelling of Pollution Dispersion in Complex Terrain – Bodnár, T. - Fraunié, Ph. - Kozel, K., - Beneš, L., In: Air Pollution IX. Southampton: WIT Press, 2001. p. 85-94. ISSN 1369-5886. ISBN 1-85312-877-5.
 • Pollution Dispersion in Complex Terrain – Bodnár, T. - Fraunié, Ph. - Jaňour, Z., - Kozel, K., In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 147-152. ISBN 0-85261-731-3.
 • Numerical Models for Atmospheric Boundary Layer Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2001. pp. 18-27. ISBN 80-85863-67-7.
 • Mathematical Modelling of the Atmospheric Boundary Layer – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, Ph., - Kozel, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 516-517. ISBN 80-01-02335-4.
 • Numerical Modelling of Pollution Dispersion in Complex Terrain – Bodnár, T. - Kozel, K. - Fraunie, P., - Jaňour, Z., In: Proceedings of 4th Seminar Euler and Navier - Stokes Equations. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 15-18. ISBN 80-85918-65-X.
 • On the Boussinesq Approximation for Atmospheric Boundary Layer Flows – Bodnár, T. - Kozel, K., - Fraunié, P., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 13-16. ISBN 80-85918-62-5.

2000

 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Dispersion in 3D Atmospheric Boundary Layer – Kozel, K. - Jaňour, Z. - Fraunie, P., - Bodnár, T., In: ECCOMAS 2000. Barcelona: CIMNE, 2000. ISBN 84-89925-70-4.
 • Numerical Models for Atmospheric Boundary Layer Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunié, P. - Jaňour, Z., - Kozel, K., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 5-8. ISBN 80-85918-59-5.
 • Computation of 3D Boundary Layer of Atmospheric Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Fraunie, P. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 279. ISBN 80-01-02229-3.
 • Atmospheric Buondary Layer Modelling Including the Dispersion of Pollutants – Bodnár, T. - Fraunié, P. - Jaňour, Z., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 1-4. ISBN 80-85918-55-2.

1999

 • Numerical Solution of Turbulent Atmospheric Boundary Layer Flows – Beneš, L. - Bodnár, T. - Kozel, K. - Sládek, I. - Fraunie, P., - Jaňour, Z., In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999. pp. 307-316. ISBN 80-01-02055-X.
 • Výpočet proudění v mezní vrstvě atmosféry s uvažováním pasivních příměsí – Kozel, K. - Beneš, L. - Bodnár, T. - Jaňour, Z., - Sládek, I., In: Transfer 99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. K3-K4. ISBN 80-214-1341-7.

1998

 • Numerical Simulation of Flow and Pollution Propagation in 3D Atmospheric Boundary Layer – Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Fraunie, P., In: Euler and Navier-Stokes Equations. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 19-20. ISBN 80-85918-42-0.
 • Výpočet 3D proudění v MVA s uvažováním transportních rovnic pro pasivní příměsi – Bodnár, T. - Jaňour, Z., - Kozel, K., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 98. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 5-6. ISBN 80-85918-36-6.

1997

 • Numerical Solution of 3D Atmospheric Boundary Layer Flows Models – Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 1-2. ISBN 80-85918-26-9.

1996

 • Numerické řešení modelu 3D proudění v mezní vrstvě atmosféry – Kozel, K. - Bodnár, T., - Jaňour, Z., In: Kolokvium Dynamika tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 7-8. ISBN 80-85918-23-4.
 • Matematické modelování a numerické řešení proudění v mezní vrstvě atmosféry – Bodnár, T. - Kozel, K., - Sládek, I., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 3-4. ISBN 80-85918-17-X.

Software

2014

 • BLOCK 2014 – Bodnár, T. - Kozel, K., [Software] 2014.

2012

 • FLEX 2012 – Bodnár, T. - Kozel, K., [Software] 2012.

2010

 • Program CLOTFLOW – Bodnár, T. - Kozel, K., [Software] 2010.
 • Program VISCOELASTIC – Pirkl, L. - Bodnár, T., - Kozel, K., [Software] 2010.

Zpráva

2021

 • Ochrana osob v blízkosti výbuchu – Výsledná výzkumná zpráva 2021 – Vilímek, M. - Dvořák, A. - Goldmann, T. - Bodnár, T. - Horák, Z., - Tichý, P., [Research Report] 2021. Report no. 12105/21/23.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2023

 • Fluids Under Control The 2021 Prague-Sum Workshop Lectures – Bodnár, T. ed. - Galdi, G.P. ed., - Nečasová, Š. ed., Basel: Birkhäuser Verlag, 2023. ISSN 2297-0320. ISBN 978-3-031-27624-8.

2021

 • Waves in Flows - The 2018 Prague-Sum Workshop Lectures – Bodnár, T. ed. - Galdi, G.P. ed., - Nečasová, Š. ed., Basel: Birkhäuser Verlag, 2021. ISSN 2297-0320. ISBN 978-3-030-68143-2.
 • Waves in Flows – Bodnár, T. ed. - Galdi, G.P. ed., - Nečasová, Š. ed., Basel: Birkhäuser Verlag, 2021. ISSN 2297-0320. ISBN 978-3-030-67844-9.

2020

 • Fluids Under Pressure – Bodnár, T. ed. - Nečasová, Š. ed., - Galdi, G.P. ed., Heidelberg: Birkhäuser Verlag AG, 2020. ISSN 2297-0320. ISBN 978-3-030-39638-1.

2017

 • Particles in Flows – Bodnár, T. ed. - Galdi, G.P. ed., - Nečasová, Š. ed., Berlin: Birkhäuser Mathematics, 2017. Advances in Mathematical Fluid Mechanics. ISSN 2297-0320. ISBN 978-3-319-60281-3.

2014

 • Fluid-Structure Interaction and Biomedical Applications – Bodnár, T. ed. - Galdi, G.P. ed., - Nečasová, Š. ed., Basel: Springer, 2014. ISBN 978-3-0348-0821-7.

2004

 • Numerická simulace proudění II – Kozel, K. - Louda, P. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Sládek, I., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03109-8.

Kapitola v knize

2022

 • Artificial Stress Diffusion in Numerical Simulations of Viscoelastic Fluid Flows – Pires, M. - Bodnár, T., In: Recent Advances in Mechanics and Fluid-Structure Interaction with Applications. Basel: Birkhäuser, 2022. p. 195-227. ISSN 2297-0320. ISBN 978-3-031-14323-6.
 • Numerical Investigation of Incompressible Fluid Flow in Planar Branching Channels – Bodnár, T. - Keslerová, R., - Lancmanová, A., In: Recent Advances in Mechanics and Fluid-Structure Interaction with Applications. Basel: Birkhäuser, 2022. p. 95-126. ISSN 2297-0320. ISBN 978-3-031-14323-6.

2014

 • Mathematical Models for Blood Coagulation – Bodnár, T. - Fasano, A., - Sequeira, A., In: Fluid-Structure Interaction and Biomedical Applications. Basel: Springer, 2014. p. 483-569. ISBN 978-3-0348-0821-7.

Sborník

2024

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2024 – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., Praha, 2024-02-21/2024-02-23. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2024. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-88-8.

2023

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2023 – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., Praha, 2023-02-22/2023-02-24. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2023. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-83-3.

2022

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2022 – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., Praha, 2022-02-16/2022-02-18. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-77-2.
 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2022 – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., Praha, 2022-02-16/2022-02-18. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-77-2.

2021

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2021 – Bodnár, T. ed. - Neustupa, T. ed., - Šimurda, D. ed., Praha, 2021-02-17/2021-02-19. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2021. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-76-5.

2020

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2020 – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-74-1.

2019

 • Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2019 – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., Praha, 2019-02-20/2019-02-22. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-69-7.

2018

 • Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2018 – Bodnár, T. ed. - Šimurda, D. ed., Praha, 2018-02-21/2018-02-23. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.
 • Topical Problems of Fluid Mechanics – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., Praha, 2018-02-21/2018-02-23. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.

2017

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2017 – Šimurda, D. ed. - Bodnár, T. ed., Praha, 2017-02-15/2017-02-17. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2017. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-61-1.

2016

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2016 – Šimurda, David ed. - Bodnár, T. ed., Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-58-1.

2015

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2015 – Bodnár, T. ed. - Šimurda, D. ed., Praha, 2015-02-11/2015-02-13. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-55-0.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2022

 • Certifikovaná metodika - Soubor doporučujících opatření pro ochranu osob při převozu nalezené nevybuchlé munice plynoucích z výzkumného projektu „Ochrana osob v blízkosti výbuchu“ – Vilímek, M. - Goldmann, T. - Tichý, P. - Bodnár, T. - Sháněl, V. - Mendová, K. - Horák, Z., - Dvořák, A., [Certified Methodology (for RIV)] 2022.

Ostatní nezařazené

2021

 • FOREWORD – Bodnár, T. - Dvorak, R., Acta Polytechnica. 2021, 61 1-2. ISSN 1805-2363.