[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Michael.Valasek (zavináč) fs.cvut.cz

děkan / Fakulta strojní
vedoucí / simulace, optimalizace a měření / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen kolégia / České vysoké učení technické v Praze
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
člen grémia / Fakulta strojní
člen grémia / České vysoké učení technické v Praze
předseda vědecké rady / Fakulta strojní
člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
člen vědecké rady / Fakulta strojní
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

420233339813
(22 435) 2881
(22 435) 7361

místnost: A1-10, Dejvice
místnost: A2-159, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SVK 18/19/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2019)
 • SGS19/157/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2019 – Valášek, M. (2019-2021)
 • SVK 16/17/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2017)
 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446  
  Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze – Valášek, M. (2017-2021)
 • SVK 18/16/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2016)
 • SGS16/209/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2016 – Valášek, M. (2016-2018)
 • SVK 18/15/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2015)
 • SVK 16/14/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2014)
 • SGS13/178/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2013 – Valášek, M. (2013-2015)
 • GA13-39100S  
  Mechatronický pružný kloub – Valášek, M. (2013-2015)
 • 7E13018  
  Clothes Perception and Manipulation – Valášek, M. (2012-2015)
 • 7E08041  
  Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny – Valášek, M. (2008-2011)
 • TA03030221  
  Akcelerační simulátor nárazů vozidel – Valášek, M. (2013-2015)
 • TA02011145  
  Precizní frézovací centrum pro formy – Valášek, M. (2012-2014)
 • TA02031343  
  Aktuátor zadního víka – Valášek, M. (2012-2014)
 • SVK 13/12/F2  
  16th Workshop of Applied Mechanics (Winter) – Valášek, M. (2012)
 • SVK 12/12/F2  
  15th Workshop of Applied Mechanics (Summer) – Valášek, M. (2012)
 • SVK 11/11/F2  
  14th Workshop of Applied Mechanics (Winter) – Valášek, M. (2011)
 • SVK 10/11/F2  
  13th Workshop of Applied Mechanics (Summer) – Valášek, M. (2011)
 • SVK 09/10/F2  
  12th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2010)
 • GAP101/11/2110  
  Pokročilé řízení přesného polohování mechanismů tvarováním vstupu – Valášek, M. (2011-2013)
 • TA01011553  
  Rekonfigurovatelné seriovo-paralelní roboty pro efektivní CNC obrábění – Valášek, M. (2011-2013)
 • SGS10/249/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2010 – Valášek, M. (2010-2012)
 • GA103/08/1642  
  Analýza kmitání vyvolaného osobami – Valášek, M. (2008-2010)
 • 7E08041  
  Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny – Valášek, M. (2008-2011)
 • FI-IM4/003  
  Obráběcí centrum MMC – Valášek, M. (2007-2009)
 • GC101/07/J075  
  Vhodné formalismy poddajných soustav mnoha těles pro paralelizaci – Valášek, M. (2007-2010)
 • MEST-CT-2005-020263  
  Pokročilé a nové simulační metody ve vědecké analýze, experimentální verifikaci a vývoji metod pro průmyslové použití ve vibroakustice vozidel – Valášek, M. (2006-2010)
 • GA101/06/1462  
  On-line kalibrace poddajných struktur redundantním měřením – Valášek, M. (2006-2008)
 • FI-IM2/009  
  Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V - 5X – Valášek, M. (2005-2006)
 • MSM6840770003  
  Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství – Valášek, M. (2005-2011)
 • 1QS201200506  
  Redundantní kalibrační stroj pro 6 stupňů volnosti – Valášek, M. (2005-2007)
 • GA101/03/0620  
  Redundantní pohony a měření pro hybridní obráběcí stroj – Valášek, M. (2003-2005)
 • GA103/01/1528  
  Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most – Valášek, M. (2001-2003)
 • MSM 210000003  
  Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství – Valášek, M. (1999-2004)
 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Valášek, M. (1999-2004)
 • IST-1999-12566  
  Vytváření organizací výuky pomocí kontextualizovaných znalostně obohacených produktů – Valášek, M. (2000-2004)

Článek v periodiku

2017

 • Analytical gear mesh model using 3D gear geometry – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2017
 • Contributions to the kinematics of pointing – Li, W - Angeles, J, - Valášek, M., 2017

2016

 • OPTIMIZED RE-ENTRY INPUT SHAPERS – Beneš, P. - Valášek, M., 2016
 • Wave-based Modeling and Control of Interconnected Synchronous Machines - Application on Mechanical Model – Valášek, M. - Neusser, Z. - Neuman, P., - Nečas, M., 2016
 • Calibration using adaptive model complexity for parallel and fiber-driven mechanisms – Skopec, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2016
 • Robust sliding mode control of redundantly actuated parallel mechanisms with respect to geometric imperfections – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2016

2015

 • Combined evaluation of overal NVH car passenger vibration comfort – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2015
 • Model of maintenance planning based on trend of machines failures with two priorities – Prada, E. - Pešková, A., - Valášek, M., 2015
 • An interpolation method for determining the frequencies of parameterized Large-scale structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Hybrid Optimization of Cabled-trusses: Benchmarks for Mechanical Engineering – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Valášek, M., - Štemberk, P., 2015
 • Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm for Topology Optimization of Modular Cabled-Trusses – Finotto, V. - Lucena, D.S. - Leal Da Silva, W., - Valášek, M., 2015

2014

 • Qualitative Evaluation of Redundant Measurement Schemes for Self-Calibration – Valášek, M., 2014
 • Efficient Description of Mechatronic Flexible Joint Using Neuro-Fuzzy Method – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., 2014
 • Model of Flexible Robot with Deformation Detection – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Control of Serial Robot Concerning Arm Flexibilities – Mráz, L. - Volech, J. - Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Active vibration suppression of the mechanical structure using the fiber mechanism – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Sensitivity Analysis of Fuzzy-genetic Approach Applied to Cabled-truss Design – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Štemberk, P., - Valášek, M., 2014
 • Software for global dynamics evaluation of mechanisms – Horáček, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014

2013

 • Software selection for simulation of v2x communication – Valášek, M. - Jelínek, P. - Baněček, J., - Šika, Z., 2013
 • Influence of driving torque on vehicle parking capabilities – Baněček, J. - Valášek, M., 2013
 • Concepts of Robot Accuracy Enhancement by Integrated Redundant Measurements – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • Control of the double inverted pendulum on a cart using the natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • Hybrid fuzzy-genetic system for optimising cabled-truss structures – Finotto, V. - da Silva, W.R.L. - Valášek, M., - Štemberk, P., 2013
 • Solution of three key problems for massive parallelization of multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2013

2012

 • Quasistatic approximations for stiff second order differential equations – Weber, Steffen - Arnold, Martin, - Valášek, M., 2012
 • Massive Parallelization of Multibody System Simulation – Valášek, M. - Mráz, L., 2012
 • Synthesis of Mechanisms by Methods of Nonlinear Dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., 2012
 • Model and Control of Differential Electronic Cam – Adamčík, J. - Tukač, M. - Pelikán, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2012
 • Optimization of Anti-backlash Fibre Driven Parallel Kinematical Structures – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Polach, P., 2012
 • Control of the underactuated mechanical systems using natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • New Concepts of Structures and Control of Machine Tools – Valášek, M., 2012
 • Synthesis of Mechanisms using Evolution of Associated Dissipative Systems – Šika, Z. - Grešl, M., - Valášek, M., 2012
 • Calibrability as additional design criterion of parallel kinematic machines – Šika, Z. - Hamrle, V. - Valášek, M., - Beneš, P., 2012

2011

 • Accessible Lateral Dynamic Stabilization by Active Vehicle Suspension – Valášek, M. - Drobný, V., 2011
 • Investigation of Active Vehicle Suspension with Dynamic Damper – Hladovec, T. - Valášek, M., 2011
 • Input Shaping Control of Electronic Cams with Adjusted Input Profile – Beneš, P. - Marek, O., - Valášek, M., 2011
 • Wave Control of Vehicle Platoon – Valášek, M. - Marek, O., 2011
 • Correlation of Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Handling by Neural Networks – Pelikán, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Úlehla, J., 2011
 • Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M. - Valášek, M. - Hnilička, B., - Lánský, L., 2011
 • Synthesis and Implementation of Vibration Suppression by 6 DOF Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zavřel, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2011
 • Optimization of Stiffness and Dexterity of Fiber Driven Parallel Kinematical Structure – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2011

2010

 • Machine Tool Control with Additional Measurement for Increasing the Control System Dynamics – Strakoš, P. - Valášek, M., 2010
 • Servo Control Using Wave-based Method – Marek, O. - Valášek, M., 2010
 • Measurement and Improved Calibration of Parallel Machine Sliding Star – Skopec, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Simulation Testing of the Machine Tool Equipped with the Active Feed Drive – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2010
 • Measurement and Calibration of Machine Tools in 6 DOFs in Large Workspace – Beneš, P. - Valášek, M., - Švéda, J., 2010
 • Mechatronics Stiffness with Disturbance Force Rejection – Nečas, M. - Pelikán, J., - Valášek, M., 2010
 • Hexasphere-Redundantly Actuated Parallel Spherical Mechanism as a New Concept of Agile Telescope – Valášek, M. - Zicha, J. - Karasek, M., - Hudec, R., 2010

2009

 • Experimental Testing of Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Machine Tool with Undisturbed Frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Mechanika a mechatronika: zdroj iinovací ve strojírenství – Valášek, M., 2009
 • Mechatronický výzkum vylepšuje obráběcí stroje – Valášek, M., 2009
 • Integrované inženýrství urychluje a automatizuje návrh. – Valášek, M., 2009
 • Úschovna pro nápady a znalosti inženýrů – Valášek, M., 2009
 • Highly Efficient Models and Simulations- the Basis of Design of Mechatronicc Systems – Valášek, M., 2009
 • Výzkum inženýrského navrhování a jeho využití – Valášek, M., 2009
 • Residual Modes for Structure Reduction and Efficient Coupling of Substructures – Šika, Z. - Zavřel, J., - Valášek, M., 2009

2008

 • Innovative concept of increasing dynamic stiffness of compliant structures by mechatronic approach – Nečas, M. - Valášek, M., 2008
 • Jak dál při spolupráci vysokých škol a průmyslových podniků – Valášek, M. - Vaculíková, E., 2008
 • Mechatronický přístup vede k zajímavým výsledkům ve výzkumu – Valášek, M. - Vaculíková, E., 2008
 • Influence of deteriorated suspension components on ABS braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2008
 • Mobot Contact Benchmark for Efficient Multibody System Time Integration – Valášek, M., 2008
 • Control of Translational Motion of Flexible Bodies by "Wave Method" – Valášek, M. - Marek, O., 2008
 • Experimental Verification of Correlation between Objective and Subjective Evaluation of Passenger Car Vibration Comfort – Valášek, M. - Pelikán, J. - Ulehla, J. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 2008
 • The Multiobjective Optimization of Machine Tool Construction by a Global Computation in a Whole Workspace – Valášek, M. - Zavřel, J. - Šika, Z., - Vampola, T., 2008
 • Identification of Phenomenological Shock Absorber Model Using Neuro-Fuzzy Method – Šika, Z. - Bauma, V. - Valášek, M. - Kukula, P. - Bílkovský, A., - Steinbauer, P., 2008
 • Active Integral Vibration Control of Elastic Bodies – Smrž, M. - Valášek, M., 2008
 • Vehicle Lateral Dynamic Stabilization Using Active Suspension – Drobný, V. - Valášek, M., 2008
 • Input Shaping Control with Reentry Commands on Prescribed Duration – Beneš, P. - Valášek, M., 2008
 • Stiffness Reconstruction of 3D Frame by Reduced Redundant Measurements – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2008

2007

 • Non-spherical Joint for Five-side Machining by Octapod – Sulamanidze, D. - Valášek, M., - Bauma, V., 2007
 • Transient Engine Models for Optimization and Implementation of Model Predictive Control – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Doleček, V., 2007
 • Mechatronic Suspension for X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Vaculín, O. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Švéda, J., 2007
 • Moderní přístup k měření kmitavého chování struktur a soustav – Valášek, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 2007
 • System Model Reduction for MBS Optimization – Zavřel, J. - Valášek, M., 2007
 • Methods and Tools for Simplified Dynamics Simulations in Real Time Based on Expression Approximation – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Experiments with Redundant Parallel Calibration and Mesuring Machine RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Hamrle, V., 2007
 • Synthesis of Dexterity Mesure of Mechanisms by Evolution of Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Vehicle Lateral Dynamics Control – Drobný, V. - Valášek, M., 2007
 • New Active Machine Tool Drive Mounting on the Frame – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007
 • Criteria of Benchmark Selection for Efficient Flexible Multibody System Formalisms – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2007
 • Soil-Friendly Off-Road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., 2007
 • Worlds and Transformations: Supporting the Sharing and Reuse of Engineering Design Knowledge – Zdráhal, Z. - Mulholland, P. - Valášek, M., - Bernardi, A., 2007
 • Multibody Formalism for Real-Time Application Using Natural Coordinates and Modified State Space – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 2007
 • Composite Rigid Body Formalism for Flexible Multibody System – Vampola, T. - Valášek, M., 2007
 • Reconstruction of the Material Parameters of the Homogenous Isotropis or Ortthotropic 2D continuum – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007

2006

 • Vibration Control of Bridges under Moving Loads – Máca, J. - Valášek, M., 2006
 • Basic Principles of the COLIN System – Baněček, J. - Valášek, M., 2006
 • Eigenstructure Assignment by Proportional-Plus-Derivative Feedback for Second-Order Linear Control Systems – Abdelaziz, T.H.S. - Valášek, M., 2006
 • Direct Algorithm for Pole Placement by State-Derivative Feedback for Multi-Input linear System - Nonsingular Case – Abdelaziz, T.H.S. - Valášek, M., 2006
 • Coupling of Simulation Tools for Simulation of Multiphysical Systems – Valášek, M. - Máca, J. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Šmilauer, V., - Vaculín, O., 2006
 • Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems – Štefan, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2006

2005

 • On-line Calibration of Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Štembera, J., - Štefan, M., 2005
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2005
 • Study of Concepts of Parallel Kinematics Machines for Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2005
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2005
 • HIL Experiments with Quarter Car – Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Skopalík, T., - Mikoláš, P., 2005
 • New Wash-out Algorithms for Driving Simulator – Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., 2005
 • Nonlinear Dynamic Identification of Gas Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Vávra, J., 2005
 • Simulation Experiments with Model Based Predictive Control of Combustion Engine – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., 2005
 • Model Based Predictive Control of Combustion Engine with Constraints – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., 2005

2004

 • Dynamic Bridge Response for a Bridge-Friendly Truck – Šmilauer, V. - Máca, J., - Valášek, M., 2004
 • Design and Control of Under-Actuated and Over-actuated Mechatronical Systems - Challenges of Mechanics and Mechatronics – Valášek, M., 2004
 • Bridge-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J. - Máca, J., - Šmilauer, V., 2004
 • Pole-Placement for SISO Linear Systems by State Derivative Feedback – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Eigenstructure Assignment by State-Derivative and Partial Output-Derivative Feedback for Linear Time Invariant Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004

2003

 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Valášek, M., - Bohm, J., 2003
 • Multi-Objective Semi-Active Truck Suspension by Spatial Decomposition – Valášek, M. - Vaculín, O., - Kortuem, W., 2003
 • Limited-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., 2003

2002

 • Semi-Active Damping in Automotive Systems: Design by Simulation – Kortuem, W. - Valášek, M. - Šika, Z. - Schwartz, W. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., 2002
 • Optimal Control of Causal Differential-Algebraic Systems – Roubíček, T. - Valášek, M., 2002

2001

 • Evalution of Dynamic Capabilities of Machines and Robots – Valášek, M. - Šika, Z., 2001

2000

 • Methodologies for Coupling Simulation Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Gordon, T. - van de Sand, A. - Howell, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 2000
 • The 4th IA VSD Herbertov Workshop: Modelling and Simulation of Mechatronic Vehicles: Tools, Standards and Industry Demands-Objectives, Issuses and Summary of Results – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • Software Tools for Mechatronic Vehicles: Design Through Modelling and Simulation – Valášek, M. - Breedveld, P. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000

1999

 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1999
 • Pole Placement for Linear Time-Varying non-Lexicographically Fixed MIMO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., 1999
 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1999

1998

 • Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Valášek, M. - Kortum, W. - Šika, Z. - Magdolen, L., - Vaculín, O., 1998
 • Control Concepts of Semi-Active Damping of Truck Suspension for Road Friendliness – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1998
 • Dynamic Model of Truck for Suspension Control – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Kovanda, J., 1998
 • An Efficient Implementation of the Recursive Approach to Flexible Multibody Dynamics – Znamenáček, J. - Valášek, M., 1998

1997

 • Parallelization of Multibody Formalism for Rigid Bodies Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., 1997
 • Extended Ground-Hook - New Concept of Semi-Active Control of Truck's Suspension – Valášek, M. - Novák, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1997

1996

 • Parallelization of Multibody Formalism for Rigid Bodies Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., 1996
 • Modeling Task in Engineering Design – Zdráhal, Z. - Valášek, M., 1996

1995

 • Efficient Eigenvalue Assignment for General Linear MIMO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., 1995
 • An Efficient Pole Placement Technique for Linear Time Variant SISO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., 1995

1993

 • Geometric Diagram and Parametric Method in Kinematics of Parallel Robots – Valášek, M., 1993
 • Control of Elastic Industrial Robots by Nonlinear Dynamic Compensation – Valášek, M., 1993

Stať ve sborníku

2019

 • Exploring Operational Frequency Ranges for Actively-Tuned Single-Mass, Multiple-Frequency Vibration Absorber – Valášek, M. - Olgac, N., - Neusser, Z., 2019

2018

 • Active Multidimensional Vibration Absorbers for Light Robots – Šika, Z. - Kraus, K. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018
 • Wave-based control of a planar mechanical structure by piezoelectric actuators – Beneš, P. - Neusser, Z. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2018
 • A NOVEL ALGORITHM FOR TIME OPTIMAL TRAJECTORY PLANNING OF ROBOTIC MANIPULATORS – Waheed, F. - Valášek, M., 2018
 • Application of Higher Kinematic Pairs on Passive Dynamic Walker – Poláček, L. - Valášek, M., 2018
 • A Novel Algorithm for Time Optimal Trajectory Planning of Robotic Manipulators – Waheed, F. - Valášek, M., 2018
 • Active multidimensional vibration absorbers for light structures – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018
 • MULTI-DOF ACTIVE ABSORBER FOR SERIAL ROBOTS – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018

2017

 • PROBLEMS, SOLUTIONS AND USAGE OF SHOCK ABSORBERS WITH DEGRESSIVE CHARACTERISTICS – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2017
 • Elimination Method for Parallelization of Flexible Multibody System Dynamics – Valášek, M. - Mráz, L., 2017
 • Increase of Stiffness in Physically Cooperating Robots – Valášek, M. - Nečas, M., - Mráz, L., 2017
 • Calibration of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017
 • Modelling and simulation of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., 2017
 • Calibration of Mechatronic Flexible Joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017
 • Cable Driven Spherical Mechanism Quadrosphere Enhanced by 3 DOF Piezo-actuated Platform – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Volech, J. - Kraus, K. - Bulín, R. - Hajžman, M., - Polach, P., 2017
 • Synchronous Machine Electromechanical and Mechanical Analogy Model Comparison – Valášek, M. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Neuman, P., 2017
 • Gear Contact Model: Simulations and Measurement – Neusser, Z. - Vampola, T. - Valášek, M., - Sulitka, M., 2017
 • Position Control of Flexible Chain Using Wave Based Control – Valášek, M. - Šáfr, F. - Neusser, Z., - Pelikán, J., 2017
 • Improved calibration of machine tools by redundant measurement – Valášek, M. - Kovář, F., 2017
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., 2017

2016

 • Dexterity Improvement of Pointing Spherical Mechanism by Trajectory Planning – Valášek, M. - Štorkán, J., 2016
 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • Innovative car back door actuator – Valášek, M. - Musil, Marián - Zavřel, J. - Vích, J. - Steinbauer, P., - Hrnko, L, 2016
 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • EXPERIMENT OF REDUNDANT MEASUREMENT OF END POINT BY LASER TRACKER WHICH IS MOUNTED ON A SLIDE – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • Innovative car back door actuator – Valášek, M. - Musil, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Steinbauer, P., - Hrnko, L., 2016

2015

 • Synthesis of Computed Torques Control of Flexible Robot with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Plecháček, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., 2015
 • Optimization of mechanical properties of active structure and choice and placement of sensors and actuators – Zavřel, J. - Šika, Z. - Valášek, M. - Beneš, P., - Dupal, J., 2015
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., 2015
 • Synthesis of theoretical cam profile with non-constant angular velocity – Bauma, V. - Valášek, M., 2015
 • Kinematic analysis of possible concepts of multi-level mechanisms combining active structures and cable-driven mechanisms – Beneš, P. - Šika, Z. - Polach, P. - Valášek, M. - Zavřel, J., - Volech, J., 2015
 • Elimination of the collision states of the effectors of industrial robots by application of neural networks – Prada, E. - Baločková, L., - Valášek, M., 2015
 • New Approach of Fixation Possibilities Investigation for Snake Robot in the Pipe – Prada, E. - Valášek, M. - Virgala, I. - Gmiterko, A. - Kelemen, M. - Hagara, M., - Lipták, T., 2015
 • Wave-based Control for Intelligent Longitudal Traffic Column – Valášek, M. - Neusser, Z., - Gordon, T., 2015
 • Computationally Efficient Model of Gears – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Lightweight Material Model Limits with Applied Pre-stress – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Bounded Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2015
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2015
 • Mechanical Properties Optimization of the Mechanism TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., 2015
 • Method of Approximate Solution of Kinematic Equation Systems Based on Grobner Bases (II) – Mašita, P. - Valášek, M., 2015
 • Improveing of measurement accuracy of large-dimension space by redundant measurement – Kovář, F. - Valášek, M., 2015
 • Stability analysis of systems with varying properties – Rada, V. - Valášek, M., 2015
 • Adaptive calibration of measurement model of flexible robot end effector position using internal sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Skopec, T., - Valášek, M., 2015

2014

 • Interaction of Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M., 2014
 • Physical Implementation of Ground Hook as Tire Damping Device and Influence on Vehicle Dynamics – Valášek, M., 2014
 • Model of Robot with Additional Flexible Deformation Sensing for Improved Control – Mráz, L. - Volech, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Stability Limits of the Pre-stressed Lightweight Material Model – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2014
 • Fiber Driven Tilting Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Zicha, J. - Bauma, V., - Rada, V., 2014
 • A Method For The Computation Of Accurate Reduced Frequencies Based On The Neumann Series Expansion – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2014

2013

 • Single objective sizing and topology optimization of cabled-trusses using genetic algorithms – Finotto, V. - Valášek, M., 2013
 • Influence Of Tyre Damping On Vibration Comfort And Vehicle Handling – Valášek, M., 2013
 • Influence of the Mass of the Weight on the Dynamic Response of the Simple Mechanical System with Fibre – Polach, P. - Václavík, J. - Hajžman, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • Experimental and Computational Investigation of a Simple Mechanical System with Fibre and Pulley – Polach, P. - Hajžman, M. - Václavík, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • A procedure for the selection of the appropriate number of master degrees of freedom in reduced structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2013
 • Kinematic analysis of compliant mechanisms – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Finotto, V., 2013
 • Combination of Input Shaping and Feedback Control for Vibration Suppression – Beneš, P. - Červenka, J., - Valášek, M., 2013
 • Parallelization of Multibody System Dynamics by Additional Dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2013
 • Benchmark problems for computational efficiency of rigid multibody system dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., 2013
 • Concepts of Integration of Redundant Measurements into Robots – Šika, Z. - Valášek, M. - Beneš, P., - Mráz, L., 2013
 • Anti-backlash and Cable-driven Mechanisms – Valášek, M. - Procházka, F., - Šika, Z., 2013
 • INFLUENCE OF ACTUATOR STIFFNESS ON PROPERTIES OF MECHATRONIC STIFFNESS – Valášek, M. - Smrž, M., 2013
 • Optimization and Design of Fibre-driven Spherical Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Zicha, J. - Valášek, M., - Rada, V., 2013
 • Control of the Underactuated Mechanical Systems by Harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • A procedure for the selection of the appropriate number of master degrees of freedom in reduced structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2013

2012

 • Input shaping control of electronic cams – Beneš, P. - Valášek, M., - Marek, O., 2012
 • Simulation and optimization of active sprung off-road vehicle with wheel - soil interaction – Bílkovský, A. - Šika, Z., - Valášek, M., 2012
 • Knowledge-Based Design and Optimization of Engines – Bogomolov, S. - Mikulec, A. - Macek, J. - Valášek, M., - Doleček, V., 2012
 • Optimization of Dexterity and Workspace of Fibre Driven Mechanisms – Šika, Z. - Svatoš, P. - Valášek, M. - Bauma, V. - Polach, P., - Hajžman, M., 2012
 • Gröbner Bases and Kinematics of Mechanisms – Mašita, P. - Valášek, M., 2012
 • Necessity of formulation of two dynamic models for HMM application to multibody systems – Valášek, M. - Mráz, L., 2012
 • Simulation experiments with wave control of gantry crane – Řápek, L. - Valášek, M., 2012
 • Cable Control of Inverse Pendulum – Ridl, V. - Valášek, M., 2012
 • Improvement of IRS Method for Structure Reduction – Nasisi, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012
 • Modeling and Optimization of Cable-truss Structures – Finotto, V. - Valášek, M., 2012
 • Fuzzy-Genetic Topology Optimization Method Applied to Cable-Trusses Modular Designs – Finotto, V. - Valášek, M., 2012
 • Underactuated double pendulum stabilization with and without drift using harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • Multi-link Suspension Analysis – Vích, J. - Valášek, M., 2012
 • Optimization of Multi-link Suspension – Vích, J. - Valášek, M., 2012
 • Effective solution of multibody dynamics using modified state space – Mráz, L. - Valášek, M., 2012
 • Effective solution of multibody dynamics using matrix exponential – Mráz, L. - Valášek, M., 2012
 • Parallel approach for multibody dynamics using modified state space – Mráz, L. - Valášek, M., 2012
 • Control of Cooperative Robots – Kovář, F. - Valášek, M., 2012
 • Fuzzy-Genetic System Applied to Topology Optimization of Cable-Trusses Modular Design – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Griffin, J., - Valášek, M., 2012

2011

 • Seminář Dynamika robotických systémů – Valášek, M., 2011
 • Seminář Kinematika robotických systémů – Valášek, M., 2011
 • Increasing velocity and traction capabilities of off-road vehicles by controlled suspension – Valášek, M., 2011
 • Modelling of Interaction of Human Being – Footbridge – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., 2011
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Smrž, M., - Šika, Z., 2011
 • Parallelization Of Multibody System Dynamics By Heterogeneous Multiscale Method – Mráz, L. - Valášek, M., 2011
 • Interaction of Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M., 2011
 • Dynamic Model of Aircraft Passenger Seats for Vibration Comfort Evaluation and Control – Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T. - Füllekrug, U., - Klimmek, T., 2011
 • Laboratory model of machine tool TriJoint – Řápek, L. - Zavřel, J., - Valášek, M., 2011
 • Inflatable manipulator – Ridl, V. - Valášek, M., 2011
 • Simulation of cooperative robots – Kovář, F. - Valášek, M., 2011
 • Analysis of vehicle high sideslip control and stabilization potential – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2011
 • Genetic Algorithms applied to optimization of planar truss topologies – Finotto, V. - Valášek, M., 2011
 • Form Finding Evolutionary Algorithm applied to planar Cable-Truss structures – Finotto, V. - Valášek, M., 2011
 • Optimal position of the master dofs for structural reduction – Nasisi, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2011
 • Parallel approaches for multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2011
 • Use of Simplified Suspension Dynamic Model – Vích, J. - Valášek, M., 2011
 • Manners of parallelization in multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2011
 • Ride Dynamic Modelling of Off-road Vehicles – Vích, J. - Valášek, M., 2011
 • Comparison of Piezoelectric and Voice Coil Actuators for the Mechatronic Stiffness – Smrž, M. - Valášek, M., 2011
 • Mechatronic Stiffness by HAC/LAC Control Strategy Using Integral Shape Control – Smrž, M. - Valášek, M., 2011
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Smrž, M., 2011

2010

 • Stability analysis of wave-based control of flexible systems – Valášek, M. - Marek, Ondrej, 2010
 • Investigation of parallelization of multibody dynamic systems – Valášek, M., 2010
 • Synergy between Lateral Dynamic Stability Control and Limited-Active Nonlinear Suspension Control – Drobny, Vladislav - Valášek, M., 2010
 • Gust Load Alleviation on a Large Blended Wing Body Airliner – Wildschek, A. - Stroscher, F. - Klimmek, T. - Šika, Z. - Vampola, T. - Valášek, M. - Gangsaas, D. - Aversa, N., - Berard, A., 2010
 • Vývojové tendence technického pokroku ve strojírenství – Valášek, M., 2010
 • Vibration Control of Flexible Aircraft with Respect to Passengers Comfort – Zuziak, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Klimmek, T., 2010
 • Optimal planar lightweight structures for stiffness-to-mass ratio – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Feasibility of mechatronic stiffness for different structures of actuation – Valášek, M. - Bauma, V., 2010
 • Acceleration based observers of mechanical system – Pelikán, J. - Valášek, M., 2010
 • Model Predictive Control of Motion and Vibration Suppression of Parallel Machine with Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vampola, T., 2010
 • Porovnání metod tradiční parametrické syntézy mechanismů s metodou syntézy pomocí disipativních dynamických systémů – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Verification of wave control of compliant mechanical systems – Marek, O. - Valášek, M., 2010
 • The influence of muscle tension on vibration impression of human body – Bujoševič, A. - Beneš, P., - Valášek, M., 2010
 • Stiffness of tensegrity and cable-truss structures – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Aktivní řízení vozidla ve smyku - přehled problematiky – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2010
 • Tensegrity Structures in Engineering: Preliminary Review – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Tensegrity Structures in Engineering: Preliminary Review – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Kinematical Solution by Structural Approximation with Relaxation – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Modeling and Stability of Wave-based Control – Marek, O. - Valášek, M., 2010
 • Kinematical Solution of Hexapod 3R3R by Structural Approximation - Methods to Improve Convergence and Computational Complexity – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Non-linear vehicle model analysis and vehicle control in slide condition – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2010
 • A closer look at reconstruction of structural stiffness parameters – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2010
 • VIBRATION SUPPRESSION OF COMPOSITE BEAM USING LINEAR DRIVES AND PULLEY MECHANISMS WITH FIBERS – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Car suspension with long wheel travel – Vích, J. - Valášek, M., 2010
 • Symbolical assembling of equations of motion for flexible multi-body system – Mráz, L. - Valášek, M., 2010
 • Cable manipulators – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Verification of relaxation algorithms for convergence improvement of structural approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Reconstruction of structural stiffness parameters from incomplete data – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2010
 • Model and control of walking human being – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., 2010
 • Dynamic Interaction between Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M. - Machač, J., - Vampola, T., 2010

2009

 • Dynamic interaction of pedestrians and footbridges – Máca, J. - Valášek, M., 2009
 • Simulation And Experimental Testing Of Machine Tool Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Mechanical systems position control by means of adaptive controller with additional measurement – Böhm, J. - Valášek, M., - Strakoš, P., 2009
 • Increasing Dynamic Stiffness of MIMO Compliant Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., 2009
 • Derivation of Objective-Subjective Correlation of Vibration Comfort – Valášek, M., 2009
 • Current State of Development of Parallel Kinematics Machines – Valášek, M., 2009
 • Quasistatic approximations for stiff second-order differential equations – Weber, S. - Arnold, M., - Valášek, M., 2009
 • Active Suspension System From the Lateral Dynamics Point of View – Drobný, V. - Valášek, M., - Vaculín, O., 2009
 • MECHATRONIKA - INVENCE STROJÍRENSTVÍ – Valášek, M., 2009
 • Numerical Integration Algorithm For Contact Problems – Valášek, M., 2009
 • Kinematical Calibration Of Sliding Star – Šika, Z. - Valášek, M. - Skopec, T., - Hamrle, V., 2009
 • Synthesis of Spatial RSSR (four bar) Mechanism Using Evolution of Associated Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Machine tool control with additional measurements for overcoming the anti-resonant frequencies – Strakoš, P. - Valášek, M., 2009
 • Usage of Mechanism Calibrability in Design of Parallel Kinematical Structures – Hamrle, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Parametric Synthesis of Linkage Mechanisms by Dynamic Systems – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Efficient Nonlinear Models of Automotive Dampers – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Bílkovský, A., 2009
 • Advanced Piezoelectric Sensor for Shape Control – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • Wave-Based Control Of Motion Of Flexible Bodies – Marek, O. - Valášek, M., 2009
 • Mechatronic Spherical Joints for Increased Mobility – Karásek, M. - Valášek, M., 2009
 • Problematika integrálního řízení vibrací a tuhosti nosníku – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • New cable manipulators – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • Kinematical Analysis of HexaSphere – Valášek, M. - Karásek, M., 2009
 • Calibration of Flexible Structures from Multiple Measurements – Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Gráf, S., 2009
 • Sprung and Unsprung Suspension of Off-road Agricultural Vehicle – Bílkovský, A. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Forward Kinematical Solution of HexaSphere by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Impact of Measurements Errors on Stiffness Reconstruction of 3D Frame – Gráf, S. - Vampola, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Forward Kinematical Solution of HexaSphere by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Kinematical Solution of Hexapod by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Investigation of Interaction between Human Gait and Elastic Bridge – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., 2009
 • Ustavení montáže dalekohledu na principu redundantích mechanizmů – Marek, L. - Zicha, J., - Valášek, M., 2009
 • Návrh sférického mechanizmu HexaSphere – Karásek, M. - Valášek, M. - Zicha, J., - Svatoš, P., 2009
 • A Project of a Fast Telescope for the Detection of Gamma-ray – Karásek, M. - Němcová, Š. - Valášek, M. - Večeřa, F., - Zicha, J., 2009

2008

 • Adaptive LQ Controller for Position Control of Machine Tool Axis – Strakoš, P. - Valášek, M., - Böhm, J., 2008
 • New active mounting of machine tool feed drives – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Dynamic Pedestrian - Footbridge Interaction – Máca, J. - Valášek, M., 2008
 • Global and Local Approaches to Optimization of Diesel Transient Operation by Combined Simulation – Macek, J. - Vítek, O. - Polášek, M. - Valášek, M., - Šika, Z., 2008
 • Machine tool with undisturbed frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2008
 • Specific Features of Innovative Design Control – Valášek, M., 2008
 • Použití LabVIEW při měření mechanických veličin – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Wheel Vertical Forces Distribution as the Source of Vehicle Stabilization – Drobný, V. - Valášek, M., 2008
 • Konstrukce s inteligentním chováním a jejich monitorování – Růžička, M. - Valášek, M. - Šika, Z., - Dvořák, M., 2008
 • Control of Underactuated Mechanical Systems – Neusser, Z. - Valášek, M., 2008
 • Adaptive Controller with Additional Measurement in Machine Tool Control – Strakoš, P. - Böhm, J., - Valášek, M., 2008
 • Experimental Verification of Mechatronic Stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., 2008
 • Experiments with RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z., - Hamrle, V., 2008
 • Optimization of Machine Calibrability Using Evolution of Dissipative Systems – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Vehicle Lateral Dynamic Stability by Limited-Active Nonlinear Suspension Control – Valášek, M. - Drobný, V., 2008
 • Washout Algorithm of Driving Simulators based on Motion Splitting – Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Multiobjective Optimization of Machine Tool Construction by Global Computation in Whole Workspace – Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2008
 • Input Shaping Control with Reentry Commands on Prescribed Duration – Beneš, P. - Valášek, M., 2008
 • TCP Determination of Deformable Sliding Star by Redundant Measurement – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2008
 • Stiffness Reconstruction of 3D Frame by Reduced Redundant Measurements – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2008

2007

 • Mechatronika - základ inženýrství pro 21. století – Valášek, M., 2007
 • Derivation of Conditions for Residual Vibration Suppression by Input Shaping Control – Beneš, P. - Valášek, M., 2007
 • Active Mounting of Machine Tool Feed Drivers – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Influence of Deteriorated Suspension Components on ABS Braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2007
 • Influence of Flexible and Controlled Suspension on Traction of Off-road Vehicles – Valášek, M. - Šika, Z. - Bílkovský, A., - Švéda, J., 2007
 • Influence of Real Properties of Actuators on Pareto set of Vehicle Suspension – Vaculín, O. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Identification of Nonlinear Properties of Controllable Damper by Lolimot Models – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Acceleration Signal as Input of Velocity Loop in Machine Tool Cascade Control Loop – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Evaluation of Global Dynamics of Higher Order – Hornych, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007
 • Flexible Multibody Dynamics Using Flexible Natural Coordinates – Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., 2007
 • Reconstruction of the Elastic Model of 3D Structures from Redundant Measurements – Vampola, T. - Valášek, M. - Šika, Z., - Gráf, S., 2007
 • Simulation of Human Gait over the Elastic Bridge – Valášek, M. - Víšek, M., - Vampola, T., 2007

2006

 • Dynamic Behaviour of Experimental Milling Machine LM-2 Z Axis – Švéda, J. - Sulitka, M. - Novotný, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Sliding Mode Control of Mechatronic Two-Beam System – Nečas, M. - Valášek, M., 2006
 • Time Optimal Control of Machine Tools Considering Drive Dynamics – Hornych, T. - Valášek, M., 2006
 • Calibratability of Parallel Machine Tools and Measuring Machines – Hamrle, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Control Rapid Prototyping of Redundantly Actuated Parallel Kinematical Machine – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T., - Steinbauer, P., 2006
 • Comparison of Flexible Body Dynamics Reduction Techniques – Zavřel, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Multibody Formalism for Real Time Application Using Natural Coordinates and Modified State Space – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 2006
 • Knowledge Support of Simulation Model Development by Reuse – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2006
 • Simulation Model Development in Analogy with Software Emgineering – Valášek, M., 2006
 • New PKM for Five Axes Five Sided Machining – Valášek, M. - Bauma, V., 2006
 • Increase of PKM Positioning Accuracy by Redundant Measurement – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006
 • Engine Real Time Models - Way to a Model Based Predictive Control – Macek, J. - Polášek, M. - Vítek, O. - Doleček, V. - Šika, Z. - Florián, M., - Valášek, M., 2006
 • Intervalové výpočty kinematické přesnosti – Bauma, V. - Valášek, M., 2006
 • Synthesis of Mechanisms of Production Machines – Valášek, M., 2006
 • Improving the Engine Transient Performance using Model-based Predictive Control – Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Takáts, M. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Vávra, J. - Vítek, O., - Doleček, V., 2006
 • Synthesis of a Parallel Kinematical Machine by Evolution of Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Efficient Computation of Antibacklash Space for Redundant PKM – Florián, M. - Valášek, M., 2006
 • Identification of Nonlinear Predictive Model of PKM Sliding Star by LOLIMOT Approach – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Co-simulation of Mechanical and Civil Engineering Systems – Steinbauer, P. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Máca, J., - Šmilauer, V., 2006
 • Application of Input Shaping Control to Drives of Machine Tools – Beneš, P. - Valášek, M., 2006
 • Development of a Biomechanical Model of a Vehicle Occupant – Vaculín, O. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2006
 • Engine Emission Predictive Model for Model Based Predictive Control of Combustion Engine – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Polášek, M., - Macek, J., 2006
 • Automation of Global Dynamics Computation – Šika, Z. - Valášek, M. - Hornych, T., - Nečas, M., 2006
 • Measuring Machine for 6 DOF with Minimized Error Transfer – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006
 • Reconstruction of Parameters of Truss Model from Redundant Measurements – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006
 • Visualisation of Multiobjective Optimization of Mechanical Systems – Vampola, T. - Valášek, M. - Šika, Z., - Lasso Alvear, M., 2006

2005

 • Co-simulation of Multiphysical Models of Civil-Mechanical/ Mechatronical/ Biomechanical System Interaction – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 2005
 • Optimalizace genetickými algoritmy pro soustavy sestavené z kondenzovaných MKP modelů – Zavřel, J. - Valášek, M., - Vampola, T., 2005
 • Mechatronical Beam with Controllable Stiffness, A Vibration Isolation Perspective – Nečas, M. - Valášek, M., 2005
 • Eigenstructure Assignment by Derivative-plus-Acceleration Feedback for Second-order Linear Time-invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2005
 • Soil-friendly Off-road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., 2005
 • Investigation of New Active Electrical Suspension Actuator – Valášek, M. - Honců, J., 2005
 • Redundant Measurement and Calibration of Parallel Kinematical Structures – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Štembera, J., - Hamrle, V., 2005
 • Three Stages Education of Multibody Systems at CTU in Prague – Valášek, M., 2005
 • Exact Input-Output Linearization of General Multibody System by Dynamic Feedback – Valášek, M., 2005
 • Simulation and Control of Tripod – Valášek, M. - Šika, Z., - Zavřel, J., 2005
 • Influence of Controlled Suspension on Truck Stability – Vaculín, O. - Valášek, M., 2005
 • Servomechanism Control with Additional Measurement – Böhm, J. - Valášek, M., 2005
 • MIMO Neuro-Fuzzy Model for Dynamic System Prediction – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2005
 • Influence of Vehicle Tilting on Its Performance – Vaculín, O. - Valášek, M., - Svoboda, J., 2005
 • Predictive Control Applied to Planar Parallel Robots – Belda, K. - Böhm, J., - Valášek, M., 2005
 • State Derivative Feedback by LQR for Linear Time-invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2005
 • Tuhost sférických kloubů se zvýšenou pohyblivostí – Zavřel, J. - Sulamanidze, D., - Valášek, M., 2005
 • Kinematická přesnost octapodu – Bauma, V. - Valášek, M., 2005
 • Implementation of Control in Redundant Parallel Robotic Structures – Belda, K. - Valášek, M., 2005
 • Koncept poddajného mechanismu chapadla robota – Novotný, C. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2005

2004

 • Semi Active Torsional Vibration Suppression – Achtenová, G. - Valášek, M., - Šika, Z., 2004
 • Gradient Flow Approach to Robust Pole Placement by State Derivative Feedback for Time Invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Znalostní podpora kooperativního navrhování – Valášek, M., 2004
 • Rozvoj metod integrovaného inženýrství – Valášek, M., 2004
 • Paralelizace konfiguračního návrhu – Štefan, M. - Valášek, M., 2004
 • Modelování, analýya a urychlení konfiguračního návrhu - příklad čerpadla – Štefan, M. - Valášek, M., 2004
 • Tripod: modelování, řízení, identifikace – Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2004
 • Kalibrace strojů s paralelní kinematickou strukturou – Šika, Z. - Štembera, J., - Valášek, M., 2004
 • Podpora integrovaného návrhu znovupoužitím - příklad kolejového vozidla – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2004
 • Aktivní a poloaktivní tlumení mechanického kmitání – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2004
 • Vícekriteriální optimalizace – Valášek, M., 2004
 • Metodika tvorby agregovaného návrhového modelu - příklad kritických otáček míchadla – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stroje s patalelní kinematickou strukturou – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2004
 • Semi-Active versus Active X-Friendly Vehicle Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., 2004
 • Automated Assembly of FEM Models of Machine Component in Kinematic Joints – Valášek, M. - Zavřel, J., - Vampola, T., 2004
 • Experiments With Design Best Practices – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Coovi, A., 2004
 • Knowledge Support Of Design Rationale Reuse – Valášek, M. - Coovi, A., 2004
 • Advanced Design Methodology And Tools - The Key For Increased Innovation Potential: Trijoint Case Study – Valášek, M., 2004
 • Study Of Concepts Of Parallel Kinematics Machines For Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2004
 • Knowledge Support Of Cautious Sharing Of Knowledge For Simulation Model Assembly – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Trejtnar, L., 2004
 • Nonlinear versus Linear Control of Semi-Active Vibration Isolation – Šika, Z. - Valášek, M., 2004
 • Reduction of Corrugation by Semi-Active Track – Vaculín, O. - Valášek, M., - Preumont, A., 2004
 • New Mechatronic Actuator For Vibration Isolation – Honců, J. - Valášek, M., 2004
 • Structured Model Based Control of Redundant Parallel Robot Kinematics – Belda, K. - Píša, P. - Bohm, J., - Valášek, M., 2004
 • Based Control For Parallel Robot Kinematics – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2004
 • Direct Nonlinear Synthesis of Semi-Active Control – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2004
 • Semi-Active Vibration Absorber – Kejval, J. - Valášek, M., 2004
 • New Semi-Active Actuator Based on Linear Electric Drive – Honců, J. - Valášek, M., 2004
 • Semi-active Torsional Vibration Suppression – Achtenová, G. - Valášek, M., - Šika, Z., 2004
 • Semi-Active Bridge-Friendly Truck Suspension – Máca, J. - Smilauer, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2004
 • Computational Tool for Global Dynamics Problem Solution – Valášek, M. - Šika, Z., - Baumruk, E., 2004
 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspension – Máca, J. - Smilauer, V., - Valášek, M., 2004
 • Concept, Design and Evaluated Poperties of TRIJOINT 900H – Petrů, F. - Valášek, M., 2004
 • Toward a knowledge-based system for engineering design – Agassounon Coovi, A. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2004
 • PKM Calibration by Redundant Measurements – Valášek, M. - Šika, Z., - Štembera, J., 2004
 • Eigenstructure Assignment by Derivative-Plus-Acceleration Feedback for Second order Linear Time Invariant Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Anti-Sway Rotational Crane (derrick) – Zavřel, J. - Valášek, M., 2004
 • Design and Development of Break-Through Parallel Kinematic Machines – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • The Innovative Potential of Redundantly Actuated PKM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Šika, Z., 2004
 • Global Chassis Control: Integration Synergy of Brake and Suspension Control for Active Safety – Valášek, M. - Vaculín, O., - Kejval, J., 2004
 • Model Based Predictive Control of Combustion Engine, – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M., - Macek, J., 2004
 • Nonlinear Control of Crane Manipulator – Kittnar, Z. - Valášek, M., 2004
 • Modelling and Control of Snake-Like Robot – Spurný, J. - Valášek, M., 2004
 • Nonlinear Control of Magnetic Bearing – Valášek, M., 2004
 • Acceleration Feedback Control BasedOn Linear Quadratic Regulator For Active Vibration Suppression, – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Redundant Actuation and Redundant Measurement: The Mechatronic Principles for Future Machine Tools, – Valášek, M., 2004
 • Kinematická přesnost redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stiffness Comparison Of Planar Parallel Kinematic Machines Of Star Type – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Identification of Manipulator Object Mass Properties – Šika, Z. - Valášek, M., 2004
 • Problémy nekolokovaného řízení poddajných servosystémů – Nečas, M. - Valášek, M., 2004
 • Massive Parallelization Of Elastostatic Problems – Valášek, M., 2004
 • Parallelization Of Flexible Multibody Formalism – Valášek, M., 2004
 • Mechanism Synthesis As Control Problems – Valášek, M. - Šika, Z., 2004

2003

 • Dynamic Interaction of Trucks and Bridges – Máca, J. - Valášek, M., 2003
 • Parametric Solutions of Eigenstructure Assignement by State-Derivative Feedback for Linear Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2003
 • Bridge - Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Máca, J. - Kejval, J., - Šmilauer, V., 2003
 • Pareto Set Determination And Manipulation From Multiobjective Optimization – Valášek, M. - Šika, Z., 2003
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2003
 • Multibody Dynamics without Analytical Mechanics – Valášek, M., 2003
 • Design And Properties Of Octaslide Redundant Parallel Kinematics – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2003
 • Error Sensitivity of Redundant Calibration of Parallel Kinematics Machines – Valášek, M. - Štembera, J., - Šika, Z., 2003
 • Nonlinear Identification for Improvement of Vehicle Suspension Control – Valášek, M. - Šika, Z., - Štefan, M., 2003
 • Predictive Model for Diesel Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M., - Macek, J., 2003
 • Influence of Controllable Shock Absorber Dynamics on Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Kejval, J., 2003
 • Measurement of Controllable Shock Absorber for Dynamic Identification and Evaluation of Its Force Control – Valášek, M. - Šika, Z. - Zubek, T. - Steinbauer, P., - Kejval, J., 2003
 • A Toolkit and Methodology to Support the Collaborative Development and Reuse of Engineering Models – Mulholand, P. - Zdráhal, Z. - Valášek, M. - Sainter, P. - Koss, M., - Trejtnar, L., 2003
 • Supporting the Sharing and Reuse of Modelling and Simulation Engineering Knowledge – Mulholland, P. - Zdráhal, Z. - Valášek, M. - Sainter, P. - Koss, M., - Trejtnar, L., 2003
 • Kinematika zkušebních plošin – Bauma, V. - Valášek, M., 2003
 • Princip redundantního měření pro on-line kalibraci a pro zvýšení přesnosti určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M. - Štembera, J. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Nové kinematické struktury paralelních mechanismů – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Znalostní metody urychlení návrhového postupu – Štefan, M. - Valášek, M., 2003
 • Non-Redundant and Redundant Calibration Methods of Machine Centre With Parallel Kinematics TRIJOINT 900 H – Valášek, M. - Šika, Z., - Štembera, J., 2003
 • Kalibrace obráběcího stroje s paralelní kinematikou TriJoint 900H – Valášek, M. - Šika, Z. - Kejval, J., - Petrů, F., 2003
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M., 2003
 • Local Dynamics of Parametric Design Based on Numerical Sensitivity Analysis – Štefan, M. - Valášek, M., 2003
 • Concurrent Engineering Design Based on Sensitivity Analysis of Design Network – Štefan, M. - Valášek, M., 2003
 • Knowledge Support Of Simulation Model Reuse, In: Proc. of Advanced Engineering Design AED 03 – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., 2003
 • Concurrent Design of Railway Vehicles – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Kolář, J., - Dvořák, J., 2003
 • Knowledge Support of Simulation Model Reuse – Valášek, M. - Šika, Z. - Zdráhal, Z., - Steinbauer, P., 2003
 • Parallel Kinematics - Challenge of Mechatronics for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003
 • Nonlinear Semi-Active Control of Vibration Isolation – Šika, Z. - Valášek, M., 2003
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., 2003
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003
 • Design of Nonlinear Control of Nonlinear Multibody Systems – Valášek, M., 2003
 • Modely kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Barla, J. - Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Wůdy, T., 2003

2002

 • Framework of Knowledge Support of Simulation in Engineering – Valášek, M. - Zdráhal, Z., - Mulholland, P., 2002
 • Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2002
 • Solutions of Forward Kinematics of Redundant Parallel Robot for Predictive Control – Belda, K. - Valášek, M., - Bohm, J., 2002
 • Znalostní podpora simulací v integrovaném návrhu vozidel kolejové dopravy – Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2002
 • Paralelní manipulátor s přímým hydraulickým pohonem – Andrlík, V. - Jakubský, O. - Steinbauer, P. - Talácko, J. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2002
 • Optimalizace kinematické struktury paralelních kinematik-případová studie Octaslide a Tripod – Bauma, V. - Jakubský, O. - Šika, Z. - Talácko, J., - Valášek, M., 2002
 • Implementace znalostního rádce – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2002
 • Výzkum metodik návrhu redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2002
 • Decentralized and Centralized Control of Redundant Parallel Robot Constructions – Bohm, J. - Belda, K., - Valášek, M., 2002
 • The Direct Kinematics of Redundant Parallel Robot for Predictive Control – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2002
 • Kinematická analýza vlastností zkušebních plošin – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2002
 • Formalismy sestavení pohybových rovnic soustavy mnoha těles a automatické derivování – Němeček, M. - Valášek, M., 2002
 • Syntéza a experimentální ověření řízeného dynamického hltiče – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2002
 • Extended Knowledge Model of Parametric Design for Concurrent Engineering – Štefan, M. - Valášek, M., 2002
 • Time Response Prediction of Nonlinear Systems by Their Nonlinear Identification – Štefan, M. - Valášek, M., - Šika, Z., 2002
 • Prototype Implementations of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., 2002
 • Force Control of Variable Shock Absorber – Valášek, M. - Šika, Z. - Kejval, J. - Honců, J., - Steinbauer, P., 2002
 • Design and Control of Under-Actuated and Over-Actuated Mechanical Systems-Challenges of Mechanics and Mechatronics – Valášek, M., 2002
 • Computer Aided Configuration Design of Internal Combustion Engines - CED System. SAE Paper 2002-01-0903 – Macek, J. - Valášek, M., 2002
 • Design of Nonlinear Control of Nonlinear Multibody Systems – Valášek, M., 2002
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., 2002
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002
 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2002
 • Increased Innovation Potential by Concurrent Engineering Design Methodology - A Case Study at Kovosvit – Valášek, M. - Čížek, V., - Petrů, F., 2002
 • Redundantly Actuated Parallel Structures - Principle, Examples, Advantages – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002
 • Control and Calibration of Redundantly Actuated Parallel Robots – Valášek, M. - Belda, K., - Florián, M., 2002
 • Spherical Joint with Increased Mobility for Octapod – Valášek, M. - Sulamanidze, D., - Bauma, V., 2002
 • Redundant Parallel Robots-New Perspectives, Mechatronics Design and Control Challenges – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002
 • Control of Truck Suspension as Bridge-Friendly – Valášek, M. - Kejval, J., - Máca, J., 2002

2001

 • Design best Practices for Concurrent Engineering – Valášek, M., 2001
 • Mechatronics in Prague – Valášek, M., 2001
 • Das Potential von geregelten LKW-Fahrwerken zur Fahrweg-Schonung – Valášek, M. - Schwartz, W., 2001
 • Multi-Objective Semi-Active Truck Suspension by Spatial Decomposition – Vaculín, O. - Valášek, M., 2001
 • Limited-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Mechatronika na ČVUT – Valášek, M., 2001
 • Sliding Delta - New Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2001
 • Usage of Knowledge Models in Engeneering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., 2001
 • Experiments with Semi-Active Truck Suspension Prototype – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2001
 • Multi-Objective Vibration Suppression – Valášek, M. - Vaculín, O., 2001
 • Co-Simulation Strategies – Valášek, M., 2001
 • Verification of Nonlinear Synthesis of Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Implementation of Pump Design Knowledge Model in OCML – Valášek, M. - Štefan, M., 2001
 • Řešení aktivního tlumení vibrací hnacího ústrojí vozidel – Tůmová, G. - Valášek, M., 2001
 • Active and Semiactive Damping of Torsion Oscillation of Car Powertrains – Tůmová, G. - Valášek, M., 2001
 • Optimisation of Dynamic Behavior of Truck Powertrain – Tůmová, G. - Valášek, M., 2001
 • Semi-Active Vibration Absorber - Theoretical and Experimental Investigation – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Laser CCD Motion Sensor - Kinematic Analysis and Synthesis – Valášek, M. - Sýkora, T., 2001
 • Laser Interferometer Based Calibration Technique for Multi-Pods Parallel Structures – Valášek, M., 2001
 • Bridge-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Design Methodology for Controlled Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., 2001
 • Design Methodology for Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Interaction Control of Redundant Servos – Valášek, M. - Dlabal, P., 2001
 • Computionally Trackable Simulation of a Time Varying Dynamic System – Bagheri, A. - Valášek, M., 2001
 • Optimal Control of Multibody Systems Described by Redundant Coordinates – Valášek, M. - Roubíček, M., 2001
 • Knowledge Supported Conceptual Contorl Design Methodology of Mechatronic Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Zdráhal, Z., 2001
 • Design Case Study of Redundant Sliding Delta Robot – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Knowledge Supported Design and Reuse of Simulation Models – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., 2001
 • Range, Accuracy and Linearity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., 2001
 • Computional Complexity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., 2001
 • Analysis of Required Driving Force Distribution in Redundant Parallel Robots – Šika, Z. - Valášek, M., 2001
 • Computional Complexity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., 2001
 • Concept of Computer Aided Internal Combustion Engine Design at Configuration Level – Macek, J. - Valášek, M., 2001
 • New Constriction a Joint of the Parallel Robot – Sulamanidze, D. - Valášek, M., 2001
 • The Antibacklash Task in The Path Control of Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Valášek, M., - Böhm, J., 2001
 • Study of Control of Planar Redundant Paralel Robot – Belda, K. - Böhm, J., - Valášek, M., 2001

2000

 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2000
 • Synthesis of Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2000
 • Redundant Parallel Robots - A New Concept for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Mechatronic Automotive Suspension as Friendly Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • Redundantly Actuated Parallel Kinematics - New Concept for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • The Need and Limits of Co-Simulation Strategies – Valášek, M., 2000
 • Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension: Choice of Control Law, Experimental Verification, Implementation, Results – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • EU - Project Copernicus: Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension: Outline, Goals, Methodology, Simulation Tools, Simulation – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • New Direct Synthesis of Nonlinear Optimal Control of Semi-Active Suspensions – Valášek, M. - Kejval, J., 2000
 • Multi-Objective Control of Semi-Active Truck Suspension – Vaculín, O. - Valášek, M., - Kortum, W., 2000
 • Prototype Implementation of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., 2000
 • Knowledge Models in Engineering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., 2000
 • Design and Simulation of Predictive Control of Drives of Planar – Böhm, J. - Belda, K., - Valášek, M., 2000
 • Corrugation Redunction by Semi-Active Track – Valášek, M. - Preumont, A., - Vaculín, O., 2000
 • Knowledge-Based Approach for Concurrent Engineering – Valášek, M. - Štefan, M., 2000
 • Massive Parallelization of Flexible Multibody Dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000
 • Third Dynamic Problem – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Integrating Approach to Mechanical Engineering Design – Macek, J. - Valášek, M., 2000
 • New Lump Mass Model – Valášek, M. - Vampola, T., 2000
 • NQR – Valášek, M., 2000
 • Octapod – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Pump Design Network – Valášek, M. - Štefan, M., 2000
 • Control of Redundant Drives – Florián, M. - Valášek, M., 2000
 • Friendly Trucks – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2000
 • Non-Linear Control of Human Muscles – Šika, Z. - Valášek, M., - Klvaňová, M., 2000
 • Calibration of Redundant Parallel Robot Octapod – Valášek, M. - Miláček, S., 2000
 • Non-Linear Control of Magnetic Bearing – Valášek, M., 2000
 • Active Vibration Suppression of a Machine – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2000
 • Synthesis of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Bauma, V. - Miláček, S. - Spurný, J. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000
 • Anti-Backlash Control of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Florián, M., 2000
 • Mathematical Model of Trucks Powertrains – Tůmová, G. - Valášek, M., 2000
 • Řešení kmitání lineárních diskrétních soustav pomocí Matlabu – Tůmová, G. - Valášek, M., 2000
 • Obecné diskretizační schéma 2D kontinua – Vampola, T. - Valášek, M., 2000

1999

 • Evaluation of Dynamic Capabilities of Machines and Robots – Valášek, M. - Šika, Z., 1999
 • Real Properties of Controllable Dampers – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1999
 • Spatial Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 1999
 • Road-Friendly Trucks – Valášek, M. - Kortum, W., 1999
 • Methodologies for Coupling Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Gordon, T. - Howel, M., - Vand de Sand, A., 1999
 • Software Tools for Mechatronic Vehicles Design Through Modelling and Simulation – Valášek, M. - Breedveld, P. - Šika, Z., - Vampola, T., 1999
 • The 4th IAVSD Herbertov Workshop: Objectives, Issues, Summary of Results – Valášek, M. - Kortum, W., 1999
 • Synthesis Methods for Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 1999
 • Nonlinear Control of Multibody Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., 1999
 • Massive Parallelization of Rigid and Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T., - Pejsar, J., 1999
 • The Experience with Optimization of Highly Non-Linear Dynamic Systems by Genetic Algorithms in MATLAB Environment – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 1999
 • Massively Parallelized Multibody Formalisms. Fantastic Dream or Future Reality – Valášek, M., 1999
 • Development of Semi-Active Road-Friendlly Truck Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., 1999
 • Kinematics Accuracy of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 1999
 • Calibration of Parallel Robots – Valášek, M. - Nečas, M., 1999
 • Active and Semiactive Damping of Machine Vibration – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 1999
 • Control of Redundantly Actuated Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Florián, M., 1999
 • Mechanotronics: Common Misunderstanding and Specialized Methodology – Valášek, M., 1999
 • Mechanotrinics: Common Misunderstanding and Specialized Methodology – Valášek, M., 1999
 • Interfacing of CAE Tools – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Baněček, J., 1999
 • Interfacing of CAE Tools – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Baněček, J., - Vaculín, O., 1999
 • Initial Methodology for Concurrent Engineering – Macek, J. - Valášek, M., 1999
 • Knowledge Based System for Engineering Design Combined with Traditional CAE Tools – Valášek, M. - Baněček, J., 1999
 • Matematika a mechanika – Stejskal, V. - Valášek, M., 1999

1998

 • System for Manufacturability of Formed Parts – Čermák, J. - Král, M., - Valášek, M., 1998
 • Fuzzy Optimal Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., 1998
 • Modelling Expertise for Selecting Manufacturing Technology – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1998
 • Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Kortum, W. - Valášek, M., 1998
 • New Concept of Active Multiple-Frequency Vibration Suppression Technique – Valášek, M. - Olgac, N., 1998
 • New Concept of Active Multiple-Frequency Vibration Suppression Technique – Valášek, M. - Olgac, N., 1998
 • MATLAB/Simulink Connection with Commercial Packages SIMPACK and UFO – Steinbauer, P. - Valášek, M., 1998
 • Mechatronic System Design Methodology - Initial Principles Based on Case Studies – Valášek, M., 1998
 • Selection of Bearing Type – Horák, J. - Valášek, M., 1998
 • Devices for Controlled Dissipation of Energy – Vaculín, O. - Valášek, M., 1998
 • Modelling and Implementation of Bearing Design in OCML – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Bauma, V., 1998
 • Knowledge-Based Selection of Metal Forming Technology – Čermák, J. - Valášek, M., 1998
 • Konkrétní výsledky spolupráce Katedry mechaniky FSI ČVUT s průmyslem – Stejskal, V. - Valášek, M., 1998
 • Možnosti využití znalostí Katedry mechaniky FSI ČVUT – Stejskal, V. - Valášek, M., 1998
 • Influence of Replacement of Rigid Car Frame by Elastic Frame in Process of Car Dynamic – Tobolář, J. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Valášek, M., 1998
 • Road Friendly Control Concepts of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 1998
 • Robust Optimal Control of Vehicle Suspension – Vaculín, O. - Valášek, M., 1998
 • Fuzzy Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., 1998
 • Poloaktivní tlumení vibrací strojů – Valášek, M. - Kejval, J., 1998
 • Kinematická syntéza prostorového paralelního redundantního robota – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 1998
 • Nonlinear Control for Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., 1998

1997

 • Design of Robust Control for Suppresion of Mechatronics Systems – Vaculín, O. - Valášek, M., 1997
 • New Concept of Redundant Parallel Manipulator – Valášek, M. - Šika, Z. - Miláček, S., - Bastl, P., 1997
 • Dynamic Limits Computation of Redundant Parallel Robots – Kozánek, J. - Zolotarev, I. - Valášek, M., - Šika, Z., 1997
 • Robust Controller for Suppression of Mechanical System's Vibration – Vaculín, O. - Valášek, M., 1997
 • Theory of Optimal Control Extended for Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., 1997
 • Current State of Mechatronics Research Projects at DM FME CTU – Valášek, M. - Vaculín, O., - Šika, Z., 1997
 • Case Studies of Mechatronic System Development – Valášek, M., 1997
 • Synthesis and Analysis of Planar Parallel Robot – Šika, Z. - Valášek, M. - Miláček, S., - Bastl, P., 1997
 • Development of Semi-Active Truck Suspension – Valášek, M. - Babic, M. - Šika, Z., - Magdolen, L., 1997
 • Experiments with Applying Konwledge Based Techniques to Parametric Design – Valášek, M. - Zdrahal, Z., 1997
 • Active Controlled Structures as the Innovative Basis on Mechatronic Products. Case Studies – Valášek, M., 1997
 • Dynamic Model of Truck for Suspension Control – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Kovanda, J., 1997
 • Computationally Tractable Stabilization of Time-Varying Systems – Bagheri, A. - Valášek, M., 1997
 • Design of Semi-Active Control of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Stejskal, V., 1997
 • Development and Implementation of Anti-Sway Gantry Crane Control – Valášek, M., 1997
 • Simulation Model of Passive and Semi-Active Truck Suspension – Šika, Z. - Vaculín, O. - Valášek, M., - Stejskal, V., 1997
 • Simulation Tool for Mechatronical Design – Vaculín, O. - Valášek, M., 1997
 • Pole-Placement Stabilization of Time-Varying Systems – Bagheri, A. - Valášek, M., 1997
 • Rack-Stacker Active Damping by Time-Varying Feedback – Bagheri, A. - Valášek, M., 1997
 • Exploiting the Structure of Parametric Design Problems for Simplifying Problem Solving Methods – Valášek, M. - Zdrahal, Z., 1997
 • Properties of Planar Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Šika, Z., - Miláček, S., 1997
 • Extended Ground Hook Control of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1997

1996

 • Ground Hook for Semi-Active Damping of Truck's Suspension – Valášek, M. - Novák, M., 1996
 • Cooperation with Industry in Mechatronic at DM FME CTU Prague – Valášek, M., 1996
 • Optimal Control of Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., 1996
 • A New Concept of Semi-Active Control of Truck's Suspension – Novák, M. - Valášek, M., 1996
 • Development of Redundant Parallel Robot – Šika, Z. - Miláček, S., - Valášek, M., 1996
 • Příspěvek k řešení pracovního prostoru paralelního redundantního robota – Kozánek, J. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zolotarev, I., 1996
 • Analýza a syntéza globálních kinematických vlastností redundantního paralelního robota – Šika, Z. - Valášek, M., 1996
 • Position and Velocity Control of Gantry Crane – Valášek, M. - Miláček, S. - Dedouch, K. - Kozánek, J., - Zolotarev, I., 1996
 • Simulation of Controlled Multi-Cable Gangry Crane – Pejsar, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 1996
 • Parallelization of Multibody Formalism – Šika, Z. - Valášek, M., 1996
 • Optimalizace pohybu mechantronických soustav – Valášek, M., 1996
 • Extended Concept of Ground Hook Control – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1996
 • Efektivní algoritmus sestavení pohybových rovnic systému mnoha poddajných těles – Vampola, T. - Valášek, M., 1996

1995

 • Criteria Formulation for Comparative Study of Parallel and Serial Robots – Valášek, M., 1995
 • Optimalization of Prosthesis of Cross Ligaments of a Knee Joint – Stejskal, V. - Valášek, M. - Plačková, Z., - Kasahara, M., 1995
 • Input Shaping Control of Mechatronical Systems – Valášek, M., 1995
 • Computer Aided Flexible Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V. - Vaculín, O., - Šíka, Z., 1995
 • Problem Solving Techniques for Engineering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., - Sabol, T., 1995
 • Input Shaping Control of Mechatronical Systems - Case Study of Crane Control – Valášek, M., 1995
 • Laboratory for Interdisciplinary Studies of Mechatronics – Stříbrský, A. - Hyniová, K. - Honců, J., - Valášek, M., 1995
 • Dynamics of Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Vampola, T., 1995
 • Pole Placement for MIMO Time-Varying Non-Lexicografic-Fixed Linear Systems – Olgac, N. - Valášek, M., 1995
 • Efficient Symbolic Dynamic Multibody Formalism – Valášek, M., 1995
 • New Control Concept for Semiactive Damping of Truck Suspension – Valášek, M., 1995
 • Applicability of Inventive Engineering to Mechatronics – Valášek, M., 1995
 • Pole Placement for Linear MIMO Time-Varying Non-Lexicographic-Fixed Systems – Valášek, M., 1995
 • Dynamics of Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Vampola, T., 1995
 • Kinematický model lidského kolena pro náhradu křížových vazů – Valášek, M. - Stejskal, V., 1995
 • Řízení jeřábu pro potlačení kývání břemene – Valášek, M., 1995
 • Regálový zakladač s řízeným uklidněním kmitů při dojezdu – Miláček, S. - Valášek, M., 1995

1994

 • Dynamic of Flexible Multibody Systems – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 1994
 • Composite Rigid Body Formalism for Flexible Multibody Systems – Vampola, T. - Valášek, M., 1994
 • Synthesis of Lyaponov Function for Nonlinear Systems – Valášek, M., 1994
 • Antisway Control of Crane – Valášek, M. - Dedouch, K. - Miláček, S. - Kozánek, J. - Zolotarev, I., - John, J., 1994
 • Courses on Mechanics and Application of Software Package FAMULUS – Stejskal, V. - Valášek, M., - Znamenáček, J., 1994
 • Antisway Control of Crane by Input Shaping – Valášek, M., 1994
 • Efektivní způsob sestavení pohybových rovnic soustavy mnoha těles s uvažováním jejich poddajnosti – Vampola, T. - Valášek, M., 1994
 • Efektivní algoritmus výpočtu vázaných mechanických systémů s uvažováním poddajnosti – Vampola, T. - Valášek, M., 1994
 • Electrical Networks, Multibody Formalism and Mechatronic Systems – Valášek, M., 1994
 • Recursive Formalism for Flexible Multibody Systems – Znamenáček, J. - Valášek, M., 1994
 • Parallelization of Multibody Formalism Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., 1994
 • Recursive Formalisms for Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Vampola, T., - Znamenáček, J., 1994
 • Mechanical Sensors of Load Position of a Crane – Valášek, M. - Dedouch, K. - Miláček, S. - Kozánek, J., - Zolotarev, I., 1994
 • Inventive Engineering as Basis of Design Methodology for Mechatronics – Valášek, M., 1994
 • Simulation of Mechatronic Systems as System with Different Physical Nature – Valášek, M., 1994
 • Electronic Textbook of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V., 1994
 • Efficient Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V., - Šika, Z., 1994
 • Generalization of Ackermann's Formula for Linear MIMO Time-varying System – Valášek, M., 1994

1993

 • OKAM2-general Kinematic Analysis. ODAM-general Dynamic Analysis – Stejskal, V. - Valášek, M., 1993
 • Kombinace parametrické metody a popisu v přirozených souřadnicích při dynamické analýze soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M., 1993

?

 • Physical Implementation of Ground Hook as Tire Damping Device and Influence on Vehicle Dynamics – Valášek, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Přepážka pro snížení přenosu hluku – Valášek, M., 2018
 • Zařízení pro úhlové kompenzace – Valášek, M., 2018
 • Zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2018

2017

 • An apparatus for opening and closing a lid pivotally connected to a frame, especially a car boot lid – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., 2017
 • Přepážka pro snížení přenosu hluku – Valášek, M., 2017
 • Zařízení pro manipulaci s poddajnými tělesy – Valášek, M., 2017
 • Způsob řízení tlumicí síly hydraulického tlumiče a hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2017
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2017
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., 2017
 • Způsob provádění alespoň dvou po sobě následujících operací na obráběcím stroji – Valášek, M., 2017
 • Zařízení pro úhlové kompenzace – Valášek, M., 2017
 • Způsob řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2017
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2017

2016

 • Způsob nastavení polohy manipulačních ramen na nosném rámu a manipulační ramena pro uchycení technologických nebo měřicích prostředků – Valášek, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P., - Kašpárková, T., 2016
 • Device for a body's spherical motion control – Valášek, M., 2016
 • Supporting structure for repositionable and reconfigurable manipulating arms – Valášek, M. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P - Kašpárková, T. - Růžička, M., - Uher, O, 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., 2016
 • Zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, O, 2016
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., 2016

2015

 • Vícevřetenový obráběcí stroj – Valášek, M., 2015
 • Upevňovací prvky komponent pro stavebnice mechanismů – Nečas, M. - Valášek, M., - Pelikán, J., 2015
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2015
 • Silový aktuátor – Valášek, M. - Bauma, V., - Zicha, J., 2015
 • Způsob a zařízení pro laditelné akustické buzení struktur – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Moša, J., 2015
 • Zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, Ondřej, 2015

2014

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., 2014
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M., 2014
 • Způsob a zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké nepřístupné spáře – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vampola, T. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., 2014
 • Zařízení tlumiče s nekonvenčními charakteristikami – Valášek, M., 2014
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2014
 • Zařízení pro měření polohy koncového efektoru, zvláště manipulátoru nebo obráběcího stroje – Valášek, M., 2014
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2014
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2014
 • Protipovodňová zábrana – Beck, Z. - Kofránek, J., - Valášek, M., 2014

2013

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., 2013
 • METHOD AND APPARATUS FOR MEASUREMENT AND/OR CALIBRATION OF POSITION OF AN OBJECT IN SPACE – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • DEVICE FOR A MOVING OBJECT'S VIBRATION DAMPING – Valášek, M. - Mikulec, M., 2013
 • DEVICE FOR A MOVING OBJECT'S VIBRATION DAMPING – Valášek, M. - Mikulec, M., 2013
 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, Ondřej, 2013
 • Zařízení pro redundantní optické měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M., - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro měření polohy koncového efektoru, zvláště manipulátoru nebo obráběcího stroje – Valášek, M., 2013
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2013
 • Zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2013
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., 2013

2012

 • Robotické obráběcí centrum – Valášek, M. - Nečas, M., - Binnar, Lumír, 2012
 • Zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké spáře – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., 2012
 • Zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2012
 • Způsob zvyšování účinnosti vysokotlaké části oběhu zážehového motoru zejména v částečném zatížení a zařízení k provádění tohoto způsobu – Macek, J. - Takáts, M. - Valášek, M., - Miklánek, Ľ., 2012
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012
 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, O., 2012
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., 2012

2011

 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., 2011
 • Vzpěra, zvláště suvná nebo otočná vzpěra výrobních strojů – Valášek, M. - Švéda, J., 2011
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2011

2010

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v navazujících prostorech – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2010

2009

 • Způsob a zařízení pro určení rozměrů, zvláště při teplotních deformacich paralelních mechanismů – Valášek, M., 2009
 • Způsob a zařízení pro určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M., 2009
 • Způsob a zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2009

2008

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008
 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění, a/nebo manipulaci a/nebo měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008

2007

 • Zařízení pro tlumení vibrací pohybujícího se objektu – Valášek, M. - Mikulec, M., 2007
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., 2007

2006

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006

2004

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004

2003

 • Způsob a zařízení pro určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M., 2003
 • Způsob a zařízení pro určení rozměrů, zvláště při teplotních deformacich paralelních mechanismů – Valášek, M., 2003

2002

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and-or Manipulation and-or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002

2001

 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění a manipulaci a měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Vampola, T., - Bauma, V., 2001

1999

 • Víceramenné zařízení pro obrábění, měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., 1999

1998

 • Zařízení pro poloaktivní tlumení vibrací – Valášek, M., 1998
 • Zařízení pro poloaktivní tlumení vibrací – Valášek, M., 1998
 • Zařízení pro obrábění,měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., 1998
 • Osmiramenné zařízení pro obrábění,měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 1998

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Pokročilý asistenční systém pro parkování a couvání s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Kraus, K. - Volech, J. - Sýkora, V., - Kuděla, L., 2018
 • WP08 - výsledek na stroji - TAJMAC-ZPS-2018 Spolupráce více os a více strojů - vícevřetenový automat – Valášek, M. - Poláček, L., - Švéda, J., 2018

2015

 • Nástroj pro robustní a prediktivní řízení nelineárních subsystémů spalovacího motoru v reálném čase – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2015
 • Experimentální ověření pokročilých tlumičů podvozků vozidel – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2015
 • Hybridní kompozitová3D-cell struktura s aktivním tlumením vibrací – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, Ondřej, 2015
 • Experiments hardware-in-the-loop and on the road of advanced dampers of vehicle suspensions – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2015
 • Stroj s plovoucím principem pro více stupňů volnosti – Valášek, M. - Zavřel, J. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Štorkán, J., - Smolík, J., 2015
 • Redundantní měřicí a kalibrační zařízení – Švéda, J. - Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Koubek, J. - Diviš, I. - Smrž, M., - Smolík, J., 2015

2014

 • Aktuátor vzpěry zadního víka – Musil, M. - Valášek, M. - Prda, T. - Kuděla, L. - Hrnko, L. - Gazda, M. - Zavřel, J., - Steinbauer, P., 2014
 • Experimentální ověření stanovení rozsáhlých akustických tlakových polí v interiérech a exteriérech vozidla. – Valášek, M. - Vampola, T., 2014

2013

 • Experimentální stanovení povrchových vibrací struktur. – Valášek, M. - Neusser, Z., - Vampola, T., 2013
 • Funkční vzorek rekonfigurovatelné obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Pelikán, J. - Valášek, M., - Mráz, L., 2013
 • Vláknový HexaSphere – Valášek, M. - Rada, V. - Svatoš, P., - Zicha, J., 2013
 • Torzni podaktuovaná soustava – Valášek, M. - Beneš, P., - Pelikán, J., 2013

2012

 • Nafouknuté robotické rameno – Valášek, M. - Ridl, V., - Růžička, M., 2012
 • Mezirobotický interface – Valášek, M. - Nečas, M., 2012

2011

 • Device for testing of dynamic stiffness of composite rams – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2011
 • Hydraulic testing machine of air spring - shock absorber Avalon – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2011
 • Quarter car with controlled suspension for HIL testing – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Šika, Z., 2011
 • Safe football goal – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2011
 • Laboratorní model horizontálního obráběcího stroje TriJoint – Zavřel, J. - Řápek, L., - Valášek, M., 2011
 • Lineární elektrický pohon pro ovládání vláken – Valášek, M., 2011
 • Kompozitový nosník aktivně tlumený vlákny – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2011
 • Kompozitový nosník s mechatronickou tuhostí – Smrž, M. - Valášek, M., 2011
 • Mechatronická tuhost trubka v trubce – Nečas, M. - Valášek, M., 2011
 • Rám s přestavitelnými přísavkami a aretací průmyslovým robotem – Valášek, M. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kašpárková, T., - Kukula, P., 2011
 • RedCaM Quatro - zařízení pro měření přesnosti pracovního prostoru v 6DOF - 1. generace – Beneš, P. - Švéda, J. - Diviš, I. - Koubek, J., - Valášek, M., 2011

2010

 • Nekývající portálový jeřáb – Zavřel, J. - Řápek, L., - Valášek, M., 2010
 • Experimental stand for measurement of dynamical and energetic characteristics of linear motor – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Honců, J., 2010

2009

 • Stand pro zkoušení a identifikaci tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2009
 • Nosník s aktivním tlumením – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • HexaSphere - Sledovací mechanismus – Karásek, M. - Svatoš, P. - Zuzánek, P. - Valášek, M. - Zicha, J., - Krsek, P., 2009

2008

 • Stand pro měření dynamiky tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2008
 • Octapod – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 2008
 • Sliding Delta – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2008
 • HexaSphere – Valášek, M. - Karásek, M. - Zicha, J., - Večeřa, F., 2008
 • Sliding Crosshead – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Vampola, T., - Píša, P., 2008
 • Prototyp aktivního tlumení vibrací dynamickým hltičem – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., 2008

2007

 • Redundantní paralelní kalibrační a měřicí stroj RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2007
 • Redundantní paralelní experimentální stroj Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T. - Bauma, V. - Vampola, T., - Steinbauer, P., 2007

2006

 • Mechatronický nosník – Nečas, M. - Valášek, M., 2006

2000

 • Prototype of Active Vibration Absorber – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000

1998

 • Prototype of Semi-Active Road-Friendly Truck (Truck Equipped by Controllable Shock Absorbers) – Valášek, M. - Kortum, W. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Schwartz, W., 1998

?

 • TriJoint900H - industrial prototyp – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., ?

Software

2017

 • Softwarové nástroje hluku a vibrací navrhování vozidel pro systém DASY. – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2017
 • Softwarové nástroje navrhování integrovaných podvozku vozidel pro systém DASY – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2017
 • Software pro analýzu kontaktu v prevodovkách s ozubenými koly pro simulaci vibrací a hluku – Neusser, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Achtenová, G., 2017

2016

 • Software pro simulaci virtuální části modelu řízeného integrovaného podvozku a pro rozhraní mezi simulačním modelem a fyzickou částí modelu hardware-in-the-loop – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2016

2015

 • Výpočet objektivního hodnocení celkového vibračního pohodlí – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Automatická identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M., - Smolík, J., 2015

2013

 • Software pro řízení pohybu robotů s kompenzací deformace – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., 2013

2012

 • Software pro řízení rekonfigurovatelně obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., 2012

2011

 • Objektivní hodnocení ovladatelnosti vozidla neuronovou sítí – Pelikán, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2011
 • Control of mechatronic stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., 2011

2010

 • Dopředná kinematická transformace PKM strukturní aproximací – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Simulační model vozidla pro agentový systém AG-JIZDA – Baněček, J. - Valášek, M., 2010
 • Hodnocení vibračního pohodlí vozidla z průběhu objektivně měřených veličin – Pelikán, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., 2010
 • Vlnové řízení nekývajícího jeřábu – Marek, O. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2010
 • Input shaping řízení nekývajícího jeřábu – Zavřel, J. - Valášek, M., - Řápek, L., 2010
 • Simulation model of linear electric motor used as shock damper – Steinbauer, P. - Král, J. - Valášek, M., - Honců, J., 2010
 • ASCsynLDS aktivní pérování vozidel v synergii s příčnou dynamickou stabilitou vozidla – Valášek, M. - Drobný, V., 2010
 • EmisEngMPC Program nelineárního prediktivního řízení z modelu škodlivin – Florián, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Program pro prediktivní modely tvorby škodlivin – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V. - Macek, J., - Valášek, M., 2010
 • Symbolický generátor pohybových rovnic - SymEOM – Mráz, L. - Valášek, M., - Vampola, T., 2010

2009

 • Program pro hierarchické řízení motoru MPC – Florián, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Program for Generation of Parametrized Reduced Dynamical Models – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T., - Štefan, M., 2009
 • HuWa2D - Simulation Software for Investigation of the Interaction between Walking Human and Flexible Footbridge – Vampola, T. - Valášek, M., 2009
 • HexaSphere - Software řízení – Karásek, M. - Svatoš, P. - Zuzánek, J. - Valášek, M., - Krsek, P., 2009

2008

 • Program pro globální optimalizaci modálních a tuhostních vlastností stroje – Zavřel, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2008
 • Program pro simulaci dynamiky smykové jízdy vozidla – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2008
 • Simulační software pro dynamiku sférických paralelních mechanismů – Karásek, M. - Valášek, M., 2008
 • Řídící software pro sférické paralelní mechanismy – Karásek, M. - Valášek, M., - Večeřa, F., 2008
 • Kalibrační program pro poddajné mechanismy – Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Večeřa, F., 2008
 • Simulační program systému ESP – Valášek, M. - Šmíd, M., 2008
 • Software pro výpočet globální dynamiky prostorových soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M., - Horáček, T., 2008

2007

 • CTU-MIMO-POLYNOMIAL-LOLIMOT – Štefan, M. - Valášek, M., 2007
 • Globální vyhodnocení elastostatiky mechanismů – Zavřel, J. - Valášek, M., 2007
 • Kalibrační program pro 3D poddajnou soustavu – Vampola, T. - Valášek, M., 2007
 • Kalibrační program pro 2D kontinuum – Vampola, T. - Valášek, M., 2007
 • Měřicí program pro RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2007
 • Kalibrační program pro redundantní kalibarční stroj – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P., - Hamrle, V., 2007
 • Řídící program pro redundantní paralelní stroje – Zavřel, J. - Skopec, T. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2007
 • Kalibrační systém pro redundantní paralelní výrobní stroje – Šika, Z. - Valášek, M., 2007

2006

 • Software pro výpočet globální dynamiky rovinných soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M. - Nečas, M., - Hornych, T., 2006
 • Software pro konstrukci a vizualizaci vícedimenzionálních Pareto množin – Valášek, M. - Vampola, T., - Lasso Alvear, M., 2006
 • Kalibrační program pro 2D poddajnou soustavu – Vampola, T. - Valášek, M., 2006
 • Program na výpočet protivůlového řízení – Florián, M. - Valášek, M., 2006
 • Interface pro optimalizační program MOPED – Zavřel, J. - Valášek, M., 2006
 • Generátor trajektorie a výpočet kinematických transformací pro stroj SlidingStar – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J., - Skopec, T., 2006
 • Kalibrační a optimalizační programy pro paralelní měřící stroje – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2006
 • Program řízení spalovacího motoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Polášek, M., - Macek, J., 2006
 • CTU-MIMO-LOLIMOT – Štefan, M. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006

?

 • Prediktivní model motoru – Šika, Z. - Florián, M., - Valášek, M., ?
 • Simulační model motoru – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M., - Macek, J., ?
 • Metodika návrhu řízeného pérování – Valášek, M. - Šika, Z., ?

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., 2018
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2018 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2018

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., 2017
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2017 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2017

2016

 • Problems, Solutions And Usage Of Shock Absorbers With Degressive Characteristics – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2016
 • Zpráva o průběhu řešení WP09 v roce 2016 – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Koubek, J. - Diviš, I. - Morávek, M. - Kovář, F. - Valášek, M., - Smolík, J., 2016
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2016 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2016

2015

 • DV#8 (2015) Zpráva za rok 2015 WP08 Nové koncepce obráběcích strojů a jejich pohonů – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Moravec, J. - Zavřel, J. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Bauma, V., - Smolík, J., 2015
 • Automatická identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Moravec, J. - Smolík, J. - Mindl, J. - Pazourek, M., - Novotný, J., 2015
 • DV#9 (2015) - Technologie měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 5 os – Švéda, J. - Morávek, M. - Beneš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Smrž, M. - Diviš, I. - Koubek, J. - Kovář, F. - Smolík, J. - Mindl, J. - Hlavatý, V. - Zbožínek, R. - Sobola, J. - Kupka, P. - Kozlok, T. - Marek, J., - Frkal, V., 2015
 • Simulační modely katapultovacího systému – Valášek, M. - Bauma, V. - Zicha, J., - Steinbauer, P., 2015
 • Experimenty s mechatronickou tuhostí – Smrž, M. - Valášek, M., 2015

2014

 • Konstrukční návrh inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Pelikán, J. - Beneš, P. - Neusser, Z., - Valášek, M., 2014
 • Návrh geometrie válcového zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz. – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2014
 • Návrh geometrie kónického zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2014
 • Závěrečná zpráva o postupu prací za rok 2014 a dosažených výsledcích v rámci celého projektu – Musil, M. - Valášek, M., 2014
 • Simulace plovoucího principu pro kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., 2014
 • DV#8(2014) Automatická identifikace modelů strojů a ladění jejich řídících algoritmů – Šika, Z. - Beneš, P. - Sobotka, P. - Steinbauer, P. - Valášek, M. - Moravec, J. - Veselý, J., - Smolík, J., 2014

2013

 • Concepts for mass reduction of a vehicle seats – Valášek, M. - Macek, J. - Španiel, M. - Vampola, T. - Vašíček, M. - Finotto, V., - Steinbauer, P., 2013
 • Závěrečná zpráva o postupu prací za rok 2013 a dosažených výsledcích v rámci celého projektu – Valášek, M. - Nečas, M., 2013
 • Simulace konceptů aktivního tlumení vibrací na bázi mechatronické tuhosti – Smrž, M. - Valášek, M., 2013
 • Simulační model základní koncepce katapultovacího systému – Bauma, V. - Valášek, M., 2013
 • Calibration research using two Laser Trackers LEICA AT901 MR – Beneš, P. - Petrík, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • Calibration research of Robots within CloPeMa Project using RedCaM Arm – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Smutný, V. - Petrík, V., - Krsek, P., 2013
 • Frekvenční charakteristiky zvukovodu H1500 – Vampola, T. - Valášek, M., 2013
 • Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením II – Růžička, M. - Valášek, M. - Uher, O. - Had, J. - Steinbauer, P. - Mareš, T. - Šika, Z., - Kulíšek, V., 2013
 • DV#9 (2013) Technologie efektivního měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 3 osy – Švéda, J. - Morávek, M. - Koubek, J. - Vláčil, J. - Diviš, I. - Vyroubal, J. - Kolář, P. - Smolík, J., - Valášek, M., 2013
 • Koncept spolupráce více os a strojů pro vícevřetenové automaty – Valášek, M., 2013
 • Rázový tlumič kmitů - II – Vampola, T. - Valášek, M., 2013
 • Rázový tlumič kmitů – Vampola, T. - Valášek, M., 2013
 • Řízení mechanických systémů s nedostatkem pohonů – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • Řízení mechanických systémů tvarováním vstupu – Beneš, P. - Valášek, M., 2013
 • DV#8 (2013) Analýza a simulace metod zlepšení tradičních metod řízení – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Svatoš, P. - Smrž, M. - Neusser, Z. - Švéda, J. - Veselý, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2013
 • DV#8 (2013) Výběr a simulace vhodných nových konceptů – Valášek, M. - Šika, Z. - Štorkán, J. - Švéda, J. - Kolář, P., - Smolík, J., 2013
 • Protivůlové řízení paralelních mechanismů – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2013
 • Simulace plovoucího principu pro rovinné kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., 2013

2012

 • Vývoj postupů sestavení výpočtového kódu pro ISO6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., 2012
 • Posouzení vhodnosti použití generátoru akustické energie pro čištění přehřívače okruhu kotle K2 v ČEZ, a.s. Teplárna Dvůr Králové – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2012
 • DV#8-1 (2012) Analýza nových nekonvenčních konceptů obráběcích strojů – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Kovář, F. - Procházka, F. - Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J. - Veselý, J., - Smolík, J., 2012
 • DV#8-2 (2012) Analýza a simulace metod automatické identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Veselý, J. - Valášek, M. - Bauma, V. - Zavřel, J., - Smolík, J., 2012
 • DV#9 (2012) Návrh řady integrovaných odměřování pro měření geometrie a deformace mechanické struktury obráběcího stroje – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Chládek, Š. - Smrž, M. - Kolář, P. - Morávek, M. - Smolík, J. - Valášek, M., - Sova, J., 2012

2009

 • Dynamický model mechanismu stabilizované kamerové základny – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2009

2005

 • Optimalizace regulace plnícího tlaku u vznětových motorů s VGT v dynamických režimech – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Polášek, M. - Macek, J. - Doleček, V., - Vítek, O., 2005

2002

 • ForceServo. Ridici program pro zpetnovazebni silove rizeni tlumicu – Šika, Z. - Kejval, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2002
 • PCBCDABS. Program pro simulaci brždění osobního automobilu s řízeným tlumičem a ABS – Šika, Z. - Valášek, M., 2002
 • Redundantní paralelní roboty a jejich řízení – Valášek, M. - Bohm, J. - Belda, K. - Píša, P., - Bauma, V., 2002
 • Experimentální zkoumání uložení motoru s dynamickými hltiči – Valášek, M. - Březina, J., - Šika, Z., 2002
 • Studie alternativních způsobů uložení bloku motoru – Valášek, M. - Šika, Z., - Březina, J., 2002
 • Použití torzního hltiče v hnacím ústrojí vozidel – Tůmová, G. - Valášek, M., 2002
 • Návrh aktivního a poloaktivního nelineárního řízení kyvadlového eliminátoru – Tůmová, G. - Valášek, M., 2002
 • Návrh lineárního řízení kyvadlového eliminátoru – Tůmová, G. - Valášek, M., 2002

2000

 • Implementation of Truck Prototype for Aachen Workshop – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., 2000
 • Studie uložení motoru s dynamickými hltiči – Březina, J. - Valášek, M., 2000
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Vyhodnocení měření účinků prototypu – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Výchozí studie problému – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Popis řídících algoritmů a jejich implementace – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000
 • Metody podpory integrovaného návrhového procesu ve strojním inženýrství – Valášek, M., 2000
 • Implementace znalostního modelu návrhu čerpadla – Štefan, M. - Valášek, M., 2000
 • Dynamický model prostorového redundantního paralelního robota Octapod – Vampola, T. - Valášek, M., 2000

1999

 • Mechanický model lidské paže v SIMPACKu – Šika, Z. - Klvaňová, M., - Valášek, M., 1999

1996

 • Databases of Materials and Machine Tools for Selection of Metal Forming Technology – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1996
 • Knowledge Level Description of Metal Forming Technology Selection – Král, M. - Čermák, J. - Valášek, M., - Kučera, F., 1996
 • Knowledge Level Description of Initial Vehicle Design – Baněček, J. - Drvota, J., - Valášek, M., 1996
 • Extended Ground Hook Control Concept with Parameter Optimization – Šika, Z. - Novák, M. - Vaculín, O. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • Refinement of the Project Workplan – Valášek, M., 1996
 • Report from Third AVEC Symposium, Aachen – Babic, M. - Kortüm, W. - Vaculín, O., - Valášek, M., 1996
 • LIAZ Controlled Truck Reference Model 10/96 for Control Concept Evaluation – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • LIAZ Controlled Truck Reference Model 6/96 for Control Concept Evaluation – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • Feasibility Study of Available Sensors – Valášek, M. - Resl, I., 1996
 • Experimentelle und rechnerische Untersuchung von Modaleigenschaften der verschidenen Motorenhauben und deren Vergleichung – Miláček, S. - Valášek, M., - Rada, A., 1996
 • Reference Model for Control Concept Evaluation – Valášek, M. - Babic, M., 1996
 • Selection of Bearing Types – Znamenáček, J. - Valášek, M., 1996
 • LIAZ Controlled Truck Model 1/96 – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • Strategy and Control Concepts for SADTS – Valášek, M., 1996

1995

 • Selection of Radial Sliding Bearing – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 1995
 • Report about the Nordic MATLAB Conference 95 – Valášek, M., 1995
 • Experimentelle und Rechnerische Untersuchung von Modaleigenschaften der verschiedenen Motorenhauben und deren Vergleichung – Miláček, S. - Valášek, M., - Rada, A., 1995
 • Transformation of OCML to OUSEL – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 1995
 • LIAZ Truck Model – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1995
 • DSP Technology for Control Implementation – Valášek, M., 1995
 • Analysis of Manufacturability – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1995
 • Knowledge Level Analysis of Bearings – Horák, J. - Valášek, M., - Bauma, V., 1995
 • State of the Truck Model Development – Stejskal, V. - Kovanda, J. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1995
 • Simulation Model and Preliminary Survey of Available Components of Sadts – Stejskal, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 1995
 • Perspektiva mechatroniky v ČR – Valášek, M., 1995
 • Beschtimung von Physikaleigenschaften der Kunstoffmuster mittels Schwingungsuntersuchungen – Miláček, S. - Valášek, M., 1995

1993

 • Pole Placement – Valášek, M., 1993
 • Fuzzy Logic – Valášek, M., 1993
 • Efficient Formulation and Implementation of Multibody Formalisms – Valášek, M., 1993

Kvalifikační zpráva

2015

 • Optimalizace mechanických vlastností mechanismu TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., 2015

2011

 • Derivační stavový dynamický pozorovatel – Pelikán, J. - Valášek, M. supervisor, 2011
 • Časově optimální řízení robotů s uvažováním dynamiky pohonů – Hornych, T. - Valášek, M. supervisor, 2011
 • Řízení pohonů s nadbytečným měřením – Strakoš, P. - Valášek, M. supervisor, 2011
 • Aktivní ukládání pohonů obráběcích strojů - motor na motoru – Švéda, J. - Valášek, M. supervisor, 2011

2010

 • Náhrada hydraulického tlumiče lineárním elektromotorem – Král, Jiří - Valášek, M., 2010
 • Symbolické generování pohybových rovnic pro soustavy poddajných těles – Mráz, L. - Valášek, M., 2010

2009

 • Řízení příčné dynamiky vozidla pomocí aktivního pérování – Drobný, V. - Valášek, M. supervisor, 2009
 • Vliv vícenásobné redundance měření na přesnost kalibrace a měření – Štembera, J. - Valášek, M. supervisor, 2009
 • Globální výpočet a optimalizace tuhosti a modálních vlastností mechanických soustav – Zavřel, J. - Valášek, M. supervisor, 2009

2007

 • Aktivní tuhost a bezvůlové ovládání redundantních paralelních robotů – Florián, M. - Valášek, M. supervisor, 2007
 • Increase of dynamic stiffness of constructions by mechatronic approach – Nečas, M. - Valášek, M. supervisor, 2007
 • Spherical Joints with Increased Mobility – Sulamanidze, D. - Valášek, M. supervisor, 2007

2002

 • Mechanické vlastnosti redundantního paralelního robota – Pfeiler, I. - Valášek, M., 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2013

 • Programový nástroj pro výpočet čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby podle ISO 6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., 2013

2008

 • Metody tvůrčí práce zvyšující tvůrčí potenciál – Beneš, P. - Valášek, M., 2008
 • Simulation Techniques for Applied Dynamics – Schiehlen, W. - Bruls, O. - Valášek, M. - Breedveld, P.C. - Arnold, M. - Cuadradado, J., - Eberhard, P., 2008

1997

 • Efficient Modelling of Simulation with Respect to Control – Valášek, M., 1997

1996

 • Kinematics and Dynamics of Machinery – Stejskal, V. - Valášek, M., 1996

1995

 • Mechatronika – Valášek, M. - Chyský, J. - Peřina, J. - Hlaváč, J. - Lhotská, L. - Štěpánková, O. - Mařík, V. - Štecha, J. - Březina, T., - Rajman, M., 1995
 • Metody tvůrčí práce – Beneš, P. - Valášek, M., 1995

Kapitola v knize

2012

 • Design Assistance System and its Application – Bogomolov, S. - Macek, J. - Mikulec, A., - Valášek, M., 2012

2009

 • Mechatronic Stiffness of MIMO Compliant Branched Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., 2009
 • HexaSphere with Cable Actuation – Valášek, M. - Karásek, M., 2009
 • Kinematical Solution by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Mechatronic Lighting Pole Testing Device – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2009

2008

 • Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Vibrations – Vaculín, O. - Valášek, M. - Svoboda, J. - Pelikán, J. - Úlehla, J., - Steinbauer, P., 2008
 • Multilevel Predictive Models of IC Engine for Model Predictive Control Implementation – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., 2008

2007

 • Variants of Mechatronic Vibration Suppression of Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Švéda, J. - Nečas, M., - Bohm, J., 2007
 • Mechatronika - navrhování inteligentních strojů (Inteligentní stroje v dnešní praxi) – Valášek, M., 2007

2006

 • Kapitola 4/4 (Mechanika tuhých těles - Kinematika) – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2006
 • Transient Engine Model as a Tool for Predictive Control – Macek, J. - Polášek, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Florián, M., 2006

2001

 • Semi-Active Suspension Systems II – Valášek, M. - Kortuem, W., 2001

1993

 • Integration of Recursive Equations of Motion for Multibody Systems with Loops – Valášek, M., 1993

Sborník

2017

 • Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017 – Valášek, M. ed. - Šika, Z. ed. - Vampola, T. ed. - Hajžman, M. ed. - Polach, P. ed. - Neusser, Z. ed. - Beneš, P. ed., - Zavřel, J. ed., 2017

2016

 • Proceedings of 4th Joint International Conference on Multibody System Dynamics – Kövecses, J ed. - McPhee, J ed., - Valášek, M. ed., 2016

2012

 • Simulation experiments with wave control of gantry crane – Řápek, L. ed. - Valášek, M. ed., - Zavřel, J. ed., 2012
 • 16th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2012
 • 15th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2012

2011

 • 14th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2011
 • 13th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2011

2010

 • Proceedings of the 11th Workshop on Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Štefan, M. ed., 2010
 • 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010 – Pelikán, J. ed. - Valášek, M. ed., 2010

2004

 • Euromech Colloquium on Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. ed. - Preumont, A. ed., 2004
 • EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. ed. - Preumont, A. ed., 2004
 • Efektivní výpocet mapy tuhosti automatickým spojováním kondenzovaných MKP modelů – Zavřel, J. ed. - Valášek, M. ed., - Vampola, T. ed., 2004
 • International Congress on Mechatronics – Valášek, M. ed., 2004
 • 3rd International Congress on Mechatronics 2004 – Guran, A. ed. - Valášek, M. ed., 2004

2003

 • Virtual Nonlinear Multibody Systems – Schiehlen, W. ed. - Valášek, M. ed., 2003

2002

 • Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Advanced Study Institute – Valášek, M. ed. - Schiehlen, W. ed., 2002

?

 • ICTAM 2008 - XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics – Böhm, J. ed. - Valášek, M. ed., - Strakoš, P. ed., ?

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2011

 • Simulation as the Analysis Tool for Solving Design as Inverse Problem – Valášek, M., 2011

2009

 • Aktuální stav ve vývoji strojů s paralelní kinematikou – Valášek, M., 2009
 • Technical Progress and Its Consequences – Valášek, M., 2009

2008

 • Simulation model development – Valášek, M., 2008
 • Research of Mechanics&Mechatronics at CTU in Prague – Valášek, M., 2008
 • Active integral vibration control of elastic bodies – Valášek, M., 2008
 • Research of Adaptronics at CTU in Prague – Valášek, M., 2008

2007

 • Synthesis of Optimal Control Between Theory and Practical Application – Valášek, M., 2007
 • Advanced Methods of Machine Tool Calibration – Valášek, M., 2007
 • Co-simulation and Model Based Control of Mechatronic Systems – Valášek, M., 2007
 • Modelling and Control Synthesis of Semi-active Control – Valášek, M., 2007

2005

 • Mechatronics - New Source of Invention for Machines – Valášek, M., 2005

1999

 • Demands on Modelling and Simulation from Nonlinear Control Design Perspective – Valášek, M., 1999
 • Modelling and Simulation for Semi-Active Damping of Truck Suspension – Valášek, M., 1999
 • ENRICH - Integrating Working and Learning – Valášek, M., 1999
 • MBS-CACE Interfaces between SIMPACK and MATLAB – Valášek, M. - Steinbauer, P., 1999

...

2019

 • SHAVO control: the combination of the adjusted command shaping and feedback control for vibration suppression – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J., - Pelikán, J., 2019

2012

 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting) – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 1: Základní principy, doporučené a všeobecně ovlivňující faktory – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012

2010

 • Mechatronic Spherical Joints for Increased Mobility – Karásek, M. - Valášek, M., 2010

Odbor biomechaniky (12124)

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Michael.Valasek (zavináč) fs.cvut.cz

děkan / Fakulta strojní
vedoucí / simulace, optimalizace a měření / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen kolégia / České vysoké učení technické v Praze
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
člen grémia / Fakulta strojní
člen grémia / České vysoké učení technické v Praze
předseda vědecké rady / Fakulta strojní
člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
člen vědecké rady / Fakulta strojní
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

420233339813
(22 435) 2881
(22 435) 7361

místnost: A1-10, Dejvice
místnost: A2-159, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SVK 18/19/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2019)
 • SGS19/157/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2019 – Valášek, M. (2019-2021)
 • SVK 16/17/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2017)
 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446  
  Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze – Valášek, M. (2017-2021)
 • SVK 18/16/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2016)
 • SGS16/209/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2016 – Valášek, M. (2016-2018)
 • SVK 18/15/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2015)
 • SVK 16/14/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2014)
 • SGS13/178/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2013 – Valášek, M. (2013-2015)
 • GA13-39100S  
  Mechatronický pružný kloub – Valášek, M. (2013-2015)
 • 7E13018  
  Clothes Perception and Manipulation – Valášek, M. (2012-2015)
 • 7E08041  
  Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny – Valášek, M. (2008-2011)
 • TA03030221  
  Akcelerační simulátor nárazů vozidel – Valášek, M. (2013-2015)
 • TA02011145  
  Precizní frézovací centrum pro formy – Valášek, M. (2012-2014)
 • TA02031343  
  Aktuátor zadního víka – Valášek, M. (2012-2014)
 • SVK 13/12/F2  
  16th Workshop of Applied Mechanics (Winter) – Valášek, M. (2012)
 • SVK 12/12/F2  
  15th Workshop of Applied Mechanics (Summer) – Valášek, M. (2012)
 • SVK 11/11/F2  
  14th Workshop of Applied Mechanics (Winter) – Valášek, M. (2011)
 • SVK 10/11/F2  
  13th Workshop of Applied Mechanics (Summer) – Valášek, M. (2011)
 • SVK 09/10/F2  
  12th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2010)
 • GAP101/11/2110  
  Pokročilé řízení přesného polohování mechanismů tvarováním vstupu – Valášek, M. (2011-2013)
 • TA01011553  
  Rekonfigurovatelné seriovo-paralelní roboty pro efektivní CNC obrábění – Valášek, M. (2011-2013)
 • SGS10/249/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2010 – Valášek, M. (2010-2012)
 • GA103/08/1642  
  Analýza kmitání vyvolaného osobami – Valášek, M. (2008-2010)
 • 7E08041  
  Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny – Valášek, M. (2008-2011)
 • FI-IM4/003  
  Obráběcí centrum MMC – Valášek, M. (2007-2009)
 • GC101/07/J075  
  Vhodné formalismy poddajných soustav mnoha těles pro paralelizaci – Valášek, M. (2007-2010)
 • MEST-CT-2005-020263  
  Pokročilé a nové simulační metody ve vědecké analýze, experimentální verifikaci a vývoji metod pro průmyslové použití ve vibroakustice vozidel – Valášek, M. (2006-2010)
 • GA101/06/1462  
  On-line kalibrace poddajných struktur redundantním měřením – Valášek, M. (2006-2008)
 • FI-IM2/009  
  Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V - 5X – Valášek, M. (2005-2006)
 • MSM6840770003  
  Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství – Valášek, M. (2005-2011)
 • 1QS201200506  
  Redundantní kalibrační stroj pro 6 stupňů volnosti – Valášek, M. (2005-2007)
 • GA101/03/0620  
  Redundantní pohony a měření pro hybridní obráběcí stroj – Valášek, M. (2003-2005)
 • GA103/01/1528  
  Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most – Valášek, M. (2001-2003)
 • MSM 210000003  
  Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství – Valášek, M. (1999-2004)
 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Valášek, M. (1999-2004)
 • IST-1999-12566  
  Vytváření organizací výuky pomocí kontextualizovaných znalostně obohacených produktů – Valášek, M. (2000-2004)

Článek v periodiku

2017

 • Analytical gear mesh model using 3D gear geometry – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2017
 • Contributions to the kinematics of pointing – Li, W - Angeles, J, - Valášek, M., 2017

2016

 • OPTIMIZED RE-ENTRY INPUT SHAPERS – Beneš, P. - Valášek, M., 2016
 • Wave-based Modeling and Control of Interconnected Synchronous Machines - Application on Mechanical Model – Valášek, M. - Neusser, Z. - Neuman, P., - Nečas, M., 2016
 • Calibration using adaptive model complexity for parallel and fiber-driven mechanisms – Skopec, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2016
 • Robust sliding mode control of redundantly actuated parallel mechanisms with respect to geometric imperfections – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2016

2015

 • Combined evaluation of overal NVH car passenger vibration comfort – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2015
 • Model of maintenance planning based on trend of machines failures with two priorities – Prada, E. - Pešková, A., - Valášek, M., 2015
 • An interpolation method for determining the frequencies of parameterized Large-scale structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Hybrid Optimization of Cabled-trusses: Benchmarks for Mechanical Engineering – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Valášek, M., - Štemberk, P., 2015
 • Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm for Topology Optimization of Modular Cabled-Trusses – Finotto, V. - Lucena, D.S. - Leal Da Silva, W., - Valášek, M., 2015

2014

 • Qualitative Evaluation of Redundant Measurement Schemes for Self-Calibration – Valášek, M., 2014
 • Efficient Description of Mechatronic Flexible Joint Using Neuro-Fuzzy Method – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., 2014
 • Model of Flexible Robot with Deformation Detection – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Control of Serial Robot Concerning Arm Flexibilities – Mráz, L. - Volech, J. - Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Active vibration suppression of the mechanical structure using the fiber mechanism – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Sensitivity Analysis of Fuzzy-genetic Approach Applied to Cabled-truss Design – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Štemberk, P., - Valášek, M., 2014
 • Software for global dynamics evaluation of mechanisms – Horáček, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014

2013

 • Software selection for simulation of v2x communication – Valášek, M. - Jelínek, P. - Baněček, J., - Šika, Z., 2013
 • Influence of driving torque on vehicle parking capabilities – Baněček, J. - Valášek, M., 2013
 • Concepts of Robot Accuracy Enhancement by Integrated Redundant Measurements – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • Control of the double inverted pendulum on a cart using the natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • Hybrid fuzzy-genetic system for optimising cabled-truss structures – Finotto, V. - da Silva, W.R.L. - Valášek, M., - Štemberk, P., 2013
 • Solution of three key problems for massive parallelization of multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2013

2012

 • Quasistatic approximations for stiff second order differential equations – Weber, Steffen - Arnold, Martin, - Valášek, M., 2012
 • Massive Parallelization of Multibody System Simulation – Valášek, M. - Mráz, L., 2012
 • Synthesis of Mechanisms by Methods of Nonlinear Dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., 2012
 • Model and Control of Differential Electronic Cam – Adamčík, J. - Tukač, M. - Pelikán, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2012
 • Optimization of Anti-backlash Fibre Driven Parallel Kinematical Structures – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Polach, P., 2012
 • Control of the underactuated mechanical systems using natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • New Concepts of Structures and Control of Machine Tools – Valášek, M., 2012
 • Synthesis of Mechanisms using Evolution of Associated Dissipative Systems – Šika, Z. - Grešl, M., - Valášek, M., 2012
 • Calibrability as additional design criterion of parallel kinematic machines – Šika, Z. - Hamrle, V. - Valášek, M., - Beneš, P., 2012

2011

 • Accessible Lateral Dynamic Stabilization by Active Vehicle Suspension – Valášek, M. - Drobný, V., 2011
 • Investigation of Active Vehicle Suspension with Dynamic Damper – Hladovec, T. - Valášek, M., 2011
 • Input Shaping Control of Electronic Cams with Adjusted Input Profile – Beneš, P. - Marek, O., - Valášek, M., 2011
 • Wave Control of Vehicle Platoon – Valášek, M. - Marek, O., 2011
 • Correlation of Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Handling by Neural Networks – Pelikán, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Úlehla, J., 2011
 • Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M. - Valášek, M. - Hnilička, B., - Lánský, L., 2011
 • Synthesis and Implementation of Vibration Suppression by 6 DOF Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zavřel, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2011
 • Optimization of Stiffness and Dexterity of Fiber Driven Parallel Kinematical Structure – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2011

2010

 • Machine Tool Control with Additional Measurement for Increasing the Control System Dynamics – Strakoš, P. - Valášek, M., 2010
 • Servo Control Using Wave-based Method – Marek, O. - Valášek, M., 2010
 • Measurement and Improved Calibration of Parallel Machine Sliding Star – Skopec, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Simulation Testing of the Machine Tool Equipped with the Active Feed Drive – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2010
 • Measurement and Calibration of Machine Tools in 6 DOFs in Large Workspace – Beneš, P. - Valášek, M., - Švéda, J., 2010
 • Mechatronics Stiffness with Disturbance Force Rejection – Nečas, M. - Pelikán, J., - Valášek, M., 2010
 • Hexasphere-Redundantly Actuated Parallel Spherical Mechanism as a New Concept of Agile Telescope – Valášek, M. - Zicha, J. - Karasek, M., - Hudec, R., 2010

2009

 • Experimental Testing of Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Machine Tool with Undisturbed Frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Mechanika a mechatronika: zdroj iinovací ve strojírenství – Valášek, M., 2009
 • Mechatronický výzkum vylepšuje obráběcí stroje – Valášek, M., 2009
 • Integrované inženýrství urychluje a automatizuje návrh. – Valášek, M., 2009
 • Úschovna pro nápady a znalosti inženýrů – Valášek, M., 2009
 • Highly Efficient Models and Simulations- the Basis of Design of Mechatronicc Systems – Valášek, M., 2009
 • Výzkum inženýrského navrhování a jeho využití – Valášek, M., 2009
 • Residual Modes for Structure Reduction and Efficient Coupling of Substructures – Šika, Z. - Zavřel, J., - Valášek, M., 2009

2008

 • Innovative concept of increasing dynamic stiffness of compliant structures by mechatronic approach – Nečas, M. - Valášek, M., 2008
 • Jak dál při spolupráci vysokých škol a průmyslových podniků – Valášek, M. - Vaculíková, E., 2008
 • Mechatronický přístup vede k zajímavým výsledkům ve výzkumu – Valášek, M. - Vaculíková, E., 2008
 • Influence of deteriorated suspension components on ABS braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2008
 • Mobot Contact Benchmark for Efficient Multibody System Time Integration – Valášek, M., 2008
 • Control of Translational Motion of Flexible Bodies by "Wave Method" – Valášek, M. - Marek, O., 2008
 • Experimental Verification of Correlation between Objective and Subjective Evaluation of Passenger Car Vibration Comfort – Valášek, M. - Pelikán, J. - Ulehla, J. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 2008
 • The Multiobjective Optimization of Machine Tool Construction by a Global Computation in a Whole Workspace – Valášek, M. - Zavřel, J. - Šika, Z., - Vampola, T., 2008
 • Identification of Phenomenological Shock Absorber Model Using Neuro-Fuzzy Method – Šika, Z. - Bauma, V. - Valášek, M. - Kukula, P. - Bílkovský, A., - Steinbauer, P., 2008
 • Active Integral Vibration Control of Elastic Bodies – Smrž, M. - Valášek, M., 2008
 • Vehicle Lateral Dynamic Stabilization Using Active Suspension – Drobný, V. - Valášek, M., 2008
 • Input Shaping Control with Reentry Commands on Prescribed Duration – Beneš, P. - Valášek, M., 2008
 • Stiffness Reconstruction of 3D Frame by Reduced Redundant Measurements – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2008

2007

 • Non-spherical Joint for Five-side Machining by Octapod – Sulamanidze, D. - Valášek, M., - Bauma, V., 2007
 • Transient Engine Models for Optimization and Implementation of Model Predictive Control – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Doleček, V., 2007
 • Mechatronic Suspension for X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Vaculín, O. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Švéda, J., 2007
 • Moderní přístup k měření kmitavého chování struktur a soustav – Valášek, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 2007
 • System Model Reduction for MBS Optimization – Zavřel, J. - Valášek, M., 2007
 • Methods and Tools for Simplified Dynamics Simulations in Real Time Based on Expression Approximation – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Experiments with Redundant Parallel Calibration and Mesuring Machine RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Hamrle, V., 2007
 • Synthesis of Dexterity Mesure of Mechanisms by Evolution of Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Vehicle Lateral Dynamics Control – Drobný, V. - Valášek, M., 2007
 • New Active Machine Tool Drive Mounting on the Frame – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007
 • Criteria of Benchmark Selection for Efficient Flexible Multibody System Formalisms – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2007
 • Soil-Friendly Off-Road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., 2007
 • Worlds and Transformations: Supporting the Sharing and Reuse of Engineering Design Knowledge – Zdráhal, Z. - Mulholland, P. - Valášek, M., - Bernardi, A., 2007
 • Multibody Formalism for Real-Time Application Using Natural Coordinates and Modified State Space – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 2007
 • Composite Rigid Body Formalism for Flexible Multibody System – Vampola, T. - Valášek, M., 2007
 • Reconstruction of the Material Parameters of the Homogenous Isotropis or Ortthotropic 2D continuum – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007

2006

 • Vibration Control of Bridges under Moving Loads – Máca, J. - Valášek, M., 2006
 • Basic Principles of the COLIN System – Baněček, J. - Valášek, M., 2006
 • Eigenstructure Assignment by Proportional-Plus-Derivative Feedback for Second-Order Linear Control Systems – Abdelaziz, T.H.S. - Valášek, M., 2006
 • Direct Algorithm for Pole Placement by State-Derivative Feedback for Multi-Input linear System - Nonsingular Case – Abdelaziz, T.H.S. - Valášek, M., 2006
 • Coupling of Simulation Tools for Simulation of Multiphysical Systems – Valášek, M. - Máca, J. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Šmilauer, V., - Vaculín, O., 2006
 • Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems – Štefan, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2006

2005

 • On-line Calibration of Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Štembera, J., - Štefan, M., 2005
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2005
 • Study of Concepts of Parallel Kinematics Machines for Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2005
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2005
 • HIL Experiments with Quarter Car – Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Skopalík, T., - Mikoláš, P., 2005
 • New Wash-out Algorithms for Driving Simulator – Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., 2005
 • Nonlinear Dynamic Identification of Gas Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Vávra, J., 2005
 • Simulation Experiments with Model Based Predictive Control of Combustion Engine – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., 2005
 • Model Based Predictive Control of Combustion Engine with Constraints – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., 2005

2004

 • Dynamic Bridge Response for a Bridge-Friendly Truck – Šmilauer, V. - Máca, J., - Valášek, M., 2004
 • Design and Control of Under-Actuated and Over-actuated Mechatronical Systems - Challenges of Mechanics and Mechatronics – Valášek, M., 2004
 • Bridge-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J. - Máca, J., - Šmilauer, V., 2004
 • Pole-Placement for SISO Linear Systems by State Derivative Feedback – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Eigenstructure Assignment by State-Derivative and Partial Output-Derivative Feedback for Linear Time Invariant Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004

2003

 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Valášek, M., - Bohm, J., 2003
 • Multi-Objective Semi-Active Truck Suspension by Spatial Decomposition – Valášek, M. - Vaculín, O., - Kortuem, W., 2003
 • Limited-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., 2003

2002

 • Semi-Active Damping in Automotive Systems: Design by Simulation – Kortuem, W. - Valášek, M. - Šika, Z. - Schwartz, W. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., 2002
 • Optimal Control of Causal Differential-Algebraic Systems – Roubíček, T. - Valášek, M., 2002

2001

 • Evalution of Dynamic Capabilities of Machines and Robots – Valášek, M. - Šika, Z., 2001

2000

 • Methodologies for Coupling Simulation Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Gordon, T. - van de Sand, A. - Howell, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 2000
 • The 4th IA VSD Herbertov Workshop: Modelling and Simulation of Mechatronic Vehicles: Tools, Standards and Industry Demands-Objectives, Issuses and Summary of Results – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • Software Tools for Mechatronic Vehicles: Design Through Modelling and Simulation – Valášek, M. - Breedveld, P. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000

1999

 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1999
 • Pole Placement for Linear Time-Varying non-Lexicographically Fixed MIMO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., 1999
 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1999

1998

 • Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Valášek, M. - Kortum, W. - Šika, Z. - Magdolen, L., - Vaculín, O., 1998
 • Control Concepts of Semi-Active Damping of Truck Suspension for Road Friendliness – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1998
 • Dynamic Model of Truck for Suspension Control – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Kovanda, J., 1998
 • An Efficient Implementation of the Recursive Approach to Flexible Multibody Dynamics – Znamenáček, J. - Valášek, M., 1998

1997

 • Parallelization of Multibody Formalism for Rigid Bodies Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., 1997
 • Extended Ground-Hook - New Concept of Semi-Active Control of Truck's Suspension – Valášek, M. - Novák, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1997

1996

 • Parallelization of Multibody Formalism for Rigid Bodies Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., 1996
 • Modeling Task in Engineering Design – Zdráhal, Z. - Valášek, M., 1996

1995

 • Efficient Eigenvalue Assignment for General Linear MIMO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., 1995
 • An Efficient Pole Placement Technique for Linear Time Variant SISO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., 1995

1993

 • Geometric Diagram and Parametric Method in Kinematics of Parallel Robots – Valášek, M., 1993
 • Control of Elastic Industrial Robots by Nonlinear Dynamic Compensation – Valášek, M., 1993

Stať ve sborníku

2019

 • Exploring Operational Frequency Ranges for Actively-Tuned Single-Mass, Multiple-Frequency Vibration Absorber – Valášek, M. - Olgac, N., - Neusser, Z., 2019

2018

 • Active Multidimensional Vibration Absorbers for Light Robots – Šika, Z. - Kraus, K. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018
 • Wave-based control of a planar mechanical structure by piezoelectric actuators – Beneš, P. - Neusser, Z. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2018
 • A NOVEL ALGORITHM FOR TIME OPTIMAL TRAJECTORY PLANNING OF ROBOTIC MANIPULATORS – Waheed, F. - Valášek, M., 2018
 • Application of Higher Kinematic Pairs on Passive Dynamic Walker – Poláček, L. - Valášek, M., 2018
 • A Novel Algorithm for Time Optimal Trajectory Planning of Robotic Manipulators – Waheed, F. - Valášek, M., 2018
 • Active multidimensional vibration absorbers for light structures – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018
 • MULTI-DOF ACTIVE ABSORBER FOR SERIAL ROBOTS – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018

2017

 • PROBLEMS, SOLUTIONS AND USAGE OF SHOCK ABSORBERS WITH DEGRESSIVE CHARACTERISTICS – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2017
 • Elimination Method for Parallelization of Flexible Multibody System Dynamics – Valášek, M. - Mráz, L., 2017
 • Increase of Stiffness in Physically Cooperating Robots – Valášek, M. - Nečas, M., - Mráz, L., 2017
 • Calibration of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017
 • Modelling and simulation of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., 2017
 • Calibration of Mechatronic Flexible Joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017
 • Cable Driven Spherical Mechanism Quadrosphere Enhanced by 3 DOF Piezo-actuated Platform – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Volech, J. - Kraus, K. - Bulín, R. - Hajžman, M., - Polach, P., 2017
 • Synchronous Machine Electromechanical and Mechanical Analogy Model Comparison – Valášek, M. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Neuman, P., 2017
 • Gear Contact Model: Simulations and Measurement – Neusser, Z. - Vampola, T. - Valášek, M., - Sulitka, M., 2017
 • Position Control of Flexible Chain Using Wave Based Control – Valášek, M. - Šáfr, F. - Neusser, Z., - Pelikán, J., 2017
 • Improved calibration of machine tools by redundant measurement – Valášek, M. - Kovář, F., 2017
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., 2017

2016

 • Dexterity Improvement of Pointing Spherical Mechanism by Trajectory Planning – Valášek, M. - Štorkán, J., 2016
 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • Innovative car back door actuator – Valášek, M. - Musil, Marián - Zavřel, J. - Vích, J. - Steinbauer, P., - Hrnko, L, 2016
 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • EXPERIMENT OF REDUNDANT MEASUREMENT OF END POINT BY LASER TRACKER WHICH IS MOUNTED ON A SLIDE – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • Innovative car back door actuator – Valášek, M. - Musil, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Steinbauer, P., - Hrnko, L., 2016

2015

 • Synthesis of Computed Torques Control of Flexible Robot with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Plecháček, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., 2015
 • Optimization of mechanical properties of active structure and choice and placement of sensors and actuators – Zavřel, J. - Šika, Z. - Valášek, M. - Beneš, P., - Dupal, J., 2015
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., 2015
 • Synthesis of theoretical cam profile with non-constant angular velocity – Bauma, V. - Valášek, M., 2015
 • Kinematic analysis of possible concepts of multi-level mechanisms combining active structures and cable-driven mechanisms – Beneš, P. - Šika, Z. - Polach, P. - Valášek, M. - Zavřel, J., - Volech, J., 2015
 • Elimination of the collision states of the effectors of industrial robots by application of neural networks – Prada, E. - Baločková, L., - Valášek, M., 2015
 • New Approach of Fixation Possibilities Investigation for Snake Robot in the Pipe – Prada, E. - Valášek, M. - Virgala, I. - Gmiterko, A. - Kelemen, M. - Hagara, M., - Lipták, T., 2015
 • Wave-based Control for Intelligent Longitudal Traffic Column – Valášek, M. - Neusser, Z., - Gordon, T., 2015
 • Computationally Efficient Model of Gears – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Lightweight Material Model Limits with Applied Pre-stress – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Bounded Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2015
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2015
 • Mechanical Properties Optimization of the Mechanism TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., 2015
 • Method of Approximate Solution of Kinematic Equation Systems Based on Grobner Bases (II) – Mašita, P. - Valášek, M., 2015
 • Improveing of measurement accuracy of large-dimension space by redundant measurement – Kovář, F. - Valášek, M., 2015
 • Stability analysis of systems with varying properties – Rada, V. - Valášek, M., 2015
 • Adaptive calibration of measurement model of flexible robot end effector position using internal sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Skopec, T., - Valášek, M., 2015

2014

 • Interaction of Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M., 2014
 • Physical Implementation of Ground Hook as Tire Damping Device and Influence on Vehicle Dynamics – Valášek, M., 2014
 • Model of Robot with Additional Flexible Deformation Sensing for Improved Control – Mráz, L. - Volech, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Stability Limits of the Pre-stressed Lightweight Material Model – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2014
 • Fiber Driven Tilting Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Zicha, J. - Bauma, V., - Rada, V., 2014
 • A Method For The Computation Of Accurate Reduced Frequencies Based On The Neumann Series Expansion – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2014

2013

 • Single objective sizing and topology optimization of cabled-trusses using genetic algorithms – Finotto, V. - Valášek, M., 2013
 • Influence Of Tyre Damping On Vibration Comfort And Vehicle Handling – Valášek, M., 2013
 • Influence of the Mass of the Weight on the Dynamic Response of the Simple Mechanical System with Fibre – Polach, P. - Václavík, J. - Hajžman, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • Experimental and Computational Investigation of a Simple Mechanical System with Fibre and Pulley – Polach, P. - Hajžman, M. - Václavík, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • A procedure for the selection of the appropriate number of master degrees of freedom in reduced structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2013
 • Kinematic analysis of compliant mechanisms – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Finotto, V., 2013
 • Combination of Input Shaping and Feedback Control for Vibration Suppression – Beneš, P. - Červenka, J., - Valášek, M., 2013
 • Parallelization of Multibody System Dynamics by Additional Dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2013
 • Benchmark problems for computational efficiency of rigid multibody system dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., 2013
 • Concepts of Integration of Redundant Measurements into Robots – Šika, Z. - Valášek, M. - Beneš, P., - Mráz, L., 2013
 • Anti-backlash and Cable-driven Mechanisms – Valášek, M. - Procházka, F., - Šika, Z., 2013
 • INFLUENCE OF ACTUATOR STIFFNESS ON PROPERTIES OF MECHATRONIC STIFFNESS – Valášek, M. - Smrž, M., 2013
 • Optimization and Design of Fibre-driven Spherical Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Zicha, J. - Valášek, M., - Rada, V., 2013
 • Control of the Underactuated Mechanical Systems by Harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • A procedure for the selection of the appropriate number of master degrees of freedom in reduced structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2013

2012

 • Input shaping control of electronic cams – Beneš, P. - Valášek, M., - Marek, O., 2012
 • Simulation and optimization of active sprung off-road vehicle with wheel - soil interaction – Bílkovský, A. - Šika, Z., - Valášek, M., 2012
 • Knowledge-Based Design and Optimization of Engines – Bogomolov, S. - Mikulec, A. - Macek, J. - Valášek, M., - Doleček, V., 2012
 • Optimization of Dexterity and Workspace of Fibre Driven Mechanisms – Šika, Z. - Svatoš, P. - Valášek, M. - Bauma, V. - Polach, P., - Hajžman, M., 2012
 • Gröbner Bases and Kinematics of Mechanisms – Mašita, P. - Valášek, M., 2012
 • Necessity of formulation of two dynamic models for HMM application to multibody systems – Valášek, M. - Mráz, L., 2012
 • Simulation experiments with wave control of gantry crane – Řápek, L. - Valášek, M., 2012
 • Cable Control of Inverse Pendulum – Ridl, V. - Valášek, M., 2012
 • Improvement of IRS Method for Structure Reduction – Nasisi, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012
 • Modeling and Optimization of Cable-truss Structures – Finotto, V. - Valášek, M., 2012
 • Fuzzy-Genetic Topology Optimization Method Applied to Cable-Trusses Modular Designs – Finotto, V. - Valášek, M., 2012
 • Underactuated double pendulum stabilization with and without drift using harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • Multi-link Suspension Analysis – Vích, J. - Valášek, M., 2012
 • Optimization of Multi-link Suspension – Vích, J. - Valášek, M., 2012
 • Effective solution of multibody dynamics using modified state space – Mráz, L. - Valášek, M., 2012
 • Effective solution of multibody dynamics using matrix exponential – Mráz, L. - Valášek, M., 2012
 • Parallel approach for multibody dynamics using modified state space – Mráz, L. - Valášek, M., 2012
 • Control of Cooperative Robots – Kovář, F. - Valášek, M., 2012
 • Fuzzy-Genetic System Applied to Topology Optimization of Cable-Trusses Modular Design – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Griffin, J., - Valášek, M., 2012

2011

 • Seminář Dynamika robotických systémů – Valášek, M., 2011
 • Seminář Kinematika robotických systémů – Valášek, M., 2011
 • Increasing velocity and traction capabilities of off-road vehicles by controlled suspension – Valášek, M., 2011
 • Modelling of Interaction of Human Being – Footbridge – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., 2011
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Smrž, M., - Šika, Z., 2011
 • Parallelization Of Multibody System Dynamics By Heterogeneous Multiscale Method – Mráz, L. - Valášek, M., 2011
 • Interaction of Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M., 2011
 • Dynamic Model of Aircraft Passenger Seats for Vibration Comfort Evaluation and Control – Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T. - Füllekrug, U., - Klimmek, T., 2011
 • Laboratory model of machine tool TriJoint – Řápek, L. - Zavřel, J., - Valášek, M., 2011
 • Inflatable manipulator – Ridl, V. - Valášek, M., 2011
 • Simulation of cooperative robots – Kovář, F. - Valášek, M., 2011
 • Analysis of vehicle high sideslip control and stabilization potential – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2011
 • Genetic Algorithms applied to optimization of planar truss topologies – Finotto, V. - Valášek, M., 2011
 • Form Finding Evolutionary Algorithm applied to planar Cable-Truss structures – Finotto, V. - Valášek, M., 2011
 • Optimal position of the master dofs for structural reduction – Nasisi, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2011
 • Parallel approaches for multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2011
 • Use of Simplified Suspension Dynamic Model – Vích, J. - Valášek, M., 2011
 • Manners of parallelization in multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2011
 • Ride Dynamic Modelling of Off-road Vehicles – Vích, J. - Valášek, M., 2011
 • Comparison of Piezoelectric and Voice Coil Actuators for the Mechatronic Stiffness – Smrž, M. - Valášek, M., 2011
 • Mechatronic Stiffness by HAC/LAC Control Strategy Using Integral Shape Control – Smrž, M. - Valášek, M., 2011
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Smrž, M., 2011

2010

 • Stability analysis of wave-based control of flexible systems – Valášek, M. - Marek, Ondrej, 2010
 • Investigation of parallelization of multibody dynamic systems – Valášek, M., 2010
 • Synergy between Lateral Dynamic Stability Control and Limited-Active Nonlinear Suspension Control – Drobny, Vladislav - Valášek, M., 2010
 • Gust Load Alleviation on a Large Blended Wing Body Airliner – Wildschek, A. - Stroscher, F. - Klimmek, T. - Šika, Z. - Vampola, T. - Valášek, M. - Gangsaas, D. - Aversa, N., - Berard, A., 2010
 • Vývojové tendence technického pokroku ve strojírenství – Valášek, M., 2010
 • Vibration Control of Flexible Aircraft with Respect to Passengers Comfort – Zuziak, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Klimmek, T., 2010
 • Optimal planar lightweight structures for stiffness-to-mass ratio – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Feasibility of mechatronic stiffness for different structures of actuation – Valášek, M. - Bauma, V., 2010
 • Acceleration based observers of mechanical system – Pelikán, J. - Valášek, M., 2010
 • Model Predictive Control of Motion and Vibration Suppression of Parallel Machine with Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vampola, T., 2010
 • Porovnání metod tradiční parametrické syntézy mechanismů s metodou syntézy pomocí disipativních dynamických systémů – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Verification of wave control of compliant mechanical systems – Marek, O. - Valášek, M., 2010
 • The influence of muscle tension on vibration impression of human body – Bujoševič, A. - Beneš, P., - Valášek, M., 2010
 • Stiffness of tensegrity and cable-truss structures – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Aktivní řízení vozidla ve smyku - přehled problematiky – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2010
 • Tensegrity Structures in Engineering: Preliminary Review – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Tensegrity Structures in Engineering: Preliminary Review – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Kinematical Solution by Structural Approximation with Relaxation – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Modeling and Stability of Wave-based Control – Marek, O. - Valášek, M., 2010
 • Kinematical Solution of Hexapod 3R3R by Structural Approximation - Methods to Improve Convergence and Computational Complexity – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Non-linear vehicle model analysis and vehicle control in slide condition – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2010
 • A closer look at reconstruction of structural stiffness parameters – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2010
 • VIBRATION SUPPRESSION OF COMPOSITE BEAM USING LINEAR DRIVES AND PULLEY MECHANISMS WITH FIBERS – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Car suspension with long wheel travel – Vích, J. - Valášek, M., 2010
 • Symbolical assembling of equations of motion for flexible multi-body system – Mráz, L. - Valášek, M., 2010
 • Cable manipulators – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Verification of relaxation algorithms for convergence improvement of structural approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Reconstruction of structural stiffness parameters from incomplete data – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2010
 • Model and control of walking human being – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., 2010
 • Dynamic Interaction between Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M. - Machač, J., - Vampola, T., 2010

2009

 • Dynamic interaction of pedestrians and footbridges – Máca, J. - Valášek, M., 2009
 • Simulation And Experimental Testing Of Machine Tool Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Mechanical systems position control by means of adaptive controller with additional measurement – Böhm, J. - Valášek, M., - Strakoš, P., 2009
 • Increasing Dynamic Stiffness of MIMO Compliant Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., 2009
 • Derivation of Objective-Subjective Correlation of Vibration Comfort – Valášek, M., 2009
 • Current State of Development of Parallel Kinematics Machines – Valášek, M., 2009
 • Quasistatic approximations for stiff second-order differential equations – Weber, S. - Arnold, M., - Valášek, M., 2009
 • Active Suspension System From the Lateral Dynamics Point of View – Drobný, V. - Valášek, M., - Vaculín, O., 2009
 • MECHATRONIKA - INVENCE STROJÍRENSTVÍ – Valášek, M., 2009
 • Numerical Integration Algorithm For Contact Problems – Valášek, M., 2009
 • Kinematical Calibration Of Sliding Star – Šika, Z. - Valášek, M. - Skopec, T., - Hamrle, V., 2009
 • Synthesis of Spatial RSSR (four bar) Mechanism Using Evolution of Associated Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Machine tool control with additional measurements for overcoming the anti-resonant frequencies – Strakoš, P. - Valášek, M., 2009
 • Usage of Mechanism Calibrability in Design of Parallel Kinematical Structures – Hamrle, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Parametric Synthesis of Linkage Mechanisms by Dynamic Systems – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Efficient Nonlinear Models of Automotive Dampers – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Bílkovský, A., 2009
 • Advanced Piezoelectric Sensor for Shape Control – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • Wave-Based Control Of Motion Of Flexible Bodies – Marek, O. - Valášek, M., 2009
 • Mechatronic Spherical Joints for Increased Mobility – Karásek, M. - Valášek, M., 2009
 • Problematika integrálního řízení vibrací a tuhosti nosníku – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • New cable manipulators – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • Kinematical Analysis of HexaSphere – Valášek, M. - Karásek, M., 2009
 • Calibration of Flexible Structures from Multiple Measurements – Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Gráf, S., 2009
 • Sprung and Unsprung Suspension of Off-road Agricultural Vehicle – Bílkovský, A. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Forward Kinematical Solution of HexaSphere by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Impact of Measurements Errors on Stiffness Reconstruction of 3D Frame – Gráf, S. - Vampola, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Forward Kinematical Solution of HexaSphere by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Kinematical Solution of Hexapod by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Investigation of Interaction between Human Gait and Elastic Bridge – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., 2009
 • Ustavení montáže dalekohledu na principu redundantích mechanizmů – Marek, L. - Zicha, J., - Valášek, M., 2009
 • Návrh sférického mechanizmu HexaSphere – Karásek, M. - Valášek, M. - Zicha, J., - Svatoš, P., 2009
 • A Project of a Fast Telescope for the Detection of Gamma-ray – Karásek, M. - Němcová, Š. - Valášek, M. - Večeřa, F., - Zicha, J., 2009

2008

 • Adaptive LQ Controller for Position Control of Machine Tool Axis – Strakoš, P. - Valášek, M., - Böhm, J., 2008
 • New active mounting of machine tool feed drives – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Dynamic Pedestrian - Footbridge Interaction – Máca, J. - Valášek, M., 2008
 • Global and Local Approaches to Optimization of Diesel Transient Operation by Combined Simulation – Macek, J. - Vítek, O. - Polášek, M. - Valášek, M., - Šika, Z., 2008
 • Machine tool with undisturbed frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2008
 • Specific Features of Innovative Design Control – Valášek, M., 2008
 • Použití LabVIEW při měření mechanických veličin – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Wheel Vertical Forces Distribution as the Source of Vehicle Stabilization – Drobný, V. - Valášek, M., 2008
 • Konstrukce s inteligentním chováním a jejich monitorování – Růžička, M. - Valášek, M. - Šika, Z., - Dvořák, M., 2008
 • Control of Underactuated Mechanical Systems – Neusser, Z. - Valášek, M., 2008
 • Adaptive Controller with Additional Measurement in Machine Tool Control – Strakoš, P. - Böhm, J., - Valášek, M., 2008
 • Experimental Verification of Mechatronic Stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., 2008
 • Experiments with RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z., - Hamrle, V., 2008
 • Optimization of Machine Calibrability Using Evolution of Dissipative Systems – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Vehicle Lateral Dynamic Stability by Limited-Active Nonlinear Suspension Control – Valášek, M. - Drobný, V., 2008
 • Washout Algorithm of Driving Simulators based on Motion Splitting – Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Multiobjective Optimization of Machine Tool Construction by Global Computation in Whole Workspace – Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2008
 • Input Shaping Control with Reentry Commands on Prescribed Duration – Beneš, P. - Valášek, M., 2008
 • TCP Determination of Deformable Sliding Star by Redundant Measurement – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2008
 • Stiffness Reconstruction of 3D Frame by Reduced Redundant Measurements – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2008

2007

 • Mechatronika - základ inženýrství pro 21. století – Valášek, M., 2007
 • Derivation of Conditions for Residual Vibration Suppression by Input Shaping Control – Beneš, P. - Valášek, M., 2007
 • Active Mounting of Machine Tool Feed Drivers – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Influence of Deteriorated Suspension Components on ABS Braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2007
 • Influence of Flexible and Controlled Suspension on Traction of Off-road Vehicles – Valášek, M. - Šika, Z. - Bílkovský, A., - Švéda, J., 2007
 • Influence of Real Properties of Actuators on Pareto set of Vehicle Suspension – Vaculín, O. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Identification of Nonlinear Properties of Controllable Damper by Lolimot Models – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Acceleration Signal as Input of Velocity Loop in Machine Tool Cascade Control Loop – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Evaluation of Global Dynamics of Higher Order – Hornych, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007
 • Flexible Multibody Dynamics Using Flexible Natural Coordinates – Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., 2007
 • Reconstruction of the Elastic Model of 3D Structures from Redundant Measurements – Vampola, T. - Valášek, M. - Šika, Z., - Gráf, S., 2007
 • Simulation of Human Gait over the Elastic Bridge – Valášek, M. - Víšek, M., - Vampola, T., 2007

2006

 • Dynamic Behaviour of Experimental Milling Machine LM-2 Z Axis – Švéda, J. - Sulitka, M. - Novotný, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Sliding Mode Control of Mechatronic Two-Beam System – Nečas, M. - Valášek, M., 2006
 • Time Optimal Control of Machine Tools Considering Drive Dynamics – Hornych, T. - Valášek, M., 2006
 • Calibratability of Parallel Machine Tools and Measuring Machines – Hamrle, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Control Rapid Prototyping of Redundantly Actuated Parallel Kinematical Machine – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T., - Steinbauer, P., 2006
 • Comparison of Flexible Body Dynamics Reduction Techniques – Zavřel, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Multibody Formalism for Real Time Application Using Natural Coordinates and Modified State Space – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 2006
 • Knowledge Support of Simulation Model Development by Reuse – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2006
 • Simulation Model Development in Analogy with Software Emgineering – Valášek, M., 2006
 • New PKM for Five Axes Five Sided Machining – Valášek, M. - Bauma, V., 2006
 • Increase of PKM Positioning Accuracy by Redundant Measurement – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006
 • Engine Real Time Models - Way to a Model Based Predictive Control – Macek, J. - Polášek, M. - Vítek, O. - Doleček, V. - Šika, Z. - Florián, M., - Valášek, M., 2006
 • Intervalové výpočty kinematické přesnosti – Bauma, V. - Valášek, M., 2006
 • Synthesis of Mechanisms of Production Machines – Valášek, M., 2006
 • Improving the Engine Transient Performance using Model-based Predictive Control – Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Takáts, M. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Vávra, J. - Vítek, O., - Doleček, V., 2006
 • Synthesis of a Parallel Kinematical Machine by Evolution of Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Efficient Computation of Antibacklash Space for Redundant PKM – Florián, M. - Valášek, M., 2006
 • Identification of Nonlinear Predictive Model of PKM Sliding Star by LOLIMOT Approach – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Co-simulation of Mechanical and Civil Engineering Systems – Steinbauer, P. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Máca, J., - Šmilauer, V., 2006
 • Application of Input Shaping Control to Drives of Machine Tools – Beneš, P. - Valášek, M., 2006
 • Development of a Biomechanical Model of a Vehicle Occupant – Vaculín, O. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2006
 • Engine Emission Predictive Model for Model Based Predictive Control of Combustion Engine – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Polášek, M., - Macek, J., 2006
 • Automation of Global Dynamics Computation – Šika, Z. - Valášek, M. - Hornych, T., - Nečas, M., 2006
 • Measuring Machine for 6 DOF with Minimized Error Transfer – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006
 • Reconstruction of Parameters of Truss Model from Redundant Measurements – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006
 • Visualisation of Multiobjective Optimization of Mechanical Systems – Vampola, T. - Valášek, M. - Šika, Z., - Lasso Alvear, M., 2006

2005

 • Co-simulation of Multiphysical Models of Civil-Mechanical/ Mechatronical/ Biomechanical System Interaction – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 2005
 • Optimalizace genetickými algoritmy pro soustavy sestavené z kondenzovaných MKP modelů – Zavřel, J. - Valášek, M., - Vampola, T., 2005
 • Mechatronical Beam with Controllable Stiffness, A Vibration Isolation Perspective – Nečas, M. - Valášek, M., 2005
 • Eigenstructure Assignment by Derivative-plus-Acceleration Feedback for Second-order Linear Time-invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2005
 • Soil-friendly Off-road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., 2005
 • Investigation of New Active Electrical Suspension Actuator – Valášek, M. - Honců, J., 2005
 • Redundant Measurement and Calibration of Parallel Kinematical Structures – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Štembera, J., - Hamrle, V., 2005
 • Three Stages Education of Multibody Systems at CTU in Prague – Valášek, M., 2005
 • Exact Input-Output Linearization of General Multibody System by Dynamic Feedback – Valášek, M., 2005
 • Simulation and Control of Tripod – Valášek, M. - Šika, Z., - Zavřel, J., 2005
 • Influence of Controlled Suspension on Truck Stability – Vaculín, O. - Valášek, M., 2005
 • Servomechanism Control with Additional Measurement – Böhm, J. - Valášek, M., 2005
 • MIMO Neuro-Fuzzy Model for Dynamic System Prediction – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2005
 • Influence of Vehicle Tilting on Its Performance – Vaculín, O. - Valášek, M., - Svoboda, J., 2005
 • Predictive Control Applied to Planar Parallel Robots – Belda, K. - Böhm, J., - Valášek, M., 2005
 • State Derivative Feedback by LQR for Linear Time-invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2005
 • Tuhost sférických kloubů se zvýšenou pohyblivostí – Zavřel, J. - Sulamanidze, D., - Valášek, M., 2005
 • Kinematická přesnost octapodu – Bauma, V. - Valášek, M., 2005
 • Implementation of Control in Redundant Parallel Robotic Structures – Belda, K. - Valášek, M., 2005
 • Koncept poddajného mechanismu chapadla robota – Novotný, C. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2005

2004

 • Semi Active Torsional Vibration Suppression – Achtenová, G. - Valášek, M., - Šika, Z., 2004
 • Gradient Flow Approach to Robust Pole Placement by State Derivative Feedback for Time Invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Znalostní podpora kooperativního navrhování – Valášek, M., 2004
 • Rozvoj metod integrovaného inženýrství – Valášek, M., 2004
 • Paralelizace konfiguračního návrhu – Štefan, M. - Valášek, M., 2004
 • Modelování, analýya a urychlení konfiguračního návrhu - příklad čerpadla – Štefan, M. - Valášek, M., 2004
 • Tripod: modelování, řízení, identifikace – Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2004
 • Kalibrace strojů s paralelní kinematickou strukturou – Šika, Z. - Štembera, J., - Valášek, M., 2004
 • Podpora integrovaného návrhu znovupoužitím - příklad kolejového vozidla – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2004
 • Aktivní a poloaktivní tlumení mechanického kmitání – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2004
 • Vícekriteriální optimalizace – Valášek, M., 2004
 • Metodika tvorby agregovaného návrhového modelu - příklad kritických otáček míchadla – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stroje s patalelní kinematickou strukturou – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2004
 • Semi-Active versus Active X-Friendly Vehicle Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., 2004
 • Automated Assembly of FEM Models of Machine Component in Kinematic Joints – Valášek, M. - Zavřel, J., - Vampola, T., 2004
 • Experiments With Design Best Practices – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Coovi, A., 2004
 • Knowledge Support Of Design Rationale Reuse – Valášek, M. - Coovi, A., 2004
 • Advanced Design Methodology And Tools - The Key For Increased Innovation Potential: Trijoint Case Study – Valášek, M., 2004
 • Study Of Concepts Of Parallel Kinematics Machines For Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2004
 • Knowledge Support Of Cautious Sharing Of Knowledge For Simulation Model Assembly – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Trejtnar, L., 2004
 • Nonlinear versus Linear Control of Semi-Active Vibration Isolation – Šika, Z. - Valášek, M., 2004
 • Reduction of Corrugation by Semi-Active Track – Vaculín, O. - Valášek, M., - Preumont, A., 2004
 • New Mechatronic Actuator For Vibration Isolation – Honců, J. - Valášek, M., 2004
 • Structured Model Based Control of Redundant Parallel Robot Kinematics – Belda, K. - Píša, P. - Bohm, J., - Valášek, M., 2004
 • Based Control For Parallel Robot Kinematics – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2004
 • Direct Nonlinear Synthesis of Semi-Active Control – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2004
 • Semi-Active Vibration Absorber – Kejval, J. - Valášek, M., 2004
 • New Semi-Active Actuator Based on Linear Electric Drive – Honců, J. - Valášek, M., 2004
 • Semi-active Torsional Vibration Suppression – Achtenová, G. - Valášek, M., - Šika, Z., 2004
 • Semi-Active Bridge-Friendly Truck Suspension – Máca, J. - Smilauer, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2004
 • Computational Tool for Global Dynamics Problem Solution – Valášek, M. - Šika, Z., - Baumruk, E., 2004
 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspension – Máca, J. - Smilauer, V., - Valášek, M., 2004
 • Concept, Design and Evaluated Poperties of TRIJOINT 900H – Petrů, F. - Valášek, M., 2004
 • Toward a knowledge-based system for engineering design – Agassounon Coovi, A. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2004
 • PKM Calibration by Redundant Measurements – Valášek, M. - Šika, Z., - Štembera, J., 2004
 • Eigenstructure Assignment by Derivative-Plus-Acceleration Feedback for Second order Linear Time Invariant Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Anti-Sway Rotational Crane (derrick) – Zavřel, J. - Valášek, M., 2004
 • Design and Development of Break-Through Parallel Kinematic Machines – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • The Innovative Potential of Redundantly Actuated PKM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Šika, Z., 2004
 • Global Chassis Control: Integration Synergy of Brake and Suspension Control for Active Safety – Valášek, M. - Vaculín, O., - Kejval, J., 2004
 • Model Based Predictive Control of Combustion Engine, – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M., - Macek, J., 2004
 • Nonlinear Control of Crane Manipulator – Kittnar, Z. - Valášek, M., 2004
 • Modelling and Control of Snake-Like Robot – Spurný, J. - Valášek, M., 2004
 • Nonlinear Control of Magnetic Bearing – Valášek, M., 2004
 • Acceleration Feedback Control BasedOn Linear Quadratic Regulator For Active Vibration Suppression, – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Redundant Actuation and Redundant Measurement: The Mechatronic Principles for Future Machine Tools, – Valášek, M., 2004
 • Kinematická přesnost redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stiffness Comparison Of Planar Parallel Kinematic Machines Of Star Type – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Identification of Manipulator Object Mass Properties – Šika, Z. - Valášek, M., 2004
 • Problémy nekolokovaného řízení poddajných servosystémů – Nečas, M. - Valášek, M., 2004
 • Massive Parallelization Of Elastostatic Problems – Valášek, M., 2004
 • Parallelization Of Flexible Multibody Formalism – Valášek, M., 2004
 • Mechanism Synthesis As Control Problems – Valášek, M. - Šika, Z., 2004

2003

 • Dynamic Interaction of Trucks and Bridges – Máca, J. - Valášek, M., 2003
 • Parametric Solutions of Eigenstructure Assignement by State-Derivative Feedback for Linear Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2003
 • Bridge - Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Máca, J. - Kejval, J., - Šmilauer, V., 2003
 • Pareto Set Determination And Manipulation From Multiobjective Optimization – Valášek, M. - Šika, Z., 2003
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2003
 • Multibody Dynamics without Analytical Mechanics – Valášek, M., 2003
 • Design And Properties Of Octaslide Redundant Parallel Kinematics – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2003
 • Error Sensitivity of Redundant Calibration of Parallel Kinematics Machines – Valášek, M. - Štembera, J., - Šika, Z., 2003
 • Nonlinear Identification for Improvement of Vehicle Suspension Control – Valášek, M. - Šika, Z., - Štefan, M., 2003
 • Predictive Model for Diesel Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M., - Macek, J., 2003
 • Influence of Controllable Shock Absorber Dynamics on Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Kejval, J., 2003
 • Measurement of Controllable Shock Absorber for Dynamic Identification and Evaluation of Its Force Control – Valášek, M. - Šika, Z. - Zubek, T. - Steinbauer, P., - Kejval, J., 2003
 • A Toolkit and Methodology to Support the Collaborative Development and Reuse of Engineering Models – Mulholand, P. - Zdráhal, Z. - Valášek, M. - Sainter, P. - Koss, M., - Trejtnar, L., 2003
 • Supporting the Sharing and Reuse of Modelling and Simulation Engineering Knowledge – Mulholland, P. - Zdráhal, Z. - Valášek, M. - Sainter, P. - Koss, M., - Trejtnar, L., 2003
 • Kinematika zkušebních plošin – Bauma, V. - Valášek, M., 2003
 • Princip redundantního měření pro on-line kalibraci a pro zvýšení přesnosti určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M. - Štembera, J. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Nové kinematické struktury paralelních mechanismů – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Znalostní metody urychlení návrhového postupu – Štefan, M. - Valášek, M., 2003
 • Non-Redundant and Redundant Calibration Methods of Machine Centre With Parallel Kinematics TRIJOINT 900 H – Valášek, M. - Šika, Z., - Štembera, J., 2003
 • Kalibrace obráběcího stroje s paralelní kinematikou TriJoint 900H – Valášek, M. - Šika, Z. - Kejval, J., - Petrů, F., 2003
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M., 2003
 • Local Dynamics of Parametric Design Based on Numerical Sensitivity Analysis – Štefan, M. - Valášek, M., 2003
 • Concurrent Engineering Design Based on Sensitivity Analysis of Design Network – Štefan, M. - Valášek, M., 2003
 • Knowledge Support Of Simulation Model Reuse, In: Proc. of Advanced Engineering Design AED 03 – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., 2003
 • Concurrent Design of Railway Vehicles – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Kolář, J., - Dvořák, J., 2003
 • Knowledge Support of Simulation Model Reuse – Valášek, M. - Šika, Z. - Zdráhal, Z., - Steinbauer, P., 2003
 • Parallel Kinematics - Challenge of Mechatronics for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003
 • Nonlinear Semi-Active Control of Vibration Isolation – Šika, Z. - Valášek, M., 2003
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., 2003
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003
 • Design of Nonlinear Control of Nonlinear Multibody Systems – Valášek, M., 2003
 • Modely kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Barla, J. - Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Wůdy, T., 2003

2002

 • Framework of Knowledge Support of Simulation in Engineering – Valášek, M. - Zdráhal, Z., - Mulholland, P., 2002
 • Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2002
 • Solutions of Forward Kinematics of Redundant Parallel Robot for Predictive Control – Belda, K. - Valášek, M., - Bohm, J., 2002
 • Znalostní podpora simulací v integrovaném návrhu vozidel kolejové dopravy – Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2002
 • Paralelní manipulátor s přímým hydraulickým pohonem – Andrlík, V. - Jakubský, O. - Steinbauer, P. - Talácko, J. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2002
 • Optimalizace kinematické struktury paralelních kinematik-případová studie Octaslide a Tripod – Bauma, V. - Jakubský, O. - Šika, Z. - Talácko, J., - Valášek, M., 2002
 • Implementace znalostního rádce – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2002
 • Výzkum metodik návrhu redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2002
 • Decentralized and Centralized Control of Redundant Parallel Robot Constructions – Bohm, J. - Belda, K., - Valášek, M., 2002
 • The Direct Kinematics of Redundant Parallel Robot for Predictive Control – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2002
 • Kinematická analýza vlastností zkušebních plošin – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2002
 • Formalismy sestavení pohybových rovnic soustavy mnoha těles a automatické derivování – Němeček, M. - Valášek, M., 2002
 • Syntéza a experimentální ověření řízeného dynamického hltiče – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2002
 • Extended Knowledge Model of Parametric Design for Concurrent Engineering – Štefan, M. - Valášek, M., 2002
 • Time Response Prediction of Nonlinear Systems by Their Nonlinear Identification – Štefan, M. - Valášek, M., - Šika, Z., 2002
 • Prototype Implementations of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., 2002
 • Force Control of Variable Shock Absorber – Valášek, M. - Šika, Z. - Kejval, J. - Honců, J., - Steinbauer, P., 2002
 • Design and Control of Under-Actuated and Over-Actuated Mechanical Systems-Challenges of Mechanics and Mechatronics – Valášek, M., 2002
 • Computer Aided Configuration Design of Internal Combustion Engines - CED System. SAE Paper 2002-01-0903 – Macek, J. - Valášek, M., 2002
 • Design of Nonlinear Control of Nonlinear Multibody Systems – Valášek, M., 2002
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., 2002
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002
 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2002
 • Increased Innovation Potential by Concurrent Engineering Design Methodology - A Case Study at Kovosvit – Valášek, M. - Čížek, V., - Petrů, F., 2002
 • Redundantly Actuated Parallel Structures - Principle, Examples, Advantages – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002
 • Control and Calibration of Redundantly Actuated Parallel Robots – Valášek, M. - Belda, K., - Florián, M., 2002
 • Spherical Joint with Increased Mobility for Octapod – Valášek, M. - Sulamanidze, D., - Bauma, V., 2002
 • Redundant Parallel Robots-New Perspectives, Mechatronics Design and Control Challenges – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002
 • Control of Truck Suspension as Bridge-Friendly – Valášek, M. - Kejval, J., - Máca, J., 2002

2001

 • Design best Practices for Concurrent Engineering – Valášek, M., 2001
 • Mechatronics in Prague – Valášek, M., 2001
 • Das Potential von geregelten LKW-Fahrwerken zur Fahrweg-Schonung – Valášek, M. - Schwartz, W., 2001
 • Multi-Objective Semi-Active Truck Suspension by Spatial Decomposition – Vaculín, O. - Valášek, M., 2001
 • Limited-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Mechatronika na ČVUT – Valášek, M., 2001
 • Sliding Delta - New Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2001
 • Usage of Knowledge Models in Engeneering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., 2001
 • Experiments with Semi-Active Truck Suspension Prototype – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2001
 • Multi-Objective Vibration Suppression – Valášek, M. - Vaculín, O., 2001
 • Co-Simulation Strategies – Valášek, M., 2001
 • Verification of Nonlinear Synthesis of Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Implementation of Pump Design Knowledge Model in OCML – Valášek, M. - Štefan, M., 2001
 • Řešení aktivního tlumení vibrací hnacího ústrojí vozidel – Tůmová, G. - Valášek, M., 2001
 • Active and Semiactive Damping of Torsion Oscillation of Car Powertrains – Tůmová, G. - Valášek, M., 2001
 • Optimisation of Dynamic Behavior of Truck Powertrain – Tůmová, G. - Valášek, M., 2001
 • Semi-Active Vibration Absorber - Theoretical and Experimental Investigation – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Laser CCD Motion Sensor - Kinematic Analysis and Synthesis – Valášek, M. - Sýkora, T., 2001
 • Laser Interferometer Based Calibration Technique for Multi-Pods Parallel Structures – Valášek, M., 2001
 • Bridge-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Design Methodology for Controlled Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., 2001
 • Design Methodology for Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Interaction Control of Redundant Servos – Valášek, M. - Dlabal, P., 2001
 • Computionally Trackable Simulation of a Time Varying Dynamic System – Bagheri, A. - Valášek, M., 2001
 • Optimal Control of Multibody Systems Described by Redundant Coordinates – Valášek, M. - Roubíček, M., 2001
 • Knowledge Supported Conceptual Contorl Design Methodology of Mechatronic Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Zdráhal, Z., 2001
 • Design Case Study of Redundant Sliding Delta Robot – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Knowledge Supported Design and Reuse of Simulation Models – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., 2001
 • Range, Accuracy and Linearity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., 2001
 • Computional Complexity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., 2001
 • Analysis of Required Driving Force Distribution in Redundant Parallel Robots – Šika, Z. - Valášek, M., 2001
 • Computional Complexity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., 2001
 • Concept of Computer Aided Internal Combustion Engine Design at Configuration Level – Macek, J. - Valášek, M., 2001
 • New Constriction a Joint of the Parallel Robot – Sulamanidze, D. - Valášek, M., 2001
 • The Antibacklash Task in The Path Control of Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Valášek, M., - Böhm, J., 2001
 • Study of Control of Planar Redundant Paralel Robot – Belda, K. - Böhm, J., - Valášek, M., 2001

2000

 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2000
 • Synthesis of Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2000
 • Redundant Parallel Robots - A New Concept for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Mechatronic Automotive Suspension as Friendly Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • Redundantly Actuated Parallel Kinematics - New Concept for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • The Need and Limits of Co-Simulation Strategies – Valášek, M., 2000
 • Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension: Choice of Control Law, Experimental Verification, Implementation, Results – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • EU - Project Copernicus: Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension: Outline, Goals, Methodology, Simulation Tools, Simulation – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • New Direct Synthesis of Nonlinear Optimal Control of Semi-Active Suspensions – Valášek, M. - Kejval, J., 2000
 • Multi-Objective Control of Semi-Active Truck Suspension – Vaculín, O. - Valášek, M., - Kortum, W., 2000
 • Prototype Implementation of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., 2000
 • Knowledge Models in Engineering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., 2000
 • Design and Simulation of Predictive Control of Drives of Planar – Böhm, J. - Belda, K., - Valášek, M., 2000
 • Corrugation Redunction by Semi-Active Track – Valášek, M. - Preumont, A., - Vaculín, O., 2000
 • Knowledge-Based Approach for Concurrent Engineering – Valášek, M. - Štefan, M., 2000
 • Massive Parallelization of Flexible Multibody Dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000
 • Third Dynamic Problem – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Integrating Approach to Mechanical Engineering Design – Macek, J. - Valášek, M., 2000
 • New Lump Mass Model – Valášek, M. - Vampola, T., 2000
 • NQR – Valášek, M., 2000
 • Octapod – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Pump Design Network – Valášek, M. - Štefan, M., 2000
 • Control of Redundant Drives – Florián, M. - Valášek, M., 2000
 • Friendly Trucks – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2000
 • Non-Linear Control of Human Muscles – Šika, Z. - Valášek, M., - Klvaňová, M., 2000
 • Calibration of Redundant Parallel Robot Octapod – Valášek, M. - Miláček, S., 2000
 • Non-Linear Control of Magnetic Bearing – Valášek, M., 2000
 • Active Vibration Suppression of a Machine – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2000
 • Synthesis of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Bauma, V. - Miláček, S. - Spurný, J. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000
 • Anti-Backlash Control of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Florián, M., 2000
 • Mathematical Model of Trucks Powertrains – Tůmová, G. - Valášek, M., 2000
 • Řešení kmitání lineárních diskrétních soustav pomocí Matlabu – Tůmová, G. - Valášek, M., 2000
 • Obecné diskretizační schéma 2D kontinua – Vampola, T. - Valášek, M., 2000

1999

 • Evaluation of Dynamic Capabilities of Machines and Robots – Valášek, M. - Šika, Z., 1999
 • Real Properties of Controllable Dampers – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1999
 • Spatial Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 1999
 • Road-Friendly Trucks – Valášek, M. - Kortum, W., 1999
 • Methodologies for Coupling Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Gordon, T. - Howel, M., - Vand de Sand, A., 1999
 • Software Tools for Mechatronic Vehicles Design Through Modelling and Simulation – Valášek, M. - Breedveld, P. - Šika, Z., - Vampola, T., 1999
 • The 4th IAVSD Herbertov Workshop: Objectives, Issues, Summary of Results – Valášek, M. - Kortum, W., 1999
 • Synthesis Methods for Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 1999
 • Nonlinear Control of Multibody Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., 1999
 • Massive Parallelization of Rigid and Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T., - Pejsar, J., 1999
 • The Experience with Optimization of Highly Non-Linear Dynamic Systems by Genetic Algorithms in MATLAB Environment – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 1999
 • Massively Parallelized Multibody Formalisms. Fantastic Dream or Future Reality – Valášek, M., 1999
 • Development of Semi-Active Road-Friendlly Truck Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., 1999
 • Kinematics Accuracy of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 1999
 • Calibration of Parallel Robots – Valášek, M. - Nečas, M., 1999
 • Active and Semiactive Damping of Machine Vibration – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 1999
 • Control of Redundantly Actuated Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Florián, M., 1999
 • Mechanotronics: Common Misunderstanding and Specialized Methodology – Valášek, M., 1999
 • Mechanotrinics: Common Misunderstanding and Specialized Methodology – Valášek, M., 1999
 • Interfacing of CAE Tools – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Baněček, J., 1999
 • Interfacing of CAE Tools – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Baněček, J., - Vaculín, O., 1999
 • Initial Methodology for Concurrent Engineering – Macek, J. - Valášek, M., 1999
 • Knowledge Based System for Engineering Design Combined with Traditional CAE Tools – Valášek, M. - Baněček, J., 1999
 • Matematika a mechanika – Stejskal, V. - Valášek, M., 1999

1998

 • System for Manufacturability of Formed Parts – Čermák, J. - Král, M., - Valášek, M., 1998
 • Fuzzy Optimal Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., 1998
 • Modelling Expertise for Selecting Manufacturing Technology – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1998
 • Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Kortum, W. - Valášek, M., 1998
 • New Concept of Active Multiple-Frequency Vibration Suppression Technique – Valášek, M. - Olgac, N., 1998
 • New Concept of Active Multiple-Frequency Vibration Suppression Technique – Valášek, M. - Olgac, N., 1998
 • MATLAB/Simulink Connection with Commercial Packages SIMPACK and UFO – Steinbauer, P. - Valášek, M., 1998
 • Mechatronic System Design Methodology - Initial Principles Based on Case Studies – Valášek, M., 1998
 • Selection of Bearing Type – Horák, J. - Valášek, M., 1998
 • Devices for Controlled Dissipation of Energy – Vaculín, O. - Valášek, M., 1998
 • Modelling and Implementation of Bearing Design in OCML – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Bauma, V., 1998
 • Knowledge-Based Selection of Metal Forming Technology – Čermák, J. - Valášek, M., 1998
 • Konkrétní výsledky spolupráce Katedry mechaniky FSI ČVUT s průmyslem – Stejskal, V. - Valášek, M., 1998
 • Možnosti využití znalostí Katedry mechaniky FSI ČVUT – Stejskal, V. - Valášek, M., 1998
 • Influence of Replacement of Rigid Car Frame by Elastic Frame in Process of Car Dynamic – Tobolář, J. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Valášek, M., 1998
 • Road Friendly Control Concepts of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 1998
 • Robust Optimal Control of Vehicle Suspension – Vaculín, O. - Valášek, M., 1998
 • Fuzzy Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., 1998
 • Poloaktivní tlumení vibrací strojů – Valášek, M. - Kejval, J., 1998
 • Kinematická syntéza prostorového paralelního redundantního robota – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 1998
 • Nonlinear Control for Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., 1998

1997

 • Design of Robust Control for Suppresion of Mechatronics Systems – Vaculín, O. - Valášek, M., 1997
 • New Concept of Redundant Parallel Manipulator – Valášek, M. - Šika, Z. - Miláček, S., - Bastl, P., 1997
 • Dynamic Limits Computation of Redundant Parallel Robots – Kozánek, J. - Zolotarev, I. - Valášek, M., - Šika, Z., 1997
 • Robust Controller for Suppression of Mechanical System's Vibration – Vaculín, O. - Valášek, M., 1997
 • Theory of Optimal Control Extended for Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., 1997
 • Current State of Mechatronics Research Projects at DM FME CTU – Valášek, M. - Vaculín, O., - Šika, Z., 1997
 • Case Studies of Mechatronic System Development – Valášek, M., 1997
 • Synthesis and Analysis of Planar Parallel Robot – Šika, Z. - Valášek, M. - Miláček, S., - Bastl, P., 1997
 • Development of Semi-Active Truck Suspension – Valášek, M. - Babic, M. - Šika, Z., - Magdolen, L., 1997
 • Experiments with Applying Konwledge Based Techniques to Parametric Design – Valášek, M. - Zdrahal, Z., 1997
 • Active Controlled Structures as the Innovative Basis on Mechatronic Products. Case Studies – Valášek, M., 1997
 • Dynamic Model of Truck for Suspension Control – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Kovanda, J., 1997
 • Computationally Tractable Stabilization of Time-Varying Systems – Bagheri, A. - Valášek, M., 1997
 • Design of Semi-Active Control of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Stejskal, V., 1997
 • Development and Implementation of Anti-Sway Gantry Crane Control – Valášek, M., 1997
 • Simulation Model of Passive and Semi-Active Truck Suspension – Šika, Z. - Vaculín, O. - Valášek, M., - Stejskal, V., 1997
 • Simulation Tool for Mechatronical Design – Vaculín, O. - Valášek, M., 1997
 • Pole-Placement Stabilization of Time-Varying Systems – Bagheri, A. - Valášek, M., 1997
 • Rack-Stacker Active Damping by Time-Varying Feedback – Bagheri, A. - Valášek, M., 1997
 • Exploiting the Structure of Parametric Design Problems for Simplifying Problem Solving Methods – Valášek, M. - Zdrahal, Z., 1997
 • Properties of Planar Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Šika, Z., - Miláček, S., 1997
 • Extended Ground Hook Control of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1997

1996

 • Ground Hook for Semi-Active Damping of Truck's Suspension – Valášek, M. - Novák, M., 1996
 • Cooperation with Industry in Mechatronic at DM FME CTU Prague – Valášek, M., 1996
 • Optimal Control of Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., 1996
 • A New Concept of Semi-Active Control of Truck's Suspension – Novák, M. - Valášek, M., 1996
 • Development of Redundant Parallel Robot – Šika, Z. - Miláček, S., - Valášek, M., 1996
 • Příspěvek k řešení pracovního prostoru paralelního redundantního robota – Kozánek, J. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zolotarev, I., 1996
 • Analýza a syntéza globálních kinematických vlastností redundantního paralelního robota – Šika, Z. - Valášek, M., 1996
 • Position and Velocity Control of Gantry Crane – Valášek, M. - Miláček, S. - Dedouch, K. - Kozánek, J., - Zolotarev, I., 1996
 • Simulation of Controlled Multi-Cable Gangry Crane – Pejsar, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 1996
 • Parallelization of Multibody Formalism – Šika, Z. - Valášek, M., 1996
 • Optimalizace pohybu mechantronických soustav – Valášek, M., 1996
 • Extended Concept of Ground Hook Control – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1996
 • Efektivní algoritmus sestavení pohybových rovnic systému mnoha poddajných těles – Vampola, T. - Valášek, M., 1996

1995

 • Criteria Formulation for Comparative Study of Parallel and Serial Robots – Valášek, M., 1995
 • Optimalization of Prosthesis of Cross Ligaments of a Knee Joint – Stejskal, V. - Valášek, M. - Plačková, Z., - Kasahara, M., 1995
 • Input Shaping Control of Mechatronical Systems – Valášek, M., 1995
 • Computer Aided Flexible Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V. - Vaculín, O., - Šíka, Z., 1995
 • Problem Solving Techniques for Engineering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., - Sabol, T., 1995
 • Input Shaping Control of Mechatronical Systems - Case Study of Crane Control – Valášek, M., 1995
 • Laboratory for Interdisciplinary Studies of Mechatronics – Stříbrský, A. - Hyniová, K. - Honců, J., - Valášek, M., 1995
 • Dynamics of Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Vampola, T., 1995
 • Pole Placement for MIMO Time-Varying Non-Lexicografic-Fixed Linear Systems – Olgac, N. - Valášek, M., 1995
 • Efficient Symbolic Dynamic Multibody Formalism – Valášek, M., 1995
 • New Control Concept for Semiactive Damping of Truck Suspension – Valášek, M., 1995
 • Applicability of Inventive Engineering to Mechatronics – Valášek, M., 1995
 • Pole Placement for Linear MIMO Time-Varying Non-Lexicographic-Fixed Systems – Valášek, M., 1995
 • Dynamics of Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Vampola, T., 1995
 • Kinematický model lidského kolena pro náhradu křížových vazů – Valášek, M. - Stejskal, V., 1995
 • Řízení jeřábu pro potlačení kývání břemene – Valášek, M., 1995
 • Regálový zakladač s řízeným uklidněním kmitů při dojezdu – Miláček, S. - Valášek, M., 1995

1994

 • Dynamic of Flexible Multibody Systems – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 1994
 • Composite Rigid Body Formalism for Flexible Multibody Systems – Vampola, T. - Valášek, M., 1994
 • Synthesis of Lyaponov Function for Nonlinear Systems – Valášek, M., 1994
 • Antisway Control of Crane – Valášek, M. - Dedouch, K. - Miláček, S. - Kozánek, J. - Zolotarev, I., - John, J., 1994
 • Courses on Mechanics and Application of Software Package FAMULUS – Stejskal, V. - Valášek, M., - Znamenáček, J., 1994
 • Antisway Control of Crane by Input Shaping – Valášek, M., 1994
 • Efektivní způsob sestavení pohybových rovnic soustavy mnoha těles s uvažováním jejich poddajnosti – Vampola, T. - Valášek, M., 1994
 • Efektivní algoritmus výpočtu vázaných mechanických systémů s uvažováním poddajnosti – Vampola, T. - Valášek, M., 1994
 • Electrical Networks, Multibody Formalism and Mechatronic Systems – Valášek, M., 1994
 • Recursive Formalism for Flexible Multibody Systems – Znamenáček, J. - Valášek, M., 1994
 • Parallelization of Multibody Formalism Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., 1994
 • Recursive Formalisms for Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Vampola, T., - Znamenáček, J., 1994
 • Mechanical Sensors of Load Position of a Crane – Valášek, M. - Dedouch, K. - Miláček, S. - Kozánek, J., - Zolotarev, I., 1994
 • Inventive Engineering as Basis of Design Methodology for Mechatronics – Valášek, M., 1994
 • Simulation of Mechatronic Systems as System with Different Physical Nature – Valášek, M., 1994
 • Electronic Textbook of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V., 1994
 • Efficient Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V., - Šika, Z., 1994
 • Generalization of Ackermann's Formula for Linear MIMO Time-varying System – Valášek, M., 1994

1993

 • OKAM2-general Kinematic Analysis. ODAM-general Dynamic Analysis – Stejskal, V. - Valášek, M., 1993
 • Kombinace parametrické metody a popisu v přirozených souřadnicích při dynamické analýze soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M., 1993

?

 • Physical Implementation of Ground Hook as Tire Damping Device and Influence on Vehicle Dynamics – Valášek, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Přepážka pro snížení přenosu hluku – Valášek, M., 2018
 • Zařízení pro úhlové kompenzace – Valášek, M., 2018
 • Zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2018

2017

 • An apparatus for opening and closing a lid pivotally connected to a frame, especially a car boot lid – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., 2017
 • Přepážka pro snížení přenosu hluku – Valášek, M., 2017
 • Zařízení pro manipulaci s poddajnými tělesy – Valášek, M., 2017
 • Způsob řízení tlumicí síly hydraulického tlumiče a hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2017
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2017
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., 2017
 • Způsob provádění alespoň dvou po sobě následujících operací na obráběcím stroji – Valášek, M., 2017
 • Zařízení pro úhlové kompenzace – Valášek, M., 2017
 • Způsob řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2017
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2017

2016

 • Způsob nastavení polohy manipulačních ramen na nosném rámu a manipulační ramena pro uchycení technologických nebo měřicích prostředků – Valášek, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P., - Kašpárková, T., 2016
 • Device for a body's spherical motion control – Valášek, M., 2016
 • Supporting structure for repositionable and reconfigurable manipulating arms – Valášek, M. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P - Kašpárková, T. - Růžička, M., - Uher, O, 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., 2016
 • Zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, O, 2016
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., 2016

2015

 • Vícevřetenový obráběcí stroj – Valášek, M., 2015
 • Upevňovací prvky komponent pro stavebnice mechanismů – Nečas, M. - Valášek, M., - Pelikán, J., 2015
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2015
 • Silový aktuátor – Valášek, M. - Bauma, V., - Zicha, J., 2015
 • Způsob a zařízení pro laditelné akustické buzení struktur – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Moša, J., 2015
 • Zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, Ondřej, 2015

2014

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., 2014
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M., 2014
 • Způsob a zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké nepřístupné spáře – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vampola, T. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., 2014
 • Zařízení tlumiče s nekonvenčními charakteristikami – Valášek, M., 2014
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2014
 • Zařízení pro měření polohy koncového efektoru, zvláště manipulátoru nebo obráběcího stroje – Valášek, M., 2014
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2014
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2014
 • Protipovodňová zábrana – Beck, Z. - Kofránek, J., - Valášek, M., 2014

2013

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., 2013
 • METHOD AND APPARATUS FOR MEASUREMENT AND/OR CALIBRATION OF POSITION OF AN OBJECT IN SPACE – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • DEVICE FOR A MOVING OBJECT'S VIBRATION DAMPING – Valášek, M. - Mikulec, M., 2013
 • DEVICE FOR A MOVING OBJECT'S VIBRATION DAMPING – Valášek, M. - Mikulec, M., 2013
 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, Ondřej, 2013
 • Zařízení pro redundantní optické měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M., - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro měření polohy koncového efektoru, zvláště manipulátoru nebo obráběcího stroje – Valášek, M., 2013
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2013
 • Zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2013
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., 2013

2012

 • Robotické obráběcí centrum – Valášek, M. - Nečas, M., - Binnar, Lumír, 2012
 • Zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké spáře – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., 2012
 • Zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2012
 • Způsob zvyšování účinnosti vysokotlaké části oběhu zážehového motoru zejména v částečném zatížení a zařízení k provádění tohoto způsobu – Macek, J. - Takáts, M. - Valášek, M., - Miklánek, Ľ., 2012
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012
 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, O., 2012
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., 2012

2011

 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., 2011
 • Vzpěra, zvláště suvná nebo otočná vzpěra výrobních strojů – Valášek, M. - Švéda, J., 2011
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2011

2010

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v navazujících prostorech – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2010

2009

 • Způsob a zařízení pro určení rozměrů, zvláště při teplotních deformacich paralelních mechanismů – Valášek, M., 2009
 • Způsob a zařízení pro určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M., 2009
 • Způsob a zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2009

2008

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008
 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění, a/nebo manipulaci a/nebo měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008

2007

 • Zařízení pro tlumení vibrací pohybujícího se objektu – Valášek, M. - Mikulec, M., 2007
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., 2007

2006

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006

2004

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004

2003

 • Způsob a zařízení pro určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M., 2003
 • Způsob a zařízení pro určení rozměrů, zvláště při teplotních deformacich paralelních mechanismů – Valášek, M., 2003

2002

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and-or Manipulation and-or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002

2001

 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění a manipulaci a měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Vampola, T., - Bauma, V., 2001

1999

 • Víceramenné zařízení pro obrábění, měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., 1999

1998

 • Zařízení pro poloaktivní tlumení vibrací – Valášek, M., 1998
 • Zařízení pro poloaktivní tlumení vibrací – Valášek, M., 1998
 • Zařízení pro obrábění,měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., 1998
 • Osmiramenné zařízení pro obrábění,měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 1998

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Pokročilý asistenční systém pro parkování a couvání s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Kraus, K. - Volech, J. - Sýkora, V., - Kuděla, L., 2018
 • WP08 - výsledek na stroji - TAJMAC-ZPS-2018 Spolupráce více os a více strojů - vícevřetenový automat – Valášek, M. - Poláček, L., - Švéda, J., 2018

2015

 • Nástroj pro robustní a prediktivní řízení nelineárních subsystémů spalovacího motoru v reálném čase – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2015
 • Experimentální ověření pokročilých tlumičů podvozků vozidel – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2015
 • Hybridní kompozitová3D-cell struktura s aktivním tlumením vibrací – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, Ondřej, 2015
 • Experiments hardware-in-the-loop and on the road of advanced dampers of vehicle suspensions – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2015
 • Stroj s plovoucím principem pro více stupňů volnosti – Valášek, M. - Zavřel, J. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Štorkán, J., - Smolík, J., 2015
 • Redundantní měřicí a kalibrační zařízení – Švéda, J. - Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Koubek, J. - Diviš, I. - Smrž, M., - Smolík, J., 2015

2014

 • Aktuátor vzpěry zadního víka – Musil, M. - Valášek, M. - Prda, T. - Kuděla, L. - Hrnko, L. - Gazda, M. - Zavřel, J., - Steinbauer, P., 2014
 • Experimentální ověření stanovení rozsáhlých akustických tlakových polí v interiérech a exteriérech vozidla. – Valášek, M. - Vampola, T., 2014

2013

 • Experimentální stanovení povrchových vibrací struktur. – Valášek, M. - Neusser, Z., - Vampola, T., 2013
 • Funkční vzorek rekonfigurovatelné obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Pelikán, J. - Valášek, M., - Mráz, L., 2013
 • Vláknový HexaSphere – Valášek, M. - Rada, V. - Svatoš, P., - Zicha, J., 2013
 • Torzni podaktuovaná soustava – Valášek, M. - Beneš, P., - Pelikán, J., 2013

2012

 • Nafouknuté robotické rameno – Valášek, M. - Ridl, V., - Růžička, M., 2012
 • Mezirobotický interface – Valášek, M. - Nečas, M., 2012

2011

 • Device for testing of dynamic stiffness of composite rams – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2011
 • Hydraulic testing machine of air spring - shock absorber Avalon – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2011
 • Quarter car with controlled suspension for HIL testing – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Šika, Z., 2011
 • Safe football goal – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2011
 • Laboratorní model horizontálního obráběcího stroje TriJoint – Zavřel, J. - Řápek, L., - Valášek, M., 2011
 • Lineární elektrický pohon pro ovládání vláken – Valášek, M., 2011
 • Kompozitový nosník aktivně tlumený vlákny – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2011
 • Kompozitový nosník s mechatronickou tuhostí – Smrž, M. - Valášek, M., 2011
 • Mechatronická tuhost trubka v trubce – Nečas, M. - Valášek, M., 2011
 • Rám s přestavitelnými přísavkami a aretací průmyslovým robotem – Valášek, M. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kašpárková, T., - Kukula, P., 2011
 • RedCaM Quatro - zařízení pro měření přesnosti pracovního prostoru v 6DOF - 1. generace – Beneš, P. - Švéda, J. - Diviš, I. - Koubek, J., - Valášek, M., 2011

2010

 • Nekývající portálový jeřáb – Zavřel, J. - Řápek, L., - Valášek, M., 2010
 • Experimental stand for measurement of dynamical and energetic characteristics of linear motor – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Honců, J., 2010

2009

 • Stand pro zkoušení a identifikaci tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2009
 • Nosník s aktivním tlumením – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • HexaSphere - Sledovací mechanismus – Karásek, M. - Svatoš, P. - Zuzánek, P. - Valášek, M. - Zicha, J., - Krsek, P., 2009

2008

 • Stand pro měření dynamiky tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2008
 • Octapod – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 2008
 • Sliding Delta – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2008
 • HexaSphere – Valášek, M. - Karásek, M. - Zicha, J., - Večeřa, F., 2008
 • Sliding Crosshead – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Vampola, T., - Píša, P., 2008
 • Prototyp aktivního tlumení vibrací dynamickým hltičem – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., 2008

2007

 • Redundantní paralelní kalibrační a měřicí stroj RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2007
 • Redundantní paralelní experimentální stroj Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T. - Bauma, V. - Vampola, T., - Steinbauer, P., 2007

2006

 • Mechatronický nosník – Nečas, M. - Valášek, M., 2006

2000

 • Prototype of Active Vibration Absorber – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000

1998

 • Prototype of Semi-Active Road-Friendly Truck (Truck Equipped by Controllable Shock Absorbers) – Valášek, M. - Kortum, W. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Schwartz, W., 1998

?

 • TriJoint900H - industrial prototyp – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., ?

Software

2017

 • Softwarové nástroje hluku a vibrací navrhování vozidel pro systém DASY. – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2017
 • Softwarové nástroje navrhování integrovaných podvozku vozidel pro systém DASY – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2017
 • Software pro analýzu kontaktu v prevodovkách s ozubenými koly pro simulaci vibrací a hluku – Neusser, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Achtenová, G., 2017

2016

 • Software pro simulaci virtuální části modelu řízeného integrovaného podvozku a pro rozhraní mezi simulačním modelem a fyzickou částí modelu hardware-in-the-loop – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2016

2015

 • Výpočet objektivního hodnocení celkového vibračního pohodlí – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Automatická identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M., - Smolík, J., 2015

2013

 • Software pro řízení pohybu robotů s kompenzací deformace – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., 2013

2012

 • Software pro řízení rekonfigurovatelně obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., 2012

2011

 • Objektivní hodnocení ovladatelnosti vozidla neuronovou sítí – Pelikán, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2011
 • Control of mechatronic stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., 2011

2010

 • Dopředná kinematická transformace PKM strukturní aproximací – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Simulační model vozidla pro agentový systém AG-JIZDA – Baněček, J. - Valášek, M., 2010
 • Hodnocení vibračního pohodlí vozidla z průběhu objektivně měřených veličin – Pelikán, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., 2010
 • Vlnové řízení nekývajícího jeřábu – Marek, O. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2010
 • Input shaping řízení nekývajícího jeřábu – Zavřel, J. - Valášek, M., - Řápek, L., 2010
 • Simulation model of linear electric motor used as shock damper – Steinbauer, P. - Král, J. - Valášek, M., - Honců, J., 2010
 • ASCsynLDS aktivní pérování vozidel v synergii s příčnou dynamickou stabilitou vozidla – Valášek, M. - Drobný, V., 2010
 • EmisEngMPC Program nelineárního prediktivního řízení z modelu škodlivin – Florián, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Program pro prediktivní modely tvorby škodlivin – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V. - Macek, J., - Valášek, M., 2010
 • Symbolický generátor pohybových rovnic - SymEOM – Mráz, L. - Valášek, M., - Vampola, T., 2010

2009

 • Program pro hierarchické řízení motoru MPC – Florián, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Program for Generation of Parametrized Reduced Dynamical Models – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T., - Štefan, M., 2009
 • HuWa2D - Simulation Software for Investigation of the Interaction between Walking Human and Flexible Footbridge – Vampola, T. - Valášek, M., 2009
 • HexaSphere - Software řízení – Karásek, M. - Svatoš, P. - Zuzánek, J. - Valášek, M., - Krsek, P., 2009

2008

 • Program pro globální optimalizaci modálních a tuhostních vlastností stroje – Zavřel, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2008
 • Program pro simulaci dynamiky smykové jízdy vozidla – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2008
 • Simulační software pro dynamiku sférických paralelních mechanismů – Karásek, M. - Valášek, M., 2008
 • Řídící software pro sférické paralelní mechanismy – Karásek, M. - Valášek, M., - Večeřa, F., 2008
 • Kalibrační program pro poddajné mechanismy – Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Večeřa, F., 2008
 • Simulační program systému ESP – Valášek, M. - Šmíd, M., 2008
 • Software pro výpočet globální dynamiky prostorových soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M., - Horáček, T., 2008

2007

 • CTU-MIMO-POLYNOMIAL-LOLIMOT – Štefan, M. - Valášek, M., 2007
 • Globální vyhodnocení elastostatiky mechanismů – Zavřel, J. - Valášek, M., 2007
 • Kalibrační program pro 3D poddajnou soustavu – Vampola, T. - Valášek, M., 2007
 • Kalibrační program pro 2D kontinuum – Vampola, T. - Valášek, M., 2007
 • Měřicí program pro RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2007
 • Kalibrační program pro redundantní kalibarční stroj – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P., - Hamrle, V., 2007
 • Řídící program pro redundantní paralelní stroje – Zavřel, J. - Skopec, T. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2007
 • Kalibrační systém pro redundantní paralelní výrobní stroje – Šika, Z. - Valášek, M., 2007

2006

 • Software pro výpočet globální dynamiky rovinných soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M. - Nečas, M., - Hornych, T., 2006
 • Software pro konstrukci a vizualizaci vícedimenzionálních Pareto množin – Valášek, M. - Vampola, T., - Lasso Alvear, M., 2006
 • Kalibrační program pro 2D poddajnou soustavu – Vampola, T. - Valášek, M., 2006
 • Program na výpočet protivůlového řízení – Florián, M. - Valášek, M., 2006
 • Interface pro optimalizační program MOPED – Zavřel, J. - Valášek, M., 2006
 • Generátor trajektorie a výpočet kinematických transformací pro stroj SlidingStar – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J., - Skopec, T., 2006
 • Kalibrační a optimalizační programy pro paralelní měřící stroje – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2006
 • Program řízení spalovacího motoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Polášek, M., - Macek, J., 2006
 • CTU-MIMO-LOLIMOT – Štefan, M. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006

?

 • Prediktivní model motoru – Šika, Z. - Florián, M., - Valášek, M., ?
 • Simulační model motoru – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M., - Macek, J., ?
 • Metodika návrhu řízeného pérování – Valášek, M. - Šika, Z., ?

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., 2018
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2018 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2018

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., 2017
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2017 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2017

2016

 • Problems, Solutions And Usage Of Shock Absorbers With Degressive Characteristics – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2016
 • Zpráva o průběhu řešení WP09 v roce 2016 – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Koubek, J. - Diviš, I. - Morávek, M. - Kovář, F. - Valášek, M., - Smolík, J., 2016
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2016 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2016

2015

 • DV#8 (2015) Zpráva za rok 2015 WP08 Nové koncepce obráběcích strojů a jejich pohonů – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Moravec, J. - Zavřel, J. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Bauma, V., - Smolík, J., 2015
 • Automatická identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Moravec, J. - Smolík, J. - Mindl, J. - Pazourek, M., - Novotný, J., 2015
 • DV#9 (2015) - Technologie měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 5 os – Švéda, J. - Morávek, M. - Beneš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Smrž, M. - Diviš, I. - Koubek, J. - Kovář, F. - Smolík, J. - Mindl, J. - Hlavatý, V. - Zbožínek, R. - Sobola, J. - Kupka, P. - Kozlok, T. - Marek, J., - Frkal, V., 2015
 • Simulační modely katapultovacího systému – Valášek, M. - Bauma, V. - Zicha, J., - Steinbauer, P., 2015
 • Experimenty s mechatronickou tuhostí – Smrž, M. - Valášek, M., 2015

2014

 • Konstrukční návrh inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Pelikán, J. - Beneš, P. - Neusser, Z., - Valášek, M., 2014
 • Návrh geometrie válcového zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz. – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2014
 • Návrh geometrie kónického zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2014
 • Závěrečná zpráva o postupu prací za rok 2014 a dosažených výsledcích v rámci celého projektu – Musil, M. - Valášek, M., 2014
 • Simulace plovoucího principu pro kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., 2014
 • DV#8(2014) Automatická identifikace modelů strojů a ladění jejich řídících algoritmů – Šika, Z. - Beneš, P. - Sobotka, P. - Steinbauer, P. - Valášek, M. - Moravec, J. - Veselý, J., - Smolík, J., 2014

2013

 • Concepts for mass reduction of a vehicle seats – Valášek, M. - Macek, J. - Španiel, M. - Vampola, T. - Vašíček, M. - Finotto, V., - Steinbauer, P., 2013
 • Závěrečná zpráva o postupu prací za rok 2013 a dosažených výsledcích v rámci celého projektu – Valášek, M. - Nečas, M., 2013
 • Simulace konceptů aktivního tlumení vibrací na bázi mechatronické tuhosti – Smrž, M. - Valášek, M., 2013
 • Simulační model základní koncepce katapultovacího systému – Bauma, V. - Valášek, M., 2013
 • Calibration research using two Laser Trackers LEICA AT901 MR – Beneš, P. - Petrík, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • Calibration research of Robots within CloPeMa Project using RedCaM Arm – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Smutný, V. - Petrík, V., - Krsek, P., 2013
 • Frekvenční charakteristiky zvukovodu H1500 – Vampola, T. - Valášek, M., 2013
 • Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením II – Růžička, M. - Valášek, M. - Uher, O. - Had, J. - Steinbauer, P. - Mareš, T. - Šika, Z., - Kulíšek, V., 2013
 • DV#9 (2013) Technologie efektivního měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 3 osy – Švéda, J. - Morávek, M. - Koubek, J. - Vláčil, J. - Diviš, I. - Vyroubal, J. - Kolář, P. - Smolík, J., - Valášek, M., 2013
 • Koncept spolupráce více os a strojů pro vícevřetenové automaty – Valášek, M., 2013
 • Rázový tlumič kmitů - II – Vampola, T. - Valášek, M., 2013
 • Rázový tlumič kmitů – Vampola, T. - Valášek, M., 2013
 • Řízení mechanických systémů s nedostatkem pohonů – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • Řízení mechanických systémů tvarováním vstupu – Beneš, P. - Valášek, M., 2013
 • DV#8 (2013) Analýza a simulace metod zlepšení tradičních metod řízení – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Svatoš, P. - Smrž, M. - Neusser, Z. - Švéda, J. - Veselý, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2013
 • DV#8 (2013) Výběr a simulace vhodných nových konceptů – Valášek, M. - Šika, Z. - Štorkán, J. - Švéda, J. - Kolář, P., - Smolík, J., 2013
 • Protivůlové řízení paralelních mechanismů – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2013
 • Simulace plovoucího principu pro rovinné kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., 2013

2012

 • Vývoj postupů sestavení výpočtového kódu pro ISO6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., 2012
 • Posouzení vhodnosti použití generátoru akustické energie pro čištění přehřívače okruhu kotle K2 v ČEZ, a.s. Teplárna Dvůr Králové – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2012
 • DV#8-1 (2012) Analýza nových nekonvenčních konceptů obráběcích strojů – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Kovář, F. - Procházka, F. - Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J. - Veselý, J., - Smolík, J., 2012
 • DV#8-2 (2012) Analýza a simulace metod automatické identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Veselý, J. - Valášek, M. - Bauma, V. - Zavřel, J., - Smolík, J., 2012
 • DV#9 (2012) Návrh řady integrovaných odměřování pro měření geometrie a deformace mechanické struktury obráběcího stroje – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Chládek, Š. - Smrž, M. - Kolář, P. - Morávek, M. - Smolík, J. - Valášek, M., - Sova, J., 2012

2009

 • Dynamický model mechanismu stabilizované kamerové základny – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2009

2005

 • Optimalizace regulace plnícího tlaku u vznětových motorů s VGT v dynamických režimech – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Polášek, M. - Macek, J. - Doleček, V., - Vítek, O., 2005

2002

 • ForceServo. Ridici program pro zpetnovazebni silove rizeni tlumicu – Šika, Z. - Kejval, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2002
 • PCBCDABS. Program pro simulaci brždění osobního automobilu s řízeným tlumičem a ABS – Šika, Z. - Valášek, M., 2002
 • Redundantní paralelní roboty a jejich řízení – Valášek, M. - Bohm, J. - Belda, K. - Píša, P., - Bauma, V., 2002
 • Experimentální zkoumání uložení motoru s dynamickými hltiči – Valášek, M. - Březina, J., - Šika, Z., 2002
 • Studie alternativních způsobů uložení bloku motoru – Valášek, M. - Šika, Z., - Březina, J., 2002
 • Použití torzního hltiče v hnacím ústrojí vozidel – Tůmová, G. - Valášek, M., 2002
 • Návrh aktivního a poloaktivního nelineárního řízení kyvadlového eliminátoru – Tůmová, G. - Valášek, M., 2002
 • Návrh lineárního řízení kyvadlového eliminátoru – Tůmová, G. - Valášek, M., 2002

2000

 • Implementation of Truck Prototype for Aachen Workshop – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., 2000
 • Studie uložení motoru s dynamickými hltiči – Březina, J. - Valášek, M., 2000
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Vyhodnocení měření účinků prototypu – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Výchozí studie problému – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Popis řídících algoritmů a jejich implementace – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000
 • Metody podpory integrovaného návrhového procesu ve strojním inženýrství – Valášek, M., 2000
 • Implementace znalostního modelu návrhu čerpadla – Štefan, M. - Valášek, M., 2000
 • Dynamický model prostorového redundantního paralelního robota Octapod – Vampola, T. - Valášek, M., 2000

1999

 • Mechanický model lidské paže v SIMPACKu – Šika, Z. - Klvaňová, M., - Valášek, M., 1999

1996

 • Databases of Materials and Machine Tools for Selection of Metal Forming Technology – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1996
 • Knowledge Level Description of Metal Forming Technology Selection – Král, M. - Čermák, J. - Valášek, M., - Kučera, F., 1996
 • Knowledge Level Description of Initial Vehicle Design – Baněček, J. - Drvota, J., - Valášek, M., 1996
 • Extended Ground Hook Control Concept with Parameter Optimization – Šika, Z. - Novák, M. - Vaculín, O. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • Refinement of the Project Workplan – Valášek, M., 1996
 • Report from Third AVEC Symposium, Aachen – Babic, M. - Kortüm, W. - Vaculín, O., - Valášek, M., 1996
 • LIAZ Controlled Truck Reference Model 10/96 for Control Concept Evaluation – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • LIAZ Controlled Truck Reference Model 6/96 for Control Concept Evaluation – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • Feasibility Study of Available Sensors – Valášek, M. - Resl, I., 1996
 • Experimentelle und rechnerische Untersuchung von Modaleigenschaften der verschidenen Motorenhauben und deren Vergleichung – Miláček, S. - Valášek, M., - Rada, A., 1996
 • Reference Model for Control Concept Evaluation – Valášek, M. - Babic, M., 1996
 • Selection of Bearing Types – Znamenáček, J. - Valášek, M., 1996
 • LIAZ Controlled Truck Model 1/96 – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • Strategy and Control Concepts for SADTS – Valášek, M., 1996

1995

 • Selection of Radial Sliding Bearing – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 1995
 • Report about the Nordic MATLAB Conference 95 – Valášek, M., 1995
 • Experimentelle und Rechnerische Untersuchung von Modaleigenschaften der verschiedenen Motorenhauben und deren Vergleichung – Miláček, S. - Valášek, M., - Rada, A., 1995
 • Transformation of OCML to OUSEL – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 1995
 • LIAZ Truck Model – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1995
 • DSP Technology for Control Implementation – Valášek, M., 1995
 • Analysis of Manufacturability – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1995
 • Knowledge Level Analysis of Bearings – Horák, J. - Valášek, M., - Bauma, V., 1995
 • State of the Truck Model Development – Stejskal, V. - Kovanda, J. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1995
 • Simulation Model and Preliminary Survey of Available Components of Sadts – Stejskal, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 1995
 • Perspektiva mechatroniky v ČR – Valášek, M., 1995
 • Beschtimung von Physikaleigenschaften der Kunstoffmuster mittels Schwingungsuntersuchungen – Miláček, S. - Valášek, M., 1995

1993

 • Pole Placement – Valášek, M., 1993
 • Fuzzy Logic – Valášek, M., 1993
 • Efficient Formulation and Implementation of Multibody Formalisms – Valášek, M., 1993

Kvalifikační zpráva

2015

 • Optimalizace mechanických vlastností mechanismu TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., 2015

2011

 • Derivační stavový dynamický pozorovatel – Pelikán, J. - Valášek, M. supervisor, 2011
 • Časově optimální řízení robotů s uvažováním dynamiky pohonů – Hornych, T. - Valášek, M. supervisor, 2011
 • Řízení pohonů s nadbytečným měřením – Strakoš, P. - Valášek, M. supervisor, 2011
 • Aktivní ukládání pohonů obráběcích strojů - motor na motoru – Švéda, J. - Valášek, M. supervisor, 2011

2010

 • Náhrada hydraulického tlumiče lineárním elektromotorem – Král, Jiří - Valášek, M., 2010
 • Symbolické generování pohybových rovnic pro soustavy poddajných těles – Mráz, L. - Valášek, M., 2010

2009

 • Řízení příčné dynamiky vozidla pomocí aktivního pérování – Drobný, V. - Valášek, M. supervisor, 2009
 • Vliv vícenásobné redundance měření na přesnost kalibrace a měření – Štembera, J. - Valášek, M. supervisor, 2009
 • Globální výpočet a optimalizace tuhosti a modálních vlastností mechanických soustav – Zavřel, J. - Valášek, M. supervisor, 2009

2007

 • Aktivní tuhost a bezvůlové ovládání redundantních paralelních robotů – Florián, M. - Valášek, M. supervisor, 2007
 • Increase of dynamic stiffness of constructions by mechatronic approach – Nečas, M. - Valášek, M. supervisor, 2007
 • Spherical Joints with Increased Mobility – Sulamanidze, D. - Valášek, M. supervisor, 2007

2002

 • Mechanické vlastnosti redundantního paralelního robota – Pfeiler, I. - Valášek, M., 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2013

 • Programový nástroj pro výpočet čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby podle ISO 6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., 2013

2008

 • Metody tvůrčí práce zvyšující tvůrčí potenciál – Beneš, P. - Valášek, M., 2008
 • Simulation Techniques for Applied Dynamics – Schiehlen, W. - Bruls, O. - Valášek, M. - Breedveld, P.C. - Arnold, M. - Cuadradado, J., - Eberhard, P., 2008

1997

 • Efficient Modelling of Simulation with Respect to Control – Valášek, M., 1997

1996

 • Kinematics and Dynamics of Machinery – Stejskal, V. - Valášek, M., 1996

1995

 • Mechatronika – Valášek, M. - Chyský, J. - Peřina, J. - Hlaváč, J. - Lhotská, L. - Štěpánková, O. - Mařík, V. - Štecha, J. - Březina, T., - Rajman, M., 1995
 • Metody tvůrčí práce – Beneš, P. - Valášek, M., 1995

Kapitola v knize

2012

 • Design Assistance System and its Application – Bogomolov, S. - Macek, J. - Mikulec, A., - Valášek, M., 2012

2009

 • Mechatronic Stiffness of MIMO Compliant Branched Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., 2009
 • HexaSphere with Cable Actuation – Valášek, M. - Karásek, M., 2009
 • Kinematical Solution by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Mechatronic Lighting Pole Testing Device – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2009

2008

 • Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Vibrations – Vaculín, O. - Valášek, M. - Svoboda, J. - Pelikán, J. - Úlehla, J., - Steinbauer, P., 2008
 • Multilevel Predictive Models of IC Engine for Model Predictive Control Implementation – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., 2008

2007

 • Variants of Mechatronic Vibration Suppression of Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Švéda, J. - Nečas, M., - Bohm, J., 2007
 • Mechatronika - navrhování inteligentních strojů (Inteligentní stroje v dnešní praxi) – Valášek, M., 2007

2006

 • Kapitola 4/4 (Mechanika tuhých těles - Kinematika) – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2006
 • Transient Engine Model as a Tool for Predictive Control – Macek, J. - Polášek, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Florián, M., 2006

2001

 • Semi-Active Suspension Systems II – Valášek, M. - Kortuem, W., 2001

1993

 • Integration of Recursive Equations of Motion for Multibody Systems with Loops – Valášek, M., 1993

Sborník

2017

 • Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017 – Valášek, M. ed. - Šika, Z. ed. - Vampola, T. ed. - Hajžman, M. ed. - Polach, P. ed. - Neusser, Z. ed. - Beneš, P. ed., - Zavřel, J. ed., 2017

2016

 • Proceedings of 4th Joint International Conference on Multibody System Dynamics – Kövecses, J ed. - McPhee, J ed., - Valášek, M. ed., 2016

2012

 • Simulation experiments with wave control of gantry crane – Řápek, L. ed. - Valášek, M. ed., - Zavřel, J. ed., 2012
 • 16th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2012
 • 15th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2012

2011

 • 14th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2011
 • 13th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2011

2010

 • Proceedings of the 11th Workshop on Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Štefan, M. ed., 2010
 • 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010 – Pelikán, J. ed. - Valášek, M. ed., 2010

2004

 • Euromech Colloquium on Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. ed. - Preumont, A. ed., 2004
 • EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. ed. - Preumont, A. ed., 2004
 • Efektivní výpocet mapy tuhosti automatickým spojováním kondenzovaných MKP modelů – Zavřel, J. ed. - Valášek, M. ed., - Vampola, T. ed., 2004
 • International Congress on Mechatronics – Valášek, M. ed., 2004
 • 3rd International Congress on Mechatronics 2004 – Guran, A. ed. - Valášek, M. ed., 2004

2003

 • Virtual Nonlinear Multibody Systems – Schiehlen, W. ed. - Valášek, M. ed., 2003

2002

 • Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Advanced Study Institute – Valášek, M. ed. - Schiehlen, W. ed., 2002

?

 • ICTAM 2008 - XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics – Böhm, J. ed. - Valášek, M. ed., - Strakoš, P. ed., ?

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2011

 • Simulation as the Analysis Tool for Solving Design as Inverse Problem – Valášek, M., 2011

2009

 • Aktuální stav ve vývoji strojů s paralelní kinematikou – Valášek, M., 2009
 • Technical Progress and Its Consequences – Valášek, M., 2009

2008

 • Simulation model development – Valášek, M., 2008
 • Research of Mechanics&Mechatronics at CTU in Prague – Valášek, M., 2008
 • Active integral vibration control of elastic bodies – Valášek, M., 2008
 • Research of Adaptronics at CTU in Prague – Valášek, M., 2008

2007

 • Synthesis of Optimal Control Between Theory and Practical Application – Valášek, M., 2007
 • Advanced Methods of Machine Tool Calibration – Valášek, M., 2007
 • Co-simulation and Model Based Control of Mechatronic Systems – Valášek, M., 2007
 • Modelling and Control Synthesis of Semi-active Control – Valášek, M., 2007

2005

 • Mechatronics - New Source of Invention for Machines – Valášek, M., 2005

1999

 • Demands on Modelling and Simulation from Nonlinear Control Design Perspective – Valášek, M., 1999
 • Modelling and Simulation for Semi-Active Damping of Truck Suspension – Valášek, M., 1999
 • ENRICH - Integrating Working and Learning – Valášek, M., 1999
 • MBS-CACE Interfaces between SIMPACK and MATLAB – Valášek, M. - Steinbauer, P., 1999

...

2019

 • SHAVO control: the combination of the adjusted command shaping and feedback control for vibration suppression – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J., - Pelikán, J., 2019

2012

 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting) – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 1: Základní principy, doporučené a všeobecně ovlivňující faktory – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012

2010

 • Mechatronic Spherical Joints for Increased Mobility – Karásek, M. - Valášek, M., 2010

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Michael.Valasek (zavináč) fs.cvut.cz

děkan / Fakulta strojní
vedoucí / simulace, optimalizace a měření / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen kolégia / České vysoké učení technické v Praze
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
člen grémia / Fakulta strojní
člen grémia / České vysoké učení technické v Praze
předseda vědecké rady / Fakulta strojní
člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
člen vědecké rady / Fakulta strojní
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

420233339813
(22 435) 2881
(22 435) 7361

místnost: A1-10, Dejvice
místnost: A2-159, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SVK 18/19/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2019)
 • SGS19/157/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2019 – Valášek, M. (2019-2021)
 • SVK 16/17/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2017)
 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446  
  Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze – Valášek, M. (2017-2021)
 • SVK 18/16/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2016)
 • SGS16/209/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2016 – Valášek, M. (2016-2018)
 • SVK 18/15/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2015)
 • SVK 16/14/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2014)
 • SGS13/178/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2013 – Valášek, M. (2013-2015)
 • GA13-39100S  
  Mechatronický pružný kloub – Valášek, M. (2013-2015)
 • 7E13018  
  Clothes Perception and Manipulation – Valášek, M. (2012-2015)
 • 7E08041  
  Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny – Valášek, M. (2008-2011)
 • TA03030221  
  Akcelerační simulátor nárazů vozidel – Valášek, M. (2013-2015)
 • TA02011145  
  Precizní frézovací centrum pro formy – Valášek, M. (2012-2014)
 • TA02031343  
  Aktuátor zadního víka – Valášek, M. (2012-2014)
 • SVK 13/12/F2  
  16th Workshop of Applied Mechanics (Winter) – Valášek, M. (2012)
 • SVK 12/12/F2  
  15th Workshop of Applied Mechanics (Summer) – Valášek, M. (2012)
 • SVK 11/11/F2  
  14th Workshop of Applied Mechanics (Winter) – Valášek, M. (2011)
 • SVK 10/11/F2  
  13th Workshop of Applied Mechanics (Summer) – Valášek, M. (2011)
 • SVK 09/10/F2  
  12th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2010)
 • GAP101/11/2110  
  Pokročilé řízení přesného polohování mechanismů tvarováním vstupu – Valášek, M. (2011-2013)
 • TA01011553  
  Rekonfigurovatelné seriovo-paralelní roboty pro efektivní CNC obrábění – Valášek, M. (2011-2013)
 • SGS10/249/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2010 – Valášek, M. (2010-2012)
 • GA103/08/1642  
  Analýza kmitání vyvolaného osobami – Valášek, M. (2008-2010)
 • 7E08041  
  Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny – Valášek, M. (2008-2011)
 • FI-IM4/003  
  Obráběcí centrum MMC – Valášek, M. (2007-2009)
 • GC101/07/J075  
  Vhodné formalismy poddajných soustav mnoha těles pro paralelizaci – Valášek, M. (2007-2010)
 • MEST-CT-2005-020263  
  Pokročilé a nové simulační metody ve vědecké analýze, experimentální verifikaci a vývoji metod pro průmyslové použití ve vibroakustice vozidel – Valášek, M. (2006-2010)
 • GA101/06/1462  
  On-line kalibrace poddajných struktur redundantním měřením – Valášek, M. (2006-2008)
 • FI-IM2/009  
  Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V - 5X – Valášek, M. (2005-2006)
 • MSM6840770003  
  Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství – Valášek, M. (2005-2011)
 • 1QS201200506  
  Redundantní kalibrační stroj pro 6 stupňů volnosti – Valášek, M. (2005-2007)
 • GA101/03/0620  
  Redundantní pohony a měření pro hybridní obráběcí stroj – Valášek, M. (2003-2005)
 • GA103/01/1528  
  Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most – Valášek, M. (2001-2003)
 • MSM 210000003  
  Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství – Valášek, M. (1999-2004)
 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Valášek, M. (1999-2004)
 • IST-1999-12566  
  Vytváření organizací výuky pomocí kontextualizovaných znalostně obohacených produktů – Valášek, M. (2000-2004)

Článek v periodiku

2017

 • Analytical gear mesh model using 3D gear geometry – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2017
 • Contributions to the kinematics of pointing – Li, W - Angeles, J, - Valášek, M., 2017

2016

 • OPTIMIZED RE-ENTRY INPUT SHAPERS – Beneš, P. - Valášek, M., 2016
 • Wave-based Modeling and Control of Interconnected Synchronous Machines - Application on Mechanical Model – Valášek, M. - Neusser, Z. - Neuman, P., - Nečas, M., 2016
 • Calibration using adaptive model complexity for parallel and fiber-driven mechanisms – Skopec, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2016
 • Robust sliding mode control of redundantly actuated parallel mechanisms with respect to geometric imperfections – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2016

2015

 • Combined evaluation of overal NVH car passenger vibration comfort – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2015
 • Model of maintenance planning based on trend of machines failures with two priorities – Prada, E. - Pešková, A., - Valášek, M., 2015
 • An interpolation method for determining the frequencies of parameterized Large-scale structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Hybrid Optimization of Cabled-trusses: Benchmarks for Mechanical Engineering – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Valášek, M., - Štemberk, P., 2015
 • Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm for Topology Optimization of Modular Cabled-Trusses – Finotto, V. - Lucena, D.S. - Leal Da Silva, W., - Valášek, M., 2015

2014

 • Qualitative Evaluation of Redundant Measurement Schemes for Self-Calibration – Valášek, M., 2014
 • Efficient Description of Mechatronic Flexible Joint Using Neuro-Fuzzy Method – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., 2014
 • Model of Flexible Robot with Deformation Detection – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Control of Serial Robot Concerning Arm Flexibilities – Mráz, L. - Volech, J. - Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Active vibration suppression of the mechanical structure using the fiber mechanism – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Sensitivity Analysis of Fuzzy-genetic Approach Applied to Cabled-truss Design – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Štemberk, P., - Valášek, M., 2014
 • Software for global dynamics evaluation of mechanisms – Horáček, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014

2013

 • Software selection for simulation of v2x communication – Valášek, M. - Jelínek, P. - Baněček, J., - Šika, Z., 2013
 • Influence of driving torque on vehicle parking capabilities – Baněček, J. - Valášek, M., 2013
 • Concepts of Robot Accuracy Enhancement by Integrated Redundant Measurements – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • Control of the double inverted pendulum on a cart using the natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • Hybrid fuzzy-genetic system for optimising cabled-truss structures – Finotto, V. - da Silva, W.R.L. - Valášek, M., - Štemberk, P., 2013
 • Solution of three key problems for massive parallelization of multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2013

2012

 • Quasistatic approximations for stiff second order differential equations – Weber, Steffen - Arnold, Martin, - Valášek, M., 2012
 • Massive Parallelization of Multibody System Simulation – Valášek, M. - Mráz, L., 2012
 • Synthesis of Mechanisms by Methods of Nonlinear Dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., 2012
 • Model and Control of Differential Electronic Cam – Adamčík, J. - Tukač, M. - Pelikán, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2012
 • Optimization of Anti-backlash Fibre Driven Parallel Kinematical Structures – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Polach, P., 2012
 • Control of the underactuated mechanical systems using natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • New Concepts of Structures and Control of Machine Tools – Valášek, M., 2012
 • Synthesis of Mechanisms using Evolution of Associated Dissipative Systems – Šika, Z. - Grešl, M., - Valášek, M., 2012
 • Calibrability as additional design criterion of parallel kinematic machines – Šika, Z. - Hamrle, V. - Valášek, M., - Beneš, P., 2012

2011

 • Accessible Lateral Dynamic Stabilization by Active Vehicle Suspension – Valášek, M. - Drobný, V., 2011
 • Investigation of Active Vehicle Suspension with Dynamic Damper – Hladovec, T. - Valášek, M., 2011
 • Input Shaping Control of Electronic Cams with Adjusted Input Profile – Beneš, P. - Marek, O., - Valášek, M., 2011
 • Wave Control of Vehicle Platoon – Valášek, M. - Marek, O., 2011
 • Correlation of Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Handling by Neural Networks – Pelikán, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Úlehla, J., 2011
 • Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M. - Valášek, M. - Hnilička, B., - Lánský, L., 2011
 • Synthesis and Implementation of Vibration Suppression by 6 DOF Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zavřel, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2011
 • Optimization of Stiffness and Dexterity of Fiber Driven Parallel Kinematical Structure – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2011

2010

 • Machine Tool Control with Additional Measurement for Increasing the Control System Dynamics – Strakoš, P. - Valášek, M., 2010
 • Servo Control Using Wave-based Method – Marek, O. - Valášek, M., 2010
 • Measurement and Improved Calibration of Parallel Machine Sliding Star – Skopec, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Simulation Testing of the Machine Tool Equipped with the Active Feed Drive – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2010
 • Measurement and Calibration of Machine Tools in 6 DOFs in Large Workspace – Beneš, P. - Valášek, M., - Švéda, J., 2010
 • Mechatronics Stiffness with Disturbance Force Rejection – Nečas, M. - Pelikán, J., - Valášek, M., 2010
 • Hexasphere-Redundantly Actuated Parallel Spherical Mechanism as a New Concept of Agile Telescope – Valášek, M. - Zicha, J. - Karasek, M., - Hudec, R., 2010

2009

 • Experimental Testing of Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Machine Tool with Undisturbed Frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Mechanika a mechatronika: zdroj iinovací ve strojírenství – Valášek, M., 2009
 • Mechatronický výzkum vylepšuje obráběcí stroje – Valášek, M., 2009
 • Integrované inženýrství urychluje a automatizuje návrh. – Valášek, M., 2009
 • Úschovna pro nápady a znalosti inženýrů – Valášek, M., 2009
 • Highly Efficient Models and Simulations- the Basis of Design of Mechatronicc Systems – Valášek, M., 2009
 • Výzkum inženýrského navrhování a jeho využití – Valášek, M., 2009
 • Residual Modes for Structure Reduction and Efficient Coupling of Substructures – Šika, Z. - Zavřel, J., - Valášek, M., 2009

2008

 • Innovative concept of increasing dynamic stiffness of compliant structures by mechatronic approach – Nečas, M. - Valášek, M., 2008
 • Jak dál při spolupráci vysokých škol a průmyslových podniků – Valášek, M. - Vaculíková, E., 2008
 • Mechatronický přístup vede k zajímavým výsledkům ve výzkumu – Valášek, M. - Vaculíková, E., 2008
 • Influence of deteriorated suspension components on ABS braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2008
 • Mobot Contact Benchmark for Efficient Multibody System Time Integration – Valášek, M., 2008
 • Control of Translational Motion of Flexible Bodies by "Wave Method" – Valášek, M. - Marek, O., 2008
 • Experimental Verification of Correlation between Objective and Subjective Evaluation of Passenger Car Vibration Comfort – Valášek, M. - Pelikán, J. - Ulehla, J. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 2008
 • The Multiobjective Optimization of Machine Tool Construction by a Global Computation in a Whole Workspace – Valášek, M. - Zavřel, J. - Šika, Z., - Vampola, T., 2008
 • Identification of Phenomenological Shock Absorber Model Using Neuro-Fuzzy Method – Šika, Z. - Bauma, V. - Valášek, M. - Kukula, P. - Bílkovský, A., - Steinbauer, P., 2008
 • Active Integral Vibration Control of Elastic Bodies – Smrž, M. - Valášek, M., 2008
 • Vehicle Lateral Dynamic Stabilization Using Active Suspension – Drobný, V. - Valášek, M., 2008
 • Input Shaping Control with Reentry Commands on Prescribed Duration – Beneš, P. - Valášek, M., 2008
 • Stiffness Reconstruction of 3D Frame by Reduced Redundant Measurements – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2008

2007

 • Non-spherical Joint for Five-side Machining by Octapod – Sulamanidze, D. - Valášek, M., - Bauma, V., 2007
 • Transient Engine Models for Optimization and Implementation of Model Predictive Control – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Doleček, V., 2007
 • Mechatronic Suspension for X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Vaculín, O. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Švéda, J., 2007
 • Moderní přístup k měření kmitavého chování struktur a soustav – Valášek, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 2007
 • System Model Reduction for MBS Optimization – Zavřel, J. - Valášek, M., 2007
 • Methods and Tools for Simplified Dynamics Simulations in Real Time Based on Expression Approximation – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Experiments with Redundant Parallel Calibration and Mesuring Machine RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Hamrle, V., 2007
 • Synthesis of Dexterity Mesure of Mechanisms by Evolution of Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Vehicle Lateral Dynamics Control – Drobný, V. - Valášek, M., 2007
 • New Active Machine Tool Drive Mounting on the Frame – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007
 • Criteria of Benchmark Selection for Efficient Flexible Multibody System Formalisms – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2007
 • Soil-Friendly Off-Road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., 2007
 • Worlds and Transformations: Supporting the Sharing and Reuse of Engineering Design Knowledge – Zdráhal, Z. - Mulholland, P. - Valášek, M., - Bernardi, A., 2007
 • Multibody Formalism for Real-Time Application Using Natural Coordinates and Modified State Space – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 2007
 • Composite Rigid Body Formalism for Flexible Multibody System – Vampola, T. - Valášek, M., 2007
 • Reconstruction of the Material Parameters of the Homogenous Isotropis or Ortthotropic 2D continuum – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007

2006

 • Vibration Control of Bridges under Moving Loads – Máca, J. - Valášek, M., 2006
 • Basic Principles of the COLIN System – Baněček, J. - Valášek, M., 2006
 • Eigenstructure Assignment by Proportional-Plus-Derivative Feedback for Second-Order Linear Control Systems – Abdelaziz, T.H.S. - Valášek, M., 2006
 • Direct Algorithm for Pole Placement by State-Derivative Feedback for Multi-Input linear System - Nonsingular Case – Abdelaziz, T.H.S. - Valášek, M., 2006
 • Coupling of Simulation Tools for Simulation of Multiphysical Systems – Valášek, M. - Máca, J. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Šmilauer, V., - Vaculín, O., 2006
 • Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems – Štefan, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2006

2005

 • On-line Calibration of Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Štembera, J., - Štefan, M., 2005
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2005
 • Study of Concepts of Parallel Kinematics Machines for Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2005
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2005
 • HIL Experiments with Quarter Car – Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Skopalík, T., - Mikoláš, P., 2005
 • New Wash-out Algorithms for Driving Simulator – Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., 2005
 • Nonlinear Dynamic Identification of Gas Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Vávra, J., 2005
 • Simulation Experiments with Model Based Predictive Control of Combustion Engine – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., 2005
 • Model Based Predictive Control of Combustion Engine with Constraints – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., 2005

2004

 • Dynamic Bridge Response for a Bridge-Friendly Truck – Šmilauer, V. - Máca, J., - Valášek, M., 2004
 • Design and Control of Under-Actuated and Over-actuated Mechatronical Systems - Challenges of Mechanics and Mechatronics – Valášek, M., 2004
 • Bridge-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J. - Máca, J., - Šmilauer, V., 2004
 • Pole-Placement for SISO Linear Systems by State Derivative Feedback – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Eigenstructure Assignment by State-Derivative and Partial Output-Derivative Feedback for Linear Time Invariant Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004

2003

 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Valášek, M., - Bohm, J., 2003
 • Multi-Objective Semi-Active Truck Suspension by Spatial Decomposition – Valášek, M. - Vaculín, O., - Kortuem, W., 2003
 • Limited-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., 2003

2002

 • Semi-Active Damping in Automotive Systems: Design by Simulation – Kortuem, W. - Valášek, M. - Šika, Z. - Schwartz, W. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., 2002
 • Optimal Control of Causal Differential-Algebraic Systems – Roubíček, T. - Valášek, M., 2002

2001

 • Evalution of Dynamic Capabilities of Machines and Robots – Valášek, M. - Šika, Z., 2001

2000

 • Methodologies for Coupling Simulation Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Gordon, T. - van de Sand, A. - Howell, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 2000
 • The 4th IA VSD Herbertov Workshop: Modelling and Simulation of Mechatronic Vehicles: Tools, Standards and Industry Demands-Objectives, Issuses and Summary of Results – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • Software Tools for Mechatronic Vehicles: Design Through Modelling and Simulation – Valášek, M. - Breedveld, P. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000

1999

 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1999
 • Pole Placement for Linear Time-Varying non-Lexicographically Fixed MIMO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., 1999
 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1999

1998

 • Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Valášek, M. - Kortum, W. - Šika, Z. - Magdolen, L., - Vaculín, O., 1998
 • Control Concepts of Semi-Active Damping of Truck Suspension for Road Friendliness – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1998
 • Dynamic Model of Truck for Suspension Control – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Kovanda, J., 1998
 • An Efficient Implementation of the Recursive Approach to Flexible Multibody Dynamics – Znamenáček, J. - Valášek, M., 1998

1997

 • Parallelization of Multibody Formalism for Rigid Bodies Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., 1997
 • Extended Ground-Hook - New Concept of Semi-Active Control of Truck's Suspension – Valášek, M. - Novák, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1997

1996

 • Parallelization of Multibody Formalism for Rigid Bodies Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., 1996
 • Modeling Task in Engineering Design – Zdráhal, Z. - Valášek, M., 1996

1995

 • Efficient Eigenvalue Assignment for General Linear MIMO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., 1995
 • An Efficient Pole Placement Technique for Linear Time Variant SISO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., 1995

1993

 • Geometric Diagram and Parametric Method in Kinematics of Parallel Robots – Valášek, M., 1993
 • Control of Elastic Industrial Robots by Nonlinear Dynamic Compensation – Valášek, M., 1993

Stať ve sborníku

2019

 • Exploring Operational Frequency Ranges for Actively-Tuned Single-Mass, Multiple-Frequency Vibration Absorber – Valášek, M. - Olgac, N., - Neusser, Z., 2019

2018

 • Active Multidimensional Vibration Absorbers for Light Robots – Šika, Z. - Kraus, K. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018
 • Wave-based control of a planar mechanical structure by piezoelectric actuators – Beneš, P. - Neusser, Z. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2018
 • A NOVEL ALGORITHM FOR TIME OPTIMAL TRAJECTORY PLANNING OF ROBOTIC MANIPULATORS – Waheed, F. - Valášek, M., 2018
 • Application of Higher Kinematic Pairs on Passive Dynamic Walker – Poláček, L. - Valášek, M., 2018
 • A Novel Algorithm for Time Optimal Trajectory Planning of Robotic Manipulators – Waheed, F. - Valášek, M., 2018
 • Active multidimensional vibration absorbers for light structures – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018
 • MULTI-DOF ACTIVE ABSORBER FOR SERIAL ROBOTS – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., 2018

2017

 • PROBLEMS, SOLUTIONS AND USAGE OF SHOCK ABSORBERS WITH DEGRESSIVE CHARACTERISTICS – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2017
 • Elimination Method for Parallelization of Flexible Multibody System Dynamics – Valášek, M. - Mráz, L., 2017
 • Increase of Stiffness in Physically Cooperating Robots – Valášek, M. - Nečas, M., - Mráz, L., 2017
 • Calibration of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017
 • Modelling and simulation of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., 2017
 • Calibration of Mechatronic Flexible Joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017
 • Cable Driven Spherical Mechanism Quadrosphere Enhanced by 3 DOF Piezo-actuated Platform – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Volech, J. - Kraus, K. - Bulín, R. - Hajžman, M., - Polach, P., 2017
 • Synchronous Machine Electromechanical and Mechanical Analogy Model Comparison – Valášek, M. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Neuman, P., 2017
 • Gear Contact Model: Simulations and Measurement – Neusser, Z. - Vampola, T. - Valášek, M., - Sulitka, M., 2017
 • Position Control of Flexible Chain Using Wave Based Control – Valášek, M. - Šáfr, F. - Neusser, Z., - Pelikán, J., 2017
 • Improved calibration of machine tools by redundant measurement – Valášek, M. - Kovář, F., 2017
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., 2017

2016

 • Dexterity Improvement of Pointing Spherical Mechanism by Trajectory Planning – Valášek, M. - Štorkán, J., 2016
 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • Innovative car back door actuator – Valášek, M. - Musil, Marián - Zavřel, J. - Vích, J. - Steinbauer, P., - Hrnko, L, 2016
 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • EXPERIMENT OF REDUNDANT MEASUREMENT OF END POINT BY LASER TRACKER WHICH IS MOUNTED ON A SLIDE – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., 2016
 • Innovative car back door actuator – Valášek, M. - Musil, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Steinbauer, P., - Hrnko, L., 2016

2015

 • Synthesis of Computed Torques Control of Flexible Robot with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Plecháček, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., 2015
 • Optimization of mechanical properties of active structure and choice and placement of sensors and actuators – Zavřel, J. - Šika, Z. - Valášek, M. - Beneš, P., - Dupal, J., 2015
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., 2015
 • Synthesis of theoretical cam profile with non-constant angular velocity – Bauma, V. - Valášek, M., 2015
 • Kinematic analysis of possible concepts of multi-level mechanisms combining active structures and cable-driven mechanisms – Beneš, P. - Šika, Z. - Polach, P. - Valášek, M. - Zavřel, J., - Volech, J., 2015
 • Elimination of the collision states of the effectors of industrial robots by application of neural networks – Prada, E. - Baločková, L., - Valášek, M., 2015
 • New Approach of Fixation Possibilities Investigation for Snake Robot in the Pipe – Prada, E. - Valášek, M. - Virgala, I. - Gmiterko, A. - Kelemen, M. - Hagara, M., - Lipták, T., 2015
 • Wave-based Control for Intelligent Longitudal Traffic Column – Valášek, M. - Neusser, Z., - Gordon, T., 2015
 • Computationally Efficient Model of Gears – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Lightweight Material Model Limits with Applied Pre-stress – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Bounded Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2015
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2015
 • Mechanical Properties Optimization of the Mechanism TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., 2015
 • Method of Approximate Solution of Kinematic Equation Systems Based on Grobner Bases (II) – Mašita, P. - Valášek, M., 2015
 • Improveing of measurement accuracy of large-dimension space by redundant measurement – Kovář, F. - Valášek, M., 2015
 • Stability analysis of systems with varying properties – Rada, V. - Valášek, M., 2015
 • Adaptive calibration of measurement model of flexible robot end effector position using internal sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Skopec, T., - Valášek, M., 2015

2014

 • Interaction of Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M., 2014
 • Physical Implementation of Ground Hook as Tire Damping Device and Influence on Vehicle Dynamics – Valášek, M., 2014
 • Model of Robot with Additional Flexible Deformation Sensing for Improved Control – Mráz, L. - Volech, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2014
 • Stability Limits of the Pre-stressed Lightweight Material Model – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2014
 • Fiber Driven Tilting Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Zicha, J. - Bauma, V., - Rada, V., 2014
 • A Method For The Computation Of Accurate Reduced Frequencies Based On The Neumann Series Expansion – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2014

2013

 • Single objective sizing and topology optimization of cabled-trusses using genetic algorithms – Finotto, V. - Valášek, M., 2013
 • Influence Of Tyre Damping On Vibration Comfort And Vehicle Handling – Valášek, M., 2013
 • Influence of the Mass of the Weight on the Dynamic Response of the Simple Mechanical System with Fibre – Polach, P. - Václavík, J. - Hajžman, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • Experimental and Computational Investigation of a Simple Mechanical System with Fibre and Pulley – Polach, P. - Hajžman, M. - Václavík, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • A procedure for the selection of the appropriate number of master degrees of freedom in reduced structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2013
 • Kinematic analysis of compliant mechanisms – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Finotto, V., 2013
 • Combination of Input Shaping and Feedback Control for Vibration Suppression – Beneš, P. - Červenka, J., - Valášek, M., 2013
 • Parallelization of Multibody System Dynamics by Additional Dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2013
 • Benchmark problems for computational efficiency of rigid multibody system dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., 2013
 • Concepts of Integration of Redundant Measurements into Robots – Šika, Z. - Valášek, M. - Beneš, P., - Mráz, L., 2013
 • Anti-backlash and Cable-driven Mechanisms – Valášek, M. - Procházka, F., - Šika, Z., 2013
 • INFLUENCE OF ACTUATOR STIFFNESS ON PROPERTIES OF MECHATRONIC STIFFNESS – Valášek, M. - Smrž, M., 2013
 • Optimization and Design of Fibre-driven Spherical Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Zicha, J. - Valášek, M., - Rada, V., 2013
 • Control of the Underactuated Mechanical Systems by Harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • A procedure for the selection of the appropriate number of master degrees of freedom in reduced structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., 2013

2012

 • Input shaping control of electronic cams – Beneš, P. - Valášek, M., - Marek, O., 2012
 • Simulation and optimization of active sprung off-road vehicle with wheel - soil interaction – Bílkovský, A. - Šika, Z., - Valášek, M., 2012
 • Knowledge-Based Design and Optimization of Engines – Bogomolov, S. - Mikulec, A. - Macek, J. - Valášek, M., - Doleček, V., 2012
 • Optimization of Dexterity and Workspace of Fibre Driven Mechanisms – Šika, Z. - Svatoš, P. - Valášek, M. - Bauma, V. - Polach, P., - Hajžman, M., 2012
 • Gröbner Bases and Kinematics of Mechanisms – Mašita, P. - Valášek, M., 2012
 • Necessity of formulation of two dynamic models for HMM application to multibody systems – Valášek, M. - Mráz, L., 2012
 • Simulation experiments with wave control of gantry crane – Řápek, L. - Valášek, M., 2012
 • Cable Control of Inverse Pendulum – Ridl, V. - Valášek, M., 2012
 • Improvement of IRS Method for Structure Reduction – Nasisi, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012
 • Modeling and Optimization of Cable-truss Structures – Finotto, V. - Valášek, M., 2012
 • Fuzzy-Genetic Topology Optimization Method Applied to Cable-Trusses Modular Designs – Finotto, V. - Valášek, M., 2012
 • Underactuated double pendulum stabilization with and without drift using harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • Multi-link Suspension Analysis – Vích, J. - Valášek, M., 2012
 • Optimization of Multi-link Suspension – Vích, J. - Valášek, M., 2012
 • Effective solution of multibody dynamics using modified state space – Mráz, L. - Valášek, M., 2012
 • Effective solution of multibody dynamics using matrix exponential – Mráz, L. - Valášek, M., 2012
 • Parallel approach for multibody dynamics using modified state space – Mráz, L. - Valášek, M., 2012
 • Control of Cooperative Robots – Kovář, F. - Valášek, M., 2012
 • Fuzzy-Genetic System Applied to Topology Optimization of Cable-Trusses Modular Design – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Griffin, J., - Valášek, M., 2012

2011

 • Seminář Dynamika robotických systémů – Valášek, M., 2011
 • Seminář Kinematika robotických systémů – Valášek, M., 2011
 • Increasing velocity and traction capabilities of off-road vehicles by controlled suspension – Valášek, M., 2011
 • Modelling of Interaction of Human Being – Footbridge – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., 2011
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Smrž, M., - Šika, Z., 2011
 • Parallelization Of Multibody System Dynamics By Heterogeneous Multiscale Method – Mráz, L. - Valášek, M., 2011
 • Interaction of Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M., 2011
 • Dynamic Model of Aircraft Passenger Seats for Vibration Comfort Evaluation and Control – Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T. - Füllekrug, U., - Klimmek, T., 2011
 • Laboratory model of machine tool TriJoint – Řápek, L. - Zavřel, J., - Valášek, M., 2011
 • Inflatable manipulator – Ridl, V. - Valášek, M., 2011
 • Simulation of cooperative robots – Kovář, F. - Valášek, M., 2011
 • Analysis of vehicle high sideslip control and stabilization potential – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2011
 • Genetic Algorithms applied to optimization of planar truss topologies – Finotto, V. - Valášek, M., 2011
 • Form Finding Evolutionary Algorithm applied to planar Cable-Truss structures – Finotto, V. - Valášek, M., 2011
 • Optimal position of the master dofs for structural reduction – Nasisi, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2011
 • Parallel approaches for multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2011
 • Use of Simplified Suspension Dynamic Model – Vích, J. - Valášek, M., 2011
 • Manners of parallelization in multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., 2011
 • Ride Dynamic Modelling of Off-road Vehicles – Vích, J. - Valášek, M., 2011
 • Comparison of Piezoelectric and Voice Coil Actuators for the Mechatronic Stiffness – Smrž, M. - Valášek, M., 2011
 • Mechatronic Stiffness by HAC/LAC Control Strategy Using Integral Shape Control – Smrž, M. - Valášek, M., 2011
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Smrž, M., 2011

2010

 • Stability analysis of wave-based control of flexible systems – Valášek, M. - Marek, Ondrej, 2010
 • Investigation of parallelization of multibody dynamic systems – Valášek, M., 2010
 • Synergy between Lateral Dynamic Stability Control and Limited-Active Nonlinear Suspension Control – Drobny, Vladislav - Valášek, M., 2010
 • Gust Load Alleviation on a Large Blended Wing Body Airliner – Wildschek, A. - Stroscher, F. - Klimmek, T. - Šika, Z. - Vampola, T. - Valášek, M. - Gangsaas, D. - Aversa, N., - Berard, A., 2010
 • Vývojové tendence technického pokroku ve strojírenství – Valášek, M., 2010
 • Vibration Control of Flexible Aircraft with Respect to Passengers Comfort – Zuziak, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Klimmek, T., 2010
 • Optimal planar lightweight structures for stiffness-to-mass ratio – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Feasibility of mechatronic stiffness for different structures of actuation – Valášek, M. - Bauma, V., 2010
 • Acceleration based observers of mechanical system – Pelikán, J. - Valášek, M., 2010
 • Model Predictive Control of Motion and Vibration Suppression of Parallel Machine with Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vampola, T., 2010
 • Porovnání metod tradiční parametrické syntézy mechanismů s metodou syntézy pomocí disipativních dynamických systémů – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Verification of wave control of compliant mechanical systems – Marek, O. - Valášek, M., 2010
 • The influence of muscle tension on vibration impression of human body – Bujoševič, A. - Beneš, P., - Valášek, M., 2010
 • Stiffness of tensegrity and cable-truss structures – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Aktivní řízení vozidla ve smyku - přehled problematiky – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2010
 • Tensegrity Structures in Engineering: Preliminary Review – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Tensegrity Structures in Engineering: Preliminary Review – Finotto, V. - Valášek, M., 2010
 • Kinematical Solution by Structural Approximation with Relaxation – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Modeling and Stability of Wave-based Control – Marek, O. - Valášek, M., 2010
 • Kinematical Solution of Hexapod 3R3R by Structural Approximation - Methods to Improve Convergence and Computational Complexity – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Non-linear vehicle model analysis and vehicle control in slide condition – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2010
 • A closer look at reconstruction of structural stiffness parameters – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2010
 • VIBRATION SUPPRESSION OF COMPOSITE BEAM USING LINEAR DRIVES AND PULLEY MECHANISMS WITH FIBERS – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Car suspension with long wheel travel – Vích, J. - Valášek, M., 2010
 • Symbolical assembling of equations of motion for flexible multi-body system – Mráz, L. - Valášek, M., 2010
 • Cable manipulators – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Verification of relaxation algorithms for convergence improvement of structural approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Reconstruction of structural stiffness parameters from incomplete data – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2010
 • Model and control of walking human being – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., 2010
 • Dynamic Interaction between Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M. - Machač, J., - Vampola, T., 2010

2009

 • Dynamic interaction of pedestrians and footbridges – Máca, J. - Valášek, M., 2009
 • Simulation And Experimental Testing Of Machine Tool Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2009
 • Mechanical systems position control by means of adaptive controller with additional measurement – Böhm, J. - Valášek, M., - Strakoš, P., 2009
 • Increasing Dynamic Stiffness of MIMO Compliant Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., 2009
 • Derivation of Objective-Subjective Correlation of Vibration Comfort – Valášek, M., 2009
 • Current State of Development of Parallel Kinematics Machines – Valášek, M., 2009
 • Quasistatic approximations for stiff second-order differential equations – Weber, S. - Arnold, M., - Valášek, M., 2009
 • Active Suspension System From the Lateral Dynamics Point of View – Drobný, V. - Valášek, M., - Vaculín, O., 2009
 • MECHATRONIKA - INVENCE STROJÍRENSTVÍ – Valášek, M., 2009
 • Numerical Integration Algorithm For Contact Problems – Valášek, M., 2009
 • Kinematical Calibration Of Sliding Star – Šika, Z. - Valášek, M. - Skopec, T., - Hamrle, V., 2009
 • Synthesis of Spatial RSSR (four bar) Mechanism Using Evolution of Associated Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Machine tool control with additional measurements for overcoming the anti-resonant frequencies – Strakoš, P. - Valášek, M., 2009
 • Usage of Mechanism Calibrability in Design of Parallel Kinematical Structures – Hamrle, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Parametric Synthesis of Linkage Mechanisms by Dynamic Systems – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Efficient Nonlinear Models of Automotive Dampers – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Bílkovský, A., 2009
 • Advanced Piezoelectric Sensor for Shape Control – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • Wave-Based Control Of Motion Of Flexible Bodies – Marek, O. - Valášek, M., 2009
 • Mechatronic Spherical Joints for Increased Mobility – Karásek, M. - Valášek, M., 2009
 • Problematika integrálního řízení vibrací a tuhosti nosníku – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • New cable manipulators – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • Kinematical Analysis of HexaSphere – Valášek, M. - Karásek, M., 2009
 • Calibration of Flexible Structures from Multiple Measurements – Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Gráf, S., 2009
 • Sprung and Unsprung Suspension of Off-road Agricultural Vehicle – Bílkovský, A. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Forward Kinematical Solution of HexaSphere by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Impact of Measurements Errors on Stiffness Reconstruction of 3D Frame – Gráf, S. - Vampola, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Forward Kinematical Solution of HexaSphere by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Kinematical Solution of Hexapod by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Investigation of Interaction between Human Gait and Elastic Bridge – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., 2009
 • Ustavení montáže dalekohledu na principu redundantích mechanizmů – Marek, L. - Zicha, J., - Valášek, M., 2009
 • Návrh sférického mechanizmu HexaSphere – Karásek, M. - Valášek, M. - Zicha, J., - Svatoš, P., 2009
 • A Project of a Fast Telescope for the Detection of Gamma-ray – Karásek, M. - Němcová, Š. - Valášek, M. - Večeřa, F., - Zicha, J., 2009

2008

 • Adaptive LQ Controller for Position Control of Machine Tool Axis – Strakoš, P. - Valášek, M., - Böhm, J., 2008
 • New active mounting of machine tool feed drives – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Dynamic Pedestrian - Footbridge Interaction – Máca, J. - Valášek, M., 2008
 • Global and Local Approaches to Optimization of Diesel Transient Operation by Combined Simulation – Macek, J. - Vítek, O. - Polášek, M. - Valášek, M., - Šika, Z., 2008
 • Machine tool with undisturbed frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., 2008
 • Specific Features of Innovative Design Control – Valášek, M., 2008
 • Použití LabVIEW při měření mechanických veličin – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Wheel Vertical Forces Distribution as the Source of Vehicle Stabilization – Drobný, V. - Valášek, M., 2008
 • Konstrukce s inteligentním chováním a jejich monitorování – Růžička, M. - Valášek, M. - Šika, Z., - Dvořák, M., 2008
 • Control of Underactuated Mechanical Systems – Neusser, Z. - Valášek, M., 2008
 • Adaptive Controller with Additional Measurement in Machine Tool Control – Strakoš, P. - Böhm, J., - Valášek, M., 2008
 • Experimental Verification of Mechatronic Stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., 2008
 • Experiments with RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z., - Hamrle, V., 2008
 • Optimization of Machine Calibrability Using Evolution of Dissipative Systems – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Vehicle Lateral Dynamic Stability by Limited-Active Nonlinear Suspension Control – Valášek, M. - Drobný, V., 2008
 • Washout Algorithm of Driving Simulators based on Motion Splitting – Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., 2008
 • Multiobjective Optimization of Machine Tool Construction by Global Computation in Whole Workspace – Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2008
 • Input Shaping Control with Reentry Commands on Prescribed Duration – Beneš, P. - Valášek, M., 2008
 • TCP Determination of Deformable Sliding Star by Redundant Measurement – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2008
 • Stiffness Reconstruction of 3D Frame by Reduced Redundant Measurements – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., 2008

2007

 • Mechatronika - základ inženýrství pro 21. století – Valášek, M., 2007
 • Derivation of Conditions for Residual Vibration Suppression by Input Shaping Control – Beneš, P. - Valášek, M., 2007
 • Active Mounting of Machine Tool Feed Drivers – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Influence of Deteriorated Suspension Components on ABS Braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2007
 • Influence of Flexible and Controlled Suspension on Traction of Off-road Vehicles – Valášek, M. - Šika, Z. - Bílkovský, A., - Švéda, J., 2007
 • Influence of Real Properties of Actuators on Pareto set of Vehicle Suspension – Vaculín, O. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Identification of Nonlinear Properties of Controllable Damper by Lolimot Models – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Acceleration Signal as Input of Velocity Loop in Machine Tool Cascade Control Loop – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007
 • Evaluation of Global Dynamics of Higher Order – Hornych, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2007
 • Flexible Multibody Dynamics Using Flexible Natural Coordinates – Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., 2007
 • Reconstruction of the Elastic Model of 3D Structures from Redundant Measurements – Vampola, T. - Valášek, M. - Šika, Z., - Gráf, S., 2007
 • Simulation of Human Gait over the Elastic Bridge – Valášek, M. - Víšek, M., - Vampola, T., 2007

2006

 • Dynamic Behaviour of Experimental Milling Machine LM-2 Z Axis – Švéda, J. - Sulitka, M. - Novotný, L. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Sliding Mode Control of Mechatronic Two-Beam System – Nečas, M. - Valášek, M., 2006
 • Time Optimal Control of Machine Tools Considering Drive Dynamics – Hornych, T. - Valášek, M., 2006
 • Calibratability of Parallel Machine Tools and Measuring Machines – Hamrle, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Control Rapid Prototyping of Redundantly Actuated Parallel Kinematical Machine – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T., - Steinbauer, P., 2006
 • Comparison of Flexible Body Dynamics Reduction Techniques – Zavřel, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Multibody Formalism for Real Time Application Using Natural Coordinates and Modified State Space – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 2006
 • Knowledge Support of Simulation Model Development by Reuse – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2006
 • Simulation Model Development in Analogy with Software Emgineering – Valášek, M., 2006
 • New PKM for Five Axes Five Sided Machining – Valášek, M. - Bauma, V., 2006
 • Increase of PKM Positioning Accuracy by Redundant Measurement – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006
 • Engine Real Time Models - Way to a Model Based Predictive Control – Macek, J. - Polášek, M. - Vítek, O. - Doleček, V. - Šika, Z. - Florián, M., - Valášek, M., 2006
 • Intervalové výpočty kinematické přesnosti – Bauma, V. - Valášek, M., 2006
 • Synthesis of Mechanisms of Production Machines – Valášek, M., 2006
 • Improving the Engine Transient Performance using Model-based Predictive Control – Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Takáts, M. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Vávra, J. - Vítek, O., - Doleček, V., 2006
 • Synthesis of a Parallel Kinematical Machine by Evolution of Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Efficient Computation of Antibacklash Space for Redundant PKM – Florián, M. - Valášek, M., 2006
 • Identification of Nonlinear Predictive Model of PKM Sliding Star by LOLIMOT Approach – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2006
 • Co-simulation of Mechanical and Civil Engineering Systems – Steinbauer, P. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Máca, J., - Šmilauer, V., 2006
 • Application of Input Shaping Control to Drives of Machine Tools – Beneš, P. - Valášek, M., 2006
 • Development of a Biomechanical Model of a Vehicle Occupant – Vaculín, O. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2006
 • Engine Emission Predictive Model for Model Based Predictive Control of Combustion Engine – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Polášek, M., - Macek, J., 2006
 • Automation of Global Dynamics Computation – Šika, Z. - Valášek, M. - Hornych, T., - Nečas, M., 2006
 • Measuring Machine for 6 DOF with Minimized Error Transfer – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006
 • Reconstruction of Parameters of Truss Model from Redundant Measurements – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006
 • Visualisation of Multiobjective Optimization of Mechanical Systems – Vampola, T. - Valášek, M. - Šika, Z., - Lasso Alvear, M., 2006

2005

 • Co-simulation of Multiphysical Models of Civil-Mechanical/ Mechatronical/ Biomechanical System Interaction – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 2005
 • Optimalizace genetickými algoritmy pro soustavy sestavené z kondenzovaných MKP modelů – Zavřel, J. - Valášek, M., - Vampola, T., 2005
 • Mechatronical Beam with Controllable Stiffness, A Vibration Isolation Perspective – Nečas, M. - Valášek, M., 2005
 • Eigenstructure Assignment by Derivative-plus-Acceleration Feedback for Second-order Linear Time-invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2005
 • Soil-friendly Off-road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., 2005
 • Investigation of New Active Electrical Suspension Actuator – Valášek, M. - Honců, J., 2005
 • Redundant Measurement and Calibration of Parallel Kinematical Structures – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Štembera, J., - Hamrle, V., 2005
 • Three Stages Education of Multibody Systems at CTU in Prague – Valášek, M., 2005
 • Exact Input-Output Linearization of General Multibody System by Dynamic Feedback – Valášek, M., 2005
 • Simulation and Control of Tripod – Valášek, M. - Šika, Z., - Zavřel, J., 2005
 • Influence of Controlled Suspension on Truck Stability – Vaculín, O. - Valášek, M., 2005
 • Servomechanism Control with Additional Measurement – Böhm, J. - Valášek, M., 2005
 • MIMO Neuro-Fuzzy Model for Dynamic System Prediction – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2005
 • Influence of Vehicle Tilting on Its Performance – Vaculín, O. - Valášek, M., - Svoboda, J., 2005
 • Predictive Control Applied to Planar Parallel Robots – Belda, K. - Böhm, J., - Valášek, M., 2005
 • State Derivative Feedback by LQR for Linear Time-invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2005
 • Tuhost sférických kloubů se zvýšenou pohyblivostí – Zavřel, J. - Sulamanidze, D., - Valášek, M., 2005
 • Kinematická přesnost octapodu – Bauma, V. - Valášek, M., 2005
 • Implementation of Control in Redundant Parallel Robotic Structures – Belda, K. - Valášek, M., 2005
 • Koncept poddajného mechanismu chapadla robota – Novotný, C. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2005

2004

 • Semi Active Torsional Vibration Suppression – Achtenová, G. - Valášek, M., - Šika, Z., 2004
 • Gradient Flow Approach to Robust Pole Placement by State Derivative Feedback for Time Invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Znalostní podpora kooperativního navrhování – Valášek, M., 2004
 • Rozvoj metod integrovaného inženýrství – Valášek, M., 2004
 • Paralelizace konfiguračního návrhu – Štefan, M. - Valášek, M., 2004
 • Modelování, analýya a urychlení konfiguračního návrhu - příklad čerpadla – Štefan, M. - Valášek, M., 2004
 • Tripod: modelování, řízení, identifikace – Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2004
 • Kalibrace strojů s paralelní kinematickou strukturou – Šika, Z. - Štembera, J., - Valášek, M., 2004
 • Podpora integrovaného návrhu znovupoužitím - příklad kolejového vozidla – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2004
 • Aktivní a poloaktivní tlumení mechanického kmitání – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2004
 • Vícekriteriální optimalizace – Valášek, M., 2004
 • Metodika tvorby agregovaného návrhového modelu - příklad kritických otáček míchadla – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stroje s patalelní kinematickou strukturou – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2004
 • Semi-Active versus Active X-Friendly Vehicle Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., 2004
 • Automated Assembly of FEM Models of Machine Component in Kinematic Joints – Valášek, M. - Zavřel, J., - Vampola, T., 2004
 • Experiments With Design Best Practices – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Coovi, A., 2004
 • Knowledge Support Of Design Rationale Reuse – Valášek, M. - Coovi, A., 2004
 • Advanced Design Methodology And Tools - The Key For Increased Innovation Potential: Trijoint Case Study – Valášek, M., 2004
 • Study Of Concepts Of Parallel Kinematics Machines For Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2004
 • Knowledge Support Of Cautious Sharing Of Knowledge For Simulation Model Assembly – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Trejtnar, L., 2004
 • Nonlinear versus Linear Control of Semi-Active Vibration Isolation – Šika, Z. - Valášek, M., 2004
 • Reduction of Corrugation by Semi-Active Track – Vaculín, O. - Valášek, M., - Preumont, A., 2004
 • New Mechatronic Actuator For Vibration Isolation – Honců, J. - Valášek, M., 2004
 • Structured Model Based Control of Redundant Parallel Robot Kinematics – Belda, K. - Píša, P. - Bohm, J., - Valášek, M., 2004
 • Based Control For Parallel Robot Kinematics – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2004
 • Direct Nonlinear Synthesis of Semi-Active Control – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2004
 • Semi-Active Vibration Absorber – Kejval, J. - Valášek, M., 2004
 • New Semi-Active Actuator Based on Linear Electric Drive – Honců, J. - Valášek, M., 2004
 • Semi-active Torsional Vibration Suppression – Achtenová, G. - Valášek, M., - Šika, Z., 2004
 • Semi-Active Bridge-Friendly Truck Suspension – Máca, J. - Smilauer, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2004
 • Computational Tool for Global Dynamics Problem Solution – Valášek, M. - Šika, Z., - Baumruk, E., 2004
 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspension – Máca, J. - Smilauer, V., - Valášek, M., 2004
 • Concept, Design and Evaluated Poperties of TRIJOINT 900H – Petrů, F. - Valášek, M., 2004
 • Toward a knowledge-based system for engineering design – Agassounon Coovi, A. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2004
 • PKM Calibration by Redundant Measurements – Valášek, M. - Šika, Z., - Štembera, J., 2004
 • Eigenstructure Assignment by Derivative-Plus-Acceleration Feedback for Second order Linear Time Invariant Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Anti-Sway Rotational Crane (derrick) – Zavřel, J. - Valášek, M., 2004
 • Design and Development of Break-Through Parallel Kinematic Machines – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • The Innovative Potential of Redundantly Actuated PKM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Šika, Z., 2004
 • Global Chassis Control: Integration Synergy of Brake and Suspension Control for Active Safety – Valášek, M. - Vaculín, O., - Kejval, J., 2004
 • Model Based Predictive Control of Combustion Engine, – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M., - Macek, J., 2004
 • Nonlinear Control of Crane Manipulator – Kittnar, Z. - Valášek, M., 2004
 • Modelling and Control of Snake-Like Robot – Spurný, J. - Valášek, M., 2004
 • Nonlinear Control of Magnetic Bearing – Valášek, M., 2004
 • Acceleration Feedback Control BasedOn Linear Quadratic Regulator For Active Vibration Suppression, – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2004
 • Redundant Actuation and Redundant Measurement: The Mechatronic Principles for Future Machine Tools, – Valášek, M., 2004
 • Kinematická přesnost redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stiffness Comparison Of Planar Parallel Kinematic Machines Of Star Type – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Identification of Manipulator Object Mass Properties – Šika, Z. - Valášek, M., 2004
 • Problémy nekolokovaného řízení poddajných servosystémů – Nečas, M. - Valášek, M., 2004
 • Massive Parallelization Of Elastostatic Problems – Valášek, M., 2004
 • Parallelization Of Flexible Multibody Formalism – Valášek, M., 2004
 • Mechanism Synthesis As Control Problems – Valášek, M. - Šika, Z., 2004

2003

 • Dynamic Interaction of Trucks and Bridges – Máca, J. - Valášek, M., 2003
 • Parametric Solutions of Eigenstructure Assignement by State-Derivative Feedback for Linear Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., 2003
 • Bridge - Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Máca, J. - Kejval, J., - Šmilauer, V., 2003
 • Pareto Set Determination And Manipulation From Multiobjective Optimization – Valášek, M. - Šika, Z., 2003
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2003
 • Multibody Dynamics without Analytical Mechanics – Valášek, M., 2003
 • Design And Properties Of Octaslide Redundant Parallel Kinematics – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2003
 • Error Sensitivity of Redundant Calibration of Parallel Kinematics Machines – Valášek, M. - Štembera, J., - Šika, Z., 2003
 • Nonlinear Identification for Improvement of Vehicle Suspension Control – Valášek, M. - Šika, Z., - Štefan, M., 2003
 • Predictive Model for Diesel Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M., - Macek, J., 2003
 • Influence of Controllable Shock Absorber Dynamics on Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Kejval, J., 2003
 • Measurement of Controllable Shock Absorber for Dynamic Identification and Evaluation of Its Force Control – Valášek, M. - Šika, Z. - Zubek, T. - Steinbauer, P., - Kejval, J., 2003
 • A Toolkit and Methodology to Support the Collaborative Development and Reuse of Engineering Models – Mulholand, P. - Zdráhal, Z. - Valášek, M. - Sainter, P. - Koss, M., - Trejtnar, L., 2003
 • Supporting the Sharing and Reuse of Modelling and Simulation Engineering Knowledge – Mulholland, P. - Zdráhal, Z. - Valášek, M. - Sainter, P. - Koss, M., - Trejtnar, L., 2003
 • Kinematika zkušebních plošin – Bauma, V. - Valášek, M., 2003
 • Princip redundantního měření pro on-line kalibraci a pro zvýšení přesnosti určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M. - Štembera, J. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Nové kinematické struktury paralelních mechanismů – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Znalostní metody urychlení návrhového postupu – Štefan, M. - Valášek, M., 2003
 • Non-Redundant and Redundant Calibration Methods of Machine Centre With Parallel Kinematics TRIJOINT 900 H – Valášek, M. - Šika, Z., - Štembera, J., 2003
 • Kalibrace obráběcího stroje s paralelní kinematikou TriJoint 900H – Valášek, M. - Šika, Z. - Kejval, J., - Petrů, F., 2003
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M., 2003
 • Local Dynamics of Parametric Design Based on Numerical Sensitivity Analysis – Štefan, M. - Valášek, M., 2003
 • Concurrent Engineering Design Based on Sensitivity Analysis of Design Network – Štefan, M. - Valášek, M., 2003
 • Knowledge Support Of Simulation Model Reuse, In: Proc. of Advanced Engineering Design AED 03 – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., 2003
 • Concurrent Design of Railway Vehicles – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Kolář, J., - Dvořák, J., 2003
 • Knowledge Support of Simulation Model Reuse – Valášek, M. - Šika, Z. - Zdráhal, Z., - Steinbauer, P., 2003
 • Parallel Kinematics - Challenge of Mechatronics for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003
 • Nonlinear Semi-Active Control of Vibration Isolation – Šika, Z. - Valášek, M., 2003
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., 2003
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003
 • Design of Nonlinear Control of Nonlinear Multibody Systems – Valášek, M., 2003
 • Modely kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Barla, J. - Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Wůdy, T., 2003

2002

 • Framework of Knowledge Support of Simulation in Engineering – Valášek, M. - Zdráhal, Z., - Mulholland, P., 2002
 • Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2002
 • Solutions of Forward Kinematics of Redundant Parallel Robot for Predictive Control – Belda, K. - Valášek, M., - Bohm, J., 2002
 • Znalostní podpora simulací v integrovaném návrhu vozidel kolejové dopravy – Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2002
 • Paralelní manipulátor s přímým hydraulickým pohonem – Andrlík, V. - Jakubský, O. - Steinbauer, P. - Talácko, J. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2002
 • Optimalizace kinematické struktury paralelních kinematik-případová studie Octaslide a Tripod – Bauma, V. - Jakubský, O. - Šika, Z. - Talácko, J., - Valášek, M., 2002
 • Implementace znalostního rádce – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2002
 • Výzkum metodik návrhu redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2002
 • Decentralized and Centralized Control of Redundant Parallel Robot Constructions – Bohm, J. - Belda, K., - Valášek, M., 2002
 • The Direct Kinematics of Redundant Parallel Robot for Predictive Control – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2002
 • Kinematická analýza vlastností zkušebních plošin – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2002
 • Formalismy sestavení pohybových rovnic soustavy mnoha těles a automatické derivování – Němeček, M. - Valášek, M., 2002
 • Syntéza a experimentální ověření řízeného dynamického hltiče – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2002
 • Extended Knowledge Model of Parametric Design for Concurrent Engineering – Štefan, M. - Valášek, M., 2002
 • Time Response Prediction of Nonlinear Systems by Their Nonlinear Identification – Štefan, M. - Valášek, M., - Šika, Z., 2002
 • Prototype Implementations of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., 2002
 • Force Control of Variable Shock Absorber – Valášek, M. - Šika, Z. - Kejval, J. - Honců, J., - Steinbauer, P., 2002
 • Design and Control of Under-Actuated and Over-Actuated Mechanical Systems-Challenges of Mechanics and Mechatronics – Valášek, M., 2002
 • Computer Aided Configuration Design of Internal Combustion Engines - CED System. SAE Paper 2002-01-0903 – Macek, J. - Valášek, M., 2002
 • Design of Nonlinear Control of Nonlinear Multibody Systems – Valášek, M., 2002
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., 2002
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002
 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2002
 • Increased Innovation Potential by Concurrent Engineering Design Methodology - A Case Study at Kovosvit – Valášek, M. - Čížek, V., - Petrů, F., 2002
 • Redundantly Actuated Parallel Structures - Principle, Examples, Advantages – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002
 • Control and Calibration of Redundantly Actuated Parallel Robots – Valášek, M. - Belda, K., - Florián, M., 2002
 • Spherical Joint with Increased Mobility for Octapod – Valášek, M. - Sulamanidze, D., - Bauma, V., 2002
 • Redundant Parallel Robots-New Perspectives, Mechatronics Design and Control Challenges – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002
 • Control of Truck Suspension as Bridge-Friendly – Valášek, M. - Kejval, J., - Máca, J., 2002

2001

 • Design best Practices for Concurrent Engineering – Valášek, M., 2001
 • Mechatronics in Prague – Valášek, M., 2001
 • Das Potential von geregelten LKW-Fahrwerken zur Fahrweg-Schonung – Valášek, M. - Schwartz, W., 2001
 • Multi-Objective Semi-Active Truck Suspension by Spatial Decomposition – Vaculín, O. - Valášek, M., 2001
 • Limited-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Mechatronika na ČVUT – Valášek, M., 2001
 • Sliding Delta - New Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2001
 • Usage of Knowledge Models in Engeneering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., 2001
 • Experiments with Semi-Active Truck Suspension Prototype – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2001
 • Multi-Objective Vibration Suppression – Valášek, M. - Vaculín, O., 2001
 • Co-Simulation Strategies – Valášek, M., 2001
 • Verification of Nonlinear Synthesis of Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Implementation of Pump Design Knowledge Model in OCML – Valášek, M. - Štefan, M., 2001
 • Řešení aktivního tlumení vibrací hnacího ústrojí vozidel – Tůmová, G. - Valášek, M., 2001
 • Active and Semiactive Damping of Torsion Oscillation of Car Powertrains – Tůmová, G. - Valášek, M., 2001
 • Optimisation of Dynamic Behavior of Truck Powertrain – Tůmová, G. - Valášek, M., 2001
 • Semi-Active Vibration Absorber - Theoretical and Experimental Investigation – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Laser CCD Motion Sensor - Kinematic Analysis and Synthesis – Valášek, M. - Sýkora, T., 2001
 • Laser Interferometer Based Calibration Technique for Multi-Pods Parallel Structures – Valášek, M., 2001
 • Bridge-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., 2001
 • Design Methodology for Controlled Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., 2001
 • Design Methodology for Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Interaction Control of Redundant Servos – Valášek, M. - Dlabal, P., 2001
 • Computionally Trackable Simulation of a Time Varying Dynamic System – Bagheri, A. - Valášek, M., 2001
 • Optimal Control of Multibody Systems Described by Redundant Coordinates – Valášek, M. - Roubíček, M., 2001
 • Knowledge Supported Conceptual Contorl Design Methodology of Mechatronic Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Zdráhal, Z., 2001
 • Design Case Study of Redundant Sliding Delta Robot – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Knowledge Supported Design and Reuse of Simulation Models – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., 2001
 • Range, Accuracy and Linearity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., 2001
 • Computional Complexity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., 2001
 • Analysis of Required Driving Force Distribution in Redundant Parallel Robots – Šika, Z. - Valášek, M., 2001
 • Computional Complexity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., 2001
 • Concept of Computer Aided Internal Combustion Engine Design at Configuration Level – Macek, J. - Valášek, M., 2001
 • New Constriction a Joint of the Parallel Robot – Sulamanidze, D. - Valášek, M., 2001
 • The Antibacklash Task in The Path Control of Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Valášek, M., - Böhm, J., 2001
 • Study of Control of Planar Redundant Paralel Robot – Belda, K. - Böhm, J., - Valášek, M., 2001

2000

 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., 2000
 • Synthesis of Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2000
 • Redundant Parallel Robots - A New Concept for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Mechatronic Automotive Suspension as Friendly Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • Redundantly Actuated Parallel Kinematics - New Concept for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • The Need and Limits of Co-Simulation Strategies – Valášek, M., 2000
 • Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension: Choice of Control Law, Experimental Verification, Implementation, Results – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • EU - Project Copernicus: Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension: Outline, Goals, Methodology, Simulation Tools, Simulation – Valášek, M. - Kortum, W., 2000
 • New Direct Synthesis of Nonlinear Optimal Control of Semi-Active Suspensions – Valášek, M. - Kejval, J., 2000
 • Multi-Objective Control of Semi-Active Truck Suspension – Vaculín, O. - Valášek, M., - Kortum, W., 2000
 • Prototype Implementation of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., 2000
 • Knowledge Models in Engineering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., 2000
 • Design and Simulation of Predictive Control of Drives of Planar – Böhm, J. - Belda, K., - Valášek, M., 2000
 • Corrugation Redunction by Semi-Active Track – Valášek, M. - Preumont, A., - Vaculín, O., 2000
 • Knowledge-Based Approach for Concurrent Engineering – Valášek, M. - Štefan, M., 2000
 • Massive Parallelization of Flexible Multibody Dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000
 • Third Dynamic Problem – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Integrating Approach to Mechanical Engineering Design – Macek, J. - Valášek, M., 2000
 • New Lump Mass Model – Valášek, M. - Vampola, T., 2000
 • NQR – Valášek, M., 2000
 • Octapod – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Pump Design Network – Valášek, M. - Štefan, M., 2000
 • Control of Redundant Drives – Florián, M. - Valášek, M., 2000
 • Friendly Trucks – Valášek, M. - Šika, Z., 2000
 • Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 2000
 • Non-Linear Control of Human Muscles – Šika, Z. - Valášek, M., - Klvaňová, M., 2000
 • Calibration of Redundant Parallel Robot Octapod – Valášek, M. - Miláček, S., 2000
 • Non-Linear Control of Magnetic Bearing – Valášek, M., 2000
 • Active Vibration Suppression of a Machine – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 2000
 • Synthesis of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Bauma, V. - Miláček, S. - Spurný, J. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000
 • Anti-Backlash Control of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Florián, M., 2000
 • Mathematical Model of Trucks Powertrains – Tůmová, G. - Valášek, M., 2000
 • Řešení kmitání lineárních diskrétních soustav pomocí Matlabu – Tůmová, G. - Valášek, M., 2000
 • Obecné diskretizační schéma 2D kontinua – Vampola, T. - Valášek, M., 2000

1999

 • Evaluation of Dynamic Capabilities of Machines and Robots – Valášek, M. - Šika, Z., 1999
 • Real Properties of Controllable Dampers – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1999
 • Spatial Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 1999
 • Road-Friendly Trucks – Valášek, M. - Kortum, W., 1999
 • Methodologies for Coupling Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Gordon, T. - Howel, M., - Vand de Sand, A., 1999
 • Software Tools for Mechatronic Vehicles Design Through Modelling and Simulation – Valášek, M. - Breedveld, P. - Šika, Z., - Vampola, T., 1999
 • The 4th IAVSD Herbertov Workshop: Objectives, Issues, Summary of Results – Valášek, M. - Kortum, W., 1999
 • Synthesis Methods for Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., 1999
 • Nonlinear Control of Multibody Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., 1999
 • Massive Parallelization of Rigid and Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T., - Pejsar, J., 1999
 • The Experience with Optimization of Highly Non-Linear Dynamic Systems by Genetic Algorithms in MATLAB Environment – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 1999
 • Massively Parallelized Multibody Formalisms. Fantastic Dream or Future Reality – Valášek, M., 1999
 • Development of Semi-Active Road-Friendlly Truck Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., 1999
 • Kinematics Accuracy of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 1999
 • Calibration of Parallel Robots – Valášek, M. - Nečas, M., 1999
 • Active and Semiactive Damping of Machine Vibration – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 1999
 • Control of Redundantly Actuated Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Florián, M., 1999
 • Mechanotronics: Common Misunderstanding and Specialized Methodology – Valášek, M., 1999
 • Mechanotrinics: Common Misunderstanding and Specialized Methodology – Valášek, M., 1999
 • Interfacing of CAE Tools – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Baněček, J., 1999
 • Interfacing of CAE Tools – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Baněček, J., - Vaculín, O., 1999
 • Initial Methodology for Concurrent Engineering – Macek, J. - Valášek, M., 1999
 • Knowledge Based System for Engineering Design Combined with Traditional CAE Tools – Valášek, M. - Baněček, J., 1999
 • Matematika a mechanika – Stejskal, V. - Valášek, M., 1999

1998

 • System for Manufacturability of Formed Parts – Čermák, J. - Král, M., - Valášek, M., 1998
 • Fuzzy Optimal Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., 1998
 • Modelling Expertise for Selecting Manufacturing Technology – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., 1998
 • Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Kortum, W. - Valášek, M., 1998
 • New Concept of Active Multiple-Frequency Vibration Suppression Technique – Valášek, M. - Olgac, N., 1998
 • New Concept of Active Multiple-Frequency Vibration Suppression Technique – Valášek, M. - Olgac, N., 1998
 • MATLAB/Simulink Connection with Commercial Packages SIMPACK and UFO – Steinbauer, P. - Valášek, M., 1998
 • Mechatronic System Design Methodology - Initial Principles Based on Case Studies – Valášek, M., 1998
 • Selection of Bearing Type – Horák, J. - Valášek, M., 1998
 • Devices for Controlled Dissipation of Energy – Vaculín, O. - Valášek, M., 1998
 • Modelling and Implementation of Bearing Design in OCML – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Bauma, V., 1998
 • Knowledge-Based Selection of Metal Forming Technology – Čermák, J. - Valášek, M., 1998
 • Konkrétní výsledky spolupráce Katedry mechaniky FSI ČVUT s průmyslem – Stejskal, V. - Valášek, M., 1998
 • Možnosti využití znalostí Katedry mechaniky FSI ČVUT – Stejskal, V. - Valášek, M., 1998
 • Influence of Replacement of Rigid Car Frame by Elastic Frame in Process of Car Dynamic – Tobolář, J. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Valášek, M., 1998
 • Road Friendly Control Concepts of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., 1998
 • Robust Optimal Control of Vehicle Suspension – Vaculín, O. - Valášek, M., 1998
 • Fuzzy Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., 1998
 • Poloaktivní tlumení vibrací strojů – Valášek, M. - Kejval, J., 1998
 • Kinematická syntéza prostorového paralelního redundantního robota – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 1998
 • Nonlinear Control for Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., 1998

1997

 • Design of Robust Control for Suppresion of Mechatronics Systems – Vaculín, O. - Valášek, M., 1997
 • New Concept of Redundant Parallel Manipulator – Valášek, M. - Šika, Z. - Miláček, S., - Bastl, P., 1997
 • Dynamic Limits Computation of Redundant Parallel Robots – Kozánek, J. - Zolotarev, I. - Valášek, M., - Šika, Z., 1997
 • Robust Controller for Suppression of Mechanical System's Vibration – Vaculín, O. - Valášek, M., 1997
 • Theory of Optimal Control Extended for Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., 1997
 • Current State of Mechatronics Research Projects at DM FME CTU – Valášek, M. - Vaculín, O., - Šika, Z., 1997
 • Case Studies of Mechatronic System Development – Valášek, M., 1997
 • Synthesis and Analysis of Planar Parallel Robot – Šika, Z. - Valášek, M. - Miláček, S., - Bastl, P., 1997
 • Development of Semi-Active Truck Suspension – Valášek, M. - Babic, M. - Šika, Z., - Magdolen, L., 1997
 • Experiments with Applying Konwledge Based Techniques to Parametric Design – Valášek, M. - Zdrahal, Z., 1997
 • Active Controlled Structures as the Innovative Basis on Mechatronic Products. Case Studies – Valášek, M., 1997
 • Dynamic Model of Truck for Suspension Control – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Kovanda, J., 1997
 • Computationally Tractable Stabilization of Time-Varying Systems – Bagheri, A. - Valášek, M., 1997
 • Design of Semi-Active Control of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Stejskal, V., 1997
 • Development and Implementation of Anti-Sway Gantry Crane Control – Valášek, M., 1997
 • Simulation Model of Passive and Semi-Active Truck Suspension – Šika, Z. - Vaculín, O. - Valášek, M., - Stejskal, V., 1997
 • Simulation Tool for Mechatronical Design – Vaculín, O. - Valášek, M., 1997
 • Pole-Placement Stabilization of Time-Varying Systems – Bagheri, A. - Valášek, M., 1997
 • Rack-Stacker Active Damping by Time-Varying Feedback – Bagheri, A. - Valášek, M., 1997
 • Exploiting the Structure of Parametric Design Problems for Simplifying Problem Solving Methods – Valášek, M. - Zdrahal, Z., 1997
 • Properties of Planar Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Šika, Z., - Miláček, S., 1997
 • Extended Ground Hook Control of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1997

1996

 • Ground Hook for Semi-Active Damping of Truck's Suspension – Valášek, M. - Novák, M., 1996
 • Cooperation with Industry in Mechatronic at DM FME CTU Prague – Valášek, M., 1996
 • Optimal Control of Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., 1996
 • A New Concept of Semi-Active Control of Truck's Suspension – Novák, M. - Valášek, M., 1996
 • Development of Redundant Parallel Robot – Šika, Z. - Miláček, S., - Valášek, M., 1996
 • Příspěvek k řešení pracovního prostoru paralelního redundantního robota – Kozánek, J. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zolotarev, I., 1996
 • Analýza a syntéza globálních kinematických vlastností redundantního paralelního robota – Šika, Z. - Valášek, M., 1996
 • Position and Velocity Control of Gantry Crane – Valášek, M. - Miláček, S. - Dedouch, K. - Kozánek, J., - Zolotarev, I., 1996
 • Simulation of Controlled Multi-Cable Gangry Crane – Pejsar, J. - Valášek, M., - Šika, Z., 1996
 • Parallelization of Multibody Formalism – Šika, Z. - Valášek, M., 1996
 • Optimalizace pohybu mechantronických soustav – Valášek, M., 1996
 • Extended Concept of Ground Hook Control – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., 1996
 • Efektivní algoritmus sestavení pohybových rovnic systému mnoha poddajných těles – Vampola, T. - Valášek, M., 1996

1995

 • Criteria Formulation for Comparative Study of Parallel and Serial Robots – Valášek, M., 1995
 • Optimalization of Prosthesis of Cross Ligaments of a Knee Joint – Stejskal, V. - Valášek, M. - Plačková, Z., - Kasahara, M., 1995
 • Input Shaping Control of Mechatronical Systems – Valášek, M., 1995
 • Computer Aided Flexible Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V. - Vaculín, O., - Šíka, Z., 1995
 • Problem Solving Techniques for Engineering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., - Sabol, T., 1995
 • Input Shaping Control of Mechatronical Systems - Case Study of Crane Control – Valášek, M., 1995
 • Laboratory for Interdisciplinary Studies of Mechatronics – Stříbrský, A. - Hyniová, K. - Honců, J., - Valášek, M., 1995
 • Dynamics of Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Vampola, T., 1995
 • Pole Placement for MIMO Time-Varying Non-Lexicografic-Fixed Linear Systems – Olgac, N. - Valášek, M., 1995
 • Efficient Symbolic Dynamic Multibody Formalism – Valášek, M., 1995
 • New Control Concept for Semiactive Damping of Truck Suspension – Valášek, M., 1995
 • Applicability of Inventive Engineering to Mechatronics – Valášek, M., 1995
 • Pole Placement for Linear MIMO Time-Varying Non-Lexicographic-Fixed Systems – Valášek, M., 1995
 • Dynamics of Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Vampola, T., 1995
 • Kinematický model lidského kolena pro náhradu křížových vazů – Valášek, M. - Stejskal, V., 1995
 • Řízení jeřábu pro potlačení kývání břemene – Valášek, M., 1995
 • Regálový zakladač s řízeným uklidněním kmitů při dojezdu – Miláček, S. - Valášek, M., 1995

1994

 • Dynamic of Flexible Multibody Systems – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 1994
 • Composite Rigid Body Formalism for Flexible Multibody Systems – Vampola, T. - Valášek, M., 1994
 • Synthesis of Lyaponov Function for Nonlinear Systems – Valášek, M., 1994
 • Antisway Control of Crane – Valášek, M. - Dedouch, K. - Miláček, S. - Kozánek, J. - Zolotarev, I., - John, J., 1994
 • Courses on Mechanics and Application of Software Package FAMULUS – Stejskal, V. - Valášek, M., - Znamenáček, J., 1994
 • Antisway Control of Crane by Input Shaping – Valášek, M., 1994
 • Efektivní způsob sestavení pohybových rovnic soustavy mnoha těles s uvažováním jejich poddajnosti – Vampola, T. - Valášek, M., 1994
 • Efektivní algoritmus výpočtu vázaných mechanických systémů s uvažováním poddajnosti – Vampola, T. - Valášek, M., 1994
 • Electrical Networks, Multibody Formalism and Mechatronic Systems – Valášek, M., 1994
 • Recursive Formalism for Flexible Multibody Systems – Znamenáček, J. - Valášek, M., 1994
 • Parallelization of Multibody Formalism Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., 1994
 • Recursive Formalisms for Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Vampola, T., - Znamenáček, J., 1994
 • Mechanical Sensors of Load Position of a Crane – Valášek, M. - Dedouch, K. - Miláček, S. - Kozánek, J., - Zolotarev, I., 1994
 • Inventive Engineering as Basis of Design Methodology for Mechatronics – Valášek, M., 1994
 • Simulation of Mechatronic Systems as System with Different Physical Nature – Valášek, M., 1994
 • Electronic Textbook of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V., 1994
 • Efficient Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V., - Šika, Z., 1994
 • Generalization of Ackermann's Formula for Linear MIMO Time-varying System – Valášek, M., 1994

1993

 • OKAM2-general Kinematic Analysis. ODAM-general Dynamic Analysis – Stejskal, V. - Valášek, M., 1993
 • Kombinace parametrické metody a popisu v přirozených souřadnicích při dynamické analýze soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M., 1993

?

 • Physical Implementation of Ground Hook as Tire Damping Device and Influence on Vehicle Dynamics – Valášek, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Přepážka pro snížení přenosu hluku – Valášek, M., 2018
 • Zařízení pro úhlové kompenzace – Valášek, M., 2018
 • Zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2018

2017

 • An apparatus for opening and closing a lid pivotally connected to a frame, especially a car boot lid – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., 2017
 • Přepážka pro snížení přenosu hluku – Valášek, M., 2017
 • Zařízení pro manipulaci s poddajnými tělesy – Valášek, M., 2017
 • Způsob řízení tlumicí síly hydraulického tlumiče a hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2017
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2017
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., 2017
 • Způsob provádění alespoň dvou po sobě následujících operací na obráběcím stroji – Valášek, M., 2017
 • Zařízení pro úhlové kompenzace – Valášek, M., 2017
 • Způsob řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2017
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2017

2016

 • Způsob nastavení polohy manipulačních ramen na nosném rámu a manipulační ramena pro uchycení technologických nebo měřicích prostředků – Valášek, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P., - Kašpárková, T., 2016
 • Device for a body's spherical motion control – Valášek, M., 2016
 • Supporting structure for repositionable and reconfigurable manipulating arms – Valášek, M. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P - Kašpárková, T. - Růžička, M., - Uher, O, 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., 2016
 • Zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, O, 2016
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2016
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., 2016

2015

 • Vícevřetenový obráběcí stroj – Valášek, M., 2015
 • Upevňovací prvky komponent pro stavebnice mechanismů – Nečas, M. - Valášek, M., - Pelikán, J., 2015
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., 2015
 • Silový aktuátor – Valášek, M. - Bauma, V., - Zicha, J., 2015
 • Způsob a zařízení pro laditelné akustické buzení struktur – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Moša, J., 2015
 • Zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, Ondřej, 2015

2014

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., 2014
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M., 2014
 • Způsob a zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké nepřístupné spáře – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vampola, T. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., 2014
 • Zařízení tlumiče s nekonvenčními charakteristikami – Valášek, M., 2014
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2014
 • Zařízení pro měření polohy koncového efektoru, zvláště manipulátoru nebo obráběcího stroje – Valášek, M., 2014
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2014
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2014
 • Protipovodňová zábrana – Beck, Z. - Kofránek, J., - Valášek, M., 2014

2013

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., 2013
 • METHOD AND APPARATUS FOR MEASUREMENT AND/OR CALIBRATION OF POSITION OF AN OBJECT IN SPACE – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • DEVICE FOR A MOVING OBJECT'S VIBRATION DAMPING – Valášek, M. - Mikulec, M., 2013
 • DEVICE FOR A MOVING OBJECT'S VIBRATION DAMPING – Valášek, M. - Mikulec, M., 2013
 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, Ondřej, 2013
 • Zařízení pro redundantní optické měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M., - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro měření polohy koncového efektoru, zvláště manipulátoru nebo obráběcího stroje – Valášek, M., 2013
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2013
 • Zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2013
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., 2013
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., 2013

2012

 • Robotické obráběcí centrum – Valášek, M. - Nečas, M., - Binnar, Lumír, 2012
 • Zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké spáře – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., 2012
 • Zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2012
 • Způsob zvyšování účinnosti vysokotlaké části oběhu zážehového motoru zejména v částečném zatížení a zařízení k provádění tohoto způsobu – Macek, J. - Takáts, M. - Valášek, M., - Miklánek, Ľ., 2012
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012
 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, O., 2012
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., 2012

2011

 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., 2011
 • Vzpěra, zvláště suvná nebo otočná vzpěra výrobních strojů – Valášek, M. - Švéda, J., 2011
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2011

2010

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v navazujících prostorech – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., 2010

2009

 • Způsob a zařízení pro určení rozměrů, zvláště při teplotních deformacich paralelních mechanismů – Valášek, M., 2009
 • Způsob a zařízení pro určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M., 2009
 • Způsob a zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2009

2008

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008
 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění, a/nebo manipulaci a/nebo měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008

2007

 • Zařízení pro tlumení vibrací pohybujícího se objektu – Valášek, M. - Mikulec, M., 2007
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., 2007

2006

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006

2004

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004

2003

 • Způsob a zařízení pro určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M., 2003
 • Způsob a zařízení pro určení rozměrů, zvláště při teplotních deformacich paralelních mechanismů – Valášek, M., 2003

2002

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and-or Manipulation and-or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002

2001

 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění a manipulaci a měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Vampola, T., - Bauma, V., 2001

1999

 • Víceramenné zařízení pro obrábění, měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., 1999

1998

 • Zařízení pro poloaktivní tlumení vibrací – Valášek, M., 1998
 • Zařízení pro poloaktivní tlumení vibrací – Valášek, M., 1998
 • Zařízení pro obrábění,měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., 1998
 • Osmiramenné zařízení pro obrábění,měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 1998

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Pokročilý asistenční systém pro parkování a couvání s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Kraus, K. - Volech, J. - Sýkora, V., - Kuděla, L., 2018
 • WP08 - výsledek na stroji - TAJMAC-ZPS-2018 Spolupráce více os a více strojů - vícevřetenový automat – Valášek, M. - Poláček, L., - Švéda, J., 2018

2015

 • Nástroj pro robustní a prediktivní řízení nelineárních subsystémů spalovacího motoru v reálném čase – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2015
 • Experimentální ověření pokročilých tlumičů podvozků vozidel – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2015
 • Hybridní kompozitová3D-cell struktura s aktivním tlumením vibrací – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, Ondřej, 2015
 • Experiments hardware-in-the-loop and on the road of advanced dampers of vehicle suspensions – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2015
 • Stroj s plovoucím principem pro více stupňů volnosti – Valášek, M. - Zavřel, J. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Štorkán, J., - Smolík, J., 2015
 • Redundantní měřicí a kalibrační zařízení – Švéda, J. - Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Koubek, J. - Diviš, I. - Smrž, M., - Smolík, J., 2015

2014

 • Aktuátor vzpěry zadního víka – Musil, M. - Valášek, M. - Prda, T. - Kuděla, L. - Hrnko, L. - Gazda, M. - Zavřel, J., - Steinbauer, P., 2014
 • Experimentální ověření stanovení rozsáhlých akustických tlakových polí v interiérech a exteriérech vozidla. – Valášek, M. - Vampola, T., 2014

2013

 • Experimentální stanovení povrchových vibrací struktur. – Valášek, M. - Neusser, Z., - Vampola, T., 2013
 • Funkční vzorek rekonfigurovatelné obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Pelikán, J. - Valášek, M., - Mráz, L., 2013
 • Vláknový HexaSphere – Valášek, M. - Rada, V. - Svatoš, P., - Zicha, J., 2013
 • Torzni podaktuovaná soustava – Valášek, M. - Beneš, P., - Pelikán, J., 2013

2012

 • Nafouknuté robotické rameno – Valášek, M. - Ridl, V., - Růžička, M., 2012
 • Mezirobotický interface – Valášek, M. - Nečas, M., 2012

2011

 • Device for testing of dynamic stiffness of composite rams – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2011
 • Hydraulic testing machine of air spring - shock absorber Avalon – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2011
 • Quarter car with controlled suspension for HIL testing – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Šika, Z., 2011
 • Safe football goal – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2011
 • Laboratorní model horizontálního obráběcího stroje TriJoint – Zavřel, J. - Řápek, L., - Valášek, M., 2011
 • Lineární elektrický pohon pro ovládání vláken – Valášek, M., 2011
 • Kompozitový nosník aktivně tlumený vlákny – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., 2011
 • Kompozitový nosník s mechatronickou tuhostí – Smrž, M. - Valášek, M., 2011
 • Mechatronická tuhost trubka v trubce – Nečas, M. - Valášek, M., 2011
 • Rám s přestavitelnými přísavkami a aretací průmyslovým robotem – Valášek, M. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kašpárková, T., - Kukula, P., 2011
 • RedCaM Quatro - zařízení pro měření přesnosti pracovního prostoru v 6DOF - 1. generace – Beneš, P. - Švéda, J. - Diviš, I. - Koubek, J., - Valášek, M., 2011

2010

 • Nekývající portálový jeřáb – Zavřel, J. - Řápek, L., - Valášek, M., 2010
 • Experimental stand for measurement of dynamical and energetic characteristics of linear motor – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Honců, J., 2010

2009

 • Stand pro zkoušení a identifikaci tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Valášek, M., - Steinbauer, P., 2009
 • Nosník s aktivním tlumením – Smrž, M. - Valášek, M., 2009
 • HexaSphere - Sledovací mechanismus – Karásek, M. - Svatoš, P. - Zuzánek, P. - Valášek, M. - Zicha, J., - Krsek, P., 2009

2008

 • Stand pro měření dynamiky tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2008
 • Octapod – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., 2008
 • Sliding Delta – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2008
 • HexaSphere – Valášek, M. - Karásek, M. - Zicha, J., - Večeřa, F., 2008
 • Sliding Crosshead – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Vampola, T., - Píša, P., 2008
 • Prototyp aktivního tlumení vibrací dynamickým hltičem – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., 2008

2007

 • Redundantní paralelní kalibrační a měřicí stroj RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2007
 • Redundantní paralelní experimentální stroj Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T. - Bauma, V. - Vampola, T., - Steinbauer, P., 2007

2006

 • Mechatronický nosník – Nečas, M. - Valášek, M., 2006

2000

 • Prototype of Active Vibration Absorber – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000

1998

 • Prototype of Semi-Active Road-Friendly Truck (Truck Equipped by Controllable Shock Absorbers) – Valášek, M. - Kortum, W. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Schwartz, W., 1998

?

 • TriJoint900H - industrial prototyp – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., ?

Software

2017

 • Softwarové nástroje hluku a vibrací navrhování vozidel pro systém DASY. – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2017
 • Softwarové nástroje navrhování integrovaných podvozku vozidel pro systém DASY – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2017
 • Software pro analýzu kontaktu v prevodovkách s ozubenými koly pro simulaci vibrací a hluku – Neusser, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Achtenová, G., 2017

2016

 • Software pro simulaci virtuální části modelu řízeného integrovaného podvozku a pro rozhraní mezi simulačním modelem a fyzickou částí modelu hardware-in-the-loop – Valášek, M. - Steinbauer, P., 2016

2015

 • Výpočet objektivního hodnocení celkového vibračního pohodlí – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Automatická identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M., - Smolík, J., 2015

2013

 • Software pro řízení pohybu robotů s kompenzací deformace – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., 2013

2012

 • Software pro řízení rekonfigurovatelně obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., 2012

2011

 • Objektivní hodnocení ovladatelnosti vozidla neuronovou sítí – Pelikán, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2011
 • Control of mechatronic stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., 2011

2010

 • Dopředná kinematická transformace PKM strukturní aproximací – Kukula, P. - Valášek, M., 2010
 • Simulační model vozidla pro agentový systém AG-JIZDA – Baněček, J. - Valášek, M., 2010
 • Hodnocení vibračního pohodlí vozidla z průběhu objektivně měřených veličin – Pelikán, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., 2010
 • Vlnové řízení nekývajícího jeřábu – Marek, O. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2010
 • Input shaping řízení nekývajícího jeřábu – Zavřel, J. - Valášek, M., - Řápek, L., 2010
 • Simulation model of linear electric motor used as shock damper – Steinbauer, P. - Král, J. - Valášek, M., - Honců, J., 2010
 • ASCsynLDS aktivní pérování vozidel v synergii s příčnou dynamickou stabilitou vozidla – Valášek, M. - Drobný, V., 2010
 • EmisEngMPC Program nelineárního prediktivního řízení z modelu škodlivin – Florián, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2010
 • Program pro prediktivní modely tvorby škodlivin – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V. - Macek, J., - Valášek, M., 2010
 • Symbolický generátor pohybových rovnic - SymEOM – Mráz, L. - Valášek, M., - Vampola, T., 2010

2009

 • Program pro hierarchické řízení motoru MPC – Florián, M. - Šika, Z., - Valášek, M., 2009
 • Program for Generation of Parametrized Reduced Dynamical Models – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T., - Štefan, M., 2009
 • HuWa2D - Simulation Software for Investigation of the Interaction between Walking Human and Flexible Footbridge – Vampola, T. - Valášek, M., 2009
 • HexaSphere - Software řízení – Karásek, M. - Svatoš, P. - Zuzánek, J. - Valášek, M., - Krsek, P., 2009

2008

 • Program pro globální optimalizaci modálních a tuhostních vlastností stroje – Zavřel, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2008
 • Program pro simulaci dynamiky smykové jízdy vozidla – Křivohlavý, J. - Valášek, M., 2008
 • Simulační software pro dynamiku sférických paralelních mechanismů – Karásek, M. - Valášek, M., 2008
 • Řídící software pro sférické paralelní mechanismy – Karásek, M. - Valášek, M., - Večeřa, F., 2008
 • Kalibrační program pro poddajné mechanismy – Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Večeřa, F., 2008
 • Simulační program systému ESP – Valášek, M. - Šmíd, M., 2008
 • Software pro výpočet globální dynamiky prostorových soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M., - Horáček, T., 2008

2007

 • CTU-MIMO-POLYNOMIAL-LOLIMOT – Štefan, M. - Valášek, M., 2007
 • Globální vyhodnocení elastostatiky mechanismů – Zavřel, J. - Valášek, M., 2007
 • Kalibrační program pro 3D poddajnou soustavu – Vampola, T. - Valášek, M., 2007
 • Kalibrační program pro 2D kontinuum – Vampola, T. - Valášek, M., 2007
 • Měřicí program pro RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2007
 • Kalibrační program pro redundantní kalibarční stroj – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P., - Hamrle, V., 2007
 • Řídící program pro redundantní paralelní stroje – Zavřel, J. - Skopec, T. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., 2007
 • Kalibrační systém pro redundantní paralelní výrobní stroje – Šika, Z. - Valášek, M., 2007

2006

 • Software pro výpočet globální dynamiky rovinných soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M. - Nečas, M., - Hornych, T., 2006
 • Software pro konstrukci a vizualizaci vícedimenzionálních Pareto množin – Valášek, M. - Vampola, T., - Lasso Alvear, M., 2006
 • Kalibrační program pro 2D poddajnou soustavu – Vampola, T. - Valášek, M., 2006
 • Program na výpočet protivůlového řízení – Florián, M. - Valášek, M., 2006
 • Interface pro optimalizační program MOPED – Zavřel, J. - Valášek, M., 2006
 • Generátor trajektorie a výpočet kinematických transformací pro stroj SlidingStar – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J., - Skopec, T., 2006
 • Kalibrační a optimalizační programy pro paralelní měřící stroje – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2006
 • Program řízení spalovacího motoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Polášek, M., - Macek, J., 2006
 • CTU-MIMO-LOLIMOT – Štefan, M. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006

?

 • Prediktivní model motoru – Šika, Z. - Florián, M., - Valášek, M., ?
 • Simulační model motoru – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M., - Macek, J., ?
 • Metodika návrhu řízeného pérování – Valášek, M. - Šika, Z., ?

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., 2018
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2018 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2018

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., 2017
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2017 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2017

2016

 • Problems, Solutions And Usage Of Shock Absorbers With Degressive Characteristics – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2016
 • Zpráva o průběhu řešení WP09 v roce 2016 – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Koubek, J. - Diviš, I. - Morávek, M. - Kovář, F. - Valášek, M., - Smolík, J., 2016
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2016 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2016

2015

 • DV#8 (2015) Zpráva za rok 2015 WP08 Nové koncepce obráběcích strojů a jejich pohonů – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Moravec, J. - Zavřel, J. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Bauma, V., - Smolík, J., 2015
 • Automatická identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Moravec, J. - Smolík, J. - Mindl, J. - Pazourek, M., - Novotný, J., 2015
 • DV#9 (2015) - Technologie měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 5 os – Švéda, J. - Morávek, M. - Beneš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Smrž, M. - Diviš, I. - Koubek, J. - Kovář, F. - Smolík, J. - Mindl, J. - Hlavatý, V. - Zbožínek, R. - Sobola, J. - Kupka, P. - Kozlok, T. - Marek, J., - Frkal, V., 2015
 • Simulační modely katapultovacího systému – Valášek, M. - Bauma, V. - Zicha, J., - Steinbauer, P., 2015
 • Experimenty s mechatronickou tuhostí – Smrž, M. - Valášek, M., 2015

2014

 • Konstrukční návrh inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Pelikán, J. - Beneš, P. - Neusser, Z., - Valášek, M., 2014
 • Návrh geometrie válcového zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz. – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2014
 • Návrh geometrie kónického zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2014
 • Závěrečná zpráva o postupu prací za rok 2014 a dosažených výsledcích v rámci celého projektu – Musil, M. - Valášek, M., 2014
 • Simulace plovoucího principu pro kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., 2014
 • DV#8(2014) Automatická identifikace modelů strojů a ladění jejich řídících algoritmů – Šika, Z. - Beneš, P. - Sobotka, P. - Steinbauer, P. - Valášek, M. - Moravec, J. - Veselý, J., - Smolík, J., 2014

2013

 • Concepts for mass reduction of a vehicle seats – Valášek, M. - Macek, J. - Španiel, M. - Vampola, T. - Vašíček, M. - Finotto, V., - Steinbauer, P., 2013
 • Závěrečná zpráva o postupu prací za rok 2013 a dosažených výsledcích v rámci celého projektu – Valášek, M. - Nečas, M., 2013
 • Simulace konceptů aktivního tlumení vibrací na bázi mechatronické tuhosti – Smrž, M. - Valášek, M., 2013
 • Simulační model základní koncepce katapultovacího systému – Bauma, V. - Valášek, M., 2013
 • Calibration research using two Laser Trackers LEICA AT901 MR – Beneš, P. - Petrík, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2013
 • Calibration research of Robots within CloPeMa Project using RedCaM Arm – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Smutný, V. - Petrík, V., - Krsek, P., 2013
 • Frekvenční charakteristiky zvukovodu H1500 – Vampola, T. - Valášek, M., 2013
 • Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením II – Růžička, M. - Valášek, M. - Uher, O. - Had, J. - Steinbauer, P. - Mareš, T. - Šika, Z., - Kulíšek, V., 2013
 • DV#9 (2013) Technologie efektivního měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 3 osy – Švéda, J. - Morávek, M. - Koubek, J. - Vláčil, J. - Diviš, I. - Vyroubal, J. - Kolář, P. - Smolík, J., - Valášek, M., 2013
 • Koncept spolupráce více os a strojů pro vícevřetenové automaty – Valášek, M., 2013
 • Rázový tlumič kmitů - II – Vampola, T. - Valášek, M., 2013
 • Rázový tlumič kmitů – Vampola, T. - Valášek, M., 2013
 • Řízení mechanických systémů s nedostatkem pohonů – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • Řízení mechanických systémů tvarováním vstupu – Beneš, P. - Valášek, M., 2013
 • DV#8 (2013) Analýza a simulace metod zlepšení tradičních metod řízení – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Svatoš, P. - Smrž, M. - Neusser, Z. - Švéda, J. - Veselý, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2013
 • DV#8 (2013) Výběr a simulace vhodných nových konceptů – Valášek, M. - Šika, Z. - Štorkán, J. - Švéda, J. - Kolář, P., - Smolík, J., 2013
 • Protivůlové řízení paralelních mechanismů – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., 2013
 • Simulace plovoucího principu pro rovinné kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., 2013

2012

 • Vývoj postupů sestavení výpočtového kódu pro ISO6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., 2012
 • Posouzení vhodnosti použití generátoru akustické energie pro čištění přehřívače okruhu kotle K2 v ČEZ, a.s. Teplárna Dvůr Králové – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2012
 • DV#8-1 (2012) Analýza nových nekonvenčních konceptů obráběcích strojů – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Kovář, F. - Procházka, F. - Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J. - Veselý, J., - Smolík, J., 2012
 • DV#8-2 (2012) Analýza a simulace metod automatické identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Veselý, J. - Valášek, M. - Bauma, V. - Zavřel, J., - Smolík, J., 2012
 • DV#9 (2012) Návrh řady integrovaných odměřování pro měření geometrie a deformace mechanické struktury obráběcího stroje – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Chládek, Š. - Smrž, M. - Kolář, P. - Morávek, M. - Smolík, J. - Valášek, M., - Sova, J., 2012

2009

 • Dynamický model mechanismu stabilizované kamerové základny – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., 2009

2005

 • Optimalizace regulace plnícího tlaku u vznětových motorů s VGT v dynamických režimech – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Polášek, M. - Macek, J. - Doleček, V., - Vítek, O., 2005

2002

 • ForceServo. Ridici program pro zpetnovazebni silove rizeni tlumicu – Šika, Z. - Kejval, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., 2002
 • PCBCDABS. Program pro simulaci brždění osobního automobilu s řízeným tlumičem a ABS – Šika, Z. - Valášek, M., 2002
 • Redundantní paralelní roboty a jejich řízení – Valášek, M. - Bohm, J. - Belda, K. - Píša, P., - Bauma, V., 2002
 • Experimentální zkoumání uložení motoru s dynamickými hltiči – Valášek, M. - Březina, J., - Šika, Z., 2002
 • Studie alternativních způsobů uložení bloku motoru – Valášek, M. - Šika, Z., - Březina, J., 2002
 • Použití torzního hltiče v hnacím ústrojí vozidel – Tůmová, G. - Valášek, M., 2002
 • Návrh aktivního a poloaktivního nelineárního řízení kyvadlového eliminátoru – Tůmová, G. - Valášek, M., 2002
 • Návrh lineárního řízení kyvadlového eliminátoru – Tůmová, G. - Valášek, M., 2002

2000

 • Implementation of Truck Prototype for Aachen Workshop – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., 2000
 • Studie uložení motoru s dynamickými hltiči – Březina, J. - Valášek, M., 2000
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Vyhodnocení měření účinků prototypu – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Výchozí studie problému – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Popis řídících algoritmů a jejich implementace – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., 2000
 • Metody podpory integrovaného návrhového procesu ve strojním inženýrství – Valášek, M., 2000
 • Implementace znalostního modelu návrhu čerpadla – Štefan, M. - Valášek, M., 2000
 • Dynamický model prostorového redundantního paralelního robota Octapod – Vampola, T. - Valášek, M., 2000

1999

 • Mechanický model lidské paže v SIMPACKu – Šika, Z. - Klvaňová, M., - Valášek, M., 1999

1996

 • Databases of Materials and Machine Tools for Selection of Metal Forming Technology – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1996
 • Knowledge Level Description of Metal Forming Technology Selection – Král, M. - Čermák, J. - Valášek, M., - Kučera, F., 1996
 • Knowledge Level Description of Initial Vehicle Design – Baněček, J. - Drvota, J., - Valášek, M., 1996
 • Extended Ground Hook Control Concept with Parameter Optimization – Šika, Z. - Novák, M. - Vaculín, O. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • Refinement of the Project Workplan – Valášek, M., 1996
 • Report from Third AVEC Symposium, Aachen – Babic, M. - Kortüm, W. - Vaculín, O., - Valášek, M., 1996
 • LIAZ Controlled Truck Reference Model 10/96 for Control Concept Evaluation – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • LIAZ Controlled Truck Reference Model 6/96 for Control Concept Evaluation – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • Feasibility Study of Available Sensors – Valášek, M. - Resl, I., 1996
 • Experimentelle und rechnerische Untersuchung von Modaleigenschaften der verschidenen Motorenhauben und deren Vergleichung – Miláček, S. - Valášek, M., - Rada, A., 1996
 • Reference Model for Control Concept Evaluation – Valášek, M. - Babic, M., 1996
 • Selection of Bearing Types – Znamenáček, J. - Valášek, M., 1996
 • LIAZ Controlled Truck Model 1/96 – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1996
 • Strategy and Control Concepts for SADTS – Valášek, M., 1996

1995

 • Selection of Radial Sliding Bearing – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 1995
 • Report about the Nordic MATLAB Conference 95 – Valášek, M., 1995
 • Experimentelle und Rechnerische Untersuchung von Modaleigenschaften der verschiedenen Motorenhauben und deren Vergleichung – Miláček, S. - Valášek, M., - Rada, A., 1995
 • Transformation of OCML to OUSEL – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 1995
 • LIAZ Truck Model – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1995
 • DSP Technology for Control Implementation – Valášek, M., 1995
 • Analysis of Manufacturability – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., 1995
 • Knowledge Level Analysis of Bearings – Horák, J. - Valášek, M., - Bauma, V., 1995
 • State of the Truck Model Development – Stejskal, V. - Kovanda, J. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., 1995
 • Simulation Model and Preliminary Survey of Available Components of Sadts – Stejskal, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 1995
 • Perspektiva mechatroniky v ČR – Valášek, M., 1995
 • Beschtimung von Physikaleigenschaften der Kunstoffmuster mittels Schwingungsuntersuchungen – Miláček, S. - Valášek, M., 1995

1993

 • Pole Placement – Valášek, M., 1993
 • Fuzzy Logic – Valášek, M., 1993
 • Efficient Formulation and Implementation of Multibody Formalisms – Valášek, M., 1993

Kvalifikační zpráva

2015

 • Optimalizace mechanických vlastností mechanismu TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., 2015

2011

 • Derivační stavový dynamický pozorovatel – Pelikán, J. - Valášek, M. supervisor, 2011
 • Časově optimální řízení robotů s uvažováním dynamiky pohonů – Hornych, T. - Valášek, M. supervisor, 2011
 • Řízení pohonů s nadbytečným měřením – Strakoš, P. - Valášek, M. supervisor, 2011
 • Aktivní ukládání pohonů obráběcích strojů - motor na motoru – Švéda, J. - Valášek, M. supervisor, 2011

2010

 • Náhrada hydraulického tlumiče lineárním elektromotorem – Král, Jiří - Valášek, M., 2010
 • Symbolické generování pohybových rovnic pro soustavy poddajných těles – Mráz, L. - Valášek, M., 2010

2009

 • Řízení příčné dynamiky vozidla pomocí aktivního pérování – Drobný, V. - Valášek, M. supervisor, 2009
 • Vliv vícenásobné redundance měření na přesnost kalibrace a měření – Štembera, J. - Valášek, M. supervisor, 2009
 • Globální výpočet a optimalizace tuhosti a modálních vlastností mechanických soustav – Zavřel, J. - Valášek, M. supervisor, 2009

2007

 • Aktivní tuhost a bezvůlové ovládání redundantních paralelních robotů – Florián, M. - Valášek, M. supervisor, 2007
 • Increase of dynamic stiffness of constructions by mechatronic approach – Nečas, M. - Valášek, M. supervisor, 2007
 • Spherical Joints with Increased Mobility – Sulamanidze, D. - Valášek, M. supervisor, 2007

2002

 • Mechanické vlastnosti redundantního paralelního robota – Pfeiler, I. - Valášek, M., 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2013

 • Programový nástroj pro výpočet čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby podle ISO 6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., 2013

2008

 • Metody tvůrčí práce zvyšující tvůrčí potenciál – Beneš, P. - Valášek, M., 2008
 • Simulation Techniques for Applied Dynamics – Schiehlen, W. - Bruls, O. - Valášek, M. - Breedveld, P.C. - Arnold, M. - Cuadradado, J., - Eberhard, P., 2008

1997

 • Efficient Modelling of Simulation with Respect to Control – Valášek, M., 1997

1996

 • Kinematics and Dynamics of Machinery – Stejskal, V. - Valášek, M., 1996

1995

 • Mechatronika – Valášek, M. - Chyský, J. - Peřina, J. - Hlaváč, J. - Lhotská, L. - Štěpánková, O. - Mařík, V. - Štecha, J. - Březina, T., - Rajman, M., 1995
 • Metody tvůrčí práce – Beneš, P. - Valášek, M., 1995

Kapitola v knize

2012

 • Design Assistance System and its Application – Bogomolov, S. - Macek, J. - Mikulec, A., - Valášek, M., 2012

2009

 • Mechatronic Stiffness of MIMO Compliant Branched Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., 2009
 • HexaSphere with Cable Actuation – Valášek, M. - Karásek, M., 2009
 • Kinematical Solution by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., 2009
 • Mechatronic Lighting Pole Testing Device – Steinbauer, P. - Valášek, M., 2009

2008

 • Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Vibrations – Vaculín, O. - Valášek, M. - Svoboda, J. - Pelikán, J. - Úlehla, J., - Steinbauer, P., 2008
 • Multilevel Predictive Models of IC Engine for Model Predictive Control Implementation – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., 2008

2007

 • Variants of Mechatronic Vibration Suppression of Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Švéda, J. - Nečas, M., - Bohm, J., 2007
 • Mechatronika - navrhování inteligentních strojů (Inteligentní stroje v dnešní praxi) – Valášek, M., 2007

2006

 • Kapitola 4/4 (Mechanika tuhých těles - Kinematika) – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2006
 • Transient Engine Model as a Tool for Predictive Control – Macek, J. - Polášek, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Florián, M., 2006

2001

 • Semi-Active Suspension Systems II – Valášek, M. - Kortuem, W., 2001

1993

 • Integration of Recursive Equations of Motion for Multibody Systems with Loops – Valášek, M., 1993

Sborník

2017

 • Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017 – Valášek, M. ed. - Šika, Z. ed. - Vampola, T. ed. - Hajžman, M. ed. - Polach, P. ed. - Neusser, Z. ed. - Beneš, P. ed., - Zavřel, J. ed., 2017

2016

 • Proceedings of 4th Joint International Conference on Multibody System Dynamics – Kövecses, J ed. - McPhee, J ed., - Valášek, M. ed., 2016

2012

 • Simulation experiments with wave control of gantry crane – Řápek, L. ed. - Valášek, M. ed., - Zavřel, J. ed., 2012
 • 16th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2012
 • 15th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2012

2011

 • 14th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2011
 • 13th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., 2011

2010

 • Proceedings of the 11th Workshop on Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Štefan, M. ed., 2010
 • 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010 – Pelikán, J. ed. - Valášek, M. ed., 2010

2004

 • Euromech Colloquium on Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. ed. - Preumont, A. ed., 2004
 • EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. ed. - Preumont, A. ed., 2004
 • Efektivní výpocet mapy tuhosti automatickým spojováním kondenzovaných MKP modelů – Zavřel, J. ed. - Valášek, M. ed., - Vampola, T. ed., 2004
 • International Congress on Mechatronics – Valášek, M. ed., 2004
 • 3rd International Congress on Mechatronics 2004 – Guran, A. ed. - Valášek, M. ed., 2004

2003

 • Virtual Nonlinear Multibody Systems – Schiehlen, W. ed. - Valášek, M. ed., 2003

2002

 • Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Advanced Study Institute – Valášek, M. ed. - Schiehlen, W. ed., 2002

?

 • ICTAM 2008 - XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics – Böhm, J. ed. - Valášek, M. ed., - Strakoš, P. ed., ?

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2011

 • Simulation as the Analysis Tool for Solving Design as Inverse Problem – Valášek, M., 2011

2009

 • Aktuální stav ve vývoji strojů s paralelní kinematikou – Valášek, M., 2009
 • Technical Progress and Its Consequences – Valášek, M., 2009

2008

 • Simulation model development – Valášek, M., 2008
 • Research of Mechanics&Mechatronics at CTU in Prague – Valášek, M., 2008
 • Active integral vibration control of elastic bodies – Valášek, M., 2008
 • Research of Adaptronics at CTU in Prague – Valášek, M., 2008

2007

 • Synthesis of Optimal Control Between Theory and Practical Application – Valášek, M., 2007
 • Advanced Methods of Machine Tool Calibration – Valášek, M., 2007
 • Co-simulation and Model Based Control of Mechatronic Systems – Valášek, M., 2007
 • Modelling and Control Synthesis of Semi-active Control – Valášek, M., 2007

2005

 • Mechatronics - New Source of Invention for Machines – Valášek, M., 2005

1999

 • Demands on Modelling and Simulation from Nonlinear Control Design Perspective – Valášek, M., 1999
 • Modelling and Simulation for Semi-Active Damping of Truck Suspension – Valášek, M., 1999
 • ENRICH - Integrating Working and Learning – Valášek, M., 1999
 • MBS-CACE Interfaces between SIMPACK and MATLAB – Valášek, M. - Steinbauer, P., 1999

...

2019

 • SHAVO control: the combination of the adjusted command shaping and feedback control for vibration suppression – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J., - Pelikán, J., 2019

2012

 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting) – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 1: Základní principy, doporučené a všeobecně ovlivňující faktory – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., 2012

2010

 • Mechatronic Spherical Joints for Increased Mobility – Karásek, M. - Valášek, M., 2010