[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Michal Bartošák, Ph.D.

Ing. Michal Bartošák, Ph.D.

Michal.Bartosak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2521

místnost: B1-618, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Unified viscoplasticity modelling for a SiMo 4.06 cast iron under isothermal low-cycle fatigue-creep and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Španiel, M., - Doubrava, K., International Journal of Fatigue. 2020, 136 ISSN 0142-1123.
 • Isothermal low-cycle fatigue and fatigue-creep of a 42CrMo4 steel – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2020, 135 1-13. ISSN 0142-1123.

2019

 • Life assessment of a 42CrMo4 steel under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2019, 129 1-11. ISSN 0142-1123.
 • Thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 turbocharger turbine housing: Damage operator approach – Bartošák, M. - Španiel, M., - Doubrava, K., Engineering Failure Analysis. 2019, 105 736-755. ISSN 1350-6307.
 • Life assessment of SiMo 4.06 cast iron under LCF and TMF loading conditions – Bartošák, M. - Novotný, C. - Španiel, M., - Doubrava, K., Materials at High Temperatures. 2019, 36(4), 285-295. ISSN 0960-3409.

2018

 • Thermo-mechanical Fatigue Analysis of a Steam Turbine Shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Papuga, J. - Procházka, R. - Džugan, J., - Měšťánek, P., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2018, 20 56-64. ISSN 2336-5382.
 • Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Bartošák, M. - Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.

Stať ve sborníku

2018

 • THERMO-MECHANICAL FATIGUE (TMF) AND LOW CYCLE FATIGUE (LCF) TESTS AND SPECIMEN DESIGN – Černý, J. - Bartošák, M., - Španiel, M., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. ISBN 978-80-01-06453-5.

2017

 • FEM Implementation of Unified Viscoplastic Chaboche Model – Bartošák, M. - Španiel, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 5-6. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Structural-Acoustic Analysis of Air Duct Using FEM – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 3-4. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Lifetime calculation for turbine housing of turbocharger under thermo-mechanical loading: damage operator approach – Bartošák, M. - Španiel, M., - Černý, J., In: LCF 8, Eighth International Conference on Low Cycle Fatigue. The German Association for Materials Research and Testing, 2017. p. 93-98. ISBN 978-3-9814516-5-8.

2016

 • POST-PROCESSING PROGRAM FOR THERMO-MECHANICAL FATIGUE – Bartošák, M. - Španiel, M., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 5-8. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Calculation of the sound power in the inlet of the aero-engine based on the analytical prediction – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • LIFETIME CALCULATION FOR TURBINE HOUSING OF TURBOCHARGER UNDER THERMO-MECHANICAL LOADING – Bartošák, M., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Thermomechanical Fatigue and Creep of Turbine Housing of Turbocharger: Damage Operator Approach – Bartošák, M. - Španiel, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Isothermal LCF, relaxation and thermomechanical fatigue tests of Si-Mo based cast iron – Bartošák, M. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • THERMO-MECHANICAL FATIGUE OF SI-MO 4.06 TURBINE HOUSING OF TURBOCHARGER - DAMAGE OPERATOR BASED LIFETIME PREDICTIONS – Bartošák, M. - Španiel, M., - Nesládek, M., In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 46-49. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.

2015

 • LOW-CYCLE THERMO-MECHANICAL FATIGUE OF DUCTILE CAST IRON – Bartošák, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • THERMOMECHANICAL FATIGUE EXPERIMENTS – Bartošák, M., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Přípravek pro zkoušky teplotně-mechanické únavy dle Coffina. – Španiel, M. - Novotný, C., - Bartošák, M., [Functional Sample] 2013.

Software

2017

 • Software routines for material model of low-cycle thermo-mechanical fatigue in Abaqus FEM software. Visco-plastic approximation – Bartošák, M. - Španiel, M., [Software] 2017.

2016

 • Software routines for material model of low-cycle thermo-mechanical fatigue in Abaqus FEM software – Bartošák, M. - Španiel, M., [Software] 2016.

2015

 • Soubor skriptů pro hodnocení nízkocyklové teplotně mechanické únavy. – Španiel, M. - Bartošák, M., [Software] 2015.

Zpráva

2019

 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 12/2018) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/30.
 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 06/2019) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/06.
 • Deformační chování kompozitního vzduchovodu letounu L-39NG během pozemní motorové zkoušky – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Kostroun, T., - Čenský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/05.
 • VÝPOČTOVÁ ANALÝZA KOMPOZITOVÉHO VZDUCHOVODU – Bartošák, M. - Václavík, J. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Dvořák, M., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/09.

2018

 • COMPOSITE AIRDUCT DEVELOPEMENT - SOUBOR VÝSLEDKŮ VÝZKUMU TUHOSTNÍCH CHARAKTERISTIK – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/20.

2017

 • Composite airduct development – Simulation of acoustical properties of airduct – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 12105/17/26.

2016

 • Composite airduct development – Methodology of vibroacoustics and stress analysis – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. Report no. 12105/16/10.
 • Zkoušky isotermální a termochanické únavy materiálu IN 713LC I – Doubrava, K. - Bartošák, M., [Research Report] Výzkumný a zkušení letecký ústav, a.s., 2016. Report no. 12105/16/47.
 • Implementation of material model for low-cycle thermo-mechanical fatigue – Španiel, M. - Bartošák, M., [Research Report] 2016. Report no. 12105/16/27.

2015

 • Composite Airduct Developement, Methodology of Analysis and Compliance, Manufactiong Processes and Experimental Methods I – Jurenka, J. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/32.
 • Material model for assessment of low-cycle thermo-mechanical fatigue – Španiel, M. - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2015. Report no. 12105/15/25.

2014

 • Experimentální stanovení Manson-Coffinovy křivky materiálu skříní turbodmychadel – Španiel, M. - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2014. Report no. 12105/2014/27.

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Michal Bartošák, Ph.D.

Ing. Michal Bartošák, Ph.D.

Michal.Bartosak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2521

místnost: B1-618, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Unified viscoplasticity modelling for a SiMo 4.06 cast iron under isothermal low-cycle fatigue-creep and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Španiel, M., - Doubrava, K., International Journal of Fatigue. 2020, 136 ISSN 0142-1123.
 • Isothermal low-cycle fatigue and fatigue-creep of a 42CrMo4 steel – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2020, 135 1-13. ISSN 0142-1123.

2019

 • Life assessment of a 42CrMo4 steel under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2019, 129 1-11. ISSN 0142-1123.
 • Thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 turbocharger turbine housing: Damage operator approach – Bartošák, M. - Španiel, M., - Doubrava, K., Engineering Failure Analysis. 2019, 105 736-755. ISSN 1350-6307.
 • Life assessment of SiMo 4.06 cast iron under LCF and TMF loading conditions – Bartošák, M. - Novotný, C. - Španiel, M., - Doubrava, K., Materials at High Temperatures. 2019, 36(4), 285-295. ISSN 0960-3409.

2018

 • Thermo-mechanical Fatigue Analysis of a Steam Turbine Shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Papuga, J. - Procházka, R. - Džugan, J., - Měšťánek, P., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2018, 20 56-64. ISSN 2336-5382.
 • Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Bartošák, M. - Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.

Stať ve sborníku

2018

 • THERMO-MECHANICAL FATIGUE (TMF) AND LOW CYCLE FATIGUE (LCF) TESTS AND SPECIMEN DESIGN – Černý, J. - Bartošák, M., - Španiel, M., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. ISBN 978-80-01-06453-5.

2017

 • FEM Implementation of Unified Viscoplastic Chaboche Model – Bartošák, M. - Španiel, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 5-6. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Structural-Acoustic Analysis of Air Duct Using FEM – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 3-4. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Lifetime calculation for turbine housing of turbocharger under thermo-mechanical loading: damage operator approach – Bartošák, M. - Španiel, M., - Černý, J., In: LCF 8, Eighth International Conference on Low Cycle Fatigue. The German Association for Materials Research and Testing, 2017. p. 93-98. ISBN 978-3-9814516-5-8.

2016

 • POST-PROCESSING PROGRAM FOR THERMO-MECHANICAL FATIGUE – Bartošák, M. - Španiel, M., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 5-8. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Calculation of the sound power in the inlet of the aero-engine based on the analytical prediction – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • LIFETIME CALCULATION FOR TURBINE HOUSING OF TURBOCHARGER UNDER THERMO-MECHANICAL LOADING – Bartošák, M., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Thermomechanical Fatigue and Creep of Turbine Housing of Turbocharger: Damage Operator Approach – Bartošák, M. - Španiel, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Isothermal LCF, relaxation and thermomechanical fatigue tests of Si-Mo based cast iron – Bartošák, M. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • THERMO-MECHANICAL FATIGUE OF SI-MO 4.06 TURBINE HOUSING OF TURBOCHARGER - DAMAGE OPERATOR BASED LIFETIME PREDICTIONS – Bartošák, M. - Španiel, M., - Nesládek, M., In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 46-49. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.

2015

 • LOW-CYCLE THERMO-MECHANICAL FATIGUE OF DUCTILE CAST IRON – Bartošák, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • THERMOMECHANICAL FATIGUE EXPERIMENTS – Bartošák, M., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Přípravek pro zkoušky teplotně-mechanické únavy dle Coffina. – Španiel, M. - Novotný, C., - Bartošák, M., [Functional Sample] 2013.

Software

2017

 • Software routines for material model of low-cycle thermo-mechanical fatigue in Abaqus FEM software. Visco-plastic approximation – Bartošák, M. - Španiel, M., [Software] 2017.

2016

 • Software routines for material model of low-cycle thermo-mechanical fatigue in Abaqus FEM software – Bartošák, M. - Španiel, M., [Software] 2016.

2015

 • Soubor skriptů pro hodnocení nízkocyklové teplotně mechanické únavy. – Španiel, M. - Bartošák, M., [Software] 2015.

Zpráva

2019

 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 12/2018) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/30.
 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 06/2019) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/06.
 • Deformační chování kompozitního vzduchovodu letounu L-39NG během pozemní motorové zkoušky – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Kostroun, T., - Čenský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/05.
 • VÝPOČTOVÁ ANALÝZA KOMPOZITOVÉHO VZDUCHOVODU – Bartošák, M. - Václavík, J. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Dvořák, M., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/09.

2018

 • COMPOSITE AIRDUCT DEVELOPEMENT - SOUBOR VÝSLEDKŮ VÝZKUMU TUHOSTNÍCH CHARAKTERISTIK – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/20.

2017

 • Composite airduct development – Simulation of acoustical properties of airduct – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 12105/17/26.

2016

 • Composite airduct development – Methodology of vibroacoustics and stress analysis – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. Report no. 12105/16/10.
 • Zkoušky isotermální a termochanické únavy materiálu IN 713LC I – Doubrava, K. - Bartošák, M., [Research Report] Výzkumný a zkušení letecký ústav, a.s., 2016. Report no. 12105/16/47.
 • Implementation of material model for low-cycle thermo-mechanical fatigue – Španiel, M. - Bartošák, M., [Research Report] 2016. Report no. 12105/16/27.

2015

 • Composite Airduct Developement, Methodology of Analysis and Compliance, Manufactiong Processes and Experimental Methods I – Jurenka, J. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/32.
 • Material model for assessment of low-cycle thermo-mechanical fatigue – Španiel, M. - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2015. Report no. 12105/15/25.

2014

 • Experimentální stanovení Manson-Coffinovy křivky materiálu skříní turbodmychadel – Španiel, M. - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2014. Report no. 12105/2014/27.

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Michal Bartošák, Ph.D.

Ing. Michal Bartošák, Ph.D.

Michal.Bartosak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2521

místnost: B1-618, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Unified viscoplasticity modelling for a SiMo 4.06 cast iron under isothermal low-cycle fatigue-creep and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Španiel, M., - Doubrava, K., International Journal of Fatigue. 2020, 136 ISSN 0142-1123.
 • Isothermal low-cycle fatigue and fatigue-creep of a 42CrMo4 steel – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2020, 135 1-13. ISSN 0142-1123.

2019

 • Life assessment of a 42CrMo4 steel under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2019, 129 1-11. ISSN 0142-1123.
 • Thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 turbocharger turbine housing: Damage operator approach – Bartošák, M. - Španiel, M., - Doubrava, K., Engineering Failure Analysis. 2019, 105 736-755. ISSN 1350-6307.
 • Life assessment of SiMo 4.06 cast iron under LCF and TMF loading conditions – Bartošák, M. - Novotný, C. - Španiel, M., - Doubrava, K., Materials at High Temperatures. 2019, 36(4), 285-295. ISSN 0960-3409.

2018

 • Thermo-mechanical Fatigue Analysis of a Steam Turbine Shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Papuga, J. - Procházka, R. - Džugan, J., - Měšťánek, P., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2018, 20 56-64. ISSN 2336-5382.
 • Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Bartošák, M. - Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.

Stať ve sborníku

2018

 • THERMO-MECHANICAL FATIGUE (TMF) AND LOW CYCLE FATIGUE (LCF) TESTS AND SPECIMEN DESIGN – Černý, J. - Bartošák, M., - Španiel, M., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. ISBN 978-80-01-06453-5.

2017

 • FEM Implementation of Unified Viscoplastic Chaboche Model – Bartošák, M. - Španiel, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 5-6. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Structural-Acoustic Analysis of Air Duct Using FEM – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 3-4. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Lifetime calculation for turbine housing of turbocharger under thermo-mechanical loading: damage operator approach – Bartošák, M. - Španiel, M., - Černý, J., In: LCF 8, Eighth International Conference on Low Cycle Fatigue. The German Association for Materials Research and Testing, 2017. p. 93-98. ISBN 978-3-9814516-5-8.

2016

 • POST-PROCESSING PROGRAM FOR THERMO-MECHANICAL FATIGUE – Bartošák, M. - Španiel, M., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 5-8. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Calculation of the sound power in the inlet of the aero-engine based on the analytical prediction – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • LIFETIME CALCULATION FOR TURBINE HOUSING OF TURBOCHARGER UNDER THERMO-MECHANICAL LOADING – Bartošák, M., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Thermomechanical Fatigue and Creep of Turbine Housing of Turbocharger: Damage Operator Approach – Bartošák, M. - Španiel, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Isothermal LCF, relaxation and thermomechanical fatigue tests of Si-Mo based cast iron – Bartošák, M. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • THERMO-MECHANICAL FATIGUE OF SI-MO 4.06 TURBINE HOUSING OF TURBOCHARGER - DAMAGE OPERATOR BASED LIFETIME PREDICTIONS – Bartošák, M. - Španiel, M., - Nesládek, M., In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 46-49. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.

2015

 • LOW-CYCLE THERMO-MECHANICAL FATIGUE OF DUCTILE CAST IRON – Bartošák, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • THERMOMECHANICAL FATIGUE EXPERIMENTS – Bartošák, M., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Přípravek pro zkoušky teplotně-mechanické únavy dle Coffina. – Španiel, M. - Novotný, C., - Bartošák, M., [Functional Sample] 2013.

Software

2017

 • Software routines for material model of low-cycle thermo-mechanical fatigue in Abaqus FEM software. Visco-plastic approximation – Bartošák, M. - Španiel, M., [Software] 2017.

2016

 • Software routines for material model of low-cycle thermo-mechanical fatigue in Abaqus FEM software – Bartošák, M. - Španiel, M., [Software] 2016.

2015

 • Soubor skriptů pro hodnocení nízkocyklové teplotně mechanické únavy. – Španiel, M. - Bartošák, M., [Software] 2015.

Zpráva

2019

 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 12/2018) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/30.
 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 06/2019) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/06.
 • Deformační chování kompozitního vzduchovodu letounu L-39NG během pozemní motorové zkoušky – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Kostroun, T., - Čenský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/05.
 • VÝPOČTOVÁ ANALÝZA KOMPOZITOVÉHO VZDUCHOVODU – Bartošák, M. - Václavík, J. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Dvořák, M., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/09.

2018

 • COMPOSITE AIRDUCT DEVELOPEMENT - SOUBOR VÝSLEDKŮ VÝZKUMU TUHOSTNÍCH CHARAKTERISTIK – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/20.

2017

 • Composite airduct development – Simulation of acoustical properties of airduct – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 12105/17/26.

2016

 • Composite airduct development – Methodology of vibroacoustics and stress analysis – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. Report no. 12105/16/10.
 • Zkoušky isotermální a termochanické únavy materiálu IN 713LC I – Doubrava, K. - Bartošák, M., [Research Report] Výzkumný a zkušení letecký ústav, a.s., 2016. Report no. 12105/16/47.
 • Implementation of material model for low-cycle thermo-mechanical fatigue – Španiel, M. - Bartošák, M., [Research Report] 2016. Report no. 12105/16/27.

2015

 • Composite Airduct Developement, Methodology of Analysis and Compliance, Manufactiong Processes and Experimental Methods I – Jurenka, J. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/32.
 • Material model for assessment of low-cycle thermo-mechanical fatigue – Španiel, M. - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2015. Report no. 12105/15/25.

2014

 • Experimentální stanovení Manson-Coffinovy křivky materiálu skříní turbodmychadel – Španiel, M. - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2014. Report no. 12105/2014/27.