[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Lidé

Michael Valášek

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

michael.valasek (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
vedoucí / simulace, optimalizace a měření / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
vedoucí / odbor mechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
vedoucí / centrum leteckého a kosmického výzkumu / Fakulta strojní
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
člen grémia / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní
mimořádný člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

(22 435) 7361

místnost: A2-159, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SEP-210955585  
  Twinning for Excellence in Morphing and Aero-Mechatronic Wing Control: A Leap Towards Eco-Smart Aviation – Valášek, M. (2024-2027)
 • EH22_008/0004634  
  Mechanical engineering of biological and bio-inspired systems – Valášek, M. (2023-2028)
 • 101102020  
  InnovAtive DeMonstrator for hyBrid-Electric Regional Application – Valášek, M. (2023-2026)
 • SGS22/151/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2022 – Valášek, M. (2022-2024)
 • SVK 18/19/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2019)
 • SGS19/157/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2019 – Valášek, M. (2019-2021)
 • SVK 16/17/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2017)
 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446  
  Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze – Valášek, M. (2017-2021)
 • SVK 18/16/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2016)
 • SGS16/209/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2016 – Valášek, M. (2016-2018)
 • SVK 18/15/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2015)
 • SVK 16/14/F2  
  Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2014)
 • SGS13/178/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2013 – Valášek, M. (2013-2015)
 • GA13-39100S  
  Mechatronický pružný kloub – Valášek, M. (2013-2015)
 • 7E13018  
  Clothes Perception and Manipulation – Valášek, M. (2012-2015)
 • 7E08041  
  Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny – Valášek, M. (2008-2011)
 • TA03030221  
  Akcelerační simulátor nárazů vozidel – Valášek, M. (2013-2015)
 • TA02011145  
  Precizní frézovací centrum pro formy – Valášek, M. (2012-2014)
 • TA02031343  
  Aktuátor zadního víka – Valášek, M. (2012-2014)
 • SVK 13/12/F2  
  16th Workshop of Applied Mechanics (Winter) – Valášek, M. (2012)
 • SVK 12/12/F2  
  15th Workshop of Applied Mechanics (Summer) – Valášek, M. (2012)
 • SVK 11/11/F2  
  14th Workshop of Applied Mechanics (Winter) – Valášek, M. (2011)
 • SVK 10/11/F2  
  13th Workshop of Applied Mechanics (Summer) – Valášek, M. (2011)
 • SVK 09/10/F2  
  12th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. (2010)
 • GAP101/11/2110  
  Pokročilé řízení přesného polohování mechanismů tvarováním vstupu – Valášek, M. (2011-2013)
 • TA01011553  
  Rekonfigurovatelné seriovo-paralelní roboty pro efektivní CNC obrábění – Valášek, M. (2011-2013)
 • SGS10/249/OHK2/3T/12  
  Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2010 – Valášek, M. (2010-2012)
 • GA103/08/1642  
  Analýza kmitání vyvolaného osobami – Valášek, M. (2008-2010)
 • 7E08041  
  Aktivní tlumení vibrací pro flexibilní letouny – Valášek, M. (2008-2011)
 • FI-IM4/003  
  Obráběcí centrum MMC – Valášek, M. (2007-2009)
 • GC101/07/J075  
  Vhodné formalismy poddajných soustav mnoha těles pro paralelizaci – Valášek, M. (2007-2010)
 • MEST-CT-2005-020263  
  Pokročilé a nové simulační metody ve vědecké analýze, experimentální verifikaci a vývoji metod pro průmyslové použití ve vibroakustice vozidel – Valášek, M. (2006-2010)
 • GA101/06/1462  
  On-line kalibrace poddajných struktur redundantním měřením – Valášek, M. (2006-2008)
 • FI-IM2/009  
  Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V - 5X – Valášek, M. (2005-2006)
 • MSM6840770003  
  Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství – Valášek, M. (2005-2011)
 • 1QS201200506  
  Redundantní kalibrační stroj pro 6 stupňů volnosti – Valášek, M. (2005-2007)
 • GA101/03/0620  
  Redundantní pohony a měření pro hybridní obráběcí stroj – Valášek, M. (2003-2005)
 • GA103/01/1528  
  Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most – Valášek, M. (2001-2003)
 • MSM 210000003  
  Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství – Valášek, M. (1999-2004)
 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Valášek, M. (1999-2004)
 • IST-1999-12566  
  Vytváření organizací výuky pomocí kontextualizovaných znalostně obohacených produktů – Valášek, M. (2000-2004)

Článek v periodiku

2023

 • Evolutionary algorithms in robot calibration – Bastl, P. - Chakraborti, N., - Valášek, M., Materials and Manufacturing Processes. 2023, 38(16), 2051-2070. ISSN 1042-6914.
 • A TV-MPC Methodology for Uncertain Under-Actuated Systems: A Rotary Inverted Pendulum Case Study – Waheed, F. - Khan Yousufzai, I., - Valášek, M., IEEE Access. 2023, 11 103636-103649. ISSN 2169-3536.

2022

 • Calibration of the Robotic Arm with Corrections using Local Linear Neuro-fuzzy Models – Beneš, P. - Hladík, J. - Pelikán, J. - Neusser, Z. - Nečas, M. - Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., MM Science Journal. 2022, 2022(5), 6225-6232. ISSN 1803-1269.
 • Mechatronic stiffness of cable-driven mechanisms: a study on production machine model – Neusser, Z. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Karlíček, J. - Pawlik, V. - Beneš, P. - Machálka, M. - Šika, Z., - Valášek, M., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, 123(1-2), 431-446. ISSN 1433-3015.
 • Active vibration damping for manufacturing machines using additional cable mechanisms: conceptual design – Neusser, Z. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Pawlik, V. - Beneš, P. - Zavřel, J. - Volech, J. - Halamka, V. - Machálka, M. - Valášek, M., - Šika, Z., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, 2022(122), 3769-3787. ISSN 1433-3015.
 • Control of Flexible Robot by Harmonic Functions – Neusser, Z. - Nečas, M., - Valášek, M., Applied Sciences. 2022, 12(7), ISSN 2076-3417.

2021

 • Drive axis controller optimization of production machines based on dynamic models – Halamka, V. - Moravec, J. - Beneš, P. - Neusser, Z. - Koubek, J. - Kozlok, T. - Valášek, M., - Šika, Z., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 115(4), 1277-1293. ISSN 0268-3768.

2019

 • Real-time tunable single-degree of freedom, multiple-frequency vibration absorber – Valášek, M. - Olgac, N., - Neusser, Z., Mechanical Systems and Signal Processing. 2019, 133 ISSN 0888-3270.
 • Rigorous treatment of wave-based control concept, structured procedures and critical observations – Valášek, M. - Marek, O. - Olgac, N., - Neusser, Z., IET Control Theory and Applications. 2019, 13(16), 2620-2629. ISSN 1751-8644.
 • SHAVO control: the combination of the adjusted command shaping and feedback control for vibration suppression – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J., - Pelikán, J., Acta Mechanica. 2019, 230(5), 1891-1905. ISSN 0001-5970.

2017

 • Analytical gear mesh model using 3D gear geometry – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., Mechanics. 2017, 23(3), 425-431. ISSN 2029-6983.
 • Contributions to the kinematics of pointing – Li, W - Angeles, J, - Valášek, M., Mechanism and Machine Theory. 2017, 108(108), 97-109. ISSN 0094-114X.

2016

 • OPTIMIZED RE-ENTRY INPUT SHAPERS – Beneš, P. - Valášek, M., Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 2016, 54(2), 353-368. ISSN 1429-2955.
 • Wave-based Modeling and Control of Interconnected Synchronous Machines - Application on Mechanical Model – Valášek, M. - Neusser, Z. - Neuman, P., - Nečas, M., IFAC-PapersOnLine. 2016, 49(27), 352-357. ISSN 2405-8963.
 • Calibration using adaptive model complexity for parallel and fiber-driven mechanisms – Skopec, T. - Šika, Z., - Valášek, M., Robotica. 2016, 34(6), 1416-1435. ISSN 0263-5747.
 • Robust sliding mode control of redundantly actuated parallel mechanisms with respect to geometric imperfections – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., Multibody System Dynamics. 2016, 36(3), 221-236. ISSN 1384-5640.

2015

 • Combined evaluation of overal NVH car passenger vibration comfort – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2015, 15 24-30. ISSN 1801-1217.
 • Model of maintenance planning based on trend of machines failures with two priorities – Prada, E. - Pešková, A., - Valášek, M., World Journal of Engineering. 2015, 2015(3), 205-210. ISSN 1708-5284.
 • An interpolation method for determining the frequencies of parameterized Large-scale structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., Acta Polytechnica. 2015, 55(6), 407-414. ISSN 1210-2709.
 • Hybrid Optimization of Cabled-trusses: Benchmarks for Mechanical Engineering – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Valášek, M., - Štemberk, P., Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2015, 28(1), 433-446. ISSN 1064-1246.
 • Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm for Topology Optimization of Modular Cabled-Trusses – Finotto, V. - Lucena, D.S. - Leal Da Silva, W., - Valášek, M., Mechanics of Advanced Materials and Structures. 2015, 22(8), 670-680. ISSN 1537-6494.

2014

 • Qualitative Evaluation of Redundant Measurement Schemes for Self-Calibration – Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2014, 10(36), 8-10. ISSN 1801-1217.
 • Efficient Description of Mechatronic Flexible Joint Using Neuro-Fuzzy Method – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., Bulletin of Applied Mechanics. 2014, 10(36), 5-7. ISSN 1801-1217.
 • Model of Flexible Robot with Deformation Detection – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., Procedia Engineering. 2014, 96(96), 510-516. ISSN 1877-7058.
 • Control of Serial Robot Concerning Arm Flexibilities – Mráz, L. - Volech, J. - Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2014, 10(36), 1-4. ISSN 1801-1217.
 • Active vibration suppression of the mechanical structure using the fiber mechanism – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2014, 10(37), 15-19. ISSN 1801-1217.
 • Sensitivity Analysis of Fuzzy-genetic Approach Applied to Cabled-truss Design – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Štemberk, P., - Valášek, M., Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2014, 26(4), 1931-1942. ISSN 1064-1246.
 • Software for global dynamics evaluation of mechanisms – Horáček, T. - Šika, Z., - Valášek, M., Advances in Engineering Software. 2014, 72 155-165. ISSN 0965-9978.

2013

 • Software selection for simulation of v2x communication – Valášek, M. - Jelínek, P. - Baněček, J., - Šika, Z., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 20-21. ISSN 1801-1217.
 • Influence of driving torque on vehicle parking capabilities – Baněček, J. - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 18-19. ISSN 1801-1217.
 • Concepts of Robot Accuracy Enhancement by Integrated Redundant Measurements – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 12-17. ISSN 1801-1217.
 • Control of the double inverted pendulum on a cart using the natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., Acta Polytechnica. 2013, 53(6), 883-889. ISSN 1210-2709.
 • Hybrid fuzzy-genetic system for optimising cabled-truss structures – Finotto, V. - da Silva, W.R.L. - Valášek, M., - Štemberk, P., Advances in Engineering Software. 2013, 2013(62-63), 85-96. ISSN 0965-9978.
 • Solution of three key problems for massive parallelization of multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., Multibody System Dynamics. 2013, 29(1), 21-39. ISSN 1384-5640.

2012

 • Quasistatic approximations for stiff second order differential equations – Weber, Steffen - Arnold, Martin, - Valášek, M., Applied Numerical Mathematics. 2012, 62(10), 1579-1590. ISSN 0168-9274.
 • Massive Parallelization of Multibody System Simulation – Valášek, M. - Mráz, L., Acta Polytechnica. 2012, 52(6), 94-98. ISSN 1210-2709.
 • Synthesis of Mechanisms by Methods of Nonlinear Dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., Acta Polytechnica. 2012, 52(6), 82-93. ISSN 1210-2709.
 • Model and Control of Differential Electronic Cam – Adamčík, J. - Tukač, M. - Pelikán, J. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2012, 8(32), 93-96. ISSN 1801-1217.
 • Optimization of Anti-backlash Fibre Driven Parallel Kinematical Structures – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Polach, P., Bulletin of Applied Mechanics. 2012, 8(31), 40-44. ISSN 1801-1217.
 • Control of the underactuated mechanical systems using natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., Kybernetika. 2012, 48(2), 223-241. ISSN 0023-5954.
 • New Concepts of Structures and Control of Machine Tools – Valášek, M., MM Science Journal. 2012,(special IS), 1-8. ISSN 1805-0476.
 • Synthesis of Mechanisms using Evolution of Associated Dissipative Systems – Šika, Z. - Grešl, M., - Valášek, M., Multibody System Dynamics. 2012, 28(4), 419-440. ISSN 1384-5640.
 • Calibrability as additional design criterion of parallel kinematic machines – Šika, Z. - Hamrle, V. - Valášek, M., - Beneš, P., Mechanism and Machine Theory. 2012, 50 48-63. ISSN 0094-114X.

2011

 • Accessible Lateral Dynamic Stabilization by Active Vehicle Suspension – Valášek, M. - Drobný, V., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(29), 218-220. ISSN 1801-1217.
 • Investigation of Active Vehicle Suspension with Dynamic Damper – Hladovec, T. - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(29), 108-109. ISSN 1801-1217.
 • Input Shaping Control of Electronic Cams with Adjusted Input Profile – Beneš, P. - Marek, O., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(29), 114-118. ISSN 1801-1217.
 • Wave Control of Vehicle Platoon – Valášek, M. - Marek, O., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(29), 110-113. ISSN 1801-1217.
 • Correlation of Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Handling by Neural Networks – Pelikán, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Úlehla, J., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(29), 119-122. ISSN 1801-1217.
 • Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M. - Valášek, M. - Hnilička, B., - Lánský, L., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(28), 91-96. ISSN 1801-1217.
 • Synthesis and Implementation of Vibration Suppression by 6 DOF Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zavřel, J. - Vampola, T., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(28), 85-90. ISSN 1801-1217.
 • Optimization of Stiffness and Dexterity of Fiber Driven Parallel Kinematical Structure – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(28), 81-84. ISSN 1801-1217.

2010

 • Machine Tool Control with Additional Measurement for Increasing the Control System Dynamics – Strakoš, P. - Valášek, M., Journal of Machine Engineering. 2010, 9(3), 5-16. ISSN 1895-7595.
 • Servo Control Using Wave-based Method – Marek, O. - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2010, 6(24), 71-76. ISSN 1801-1217.
 • Measurement and Improved Calibration of Parallel Machine Sliding Star – Skopec, T. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2010, 6(23), 52-56. ISSN 1801-1217.
 • Simulation Testing of the Machine Tool Equipped with the Active Feed Drive – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., Journal of Machine Engineering. 2010, 9(2), 81-92. ISSN 1895-7595.
 • Measurement and Calibration of Machine Tools in 6 DOFs in Large Workspace – Beneš, P. - Valášek, M., - Švéda, J., Journal of Machine Engineering. 2010, 9(3), 77-87. ISSN 1895-7595.
 • Mechatronics Stiffness with Disturbance Force Rejection – Nečas, M. - Pelikán, J., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2010, 6(24), 89-93. ISSN 1801-1217.
 • Hexasphere-Redundantly Actuated Parallel Spherical Mechanism as a New Concept of Agile Telescope – Valášek, M. - Zicha, J. - Karasek, M., - Hudec, R., Advances in Astronomy. 2010, 2010(si2), 1-6. ISSN 1687-7969.

2009

 • Experimental Testing of Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., Journal of Machine Engineering. 2009, 8(4), 35-45. ISSN 1895-7595.
 • Machine Tool with Undisturbed Frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., MM Science Journal. 2009,(1), 68-72. ISSN 1803-1269.
 • Mechanika a mechatronika: zdroj iinovací ve strojírenství – Valášek, M., Pražská technika. 2009, 1(6), 18-19. ISSN 1213-5348.
 • Mechatronický výzkum vylepšuje obráběcí stroje – Valášek, M., Tecnicall. 2009, 2(2), 23.
 • Integrované inženýrství urychluje a automatizuje návrh. – Valášek, M., TecniCall. 2009, 2(2), 18.
 • Úschovna pro nápady a znalosti inženýrů – Valášek, M., Technical Papers. 2009, II(2), 16.
 • Highly Efficient Models and Simulations- the Basis of Design of Mechatronicc Systems – Valášek, M., Metallurgy. 2009, 48(2), 58-64. ISSN 0543-5846.
 • Výzkum inženýrského navrhování a jeho využití – Valášek, M., Automa. 2009, 16(1), 22-24. ISSN 1210-9592.
 • Residual Modes for Structure Reduction and Efficient Coupling of Substructures – Šika, Z. - Zavřel, J., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2009, 5(19), 54-59. ISSN 1801-1217.

2008

 • Innovative concept of increasing dynamic stiffness of compliant structures by mechatronic approach – Nečas, M. - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(16), 129-137. ISSN 1801-1217.
 • Jak dál při spolupráci vysokých škol a průmyslových podniků – Valášek, M. - Vaculíková, E., Automa. 2008, 9(10), 20. ISSN 1210-9592.
 • Mechatronický přístup vede k zajímavým výsledkům ve výzkumu – Valášek, M. - Vaculíková, E., Automa. 2008, 9(7), 6. ISSN 1210-9592.
 • Influence of deteriorated suspension components on ABS braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., Vehicle System Dynamics. 2008, 46(S), 969-979. ISSN 0042-3114.
 • Mobot Contact Benchmark for Efficient Multibody System Time Integration – Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(15), 102-104. ISSN 1801-1217.
 • Control of Translational Motion of Flexible Bodies by "Wave Method" – Valášek, M. - Marek, O., Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(15), 104-108. ISSN 1801-1217.
 • Experimental Verification of Correlation between Objective and Subjective Evaluation of Passenger Car Vibration Comfort – Valášek, M. - Pelikán, J. - Ulehla, J. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(14), 99-101. ISSN 1801-1217.
 • The Multiobjective Optimization of Machine Tool Construction by a Global Computation in a Whole Workspace – Valášek, M. - Zavřel, J. - Šika, Z., - Vampola, T., Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(16), 109-114. ISSN 1801-1217.
 • Identification of Phenomenological Shock Absorber Model Using Neuro-Fuzzy Method – Šika, Z. - Bauma, V. - Valášek, M. - Kukula, P. - Bílkovský, A., - Steinbauer, P., Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(15), 88-91. ISSN 1801-1217.
 • Active Integral Vibration Control of Elastic Bodies – Smrž, M. - Valášek, M., Applied and Computational Mechanics. 2008, 2(2), 379-388. ISSN 1802-680X.
 • Vehicle Lateral Dynamic Stabilization Using Active Suspension – Drobný, V. - Valášek, M., Applied and Computational Mechanics. 2008, 2(2), 255-264. ISSN 1802-680X.
 • Input Shaping Control with Reentry Commands on Prescribed Duration – Beneš, P. - Valášek, M., Applied and Computational Mechanics. 2008, 2(2), 227-234. ISSN 1802-680X.
 • Stiffness Reconstruction of 3D Frame by Reduced Redundant Measurements – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., Applied and Computational Mechanics. 2008, 2(2), 265-272. ISSN 1802-680X.

2007

 • Non-spherical Joint for Five-side Machining by Octapod – Sulamanidze, D. - Valášek, M., - Bauma, V., Problems of Mechanics. 2007, 26(1), 43-48. ISSN 1512-0740.
 • Transient Engine Models for Optimization and Implementation of Model Predictive Control – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Doleček, V., Design, Operation & Powertrain. 2007, 46(SC1), 234-241. ISSN 0138-0346.
 • Mechatronic Suspension for X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Vaculín, O. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Švéda, J., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2007, 5(1), 1-10. ISSN 1214-0821.
 • Moderní přístup k měření kmitavého chování struktur a soustav – Valášek, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., Metrologie. 2007, 16(1), 7-9. ISSN 1210-3543.
 • System Model Reduction for MBS Optimization – Zavřel, J. - Valášek, M., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(2), 703-710. ISSN 1802-680X.
 • Methods and Tools for Simplified Dynamics Simulations in Real Time Based on Expression Approximation – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(2), 321-328. ISSN 1802-680X.
 • Experiments with Redundant Parallel Calibration and Mesuring Machine RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Hamrle, V., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(2), 387-392. ISSN 1802-680X.
 • Synthesis of Dexterity Mesure of Mechanisms by Evolution of Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(2), 461-468. ISSN 1802-680X.
 • Vehicle Lateral Dynamics Control – Drobný, V. - Valášek, M., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(2), 411-416. ISSN 1802-680X.
 • New Active Machine Tool Drive Mounting on the Frame – Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(1), 329-334. ISSN 1802-680X.
 • Criteria of Benchmark Selection for Efficient Flexible Multibody System Formalisms – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(1), 351-356. ISSN 1802-680X.
 • Soil-Friendly Off-Road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., Vehicle System Dynamics. 2007, 44(Suppl. S), 479-488. ISSN 0042-3114.
 • Worlds and Transformations: Supporting the Sharing and Reuse of Engineering Design Knowledge – Zdráhal, Z. - Mulholland, P. - Valášek, M., - Bernardi, A., International Journal of Human-Computer Studies. 2007, 65(12), 959-982. ISSN 1071-5819.
 • Multibody Formalism for Real-Time Application Using Natural Coordinates and Modified State Space – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., Multibody System Dynamics. 2007, 17(2-3), 209-227. ISSN 1384-5640.
 • Composite Rigid Body Formalism for Flexible Multibody System – Vampola, T. - Valášek, M., Multibody System Dynamics. 2007, 18(3), 413-433. ISSN 1384-5640.
 • Reconstruction of the Material Parameters of the Homogenous Isotropis or Ortthotropic 2D continuum – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(2), 685-692. ISSN 1802-680X.

2006

 • Vibration Control of Bridges under Moving Loads – Máca, J. - Valášek, M., Slovak Journal of Civil Engineering. 2006, 2006(3), 10-13. ISSN 1210-3896.
 • Basic Principles of the COLIN System – Baněček, J. - Valášek, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2006, 4(3), 1-8. ISSN 1214-0821.
 • Coupling of Simulation Tools for Simulation of Multiphysical Systems – Valášek, M. - Máca, J. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Šmilauer, V., - Vaculín, O., Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), 213-222. ISSN 1210-2717.
 • Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems – Štefan, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), 223-238. ISSN 1210-2717.

2005

 • Eigenstructure Assignment by Proportional-Plus-Derivative Feedback for Second-Order Linear Control Systems – Abdelaziz, T.H.S. - Valášek, M., Kybernetika. 2005, 41(5), 661-676. ISSN 0023-5954.
 • Direct Algorithm for Pole Placement by State-Derivative Feedback for Multi-Input linear System - Nonsingular Case – Abdelaziz, T.H.S. - Valášek, M., Kybernetika. 2005, 41(5), 637-660. ISSN 0023-5954.
 • On-line Calibration of Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Štembera, J., - Štefan, M., Inženýrská mechanika. 2005, 12(3), 171-178. ISSN 1210-2717.
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., Multibody System Dynamics. 2005, 14(3-4), 251-267. ISSN 1384-5640.
 • Study of Concepts of Parallel Kinematics Machines for Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., Acta Polytechnica. 2005, 45(3), 56-60. ISSN 1210-2709.
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., Multibody System Dynamics. 2005, 13(1), 143-174. ISSN 1384-5640.
 • HIL Experiments with Quarter Car – Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Skopalík, T., - Mikoláš, P., Inženýrská mechanika. 2005, 12(A1), 99-106. ISSN 1210-2717.
 • New Wash-out Algorithms for Driving Simulator – Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., Inženýrská mechanika. 2005, 12(4), 259-266. ISSN 1210-2717.
 • Nonlinear Dynamic Identification of Gas Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Macek, J. - Polášek, M., - Vávra, J., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2005, 3(2+3), 82-86. ISSN 1214-0821.
 • Simulation Experiments with Model Based Predictive Control of Combustion Engine – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2005, 3(2+3), 87-91. ISSN 1214-0821.
 • Model Based Predictive Control of Combustion Engine with Constraints – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., Review of Automotive Engineering JSAE. 2005, 26(3), 349-356. ISSN 1349-4724.

2004

 • Dynamic Bridge Response for a Bridge-Friendly Truck – Šmilauer, V. - Máca, J., - Valášek, M., Acta Polytechnica. 2004, 44(5-6), 152-157. ISSN 1210-2709.
 • Design and Control of Under-Actuated and Over-actuated Mechatronical Systems - Challenges of Mechanics and Mechatronics – Valášek, M., Vehicle System Dynamics. 2004, 37(40), 37-50. ISSN 0042-3114.
 • Bridge-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J. - Máca, J., - Šmilauer, V., Vehicle System Dynamics. 2004, 37(41), 13-22. ISSN 0042-3114.
 • Pole-Placement for SISO Linear Systems by State Derivative Feedback – Abdelaziz, T. - Valášek, M., IEE Procedings-Control Theory and Applications. 2004, 151(4), 377-385. ISSN 1350-2379.
 • Eigenstructure Assignment by State-Derivative and Partial Output-Derivative Feedback for Linear Time Invariant Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., Acta Polytechnica. 2004, 2004(43), 52-60. ISSN 1210-2709.

2003

 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Valášek, M., - Bohm, J., Mechanics Based Design of Structures and Machines. 2003, 31(3), 413-432. ISSN 1539-7734.
 • Multi-Objective Semi-Active Truck Suspension by Spatial Decomposition – Valášek, M. - Vaculín, O., - Kortuem, W., Vehicle System Dynamics. 2003, 36(37), 432-441. ISSN 0042-3114.

2002

 • Limited-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., Vehicle System Dynamics. 2002, 36(37), 75-82. ISSN 0042-3114.
 • Semi-Active Damping in Automotive Systems: Design by Simulation – Kortuem, W. - Valášek, M. - Šika, Z. - Schwartz, W. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., International Journal of Vehicle Design. 2002, 28(14), 103-120. ISSN 0143-3369.
 • Optimal Control of Causal Differential-Algebraic Systems – Roubíček, T. - Valášek, M., Journal of Mathematical Analysis and Its Applications. 2002, 26(269), 616-641. ISSN 0022-247X.

2001

 • Evalution of Dynamic Capabilities of Machines and Robots – Valášek, M. - Šika, Z., Multibody System Dynamics. 2001, 6(2), 183-202. ISSN 1384-5640.

2000

 • Methodologies for Coupling Simulation Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Gordon, T. - van de Sand, A. - Howell, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., Vehicle System Dynamics. 2000, 33(supplement), 231-243. ISSN 0042-3114.
 • The 4th IA VSD Herbertov Workshop: Modelling and Simulation of Mechatronic Vehicles: Tools, Standards and Industry Demands-Objectives, Issuses and Summary of Results – Valášek, M. - Kortum, W., Vehicle System Dynamics. 2000, 33 191-201. ISSN 0042-3114.
 • Software Tools for Mechatronic Vehicles: Design Through Modelling and Simulation – Valášek, M. - Breedveld, P. - Šika, Z., - Vampola, T., Vehicle System Dynamics. 2000, 33 214-230. ISSN 0042-3114.

1999

 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., Journal of Intelligent and Robotic Systems. 1999, 26(3), 405-422. ISSN 0921-0296.
 • Pole Placement for Linear Time-Varying non-Lexicographically Fixed MIMO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., Automatica. 1999, 35(1), 101-108. ISSN 0005-1098.
 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., Journal of Intelligent and Robotic Systems. 1999, 26((3/4)), 405-422. ISSN 0921-0296.

1998

 • Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Valášek, M. - Kortum, W. - Šika, Z. - Magdolen, L., - Vaculín, O., Control Engineering Practice. 1998, 6(6), 735-744. ISSN 0967-0661.
 • Control Concepts of Semi-Active Damping of Truck Suspension for Road Friendliness – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z., - Vaculín, O., Vehicle System Dynamics. 1998, 766-771. ISSN 0042-3114.
 • Dynamic Model of Truck for Suspension Control – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Kovanda, J., Vehicle System Dynamics. 1998, 28 496-505. ISSN 0042-3114.
 • An Efficient Implementation of the Recursive Approach to Flexible Multibody Dynamics – Znamenáček, J. - Valášek, M., Multibody System Dynamics. 1998, 2(3), 227-251. ISSN 1384-5640.

1997

 • Parallelization of Multibody Formalism for Rigid Bodies Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., European Journal of Mechanics - A/Solids. 1997, 325-339. ISSN 0997-7538.
 • Extended Ground-Hook - New Concept of Semi-Active Control of Truck's Suspension – Valášek, M. - Novák, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., Vehicle System Dynamics. 1997, 27(5-6), 289-303. ISSN 0042-3114.

1996

 • Parallelization of Multibody Formalism for Rigid Bodies Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., European Journal of Mechanics - A/Solids. 1996, 1-133. ISSN 0997-7538.
 • Modeling Task in Engineering Design – Zdráhal, Z. - Valášek, M., Cybernetics and Systems. 1996, 105-117. ISSN 0196-9722.

1995

 • Efficient Eigenvalue Assignment for General Linear MIMO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., Automatica. 1995, 31 1605-1617. ISSN 0005-1098.
 • An Efficient Pole Placement Technique for Linear Time Variant SISO Systems – Valášek, M. - Olgac, N., IEE Proceedings - Part D, Control Theory Application. 1995, 451-458.

1993

 • Geometric Diagram and Parametric Method in Kinematics of Parallel Robots – Valášek, M., Inženýrská mechanika. 1993, 1-14. ISSN 1210-2717.
 • Control of Elastic Industrial Robots by Nonlinear Dynamic Compensation – Valášek, M., Acta Polytechnica. 1993, 33 15-30. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2023

 • Modified Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematic Mechanisms with Uncertain Model – Valášek, M., In: MULTIBODY 2023 11th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Lisboa: Instituto de Engenharia Mecanica, 2023. ISBN 978-989-53599-2-9.
 • The magic of angles – Bauma, V. - Valášek, M., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2023. Plzeň: University of West Bohemia, 2023. p. 202-205. ISBN 978-80-261-1177-1.
 • Time-Varying Model Predictive Control Based on Dynamics Decomposition and Exponential Data Weighting Approach – Waheed, F. - Khan, I., - Valášek, M., In: 2023 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METHODS AND MODELS IN AUTOMATION AND ROBOTICS, MMAR. Warsaw: Warsaw University of Techology, 2023. ISBN 979-8-3503-1107-5.
 • COMPLIANT OBJECT MANIPULATION – Černý, J. - Navrátil, J., - Valášek, M., In: 33rd Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 45-48. 1. ISBN 978-80-01-07267-7.
 • Energetically Optimal Control of Robot Motion Supplied from Battery – Vejražka, P. - Valášek, M., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 41-44. ISBN 978-80-01-07185-4.
 • Dynamic Capabilities of a Robot to Capture a Flying Object in Space, – Salva, O. - Valášek, M., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 33-36. ISBN 978-80-01-07185-4.
 • Synthesis of Robot Gripper for Space Applications – Navrátil, J. - Valášek, M., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 29-32. ISBN 978-80-01-07185-4.
 • Walking Robot on a Space Station – Černý, J. - Valášek, M., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 11-14. ISBN 978-80-01-07185-4.

2022

 • Dual Frequency Vibration Absorber – Timorian, S. - Valášek, M., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 159-160. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • Multibody Model of Vehicle for 3D Car Dynamics – Procházka, F. - Neusser, Z. - Pelikán, J. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Valášek, M., In: 30th Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 47-49. 1. ISBN 978-80-01-07078-9.

2021

 • Tensegrity Based Spatial Serial Robots – Zavřel, J. - Kaňka, T. - Halamka, V. - Valášek, M., - Šika, Z., In: 10thECCOMAS Thematic Conference onMULTIBODY DYNAMICSDecember 12 -15, 2021. Budapešť: Budapest University of Technology and Economics, Hungary, 2021. p. 267-268. ISBN 978-963-421-869-2.
 • Vault Principle in Joining Robots – Bauma, V. - Valášek, M., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 3-4. ISBN 978-80-261-1059-0.
 • Design, modelling and analysis of concepts of planar serial robots based on tensegrity structures – Halamka, V. - Šika, Z., - Valášek, M., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 69-72. ISBN 978-80-261-1059-0.
 • Postprocessor for Verification of Robot Movements with Additional Axis after Toolpath Optimization – Kratěna, T. - Vavruška, P. - Švéda, J., - Valášek, M., In: 9th CIRP Conference on High Performance Cutting. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021. p. 154-157. vol. 101. ISSN 2212-8271.

2020

 • Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms Based on Uncertain Model – Procházka, F. - Valášek, M., In: 2nd International Robotics and Automation Engineering Conference. Madridge, 2020.
 • Uncertainties of Kinematic and Dynamic Model of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms – Procházka, F. - Valášek, M., In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 420-423. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
 • Influence of Driver Muscle Tension on His Ride Comfort – Valášek, M., In: Advances in Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Proceedings of the 26th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics, IAVSD 2019, August 12–16, 2019, Gothenburg, Sweden. Wien: Springer, 2020. p. 1740-1744. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-38076-2.

2019

 • A structured treatment of wave-based control (WBC) and discussions on earlier misconceptions – Valášek, M. - Marek, O. - Olgac, N., - Neusser, Z., In: 2019 8th International Conference on Systems and Control. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2019. p. 210-216. ISBN 9781728119380.
 • TRAJECTORY PLANNING OF DOUBLE INVERTED PENDULUM: GAIN SCHEDULED GENERALIZED PREDICTIVE CONTROL (GS-GPC) APPROACH USING LAGUERRE FUNCTIONS – Waheed, F. - Valášek, M., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 58-63. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Energy efficiency of bipedal mechanism – Poláček, L. - Valášek, M., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 37-41. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Energy saving of bipedal mechanism – Poláček, L. - Valášek, M., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 153-155. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • Exploring Operational Frequency Ranges for Actively-Tuned Single-Mass, Multiple-Frequency Vibration Absorber – Valášek, M. - Olgac, N., - Neusser, Z., In: 5th Indian Control Conference. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2019. p. 448-453. ISBN 9781538662465.

2018

 • Active Multidimensional Vibration Absorbers for Light Robots – Šika, Z. - Kraus, K. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., In: Proceedings of The Fifth Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2018. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2018. p. 1-12.
 • Wave-based control of a planar mechanical structure by piezoelectric actuators – Beneš, P. - Neusser, Z. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., In: Proceedings of ISMA2018 International Conference on Noise and Vibration Engineering USD2018 International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics. KU Leuven, 2018. p. 303-307. ISBN 9789073802995.
 • A NOVEL ALGORITHM FOR TIME OPTIMAL TRAJECTORY PLANNING OF ROBOTIC MANIPULATORS – Waheed, F. - Valášek, M., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 56-58. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • Application of Higher Kinematic Pairs on Passive Dynamic Walker – Poláček, L. - Valášek, M., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 39-42. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • A Novel Algorithm for Time Optimal Trajectory Planning of Robotic Manipulators – Waheed, F. - Valášek, M., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 56-59. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • Active multidimensional vibration absorbers for light structures – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 41-42. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • MULTI-DOF ACTIVE ABSORBER FOR SERIAL ROBOTS – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Vyhlídal, T., - Valášek, M., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 25-28. ISBN 978-80-01-06453-5.

2017

 • PROBLEMS, SOLUTIONS AND USAGE OF SHOCK ABSORBERS WITH DEGRESSIVE CHARACTERISTICS – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., In: Proceedings of 25th International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Rockhampton: Central Queensland University, Rockhampton, Queensland, Australia, 2017.
 • Elimination Method for Parallelization of Flexible Multibody System Dynamics – Valášek, M. - Mráz, L., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 125-137. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Increase of Stiffness in Physically Cooperating Robots – Valášek, M. - Nečas, M., - Mráz, L., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 577-586. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Calibration of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 223-230. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Modelling and simulation of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 281-286. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Calibration of Mechatronic Flexible Joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 223-230. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Cable Driven Spherical Mechanism Quadrosphere Enhanced by 3 DOF Piezo-actuated Platform – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Volech, J. - Kraus, K. - Bulín, R. - Hajžman, M., - Polach, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 551-558. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Synchronous Machine Electromechanical and Mechanical Analogy Model Comparison – Valášek, M. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Neuman, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 541-548. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Gear Contact Model: Simulations and Measurement – Neusser, Z. - Vampola, T. - Valášek, M., - Sulitka, M., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 375-382. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Position Control of Flexible Chain Using Wave Based Control – Valášek, M. - Šáfr, F. - Neusser, Z., - Pelikán, J., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 495-500. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Improved calibration of machine tools by redundant measurement – Valášek, M. - Kovář, F., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 671-675. 1. ISSN 2523-9589. ISBN 978-80-01-06173-2.
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 607-616. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.

2016

 • Dexterity Improvement of Pointing Spherical Mechanism by Trajectory Planning – Valášek, M. - Štorkán, J., In: Proceedings of 4th Joint International Conference on Multibody System Dynamics. Montreal: McGill University, 2016. pp. 1-7. ISBN 978-0-9682827-9-3.
 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 59-60. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • Measurement of the end point by laser tracker which is mounted on a slide – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • EXPERIMENT OF REDUNDANT MEASUREMENT OF END POINT BY LASER TRACKER WHICH IS MOUNTED ON A SLIDE – Kovář, F. - Valášek, M., - Švéda, J., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 21-24. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Innovative car back door actuator – Valášek, M. - Musil, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Steinbauer, P., - Hrnko, L., In: Advanced Mechatronics Solutions. Cham: Springer, 2016. pp. 97-102. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-23923-1.

2015

 • Synthesis of Computed Torques Control of Flexible Robot with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Plecháček, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Optimization of mechanical properties of active structure and choice and placement of sensors and actuators – Zavřel, J. - Šika, Z. - Valášek, M. - Beneš, P., - Dupal, J., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. pp. 133-134. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., In: MULTIBODY 2015 - Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015. Barcelona: CIMNE, 2015. p. 1446-1457. ISBN 978-84-944244-0-3.
 • Synthesis of theoretical cam profile with non-constant angular velocity – Bauma, V. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015, ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Kinematic analysis of possible concepts of multi-level mechanisms combining active structures and cable-driven mechanisms – Beneš, P. - Šika, Z. - Polach, P. - Valášek, M. - Zavřel, J., - Volech, J., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. pp. 9-10. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Elimination of the collision states of the effectors of industrial robots by application of neural networks – Prada, E. - Baločková, L., - Valášek, M., In: Applied mechanics and materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2015, pp. 276-281. Trends in Statics and Dynamics of Constructions. ISSN 1662-7482.
 • New Approach of Fixation Possibilities Investigation for Snake Robot in the Pipe – Prada, E. - Valášek, M. - Virgala, I. - Gmiterko, A. - Kelemen, M. - Hagara, M., - Lipták, T., In: 2015 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. Beijing: University of Science and Technology, 2015. ISBN 978-1-4799-7097-1.
 • Wave-based Control for Intelligent Longitudal Traffic Column – Valášek, M. - Neusser, Z., - Gordon, T., In: IAVSD 2015 - The Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks: Proceedings of the 24th Symposium of the International Association for Vehicle System Dynamics. Graz: Virtual Vehicle Research Center, 2015. ISBN 978-1-4987-7702-5.
 • Computationally Efficient Model of Gears – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., In: MULTIBODY 2015 - Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015. Barcelona: CIMNE, 2015, ISBN 978-84-944244-0-3.
 • Lightweight Material Model Limits with Applied Pre-stress – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., In: SMART 2015 - Book of Abstracts SMART2015 7th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2015, ISBN 978-989-96276-7-3.
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Bounded Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 35-38. ISBN 978-80-01-05918-0.
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 23-26. ISBN 978-80-01-05746-9.
 • Mechanical Properties Optimization of the Mechanism TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Method of Approximate Solution of Kinematic Equation Systems Based on Grobner Bases (II) – Mašita, P. - Valášek, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Improveing of measurement accuracy of large-dimension space by redundant measurement – Kovář, F. - Valášek, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Stability analysis of systems with varying properties – Rada, V. - Valášek, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 39-42. ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Adaptive calibration of measurement model of flexible robot end effector position using internal sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Skopec, T., - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0568-8.

2014

 • Interaction of Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M., In: IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). Anchorage: IEEE Communications Society, 2014. pp. 1083-1089. ISSN 1930-529X. ISBN 978-1-4799-3512-3.
 • Physical Implementation of Ground Hook as Tire Damping Device and Influence on Vehicle Dynamics – Valášek, M., In: Proceedings of the 12th International Symposium on Advanced Vehicle Control AVEC 2015. 2014. pp. 541-544.
 • Model of Robot with Additional Flexible Deformation Sensing for Improved Control – Mráz, L. - Volech, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Computational mechanics 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • Stability Limits of the Pre-stressed Lightweight Material Model – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., In: Computational mechanics 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014, pp. 97-98. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • Fiber Driven Tilting Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Zicha, J. - Bauma, V., - Rada, V., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 317-320. ISBN 978-80-01-05542-7.
 • A Method For The Computation Of Accurate Reduced Frequencies Based On The Neumann Series Expansion – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., In: Colloquium DYNAMICS OF MACHINES 2014. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2014. Ústav termomechaniky AV ČR.

2013

 • Single objective sizing and topology optimization of cabled-trusses using genetic algorithms – Finotto, V. - Valášek, M., In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013, pp. 35-36. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
 • Influence Of Tyre Damping On Vibration Comfort And Vehicle Handling – Valášek, M., In: IAVSD - Proceedings of 23rd International Symposium of Vehicles on Roads and Tracks. Xi´an: Xi´an Jiaotong University, 2013.
 • Influence of the Mass of the Weight on the Dynamic Response of the Simple Mechanical System with Fibre – Polach, P. - Václavík, J. - Hajžman, M. - Šika, Z., - Valášek, M., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013. pp. 97-98. ISBN 978-80-261-0282-3.
 • Experimental and Computational Investigation of a Simple Mechanical System with Fibre and Pulley – Polach, P. - Hajžman, M. - Václavík, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Dynamical Systems - Aplications. Lodz: Politechnika Lodzka, 2013. pp. 717-728. ISBN 978-83-7283-589-5.
 • A procedure for the selection of the appropriate number of master degrees of freedom in reduced structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013, pp. 89-90. ISBN 978-80-261-0282-3.
 • Kinematic analysis of compliant mechanisms – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Finotto, V., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013, pp. 7-8. ISBN 978-80-261-0282-3.
 • Combination of Input Shaping and Feedback Control for Vibration Suppression – Beneš, P. - Červenka, J., - Valášek, M., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013. pp. 11-12. ISBN 978-80-261-0282-3.
 • Parallelization of Multibody System Dynamics by Additional Dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., In: Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2013. Zagreb: University of Zagreb, 2013. pp. 665-672. ISBN 978-953-7738-22-8.
 • Benchmark problems for computational efficiency of rigid multibody system dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., In: Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2013. Zagreb: University of Zagreb, 2013. pp. 1173-1176. ISBN 978-953-7738-22-8.
 • Concepts of Integration of Redundant Measurements into Robots – Šika, Z. - Valášek, M. - Beneš, P., - Mráz, L., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013. pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0282-3.
 • Anti-backlash and Cable-driven Mechanisms – Valášek, M. - Procházka, F., - Šika, Z., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013, ISBN 978-80-261-0282-3.
 • INFLUENCE OF ACTUATOR STIFFNESS ON PROPERTIES OF MECHATRONIC STIFFNESS – Valášek, M. - Smrž, M., In: SMART'13. Politecnico di Torino, 2013,
 • Optimization and Design of Fibre-driven Spherical Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Zicha, J. - Valášek, M., - Rada, V., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013, pp. 123-124. ISBN 978-80-261-0282-3.
 • Control of the Underactuated Mechanical Systems by Harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., In: Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2013. Zagreb: University of Zagreb, 2013, pp. 329-339. ISBN 978-953-7738-22-8.
 • A procedure for the selection of the appropriate number of master degrees of freedom in reduced structures – Nasisi, S. - Valášek, M., - Vampola, T., In: Computational Mechanics 2013. 2013, pp. 97-98.

2012

 • Input shaping control of electronic cams – Beneš, P. - Valášek, M., - Marek, O., In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 117-122. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
 • Simulation and optimization of active sprung off-road vehicle with wheel - soil interaction – Bílkovský, A. - Šika, Z., - Valášek, M., In: 28th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2012- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2012. pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0157-4.
 • Knowledge-Based Design and Optimization of Engines – Bogomolov, S. - Mikulec, A. - Macek, J. - Valášek, M., - Doleček, V., In: THIESEL 2012. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2012, pp. 1-20. ISBN 978-84-8363-913-9.
 • Optimization of Dexterity and Workspace of Fibre Driven Mechanisms – Šika, Z. - Svatoš, P. - Valášek, M. - Bauma, V. - Polach, P., - Hajžman, M., In: 28th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2012- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2012, pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0157-4.
 • Gröbner Bases and Kinematics of Mechanisms – Mašita, P. - Valášek, M., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 21-23. ISBN 978-80-01-05186-3.
 • Necessity of formulation of two dynamic models for HMM application to multibody systems – Valášek, M. - Mráz, L., In: NUMDIFF-13. Halle: Martin-Luther-University, 2012, pp. 59.
 • Simulation experiments with wave control of gantry crane – Řápek, L. - Valášek, M., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 50-52. ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Cable Control of Inverse Pendulum – Ridl, V. - Valášek, M., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. pp. 48-49. ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Improvement of IRS Method for Structure Reduction – Nasisi, S. - Vampola, T., - Valášek, M., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. pp. 34-39. ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Modeling and Optimization of Cable-truss Structures – Finotto, V. - Valášek, M., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. pp. 4-7. ISBN 978-80-01-05186-3.
 • Fuzzy-Genetic Topology Optimization Method Applied to Cable-Trusses Modular Designs – Finotto, V. - Valášek, M., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. pp. 4-7. ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Underactuated double pendulum stabilization with and without drift using harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., In: 28th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2012- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2012, ISBN 978-80-261-0157-4. Available from: http://www.kme.zcu.cz/vm2012/index.php
 • Multi-link Suspension Analysis – Vích, J. - Valášek, M., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. pp. 51-54. ISBN 978-80-01-05186-3.
 • Optimization of Multi-link Suspension – Vích, J. - Valášek, M., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. pp. 67-71. ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Effective solution of multibody dynamics using modified state space – Mráz, L. - Valášek, M., In: 14th International Conference Applied Mechanics 2012 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská Universita, 2012. pp. 24-27. ISBN 978-80-261-0097-3.
 • Effective solution of multibody dynamics using matrix exponential – Mráz, L. - Valášek, M., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. pp. 27-30. ISBN 978-80-01-05186-3.
 • Parallel approach for multibody dynamics using modified state space – Mráz, L. - Valášek, M., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. pp. 30-33. ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Control of Cooperative Robots – Kovář, F. - Valášek, M., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 1-3. ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Fuzzy-Genetic System Applied to Topology Optimization of Cable-Trusses Modular Design – Finotto, V. - Leal Da Silva, W. - Griffin, J., - Valášek, M., In: Convergence and Hybrid Information Technology. Heidelberg: Springer, 2012. pp. 232-239. 1. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-32644-8.

2011

 • Seminář Dynamika robotických systémů – Valášek, M., In: OPVK Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií. Brno: VUT v Brně, 2011, pp. 1-42.
 • Seminář Kinematika robotických systémů – Valášek, M., In: OPVK Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií. Brno: VUT v Brně, 2011, pp. 1-42.
 • Increasing velocity and traction capabilities of off-road vehicles by controlled suspension – Valášek, M., In: NATO RTO Applied Vehicle Technology Panel (AVT) Specialists’ Meeting: AVT – 170 – Active Suspension Technologies for Military Vehicles and Platforms. Brussels: NATO RTO, 2011. p. 1-10.
 • Modelling of Interaction of Human Being – Footbridge – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., In: CMM 2011 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics. Warsaw University of Technology, 2011. p. 1-2.
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Smrž, M., - Šika, Z., In: CD-ROM 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART'11. Saarbrücken: Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren Universitat, 2011. p. 240-245.
 • Parallelization Of Multibody System Dynamics By Heterogeneous Multiscale Method – Mráz, L. - Valášek, M., In: ECCOMASS Thematic conference on Multibody Dynamics 2011. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven, 2011. p. 1-16.
 • Interaction of Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M., In: EURODYN 2011: Proceedings of the 8th International Conference on Structural Dynamics. Leuven: Katholieke Universiteit, 2011. p. 1083-1089. EURODYN. ISSN 2311-9020. ISBN 978-90-76019-31-4.
 • Dynamic Model of Aircraft Passenger Seats for Vibration Comfort Evaluation and Control – Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T. - Füllekrug, U., - Klimmek, T., In: Vibration Problems ICOVP 2011. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011. p. 217-223. Springer Proceedings in Physics. ISSN 0930-8989. ISBN 978-94-007-2069-5.
 • Laboratory model of machine tool TriJoint – Řápek, L. - Zavřel, J., - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Inflatable manipulator – Ridl, V. - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Simulation of cooperative robots – Kovář, F. - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Analysis of vehicle high sideslip control and stabilization potential – Křivohlavý, J. - Valášek, M., In: 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Genetic Algorithms applied to optimization of planar truss topologies – Finotto, V. - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Form Finding Evolutionary Algorithm applied to planar Cable-Truss structures – Finotto, V. - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Optimal position of the master dofs for structural reduction – Nasisi, S. - Vampola, T., - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Parallel approaches for multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Use of Simplified Suspension Dynamic Model – Vích, J. - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 1-3. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Manners of parallelization in multibody dynamics – Mráz, L. - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Ride Dynamic Modelling of Off-road Vehicles – Vích, J. - Valášek, M., In: 13th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 36-38. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • Comparison of Piezoelectric and Voice Coil Actuators for the Mechatronic Stiffness – Smrž, M. - Valášek, M., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 1-3. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Mechatronic Stiffness by HAC/LAC Control Strategy Using Integral Shape Control – Smrž, M. - Valášek, M., In: 13th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 29-32. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Smrž, M., In: CD-ROM 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART'11. Saarbrücken: Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren Universitat, 2011, pp. 1-6.

2010

 • Stability analysis of wave-based control of flexible systems – Valášek, M. - Marek, Ondrej, In: The 1st Joint International Conference on Multibody System Dynamics IMSD. Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology, 2010, pp. 1-8. ISBN 978-952-214-778-3.
 • Investigation of parallelization of multibody dynamic systems – Valášek, M., In: The 1st Joint International Conference on Multibody System Dynamics IMSD. Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology, 2010. pp. 1-8. ISBN 978-952-214-778-3.
 • Synergy between Lateral Dynamic Stability Control and Limited-Active Nonlinear Suspension Control – Drobny, Vladislav - Valášek, M., In: AVEC 10 - proceedings. Loughborough: Loughborough University, 2010, pp. 814-819. ISBN 978-0-904947-65-6.
 • Gust Load Alleviation on a Large Blended Wing Body Airliner – Wildschek, A. - Stroscher, F. - Klimmek, T. - Šika, Z. - Vampola, T. - Valášek, M. - Gangsaas, D. - Aversa, N., - Berard, A., In: ICAS 2010 27th Congress. Edinburgh: Optimage, 2010. p. 1-10. ISBN 978-0-9565333-0-2.
 • Vývojové tendence technického pokroku ve strojírenství – Valášek, M., In: 11. mezinárodní konference "Řízení podniku v krizovém období". Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2010. pp. 24-30. ISBN 978-80-01-04604-3.
 • Vibration Control of Flexible Aircraft with Respect to Passengers Comfort – Zuziak, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Klimmek, T., In: Proceedings of ISMA2010, International Conference on Noise and Vibration Engineering, including USD2010. Leuven: Katholieke Universiteit, 2010. p. 495-507. ISBN 978-90-73802-87-2.
 • Optimal planar lightweight structures for stiffness-to-mass ratio – Finotto, V. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. pp. 54-55. ISBN 978-80-7043-919-7.
 • Feasibility of mechatronic stiffness for different structures of actuation – Valášek, M. - Bauma, V., In: Interaction of Dynamic Systems with Surroundings and Systems with Feedbacks. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010, pp. 109-112. ISBN 978-80-87012-29-1.
 • Acceleration based observers of mechanical system – Pelikán, J. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2010 - Elektronický sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. pp. 1-2. ISBN 978-80-7043-919-7.
 • Model Predictive Control of Motion and Vibration Suppression of Parallel Machine with Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vampola, T., In: Proceedings of ISMA2010, International Conference on Noise and Vibration Engineering, including USD2010. Leuven: Katholieke Universiteit, 2010. p. 467-477. ISBN 978-90-73802-87-2.
 • Porovnání metod tradiční parametrické syntézy mechanismů s metodou syntézy pomocí disipativních dynamických systémů – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010, pp. 1-14.
 • Verification of wave control of compliant mechanical systems – Marek, O. - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010. pp. 1-6.
 • The influence of muscle tension on vibration impression of human body – Bujoševič, A. - Beneš, P., - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010. pp. 1-10.
 • Stiffness of tensegrity and cable-truss structures – Finotto, V. - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010. pp. 1-16.
 • Aktivní řízení vozidla ve smyku - přehled problematiky – Křivohlavý, J. - Valášek, M., In: Proceedings of the 11th Workshop on Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. pp. 38-40. ISBN 978-80-01-04567-1.
 • Tensegrity Structures in Engineering: Preliminary Review – Finotto, V. - Valášek, M., In: Proceedings of the 11th Workshop on Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. pp. 32-37. ISBN 978-80-01-04567-1.
 • Tensegrity Structures in Engineering: Preliminary Review – Finotto, V. - Valášek, M., In: Proceedings of the 11th Workshop on Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. pp. 32-37. ISBN 978-80-01-04567-1.
 • Kinematical Solution by Structural Approximation with Relaxation – Kukula, P. - Valášek, M., In: Proceedings of the 11th Workshop on Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 11-14. ISBN 978-80-01-04567-1.
 • Modeling and Stability of Wave-based Control – Marek, O. - Valášek, M., In: Proceedings of the 11th Workshop on Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. pp. 20-23. ISBN 978-80-01-04567-1.
 • Kinematical Solution of Hexapod 3R3R by Structural Approximation - Methods to Improve Convergence and Computational Complexity – Kukula, P. - Valášek, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010, pp. 1-10. ISBN 978-80-01-04533-6.
 • Non-linear vehicle model analysis and vehicle control in slide condition – Křivohlavý, J. - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010, pp. 1-11.
 • A closer look at reconstruction of structural stiffness parameters – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010. pp. 1-14.
 • VIBRATION SUPPRESSION OF COMPOSITE BEAM USING LINEAR DRIVES AND PULLEY MECHANISMS WITH FIBERS – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Interaction of Dynamic Systems with Surroundings and Systems with Feedbacks. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 43-48. ISBN 978-80-87012-29-1.
 • Car suspension with long wheel travel – Vích, J. - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010, pp. 1-17.
 • Symbolical assembling of equations of motion for flexible multi-body system – Mráz, L. - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010, pp. 1-20.
 • Cable manipulators – Kukula, P. - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010, pp. 1-7.
 • Verification of relaxation algorithms for convergence improvement of structural approximation – Kukula, P. - Valášek, M., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010, pp. 1-15.
 • Reconstruction of structural stiffness parameters from incomplete data – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., In: Interaction of Dynamic Systems with Surroundings and Systems with Feedbacks. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 13-21. ISBN 978-80-87012-29-1.
 • Model and control of walking human being – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., In: Interaction of Dynamic Systems with Surroundings and Systems with Feedbacks. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010, pp. 113-119. ISBN 978-80-87012-29-1.
 • Dynamic Interaction between Human Gait and Footbridges – Máca, J. - Valášek, M. - Machač, J., - Vampola, T., In: Proceedings of the Tenth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2010. ISBN 978-1-905088-36-2.

2009

 • Dynamic interaction of pedestrians and footbridges – Máca, J. - Valášek, M., In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 1-11. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
 • Simulation And Experimental Testing Of Machine Tool Active Feed Drive – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., In: The Proceedings of the 20th IASTED International Conference on Modelling and Simulation. Calgary - Anaheim - Zürich: Acta Press, 2009, pp. 17-23. ISBN 978-0-88986-798-7.
 • Mechanical systems position control by means of adaptive controller with additional measurement – Böhm, J. - Valášek, M., - Strakoš, P., In: Proceedings of the 12th IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control. Calgary: Acta Press, 2009. p. 93-99. ISBN 978-0-88986-814-4.
 • Increasing Dynamic Stiffness of MIMO Compliant Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., In: SMART'09 - Smart Structures and Materials. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2009. pp. 375-376. ISBN 978-972-752-113-5.
 • Derivation of Objective-Subjective Correlation of Vibration Comfort – Valášek, M., In: Proc. of Abstracts of IAVSD 2009. Lisboa: International Association for Vehicle System Dynamics, 2009. pp. 1-4.
 • Current State of Development of Parallel Kinematics Machines – Valášek, M., In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 1-8. ISBN 978-80-86246-35-2.
 • Quasistatic approximations for stiff second-order differential equations – Weber, S. - Arnold, M., - Valášek, M., In: 12th Seminar "NUMDIFF" on Numerical Solution of Differential and Differential-Algebraic Equations. Halle: Martin-Luther-University, 2009. pp. 1-17.
 • Active Suspension System From the Lateral Dynamics Point of View – Drobný, V. - Valášek, M., - Vaculín, O., In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 79-90. ISBN 978-80-86246-35-2.
 • MECHATRONIKA - INVENCE STROJÍRENSTVÍ – Valášek, M., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-80-01-04404-9.
 • Numerical Integration Algorithm For Contact Problems – Valášek, M., In: Multibody Dynamics 2009. Warszawa: Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskej, 2009, pp. 1-11. ISBN 978-83-7207-813-1.
 • Kinematical Calibration Of Sliding Star – Šika, Z. - Valášek, M. - Skopec, T., - Hamrle, V., In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-86246-35-2.
 • Synthesis of Spatial RSSR (four bar) Mechanism Using Evolution of Associated Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. pp. 1-2. ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Machine tool control with additional measurements for overcoming the anti-resonant frequencies – Strakoš, P. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009, pp. 1-2. ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Usage of Mechanism Calibrability in Design of Parallel Kinematical Structures – Hamrle, V. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 1-8. ISBN 978-80-86246-35-2.
 • Parametric Synthesis of Linkage Mechanisms by Dynamic Systems – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-80-86246-35-2.
 • Efficient Nonlinear Models of Automotive Dampers – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Bílkovský, A., In: Multibody Dynamics 2009. Warszawa: Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskej, 2009. pp. 1-9. ISBN 978-83-7207-813-1.
 • Advanced Piezoelectric Sensor for Shape Control – Smrž, M. - Valášek, M., In: SMART'09 - Smart Structures and Materials. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2009, ISBN 978-972-752-113-5.
 • Wave-Based Control Of Motion Of Flexible Bodies – Marek, O. - Valášek, M., In: Multibody Dynamics 2009. Warszawa: Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskej, 2009, pp. 102-103. ISBN 978-83-7207-813-1.
 • Mechatronic Spherical Joints for Increased Mobility – Karásek, M. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009, ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Problematika integrálního řízení vibrací a tuhosti nosníku – Smrž, M. - Valášek, M., In: 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding. Praha: Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics; FME; CTU in Prague, 2009, ISBN 978-80-01-04332-5.
 • New cable manipulators – Smrž, M. - Valášek, M., In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, ISBN 978-80-86246-35-2.
 • Kinematical Analysis of HexaSphere – Valášek, M. - Karásek, M., In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, ISBN 978-80-86246-35-2.
 • Calibration of Flexible Structures from Multiple Measurements – Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Gráf, S., In: Proceedings of the 6th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2009, pp. 824-827. ISBN 978-3-901608-35-3.
 • Sprung and Unsprung Suspension of Off-road Agricultural Vehicle – Bílkovský, A. - Šika, Z., - Valášek, M., In: 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding. Praha: Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics; FME; CTU in Prague, 2009. pp. 1-3. ISBN 978-80-01-04332-5.
 • Forward Kinematical Solution of HexaSphere by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 1-2. ISBN 978-80-86246-35-2.
 • Impact of Measurements Errors on Stiffness Reconstruction of 3D Frame – Gráf, S. - Vampola, T. - Šika, Z., - Valášek, M., In: 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding. Praha: Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics; FME; CTU in Prague, 2009, pp. 1-3. ISBN 978-80-01-04332-5.
 • Forward Kinematical Solution of HexaSphere by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009. pp. 1-9. ISBN 978-80-86246-35-2.
 • Kinematical Solution of Hexapod by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., In: 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding. Praha: Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics; FME; CTU in Prague, 2009. pp. 1-3. ISBN 978-80-01-04332-5.
 • Investigation of Interaction between Human Gait and Elastic Bridge – Valášek, M. - Vampola, T., - Máca, J., In: Book of Abstracts COMPDYN 2009. Athens: National Technical University, 2009. pp. 407-408. ISBN 978-960-254-682-6.
 • Ustavení montáže dalekohledu na principu redundantích mechanizmů – Marek, L. - Zicha, J., - Valášek, M., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2009. pp. 56-59. ISBN 978-80-01-04353-0.
 • Návrh sférického mechanizmu HexaSphere – Karásek, M. - Valášek, M. - Zicha, J., - Svatoš, P., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2009. pp. 46-51. ISBN 978-80-01-04353-0.
 • A Project of a Fast Telescope for the Detection of Gamma-ray – Karásek, M. - Němcová, Š. - Valášek, M. - Večeřa, F., - Zicha, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2009. pp. 42-45. ISBN 978-80-01-04353-0.

2008

 • Adaptive LQ Controller for Position Control of Machine Tool Axis – Strakoš, P. - Valášek, M., - Böhm, J., In: XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, CD-ROM Proceedings. Adelaide: ICTAM 2008, 2008, ISBN 978-0-9805142-1-6.
 • New active mounting of machine tool feed drives – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, CD-ROM Proceedings. Adelaide: ICTAM 2008, 2008. ISBN 978-0-9805142-1-6.
 • Dynamic Pedestrian - Footbridge Interaction – Máca, J. - Valášek, M., In: Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 161-164. ISBN 978-80-8070-827-6.
 • Global and Local Approaches to Optimization of Diesel Transient Operation by Combined Simulation – Macek, J. - Vítek, O. - Polášek, M. - Valášek, M., - Šika, Z., In: THIESEL 2008 Conference on Thermo- and Fluid Dynamic Processes in Diesel Engines. Valencia: Editorial de la UPV, 2008, pp. 501-512. ISBN 978-84-8363-313-7.
 • Machine tool with undisturbed frame – Šika, Z. - Valášek, M., - Švéda, J., In: MATAR PRAHA 2008 Part 1: Drives & Control, Design, Models & Simulation. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2008, pp. 71-76. ISBN 978-80-903421-9-4.
 • Specific Features of Innovative Design Control – Valášek, M., In: Controlling v podnikovém řízení. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. -. ISBN 978-80-01-04160-4.
 • Použití LabVIEW při měření mechanických veličin – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Přátelské setkání uživatelů LabVIEW. Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2008,
 • Wheel Vertical Forces Distribution as the Source of Vehicle Stabilization – Drobný, V. - Valášek, M., In: Engineering Mechanics 2008: CD ROM. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 168-172. ISBN 978-80-87012-11-6.
 • Konstrukce s inteligentním chováním a jejich monitorování – Růžička, M. - Valášek, M. - Šika, Z., - Dvořák, M., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-04044-7.
 • Control of Underactuated Mechanical Systems – Neusser, Z. - Valášek, M., In: 9th Workshop on Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008, pp. 49-51. ISBN 978-80-01-04161-1.
 • Adaptive Controller with Additional Measurement in Machine Tool Control – Strakoš, P. - Böhm, J., - Valášek, M., In: 9th Workshop on Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008, pp. 55-58. ISBN 978-80-01-04161-1.
 • Experimental Verification of Mechatronic Stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. p. 183-184. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • Experiments with RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z., - Hamrle, V., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. p. 9-10. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • Optimization of Machine Calibrability Using Evolution of Dissipative Systems – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Interaction and Feedbacks 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008, pp. 19-26. ISBN 978-80-87012-15-4.
 • Vehicle Lateral Dynamic Stability by Limited-Active Nonlinear Suspension Control – Valášek, M. - Drobný, V., In: Proceedings of AVEC'08 - 9th International Symposium on Advanced Vehicle Control. Tokyo: Society of Automotive Engineers of Japan, 2008. pp. 104-109. ISBN 978-4-904056-20-2.
 • Washout Algorithm of Driving Simulators based on Motion Splitting – Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Proceedings of AVEC'08 - 9th International Symposium on Advanced Vehicle Control. Tokyo: Society of Automotive Engineers of Japan, 2008. pp. 245-250. ISBN 978-4-904056-20-2.
 • Multiobjective Optimization of Machine Tool Construction by Global Computation in Whole Workspace – Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., In: Computational Mechanics 2008. Plzeň: University of West Bohemia, 2008. pp. 121-122. ISBN 978-80-7043-712-4.
 • Input Shaping Control with Reentry Commands on Prescribed Duration – Beneš, P. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2008. Plzeň: University of West Bohemia, 2008, pp. C4. ISBN 978-80-7043-712-4.
 • TCP Determination of Deformable Sliding Star by Redundant Measurement – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Computational Mechanics 2008. Plzeň: University of West Bohemia, 2008, pp. C87. ISBN 978-80-7043-712-4.
 • Stiffness Reconstruction of 3D Frame by Reduced Redundant Measurements – Gráf, S. - Vampola, T., - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2008. Plzeň: University of West Bohemia, 2008, pp. C21. ISBN 978-80-7043-712-4.

2007

 • Mechatronika - základ inženýrství pro 21. století – Valášek, M., In: Perspektivy mechatroniky. Lanškroun: SOŠ a SOU Lanškroun, 2007. pp. 4-9.
 • Derivation of Conditions for Residual Vibration Suppression by Input Shaping Control – Beneš, P. - Valášek, M., In: Winter Workshop of Applied Mechanics. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, pp. 7-12. ISBN 978-80-01-03710-2.
 • Active Mounting of Machine Tool Feed Drivers – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Winter Workshop of Applied Mechanics. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 151-156. ISBN 978-80-01-03710-2.
 • Influence of Deteriorated Suspension Components on ABS Braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., In: 20-th IAVSD International Symposium: Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Berkeley: University of California Press, 2007. p. 93-94.
 • Influence of Flexible and Controlled Suspension on Traction of Off-road Vehicles – Valášek, M. - Šika, Z. - Bílkovský, A., - Švéda, J., In: 20-th IAVSD International Symposium: Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Berkeley: University of California Press, 2007. pp. 80-81.
 • Influence of Real Properties of Actuators on Pareto set of Vehicle Suspension – Vaculín, O. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Interaction and Feedbacks 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 87-92. ISBN 978-80-87012-08-6.
 • Identification of Nonlinear Properties of Controllable Damper by Lolimot Models – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Interaction and Feedbacks 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 5-10. ISBN 978-80-87012-08-6.
 • Acceleration Signal as Input of Velocity Loop in Machine Tool Cascade Control Loop – Švéda, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 283-284. ISBN 978-80-87012-06-2.
 • Evaluation of Global Dynamics of Higher Order – Hornych, T. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Multibody Dynamics 2007. Politecnico di Milano, 2007. pp. 222-223.
 • Flexible Multibody Dynamics Using Flexible Natural Coordinates – Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., In: Multibody Dynamics 2007. Politecnico di Milano, 2007, pp. 75-76.
 • Reconstruction of the Elastic Model of 3D Structures from Redundant Measurements – Vampola, T. - Valášek, M. - Šika, Z., - Gráf, S., In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 307-308. ISBN 978-80-87012-06-2.
 • Simulation of Human Gait over the Elastic Bridge – Valášek, M. - Víšek, M., - Vampola, T., In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 299-300. ISBN 978-80-87012-06-2.

2006

 • Dynamic Behaviour of Experimental Milling Machine LM-2 Z Axis – Švéda, J. - Sulitka, M. - Novotný, L. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 374-375. ISBN 80-86246-27-2.
 • Sliding Mode Control of Mechatronic Two-Beam System – Nečas, M. - Valášek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006, pp. 80-89. ISBN 80-01-03453-4.
 • Time Optimal Control of Machine Tools Considering Drive Dynamics – Hornych, T. - Valášek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006, pp. 48-50. ISBN 80-01-03453-4.
 • Calibratability of Parallel Machine Tools and Measuring Machines – Hamrle, V. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006, pp. 23-26. ISBN 80-01-03453-4.
 • Control Rapid Prototyping of Redundantly Actuated Parallel Kinematical Machine – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T., - Steinbauer, P., In: Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006, pp. 1-10. ISBN 80-7080-616-8.
 • Comparison of Flexible Body Dynamics Reduction Techniques – Zavřel, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: EUROMECH Colloquium 476, Real-time Simulation and Virtual Reality Application of Multibody Systems. Hannover: European Mechanics Society, 2006, pp. 77-78.
 • Multibody Formalism for Real Time Application Using Natural Coordinates and Modified State Space – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., In: EUROMECH Colloquium 476, Real-time Simulation and Virtual Reality Application of Multibody Systems. Hannover: European Mechanics Society, 2006, pp. 17-18.
 • Knowledge Support of Simulation Model Development by Reuse – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: Proceedings 5th MATHMOD Vienna- 5th Vienna Symposium on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2006, pp. 144. ISBN 3-901608-30-3.
 • Simulation Model Development in Analogy with Software Emgineering – Valášek, M., In: Proceedings 5th MATHMOD Vienna- 5th Vienna Symposium on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2006, pp. 140. ISBN 3-901608-30-3.
 • New PKM for Five Axes Five Sided Machining – Valášek, M. - Bauma, V., In: Parallel Kinematics Machines in Research and Practice, The 5-th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar. Zwickau: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2006, pp. 883-886. ISBN 3-937524-40-1.
 • Increase of PKM Positioning Accuracy by Redundant Measurement – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Parallel Kinematics Machines in Research and Practice, The 5-th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar. Zwickau: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2006, pp. 547-564. ISBN 3-937524-40-1.
 • Engine Real Time Models - Way to a Model Based Predictive Control – Macek, J. - Polášek, M. - Vítek, O. - Doleček, V. - Šika, Z. - Florián, M., - Valášek, M., In: FISITA 2006. Tokyo: Society of Automotive Engineers of Japan, 2006,
 • Intervalové výpočty kinematické přesnosti – Bauma, V. - Valášek, M., In: Proceedings of Computational Mechanics 2006. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2006, pp. 63-70. ISBN 80-7043-477-5.
 • Synthesis of Mechanisms of Production Machines – Valášek, M., In: Proceedings of Computational Mechanics 2006. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2006, pp. 29-38. ISBN 80-7043-477-5.
 • Improving the Engine Transient Performance using Model-based Predictive Control – Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Takáts, M. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Vávra, J. - Vítek, O., - Doleček, V., In: Thermo-and Fluid Dynamic Processes in Diesel Engines. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2006, pp. 439-450. ISBN 84-9705-982-4.
 • Synthesis of a Parallel Kinematical Machine by Evolution of Dissipative System – Grešl, M. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006, pp. 21-26. ISBN 80-87012-02-X.
 • Efficient Computation of Antibacklash Space for Redundant PKM – Florián, M. - Valášek, M., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006, pp. 13-20. ISBN 80-87012-02-X.
 • Identification of Nonlinear Predictive Model of PKM Sliding Star by LOLIMOT Approach – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006, pp. 119-122. ISBN 80-87012-02-X.
 • Co-simulation of Mechanical and Civil Engineering Systems – Steinbauer, P. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Máca, J., - Šmilauer, V., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006, pp. 93-98. ISBN 80-87012-02-X.
 • Application of Input Shaping Control to Drives of Machine Tools – Beneš, P. - Valášek, M., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006, pp. 5-12. ISBN 80-87012-02-X.
 • Development of a Biomechanical Model of a Vehicle Occupant – Vaculín, O. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 135-140. ISBN 80-87012-02-X.
 • Engine Emission Predictive Model for Model Based Predictive Control of Combustion Engine – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Polášek, M., - Macek, J., In: Proceedings of the International Symposium on Advanced Vehicle Control 2006. Taipei: National Taiwan University, 2006, pp. 629-634. ISBN 986-00-5947-0.
 • Automation of Global Dynamics Computation – Šika, Z. - Valášek, M. - Hornych, T., - Nečas, M., In: Proceedings of Computational Mechanics 2006. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2006, pp. 617-622. ISBN 80-7043-477-5.
 • Measuring Machine for 6 DOF with Minimized Error Transfer – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., In: Proceedings of Computational Mechanics 2006. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2006, pp. 609-616. ISBN 80-7043-477-5.
 • Reconstruction of Parameters of Truss Model from Redundant Measurements – Vampola, T. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Proceedings of Computational Mechanics 2006. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2006, pp. 665-671. ISBN 80-7043-477-5.
 • Visualisation of Multiobjective Optimization of Mechanical Systems – Vampola, T. - Valášek, M. - Šika, Z., - Lasso Alvear, M., In: Proceedings of Computational Mechanics 2006. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2006, pp. 657-664. ISBN 80-7043-477-5.

2005

 • Co-simulation of Multiphysical Models of Civil-Mechanical/ Mechatronical/ Biomechanical System Interaction – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., In: Books of Abstracts of 2nd ECMI-Workshop on Numerical Methods in Multibody Dynamics. Bad Herrenbalb: European Consortium for Mathematics in Industry, 2005, pp. 1.
 • Optimalizace genetickými algoritmy pro soustavy sestavené z kondenzovaných MKP modelů – Zavřel, J. - Valášek, M., - Vampola, T., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005, pp. 156-161. ISBN 80-01-03200-0.
 • Mechatronical Beam with Controllable Stiffness, A Vibration Isolation Perspective – Nečas, M. - Valášek, M., In: Interaction and Feedbacks '2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 89-96. ISBN 80-85918-95-1.
 • Eigenstructure Assignment by Derivative-plus-Acceleration Feedback for Second-order Linear Time-invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., In: Proceedings of the Third European Conference on Structural Control. Vienna: TU Vienna, 2005, pp. 67-70. ISBN 3-901167-90-0.
 • Soil-friendly Off-road Suspension – Valášek, M. - Švéda, J., - Šika, Z., In: Three Page Abstracts of the Papers Presented at the 19th IAVSD Symposium. Copenhagen: IAVSD, 2005. pp. 1-3.
 • Investigation of New Active Electrical Suspension Actuator – Valášek, M. - Honců, J., In: CD Proceedings of the poster papers at the 19th IAVSD Symposium. Copenhagen: IAVSD, 2005, pp. 1-20.
 • Redundant Measurement and Calibration of Parallel Kinematical Structures – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Štembera, J., - Hamrle, V., In: Proceedings of the 15th International Symposium on Measurement and Control in Robotics (ISMCR-2005). Brussels: IMEKO, 2005, pp. 1-10.
 • Three Stages Education of Multibody Systems at CTU in Prague – Valášek, M., In: Multibody Dynamics 2005, ECCOMAS Thematic Conference. Madrid: ECCOMAS, 2005, pp. 1-11.
 • Exact Input-Output Linearization of General Multibody System by Dynamic Feedback – Valášek, M., In: Multibody Dynamics 2005, ECCOMAS Thematic Conference. Madrid: ECCOMAS, 2005, pp. 1-8.
 • Simulation and Control of Tripod – Valášek, M. - Šika, Z., - Zavřel, J., In: Multibody Dynamics 2005, ECCOMAS Thematic Conference. Madrid: ECCOMAS, 2005. pp. 1-19.
 • Influence of Controlled Suspension on Truck Stability – Vaculín, O. - Valášek, M., In: Multibody Dynamics 2005, ECCOMAS Thematic Conference. Madrid: ECCOMAS, 2005. pp. 1-8.
 • Servomechanism Control with Additional Measurement – Böhm, J. - Valášek, M., In: Interaction and Feedbacks '2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 5-12. ISBN 80-85918-95-1.
 • MIMO Neuro-Fuzzy Model for Dynamic System Prediction – Štefan, M. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Interaction and Feedbacks '2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 135-142. ISBN 80-85918-95-1.
 • Influence of Vehicle Tilting on Its Performance – Vaculín, O. - Valášek, M., - Svoboda, J., In: Interaction and Feedbacks '2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 143-146. ISBN 80-85918-95-1.
 • Predictive Control Applied to Planar Parallel Robots – Belda, K. - Böhm, J., - Valášek, M., In: Proceedings of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Praha: IFAC, 2005. p. 1-6. ISSN 1474-6670. ISBN 978-0-08-045108-4.
 • State Derivative Feedback by LQR for Linear Time-invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., In: Proceedings of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Praha: IFAC, 2005. p. 1-6. ISSN 1474-6670. ISBN 978-0-08-045108-4.
 • Tuhost sférických kloubů se zvýšenou pohyblivostí – Zavřel, J. - Sulamanidze, D., - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. pp. 681-686. ISBN 80-7043-400-7.
 • Kinematická přesnost octapodu – Bauma, V. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. pp. 71-76. ISBN 80-7043-400-7.
 • Implementation of Control in Redundant Parallel Robotic Structures – Belda, K. - Valášek, M., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-01-03201-9.
 • Koncept poddajného mechanismu chapadla robota – Novotný, C. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., In: Computational Mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. pp. 445-450. ISBN 80-7043-400-7.

2004

 • Semi Active Torsional Vibration Suppression – Achtenová, G. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Euromech Colloquium on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 1-9.
 • Gradient Flow Approach to Robust Pole Placement by State Derivative Feedback for Time Invariant Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., In: Process Control 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 1-13. ISBN 80-7194-662-1.
 • Znalostní podpora kooperativního navrhování – Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 59-62. ISBN 80-01-03105-5.
 • Rozvoj metod integrovaného inženýrství – Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 52-55. ISBN 80-01-03105-5.
 • Paralelizace konfiguračního návrhu – Štefan, M. - Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 44-47. ISBN 80-01-03105-5.
 • Modelování, analýya a urychlení konfiguračního návrhu - příklad čerpadla – Štefan, M. - Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, ISBN 80-01-03105-5.
 • Tripod: modelování, řízení, identifikace – Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, ISBN 80-01-03105-5.
 • Kalibrace strojů s paralelní kinematickou strukturou – Šika, Z. - Štembera, J., - Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, ISBN 80-01-03105-5.
 • Podpora integrovaného návrhu znovupoužitím - příklad kolejového vozidla – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, ISBN 80-01-03105-5.
 • Aktivní a poloaktivní tlumení mechanického kmitání – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 18-21. ISBN 80-01-03105-5.
 • Vícekriteriální optimalizace – Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 56-58. ISBN 80-01-03105-5.
 • Metodika tvorby agregovaného návrhového modelu - příklad kritických otáček míchadla – Bauma, V. - Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 11-14. ISBN 80-01-03105-5.
 • Stroje s patalelní kinematickou strukturou – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 7-10. ISBN 80-01-03105-5.
 • Semi-Active versus Active X-Friendly Vehicle Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004. pp. 1-19.
 • Automated Assembly of FEM Models of Machine Component in Kinematic Joints – Valášek, M. - Zavřel, J., - Vampola, T., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Experiments With Design Best Practices – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Coovi, A., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Knowledge Support Of Design Rationale Reuse – Valášek, M. - Coovi, A., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-6. ISBN 80-86059-41-3.
 • Advanced Design Methodology And Tools - The Key For Increased Innovation Potential: Trijoint Case Study – Valášek, M., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Study Of Concepts Of Parallel Kinematics Machines For Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-6. ISBN 80-86059-41-3.
 • Knowledge Support Of Cautious Sharing Of Knowledge For Simulation Model Assembly – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Trejtnar, L., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1. ISBN 80-86059-41-3.
 • Nonlinear versus Linear Control of Semi-Active Vibration Isolation – Šika, Z. - Valášek, M., In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004. pp. 1-12.
 • Reduction of Corrugation by Semi-Active Track – Vaculín, O. - Valášek, M., - Preumont, A., In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004. pp. 1-14.
 • New Mechatronic Actuator For Vibration Isolation – Honců, J. - Valášek, M., In: International Congress on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 258-262. ISBN 80-01-03088-1.
 • Structured Model Based Control of Redundant Parallel Robot Kinematics – Belda, K. - Píša, P. - Bohm, J., - Valášek, M., In: Parallel Kinematic Machines in Research and Practice. Zwickau: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2004, pp. 701-706. ISBN 3-937524-05-3.
 • Based Control For Parallel Robot Kinematics – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., In: International Congress on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 155-166. ISBN 80-01-03088-1.
 • Direct Nonlinear Synthesis of Semi-Active Control – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004, pp. 1-11.
 • Semi-Active Vibration Absorber – Kejval, J. - Valášek, M., In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004. pp. 1-19.
 • New Semi-Active Actuator Based on Linear Electric Drive – Honců, J. - Valášek, M., In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004, pp. 1-7.
 • Semi-active Torsional Vibration Suppression – Achtenová, G. - Valášek, M., - Šika, Z., In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004. p. 1-8.
 • Semi-Active Bridge-Friendly Truck Suspension – Máca, J. - Smilauer, V. - Valášek, M., - Šika, Z., In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004, pp. 1-11.
 • Computational Tool for Global Dynamics Problem Solution – Valášek, M. - Šika, Z., - Baumruk, E., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-6. ISBN 80-86059-41-3.
 • Dynamic Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspension – Máca, J. - Smilauer, V., - Valášek, M., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Concept, Design and Evaluated Poperties of TRIJOINT 900H – Petrů, F. - Valášek, M., In: Parallel Kinematic Machines in Research and Practice. Zwickau: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2004, pp. 739-744. ISBN 3-937524-05-3.
 • Toward a knowledge-based system for engineering design – Agassounon Coovi, A. - Valášek, M., - Steinbauer, P., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004. p. 10-20. ISBN 80-01-02958-1.
 • PKM Calibration by Redundant Measurements – Valášek, M. - Šika, Z., - Štembera, J., In: Parallel Kinematic Machines in Research and Practice. Zwickau: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2004, pp. 739-744. ISBN 3-937524-05-3.
 • Eigenstructure Assignment by Derivative-Plus-Acceleration Feedback for Second order Linear Time Invariant Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., In: Advanced Dynamical Moddeling in Structural Control. Vienna: Vienna University of Technology, 2004, pp. 1-10.
 • Anti-Sway Rotational Crane (derrick) – Zavřel, J. - Valášek, M., In: International Congress on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 101-108. ISBN 80-01-03088-1.
 • Design and Development of Break-Through Parallel Kinematic Machines – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., In: MATAR Praha 2004 - Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha: SMT - Society for Machine Tools, 2004, pp. 365-384. ISBN 80-903421-3-2.
 • The Innovative Potential of Redundantly Actuated PKM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., In: Parallel Kinematic Machines in Research and Practice. Zwickau: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2004, pp. 365-384. ISBN 3-937524-05-3.
 • X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Šika, Z., In: Advances in Simulation Techniques for Applied Dynamics. Halle: Martin-Luther-University, 2004, pp. 24-32.
 • Global Chassis Control: Integration Synergy of Brake and Suspension Control for Active Safety – Valášek, M. - Vaculín, O., - Kejval, J., In: International Symposium on Advanced Vehicle Control. Arnhem: AVEC, 2004, pp. 74-78.
 • Model Based Predictive Control of Combustion Engine, – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M., - Macek, J., In: International Symposium on Advanced Vehicle Control. Arnhem: AVEC, 2004, pp. 54-58.
 • Nonlinear Control of Crane Manipulator – Kittnar, Z. - Valášek, M., In: International Congress on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 109-115. ISBN 80-01-03088-1.
 • Modelling and Control of Snake-Like Robot – Spurný, J. - Valášek, M., In: International Congress on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 116-123. ISBN 80-01-03088-1.
 • Nonlinear Control of Magnetic Bearing – Valášek, M., In: International Congress on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 240-245. ISBN 80-01-03088-1.
 • Acceleration Feedback Control BasedOn Linear Quadratic Regulator For Active Vibration Suppression, – Abdelaziz, T. - Valášek, M., In: International Congress on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 91-100. ISBN 80-01-03088-1.
 • Redundant Actuation and Redundant Measurement: The Mechatronic Principles for Future Machine Tools, – Valášek, M., In: International Congress on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 131-144. ISBN 80-01-03088-1.
 • Kinematická přesnost redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2004. Plzeň: Fakulta apl.věd Západočeské university, 2004, pp. 35-42. ISBN 80-7043-314-0.
 • Stiffness Comparison Of Planar Parallel Kinematic Machines Of Star Type – Bauma, V. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2004. Plzeň: Fakulta apl.věd Západočeské university, 2004, pp. 29-34. ISBN 80-7043-314-0.
 • Identification of Manipulator Object Mass Properties – Šika, Z. - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2004. Plzeň: Fakulta apl.věd Západočeské university, 2004, pp. 52-58. ISBN 80-7043-314-0.
 • Problémy nekolokovaného řízení poddajných servosystémů – Nečas, M. - Valášek, M., In: Interakce a zpětné vazby '2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 109-116. ISBN 80-85918-91-9.
 • Massive Parallelization Of Elastostatic Problems – Valášek, M., In: Interakce a zpětné vazby '2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 175-180. ISBN 80-85918-91-9.
 • Parallelization Of Flexible Multibody Formalism – Valášek, M., In: Interakce a zpětné vazby '2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 181-186. ISBN 80-85918-91-9.
 • Mechanism Synthesis As Control Problems – Valášek, M. - Šika, Z., In: Interakce a zpětné vazby '2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 187-192. ISBN 80-85918-91-9.

2003

 • Dynamic Interaction of Trucks and Bridges – Máca, J. - Valášek, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Parametric Solutions of Eigenstructure Assignement by State-Derivative Feedback for Linear Control Systems – Abdelaziz, T. - Valášek, M., In: Interakce a zpětné vazby '2003. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2003, pp. 5-12. ISBN 80-85918-84-6.
 • Bridge - Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Máca, J. - Kejval, J., - Šmilauer, V., In: 18th International Symposium of IAVSD. Tokyo: Institute of Technology, 2003. pp. 124-129.
 • Pareto Set Determination And Manipulation From Multiobjective Optimization – Valášek, M. - Šika, Z., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 201-206. ISBN 80-86059-35-9.
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., In: Eccomas - Multibody Dynamics 2003, International Conference on Advances in Computational Multibody Dynamics. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2003. pp. 98-104.
 • Multibody Dynamics without Analytical Mechanics – Valášek, M., In: Eccomas - Multibody Dynamics 2003, International Conference on Advances in Computational Multibody Dynamics. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2003.
 • Design And Properties Of Octaslide Redundant Parallel Kinematics – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 1-10. ISBN 80-86059-35-9.
 • Error Sensitivity of Redundant Calibration of Parallel Kinematics Machines – Valášek, M. - Štembera, J., - Šika, Z., In: 4th Joint ISPA/SCEA International Conference. Orlando: International Society of Parametric Analysts, 2003. pp. 73-78.
 • Nonlinear Identification for Improvement of Vehicle Suspension Control – Valášek, M. - Šika, Z., - Štefan, M., In: 18th International Symposium of IAVSD. Tokyo: Institute of Technology, 2003. pp. 71-78.
 • Predictive Model for Diesel Combustion Engine – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M., - Macek, J., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003. pp. 252-256. ISBN 80-02-01561-4.
 • Influence of Controllable Shock Absorber Dynamics on Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Kejval, J., In: ICOVP 2003 - 6th International Conference on Vibration Problems. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. pp. 31-36.
 • Measurement of Controllable Shock Absorber for Dynamic Identification and Evaluation of Its Force Control – Valášek, M. - Šika, Z. - Zubek, T. - Steinbauer, P., - Kejval, J., In: ICOVP 2003 - 6th International Conference on Vibration Problems. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. pp. 67-74.
 • A Toolkit and Methodology to Support the Collaborative Development and Reuse of Engineering Models – Mulholand, P. - Zdráhal, Z. - Valášek, M. - Sainter, P. - Koss, M., - Trejtnar, L., In: Proceedings Fourteenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003. p. 23-30. ISSN 1529-4188. ISBN 0-7695-1993-8.
 • Supporting the Sharing and Reuse of Modelling and Simulation Engineering Knowledge – Mulholland, P. - Zdráhal, Z. - Valášek, M. - Sainter, P. - Koss, M., - Trejtnar, L., In: Proceedings of International Conference on Concurrent Enterprising, ICE 2003, Espoo 2003. Nottingham: University of Nottingham, 2003. pp. 65-70. ISBN 0-8535-8119-3.
 • Kinematika zkušebních plošin – Bauma, V. - Valášek, M., In: Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská universita, 2003. pp. 37-42. ISBN 80-7082-999-0.
 • Princip redundantního měření pro on-line kalibraci a pro zvýšení přesnosti určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M. - Štembera, J. - Šika, Z., - Bauma, V., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 16-19. ISBN 80-01-02866-6.
 • Nové kinematické struktury paralelních mechanismů – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 8-11. ISBN 80-01-02866-6.
 • Znalostní metody urychlení návrhového postupu – Štefan, M. - Valášek, M., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 3-7. ISBN 80-01-02866-6.
 • Non-Redundant and Redundant Calibration Methods of Machine Centre With Parallel Kinematics TRIJOINT 900 H – Valášek, M. - Šika, Z., - Štembera, J., In: Proceedings of CMM Calibration. Praha: Český metrologický institut, 2003. pp. 45-51.
 • Kalibrace obráběcího stroje s paralelní kinematikou TriJoint 900H – Valášek, M. - Šika, Z. - Kejval, J., - Petrů, F., In: Zkoušení obráběcích strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 13-19.
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M., In: Abstracts of EUROMECH 442 Colloquium on Computer Aided Optimization of Mechanical Systems. Erlangen: University of Erlangen-Nuremberg, 2003. pp. 54-56.
 • Local Dynamics of Parametric Design Based on Numerical Sensitivity Analysis – Štefan, M. - Valášek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. pp. 74-82. ISBN 80-01-02739-2.
 • Concurrent Engineering Design Based on Sensitivity Analysis of Design Network – Štefan, M. - Valášek, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 121-125. ISBN 80-86059-35-9.
 • Knowledge Support Of Simulation Model Reuse, In: Proc. of Advanced Engineering Design AED 03 – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 124-131. ISBN 80-86059-35-9.
 • Concurrent Design of Railway Vehicles – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Kolář, J., - Dvořák, J., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Knowledge Support of Simulation Model Reuse – Valášek, M. - Šika, Z. - Zdráhal, Z., - Steinbauer, P., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 32-36. ISBN 80-86059-35-9.
 • Parallel Kinematics - Challenge of Mechatronics for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., In: Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: University of Technology, 2003. pp. 20-30. ISBN 80-214-2312-9.
 • Nonlinear Semi-Active Control of Vibration Isolation – Šika, Z. - Valášek, M., In: Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: University of Technology, 2003. pp. 1-10. ISBN 80-214-2312-9.
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., In: Virtual Nonlinear Multibody Systems. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 233-242. ISBN 1-4020-1339-6.
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., In: Virtual Nonlinear Multibody Systems. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. pp. 243-252. ISBN 1-4020-1339-6.
 • Design of Nonlinear Control of Nonlinear Multibody Systems – Valášek, M., In: Virtual Nonlinear Multibody Systems. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. pp. 263-278. ISBN 1-4020-1339-6.
 • Modely kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Barla, J. - Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Wůdy, T., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 106-110. ISBN 80-01-02866-6.

2002

 • Framework of Knowledge Support of Simulation in Engineering – Valášek, M. - Zdráhal, Z., - Mulholland, P., In: Cybernetics and Systems 2002, volume II. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2002, pp. 795-800. ISBN 3-85206-160-1.
 • Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 532-538. ISBN 80-7080-500-5.
 • Solutions of Forward Kinematics of Redundant Parallel Robot for Predictive Control – Belda, K. - Valášek, M., - Bohm, J., In: Workshop 2002, PHd Study. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 3-4. ISBN 80-01-02661-2.
 • Znalostní podpora simulací v integrovaném návrhu vozidel kolejové dopravy – Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 96-98. ISBN 80-01-02652-3.
 • Paralelní manipulátor s přímým hydraulickým pohonem – Andrlík, V. - Jakubský, O. - Steinbauer, P. - Talácko, J. - Valášek, M., - Zavřel, J., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 72-74. ISBN 80-01-02652-3.
 • Optimalizace kinematické struktury paralelních kinematik-případová studie Octaslide a Tripod – Bauma, V. - Jakubský, O. - Šika, Z. - Talácko, J., - Valášek, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 20-22. ISBN 80-01-02652-3.
 • Implementace znalostního rádce – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 14-16. ISBN 80-01-02652-3.
 • Výzkum metodik návrhu redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 8-10. ISBN 80-01-02652-3.
 • Decentralized and Centralized Control of Redundant Parallel Robot Constructions – Bohm, J. - Belda, K., - Valášek, M., In: Proceedings of 10th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2002, pp. WP7-1-WP7-3. ISBN 972-9027-03-X.
 • The Direct Kinematics of Redundant Parallel Robot for Predictive Control – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-10. ISBN 80-7149-452-1.
 • Kinematická analýza vlastností zkušebních plošin – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., In: Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2002, pp. 477-482. ISBN 80-7082-903-6.
 • Formalismy sestavení pohybových rovnic soustavy mnoha těles a automatické derivování – Němeček, M. - Valášek, M., In: Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2002. pp. 311-318. ISBN 80-7082-903-6.
 • Syntéza a experimentální ověření řízeného dynamického hltiče – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2002, pp. 183-190. ISBN 80-7082-903-6.
 • Extended Knowledge Model of Parametric Design for Concurrent Engineering – Štefan, M. - Valášek, M., In: Proceedings of International Conference on Knowledge Based Intelligent Information Engineering Systems & Allied Technologies. Amsterdam: IOS Press, 2002, pp. 270-274. ISBN 1-58603-280-1.
 • Time Response Prediction of Nonlinear Systems by Their Nonlinear Identification – Štefan, M. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Identification and Updating Methods of Mechanical Structures. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2002, pp. 52. ISBN 80-85918-73-0.
 • Prototype Implementations of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., In: Proceedings of 7th Minisyposium VSDIA. Budapešť: VSDIA, 2002, pp. 373-382.
 • Force Control of Variable Shock Absorber – Valášek, M. - Šika, Z. - Kejval, J. - Honců, J., - Steinbauer, P., In: Proceedings of AVEC'02. Tokyo: Society of Automotive Engineers of Japan, 2002, pp. 141-146. ISBN 4-915219-27-5.
 • Design and Control of Under-Actuated and Over-Actuated Mechanical Systems-Challenges of Mechanics and Mechatronics – Valášek, M., In: WCCM V - Book of Abstracts Volume I. Vienna: Vienna University of Technology, 2002, pp. 35. ISBN 3-9501554-1-4.
 • Computer Aided Configuration Design of Internal Combustion Engines - CED System. SAE Paper 2002-01-0903 – Macek, J. - Valášek, M., In: Modeling of SI Engines and Multi-Dimensional Engine Modeling. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers, 2002. pp. 225-241. ISBN 0-7680-0970-7.
 • Design of Nonlinear Control of Nonlinear Multibody Systems – Valášek, M., In: Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Advanced Study Institute. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 247-256.
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., In: Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Advanced Study Institute. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 241-246.
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., In: Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Advanced Study Institute. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 177-182.
 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., In: Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Advanced Study Institute. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 9-14.
 • Increased Innovation Potential by Concurrent Engineering Design Methodology - A Case Study at Kovosvit – Valášek, M. - Čížek, V., - Petrů, F., In: 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 111-115. ISBN 80-01-02559-4.
 • Redundantly Actuated Parallel Structures - Principle, Examples, Advantages – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., In: Development Methods and Application Experience of Parallel Kinematics. 2002, pp. 993-1010. ISBN 3-928921-76-2.
 • Control and Calibration of Redundantly Actuated Parallel Robots – Valášek, M. - Belda, K., - Florián, M., In: Development Methods and Application Experience of Parallel Kinematics. 2002, pp. 411-427. ISBN 3-928921-76-2.
 • Spherical Joint with Increased Mobility for Octapod – Valášek, M. - Sulamanidze, D., - Bauma, V., In: Development Methods and Application Experience of Parallel Kinematics. 2002, pp. 285-294. ISBN 3-928921-76-2.
 • Redundant Parallel Robots-New Perspectives, Mechatronics Design and Control Challenges – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., In: Advanced Driving Systems. 2002, pp. 292-301. ISBN 3-00-007504-6.
 • Control of Truck Suspension as Bridge-Friendly – Valášek, M. - Kejval, J., - Máca, J., In: Structural Dynamics - EURODYN2002. Volume 2. Rotterdam: A. A. Balkema, 2002. pp. 1015-1020. ISBN 90-5809-512-6.

2001

 • Design best Practices for Concurrent Engineering – Valášek, M., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 200-213. ISBN 80-02-01438-3.
 • Mechatronics in Prague – Valášek, M., In: 1st Mechatronics Day of East Bavaria. Freiburg: Aedificatio Publisher, 2001. pp. 10-20.
 • Das Potential von geregelten LKW-Fahrwerken zur Fahrweg-Schonung – Valášek, M. - Schwartz, W., In: Proceedings of Workshop Fahrzeug-Fahrweg-Schonung. Munich: DLR, 2001. pp. 100-118.
 • Multi-Objective Semi-Active Truck Suspension by Spatial Decomposition – Vaculín, O. - Valášek, M., In: Extended Abstracts of 17th International Symposium of IAVSD. Copenhagen: IAVSD, 2001. pp. 3/1-3/3.
 • Limited-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., In: Extended Abstracts of 17th International Symposium of IAVSD. Copenhagen: IAVSD, 2001. pp. 6/1-6/3.
 • Mechatronika na ČVUT – Valášek, M., In: Inovace 2001. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2001,
 • Sliding Delta - New Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 600. ISBN 80-01-02335-4.
 • Usage of Knowledge Models in Engeneering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 586-587. ISBN 80-01-02335-4.
 • Experiments with Semi-Active Truck Suspension Prototype – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 584-585. ISBN 80-01-02335-4.
 • Multi-Objective Vibration Suppression – Valášek, M. - Vaculín, O., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 533. ISBN 80-01-02335-4.
 • Co-Simulation Strategies – Valášek, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 518-519. ISBN 80-01-02335-4.
 • Verification of Nonlinear Synthesis of Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. - Kejval, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 498-499. ISBN 80-01-02335-4.
 • Implementation of Pump Design Knowledge Model in OCML – Valášek, M. - Štefan, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 238-239. ISBN 80-01-02335-4.
 • Řešení aktivního tlumení vibrací hnacího ústrojí vozidel – Tůmová, G. - Valášek, M., In: MATLAB 2001. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2001. pp. 416-418. ISBN 80-7080-446-7.
 • Active and Semiactive Damping of Torsion Oscillation of Car Powertrains – Tůmová, G. - Valášek, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 510-511. ISBN 80-01-02335-4.
 • Optimisation of Dynamic Behavior of Truck Powertrain – Tůmová, G. - Valášek, M., In: Proceedings of EAEC Congress. Bratislava: SAITS - Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska, 2001. pp. 99-103.
 • Semi-Active Vibration Absorber - Theoretical and Experimental Investigation – Valášek, M. - Kejval, J., In: Mechatronics, Robotics and Biomechanics. Brno: Technical University of Brno,Institute of Solid Mechanics, 2001, pp. 155-162. ISBN 80-7204-207-6.
 • Laser CCD Motion Sensor - Kinematic Analysis and Synthesis – Valášek, M. - Sýkora, T., In: Mechatronics, Robotics and Biomechanics. Brno: Technical University of Brno,Institute of Solid Mechanics, 2001, pp. 284-292. ISBN 80-7204-207-6.
 • Laser Interferometer Based Calibration Technique for Multi-Pods Parallel Structures – Valášek, M., In: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2001. p. 629-633. ISBN 980-07-7555-2.
 • Bridge-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kejval, J., In: Mechatronics, Robotics and Biomechanics. Brno: Technical University of Brno,Institute of Solid Mechanics, 2001. pp. 277-284. ISBN 80-7204-207-6.
 • Design Methodology for Controlled Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 249-254. ISBN 0-85261-731-3.
 • Design Methodology for Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 237-242. ISBN 0-85261-731-3.
 • Interaction Control of Redundant Servos – Valášek, M. - Dlabal, P., In: Mechatronics, Robotics and Biomechanics. Brno: Technical University of Brno,Institute of Solid Mechanics, 2001, pp. 25-31. ISBN 80-7204-207-6.
 • Computionally Trackable Simulation of a Time Varying Dynamic System – Bagheri, A. - Valášek, M., In: ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská universita, 2001, pp. 10-20.
 • Optimal Control of Multibody Systems Described by Redundant Coordinates – Valášek, M. - Roubíček, M., In: Abstracts. Ellenton: Abrasives Magazine, 2001, pp. 387.
 • Knowledge Supported Conceptual Contorl Design Methodology of Mechatronic Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Zdráhal, Z., In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 237-242. ISBN 0-85261-731-3.
 • Design Case Study of Redundant Sliding Delta Robot – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 255-260. ISBN 0-85261-731-3.
 • Knowledge Supported Design and Reuse of Simulation Models – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., In: MATLAB 2001. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2001, pp. 399-406. ISBN 80-7080-446-7.
 • Range, Accuracy and Linearity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., In: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2001, pp. 591-595. ISBN 980-07-7555-2.
 • Computional Complexity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., In: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2001, pp. 624-628. ISBN 980-07-7555-2.
 • Analysis of Required Driving Force Distribution in Redundant Parallel Robots – Šika, Z. - Valášek, M., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 231-236. ISBN 0-85261-731-3.
 • Computional Complexity of Spatial Laser Motion Sensor – Valášek, M., In: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2001. p. 624-628. ISBN 980-07-7555-2.
 • Concept of Computer Aided Internal Combustion Engine Design at Configuration Level – Macek, J. - Valášek, M., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 22-23. ISBN 80-85960-27-3.
 • New Constriction a Joint of the Parallel Robot – Sulamanidze, D. - Valášek, M., In: Transaction of International Scientific Technical Conference "Processes and Equipment". Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 56-57.
 • The Antibacklash Task in The Path Control of Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Valášek, M., - Böhm, J., In: 13th International Conference of Process Control 01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 30-40. ISBN 80-227-1542-5.
 • Study of Control of Planar Redundant Paralel Robot – Belda, K. - Böhm, J., - Valášek, M., In: Proceedings of the IASTED International Conference on "Artificial Intelligence and Applications - AIA 2001". Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 694-699. ISBN 0-88986-301-6.

2000

 • State-Space Generalized Predictive Control for Redundant Parallel Robots – Belda, K. - Bohm, J., - Valášek, M., In: Villa Muller. Praha: Nakladatelství Argo, 2000,
 • Synthesis of Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Proceedings of the Mechatronics 2000. Warszawa: Meander S.C, 2000. pp. 45-48. ISBN 83-914366-0-8.
 • Redundant Parallel Robots - A New Concept for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z., In: MATAR 2000. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 13-20. ISBN 80-238-5537-9.
 • Mechatronic Automotive Suspension as Friendly Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., In: Proceedings of the 1st IFAC Conference on Mechatronic Systems. Darmstadt: VDI/VDE Gesellschschaft- und Automatisierungstechnik (GMA), 2000. pp. 151-156.
 • Redundantly Actuated Parallel Kinematics - New Concept for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z., In: Proceedings of the 1st IFAC Conference on Mechatronic Systems. Darmstadt: VDI/VDE Gesellschschaft- und Automatisierungstechnik (GMA), 2000, pp. 241-246.
 • The Need and Limits of Co-Simulation Strategies – Valášek, M., In: Proceedings of the 1st IFAC Conference on Mechatronic Systems. Darmstadt: VDI/VDE Gesellschschaft- und Automatisierungstechnik (GMA), 2000, pp. 803-807.
 • Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension: Choice of Control Law, Experimental Verification, Implementation, Results – Valášek, M. - Kortum, W., In: Moderne Nutzfahrzeug-Fafrwerke: Potential zur Ladegut- und Fahrbahnschonung. Aachen: RWTH Institut fur Kraftfahrwesen Aachen, 2000. pp. 1-235.
 • EU - Project Copernicus: Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension: Outline, Goals, Methodology, Simulation Tools, Simulation – Valášek, M. - Kortum, W., In: Moderne Nutzfahrzeug-Fafrwerke: Potential zur Ladegut- und Fahrbahnschonung. Aachen: RWTH Institut fur Kraftfahrwesen Aachen, 2000, pp. 1-235.
 • New Direct Synthesis of Nonlinear Optimal Control of Semi-Active Suspensions – Valášek, M. - Kejval, J., In: Proceedings of the 5th International Symposium on Advanced Vehicle Control. Michigan: ASME Dynamic Systems and Control Division, 2000. pp. 691-697.
 • Multi-Objective Control of Semi-Active Truck Suspension – Vaculín, O. - Valášek, M., - Kortum, W., In: Proceedings of the 5th International Symposium on Advanced Vehicle Control. Michigan: ASME Dynamic Systems and Control Division, 2000, pp. 405-412.
 • Prototype Implementation of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., In: Proceedings of the 7th Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2000. p. 19.
 • Knowledge Models in Engineering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., In: Proceedings of the ECAI Workshop on Knowledge-Based Systems for Model-Based Engineering. Berlin: ECAI European Conference on Artificial Inteligence, 2000. pp. 64-69.
 • Design and Simulation of Predictive Control of Drives of Planar – Böhm, J. - Belda, K., - Valášek, M., In: Proceedings of the Conference Process Control 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1-9. ISBN 80-7194-271-5.
 • Corrugation Redunction by Semi-Active Track – Valášek, M. - Preumont, A., - Vaculín, O., In: Proceedings of the Euromech Colloquium 409 on Dynamics and Long-Term Behavior of Railway Vehicles, Track and Subgrade. Hannover: European Mechanics Society, 2000. pp. 45.
 • Knowledge-Based Approach for Concurrent Engineering – Valášek, M. - Štefan, M., In: Proceedings of the 4th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems and Allied Technologies. Brighton: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000. p. 125-128. ISBN 0-7803-6400-7.
 • Massive Parallelization of Flexible Multibody Dynamics – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., In: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Computational Aspects of Nonlinear Structural Systems with Large Rigid Body Motion. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2000, pp. 315-326.
 • Third Dynamic Problem – Valášek, M. - Šika, Z., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 301. ISBN 80-01-02229-3.
 • Integrating Approach to Mechanical Engineering Design – Macek, J. - Valášek, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 440. ISBN 80-01-02229-3.
 • New Lump Mass Model – Valášek, M. - Vampola, T., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 295. ISBN 80-01-02229-3.
 • NQR – Valášek, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 114. ISBN 80-01-02229-3.
 • Octapod – Valášek, M. - Šika, Z., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 297. ISBN 80-01-02229-3.
 • Pump Design Network – Valášek, M. - Štefan, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 123. ISBN 80-01-02229-3.
 • Control of Redundant Drives – Florián, M. - Valášek, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 280. ISBN 80-01-02229-3.
 • Friendly Trucks – Valášek, M. - Šika, Z., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 435. ISBN 80-01-02229-3.
 • Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 281. ISBN 80-01-02229-3.
 • Non-Linear Control of Human Muscles – Šika, Z. - Valášek, M., - Klvaňová, M., In: Interakce a zpětné vazby '2000 - sborník referátů. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 89-94. ISBN 80-85918-58-7.
 • Calibration of Redundant Parallel Robot Octapod – Valášek, M. - Miláček, S., In: Interakce a zpětné vazby '2000 - sborník referátů. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000, pp. 255-260. ISBN 80-85918-58-7.
 • Non-Linear Control of Magnetic Bearing – Valášek, M., In: Interakce a zpětné vazby '2000 - sborník referátů. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000, pp. 251-254. ISBN 80-85918-58-7.
 • Active Vibration Suppression of a Machine – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Interakce a zpětné vazby '2000 - sborník referátů. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 75-80. ISBN 80-85918-58-7.
 • Synthesis of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Bauma, V. - Miláček, S. - Spurný, J. - Šika, Z., - Vampola, T., In: Výpočtová mechanika 2000 - sborník. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 413-420. ISBN 80-7082-652-5.
 • Anti-Backlash Control of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Florián, M., In: Výpočtová mechanika 2000 - sborník. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 421-428. ISBN 80-7082-652-5.
 • Mathematical Model of Trucks Powertrains – Tůmová, G. - Valášek, M., In: ASIS 2000. Ostrava: MARQ, 2000, pp. 113-116. ISBN 80-85988-51-8.
 • Řešení kmitání lineárních diskrétních soustav pomocí Matlabu – Tůmová, G. - Valášek, M., In: Matlab 2000. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. pp. 387-391. ISBN 80-7080-401-7.
 • Obecné diskretizační schéma 2D kontinua – Vampola, T. - Valášek, M., In: Výpočtová mechanika 2000 - sborník. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 437-444. ISBN 80-7082-652-5.

1999

 • Evaluation of Dynamic Capabilities of Machines and Robots – Valášek, M. - Šika, Z., In: Euromech Colloquium 404, Advances in Computational Multibody Dynamics. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 1999, pp. 19-34.
 • Real Properties of Controllable Dampers – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., In: Mechatronics and Robotics 99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 209-214. ISBN 80-214-0604-6.
 • Spatial Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., In: Mechatronics and Robotics 99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 203-208. ISBN 80-214-0604-6.
 • Road-Friendly Trucks – Valášek, M. - Kortum, W., In: Structural Dynamics, EURODYN 99. Rotterdam: European Association for Structural Dynamics, 1999. p. 855-860. ISBN 90-5809-056-6.
 • Methodologies for Coupling Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Gordon, T. - Howel, M., - Vand de Sand, A., In: 16th IAVSD Symposium of Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Lisboa: International Association for Vehicle System Dynamics, 1999. p. 51.
 • Software Tools for Mechatronic Vehicles Design Through Modelling and Simulation – Valášek, M. - Breedveld, P. - Šika, Z., - Vampola, T., In: 16th IAVSD Symposium of Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Lisboa: International Association for Vehicle System Dynamics, 1999. p. 50.
 • The 4th IAVSD Herbertov Workshop: Objectives, Issues, Summary of Results – Valášek, M. - Kortum, W., In: 16th IAVSD Symposium of Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Lisboa: International Association for Vehicle System Dynamics, 1999, pp. 48.
 • Synthesis Methods for Controlled Vibration Suppression – Kejval, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou VI. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999, pp. 65-74. ISBN 80-85918-50-1.
 • Nonlinear Control of Multibody Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., In: Euromech Colloquium 404, Advances in Computational Multibody Dynamics. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 1999. p. 437-444.
 • Massive Parallelization of Rigid and Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T., - Pejsar, J., In: Abstrakty přednášek ze semináře Paralelní programování. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999, pp. 2-3.
 • The Experience with Optimization of Highly Non-Linear Dynamic Systems by Genetic Algorithms in MATLAB Environment – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: Matlab '99. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1999, pp. 206-212. ISBN 80-7080-354-1.
 • Massively Parallelized Multibody Formalisms. Fantastic Dream or Future Reality – Valášek, M., In: Dynamik Mechatronischer Systeme, Workshop 1998. Stuttgart: Universitaet Stuttgart, Intitut für Mechanik, 1999, pp. 19/1-19/11.
 • Development of Semi-Active Road-Friendlly Truck Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., In: Nutzfahrzeuge mit Tragenden Loesungen ins Naechste Jahrhundert. Düsseldorf: VDI - Gessellschaft Fahrzeug und Verkehrstechnik, 1999, pp. 95-104. ISBN 3-18-090816-5.
 • Kinematics Accuracy of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., In: Mechatronics and Robotics 99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 197-202. ISBN 80-214-0604-6.
 • Calibration of Parallel Robots – Valášek, M. - Nečas, M., In: Mechatronics and Robotics 99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 193-196. ISBN 80-214-0604-6.
 • Active and Semiactive Damping of Machine Vibration – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., In: Mechatronics and Robotics 99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 187-192. ISBN 80-214-0604-6.
 • Control of Redundantly Actuated Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Florián, M., In: Mechatronics and Robotics 99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 181-186. ISBN 80-214-0604-6.
 • Mechanotronics: Common Misunderstanding and Specialized Methodology – Valášek, M., In: First Inter. Confer. on Advanced Engineering Design - Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 20.
 • Mechanotrinics: Common Misunderstanding and Specialized Methodology – Valášek, M., In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999, pp. 299-302. ISBN 80-01-02055-X.
 • Interfacing of CAE Tools – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Baněček, J., In: First Inter. Confer. on Advanced Engineering Design - Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 14.
 • Interfacing of CAE Tools – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Baněček, J., - Vaculín, O., In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999, pp. 291-298. ISBN 80-01-02055-X.
 • Initial Methodology for Concurrent Engineering – Macek, J. - Valášek, M., In: First Inter. Confer. on Advanced Engineering Design - Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 41.
 • Knowledge Based System for Engineering Design Combined with Traditional CAE Tools – Valášek, M. - Baněček, J., In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999. pp. 303-306. ISBN 80-01-02055-X.
 • Matematika a mechanika – Stejskal, V. - Valášek, M., In: Matematika na vysokých školách. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 16-19. ISBN 80-01-01973-X.

1998

 • System for Manufacturability of Formed Parts – Čermák, J. - Král, M., - Valášek, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 609-610.
 • Fuzzy Optimal Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Intelligent Systems for Manufacturing. Multi-Agent Systems and Virtual Organizations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998. p. 491-498.
 • Modelling Expertise for Selecting Manufacturing Technology – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., In: Intelligent Systems for Manufacturing. Multi-Agent Systems and Virtual Organizations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998, pp. 253-264.
 • Development of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Kortum, W. - Valášek, M., In: Heavy Vehicle Weights and Dimension - Proceedings of 5th International Symposium. Vermonth South: ARRB Transport Research, 1998. pp. 132-143.
 • New Concept of Active Multiple-Frequency Vibration Suppression Technique – Valášek, M. - Olgac, N., In: Extended Abstracts of SMART 98. Warszawa: Polish Academy of Science, Institute of Fundamental Technological Research, 1998. pp. 191-194.
 • New Concept of Active Multiple-Frequency Vibration Suppression Technique – Valášek, M. - Olgac, N., In: Proceedings of SMART 98. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998. pp. 271-281.
 • MATLAB/Simulink Connection with Commercial Packages SIMPACK and UFO – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Sborník semináře o Matlab, Simulink, Stateflow. Praha: Humusoft, 1998, pp. 1-9.
 • Mechatronic System Design Methodology - Initial Principles Based on Case Studies – Valášek, M., In: Mechatronics 98 - Proceedings. Amsterdam: Pergamon Press, 1998. p. 501-506. ISBN 0-08-043339-1.
 • Selection of Bearing Type – Horák, J. - Valášek, M., In: Design Reuse - Engineering Design Conference 98. Suffolk: Professional Engineering Publishing, 1998. pp. 537-542. ISBN 1-86058-132-3.
 • Devices for Controlled Dissipation of Energy – Vaculín, O. - Valášek, M., In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou V. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998, pp. 115-122. ISBN 80-85918-44-7.
 • Modelling and Implementation of Bearing Design in OCML – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Bauma, V., In: Artificial Intelligence in Industry: From Theory to Practice - Proceedings. Košice: TU Košice, 1998. pp. 127-135.
 • Knowledge-Based Selection of Metal Forming Technology – Čermák, J. - Valášek, M., In: Forging and Related Technology - Proceedigs. London: Professional Engineering Publishing, 1998. pp. 363-372. ISBN 1-86058-144-7.
 • Konkrétní výsledky spolupráce Katedry mechaniky FSI ČVUT s průmyslem – Stejskal, V. - Valášek, M., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 71-72.
 • Možnosti využití znalostí Katedry mechaniky FSI ČVUT – Stejskal, V. - Valášek, M., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 23-24.
 • Influence of Replacement of Rigid Car Frame by Elastic Frame in Process of Car Dynamic – Tobolář, J. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Valášek, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 511-512.
 • Road Friendly Control Concepts of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 509-510.
 • Robust Optimal Control of Vehicle Suspension – Vaculín, O. - Valášek, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 513-514.
 • Fuzzy Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 145-146.
 • Poloaktivní tlumení vibrací strojů – Valášek, M. - Kejval, J., In: Výpočtová mechanika 98 - sborník 14. konference s mezinárodní účastí. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 1998. pp. 255-262. ISBN 80-7082-461-1.
 • Kinematická syntéza prostorového paralelního redundantního robota – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., In: Výpočtová mechanika 98 - sborník 14. konference s mezinárodní účastí. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 1998, pp. 263-270. ISBN 80-7082-461-1.
 • Nonlinear Control for Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Kortum, W., In: AVEC 98 - Proceedings of International Sympos. on Advanced Vehicle Control. Tokyo: Society of Automotive Engineers of Japan, 1998. pp. 275-280. ISBN 4-915219-16-X.

1997

 • Design of Robust Control for Suppresion of Mechatronics Systems – Vaculín, O. - Valášek, M., In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 119-126. ISBN 80-85918-28-5.
 • New Concept of Redundant Parallel Manipulator – Valášek, M. - Šika, Z. - Miláček, S., - Bastl, P., In: Mechatronics and Robotics 97. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 269-274. ISBN 80-214-0879-9.
 • Dynamic Limits Computation of Redundant Parallel Robots – Kozánek, J. - Zolotarev, I. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Mechatronics and Robotics 97. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 147-150. ISBN 80-214-0879-9.
 • Robust Controller for Suppression of Mechanical System's Vibration – Vaculín, O. - Valášek, M., In: Výpočtová mechanika 97. Plzeň: Západočeská universita, 1997, pp. 269-276. ISBN 80-7082-367-4.
 • Theory of Optimal Control Extended for Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 205-206.
 • Current State of Mechatronics Research Projects at DM FME CTU – Valášek, M. - Vaculín, O., - Šika, Z., In: Case Studies of Research and Development in Mechatronics at Universities. TEMPUS Workshop. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1-8.
 • Case Studies of Mechatronic System Development – Valášek, M., In: Colloquium EUROMECH 370 Synthesis of Mechatronic Systems. Duisburg: Gerhard Mercator Universität Gesamthochschule, 1997, pp. 52-53.
 • Synthesis and Analysis of Planar Parallel Robot – Šika, Z. - Valášek, M. - Miláček, S., - Bastl, P., In: Computational Methods in Mechanisms. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1997, pp. 353-362.
 • Development of Semi-Active Truck Suspension – Valášek, M. - Babic, M. - Šika, Z., - Magdolen, L., In: Transportation Systems. Chania: Technical University of Crete, 1997. p. 470-475.
 • Experiments with Applying Konwledge Based Techniques to Parametric Design – Valášek, M. - Zdrahal, Z., In: Proceedings of the 11th International Conference on Engineering Design. Tampere: Tampere University of Technology, 1997, pp. 277-280. ISBN 951-722-788-4.
 • Active Controlled Structures as the Innovative Basis on Mechatronic Products. Case Studies – Valášek, M., In: Proceedings of the 1997 IEEE International Conference on Control Applications. Piscataway: IEEE, 1997. p. 892-894. ISBN 0-7803-3876-6.
 • Dynamic Model of Truck for Suspension Control – Valášek, M. - Stejskal, V. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Kovanda, J., In: Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Budapest: Technical University, 1997, pp. 60-62.
 • Computationally Tractable Stabilization of Time-Varying Systems – Bagheri, A. - Valášek, M., In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 5-14. ISBN 80-85918-28-5.
 • Design of Semi-Active Control of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Stejskal, V., In: Mechatronics and Robotics 97. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 263-268. ISBN 80-214-0879-9.
 • Development and Implementation of Anti-Sway Gantry Crane Control – Valášek, M., In: Mechatronics and Robotics 97. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 257-262. ISBN 80-214-0879-9.
 • Simulation Model of Passive and Semi-Active Truck Suspension – Šika, Z. - Vaculín, O. - Valášek, M., - Stejskal, V., In: Mechatronics and Robotics 97. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 239-244. ISBN 80-214-0879-9.
 • Simulation Tool for Mechatronical Design – Vaculín, O. - Valášek, M., In: Mechatronics and Robotics 97. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 105-110. ISBN 80-214-0879-9.
 • Pole-Placement Stabilization of Time-Varying Systems – Bagheri, A. - Valášek, M., In: Mechatronics and Robotics 97. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 7-14. ISBN 80-214-0879-9.
 • Rack-Stacker Active Damping by Time-Varying Feedback – Bagheri, A. - Valášek, M., In: Výpočtová mechanika 97. Plzeň: Západočeská universita, 1997, pp. 11-18. ISBN 80-7082-367-4.
 • Exploiting the Structure of Parametric Design Problems for Simplifying Problem Solving Methods – Valášek, M. - Zdrahal, Z., In: Eurocast 97. Las Palmas de Gran Canaria: Universität De Las Palmas de Gran Canaria, 1997, pp. 9-10. ISBN 84-88912-04-8.
 • Properties of Planar Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Šika, Z., - Miláček, S., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 489-490.
 • Extended Ground Hook Control of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 487-488.

1996

 • Ground Hook for Semi-Active Damping of Truck's Suspension – Valášek, M. - Novák, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 467-468.
 • Cooperation with Industry in Mechatronic at DM FME CTU Prague – Valášek, M., In: Proceedings of Abstracts, University-Industry Cooperation Projects on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1-26.
 • Optimal Control of Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996. p. 56.
 • A New Concept of Semi-Active Control of Truck's Suspension – Novák, M. - Valášek, M., In: AVEC 96, Proceedings, Volume 2. Aachen: Technische Universität, 1996, pp. 141-151.
 • Development of Redundant Parallel Robot – Šika, Z. - Miláček, S., - Valášek, M., In: Interakce a zpětné vazby 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 123-130. ISBN 80-85918-24-2.
 • Příspěvek k řešení pracovního prostoru paralelního redundantního robota – Kozánek, J. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zolotarev, I., In: Dynamika, pevnost a pružnost strojních konstrukcí. Žďár nad Sázavou: Žďas, 1996, pp. 1-133.
 • Analýza a syntéza globálních kinematických vlastností redundantního paralelního robota – Šika, Z. - Valášek, M., In: Výpočtová mechanika 96. Plzeň: Západočeská universita, 1996, pp. 221-228. ISBN 80-7082-264-3.
 • Position and Velocity Control of Gantry Crane – Valášek, M. - Miláček, S. - Dedouch, K. - Kozánek, J., - Zolotarev, I., In: Proc. of Mechatronics 96. Guimaraes: University of Minho, 1996, pp. 203-208.
 • Simulation of Controlled Multi-Cable Gangry Crane – Pejsar, J. - Valášek, M., - Šika, Z., In: Proceedings of Abstracts, University-Industry Cooperation Projects on Mechatronics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1-7.
 • Parallelization of Multibody Formalism – Šika, Z. - Valášek, M., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 72.
 • Optimalizace pohybu mechantronických soustav – Valášek, M., In: 7. Internalional Congress on Theory of Machines and Mechanisms. Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 1996, pp. 665-670. ISBN 80-7083-198-7.
 • Extended Concept of Ground Hook Control – Valášek, M. - Šika, Z., - Vaculín, O., In: Interakce a zpětné vazby 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 139-146. ISBN 80-85918-24-2.
 • Efektivní algoritmus sestavení pohybových rovnic systému mnoha poddajných těles – Vampola, T. - Valášek, M., In: 7. Internalional Congress on Theory of Machines and Mechanisms. Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 1996, pp. 671-677. ISBN 80-7083-198-7.

1995

 • Criteria Formulation for Comparative Study of Parallel and Serial Robots – Valášek, M., In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 101-104. ISBN 80-85918-14-5.
 • Optimalization of Prosthesis of Cross Ligaments of a Knee Joint – Stejskal, V. - Valášek, M. - Plačková, Z., - Kasahara, M., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 687-688.
 • Input Shaping Control of Mechatronical Systems – Valášek, M., In: Proceedings of 9th World Congress IFTOMM. Milano: Edizioni Unicopli, 1995, pp. 3049-3052.
 • Computer Aided Flexible Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V. - Vaculín, O., - Šíka, Z., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 373-374.
 • Problem Solving Techniques for Engineering Design – Valášek, M. - Zdráhal, Z., - Sabol, T., In: Abstracts of EUROCAST 95. Innsbruck: University of Innsbruck, 1995, pp. 1-2.
 • Input Shaping Control of Mechatronical Systems - Case Study of Crane Control – Valášek, M., In: Extended Abstracts of Austrian - Czech Workshop on Mechatronics. Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1995, pp. 1-14.
 • Laboratory for Interdisciplinary Studies of Mechatronics – Stříbrský, A. - Hyniová, K. - Honců, J., - Valášek, M., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 211-212.
 • Dynamics of Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Vampola, T., In: Proceedings of 9th World Congress IFTOMM. Milano: Edizioni Unicopli, 1995, pp. 1667-1671.
 • Pole Placement for MIMO Time-Varying Non-Lexicografic-Fixed Linear Systems – Olgac, N. - Valášek, M., In: Proceedings of 34th IEEE Conference on Decision and Control CDC 95. Piscataway: IEEE, 1995. p. 4368-4373. ISBN 0-7803-2685-7.
 • Efficient Symbolic Dynamic Multibody Formalism – Valášek, M., In: Euromech 343, Programme and Abstracts. Hamburg: Technische Universität, 1995, pp. 52.
 • New Control Concept for Semiactive Damping of Truck Suspension – Valášek, M., In: Case Studies of Mechatronical Systems Abstracts. Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1995, pp. 1-4.
 • Applicability of Inventive Engineering to Mechatronics – Valášek, M., In: Proceedings of ICED 95. Zürich: Heurista, 1995, pp. 1467-1470. ISBN 3-85693-028-0.
 • Pole Placement for Linear MIMO Time-Varying Non-Lexicographic-Fixed Systems – Valášek, M., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 159-160.
 • Dynamics of Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Vampola, T., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 369-370.
 • Kinematický model lidského kolena pro náhradu křížových vazů – Valášek, M. - Stejskal, V., In: Inženýrská mechanika 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 563-568. ISBN 80-85918-08-0.
 • Řízení jeřábu pro potlačení kývání břemene – Valášek, M., In: Inženýrská mechanika 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 557-562. ISBN 80-85918-08-0.
 • Regálový zakladač s řízeným uklidněním kmitů při dojezdu – Miláček, S. - Valášek, M., In: Inženýrská mechanika 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 345-350. ISBN 80-85918-08-0.

1994

 • Dynamic of Flexible Multibody Systems – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., In: MEKOAUTO 94. Bratislava: Spolok automobilových inženierov a technikov Slovenska, 1994, pp. 123-131. ISBN 80-85520-03-6.
 • Composite Rigid Body Formalism for Flexible Multibody Systems – Vampola, T. - Valášek, M., In: Euromech 320. Multibody systems. Advanced Algorithms and Software Tools. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 46.
 • Synthesis of Lyaponov Function for Nonlinear Systems – Valášek, M., In: Proceedings of Abstracts, Euromech 318. Stability and Vibrations of Mechatronic Systems. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 27.
 • Antisway Control of Crane – Valášek, M. - Dedouch, K. - Miláček, S. - Kozánek, J. - Zolotarev, I., - John, J., In: Proceedings of Abstracts, Euromech 318. Stability and Vibrations of Mechatronic Systems. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 29.
 • Courses on Mechanics and Application of Software Package FAMULUS – Stejskal, V. - Valášek, M., - Znamenáček, J., In: CALISCE 1994. Proceedings of International Conference on Computer Aided Learning and Instruction in Science and Engineering. Paris: Telecom, 1994, pp. 329-338.
 • Antisway Control of Crane by Input Shaping – Valášek, M., In: Design of Mechatronical Systems. Workshop of TEMPUS JEP 4143. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 1-6.
 • Efektivní způsob sestavení pohybových rovnic soustavy mnoha těles s uvažováním jejich poddajnosti – Vampola, T. - Valášek, M., In: Dynamika strojů 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 199-206. ISBN 80-85918-05-6.
 • Efektivní algoritmus výpočtu vázaných mechanických systémů s uvažováním poddajnosti – Vampola, T. - Valášek, M., In: Výpočtová mechanika 94. Plzeň: Západočeská universita, 1994, pp. 237-244.
 • Electrical Networks, Multibody Formalism and Mechatronic Systems – Valášek, M., In: Euromech 320. Multibody systems. Advanced Algorithms and Software Tools. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 45.
 • Recursive Formalism for Flexible Multibody Systems – Znamenáček, J. - Valášek, M., In: Euromech 320. Multibody systems. Advanced Algorithms and Software Tools. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 48.
 • Parallelization of Multibody Formalism Using Natural Coordinates and Modified State Space – Šika, Z. - Valášek, M., In: Euromech 320. Multibody systems. Advanced Algorithms and Software Tools. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 42.
 • Recursive Formalisms for Flexible Multibody Systems – Valášek, M. - Vampola, T., - Znamenáček, J., In: Euromech. 2nd European Solid Mechanics Conference. Abstract Book. Genoa: School of Architecture, University of Genoa, 1994, pp. 13.
 • Mechanical Sensors of Load Position of a Crane – Valášek, M. - Dedouch, K. - Miláček, S. - Kozánek, J., - Zolotarev, I., In: Proceedings of Abstracts, Euromech 318. Stability and Vibrations of Mechatronic Systems. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 28.
 • Inventive Engineering as Basis of Design Methodology for Mechatronics – Valášek, M., In: Mechatronics, the Basis for New Industrial Development. Southampton: Computational Mechanics Publications, 1994. p. 563-566. ISBN 1-85312-367-6.
 • Simulation of Mechatronic Systems as System with Different Physical Nature – Valášek, M., In: Mechatronics, the Basis for New Industrial Development. Southampton: Computational Mechanics Publications, 1994. p. 749-756. ISBN 1-85312-367-6.
 • Electronic Textbook of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V., In: CALISCE 1994. Proceedings of International Conference on Computer Aided Learning and Instruction in Science and Engineering. Paris: Telecom, 1994, pp. 497-498.
 • Efficient Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V., - Šika, Z., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 59-60.
 • Generalization of Ackermann's Formula for Linear MIMO Time-varying System – Valášek, M., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 113-114.

1993

 • OKAM2-general Kinematic Analysis. ODAM-general Dynamic Analysis – Stejskal, V. - Valášek, M., In: Multibody computer codes in vehicle system dynamics. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1993. p. 108-111. ISBN 90-265-1365-8.
 • Kombinace parametrické metody a popisu v přirozených souřadnicích při dynamické analýze soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M., In: Sborník semináře Výpočtová mechanika - 93. Plzeň: Západočeská universita, 1993, pp. 185-191.

????

 • Physical Implementation of Ground Hook as Tire Damping Device and Influence on Vehicle Dynamics – Valášek, M., In:, ????

Patent, užitný a průmyslový vzor

2023

 • Zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Bauma, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., Czechia. Utility Model CZ 37244. 2023-08-21.
 • Způsob snížení deformace pracovního hřídele a sestava pro jeho provádění – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 309850. 2023-11-02.
 • Způsob zvýšení životnosti pojezdové plochy a úsek pojezdové plochy – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 309570. 2023-03-09.
 • Výměník tepla – Valášek, M. - Vampola, T., Czechia. Patent CZ 309510. 2023-01-25.

2022

 • Akustická přepážka – Valášek, M. - Vampola, T., Czechia. Patent CZ 309435. 2022-11-30.
 • Zařízení pro měření vibrací pohybujícího se objektu – Valášek, M. - Steinbauer, P., Czechia. Patent CZ 309436. 2022-11-30.
 • Výměník tepla – Valášek, M. - Vampola, T., Czechia. Utility Model CZ 36130. 2022-06-07.
 • Zařízení pro měření vibrací pohybujícího se objektu – Valášek, M. - Steinbauer, P., Czechia. Utility Model CZ 36426. 2022-10-14.
 • Akustická přepážka – Valášek, M. - Vampola, T., Czechia. Utility Model CZ 35819. 2022-02-28.
 • Magnetický sférický kloub – Valášek, M. - Petrů, F., - Zicha, J., Czechia. Patent CZ 309208. 2022-04-13.
 • Vzpěra, zvláště suvná nebo otočná vzpěra výrobních strojů – Valášek, M. - Švéda, J., Czechia. Patent CZ 309404. 2022-10-19.
 • Teplotní aktuátor – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 309254. 2022-05-11.
 • Způsob a zařízení pro zvýšení tuhosti spojovací hlavice robotu s pracovním nástrojem – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 309181. 2022-03-09.

2021

 • Zařízení pro zvýšení tuhosti spojovací hlavice robotu s pracovním nástrojem – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 35140. 2021-06-08.
 • Teplotní aktuátor – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 35124. 2021-06-01.
 • Zařízení pro řízení deformace nosné konstrukce – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 35102. 2021-05-25.
 • Zařízení pro zavěšení kola automobilu a/nebo letadla – Valášek, M. - Vích, J., Czechia. Utility Model CZ 34844. 2021-02-23.
 • MULTI-SPINDLE MACHINE TOOL – Valášek, M., European Patent Office. Patent EP3337640. 2021-12-01.
 • A method of determination of a position of a center of a machining tool gripped in a cooperative gripping head and a corresponding arrangement – Valášek, M. - Nečas, M., - Binar, L., European Patent Office. Patent EP2743040. 2021-09-01.
 • Způsob a zařízení pro redundantní optické měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M., - Švéda, J., Czechia. Patent CZ 308920. 2021-07-21.

2020

 • Naváděcí zařízení automobilu s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M., - Krivošej, J., Czechia. Utility Model CZ 34354. 2020-09-08.
 • A tyre with adjustable properties – Valášek, M. - Kovář, J., European Patent Office. Patent EP3022068. 2020-03-18.
 • Zařízení pro změnu dynamické tuhosti portálové nebo letmo uložené konstrukce – Valášek, M. - Nečas, M., Czechia. Patent CZ 308208. 2020-01-15.

2019

 • A method for control of spherical motion of a body – Valášek, M. - Štorkán, J., European Patent Office. Patent EP3310535. 2019-06-19.
 • Způsob a zařízení pro manipulaci s poddajnými tělesy – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 307830. 2019-04-24.

2018

 • A DEVICE FOR CONTROL OF A SPHERICAL MOTION OF A BODY – Valášek, M. - Štorkán, J., European Patent Office. Patent EP3183098. 2018-07-25.
 • Redundant Delta Manipulator – Valášek, M. - Bauma, V., European Patent Office. Patent EP2732928. 2018-04-04.
 • Přepážka pro snížení přenosu hluku – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 31673. 2018-04-03.
 • Zařízení pro úhlové kompenzace – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 31478. 2018-02-13.
 • Zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., Czechia. Utility Model CZ 31629. 2018-03-20.

2017

 • An apparatus for opening and closing a lid pivotally connected to a frame, especially a car boot lid – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., China. Patent CN105143721. 2017-10-03.
 • Přepážka pro snížení přenosu hluku – Valášek, M., Czechia. Utility Model Application., 2017
 • Zařízení pro manipulaci s poddajnými tělesy – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 31136. 2017-10-30.
 • Způsob řízení tlumicí síly hydraulického tlumiče a hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., Czechia. Patent CZ 306644. 2017-03-01.
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., Czechia. Patent CZ 306614. 2017-02-15.
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 306693. 2017-03-29.
 • Způsob provádění alespoň dvou po sobě následujících operací na obráběcím stroji – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 307124. 2017-12-13.
 • Zařízení pro úhlové kompenzace – Valášek, M., Czechia. Utility Model Application., 2017
 • Způsob řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., Czechia. Patent CZ 306555. 2017-01-25.
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., Czechia. Patent CZ 306965. 2017-09-06.

2016

 • Způsob nastavení polohy manipulačních ramen na nosném rámu a manipulační ramena pro uchycení technologických nebo měřicích prostředků – Valášek, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P., - Kašpárková, T., Czechia. Patent CZ 306033. 2016-05-25.
 • Device for a body's spherical motion control – Valášek, M., United States of America. Patent 9364932. 2016-06-14.
 • Supporting structure for repositionable and reconfigurable manipulating arms – Valášek, M. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P - Kašpárková, T. - Růžička, M., - Uher, O, United States of America. Patent US9358646. 2016-06-07.
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., Czechia. Utility Model CZ 29562. 2016-06-21.
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., Czechia. Utility Model CZ 29306. 2016-03-22.
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 029163. 2016-02-16.
 • Zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, O, Czechia. Patent CZ 306324. 2016-10-19.
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., Czechia. Utility Model CZ 29702. 2016-08-16.
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 29163. 2016-02-16.

2015

 • Vícevřetenový obráběcí stroj – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 28868. 2015-11-23.
 • Upevňovací prvky komponent pro stavebnice mechanismů – Nečas, M. - Valášek, M., - Pelikán, J., Czechia. Utility Model CZ 28270. 2015-06-02.
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., Czechia. Patent CZ 305471. 2015-09-07.
 • Silový aktuátor – Valášek, M. - Bauma, V., - Zicha, J., Czechia. Utility Model CZ 28880. 2015-11-30.
 • Způsob a zařízení pro laditelné akustické buzení struktur – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Moša, J., Czechia. Patent CZ 305282. 2015-06-03.
 • Zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, Ondřej, Czechia. Utility Model CZ 28845. 2015-11-16.

2014

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., Czechia. Patent CZ 304676. 2014-07-16.
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti mechanických konstrukcí – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 304667. 2014-07-16.
 • Způsob a zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké nepřístupné spáře – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vampola, T. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., Czechia. Patent CZ 304483. 2014-04-09.
 • Zařízení tlumiče s nekonvenčními charakteristikami – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 27352. 2014-09-29.
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., Czechia. Patent CZ 304495. 2014-04-16.
 • Zařízení pro měření polohy koncového efektoru, zvláště manipulátoru nebo obráběcího stroje – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 304634. 2014-07-02.
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., Czechia. Patent CZ 304674. 2014-07-16.
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., Czechia. Patent CZ 304673. 2014-07-16.
 • Protipovodňová zábrana – Beck, Z. - Kofránek, J., - Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 26504. 2014-02-24.

2013

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., Czechia. Utility Model CZ 25658. 2013-07-18.
 • METHOD AND APPARATUS FOR MEASUREMENT AND/OR CALIBRATION OF POSITION OF AN OBJECT IN SPACE – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., Japan. Patent JP5281898. 2013-09-04.
 • DEVICE FOR A MOVING OBJECT'S VIBRATION DAMPING – Valášek, M. - Mikulec, M., European Patent Office. Patent EP2286109. 2013-04-03.
 • DEVICE FOR A MOVING OBJECT'S VIBRATION DAMPING – Valášek, M. - Mikulec, M., United States of America. Patent US8500083. 2013-08-06.
 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., Czechia. Patent CZ 303752. 2013-03-13.
 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, Ondřej, Czechia. Patent CZ 304220. 2013-11-27.
 • Zařízení pro redundantní optické měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M., - Švéda, J., Czechia. Utility Model CZ 25815. 2013-09-02.
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., Czechia. Utility Model CZ 25347. 2013-05-13.
 • Zařízení pro měření polohy koncového efektoru, zvláště manipulátoru nebo obráběcího stroje – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 25613. 2013-07-08.
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., Czechia. Utility Model CZ 25800. 2013-08-27.
 • Zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., Czechia. Utility Model CZ 25691. 2013-07-29.
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., Czechia. Utility Model CZ 25413. 2013-05-23.
 • Zařízení pro snížení přenosu sil do rámu ze dvou vzájemně silově na sebe působících částí – Valášek, M. - Švéda, J., Czechia. Patent CZ 304114. 2013-09-18.

2012

 • Robotické obráběcí centrum – Valášek, M. - Nečas, M., - Binnar, Lumír, Czechia. Utility Model CZ 24627. 2012-11-29.
 • Zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké spáře – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., Czechia. Utility Model CZ 23948. 2012-06-11.
 • Zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Valášek, M. - Steinbauer, P., Czechia. Utility Model CZ 23759. 2012-05-10.
 • Způsob zvyšování účinnosti vysokotlaké části oběhu zážehového motoru zejména v částečném zatížení a zařízení k provádění tohoto způsobu – Macek, J. - Takáts, M. - Valášek, M., - Miklánek, Ľ., Czechia. Patent CZ 303579. 2012-11-07.
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., United States of America. Patent US8297103. 2012-10-30.
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., European Patent Office. Patent EP1968773. 2012-06-13.
 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, O., Czechia. Utility Model CZ 24670. 2012-12-05.
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., Czechia. Utility Model CZ 23772. 2012-05-10.

2011

 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 302911. 2011-12-07.
 • Vzpěra, zvláště suvná nebo otočná vzpěra výrobních strojů – Valášek, M. - Švéda, J., Czechia. Utility Model CZ 22882. 2011-11-03.
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., Japan. Patent JP4806161. 2011-11-02.

2010

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v navazujících prostorech – Valášek, M. - Beneš, P., - Švéda, J., Czechia. Patent Application., 2010

2009

 • Způsob a zařízení pro určení rozměrů, zvláště při teplotních deformacich paralelních mechanismů – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 300988. 2009-10-07.
 • Způsob a zařízení pro určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M., Czechia. Patent CZ 301255. 2009-12-23.
 • Způsob a zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Steinbauer, P. - Valášek, M., Czechia. Patent Application., 2009

2008

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., Patent 81898. 2008-02-25.
 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění, a/nebo manipulaci a/nebo měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., Czechia. Patent CZ 299124. 2008-03-19.

2007

 • Zařízení pro tlumení vibrací pohybujícího se objektu – Valášek, M. - Mikulec, M., Czechia. Patent Application., 2007
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M., Czechia. Patent Application., 2007

2006

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., Czechia. Patent Application. 2006-01-04.

2004

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., Patent 191489. 2004-03-23.
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., The Eurasian Patent Organization. Patent 004973. 2004-10-28.

2003

 • Způsob a zařízení pro určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M., Czechia. Patent Application., 2003
 • Způsob a zařízení pro určení rozměrů, zvláště při teplotních deformacich paralelních mechanismů – Valášek, M., Czechia. Patent Application., 2003

2002

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and-or Manipulation and-or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., Patent PCT/CZ02/0034. 2002-06-14.

2001

 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění a manipulaci a měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Vampola, T., - Bauma, V., Czechia. Patent Application., 2001

1999

 • Víceramenné zařízení pro obrábění, měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., Czechia. Patent CZ PV1273-99. 1999-04-12.

1998

 • Zařízení pro poloaktivní tlumení vibrací – Valášek, M., Czechia. Patent Application CZ PV 3196-98. 1998-10-02.
 • Zařízení pro poloaktivní tlumení vibrací – Valášek, M., Czechia. Patent Application CZ PV 1370-98. 1998-05-04.
 • Zařízení pro obrábění,měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., Czechia. Patent Application CZ PV 3197-98. 1998-10-02.
 • Osmiramenné zařízení pro obrábění,měření a manipulaci – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., Czechia. Patent Application CZ PV 3497-98. 1998-10-30.

Prototyp, funkční vzorek

2023

 • Collaborative robots tie knots – Černý, J. - Navrátil, J., - Valášek, M., [Functional Sample] 2023.

2022

 • Collaborative Robotic Unit for Assembly of Thread Joints – Kolář, P. - Švéda, J. - Rytíř, M. - Havlan, T. - Přeučil, L. - Košnar, K. - Dolejš, J. - Hynek, P. - Polášek Filová, J., - Valášek, M., [Functional Sample] 2022.

2020

 • Door lock system with a significantly lower noise level when opening and closing door of passenger car – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Denk, P. - Valášek, R. - Hinze, T., - Prda, T., [Functional Sample] 2020.
 • Telescopic shock absorber with variable damping reactig to changes of vehicle load – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Volech, J. - Balon, A. - Valášek, R. - Müller, F., - Vosáhlo, T., [Functional Sample] 2020.

2019

 • WP08 – Funkční vzorek – TAJMAC-ZPS-2019 Zvýšení tuhosti mechatronickou tuhostí – Valášek, M. - Nečas, M., - Pelikán, J., [Functional Sample] 2019.
 • Mechatronický testovací rám pro odstranění nežádoucích kmitů a rezonancí vzorků – Steinbauer, P. - Pawlik, V. - Valášek, M., - Kraus, K., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Pokročilý asistenční systém pro parkování a couvání s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Kraus, K. - Volech, J. - Sýkora, V., - Kuděla, L., [Functional Sample] 2018.
 • WP08 - výsledek na stroji - TAJMAC-ZPS-2018 Spolupráce více os a více strojů - vícevřetenový automat – Valášek, M. - Poláček, L., - Švéda, J., [Prototype] 2018.

2015

 • Nástroj pro robustní a prediktivní řízení nelineárních subsystémů spalovacího motoru v reálném čase – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Functional Sample] 2015.
 • Experimentální ověření pokročilých tlumičů podvozků vozidel – Valášek, M. - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2015.
 • Hybridní kompozitová3D-cell struktura s aktivním tlumením vibrací – Valášek, M. - Smrž, M. - Šika, Z., - Uher, Ondřej, [Functional Sample] 2015.
 • Experiments hardware-in-the-loop and on the road of advanced dampers of vehicle suspensions – Valášek, M. - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2015.
 • Stroj s plovoucím principem pro více stupňů volnosti – Valášek, M. - Zavřel, J. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Štorkán, J., - Smolík, J., [Functional Sample] 2015.
 • Redundantní měřicí a kalibrační zařízení – Švéda, J. - Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Koubek, J. - Diviš, I. - Smrž, M., - Smolík, J., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Aktuátor vzpěry zadního víka – Musil, M. - Valášek, M. - Prda, T. - Kuděla, L. - Hrnko, L. - Gazda, M. - Zavřel, J., - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2014.
 • Experimentální ověření stanovení rozsáhlých akustických tlakových polí v interiérech a exteriérech vozidla. – Valášek, M. - Vampola, T., [Functional Sample] 2014.

2013

 • Experimentální stanovení povrchových vibrací struktur. – Valášek, M. - Neusser, Z., - Vampola, T., [Functional Sample] 2013.
 • Funkční vzorek rekonfigurovatelné obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Pelikán, J. - Valášek, M., - Mráz, L., [Functional Sample] 2013.
 • Vláknový HexaSphere – Valášek, M. - Rada, V. - Svatoš, P., - Zicha, J., [Functional Sample] 2013.
 • Torzni podaktuovaná soustava – Valášek, M. - Beneš, P., - Pelikán, J., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Nafouknuté robotické rameno – Valášek, M. - Ridl, V., - Růžička, M., [Functional Sample] 2012.
 • Mezirobotický interface – Valášek, M. - Nečas, M., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Device for testing of dynamic stiffness of composite rams – Steinbauer, P. - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Hydraulic testing machine of air spring - shock absorber Avalon – Steinbauer, P. - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Quarter car with controlled suspension for HIL testing – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Šika, Z., [Functional Sample] 2011.
 • Safe football goal – Steinbauer, P. - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Laboratorní model horizontálního obráběcího stroje TriJoint – Zavřel, J. - Řápek, L., - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Lineární elektrický pohon pro ovládání vláken – Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Kompozitový nosník aktivně tlumený vlákny – Kašpárková, T. - Šika, Z., - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Kompozitový nosník s mechatronickou tuhostí – Smrž, M. - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Mechatronická tuhost trubka v trubce – Nečas, M. - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Rám s přestavitelnými přísavkami a aretací průmyslovým robotem – Valášek, M. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kašpárková, T., - Kukula, P., [Functional Sample] 2011.
 • RedCaM Quatro - zařízení pro měření přesnosti pracovního prostoru v 6DOF - 1. generace – Beneš, P. - Švéda, J. - Diviš, I. - Koubek, J., - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Nekývající portálový jeřáb – Zavřel, J. - Řápek, L., - Valášek, M., [Functional Sample] 2010.
 • Experimental stand for measurement of dynamical and energetic characteristics of linear motor – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Honců, J., [Functional Sample] 2010.

2009

 • Stand pro zkoušení a identifikaci tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Valášek, M., - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2009.
 • Nosník s aktivním tlumením – Smrž, M. - Valášek, M., [Functional Sample] 2009.
 • HexaSphere - Sledovací mechanismus – Karásek, M. - Svatoš, P. - Zuzánek, P. - Valášek, M. - Zicha, J., - Krsek, P., [Functional Sample] 2009.

2008

 • Stand pro měření dynamiky tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., [Functional Sample] 2008.
 • Octapod – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., [Functional Sample] 2008.
 • Sliding Delta – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., [Functional Sample] 2008.
 • HexaSphere – Valášek, M. - Karásek, M. - Zicha, J., - Večeřa, F., [Functional Sample] 2008.
 • Sliding Crosshead – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Vampola, T., - Píša, P., [Functional Sample] 2008.
 • Prototyp aktivního tlumení vibrací dynamickým hltičem – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2008.

2007

 • Redundantní paralelní kalibrační a měřicí stroj RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., [Prototype] 2007.
 • Redundantní paralelní experimentální stroj Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T. - Bauma, V. - Vampola, T., - Steinbauer, P., [Prototype] 2007.

2006

 • Mechatronický nosník – Nečas, M. - Valášek, M., [Prototype] 2006.

2000

 • Prototype of Active Vibration Absorber – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., [Prototype] 2000.

1998

 • Prototype of Semi-Active Road-Friendly Truck (Truck Equipped by Controllable Shock Absorbers) – Valášek, M. - Kortum, W. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Schwartz, W., [Prototype] 1998.

????

 • TriJoint900H - industrial prototyp – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., [Prototype], ????

Software

2022

 • 2-WP07-013 ZV: Software of advanced vehicle model with degressive characteristics of shock absorber – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Valášek, R., [Software] 2022.

2017

 • Softwarové nástroje hluku a vibrací navrhování vozidel pro systém DASY. – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., [Software] 2017.
 • Softwarové nástroje navrhování integrovaných podvozku vozidel pro systém DASY – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Šika, Z., [Software] 2017.
 • Software pro analýzu kontaktu v prevodovkách s ozubenými koly pro simulaci vibrací a hluku – Neusser, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Achtenová, G., [Software] 2017.

2016

 • Software pro simulaci virtuální části modelu řízeného integrovaného podvozku a pro rozhraní mezi simulačním modelem a fyzickou částí modelu hardware-in-the-loop – Valášek, M. - Steinbauer, P., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2016.

2015

 • Výpočet objektivního hodnocení celkového vibračního pohodlí – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Vampola, T., [Software] 2015.
 • Automatická identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M., - Smolík, J., [Software] 2015.

2013

 • Software pro řízení pohybu robotů s kompenzací deformace – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., [Software] 2013.

2012

 • Software pro řízení rekonfigurovatelně obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., [Software] 2012.

2011

 • Objektivní hodnocení ovladatelnosti vozidla neuronovou sítí – Pelikán, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Software] 2011.
 • Control of mechatronic stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., [Software] 2011.

2010

 • Dopředná kinematická transformace PKM strukturní aproximací – Kukula, P. - Valášek, M., [Software] 2010.
 • Simulační model vozidla pro agentový systém AG-JIZDA – Baněček, J. - Valášek, M., [Software] 2010.
 • Hodnocení vibračního pohodlí vozidla z průběhu objektivně měřených veličin – Pelikán, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., [Software] 2010.
 • Vlnové řízení nekývajícího jeřábu – Marek, O. - Valášek, M., - Zavřel, J., [Software] 2010.
 • Input shaping řízení nekývajícího jeřábu – Zavřel, J. - Valášek, M., - Řápek, L., [Software] 2010.
 • Simulation model of linear electric motor used as shock damper – Steinbauer, P. - Král, J. - Valášek, M., - Honců, J., [Software] 2010.
 • ASCsynLDS aktivní pérování vozidel v synergii s příčnou dynamickou stabilitou vozidla – Valášek, M. - Drobný, V., [Software] 2010.
 • EmisEngMPC Program nelineárního prediktivního řízení z modelu škodlivin – Florián, M. - Šika, Z., - Valášek, M., [Software] 2010.
 • Program pro prediktivní modely tvorby škodlivin – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V. - Macek, J., - Valášek, M., [Software] 2010.
 • Symbolický generátor pohybových rovnic - SymEOM – Mráz, L. - Valášek, M., - Vampola, T., [Software] 2010.

2009

 • Program pro hierarchické řízení motoru MPC – Florián, M. - Šika, Z., - Valášek, M., [Software] 2009.
 • Program for Generation of Parametrized Reduced Dynamical Models – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T., - Štefan, M., [Software] 2009.
 • HuWa2D - Simulation Software for Investigation of the Interaction between Walking Human and Flexible Footbridge – Vampola, T. - Valášek, M., [Software] 2009.
 • HexaSphere - Software řízení – Karásek, M. - Svatoš, P. - Zuzánek, J. - Valášek, M., - Krsek, P., [Software] 2009.

2008

 • Program pro globální optimalizaci modálních a tuhostních vlastností stroje – Zavřel, J. - Vampola, T., - Valášek, M., [Software] 2008.
 • Program pro simulaci dynamiky smykové jízdy vozidla – Křivohlavý, J. - Valášek, M., [Software] 2008.
 • Simulační software pro dynamiku sférických paralelních mechanismů – Karásek, M. - Valášek, M., [Software] 2008.
 • Řídící software pro sférické paralelní mechanismy – Karásek, M. - Valášek, M., - Večeřa, F., [Software] 2008.
 • Kalibrační program pro poddajné mechanismy – Šika, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Večeřa, F., [Software] 2008.
 • Simulační program systému ESP – Valášek, M. - Šmíd, M., [Software] 2008.
 • Software pro výpočet globální dynamiky prostorových soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M., - Horáček, T., [Software] 2008.

2007

 • CTU-MIMO-POLYNOMIAL-LOLIMOT – Štefan, M. - Valášek, M., [Software] 2007.
 • Globální vyhodnocení elastostatiky mechanismů – Zavřel, J. - Valášek, M., [Software] 2007.
 • Kalibrační program pro 3D poddajnou soustavu – Vampola, T. - Valášek, M., [Software] 2007.
 • Kalibrační program pro 2D kontinuum – Vampola, T. - Valášek, M., [Software] 2007.
 • Měřicí program pro RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Hamrle, V., - Bauma, V., [Software] 2007.
 • Kalibrační program pro redundantní kalibarční stroj – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P., - Hamrle, V., [Software] 2007.
 • Řídící program pro redundantní paralelní stroje – Zavřel, J. - Skopec, T. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., [Software] 2007.
 • Kalibrační systém pro redundantní paralelní výrobní stroje – Šika, Z. - Valášek, M., [Software] 2007.

2006

 • Software pro výpočet globální dynamiky rovinných soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M. - Nečas, M., - Hornych, T., [Software] 2006.
 • Software pro konstrukci a vizualizaci vícedimenzionálních Pareto množin – Valášek, M. - Vampola, T., - Lasso Alvear, M., [Software] 2006.
 • Kalibrační program pro 2D poddajnou soustavu – Vampola, T. - Valášek, M., [Software] 2006.
 • Program na výpočet protivůlového řízení – Florián, M. - Valášek, M., [Software] 2006.
 • Interface pro optimalizační program MOPED – Zavřel, J. - Valášek, M., [Software] 2006.
 • Generátor trajektorie a výpočet kinematických transformací pro stroj SlidingStar – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J., - Skopec, T., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.
 • Kalibrační a optimalizační programy pro paralelní měřící stroje – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Hamrle, V., - Bauma, V., [Software] 2006.
 • Program řízení spalovacího motoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Florián, M. - Polášek, M., - Macek, J., [Software] 2006.
 • CTU-MIMO-LOLIMOT – Štefan, M. - Valášek, M., - Šika, Z., [Software] 2006.

????

 • Prediktivní model motoru – Šika, Z. - Florián, M., - Valášek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)], ????
 • Simulační model motoru – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M., - Macek, J., [Other Software (not meeting RIV conditions)], ????
 • Metodika návrhu řízeného pérování – Valášek, M. - Šika, Z., [Other Software (not meeting RIV conditions)], ????

Zpráva

2020

 • Zpráva o průběhu řešení VZ1 v roce 2019 – Valášek, M. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Neusser, Z., - Koubek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2020. Report no. V-19-109.

2019

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2019 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Krivošej, J. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2019. Report no. TH02011013-2019.
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2019 – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Bukovský, I. - Procházka, F. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Moravec, J. - Zbožínek, R. - Stříteský, P., - Smolík, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2019. Report no. V-19-104.

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2018. Report no. TH02011013-2018.
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2018 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-079.

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2017. Report no. TH02011013-2017.
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2017 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2017. Report no. V-17-099.

2016

 • Problems, Solutions And Usage Of Shock Absorbers With Degressive Characteristics – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. Report no. 12131/2016/6.
 • Zpráva o průběhu řešení WP09 v roce 2016 – Švéda, J. - Hornych, T. - Chládek, Š. - Koubek, J. - Diviš, I. - Morávek, M. - Kovář, F. - Valášek, M., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-050.
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2016 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2016. Report no. V-16-077.

2015

 • DV#8 (2015) Zpráva za rok 2015 WP08 Nové koncepce obráběcích strojů a jejich pohonů – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Moravec, J. - Zavřel, J. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Bauma, V., - Smolík, J., [Research Report] 2015. Report no. V-15-088.
 • Automatická identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Moravec, J. - Smolík, J. - Mindl, J. - Pazourek, M., - Novotný, J., [Research Report] 2015. Report no. V-15-088.
 • DV#9 (2015) - Technologie měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 5 os – Švéda, J. - Morávek, M. - Beneš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Smrž, M. - Diviš, I. - Koubek, J. - Kovář, F. - Smolík, J. - Mindl, J. - Hlavatý, V. - Zbožínek, R. - Sobola, J. - Kupka, P. - Kozlok, T. - Marek, J., - Frkal, V., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-054.
 • Simulační modely katapultovacího systému – Valášek, M. - Bauma, V. - Zicha, J., - Steinbauer, P., [Research Report] 2015. Report no. 12015/12131/2014/13.
 • Experimenty s mechatronickou tuhostí – Smrž, M. - Valášek, M., [Research Report] 2015.

2014

 • Konstrukční návrh inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Pelikán, J. - Beneš, P. - Neusser, Z., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.
 • Návrh geometrie válcového zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz. – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Research Report] 2014. Report no. TaČrMOSA_3/2014.
 • Návrh geometrie kónického zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Research Report] 2014. Report no. TaČrMOSA_2/2014.
 • Závěrečná zpráva o postupu prací za rok 2014 a dosažených výsledcích v rámci celého projektu – Musil, M. - Valášek, M., [Research Report] 2014.
 • Simulace plovoucího principu pro kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., [Research Report] 2014. Report no. V-14-101.
 • DV#8(2014) Automatická identifikace modelů strojů a ladění jejich řídících algoritmů – Šika, Z. - Beneš, P. - Sobotka, P. - Steinbauer, P. - Valášek, M. - Moravec, J. - Veselý, J., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-102.

2013

 • Concepts for mass reduction of a vehicle seats – Valášek, M. - Macek, J. - Španiel, M. - Vampola, T. - Vašíček, M. - Finotto, V., - Steinbauer, P., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/70.
 • Závěrečná zpráva o postupu prací za rok 2013 a dosažených výsledcích v rámci celého projektu – Valášek, M. - Nečas, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. TA01011553.
 • Simulace konceptů aktivního tlumení vibrací na bázi mechatronické tuhosti – Smrž, M. - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/49.
 • Simulační model základní koncepce katapultovacího systému – Bauma, V. - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/52.
 • Calibration research using two Laser Trackers LEICA AT901 MR – Beneš, P. - Petrík, V. - Šika, Z., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013.
 • Calibration research of Robots within CloPeMa Project using RedCaM Arm – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Smutný, V. - Petrík, V., - Krsek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013.
 • Frekvenční charakteristiky zvukovodu H1500 – Vampola, T. - Valášek, M., [Research Report] 2013. Report no. 2051/18/2013.
 • Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením II – Růžička, M. - Valášek, M. - Uher, O. - Had, J. - Steinbauer, P. - Mareš, T. - Šika, Z., - Kulíšek, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/13/59.
 • DV#9 (2013) Technologie efektivního měření volumetrické přesnosti celého pracovního prostoru obráběcího stroje včetně výpočtových modelů pro 3 osy – Švéda, J. - Morávek, M. - Koubek, J. - Vláčil, J. - Diviš, I. - Vyroubal, J. - Kolář, P. - Smolík, J., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-066.
 • Koncept spolupráce více os a strojů pro vícevřetenové automaty – Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-103.
 • Rázový tlumič kmitů - II – Vampola, T. - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-102.
 • Rázový tlumič kmitů – Vampola, T. - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-101.
 • Řízení mechanických systémů s nedostatkem pohonů – Neusser, Z. - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-100.
 • Řízení mechanických systémů tvarováním vstupu – Beneš, P. - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-099.
 • DV#8 (2013) Analýza a simulace metod zlepšení tradičních metod řízení – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Svatoš, P. - Smrž, M. - Neusser, Z. - Švéda, J. - Veselý, J. - Moravec, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-098.
 • DV#8 (2013) Výběr a simulace vhodných nových konceptů – Valášek, M. - Šika, Z. - Štorkán, J. - Švéda, J. - Kolář, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-091.
 • Protivůlové řízení paralelních mechanismů – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013.
 • Simulace plovoucího principu pro rovinné kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., [Research Report] 2013.

2012

 • Vývoj postupů sestavení výpočtového kódu pro ISO6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., [Research Report] 2012. Report no. 153/12/2012.
 • Posouzení vhodnosti použití generátoru akustické energie pro čištění přehřívače okruhu kotle K2 v ČEZ, a.s. Teplárna Dvůr Králové – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Research Report] 2012. Report no. 134/07/2012.
 • DV#8-1 (2012) Analýza nových nekonvenčních konceptů obráběcích strojů – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Kovář, F. - Procházka, F. - Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J. - Veselý, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. V-12-086.
 • DV#8-2 (2012) Analýza a simulace metod automatické identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Veselý, J. - Valášek, M. - Bauma, V. - Zavřel, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. V-12-085.
 • DV#9 (2012) Návrh řady integrovaných odměřování pro měření geometrie a deformace mechanické struktury obráběcího stroje – Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Chládek, Š. - Smrž, M. - Kolář, P. - Morávek, M. - Smolík, J. - Valášek, M., - Sova, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-045.

2009

 • Dynamický model mechanismu stabilizované kamerové základny – Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2009. Report no. 12105/09/19.

2005

 • Optimalizace regulace plnícího tlaku u vznětových motorů s VGT v dynamických režimech – Šika, Z. - Florián, M. - Valášek, M. - Polášek, M. - Macek, J. - Doleček, V., - Vítek, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05-09.

2002

 • ForceServo. Ridici program pro zpetnovazebni silove rizeni tlumicu – Šika, Z. - Kejval, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. Report no. 2052-02-46.
 • PCBCDABS. Program pro simulaci brždění osobního automobilu s řízeným tlumičem a ABS – Šika, Z. - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. Report no. 2052-02-42.
 • Redundantní paralelní roboty a jejich řízení – Valášek, M. - Bohm, J. - Belda, K. - Píša, P., - Bauma, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002.
 • Experimentální zkoumání uložení motoru s dynamickými hltiči – Valášek, M. - Březina, J., - Šika, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. Report no. 2053-01-37-1.
 • Studie alternativních způsobů uložení bloku motoru – Valášek, M. - Šika, Z., - Březina, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. Report no. 2052-01-37.
 • Použití torzního hltiče v hnacím ústrojí vozidel – Tůmová, G. - Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2002. Report no. Z 02-03.
 • Návrh aktivního a poloaktivního nelineárního řízení kyvadlového eliminátoru – Tůmová, G. - Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2002. Report no. Z 02-02.
 • Návrh lineárního řízení kyvadlového eliminátoru – Tůmová, G. - Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2002. Report no. Z 02-01.

2000

 • Implementation of Truck Prototype for Aachen Workshop – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2000. Report no. 2053/00/46.
 • Studie uložení motoru s dynamickými hltiči – Březina, J. - Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2000. Report no. 2053/00/34.
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Vyhodnocení měření účinků prototypu – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2000. Report no. 2053/00/32.
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Výchozí studie problému – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2000. Report no. 2053/00/31.
 • Aktivní tlumení vibrací obráběcího stroje MCV1000: Popis řídících algoritmů a jejich implementace – Valášek, M. - Šika, Z., - Kejval, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2000. Report no. 2053/00/33.
 • Metody podpory integrovaného návrhového procesu ve strojním inženýrství – Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2000. Report no. 2053/00/37.
 • Implementace znalostního modelu návrhu čerpadla – Štefan, M. - Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2000. Report no. 2053/00/35.
 • Dynamický model prostorového redundantního paralelního robota Octapod – Vampola, T. - Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2000. Report no. 2053/00/36.

1999

 • Mechanický model lidské paže v SIMPACKu – Šika, Z. - Klvaňová, M., - Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 1999. Report no. ČVUT FS 2053/99/34.

1996

 • Databases of Materials and Machine Tools for Selection of Metal Forming Technology – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Knowledge Level Description of Metal Forming Technology Selection – Král, M. - Čermák, J. - Valášek, M., - Kučera, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Knowledge Level Description of Initial Vehicle Design – Baněček, J. - Drvota, J., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Extended Ground Hook Control Concept with Parameter Optimization – Šika, Z. - Novák, M. - Vaculín, O. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Refinement of the Project Workplan – Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Report from Third AVEC Symposium, Aachen – Babic, M. - Kortüm, W. - Vaculín, O., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • LIAZ Controlled Truck Reference Model 10/96 for Control Concept Evaluation – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • LIAZ Controlled Truck Reference Model 6/96 for Control Concept Evaluation – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Feasibility Study of Available Sensors – Valášek, M. - Resl, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Experimentelle und rechnerische Untersuchung von Modaleigenschaften der verschidenen Motorenhauben und deren Vergleichung – Miláček, S. - Valášek, M., - Rada, A., [Technical Report] 1996.
 • Reference Model for Control Concept Evaluation – Valášek, M. - Babic, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Selection of Bearing Types – Znamenáček, J. - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • LIAZ Controlled Truck Model 1/96 – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1996.
 • Strategy and Control Concepts for SADTS – Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1996.

1995

 • Selection of Radial Sliding Bearing – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Report about the Nordic MATLAB Conference 95 – Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1995.
 • Experimentelle und Rechnerische Untersuchung von Modaleigenschaften der verschiedenen Motorenhauben und deren Vergleichung – Miláček, S. - Valášek, M., - Rada, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Transformation of OCML to OUSEL – Znamenáček, J. - Vampola, T., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • LIAZ Truck Model – Stejskal, V. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1995.
 • DSP Technology for Control Implementation – Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1995.
 • Analysis of Manufacturability – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., [Research Report] 1995.
 • Knowledge Level Analysis of Bearings – Horák, J. - Valášek, M., - Bauma, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1995.
 • State of the Truck Model Development – Stejskal, V. - Kovanda, J. - Šika, Z. - Švec, L. - Valášek, M., - Zdráhalová, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1995.
 • Simulation Model and Preliminary Survey of Available Components of Sadts – Stejskal, V. - Šika, Z., - Valášek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky, 1995.
 • Perspektiva mechatroniky v ČR – Valášek, M., [Research Report] Plzeň: Západočeská universita, 1995.
 • Beschtimung von Physikaleigenschaften der Kunstoffmuster mittels Schwingungsuntersuchungen – Miláček, S. - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1993

 • Pole Placement – Valášek, M., [Research Report] 1993.
 • Fuzzy Logic – Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Efficient Formulation and Implementation of Multibody Formalisms – Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Kvalifikační zpráva

2015

 • Optimalizace mechanických vlastností mechanismu TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., Praha: Defense date 2015-07-01. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

2011

 • Derivační stavový dynamický pozorovatel – Pelikán, J. - Valášek, M. supervisor, Praha: Defense date 2011-08-23. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.
 • Časově optimální řízení robotů s uvažováním dynamiky pohonů – Hornych, T. - Valášek, M. supervisor, Praha: Defense date 2011-11-23. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.
 • Řízení pohonů s nadbytečným měřením – Strakoš, P. - Valášek, M. supervisor, Praha: Defense date 2011-05-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.
 • Aktivní ukládání pohonů obráběcích strojů - motor na motoru – Švéda, J. - Valášek, M. supervisor, Praha: Defense date 2011-05-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.

2010

 • Náhrada hydraulického tlumiče lineárním elektromotorem – Král, Jiří - Valášek, M., Praha: Defense date 2010-01-21. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
 • Symbolické generování pohybových rovnic pro soustavy poddajných těles – Mráz, L. - Valášek, M., Praha: Defense date 2010-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

2009

 • Řízení příčné dynamiky vozidla pomocí aktivního pérování – Drobný, V. - Valášek, M. supervisor, Praha: Defense date 2009-06-26. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.
 • Vliv vícenásobné redundance měření na přesnost kalibrace a měření – Štembera, J. - Valášek, M. supervisor, Praha: Defense date 2009-11-27. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.
 • Globální výpočet a optimalizace tuhosti a modálních vlastností mechanických soustav – Zavřel, J. - Valášek, M. supervisor, Praha: Defense date 2009-06-10. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.

2007

 • Aktivní tuhost a bezvůlové ovládání redundantních paralelních robotů – Florián, M. - Valášek, M. supervisor, Praha: 2007. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.
 • Increase of dynamic stiffness of constructions by mechatronic approach – Nečas, M. - Valášek, M. supervisor, Praha: 2007. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.
 • Spherical Joints with Increased Mobility – Sulamanidze, D. - Valášek, M. supervisor, Praha: 2007. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by M. VALÁŠEK.

2002

 • Mechanické vlastnosti redundantního paralelního robota – Pfeiler, I. - Valášek, M., Praha: Defense date 2002-01-15. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2013

 • Programový nástroj pro výpočet čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby podle ISO 6336 – Skopal, J. - Vampola, T. - Valášek, M., - Florián, M., Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. ISBN 978-80-01-05272-3.

2008

 • Metody tvůrčí práce zvyšující tvůrčí potenciál – Beneš, P. - Valášek, M., Praha: BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-192-6.
 • Simulation Techniques for Applied Dynamics – Schiehlen, W. - Bruls, O. - Valášek, M. - Breedveld, P.C. - Arnold, M. - Cuadradado, J., - Eberhard, P., New York: Springer, 2008. ISBN 978-3-211-89547-4.

1997

 • Efficient Modelling of Simulation with Respect to Control – Valášek, M., Piscataway: IEEE, 1997.

1996

 • Kinematics and Dynamics of Machinery – Stejskal, V. - Valášek, M., New York: Marcel Dekker, 1996. ISBN 0-8247-9731-0.

1995

 • Mechatronika – Valášek, M. - Chyský, J. - Peřina, J. - Hlaváč, J. - Lhotská, L. - Štěpánková, O. - Mařík, V. - Štecha, J. - Březina, T., - Rajman, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01276-X.
 • Metody tvůrčí práce – Beneš, P. - Valášek, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01332-4.

Kapitola v knize

2012

 • Design Assistance System and its Application – Bogomolov, S. - Macek, J. - Mikulec, A., - Valášek, M., In: Modeling of SI and Diesel Engines, 2012, SP-2329. Warrendale, PA: SAE International, 2012. p. 399-411. ISBN 978-0-7680-7610-3.

2009

 • Mechatronic Stiffness of MIMO Compliant Branched Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., In: Recent Advances in Mechatronics 2008-2009. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 167-172. ISBN 978-3-642-05021-3.
 • HexaSphere with Cable Actuation – Valášek, M. - Karásek, M., In: Recent Advances in Mechatronics 2008-2009. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 239-244. ISBN 978-3-642-05021-3.
 • Kinematical Solution by Structural Approximation – Kukula, P. - Valášek, M., In: Computational Kinematics: Proceedings of the 5th International Workshop on Computational Kinematics. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 323-330. ISBN 978-3-642-01946-3.
 • Mechatronic Lighting Pole Testing Device – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Recent Advances in Mechatronics 2008-2009. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 127-132. ISBN 978-3-642-05021-3.

2008

 • Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Vibrations – Vaculín, O. - Valášek, M. - Svoboda, J. - Pelikán, J. - Úlehla, J., - Steinbauer, P., In: FISITA 2008 World Automotive Congress. Berlin: Springer Science+Business Media, 2008. p. 1-10.
 • Multilevel Predictive Models of IC Engine for Model Predictive Control Implementation – Šika, Z. - Valášek, M. - Florián, M. - Macek, J., - Polášek, M., In: Modeling of SI and Diesel Engines. Warrendale, PA: SAE International, 2008. p. 1-8. ISBN 978-0-7680-1998-8.

2007

 • Variants of Mechatronic Vibration Suppression of Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Švéda, J. - Nečas, M., - Bohm, J., In: Recent Advances in Mechatronics. Berlin: Springer, 2007. p. 458-463. ISBN 978-3-540-73955-5.
 • Mechatronika - navrhování inteligentních strojů (Inteligentní stroje v dnešní praxi) – Valášek, M., In: Umělá inteligence (5). Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2007. p. 220-232. ISBN 978-80-200-1470-2.

2006

 • Kapitola 4/4 (Mechanika tuhých těles - Kinematika) – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., In: Technická dokumentace. In:Strojnická příručka - část 8. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. p. 26-35. ISBN 80-86229-65-3.
 • Transient Engine Model as a Tool for Predictive Control – Macek, J. - Polášek, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Florián, M., In: SAE Papers - New SI Engine and Component Design 2006. Warrendale, PA: SAE International, 2006. p. 1-24.

2001

 • Semi-Active Suspension Systems II – Valášek, M. - Kortuem, W., In: The Mechanical Systems Design Handbook: Modeling, Measurement and Control. Boca Raton: CRC Press, 2001. p. 221-239. ISBN 08-49-38596-2.

1993

 • Integration of Recursive Equations of Motion for Multibody Systems with Loops – Valášek, M., In: Advanced Multibody System Dynamics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993. p. 1-14.

Sborník

2017

 • Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017 – Valášek, M. ed. - Šika, Z. ed. - Vampola, T. ed. - Hajžman, M. ed. - Polach, P. ed. - Neusser, Z. ed. - Beneš, P. ed., - Zavřel, J. ed., Praha, 2017-06-19/2017-06-22. Praha: CTU PH. Production, 2017. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.

2016

 • Proceedings of 4th Joint International Conference on Multibody System Dynamics – Kövecses, J ed. - McPhee, J ed., - Valášek, M. ed., Montreal, 2016-05-29/2016-06-02. Montreal: McGill University, 2016. ISBN 978-0-9682827-9-3.

2012

 • Simulation experiments with wave control of gantry crane – Řápek, L. ed. - Valášek, M. ed., - Zavřel, J. ed., Praha, 2012-06-08. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2012.
 • 16th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2012-12-07. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05186-3.
 • 15th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., Praha, 2012-06-08. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05156-6.

2011

 • 14th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fa, 2011-06-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • 13th Workshop of Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Špačková, M. ed., Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fa, 2011-06-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. ISBN 978-80-01-04895-5.

2010

 • Proceedings of the 11th Workshop on Applied Mechanics – Valášek, M. ed. - Štefan, M. ed., Praha, 2010-02-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. ISBN 978-80-01-04567-1.
 • 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010 – Pelikán, J. ed. - Valášek, M. ed., Praha, 2010-12-08. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010.

2004

 • Euromech Colloquium on Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. ed. - Preumont, A. ed., Praha, 2004-07-05/2004-07-07. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004.
 • EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression – Valášek, M. ed. - Preumont, A. ed., Praha, 2004-07-05/2004-07-07. Praha: EUROMECH, 2004.
 • Efektivní výpocet mapy tuhosti automatickým spojováním kondenzovaných MKP modelů – Zavřel, J. ed. - Valášek, M. ed., - Vampola, T. ed., Praha, 2004-06-10. 2004. ISBN 80-01-02958-1.
 • International Congress on Mechatronics – Valášek, M. ed., Praha, 2004-07-07/2004-07-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. ISBN 80-01-03088-1.
 • 3rd International Congress on Mechatronics 2004 – Guran, A. ed. - Valášek, M. ed., Praha, 2004-07-07/2004-07-09. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2004.

2003

 • Virtual Nonlinear Multibody Systems – Schiehlen, W. ed. - Valášek, M. ed., Praha, 2002-06-23/2002-07-03. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. ISBN 1-4020-1339-6.

2002

 • Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Advanced Study Institute – Valášek, M. ed. - Schiehlen, W. ed., Praha, 2002-06-23/2002-07-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002.

????

 • ICTAM 2008 - XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics – Böhm, J. ed. - Valášek, M. ed., - Strakoš, P. ed., Adelaide, 2008-08-24/2008-08-29. Adelaide: ICTAM 2008, ISBN 978-0-9805142-0-9., ????

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2022

 • Physically interconnected robots enables new industrial applications of robots – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: US-EU Workshop on Intelligent Manufacturing, České vysoké učení technické v Praze, CIIRC. 2022-06-03.
 • Advances in Mechatronic Stiffness – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Srni: Computational mechanics 2022, západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky. 2022-11-08.
 • Kráčející robot na vesmírné stanici – Černý, J. - Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 30th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS 2022, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT. 2022-11-11.
 • Model a řízení spotřeby energie z baterie pro robotické aplikace ve vesmíru – Vejražka, P. - Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 30th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS 2022, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT. 2022-11-11.
 • Syntéza mechanismu gripperu pro robot ve vesmíru – Navrátil, J. - Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 30th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS 2022, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT. 2022-11-11.
 • Zachytávání předmětů ve vesmíru – Salva, O. - Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 30th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS 2022, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT. 2022-11-11.

2011

 • Simulation as the Analysis Tool for Solving Design as Inverse Problem – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Stuttgart: SimTech 2011 International Conference on Simulation Technology 2011. 2011-07-15.

2009

 • Aktuální stav ve vývoji strojů s paralelní kinematikou – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: RCMT. 2009-04-06.
 • Technical Progress and Its Consequences – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 2009-08-19.

2008

 • Simulation model development – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Galgenbergstraße 30: Prof. Dr. Georg Rill, Fachhochschule Regensburg. 2008-06-09.
 • Research of Mechanics&Mechatronics at CTU in Prague – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Galgenbergstraße 30: Prof. Dr. Dipl-Ing. Georg Rill, Fachhochschule Regensburg. 2008-06-09.
 • Active integral vibration control of elastic bodies – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Linz: Prof. Hans Irschik, Department for Mechanics, Johannes Kepler Universität Linz. 2008-07-15.
 • Research of Adaptronics at CTU in Prague – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Linz: Prof. Hans Irschik, Department for Mechanics, Johannes Kepler Universität Linz. 2008-07-15.

2007

 • Synthesis of Optimal Control Between Theory and Practical Application – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Heidelberg: CFG 07, University of Heidelberg. 2007-09-21.
 • Advanced Methods of Machine Tool Calibration – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Dresden: 57th CIRP General Assembly, Prof. Reimund Neugebauer. 2007-08-24.
 • Co-simulation and Model Based Control of Mechatronic Systems – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Udine: CISM. 2007-09-18.
 • Modelling and Control Synthesis of Semi-active Control – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Udine: Semi-active Vibration Suppression - The Best from Active and Passive Technologies. 2007-10-04.

2005

 • Mechatronics - New Source of Invention for Machines – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Třešť: Doc. Březina, organizátor konference Mechatronics, Robotics, and Biomechanics 2005. 2005-09-26.

1999

 • Demands on Modelling and Simulation from Nonlinear Control Design Perspective – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Herbertov: IAVSD - Inter. Association of Vehicle System Dynamics. 1999-05-10.
 • Modelling and Simulation for Semi-Active Damping of Truck Suspension – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Herbertov: IAVSD - Inter. Association of Vehicle System Dynamics. 1999-05-10.
 • ENRICH - Integrating Working and Learning – Valášek, M., [Invited unpublished scientific lecture] Herbertov: IAVSD - Inter. Association of Vehicle System Dynamics. 1999-05-10.
 • MBS-CACE Interfaces between SIMPACK and MATLAB – Valášek, M. - Steinbauer, P., [Invited unpublished scientific lecture] Braunschweig: Deuches Zentrum fuer Luft und Raumtechnik. 1999-10-20.

Ostatní nezařazené

2012

 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2012.
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting) – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2012.
 • Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby Část 1: Základní principy, doporučené a všeobecně ovlivňující faktory – Skopal, J. - Vampola, T., - Valášek, M., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2012.

2010

 • Mechatronic Spherical Joints for Increased Mobility – Karásek, M. - Valášek, M., Applied and Computational Mechanics. 2010, ISSN 1802-680X.