[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Lidé

Jan Řezníček

doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

jan.reznicek (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta strojní
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

420725351511
(22 435) 3247

místnost: B1-608, Dejvice
místnost: A2-47, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • 2889/F1  
  Počítačová podpora experimentu – Řezníček, J. (2011)
 • GA106/07/0023  
  Aplikace syntetických biomateriálů pro náhrady obličejové části skeletu lebky – Řezníček, J. (2007-2009)

Článek v periodiku

2021

 • The effects of the printing direction and uv artificial degradation on the mechanical properties using am polyjet technology – Matušů, M. - Blaha, D. - David, P. - Padovec, Z. - Růžička, P. - Řezníček, J., - Růžička, M., Applied and Computational Mechanics. 2021, 15(1), 31-44. ISSN 1802-680X.

2012

 • Nanoindentation of Intervertebral Disc Tissues Localized by SHG Imaging – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L. - Filová, E. - Burdíková, Z., - Řezníček, J., Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2012, 15(S), 335-336. ISSN 1025-5842.
 • DYNAMIC MECHANICAL PROPERTIES OF SOFT TISSUES LOCALIZED BY FLUORESCENCE MICROSCOPE OBTAINED USING NANOINDENTATION – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., Chemicke Listy. 2012, 106(S3), 521-522. ISSN 0009-2770.

2011

 • Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, 2011(60), 702-705. ISSN 2070-3724.
 • Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side – Jirman, R. - Horák, Z. - Bouda, T. - Mazanek, J., - Řezníček, J., Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2011, 14(8), 673-681. ISSN 1025-5842.
 • NANOSCALE DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS OF SOFT TISSUE AND ITS FINITE ELEMENT MODELING – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kuželka, J., - Řezníček, J., Chemicke Listy. 2011, 105(17), 844-845. ISSN 0009-2770.
 • Nanoindentation of Very Thin Hard Coatings – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jech, V. - Černý, F., - Řezníček, J., Chemické listy. 2011, 105(17), 846-847. ISSN 0009-2770.

2009

 • Individual Replacement of the Frontal Bone Defect: Case Report – Jirman, R. - Horák, Z. - Mazánek, J., - Řezníček, J., Prague Medical Report. 2009, 110(1), 79-84. ISSN 1214-6994.

2008

 • ARTROSKOPICKÉ MĚŘIDLO PRO DIAGNÓZU TRANSPLANTOVANÝCH ŠTĚPŮ CHRUPAVKY – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Řezníček, J., Lékař a technika. 2008, 38(4), 61-64. ISSN 0301-5491.

2006

 • Snímání sil v lanech těžebního bagru – Štorek, J. - Řezníček, J., - Růžička, M., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 561-566. ISSN 1335-2393.
 • Matematický model materiálu pro výpočet v plastické oblasti – Řezníček, J. - Řezníčková, J., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 451-456. ISSN 1335-2393.
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 445-450. ISSN 1335-2393.

2001

 • Residual Strain in Cortical Part of Femur – Radovský, P. - Řezníček, J. - Valenta, J., - Konvičková, S., Journal of Biomechanics. 2001, 34(1), 75. ISSN 0021-9290.

1998

 • Rehabilitace vysokotlakých plynových potrubí – Valenta, F. - Sochor, M., - Řezníček, J., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 27-30. ISSN 1335-2393.

1994

 • Objective Stress Rate Tensors and Their Applications in Large Strain and Relation Analysis – Valenta, J. - Řezníček, J., Acta Polytechnica. 1994, 34 5-18. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2021

 • INFLUENCE OF TEMPERATURE INCREASE ON YOUNG MODULUS OF ELASTICITY OF CFRP – Matušů, M. - Kropík, B. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Řezníček, J., In: Applied Mechanics 2021 : 22nd International Science Conference for Young Researchers, Book of Full Texts. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2021. p. 36-41. ISBN 978-80-270-9946-7.

2020

 • DEGRADATION OF AM POLYJET PHOTOPOLYMER DURING ARTIFICIAL AGING WITH SOLAR UVA & UVB – Blaha, D. - Matušů, M. - Padovec, Z. - David, P. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Růžička, P., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 9-13. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • FATIGUE CHARACTERIZATION OF ADDITIVELY MANUFACTURED SPECIMENS BY INFRARED THERMOGRAPHY – Matušů, M. - Papuga, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 59-63. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • EFFECTS OF PRINTING DIRECTION ON MECHANICAL PROPERTIES USING AM POLYJET TECHNOLOGY – Matušů, M. - Blaha, D. - Padovec, Z. - David, P. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Růžička, P., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 64-68. ISBN 978-80-01-06791-8.

2014

 • An investigation of the influence of cart ilaginous tissue microst ructure on its local mechanical properties – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Burdikova, Z. - Filova, E., - Řezníček, J., In: HB 2014 Book of abstracts. Plzeň: Západočeská universita, 2014, ISBN 978-80-261-0421-6. Available from: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Humanic_web.pdf

2012

 • Nanoindentation of Histological Sections of Intervertebral Disc-Vertebral Body Interface – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., In: 14th Conference on Human Biomechanics. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012, pp. 80-81.

2011

 • Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., In: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY. Waset.org: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, pp. 702-705. ISSN 2010-376X.
 • Dynamic mechanical properties of soft tissues obtained using nanoindentation localized by fluorescence microscope – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., In: Local Mechanical Properties 2011. Olomouc: Palacky University, 2011, pp. 67. ISBN 978-80-244-2889-5.

2010

 • Numerical analysis of nanoDMA experiment applied on end plate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 306-311. ISBN 978-80-7372-648-5.
 • Design of the custom made replacements for skeletal defects reconstructions – Horák, Z. - Jirman, R. - Mazanek, J., - Řezníček, J., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010, pp. 109-114. ISBN 978-80-7372-648-5.

2008

 • Individual 3D Replacements of Skeletal Defects – Jirman, R. - Horák, Z. - Mazánek, J., - Řezníček, J., In: IFMBE Proceedings. Berlin: Springer, 2008, pp. 1228-1231. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-540-92840-9.
 • Identification of the Changes in Extent of Loading the TM Joint on the Other Side Owing to the Implantation of Total Joint Replacement – Horák, Z. - Bouda, T. - Jirman, R. - Mazánek, J., - Řezníček, J., In: IFMBE Proceedings. Berlin: Springer, 2008, pp. 1535-1538. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-540-92840-9.
 • Experiment v biomechanice jako cesta k novým metodám – Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Horák, Z., - Čermáková, R., In: Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2008, pp. 250-254. ISBN 978-80-8070-827-6.

2007

 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Řezníčková, J., In: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007, pp. 229-232. ISBN 978-80-01-03699-0.
 • Kalibrace dotykového měřidla pro měření tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., In: Winter Workshop of Applied Mechanics. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, pp. 27-32. ISBN 978-80-01-03710-2.
 • Artroskopické měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., In: Experimentální analýza napětí 2007. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 21-22. ISBN 978-80-7043-552-6.
 • Arthroscopic indentation instrument for the cartilage stiffness measurement – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., In: The 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, 2007, pp. 47-50. ISBN 978-86-82631-39-2.

2005

 • Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech – Řezníček, J. - Řezníčková, J., In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005. p. 126-131. ISBN 80-214-2941-0.
 • Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech – Řezníček, J. - Řezníčková, J., In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 73-74. ISBN 80-214-2941-0.
 • Tenzometrie za nestandardních podmínek – Řezníček, J. - Řezníčková, J., In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. pp. 144-146. ISBN 80-8070-382-5.
 • Vývoj dotykového meridla pro merení mechanických vlastností mekkých tkání – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Podškubka, A., - Vondrová, J., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005. pp. 66-70. ISBN 80-01-03200-0.

2004

 • Non-Standard Strain Gauges Application – Řezníček, J. - Řezníčková, J., In: Advances in Experimental Mechanics. Milano: McGraw-Hill, 2004. pp. 715-716. ISBN 88-386-6273-8.
 • Netradiční aplikace odporové tenzometrie – Řezníček, J. - Řezníčková, J., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 247-248. ISBN 80-239-2964-X.

2003

 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníčková, J. - Řezníček, J., In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. p. 255-258. ISBN 80-01-02741-4.
 • Experimentální stanovení koeficientu teplotní roztažnosti pomocí odporové tenzometrie – Řezníček, J. - Holkup, T., - Řezníčková, J., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 79-80. ISBN 80-214-2314-5.
 • Experimental Determination of the Coefficient of Thermal Expansion using Strain Gauges – Holkup, T. - Řezníček, J., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 212-213. ISBN 963-9058-20-3.

2002

 • Měření přítlačných sil stěrače pásu u pásových dopravníků – Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Pelc, D., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. p. 225-226. ISBN 80-01-02547-0.
 • Vibration Frequency of the Gravid Uterus and Topically Related Organs – Jelen, K. - Otáhal, S. - Doležal, A. - Řezníček, J. - Turková, Z., - Vilímek, M., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. pp. 125-130. ISBN 80-01-02547-0.
 • Innovation of Course on Experimental Methods in Elasticity and Strength of Materials – Růžička, M. - Doubrava, K., - Řezníček, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 662-663. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Experimentální a analytické řešení elastoplastických deformací roštů s podélnou výztuhou – Michalec, J. - Řezníček, J., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 225-230. ISBN 80-86246-09-4.
 • Influence of Surface Corrosion Defects on Limit Load Carrying capacity of Transmission Gas Pipelines – Španiel, M. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Masák, J., - Novotný, C., In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001, pp. 259-260. ISBN 80-85918-64-1.
 • Methodology for Measurement of Residual Stress of the Femoral Head – Radovský, P. - Řezníček, J. - Minxová, E., - Konvičková, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 786-787. ISBN 80-01-02335-4.
 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 526-527. ISBN 80-01-02335-4.
 • Remodelace kostní tkáně z biomechanického pohledu – Řezníček, J. - Radovský, P., - Valenta, J., In: Skelet 2001 - Abstrakta mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova, 2001. pp. 45-46. ISBN 80-86317-14-5.

2000

 • Lparoseismographic and Cinematographic Recording of Pregnant Uterus' Response to Impct Load – Jelen, K. - Otáhal, S. - Doležal, A. - Řezníček, J., - Turková, Z., In: Biomechanics of Man 2000 - Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. pp. 56-59. ISBN 80-244-0193-2.
 • Determination of Residual Stresses in Femoral Cortical Bone – Radovský, P. - Poušek, L. - Řezníček, J. - Minxová, E. - Konvičková, S., - Vtípil, J., In: Biomechanics of Man 2000 - Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. pp. 120-122. ISBN 80-244-0193-2.
 • Experimental Analyses Quality Surface Strata Thighbone Use Resistive Strain Gauges Technology – Michalec, J. - Řezníček, J. - Minxová, E. - Radovský, P., - Konvičková, S., In: Biomechanics of Man 2000 - Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. pp. 96-98. ISBN 80-244-0193-2.
 • Influence of the Surface Corrosion Defects' Interaction Upon State of Brust – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. pp. 331-334. ISBN 80-01-02234-X.
 • Residual Stress Analysis in Human Bones – Řezníček, J. - Konvičková, S. - Minxová, E. - Radovský, P., - Poušek, L., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. pp. 291-292. ISBN 80-01-02234-X.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Vliv interakce korozních plošných vad na mezní stav porušení dálkových plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 343-348. ISBN 80-214-1569-X.
 • Experimentální analýza zbytkových pnutí ve stehenní kosti – Řezníček, J. - Minxová, E., - Radovský, P., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 295-297. ISBN 80-214-1569-X.
 • Experimentální a výpočtová analýza svařovaných roštů v plastickém stavu – Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 185-192. ISBN 80-214-1569-X.
 • Determination of Residual Stresses in Cortical Bone of the Femoral Head – Radovský, P. - Minxová, E. - Poušek, L., - Řezníček, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 524. ISBN 80-01-02229-3.
 • Zjištění rozložení reziduálního pnutí v kortikální části stehenní hlavice – Radovský, P. - Poušek, L. - Řezníček, J. - Minxová, E., - Konvičková, S., In: Skelet 2000 - sborník. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. pp. 47-48. ISBN 80-86317-05-6.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Nosník na dvou podporách nezaslouží pozornost, aneb jak se z triviální úlohy stala noční můra – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Štěrba, P., In: Výpočty 99 - výpočty konstrukcí MKP. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999, pp. 14.
 • Interakce pole napjatosti sousedních korozních defektů na potrubí plynovodu – Valenta, F. - Sochor, M. - Řezníček, J., - Novotný, C., In: Sborník EAN 99 - 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 201-204. ISBN 80-7078-672-8.

1998

 • Influence of the Areal Corrosion Defects Interaction on the Limit Analysis of Gas Pipelines – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 597-598.

1997

 • Assessment of a Transmission Gas Pipeline Destruction – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., In: Ageing of Materials and Methods for the Assessment of Lifetimes of Engineering Plant. Rotterdam: A.A. Balkema, 1997. pp. 51-62. ISBN 90-5410-874-6.
 • Experimental Simulation of a Transmission Gas Pipeline Destruction; Application of the ANSI/ASME Standards – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 297-302.
 • Interaction of Surface Defects on High-Diameter Pipe Lines – Řezníček, J. - Růžička, M., - Španiel, M., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 285-290.

1996

 • Analýza faktorů ovlivňujících přesnost měření sil ve sloupech lisu při aplikaci polovodičových tenzometrů – Růžička, M. - Řezníček, J., In: Sborník 34. konference Experimentální analýza napětí. Plzeň: Západočeská universita, 1996, pp. 157-162. ISBN 80-7082-244-9.
 • Verification of Steel X-60 Material Model – Řezníček, J., In: Sborník 34. konference Experimentální analýza napětí. Plzeň: Západočeská universita, 1996, pp. 163-168. ISBN 80-7082-244-9.

1995

 • The Research on Cardiovascular Mechanics – Michalec, J. - Valenta, J. - Konvičková, S., - Řezníček, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 699-700.
 • Experimentální analýza napětí v oblasti pružno-plastických deformací – Kuliš, Z. - Řezníček, J., In: Experimentální analýza napětí - EAN 95. Třešť: Čs. společnost pro mechaniku, 1995, pp. 153-158.
 • Komplexní analýza napjatosti trubek chladiče spojením prostředků EAN a MKP – Michalec, J. - Řezníček, J., In: Experimentální analýza napětí - EAN 95. Třešť: Čs. společnost pro mechaniku, 1995, pp. 163-167.
 • Metodika vyhodnocování elasticko plastické napjatosti – Kuliš, Z. - Řezníček, J., In: Experimentálna mechanika - aplikovaná optika. Kočovce: Slovenská spoločnosť pre mechaniku, 1995, pp. 117-123.

1994

 • Measurement of Forces Development and Application – Řezníček, J. - Růžička, M., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 91-92.
 • Měření spřažných sil – Řezníček, J. - Růžička, M., In: Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí '94. Liberec: VŠST, 1994, pp. 156-160.
 • Measurement of Slow Dynamic Effect Axial Loads to Optimise the Operation of Machines – Růžička, M. - Řezníček, J., In: 13. IMEKO World Congress. Torino: CLEUP, 1994, pp. 277-282.

1993

 • Experimentální analýza rotačních součástí při omezené přístupnosti povrchu – Michalec, J. - Řezníček, J., In: Experimentální analýza napětí. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1993, pp. 211-214.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., Czechia. Utility Model CZ 16327., 2006

2005

 • Přípravek pro upevnění měřeného vzorku – Řezníček, J., Czechia. Utility Model Application. 2005-12-09.
 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., Czechia. Utility Model Application., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky - II generace – Horák, Z. - Čermáková, R. - Sedláček, R., - Řezníček, J., [Prototype] 2006.

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., [Prototype] 2005.

Zpráva

2005

 • Vývoj dotykového měřidla tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Michalec, J., - Vondrová, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2005. Report no. 2051/05/07.

2004

 • Odvrtávací metoda – Řezníček, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. Report no. 2051/04/46.
 • Výroba a kalibrace měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2004. Report no. 2051/04/18.

2003

 • Vývoj měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2003. Report no. 2051/03/23.

2002

 • Experimentální a výpočtová analýza složeného plošného defektu na potrubí DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/21.

2001

 • Extremální kompozity a jejich návaznost na vybrané biomateriály – Řezníček, J. - Valenta, J., - Radovský, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2001. Report no. 2051/01/35.
 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/31.
 • Aplikace odvrtávací metody na biologických materiálech (kostech) - podklad pro výuku experimentální analýzy napětí – Radovský, P. - Řezníček, J. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Minxová, E., - Valenta, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/26.
 • Podklady pro posouzení pevnosti komutátorů – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Doubrava, K., - Vtípil, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2001. Report no. 2051/2001/21.
 • Experimentální analýza napjatosti ocelové konstrukce klapky na přelivu přehrady Křižanovice – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT-FS 2051/01/9.
 • Analýza provozní spolehlivosti a bezpečnosti potrubí DN 500 s axiálními defekty značné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Novotný, C., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/11.

1999

 • Analytický výpočet a experimentální analýza namáhání ramene ozařovače Teragram – Šubrt, L. - Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 1999. Report no. ČVUT FS 2051/99/31.
 • Příčné klínové válcování Studie o stavu výzkumu a vývoje – Talácko, J. - Maňas, S. - Janovec, J., - Řezníček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 1999. Report no. VZ01/104/98.
 • Možnosti přenosu experimentálních výsledků zjištěných na modelech z materiálu ABS vyrobených technologií Rapid Prototyping – Michalec, J. - Řezníček, J., - Minxová, E., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 1999. Report no. ČVUT FS 2051/99/26.
 • Experimentální analýza tuhostí pružinových závěsů – Kuliš, Z. - Řezníček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 1999. Report no. ČVUT-FS 2051/99/6.
 • Experimentální a výpočtová analýza únosnosti svařovaných roštů – Michalec, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Řezníček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 1999. Report no. 2051/99/12.

1997

 • Analýza provozní spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., [Technical Report] 1997.
 • Rehabilitace plynového potrubí – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Technical Report] 1997.

1996

 • Analýza provozná spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty typu přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., [Technical Report] 1996.
 • Expertní posouzení havárie potrubního úseku na linii DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M., - Španiel, M., [Technical Report] 1996.
 • Pozouzení silových a deformačních poměrů upraveného vytlačovacího lisu CXT 16MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., [Technical Report] 1996.
 • Posouzení deformací sloupů a lisovací traverzy lisu Schloemann-Siemag 25MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., [Technical Report] 1996.
 • Vliv interakce plošných vad na mezní stav havarovaných plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Analýza provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 500 s reálnými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Technical Report] 1996.
 • Posouzení provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 300 s reálnými výrobními vadami typu kvasilaminace – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Technical Report] 1996.
 • Residuální pevnost potrubí s pásovými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Růžička, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S., - Štěrba, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 1996.

1995

 • Posouzení silových a deformačních poměrů u vytlačovacího lisu CXT 16 MN v Kovohutích čelákovice – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M., - Řezníček, J., [Technical Report] 1995.
 • Analýza deformace a pevnosti závěsů – Růžička, M. - Řezníček, J., [Technical Report] 1995.
 • Analýza namáhání skříně motoru JIKOV 1580 – Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Technical Report] 1995.

1994

 • Experimentální a teoretická analýza stavu napjatosti trubek chladiče PSP W 2001 – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Technical Report] 1994.
 • Teoretická a experimentální analýza napjatosti v plošných vadách dálkových plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S. - Španiel, M. - Převorovský, Z., - Landa, M., [Technical Report] 1994.
 • Expertiza nosníku jeřábové dráhy mostového jeřábu 8t/10,5 m v CHZ Sokolov – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M. - Konvičková, S., - Řezníček, J., [Technical Report] 1994.
 • Tenzometrická analýza napjatosti pláště kotle BGT 10 – Růžička, M. - Řezníček, J., [Technical Report] 1994.

1993

 • Analýza napjatosti trubek chladiče Voest-Alpine AG – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Halamka, V., [Technical Report] 1993.
 • Návrh siloměru a měření spřahovacích sil soulodí – Růžička, M. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Konvičková, S., [Technical Report] 1993.
 • Prüfungsprotokol des Wasserdruck-Berstprüfung – Růžička, M. - Řezníček, J., [Technical Report] 1993.
 • Tenzometrické měření prolamované žárové trubky pro kotle PMD10 – Růžička, M. - Řezníček, J., [Technical Report] 1993.
 • Experimentální analýza napjatosti, přírubových šroubů víka a sledování akustické emise na vysokotlakých regenerátorech – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Halamka, V., [Technical Report] 1993.

????

 • Experimentální a výpočtová analýza hlubokých plošných defektů na potrubí DN 900 – Michalec, J. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, Report no. 2051/05/01., ????

Kvalifikační zpráva

2005

 • Aplikace odporové tenzometrie pro nestandardní případy analýzy napětí – Řezníček, J., Praha: Defense date 2005-12-01. Associate Professor Lecture. ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti.
 • Aplikace odporové tenzometrie pro nestandardní případy analýzy napětí – Řezníček, J., Praha: Defense date 2005-12-01. Associate Professor Thesis. ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti.

2002

 • Experimentální stanovení součinitele teplotní roztažnosti – Holkup, T. - Řezníček, J., Praha: Defense date 2002-01-15. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Konstrukce a navrhování svarových spojů – Kolařík, L. - Wald, F. - Řezníček, J. - Janovec, J. - Ryjáček, P. - Kuklík, V. - Kolaříková, M., - Port, P., Praha- Vršovice: Studio BESR - Digitální tisk, 2017. ISBN 978-80-01-06315-6.

2009

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., Praha: Dashöfer Holding & Verlag Dashöfer, 2009. ISBN 80-86229-65-3.
 • Pružnost a pevnost I – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Šubrt, L. - Řezníček, J., - Valenta, F., Praha: Czech Technical University in Prague, 2009.

2008

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., Praha: Dashöfer Holding & Verlag Dashöfer, 2008. vol. 1. ISBN 80-86229-65-3.
 • Nosníky a rámy na pružném podkladu 2 – Řezníček, J. - Krčín, J. - Frydrýšek, K. - Jančo, R. - Pustka, D., - Tvrdá, K., Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1743-9.
 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady III – Řezníček, J. - Řezníčková, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2008.

2006

 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady II – Řezníček, J. - Řezníčková, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03584-0.

2005

 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady I – Řezníček, J. - Řezníčková, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03209-4.

2004

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., Praha: Dashöfer Holding & Verlag Dashöfer, 2004. ISBN 80-86229-65-3.

2003

 • Strojnická příručka - svazek 1 – Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Stejskal, V., Praha: Verlag Dashöfer, 2003. ISBN 80-86229-65-3.

2002

 • Strojnická příručka – Drastík, F. - Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Suchánek, R., - Taufer, J., Praha: Verlag Dashöfer, 2002. ISBN 80-86229-65-3.

2001

 • Pružnost a pevnost 1 – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Řezníček, J., - Šubrt, L., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. ISBN 80-01-02359-1.

1999

 • Vybrané statě z pružnosti a pevnosti – Řezníček, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02020-7.

1993

 • Pružnost a pevnost pro VS 1 – Puchmajer, P. - Řezníček, J., - Švehla, V., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. ISBN 80-01-00996-3.

Kapitola v knize

1995

 • Mechanical Properties of Some Parts of the Human Cardiovascular system – Valenta, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Čihák, R., - Komárek, P., In: Biomechanics of the Cardiovascular System. Praha: Irvine, Ca, US, 1995. p. 69-114. ISBN 80-900054-3-8.

????

 • Jednosměrný Winklerův podklad při řešení přímých nosníků – Řezníček, J. - Krčín, J., In:, ????

Sborník

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2002-06-03/2002-06-06. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. ISBN 80-01-02547-0.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • O nestandardním využití odvrtávací metody v biomechanice – Řezníček, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: ČVUT FSI Ústav mech.,Odbor pruž. a pev.. 2004-10-21.

Ostatní nezařazené

2009

 • Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side – Jirman, R. - Horák, Z. - Bouda, T. - Mazánek, J., - Řezníček, J., Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2009, ISSN 1025-5842.