[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Jaromír Fumfera

Ing. Jaromír Fumfera

(22 435) 2516

místnost: B1-609, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Modeling the Strain-Range Dependent Cyclic Hardening of SS304 and 08Ch18N10T Stainless Steel with a Memory Surface – Halama, R. - Fumfera, J. - Gál, P. - Kumar, T., - Makropoulos, A., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2019, 9(8), 1-26. ISSN 2075-4701.
 • Strain Range Dependent Cyclic Hardening of 08Ch18N10T Stainless Steel—Experiments and Simulations – Fumfera, J. - Halama, R. - Procházka, R. - Gál, P., - Španiel, M., Materials. 2019, 12(24), 1-28. ISSN 1996-1944.

Stať ve sborníku

2017

 • Experimental and numerical determination of Riffle Barrel properties – Doubrava, K. - Sháněl, V. - Fumfera, J. - Růžička, M., - Steinbauer, P., In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 603-606. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • Strain-Range Dependent Cyclic Plasticity Material Model Calibration for the 08Ch18N10T Steel – Fumfera, J. - Halama, R. - Kuželka, J., - Španiel, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 25-26. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Strain-amplitude dependent cyclic hardening of 08Ch18N10T austenitic stainless steel – Fumfera, J. - Džugan, J. - Kuželka, J. - Procházka, R., - Španiel, M., In: 4th International Conference Recent Trends in Structural Materials, COMAT 2016. London: Institute of Physics Publishing, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 179. ISSN 1757-8981.

2016

 • Specimen design for low-cycle fatigue experiments under large strain amplitude loading – Fumfera, J. - Procházka, R., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • CYCLIC PLASTICITY WITH STRAIN RANGE DEPENDENCY – Fumfera, J., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 13-15. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Specimen design for low-cycle fatigue experiments under large strain range – Fumfera, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-05929-6.

2015

 • USER MATERIAL SUBROUTINE MODEL OF CYCLIC PLASTICITY WITH COMBINED HARDENING AND DAMAGE PARAMETER – Fumfera, J., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • PHENOMENOLOGICAL MODELING OF CYCLIC PLASTICITY IN LOW CYCLE FATIGUE – Fumfera, J., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.

2014

 • Short Review of Phenomenological Criteria of Ultra-Low-Cycle Fatigue – Fumfera, J., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Software

2015

 • Plugin pro hodnocení a identifikaci cyklické plasticity kovových materiálů – Kuželka, J. - Fumfera, J. - Džugan, J. D. - Petruška, J.P. - Lopaur, J.L., - Hůlka, J.H., [Software] 2015.

Zpráva

2015

 • Souhrnná zpráva ČVUT FS za rok 2015 – Fumfera, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/19.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/08.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/05.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/07.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/04.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/06.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/03.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF SAFETY VALVES PV 05/50, PV 26/50 AND PV 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/09 SUPPLEMENT.

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Jaromír Fumfera

Ing. Jaromír Fumfera

(22 435) 2516

místnost: B1-609, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Modeling the Strain-Range Dependent Cyclic Hardening of SS304 and 08Ch18N10T Stainless Steel with a Memory Surface – Halama, R. - Fumfera, J. - Gál, P. - Kumar, T., - Makropoulos, A., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2019, 9(8), 1-26. ISSN 2075-4701.
 • Strain Range Dependent Cyclic Hardening of 08Ch18N10T Stainless Steel—Experiments and Simulations – Fumfera, J. - Halama, R. - Procházka, R. - Gál, P., - Španiel, M., Materials. 2019, 12(24), 1-28. ISSN 1996-1944.

Stať ve sborníku

2017

 • Experimental and numerical determination of Riffle Barrel properties – Doubrava, K. - Sháněl, V. - Fumfera, J. - Růžička, M., - Steinbauer, P., In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 603-606. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • Strain-Range Dependent Cyclic Plasticity Material Model Calibration for the 08Ch18N10T Steel – Fumfera, J. - Halama, R. - Kuželka, J., - Španiel, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 25-26. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Strain-amplitude dependent cyclic hardening of 08Ch18N10T austenitic stainless steel – Fumfera, J. - Džugan, J. - Kuželka, J. - Procházka, R., - Španiel, M., In: 4th International Conference Recent Trends in Structural Materials, COMAT 2016. London: Institute of Physics Publishing, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 179. ISSN 1757-8981.

2016

 • Specimen design for low-cycle fatigue experiments under large strain amplitude loading – Fumfera, J. - Procházka, R., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • CYCLIC PLASTICITY WITH STRAIN RANGE DEPENDENCY – Fumfera, J., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 13-15. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Specimen design for low-cycle fatigue experiments under large strain range – Fumfera, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-05929-6.

2015

 • USER MATERIAL SUBROUTINE MODEL OF CYCLIC PLASTICITY WITH COMBINED HARDENING AND DAMAGE PARAMETER – Fumfera, J., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • PHENOMENOLOGICAL MODELING OF CYCLIC PLASTICITY IN LOW CYCLE FATIGUE – Fumfera, J., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.

2014

 • Short Review of Phenomenological Criteria of Ultra-Low-Cycle Fatigue – Fumfera, J., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Software

2015

 • Plugin pro hodnocení a identifikaci cyklické plasticity kovových materiálů – Kuželka, J. - Fumfera, J. - Džugan, J. D. - Petruška, J.P. - Lopaur, J.L., - Hůlka, J.H., [Software] 2015.

Zpráva

2015

 • Souhrnná zpráva ČVUT FS za rok 2015 – Fumfera, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/19.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/08.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/05.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/07.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/04.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/06.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/03.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF SAFETY VALVES PV 05/50, PV 26/50 AND PV 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/09 SUPPLEMENT.

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Jaromír Fumfera

Ing. Jaromír Fumfera

(22 435) 2516

místnost: B1-609, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Modeling the Strain-Range Dependent Cyclic Hardening of SS304 and 08Ch18N10T Stainless Steel with a Memory Surface – Halama, R. - Fumfera, J. - Gál, P. - Kumar, T., - Makropoulos, A., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2019, 9(8), 1-26. ISSN 2075-4701.
 • Strain Range Dependent Cyclic Hardening of 08Ch18N10T Stainless Steel—Experiments and Simulations – Fumfera, J. - Halama, R. - Procházka, R. - Gál, P., - Španiel, M., Materials. 2019, 12(24), 1-28. ISSN 1996-1944.

Stať ve sborníku

2017

 • Experimental and numerical determination of Riffle Barrel properties – Doubrava, K. - Sháněl, V. - Fumfera, J. - Růžička, M., - Steinbauer, P., In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 603-606. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • Strain-Range Dependent Cyclic Plasticity Material Model Calibration for the 08Ch18N10T Steel – Fumfera, J. - Halama, R. - Kuželka, J., - Španiel, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 25-26. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Strain-amplitude dependent cyclic hardening of 08Ch18N10T austenitic stainless steel – Fumfera, J. - Džugan, J. - Kuželka, J. - Procházka, R., - Španiel, M., In: 4th International Conference Recent Trends in Structural Materials, COMAT 2016. London: Institute of Physics Publishing, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 179. ISSN 1757-8981.

2016

 • Specimen design for low-cycle fatigue experiments under large strain amplitude loading – Fumfera, J. - Procházka, R., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • CYCLIC PLASTICITY WITH STRAIN RANGE DEPENDENCY – Fumfera, J., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 13-15. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Specimen design for low-cycle fatigue experiments under large strain range – Fumfera, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-05929-6.

2015

 • USER MATERIAL SUBROUTINE MODEL OF CYCLIC PLASTICITY WITH COMBINED HARDENING AND DAMAGE PARAMETER – Fumfera, J., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • PHENOMENOLOGICAL MODELING OF CYCLIC PLASTICITY IN LOW CYCLE FATIGUE – Fumfera, J., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.

2014

 • Short Review of Phenomenological Criteria of Ultra-Low-Cycle Fatigue – Fumfera, J., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Software

2015

 • Plugin pro hodnocení a identifikaci cyklické plasticity kovových materiálů – Kuželka, J. - Fumfera, J. - Džugan, J. D. - Petruška, J.P. - Lopaur, J.L., - Hůlka, J.H., [Software] 2015.

Zpráva

2015

 • Souhrnná zpráva ČVUT FS za rok 2015 – Fumfera, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/19.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/08.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/05.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/07.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/04.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/06.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/03.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF SAFETY VALVES PV 05/50, PV 26/50 AND PV 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/09 SUPPLEMENT.