[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.

Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.

Ctirad.Novotny (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2525

místnost: B1-616, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH01021172  
  Výzkum a vývoj unifikované řady velkokapacitních elektrobusů – Novotný, C. (2015-2017)
 • TA04030213  
  Integrovaná cisternová nástavba hasičského vozu vyrobená hybridní technologií – Novotný, C. (2014-2016)
 • FR-TI4/349  
  Výzkum a vývoj skeletu autobusu z nekonvenčních materiálů – Novotný, C. (2012-2015)
 • TA02031296  
  Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy – Novotný, C. (2012-2014)
 • 2558/F1  
  Reologické modely materiálů a hodnocení mezních stavů – Novotný, C. (2009)

Článek v periodiku

2019

 • Life assessment of SiMo 4.06 cast iron under LCF and TMF loading conditions – Bartošák, M. - Novotný, C. - Španiel, M., - Doubrava, K., 2019

2016

 • Integrated Tanker Superstructure for Firefighter Vehicle – Novotný, C. - Doubrava, K. - Pavlata, P. - Zeman, A., - Hora, J., 2016

2005

 • Hodnocení bezpečnosti povrchových plošných vad tranzitních plynovodů dle metodik navržených na ČVUT – Novotný, C. - Španiel, M. - Valenta, F., - Růžička, M., 2005

Stať ve sborníku

2017

 • Hybrid Vehicle Superstructure – Doubrava, K. - Novotný, C. - Zeman, A., - Pavlata, P., 2017
 • Testing of adhesive joints in sandwich structures – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2017
 • BONDED STRUCTURE - EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STIFFNESS AND STRENGTH AND NUMERICAL SIMULATIONS – Novotný, C. - Doubrava, K., 2017

2016

 • ADHESIVE JOINTS IN SANDWICH STRUCTURES – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2016
 • Sandwich Roof of the Bus – Fatigue and Strength Tests – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016
 • The Electrobus Skeleton Parts – Experimental and Numerical Testing – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016
 • Použití sendvičů v konstrukci vozidel hromadné dopravy – Novotný, C. - Doubrava, K., 2016
 • Isothermal LCF, relaxation and thermomechanical fatigue tests of Si-Mo based cast iron – Bartošák, M. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., 2016

2015

 • Development of the Bus Sandwich Roof Experimental and Numerical Approach – Doubrava, K. - Novotný, C., 2015
 • Static and Fatigue Testing Sandwich Segment of the Bus Roof – Doubrava, K. - Novotný, C., 2015

2014

 • Experimental and numerical analysis of the Bus sandwich roof – Doubrava, K. - Novotný, C., 2014

2013

 • Some Problems of FEM Modelling of Sandwich Structures – Novotný, C. - Doubrava, K., 2013

2011

 • Evaluation of thermo-mechanical fatigue test based on FEM simulation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., 2011
 • Investigation of the Adhesive Joints on the Tram Roof – Doubrava, K. - Novotný, C. - Růžička, M., - Padovec, Z., 2011
 • Thermomechanical fatigue test of cast iron GGG SiMo 4.05 and its numerical evaluation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., 2011

2010

 • Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verification by FEM – Padovec, Z. - Novotný, C., 2010
 • Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verification by FEM – Padovec, Z. - Novotný, C., 2010

2009

 • Computational Assesment of Remaining Load Carrying Capacity of Pipes with Areal Surface Defects – Španiel, M. - Novotný, C. - Růžička, M. - Petroš, J., - Pavelková, R., 2009

2007

 • Stiffness Determination of Sandwich Constructions – Novotný, C. - Španiel, M., 2007

2006

 • Návrhy kritérií pro stanovení mezního tlaku potrubí s plošnými krozními defekty – Novotný, C., 2006
 • New Criteria for Limit Pressure Evaluation of Pipeline with General Corrosion Defects – Novotný, C., 2006

2005

 • Návrh alternativní metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Novotný, C. - Španiel, M., 2005
 • Použití stlačeného zemního plynu v železniční dopravě – Drápal, B. - Novotný, C., 2005
 • Koncept poddajného mechanismu chapadla robota – Novotný, C. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2005

2004

 • Stanovení mezního tlaku potrubí s plošnými defekty – Novotný, C. - Růžička, M. - Španiel, M., - Valenta, F., 2004
 • Determination of Limit Pressure of Pipeline with Defect by Energetic Criterion – Novotný, C. - Španiel, M., 2004

2003

 • Evaluation Criteria of Pipeline's Burst Pressure – Novotný, C. - Španiel, M., 2003

2002

 • Vliv interakce plošných vad na mezní stav porušení plynovodů – Novotný, C. - Valenta, F., 2002
 • Optimalizace tvaru lamely komutátoru – Španiel, M. - Novotný, C., 2002

2001

 • Influence of Surface Corrosion Defects on Limit Load Carrying capacity of Transmission Gas Pipelines – Španiel, M. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Masák, J., - Novotný, C., 2001
 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Svařovaný spoj polypropylenových desek – Novotný, C. - Pavlata, P., 2017

Prototyp, funkční vzorek

2016

 • Funkční vzorek skříně nástavby – Hora, J. - Pavlata, P. - Zeman, A. - Novotný, C., - Doubrava, K., 2016

2015

 • Prototyp sendvičové střechy pro městské vozidlo C10,5 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., 2015
 • 2. prototyp sendvičové střechy pro vozidlo EBN11 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., 2015
 • 1. prototyp sendvičové střechy pro vozidlo EBN11 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martunů, M., - Pavlata, P., 2015
 • Funkční vzorek střechy pro elektrobus EBN8 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., 2015

2013

 • Přípravek pro zkoušky teplotně-mechanické únavy dle Coffina. – Španiel, M. - Novotný, C., - Bartošák, M., 2013
 • Zařízení pro zkoušky nízkocyklové teplotně mechanické únavy (Coffinův aparát). – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., 2013

2012

 • Zkušební přípravek pro testování insertů – Novotný, C. - Růžička, M., - Jiran, L., 2012

2010

 • TRAM - zavedení zatížení na střechu tramvaje – Doubrava, K. - Novotný, C., - Padovec, Z., 2010

Zpráva

2018

 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018
 • Zpráva o řešení projektu TF03000050 Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018

2017

 • Numerical analysis of static strength of tram sandwich roofs (M1, MC1) with glued equipment xtures – Novotný, C., 2017
 • Numerical analysis of static strength of tram sandwich roofs (A, B, C) with glued equipment xtures – Novotný, C., 2017
 • Kryt baterií – sendvičové varianty – Novotný, C., 2017
 • Ověřování únosnosti nýtových matic při kombinovaném namáhání – Doubrava, K. - Novotný, C., 2017
 • Smykové zkoušky lepidel za normálních a zvýšených teplot – Doubrava, K. - Novotný, C., 2017
 • Numerické posouzení variant zalomené sendvičové střechy – Novotný, C., 2017

2016

 • Statický výpočet namáhání střešního segmentu elektrobusu – Novotný, C., 2016
 • Návrhy střešního kompozitového kryty baterií z hlediska tuhosti – Novotný, C., 2016
 • Ohybové zkoušky polypropylenových vzorků – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016
 • Tahové zkoušky polypropylenových vzorků za normální a zvýšené teploty – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016

2015

 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy s duralovými potahy na namáhání lepených vrstev při použití lepidla SikaFlex 7723 a Acralock SA1 – Novotný, C., 2015
 • Statický výpočet namáhání střešního segmentu vozidla EBN11 – Novotný, C., 2015
 • Možnosti náhrady části klasické střešní konstrukce sendvičovým řešením – Novotný, C., 2015
 • Ohybová tuhost svařenců z duplexové oceli a možnosti jejího zvýšení – Novotný, C., 2015
 • Vliv tepelné roztažnosti polypropylenové cisternové nástavby na její namáhání – Novotný, C., 2015

2014

 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron EN-GJS-SiMo50-10 – Novotný, C., 2014
 • Použití polypropylenu v konstrukčních prvcích – Novotný, C. - Doubrava, K., 2014
 • Analýza statické tuhosti segmentu elektrobusu s výztužným obloukem – Novotný, C., 2014
 • Porovnání variant dveří do prostoru elektrovýzbroje elektrobusu z hlediska statické tuhosti – Novotný, C., 2014
 • Statická analýza namáhání lepených spojů uchycení nástaveb na sendvičové střeše vozidla EBN11 – Novotný, C., 2014
 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy na namáhání lepených vrstev při použití lepidla SikaForce 7710 a Acralock SA1 – Novotný, C., 2014
 • Numerická analýza statické pevnosti sendvičové střechy tramvaje 27T s lepenými úchyty výzbroje – Novotný, C., 2014

2013

 • Návrh zařízení pro zkoušky termomechanické únavy – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., 2013
 • Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy – souhrnná zpráva za rok 2013 – Novotný, C. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Jiran, L., 2013
 • Porovnání variant nosné konstrukce míchadla z hlediska tuhosti – Novotný, C., 2013
 • Výpočet deformace trubky tepelného výměníku s uvažováním creepu – Novotný, C. - Růžička, M., 2013
 • Numerický výpočet tuhosti konstrukce z materiálu DUPLEX 1.4162 – Novotný, C., 2013
 • Analýza tuhosti sendvičové konstrukce zadní části elektrobusu – Novotný, C. - Jiran, L., 2013
 • Analýza ohybové tuhosti spojení sendvičové střechy a skeletu vozidla – Novotný, C., 2013
 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy na namáhání lepených vrstev – Novotný, C., 2013
 • Zkoušky úchytů tramvajové střechy – Novotný, C. - Doubrava, K. - Padovec, Z., - Růžička, M., 2013
 • Zkoušky a numerické simulace insertů v sendvičových konstrukcích – Novotný, C. - Doubrava, K. - Padovec, Z., - Smolen, M., 2013

2012

 • Creep properties of cast iron GGG SiMo 4.05 and GJSA-NiSiCr-35-5-2 – Novotný, C., 2012
 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GJSA-NiSiCr-35-5-2 – Novotný, C. - Dvořák, M., - Španiel, M., 2012
 • Statické zatížení střechy tramvaje - typ RIGA – Novotný, C., 2012
 • Numerická simulace zatěžování insertů v sendvičové konstrukci – Novotný, C., 2012
 • Analýza ohybové tuhosti spojení sendvičové střechy a skeletu vozidla – Novotný, C., 2012
 • Použití kompozitů a zvláště sendvičů v konstrukci vozidel – Novotný, C. - Doubrava, K., 2012
 • Přehled použití kompozitů a zvláště sendvičů v konstrukci autobusu – Novotný, C., 2012
 • Metodika výpočtu sendvičové karoserie – Novotný, C., 2012
 • Návrh a analýza samonosného kompozitového pláště zadní části elektrobusu – Jiran, L. - Novotný, C., 2012

2011

 • Výsledky cyklického a statického zatížení střechy tramvaje – Novotný, C. - Doubrava, K., 2011
 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GGG SiMo 4.05 – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., 2011
 • Spoje v kompozitových konstrukcích – Novotný, C. - Padovec, Z., 2011

2010

 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C., - Padovec, Z., 2010

2009

 • Rešerše a návrh koncepce aplikací progresivních prvků v konstrukci vozidel HD – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M. - Padovec, Z., - Vašíček, M., 2009
 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Padovec, Z., 2009

2007

 • Analýza stěračového mechanismu – Vítek, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Jurenka, J., 2007

2005

 • Rekalibrace a zpřesnění metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Španiel, M. - Novotný, C., - Růžička, M., 2005

2002

 • Stanovení podkladů pro zpřesnění metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Španiel, M. - Novotný, C., 2002
 • Zpřesnění mezních křivek pro určování přípustných délek povrchových plošných vad potrubí plynovodů – Růžička, M. - Španiel, M., - Novotný, C., 2002
 • Experimentální a výpočtová analýza složeného plošného defektu na potrubí DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., 2002

2001

 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001
 • Optimalizace tvaru lamely komutátoru – Španiel, M. - Novotný, C., - Vtípil, J., 2001
 • Analýza provozní spolehlivosti a bezpečnosti potrubí DN 500 s axiálními defekty značné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Novotný, C., 2001

?

 • Experimentální a výpočtová analýza hlubokých plošných defektů na potrubí DN 900 – Michalec, J. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., ?

Kvalifikační zpráva

2006

 • Návrh kritéria pro stanovení mezního tlaku potrubí s plošným korozním defektem – Novotný, C., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Dopravní prostředky. železniční vozidla III, příklady – Pohl, R. - Novotný, C. - Hejzlar, L., - Janoš, V., 2005

Sborník

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Výpočtové návrhy a experimentální ověření pevnosti lepených spojů – Padovec, Z. - Novotný, C., 2019

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.

Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.

Ctirad.Novotny (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2525

místnost: B1-616, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH01021172  
  Výzkum a vývoj unifikované řady velkokapacitních elektrobusů – Novotný, C. (2015-2017)
 • TA04030213  
  Integrovaná cisternová nástavba hasičského vozu vyrobená hybridní technologií – Novotný, C. (2014-2016)
 • FR-TI4/349  
  Výzkum a vývoj skeletu autobusu z nekonvenčních materiálů – Novotný, C. (2012-2015)
 • TA02031296  
  Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy – Novotný, C. (2012-2014)
 • 2558/F1  
  Reologické modely materiálů a hodnocení mezních stavů – Novotný, C. (2009)

Článek v periodiku

2019

 • Life assessment of SiMo 4.06 cast iron under LCF and TMF loading conditions – Bartošák, M. - Novotný, C. - Španiel, M., - Doubrava, K., 2019

2016

 • Integrated Tanker Superstructure for Firefighter Vehicle – Novotný, C. - Doubrava, K. - Pavlata, P. - Zeman, A., - Hora, J., 2016

2005

 • Hodnocení bezpečnosti povrchových plošných vad tranzitních plynovodů dle metodik navržených na ČVUT – Novotný, C. - Španiel, M. - Valenta, F., - Růžička, M., 2005

Stať ve sborníku

2017

 • Hybrid Vehicle Superstructure – Doubrava, K. - Novotný, C. - Zeman, A., - Pavlata, P., 2017
 • Testing of adhesive joints in sandwich structures – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2017
 • BONDED STRUCTURE - EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STIFFNESS AND STRENGTH AND NUMERICAL SIMULATIONS – Novotný, C. - Doubrava, K., 2017

2016

 • ADHESIVE JOINTS IN SANDWICH STRUCTURES – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2016
 • Sandwich Roof of the Bus – Fatigue and Strength Tests – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016
 • The Electrobus Skeleton Parts – Experimental and Numerical Testing – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016
 • Použití sendvičů v konstrukci vozidel hromadné dopravy – Novotný, C. - Doubrava, K., 2016
 • Isothermal LCF, relaxation and thermomechanical fatigue tests of Si-Mo based cast iron – Bartošák, M. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., 2016

2015

 • Development of the Bus Sandwich Roof Experimental and Numerical Approach – Doubrava, K. - Novotný, C., 2015
 • Static and Fatigue Testing Sandwich Segment of the Bus Roof – Doubrava, K. - Novotný, C., 2015

2014

 • Experimental and numerical analysis of the Bus sandwich roof – Doubrava, K. - Novotný, C., 2014

2013

 • Some Problems of FEM Modelling of Sandwich Structures – Novotný, C. - Doubrava, K., 2013

2011

 • Evaluation of thermo-mechanical fatigue test based on FEM simulation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., 2011
 • Investigation of the Adhesive Joints on the Tram Roof – Doubrava, K. - Novotný, C. - Růžička, M., - Padovec, Z., 2011
 • Thermomechanical fatigue test of cast iron GGG SiMo 4.05 and its numerical evaluation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., 2011

2010

 • Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verification by FEM – Padovec, Z. - Novotný, C., 2010
 • Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verification by FEM – Padovec, Z. - Novotný, C., 2010

2009

 • Computational Assesment of Remaining Load Carrying Capacity of Pipes with Areal Surface Defects – Španiel, M. - Novotný, C. - Růžička, M. - Petroš, J., - Pavelková, R., 2009

2007

 • Stiffness Determination of Sandwich Constructions – Novotný, C. - Španiel, M., 2007

2006

 • Návrhy kritérií pro stanovení mezního tlaku potrubí s plošnými krozními defekty – Novotný, C., 2006
 • New Criteria for Limit Pressure Evaluation of Pipeline with General Corrosion Defects – Novotný, C., 2006

2005

 • Návrh alternativní metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Novotný, C. - Španiel, M., 2005
 • Použití stlačeného zemního plynu v železniční dopravě – Drápal, B. - Novotný, C., 2005
 • Koncept poddajného mechanismu chapadla robota – Novotný, C. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2005

2004

 • Stanovení mezního tlaku potrubí s plošnými defekty – Novotný, C. - Růžička, M. - Španiel, M., - Valenta, F., 2004
 • Determination of Limit Pressure of Pipeline with Defect by Energetic Criterion – Novotný, C. - Španiel, M., 2004

2003

 • Evaluation Criteria of Pipeline's Burst Pressure – Novotný, C. - Španiel, M., 2003

2002

 • Vliv interakce plošných vad na mezní stav porušení plynovodů – Novotný, C. - Valenta, F., 2002
 • Optimalizace tvaru lamely komutátoru – Španiel, M. - Novotný, C., 2002

2001

 • Influence of Surface Corrosion Defects on Limit Load Carrying capacity of Transmission Gas Pipelines – Španiel, M. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Masák, J., - Novotný, C., 2001
 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Svařovaný spoj polypropylenových desek – Novotný, C. - Pavlata, P., 2017

Prototyp, funkční vzorek

2016

 • Funkční vzorek skříně nástavby – Hora, J. - Pavlata, P. - Zeman, A. - Novotný, C., - Doubrava, K., 2016

2015

 • Prototyp sendvičové střechy pro městské vozidlo C10,5 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., 2015
 • 2. prototyp sendvičové střechy pro vozidlo EBN11 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., 2015
 • 1. prototyp sendvičové střechy pro vozidlo EBN11 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martunů, M., - Pavlata, P., 2015
 • Funkční vzorek střechy pro elektrobus EBN8 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., 2015

2013

 • Přípravek pro zkoušky teplotně-mechanické únavy dle Coffina. – Španiel, M. - Novotný, C., - Bartošák, M., 2013
 • Zařízení pro zkoušky nízkocyklové teplotně mechanické únavy (Coffinův aparát). – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., 2013

2012

 • Zkušební přípravek pro testování insertů – Novotný, C. - Růžička, M., - Jiran, L., 2012

2010

 • TRAM - zavedení zatížení na střechu tramvaje – Doubrava, K. - Novotný, C., - Padovec, Z., 2010

Zpráva

2018

 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018
 • Zpráva o řešení projektu TF03000050 Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018

2017

 • Numerical analysis of static strength of tram sandwich roofs (M1, MC1) with glued equipment xtures – Novotný, C., 2017
 • Numerical analysis of static strength of tram sandwich roofs (A, B, C) with glued equipment xtures – Novotný, C., 2017
 • Kryt baterií – sendvičové varianty – Novotný, C., 2017
 • Ověřování únosnosti nýtových matic při kombinovaném namáhání – Doubrava, K. - Novotný, C., 2017
 • Smykové zkoušky lepidel za normálních a zvýšených teplot – Doubrava, K. - Novotný, C., 2017
 • Numerické posouzení variant zalomené sendvičové střechy – Novotný, C., 2017

2016

 • Statický výpočet namáhání střešního segmentu elektrobusu – Novotný, C., 2016
 • Návrhy střešního kompozitového kryty baterií z hlediska tuhosti – Novotný, C., 2016
 • Ohybové zkoušky polypropylenových vzorků – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016
 • Tahové zkoušky polypropylenových vzorků za normální a zvýšené teploty – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016

2015

 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy s duralovými potahy na namáhání lepených vrstev při použití lepidla SikaFlex 7723 a Acralock SA1 – Novotný, C., 2015
 • Statický výpočet namáhání střešního segmentu vozidla EBN11 – Novotný, C., 2015
 • Možnosti náhrady části klasické střešní konstrukce sendvičovým řešením – Novotný, C., 2015
 • Ohybová tuhost svařenců z duplexové oceli a možnosti jejího zvýšení – Novotný, C., 2015
 • Vliv tepelné roztažnosti polypropylenové cisternové nástavby na její namáhání – Novotný, C., 2015

2014

 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron EN-GJS-SiMo50-10 – Novotný, C., 2014
 • Použití polypropylenu v konstrukčních prvcích – Novotný, C. - Doubrava, K., 2014
 • Analýza statické tuhosti segmentu elektrobusu s výztužným obloukem – Novotný, C., 2014
 • Porovnání variant dveří do prostoru elektrovýzbroje elektrobusu z hlediska statické tuhosti – Novotný, C., 2014
 • Statická analýza namáhání lepených spojů uchycení nástaveb na sendvičové střeše vozidla EBN11 – Novotný, C., 2014
 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy na namáhání lepených vrstev při použití lepidla SikaForce 7710 a Acralock SA1 – Novotný, C., 2014
 • Numerická analýza statické pevnosti sendvičové střechy tramvaje 27T s lepenými úchyty výzbroje – Novotný, C., 2014

2013

 • Návrh zařízení pro zkoušky termomechanické únavy – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., 2013
 • Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy – souhrnná zpráva za rok 2013 – Novotný, C. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Jiran, L., 2013
 • Porovnání variant nosné konstrukce míchadla z hlediska tuhosti – Novotný, C., 2013
 • Výpočet deformace trubky tepelného výměníku s uvažováním creepu – Novotný, C. - Růžička, M., 2013
 • Numerický výpočet tuhosti konstrukce z materiálu DUPLEX 1.4162 – Novotný, C., 2013
 • Analýza tuhosti sendvičové konstrukce zadní části elektrobusu – Novotný, C. - Jiran, L., 2013
 • Analýza ohybové tuhosti spojení sendvičové střechy a skeletu vozidla – Novotný, C., 2013
 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy na namáhání lepených vrstev – Novotný, C., 2013
 • Zkoušky úchytů tramvajové střechy – Novotný, C. - Doubrava, K. - Padovec, Z., - Růžička, M., 2013
 • Zkoušky a numerické simulace insertů v sendvičových konstrukcích – Novotný, C. - Doubrava, K. - Padovec, Z., - Smolen, M., 2013

2012

 • Creep properties of cast iron GGG SiMo 4.05 and GJSA-NiSiCr-35-5-2 – Novotný, C., 2012
 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GJSA-NiSiCr-35-5-2 – Novotný, C. - Dvořák, M., - Španiel, M., 2012
 • Statické zatížení střechy tramvaje - typ RIGA – Novotný, C., 2012
 • Numerická simulace zatěžování insertů v sendvičové konstrukci – Novotný, C., 2012
 • Analýza ohybové tuhosti spojení sendvičové střechy a skeletu vozidla – Novotný, C., 2012
 • Použití kompozitů a zvláště sendvičů v konstrukci vozidel – Novotný, C. - Doubrava, K., 2012
 • Přehled použití kompozitů a zvláště sendvičů v konstrukci autobusu – Novotný, C., 2012
 • Metodika výpočtu sendvičové karoserie – Novotný, C., 2012
 • Návrh a analýza samonosného kompozitového pláště zadní části elektrobusu – Jiran, L. - Novotný, C., 2012

2011

 • Výsledky cyklického a statického zatížení střechy tramvaje – Novotný, C. - Doubrava, K., 2011
 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GGG SiMo 4.05 – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., 2011
 • Spoje v kompozitových konstrukcích – Novotný, C. - Padovec, Z., 2011

2010

 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C., - Padovec, Z., 2010

2009

 • Rešerše a návrh koncepce aplikací progresivních prvků v konstrukci vozidel HD – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M. - Padovec, Z., - Vašíček, M., 2009
 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Padovec, Z., 2009

2007

 • Analýza stěračového mechanismu – Vítek, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Jurenka, J., 2007

2005

 • Rekalibrace a zpřesnění metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Španiel, M. - Novotný, C., - Růžička, M., 2005

2002

 • Stanovení podkladů pro zpřesnění metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Španiel, M. - Novotný, C., 2002
 • Zpřesnění mezních křivek pro určování přípustných délek povrchových plošných vad potrubí plynovodů – Růžička, M. - Španiel, M., - Novotný, C., 2002
 • Experimentální a výpočtová analýza složeného plošného defektu na potrubí DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., 2002

2001

 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001
 • Optimalizace tvaru lamely komutátoru – Španiel, M. - Novotný, C., - Vtípil, J., 2001
 • Analýza provozní spolehlivosti a bezpečnosti potrubí DN 500 s axiálními defekty značné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Novotný, C., 2001

?

 • Experimentální a výpočtová analýza hlubokých plošných defektů na potrubí DN 900 – Michalec, J. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., ?

Kvalifikační zpráva

2006

 • Návrh kritéria pro stanovení mezního tlaku potrubí s plošným korozním defektem – Novotný, C., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Dopravní prostředky. železniční vozidla III, příklady – Pohl, R. - Novotný, C. - Hejzlar, L., - Janoš, V., 2005

Sborník

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Výpočtové návrhy a experimentální ověření pevnosti lepených spojů – Padovec, Z. - Novotný, C., 2019

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.

Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.

Ctirad.Novotny (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2525

místnost: B1-616, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH01021172  
  Výzkum a vývoj unifikované řady velkokapacitních elektrobusů – Novotný, C. (2015-2017)
 • TA04030213  
  Integrovaná cisternová nástavba hasičského vozu vyrobená hybridní technologií – Novotný, C. (2014-2016)
 • FR-TI4/349  
  Výzkum a vývoj skeletu autobusu z nekonvenčních materiálů – Novotný, C. (2012-2015)
 • TA02031296  
  Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy – Novotný, C. (2012-2014)
 • 2558/F1  
  Reologické modely materiálů a hodnocení mezních stavů – Novotný, C. (2009)

Článek v periodiku

2019

 • Life assessment of SiMo 4.06 cast iron under LCF and TMF loading conditions – Bartošák, M. - Novotný, C. - Španiel, M., - Doubrava, K., 2019

2016

 • Integrated Tanker Superstructure for Firefighter Vehicle – Novotný, C. - Doubrava, K. - Pavlata, P. - Zeman, A., - Hora, J., 2016

2005

 • Hodnocení bezpečnosti povrchových plošných vad tranzitních plynovodů dle metodik navržených na ČVUT – Novotný, C. - Španiel, M. - Valenta, F., - Růžička, M., 2005

Stať ve sborníku

2017

 • Hybrid Vehicle Superstructure – Doubrava, K. - Novotný, C. - Zeman, A., - Pavlata, P., 2017
 • Testing of adhesive joints in sandwich structures – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2017
 • BONDED STRUCTURE - EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STIFFNESS AND STRENGTH AND NUMERICAL SIMULATIONS – Novotný, C. - Doubrava, K., 2017

2016

 • ADHESIVE JOINTS IN SANDWICH STRUCTURES – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2016
 • Sandwich Roof of the Bus – Fatigue and Strength Tests – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016
 • The Electrobus Skeleton Parts – Experimental and Numerical Testing – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016
 • Použití sendvičů v konstrukci vozidel hromadné dopravy – Novotný, C. - Doubrava, K., 2016
 • Isothermal LCF, relaxation and thermomechanical fatigue tests of Si-Mo based cast iron – Bartošák, M. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., 2016

2015

 • Development of the Bus Sandwich Roof Experimental and Numerical Approach – Doubrava, K. - Novotný, C., 2015
 • Static and Fatigue Testing Sandwich Segment of the Bus Roof – Doubrava, K. - Novotný, C., 2015

2014

 • Experimental and numerical analysis of the Bus sandwich roof – Doubrava, K. - Novotný, C., 2014

2013

 • Some Problems of FEM Modelling of Sandwich Structures – Novotný, C. - Doubrava, K., 2013

2011

 • Evaluation of thermo-mechanical fatigue test based on FEM simulation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., 2011
 • Investigation of the Adhesive Joints on the Tram Roof – Doubrava, K. - Novotný, C. - Růžička, M., - Padovec, Z., 2011
 • Thermomechanical fatigue test of cast iron GGG SiMo 4.05 and its numerical evaluation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., 2011

2010

 • Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verification by FEM – Padovec, Z. - Novotný, C., 2010
 • Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verification by FEM – Padovec, Z. - Novotný, C., 2010

2009

 • Computational Assesment of Remaining Load Carrying Capacity of Pipes with Areal Surface Defects – Španiel, M. - Novotný, C. - Růžička, M. - Petroš, J., - Pavelková, R., 2009

2007

 • Stiffness Determination of Sandwich Constructions – Novotný, C. - Španiel, M., 2007

2006

 • Návrhy kritérií pro stanovení mezního tlaku potrubí s plošnými krozními defekty – Novotný, C., 2006
 • New Criteria for Limit Pressure Evaluation of Pipeline with General Corrosion Defects – Novotný, C., 2006

2005

 • Návrh alternativní metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Novotný, C. - Španiel, M., 2005
 • Použití stlačeného zemního plynu v železniční dopravě – Drápal, B. - Novotný, C., 2005
 • Koncept poddajného mechanismu chapadla robota – Novotný, C. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2005

2004

 • Stanovení mezního tlaku potrubí s plošnými defekty – Novotný, C. - Růžička, M. - Španiel, M., - Valenta, F., 2004
 • Determination of Limit Pressure of Pipeline with Defect by Energetic Criterion – Novotný, C. - Španiel, M., 2004

2003

 • Evaluation Criteria of Pipeline's Burst Pressure – Novotný, C. - Španiel, M., 2003

2002

 • Vliv interakce plošných vad na mezní stav porušení plynovodů – Novotný, C. - Valenta, F., 2002
 • Optimalizace tvaru lamely komutátoru – Španiel, M. - Novotný, C., 2002

2001

 • Influence of Surface Corrosion Defects on Limit Load Carrying capacity of Transmission Gas Pipelines – Španiel, M. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Masák, J., - Novotný, C., 2001
 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Svařovaný spoj polypropylenových desek – Novotný, C. - Pavlata, P., 2017

Prototyp, funkční vzorek

2016

 • Funkční vzorek skříně nástavby – Hora, J. - Pavlata, P. - Zeman, A. - Novotný, C., - Doubrava, K., 2016

2015

 • Prototyp sendvičové střechy pro městské vozidlo C10,5 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., 2015
 • 2. prototyp sendvičové střechy pro vozidlo EBN11 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., 2015
 • 1. prototyp sendvičové střechy pro vozidlo EBN11 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martunů, M., - Pavlata, P., 2015
 • Funkční vzorek střechy pro elektrobus EBN8 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., 2015

2013

 • Přípravek pro zkoušky teplotně-mechanické únavy dle Coffina. – Španiel, M. - Novotný, C., - Bartošák, M., 2013
 • Zařízení pro zkoušky nízkocyklové teplotně mechanické únavy (Coffinův aparát). – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., 2013

2012

 • Zkušební přípravek pro testování insertů – Novotný, C. - Růžička, M., - Jiran, L., 2012

2010

 • TRAM - zavedení zatížení na střechu tramvaje – Doubrava, K. - Novotný, C., - Padovec, Z., 2010

Zpráva

2018

 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018
 • Zpráva o řešení projektu TF03000050 Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., 2018

2017

 • Numerical analysis of static strength of tram sandwich roofs (M1, MC1) with glued equipment xtures – Novotný, C., 2017
 • Numerical analysis of static strength of tram sandwich roofs (A, B, C) with glued equipment xtures – Novotný, C., 2017
 • Kryt baterií – sendvičové varianty – Novotný, C., 2017
 • Ověřování únosnosti nýtových matic při kombinovaném namáhání – Doubrava, K. - Novotný, C., 2017
 • Smykové zkoušky lepidel za normálních a zvýšených teplot – Doubrava, K. - Novotný, C., 2017
 • Numerické posouzení variant zalomené sendvičové střechy – Novotný, C., 2017

2016

 • Statický výpočet namáhání střešního segmentu elektrobusu – Novotný, C., 2016
 • Návrhy střešního kompozitového kryty baterií z hlediska tuhosti – Novotný, C., 2016
 • Ohybové zkoušky polypropylenových vzorků – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016
 • Tahové zkoušky polypropylenových vzorků za normální a zvýšené teploty – Doubrava, K. - Novotný, C., 2016

2015

 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy s duralovými potahy na namáhání lepených vrstev při použití lepidla SikaFlex 7723 a Acralock SA1 – Novotný, C., 2015
 • Statický výpočet namáhání střešního segmentu vozidla EBN11 – Novotný, C., 2015
 • Možnosti náhrady části klasické střešní konstrukce sendvičovým řešením – Novotný, C., 2015
 • Ohybová tuhost svařenců z duplexové oceli a možnosti jejího zvýšení – Novotný, C., 2015
 • Vliv tepelné roztažnosti polypropylenové cisternové nástavby na její namáhání – Novotný, C., 2015

2014

 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron EN-GJS-SiMo50-10 – Novotný, C., 2014
 • Použití polypropylenu v konstrukčních prvcích – Novotný, C. - Doubrava, K., 2014
 • Analýza statické tuhosti segmentu elektrobusu s výztužným obloukem – Novotný, C., 2014
 • Porovnání variant dveří do prostoru elektrovýzbroje elektrobusu z hlediska statické tuhosti – Novotný, C., 2014
 • Statická analýza namáhání lepených spojů uchycení nástaveb na sendvičové střeše vozidla EBN11 – Novotný, C., 2014
 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy na namáhání lepených vrstev při použití lepidla SikaForce 7710 a Acralock SA1 – Novotný, C., 2014
 • Numerická analýza statické pevnosti sendvičové střechy tramvaje 27T s lepenými úchyty výzbroje – Novotný, C., 2014

2013

 • Návrh zařízení pro zkoušky termomechanické únavy – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., 2013
 • Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy – souhrnná zpráva za rok 2013 – Novotný, C. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Jiran, L., 2013
 • Porovnání variant nosné konstrukce míchadla z hlediska tuhosti – Novotný, C., 2013
 • Výpočet deformace trubky tepelného výměníku s uvažováním creepu – Novotný, C. - Růžička, M., 2013
 • Numerický výpočet tuhosti konstrukce z materiálu DUPLEX 1.4162 – Novotný, C., 2013
 • Analýza tuhosti sendvičové konstrukce zadní části elektrobusu – Novotný, C. - Jiran, L., 2013
 • Analýza ohybové tuhosti spojení sendvičové střechy a skeletu vozidla – Novotný, C., 2013
 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy na namáhání lepených vrstev – Novotný, C., 2013
 • Zkoušky úchytů tramvajové střechy – Novotný, C. - Doubrava, K. - Padovec, Z., - Růžička, M., 2013
 • Zkoušky a numerické simulace insertů v sendvičových konstrukcích – Novotný, C. - Doubrava, K. - Padovec, Z., - Smolen, M., 2013

2012

 • Creep properties of cast iron GGG SiMo 4.05 and GJSA-NiSiCr-35-5-2 – Novotný, C., 2012
 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GJSA-NiSiCr-35-5-2 – Novotný, C. - Dvořák, M., - Španiel, M., 2012
 • Statické zatížení střechy tramvaje - typ RIGA – Novotný, C., 2012
 • Numerická simulace zatěžování insertů v sendvičové konstrukci – Novotný, C., 2012
 • Analýza ohybové tuhosti spojení sendvičové střechy a skeletu vozidla – Novotný, C., 2012
 • Použití kompozitů a zvláště sendvičů v konstrukci vozidel – Novotný, C. - Doubrava, K., 2012
 • Přehled použití kompozitů a zvláště sendvičů v konstrukci autobusu – Novotný, C., 2012
 • Metodika výpočtu sendvičové karoserie – Novotný, C., 2012
 • Návrh a analýza samonosného kompozitového pláště zadní části elektrobusu – Jiran, L. - Novotný, C., 2012

2011

 • Výsledky cyklického a statického zatížení střechy tramvaje – Novotný, C. - Doubrava, K., 2011
 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GGG SiMo 4.05 – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., 2011
 • Spoje v kompozitových konstrukcích – Novotný, C. - Padovec, Z., 2011

2010

 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C., - Padovec, Z., 2010

2009

 • Rešerše a návrh koncepce aplikací progresivních prvků v konstrukci vozidel HD – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M. - Padovec, Z., - Vašíček, M., 2009
 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Padovec, Z., 2009

2007

 • Analýza stěračového mechanismu – Vítek, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Jurenka, J., 2007

2005

 • Rekalibrace a zpřesnění metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Španiel, M. - Novotný, C., - Růžička, M., 2005

2002

 • Stanovení podkladů pro zpřesnění metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Španiel, M. - Novotný, C., 2002
 • Zpřesnění mezních křivek pro určování přípustných délek povrchových plošných vad potrubí plynovodů – Růžička, M. - Španiel, M., - Novotný, C., 2002
 • Experimentální a výpočtová analýza složeného plošného defektu na potrubí DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., 2002

2001

 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001
 • Optimalizace tvaru lamely komutátoru – Španiel, M. - Novotný, C., - Vtípil, J., 2001
 • Analýza provozní spolehlivosti a bezpečnosti potrubí DN 500 s axiálními defekty značné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Novotný, C., 2001

?

 • Experimentální a výpočtová analýza hlubokých plošných defektů na potrubí DN 900 – Michalec, J. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., ?

Kvalifikační zpráva

2006

 • Návrh kritéria pro stanovení mezního tlaku potrubí s plošným korozním defektem – Novotný, C., 2006

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Dopravní prostředky. železniční vozidla III, příklady – Pohl, R. - Novotný, C. - Hejzlar, L., - Janoš, V., 2005

Sborník

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Výpočtové návrhy a experimentální ověření pevnosti lepených spojů – Padovec, Z. - Novotný, C., 2019