[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Lidé

Aleš Balon

Ing. Aleš Balon

ales.balon (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • Energy efficient robots based on structures with tensegrity features and cable-driven mechanisms – Krivošej, J. - Beneš, P. - Zavřel, J. - Balon, A. - Halamka, V., - Šika, Z., Mechanism and Machine Theory. 2023, 187 1-21. ISSN 0094-114X.

Stať ve sborníku

2023

 • Simulation of Planar Multibody Systems with Compliant Elements – Balon, A. - Beneš, P. - Šika, Z., - Hromčík, M., In: 33rd Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 5-8. 1. ISBN 978-80-01-07267-7.
 • Simulation and Model Reduction for Gust Load Alleviation via Trailing Edge Morphing – Balon, A. - Beneš, P. - Šika, Z., - Hromčík, M., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 3-6. ISBN 978-80-01-07185-4.

2022

 • Model reduction in aeroservoelasticity – Balon, A. - Beneš, P., - Šika, Z., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 1-2. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • Preparation of a Morphing Wing Demonstrator – Balon, A. - Beneš, P., - Šika, Z., In: 30th Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 5-6. 1. ISBN 978-80-01-07078-9.

2021

 • Command Shaping with Feedback Loop for Morphing Wings Control – Beneš, P. - Balon, A. - Hromčík, M., - Šika, Z., In: 2021 9th International Conference on Control, Mechatronics and Automation, ICCMA 2021. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021. p. 116-119. ISBN 978-1-6654-1073-1.
 • Aeroelastic model of a morphing wing for control design and optimization – Balon, A. - Beneš, P., - Šika, Z., In: 2021 6th International Conference on Mechanical Engineering and Robotics Research. Piscataway: IEEE, 2021. p. 130-135. ISBN 978-1-6654-0642-0.
 • Unsteady vortex lattice method for an active morphing airfoil – Balon, A. - Beneš, P., - Šika, Z., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 1-2. ISBN 978-80-261-1059-0.
 • Aeroservoelastic Model of an Active Morphing Airfoil Using Potential Flow – Balon, A. - Beneš, P., - Šika, Z., In: 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 3-5. ISBN 978-80-01-06909-7.

2020

 • LOW ORDER AEROSERVOELASTIC MODEL OF A MORPHING WING – Balon, A. - Šika, Z., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 5-8. ISBN 978-80-01-06791-8.

2019

 • SHAVO control of a morphing wing – Beneš, P. - Šika, Z. - Hromčík, M. - Svoboda, F., - Balon, A., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 4-5. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • Optimization and Control of Mechatronic Tensegrity for Robotics – Balon, A. - Šika, Z., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 1-3. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • DYNAMIC MODEL OF A GENERAL PLANAR TENSEGRITY STRUCTURE – Balon, A. - Šika, Z., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 5-8. ISBN 978-80-01-06604-1.

2018

 • DYNAMIC MODEL AND CONTROL OF TENSEGRITY – Balon, A. - Šika, Z., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 5-8. ISBN 978-80-01-06536-5.

Prototyp, funkční vzorek

2020

 • Telescopic shock absorber with variable damping reactig to changes of vehicle load – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Volech, J. - Balon, A. - Valášek, R. - Müller, F., - Vosáhlo, T., [Functional Sample] 2020.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Optimalizace a řízení mechatronické tensegrity pro robotiku – Balon, A. - Šika, Z., Praha: Defense date 2019-08-30. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.