[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Vojtěch Halamka

Ing. Vojtěch Halamka

Vojtech.Halamka (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - student / Fakulta strojní

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2019

 • Optimization of velocity feedback control parameters of machine tools drive axis – Halamka, V. - Šika, Z. - Moravec, J., - Beneš, P., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 62-63. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • OPTIMIZATION OF CONTROL OF MACHINE DRIVE AXIS – Halamka, V. - Šika, Z., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 17-20. ISBN 978-80-01-06604-1.

2018

 • MODEL OF PRODUCTION MACHINE AXIS FOR CONTROLLER OPTIMIZATION – Halamka, V. - Šika, Z., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 13-16. ISBN 978-80-01-06536-5.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Optimalizace řízení pohonové osy stroje – Halamka, V. - Šika, Z., - Moravec, J. opon., Defense date 2019-08-30. Master Thesis. CTU FME. Division of mechanics and mechatronics.

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Vojtěch Halamka

Ing. Vojtěch Halamka

Vojtech.Halamka (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - student / Fakulta strojní

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2019

 • Optimization of velocity feedback control parameters of machine tools drive axis – Halamka, V. - Šika, Z. - Moravec, J., - Beneš, P., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 62-63. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • OPTIMIZATION OF CONTROL OF MACHINE DRIVE AXIS – Halamka, V. - Šika, Z., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 17-20. ISBN 978-80-01-06604-1.

2018

 • MODEL OF PRODUCTION MACHINE AXIS FOR CONTROLLER OPTIMIZATION – Halamka, V. - Šika, Z., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 13-16. ISBN 978-80-01-06536-5.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Optimalizace řízení pohonové osy stroje – Halamka, V. - Šika, Z., - Moravec, J. opon., Defense date 2019-08-30. Master Thesis. CTU FME. Division of mechanics and mechatronics.

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Vojtěch Halamka

Ing. Vojtěch Halamka

Vojtech.Halamka (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - student / Fakulta strojní

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2019

 • Optimization of velocity feedback control parameters of machine tools drive axis – Halamka, V. - Šika, Z. - Moravec, J., - Beneš, P., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 62-63. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • OPTIMIZATION OF CONTROL OF MACHINE DRIVE AXIS – Halamka, V. - Šika, Z., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 17-20. ISBN 978-80-01-06604-1.

2018

 • MODEL OF PRODUCTION MACHINE AXIS FOR CONTROLLER OPTIMIZATION – Halamka, V. - Šika, Z., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 13-16. ISBN 978-80-01-06536-5.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Optimalizace řízení pohonové osy stroje – Halamka, V. - Šika, Z., - Moravec, J. opon., Defense date 2019-08-30. Master Thesis. CTU FME. Division of mechanics and mechatronics.