[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ   / EN  

Lidé

Milan Růžička

prof. Ing. Milan Růžička, CSc.

milan.ruzicka (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / odbor pružnosti a pevnosti / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
kancléř vědecké rady / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní

(22 435) 8717
420605242103

místnost: B1-617, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • 764545  
  TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European energy system – Růžička, M. (2017-2020)
 • TA04031450  
  Systém pro sledování stavu konstrukcí pomocí optických vláknových snímačů – Růžička, M. (2014-2017)
 • SGS14/181/OHK2/3T/12  
  Expertní databázový systém materiálových dat – Růžička, M. (2014-2016)
 • TA02010543  
  Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením – Růžička, M. (2012-2015)
 • TA01020985  
  Vývoj a modernizace závěsů lopatek parních turbín z pohledu zvýšení jejich spolehlivosti a životnosti – Růžička, M. (2011-2014)
 • FI-IM5/237  
  Výzkum a vývoj ekologických kompozitových dílů kolejových vozidel – Růžička, M. (2008-2010)
 • FR-TI1/458  
  Koncový stupeň parní turbíny s vysokou účinností a průtočností – Růžička, M. (2009-2012)
 • FR-TI1/463  
  Výzkum, vývoj a verifikace metod pro návrh, konstrukci a technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů na pokročilých aplikacích ve vybraných oborech – Růžička, M. (2009-2012)
 • FR-TI1/182  
  Výzkum a vývoj speciálních materiálů, sendvičů a technologií pro využití v sériové výrobě velkoplošných dílů prostředků hromadné přepravy osob – Růžička, M. (2009-2013)
 • GA101/09/0904  
  Výzkum vlivu spektrálních vlastností kombinace zatěžovacích procesů na životnost konstrukcí – Růžička, M. (2009-2011)
 • MEB090814  
  Efekt řezání­ laserem na únavovou pevnost oceli – Růžička, M. (2008-2009)
 • GD101/08/H068  
  Výzkum nových principů mechanických a biomechanických systémů s inteligentním chováním – Růžička, M. (2008-2011)
 • GA101/08/0299  
  Výzkum inteligentních kompozitových prvků výrobních strojů z ultravysokomodulových vláken a nanočásticemi modifikované matrice – Růžička, M. (2008-2011)
 • CTU0814112  
  Organizace 25. Danubijsko-Adriatického Sympozia pokroků v experimentální mechanice – Růžička, M. (2008)
 • FT-TA3/043  
  Kompozitové opravy leteckých konstrukcí – Růžička, M. (2006-2009)
 • FI-IM2/113  
  Výzkum a vývoj ekologických sklolaminátových sendvičových skeletů dopravních prostředků – Růžička, M. (2006-2007)
 • GA101/05/0199  
  Teoreticko-experimentální analýza procesu poškozování a vývoj metodiky pro odhadování únavové životnosti složitě namáhaných součástí – Růžička, M. (2005-2007)
 • GA106/05/0680  
  Vývoj vysokopevnostních integrovaných kompozitových spojů a výpočtových metod pro jejich navrhování – Růžička, M. (2005-2007)
 • GA106/03/0180  
  Makroskopická odezva textilních kompozitů se zahrnutím geometrických a materiálových imperfekcí – Růžička, M. (2003-2004)
 • GA101/02/0141  
  Vývoj a ověřování metodiky virtuálního testování svařovaných konstrukčních uzlů – Růžička, M. (2002-2004)
 • GA101/02/0043  
  Vliv náhodného víceosého neproporcionálního namáhání na únavovou životnost strojních částí – Růžička, M. (2002-2004)
 • 1831/F1  
  Inovace výuky experimentální pružnosti a pevnosti – Růžička, M. (2001)
 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Růžička, M. (1999-2004)

Článek v periodiku

2023

 • Uncertainty of Estimated Rainflow Damage in Stationary Random Loadings and in Those Stationary per partes – Enzveiler Marques, J. - Benasciutti, D. - Papuga, J., - Růžička, M., Applied Sciences. 2023, 13(5), ISSN 2076-3417.

2022

 • Evaluating size effects on fatigue life of 42CrMo4+QT steel using a statistical SN model with highly-stressed volume and surface – Enzveiler Marques, J. - Mžourek, M. - Papuga, J. - Růžička, M. - Mára, V. - Trojan, K., - Benasciutti, D., Procedia Structural Integrity. 2022, 2022 (42) 1414-1421. ISSN 2452-3216.
 • Influence of Composite Spindle Ram on Machine Tool Dynamic Stiffness – Kulíšek, V. - Kolář, P. - Smolík, J. - Růžička, M. - Janota, M., - Machálka, M., MM Science Journal. 2022, 2022 6233-6241. ISSN 1803-1269.
 • Experimental Development of Composite Bicycle Frame – Dvořák, M. - Ponížil, T. - Kulíšek, V. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Kropík, B., - Růžička, M., Applied Sciences. 2022, 12(16), ISSN 2076-3417.
 • Impact Damage Detection of a Glass Fabric Composite Using Carbon Fiber Sensors with Regard to Mechanical Loading – Schmidová, N. - Macken, J. - Horoschnkoff, A. - Sedláček, R. - Kostroun, T. - Šimota, J., - Růžička, M., Applied Sciences. 2022, 2022(12), ISSN 2076-3417.
 • An Approximate Method for Calculating Elastic–Plastic Stress and Strain on Notched Specimens – Lutovinov, M. - Halama, R. - Papuga, J. - Bartošák, M. - Kuželka, J., - Růžička, M., Materials. 2022, 2022(15), ISSN 1996-1944.

2021

 • The effects of the printing direction and uv artificial degradation on the mechanical properties using am polyjet technology – Matušů, M. - Blaha, D. - David, P. - Padovec, Z. - Růžička, P. - Řezníček, J., - Růžička, M., Applied and Computational Mechanics. 2021, 15(1), 31-44. ISSN 1802-680X.
 • On passive damping in machine tool hybrid structural parts – Kulíšek, V. - Kolář, P. - Vrba, P. - Smolík, J. - Janota, M. - Růžička, M., - Machálka, M., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021, 114(7-8), 1925-1952. ISSN 0268-3768.

2020

 • NEW ADVANCED METHODS IN SIDE CRASH TESTING – Jelínek, J. - Růžička, M., - Kafková, A., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2020, Vol. 17(No. 2 (2020)), ISSN 1214-0821.
 • Creep resistance of HDPE/PA66 system: Effect of PA66 phase geometry and graphite nanoplatelets addition – Kelnar, I. - Ujcic, A. - Kapralkova, L. - Krejcikova, S. - Novotný, C. - Padovec, Z., - Růžička, M., Polymer Testing. 2020, 85 ISSN 0142-9418.

2019

 • Mean shear stress effect built into the multiaxial fatigue strength estimation method of an integral type – Papuga, J. - Suchý, L., - Růžička, M., MATEC Web of Conferences. 2019, 300 ISSN 2261-236X.

2018

 • Thermo-mechanical Fatigue Analysis of a Steam Turbine Shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Papuga, J. - Procházka, R. - Džugan, J., - Měšťánek, P., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2018, 20 56-64. ISSN 2336-5382.
 • Investigation of hold period influence on residual fatigue live in steam turbine shaft design – Rund, M. - Procházka, R. - Džugan, J. - Konopík, P. - Nesládek, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Měšťánek, P., IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2018, 461(1), ISSN 1757-899X.
 • Development of Adaptable CF RP Energy Absorbers for Car Crashes – Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Zavadil, F. - Růžička, M., - Rund, M., Materials Today: Proceedings. 2018, 5(13), 26784-26791. ISSN 2214-7853.
 • Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Bartošák, M. - Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.

2017

 • An assessment of thermo-mechanically induced fatigue damage of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Lutovinov, M. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., Procedia Structural Integrity. 2017, 7 190-197. ISSN 2452-3216.
 • Design, analysis and testing of an external fixation device manufactured from composite materials – Padovec, Z. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Růžička, M., Applied and Computational Mechanics. 2017, 11(2), 145-154. ISSN 1802-680X.
 • Analysis of Mechanical Properties of the “Bearing” Part Based on Polished Samples – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., Strojnícky časopis. 2017, 67(2), 85-90. ISSN 0039-2472.
 • Comparison of the Thermoelastic Properties of a Randomly Reinforced Composite Computed by the Classical Lamination Theory and by the Monte Carlo Simulation – Padovec, Z. - Růžička, M. - Sedláček, R. - Král, M., - Růžička, P., Mechanics of Composite materials. 2017, 53(2), 149-158. ISSN 0191-5665.
 • Antagonistic Effects on Mechanical Properties of Microfibrillar Composites with Dual Reinforcement: Explanation by FEA Model of Soft Interface – Kelnar, I - Kratochvíl, J - Kaprálková, L - Zhigunov, A - Padovec, Z. - Růžička, M., - Nevoralová, M, Journal of applied polymer science. 2017, 134(20), ISSN 0021-8995.

2016

 • Properties of optical fibers and FBG sensors and strain monitoring of the composite aircraft structure – Růžička, M. - Dvořák, M., - Šašek, L., e-Journal of NDT. 2016, 2016(8), ISSN 1435-4934.
 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., Frattura ed Integrità Strutturale. 2016, 38 106-113. ISSN 1971-8993.
 • Editorial for the special issue of the International Journal of Fatigue on variable amplitude loading – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., International Journal of Fatigue. 2016, 91 293. ISSN 0142-1123.
 • Effect of layered silicates and reactive compatibilization on structure and properties of melt-drawn HDPE/PA6 microfibrillar composites – Kelnar, I. - Kaprálková, L. - Kratochvíl, J. - Padovec, Z. - Růžička, M., - Hromádková, J., Polymer Bulletin. 2016, 73(6), 1673-1688. ISSN 0170-0839.
 • Simulation of damage in hybrid composite cell structure – Had, J. - Růžička, M., Applied Mechanics and Materials. 2016, 821 349-356. ISSN 1662-7482.
 • Computational analysis of damage in hybrid composite structure – Had, J. - Růžička, M., Composite Structures. 2016, 135 109-121. ISSN 0263-8223.

2015

 • 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., Procedia Engineering. 2015, 101 1. ISSN 1877-7058.
 • Wiles of using hollow specimens for fatigue tests – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., - Růžička, M., Applied Mechanics and Materials. 2015, 732(732), 71-76. ISSN 1662-7482.

2014

 • Kompozitní materiály ve stavbě nosných struktur obráběcích strojů – Kulíšek, V. - Růžička, M., - Sulitka, M., Technický týdeník. 2014,(19), 24. ISSN 0040-1064.
 • Development of composite energy absorber – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Bogomolov, S., - Sháněl, V., Procedia Engineering. 2014, 96(96), 392-399. ISSN 1877-7058.
 • JAVA APPLICATION FOR SPRINGBACK ANALYSIS OF COMPOSITE PLATES – Padovec, Z. - Sháněl, V. - Růžička, M., - Dolejš, N., Advances in Engineering Software. 2014, 72 77-84. ISSN 0965-9978.

2013

 • Vývoj kompozitních deforačních členů pro dopravní prostředky – Hloušek, A. - Kulíšek, V. - Sháněl, V., - Růžička, M., Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2013,(19), 24-29. ISSN 1801-9315.
 • COMPARISON OF ANALYTICAL MODEL OF SPRINGBACK ANGLE OF COMPOSITE PLATE WITH MEASUREMENT WITH AND WITHOUT RECRYSTALLIZATION EFFECT – Padovec, Z. - Růžička, M., - Dvořák, M., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2013, 59(1), 55-58. ISSN 1210-0471.
 • Application of Fibre Composites in a Spindle Ram Design – Kulíšek, V. - Janota, M. - Růžička, M., - Vrba, P., Journal of Machine Engineering. 2013, 13(1), 7-23. ISSN 1895-7595.
 • SPRINGBACK ANGLE OF C/PPS LAMINATE WITH TEXTILE REINFORCEMENT – Padovec, Z. - Růžička, M., Mechanics of Composite materials. 2013, 49(2), 221-230. ISSN 0191-5665.

2012

 • Parametric study of a 3D composite structure – Had, J. - Růžička, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2012, 8(31), 1-5. ISSN 1801-1217.
 • Fatigue life prediction for broad-band multiaxial loading with various PSD curve shapes – Niesłony, A. - Růžička, M. - Papuga, J. - Hodr, A. - Balda, M., - Svoboda, J., International Journal of Fatigue. 2012, 44(11), 74-88. ISSN 0142-1123.
 • Deterministic processing of complex multiaxial fatigue load data on a tubular specimen with hole – Papuga, J. - Hrubý, Z. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2012, 35(6), 523-537. ISSN 8756-758X.
 • Springback analysis of thermoplastic composite plates – Padovec, Z. - Stavrovský, V., - Růžička, M., Applied and Computational Mechanics. 2012, 6(1), 25-34. ISSN 1802-680X.

2011

 • Fatigue Behaviour of Laser Machined Aluminium Alloy 2024-T3 – Růžička, M. - Doubrava, K. - Vargas Aguilar, M., - Kramberger, J., Acta Mechanica Slovaca. 2011, 15(1), 34-41. ISSN 1335-2393.
 • Determination of fatigue properties of 3D composite structure in bending and shear – Had, J. - Dvořák, M., - Růžička, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(28), 76-80. ISSN 1801-1217.
 • Multiscale modeling of hybrid composite structures – Růžička, M. - Had, J. - Kulíšek, V., - Uher, O., Key Engineering Materials. 2011, 2011(Volume 471), 916-921. ISSN 1013-9826.
 • Springforward Phenomenon of Angular Sections of Composite Materials - Analytical, Numerical and Experimental Approach – Padovec, Z. - Růžička, M. - Chlup, H., - Stavrovský, V., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(26), 31-36. ISSN 1801-1217.

2010

 • A rotating bending approach for determination of low-cycle fatigue parameters – Knez, M. - Glodež, S. - Růžička, M., - Kramberger, J., International Journal of Fatigue. 2010, 32(10), 1724-1730. ISSN 0142-1123.
 • Computational design and static and fatigue tests of high-performance integrated joints – Růžička, M. - Uher, O. - Blahouš, K., - Kulíšek, V., Mechanics of Composite materials. 2010, 46(3), 317-322. ISSN 0191-5665.
 • Multiaxial approach for local elastic stress analysis – Stavrovský, V. - Papuga, J., - Růžička, M., Procedia Engineering. 2010, 2(1), 1721-1729. ISSN 1877-7058.

2009

 • Determination of Elastic Constants of Novel Concept 3D Composite – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Had, J., - Prejzek, O., Bulletin of Applied Mechanics. 2009, 5(20), 87-92. ISSN 1801-1217.

2008

 • Integrated High Performance Composite Joints in Composite Materials – Blahouš, K. - Kulíšek, V. - Růžička, M., - Uher, O., World Journal of Engineering. 2008, 2008(4), 240-242. ISSN 1708-5284.
 • Two new multiaxial criteria for high cycle fatigue computation – Papuga, J. - Růžička, M., International Journal of Fatigue. 2008, 30(1), 58-66. ISSN 0142-1123.

2007

 • Zkoušky a predikce životnosti při kombinovaném zatěžování tah-krut materiálu 11 523 – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Balda, M., Materiálové inžinierstvo. 2007, XIV(3), 18-23. ISSN 1335-0803.

2006

 • Snímání sil v lanech těžebního bagru – Štorek, J. - Řezníček, J., - Růžička, M., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 561-566. ISSN 1335-2393.

2005

 • Hodnocení bezpečnosti povrchových plošných vad tranzitních plynovodů dle metodik navržených na ČVUT – Novotný, C. - Španiel, M. - Valenta, F., - Růžička, M., SLOVGAS. 2005, XIV.(3), 9-11. ISSN 1335-3853.
 • Metody simulace poškození kontinua a jejich aplikace – Růžička, M. - Kulíšek, V., Materiálové inžinierstvo. 2005, 12(3), 57-61. ISSN 1335-0803.

2004

 • Local elastic stress approach for fatigue life calculation by the finite element method (FEM) – Růžička, M., Komunikacie. 2004, 6(2), 16-21. ISSN 1335-4205.

2003

 • Fatigue Threshold and Crack Growth in an Electron Beam Weld Made of Steel and Bronze – Vorel, M. - Růžička, M., Engineering Fracture Mechanics. 2003, 70(18), 2617-2624. ISSN 0013-7944.

2002

 • Measurement and Evaluation of the Acceleration Fatigue in the Category of Small Planes – Marczi, T. - Růžička, M. - Maléř, Z., - Slavík, S., Letecký zpravodaj. 2002, 5(3), 10-17. ISSN 1211-877X.

2000

 • Dynamic Stress Affecting the Radial Baffle on an Industrial Mixing Unit with a Pitched Blade Impeller – Kratěna, J. - Fořt, I. - Brůha, O., - Růžička, M., Acta Polytechnica. 2000, 40(5-6), 22-31. ISSN 1210-2709.

1999

 • Analysis of Dynamic Stress Affecting a Radial Baffle in a Mechanically Agitated System – Kratěna, J. - Fořt, I. - Růžička, M., - Brůha, O., Acta Polytechnica. 1999, 39(4), 11-39. ISSN 1210-2709.
 • Biomechanics of Age-Related Remodeling of Vertebral Trabecular Bone Structure – Růžička, M. - Valenta, J. - Sochor, M., - Valerián, D., Strojnícky časopis. 1999, 49(4), 281-290. ISSN 0039-2472.

1998

 • Measurement of Forces on an Extrusion Press Using the Semi-Conductor Strain Gauges; Factors Influencing the Accuracy – Růžička, M. - Michalec, J., Österreichische Ingenieur- und Architekten- Zeitschrift. 1998, 143(6), 250-253. ISSN 0721-9415.
 • Experimental and Theoretical Limit Analysis of the Transit Gas Pipelines Having Corrosion Defects – Růžička, M. - Valenta, F., - Michalec, J., Materiálové inžinierstvo. 1998, 5(13), 44-51. ISSN 1335-0803.
 • Aplikace pravděpodobnostní analýzy pro stanovení rehabilitačního tlaku – Michalec, J. - Růžička, M., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 43-46. ISSN 1335-2393.
 • Biomechanics of Age-Related Remodelling of Vertebral Trabecular Bone Structure – Růžička, M. - Valenta, J. - Sochor, M., - Valerián, D., Strojnícky časopis. 1998, 49(4), 281-290. ISSN 0039-2472.
 • Analýza pevnosti svěrného spoje – Růžička, M., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 121-124. ISSN 1335-2393.

1996

 • Theoretical and Experimental Evaluation of the Limit State of Transit Gas Pipelines Having Corrosion Defects – Valenta, F. - Sochor, M. - Španiel, M. - Michalec, J. - Růžička, M., - Halamka, V., International Journal of Pressure Vessels and Piping. 1996, 187-198. ISSN 0308-0161.

1995

 • Hyperelasticity of Living Tissue – Valenta, J. - Růžička, M. - Sochor, M., - Čihák, R., Acta Polytechnica. 1995, 35 49-59. ISSN 1210-2709.
 • Modelling Tissue Behaviour Based on Hyperelasticity Theory – Valenta, J. - Růžička, M., - Čihák, R., Bioengineering Now. 1995, 95. ISSN 0951-5291.

1994

 • Modelling Tissue Behaviour Based on Hyperelasticity Theory – Valenta, J. - Růžička, M., - Čihák, R., Bio-Medical Materials and Engineering. 1994, 381-395. ISSN 0959-2989.

Stať ve sborníku

2022

 • Damage Detection of CFRP Filament Wound Tubes Using Electrical Resistance Measurement – Schmidová, N. - Ponížil, T. - Kropík, B. - Blaha, D. - Tatíčková, Z. - Dvořák, M. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: Procedia Structural Integrity. European Structural Integrity Society, 2022. p. 1306-1313. ISSN 2452-3216.
 • Strain measurement using a distributed fiber optic method: Influence of fiber optic installation, strain measurement comparison methods – Blaha, D. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - David, P., - Doubrava, K., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 14-15. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • A STRAIN MEASUREMENT USING DISTRIBUTED FIBER OPTIC SENSING SYSTEM ON A COMPOSITE DEMONSTRATOR – Blaha, D. - Růžička, M. - Mareš, T. - David, P. - Schmidová, N., - Dvořák, M., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 13-16. ISBN 978-80-01-06974-5.

2021

 • Inovace řešení termobariéry na vibračním zkušebním stroji – Zámečníková, T. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Novotný, C. - Růžička, M. - Steinbauer, P. - Stajner, O., - Dočkal, A., In: POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 68-73. ISBN 978-80-01-06897-7.
 • INFLUENCE OF TEMPERATURE INCREASE ON YOUNG MODULUS OF ELASTICITY OF CFRP – Matušů, M. - Kropík, B. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Řezníček, J., In: Applied Mechanics 2021 : 22nd International Science Conference for Young Researchers, Book of Full Texts. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2021. p. 36-41. ISBN 978-80-270-9946-7.

2020

 • Influence of oil on filament wound composite material used in automotive gearbox. – Kazda, L. - Růžička, M. - Padovec, Z. - Achtenová, G., - Poul, R., In: Engineering Mechanics 2020: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2020. p. 270-273. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5896-3.
 • Different approaches to the inclusion of the mean stress effect in high-cycle fatigue life prediction – Mžourek, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 74-78. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • Covering the effect of loading modes and their sequence in numerical simulation of variable amplitude durability – Papuga, J. - Růžička, M., - Nesládek, M., In: VAL4 - Fourth International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading. The German Association for Materials Research and Testing, 2020. p. 49-64. ISBN 978-3-9820591-0-5.
 • Embedded fibre optic sensors for structural analysis of composite bicycle frame – Dvořák, M. - Ponížil, T. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Kropík, B., - Růžička, M., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 51-54. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • DEGRADATION OF AM POLYJET PHOTOPOLYMER DURING ARTIFICIAL AGING WITH SOLAR UVA & UVB – Blaha, D. - Matušů, M. - Padovec, Z. - David, P. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Růžička, P., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 9-13. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • FATIGUE CHARACTERIZATION OF ADDITIVELY MANUFACTURED SPECIMENS BY INFRARED THERMOGRAPHY – Matušů, M. - Papuga, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 59-63. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • EFFECTS OF PRINTING DIRECTION ON MECHANICAL PROPERTIES USING AM POLYJET TECHNOLOGY – Matušů, M. - Blaha, D. - Padovec, Z. - David, P. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Růžička, P., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 64-68. ISBN 978-80-01-06791-8.

2019

 • Mechanical Properties of Reinforced Composites with Polymeric PP Matrix Under High Loading Velocity – Blaha, D. - Růžička, M., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 5-7. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Delamination detection using electrical resistance change method and its reliability – Schmidová, N. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Dvořák, M., In: Structural Health Monitoring 2019, Enabling Intelligent Life-cycle Health Management for Industry Internet of Things (IIOT). Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2019. p. 1582-1589. ISBN 9781605956015.
 • Experimental Analysis of Composite Jet Engine Air Inlet – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Kostroun, T. - Václavík, J., - Růžička, M., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • Experimental verification of analytical model for deflection prediction of hybrid carbon fibre profile under three point bending tests – Pošvář, Z. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Uher, O., - Doubrava, K., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 426-433. ISBN 9788021457669.
 • Experimental and numerical analysis of the head tube joint strength – Doubrava, K. - Ponížil, T. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 42-49. ISBN 9788021457669.
 • Experimental analysis of jet engine air channel impact resistance by means of strain gauges and FBG sensors – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Doubrava, R. - Václavík, J., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 50-57. ISBN 9788021457669.
 • Thermo-Mechanical Fatigue of a CrMo Steel Applicable to Steam Turbine Shafts – Nesládek, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Kuželka, J. - Procházka, R. - Rund, M., - Měšťánek, P., In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2019. p. 231-237. vol. 19. ISSN 2452-3216.
 • Numerical simulations of fatigue crack growth in a steam turbine rotor blade groove – Kuželka, J. - Nesládek, M. - Lutovinov, M. - Jurenka, J. - Růžička, M. - Rund, M., - Měšťánek, P., In: Procedia Structural Integrity - 3rd International Conference on Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2019. p. 780-787. vol. 17. ISSN 2452-3216.
 • Fiber optic strain sensor system for structural analysis of jet engine air intake – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Václavík, K., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 77-80. ISBN 9788021457669.
 • Delamination Detection Using Electrical Resistance Change Method and Its Reliability – Schmidová, N. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Dvořák, M., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • Comparison of the Published Contact Configurations for the Determination of Electrical Resistivity of CFRP Composite – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 462-468. ISBN 9788021457669.
 • Physico-mechanical properties of composite structural parts for machine tools – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Smolík, J., - Janota, M., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier Science, 2019. p. 288-297. vol. 12. ISSN 2214-7853.

2018

 • Porovnání mechanických vlastností modelových nosných vzorků pro obráběcí stroje – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Smolík, J., - Pošvář, Z., In: Konference Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Plzeň: Západočeská universita, 2018. ISBN 978-80-261-0776-7.
 • Advanced Methods in Crash Safety Testing - Active Lateral Intrusion Simulation – Jelínek, J. - Růžička, M., - Kalinský, M., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 150-156. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE STRUCTURAL PARTS FOR MACHINE TOOLS – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Vrba, P. - Smolík, J., - Pošvář, Z., In: 35th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - extended abstracts. Bucharest: S.C. ANDOR TIPO S:R:L: - Editura PRINTECH, 2018. p. 65-66. ISBN 978-606-23-0874-2.
 • CARBON FIBERS FOR SENSING AND DAMAGE DETECTION OF COMPOSITE MATERIALS – Schmidová, N. - Růžička, M., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 46-49. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • Influence of Material Stiffness and Damping on Dynamic Behaviour of Production Machines – Kulíšek, V. - Smolík, J. - Růžička, M., - Kolář, P., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 51-52. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • Investigation of The Electrical Resistivity of Damaged Carbon Fibers Sensors with Regard to SHM – Schmidová, N. - Horoschenkoff, A., - Růžička, M., In: 18th European Conference on Composite Materials. University of Patras, 2018.
 • Monitoring of Delamination Growth on the MMB Specimens Using FBG Sensors and Electrical Resistance Measurement Method – Schmidová, N. - Dvořák, M. - Kadlec, M., - Růžička, M., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 367-373. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Design and Analysis of Hybrid (Metal/Composite) Upper Case of the Gearbox – Šedivý, O. - Padovec, Z. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: 20th International Conference APPLIED MECHANICS 2018 CONFERENCE PROCEEDINGS. Plzeň: Západočeská universita, 2018. p. 87-92. ISBN 978-80-261-0766-8.

2017

 • Experimental and numerical determination of Riffle Barrel properties – Doubrava, K. - Sháněl, V. - Fumfera, J. - Růžička, M., - Steinbauer, P., In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 603-606. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • Testing of adhesive joints in sandwich structures – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: Materials Today: Proceedings. Amsterodam: Elsevier, 2017. p. 5898-5903. Materials Today: Proceedings. vol. 4. ISSN 2214-7853.
 • Multiaxial fatigue strength prediction criteria - Development of validation data sets – Papuga, J. - Lutovinov, M., - Růžička, M., In: Fatigue 2017 - Proceedings of the 7th Engineering Integrity Society International Conference on Durability & Fatigue. Sheffield: Engineering Integrity Society, 2017. p. 532-541. ISBN 978-0-9544368-3-4.
 • Use of FBG Sensors for Delamination Growth Measurement under Mode I loading – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Kadlec, M., - Růžička, M., In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 102-107. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • Health and usage monitoring system for the small aircraft composite structure – Růžička, M. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Šašek, L., - Štěpánek, M., In: AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics Inc., 2017. vol. 1858. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1532-4.
 • Probabilistic assessment of the Propeller Blade Primary Failure – Růžička, M. - Matyska, M., In: PROCEEDINGS M2D2017. Porto: FEUP-Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, 2017. ISBN 978-989-98832-7-7.
 • HYBRID-COMPOSITE BAR ELEMENT WITH COLLISION RESISTANT PROPERTIES – EXPERIENCE WITH THE FIRST PROTOTYPE – Pošvář, Z. - Růžička, M., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. pp. 25-27. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • INFLUENCE OF THE BEAM GEOMETRY ON THE COURSE OF FORCE DURING IMPACT – Schmidová, N. - Zavřelová, T. - Vašíček, M. - Zavadil, F. - Růžička, M., - Rund, M., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. pp. 56-60. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • DEVELOPMENT OF THE ADAPTABLE ENERGYABSORBERS FOR CAR CRASHES – Schmidová, N. - Zavřelová, T. - Vašíček, M. - Zavadil, F., - Růžička, M., In: DAS2017 proceedings. Trieste: University of Trieste, 2017. pp. 192-194. ISBN 978-88-8303-863-1.
 • Aplikace vláken typu PITCH do nosných komponent výrobních strojů – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Uher, O. - Smolík, J., - Pošvář, Z., In: Mezinárodní konference Polymerní kompozity 2017 - Sborník. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2017. p. 34-41. ISBN 978-80-906713-0-0.
 • Structural-Acoustic Analysis of Air Duct Using FEM – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 3-4. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Static and Fatigue Testing of Composite External Fixator – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Růžička, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 93-94. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Sensing Damage in CFRP Composite Beam by Electrical Resistance Measurement – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 13-14. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF THE “BEARING” PART BASED ON POLISHED SAMPLES – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., In: Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2017. p. 93-96. ISBN 978-80-87434-08-6.

2016

 • Properties of optical fibers and FBG sensors and strain monitoring of the composite aircraft structure – Růžička, M. - Dvořák, M., - Šašek, L., In: 8th European Workshop On Structural Health Monitoring (EWSHM 2016). Madrid: Univ politecnica de Madrid, 2016. ISBN 9781510827936.
 • ADHESIVE JOINTS IN SANDWICH STRUCTURES – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - Conference Proceedings. Ljubljana: Slovene Society of Experimental Mechanics, 2016. p. 18-19. ISBN 978-961-94081-0-0.
 • Development of Structural Health Monitoring System for Ultralight Aircraft – Dvořák, M. - Demuth, J. - Štěpánek, M. - Schmidová, N., - Růžička, M., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Structural Health Monitoring of CFRP Using Electrical Resistance Measurement – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 37-40. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., In: International Conference on Multiaxial Fatigue & Fracture. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Universidad de Sevilla, 2016.
 • CYCLIC STRESS-STRAIN CURVE AND WELDED SPECIMENS IN FINLIV DATABASE – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 33-36. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Calculation of the sound power in the inlet of the aero-engine based on the analytical prediction – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • Development of the Adaptable Energy Absorbers for Car Crashes – Schmidová, N. - Vašíček, M. - Zavadil, F. - Růžička, M., - Zavřelová, T., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 58-61. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Přístupy pro navrhování kompozitních náhonových hřídelů s ocelovými koncovkami a jejich ověření s výsledky experimentů – Kulíšek, V. - Vrba, P. - Růžička, M. - Sova, J., - Bernardin, P., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2016 - sborník. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. pp. 21-28. ISBN 978-80-01-05941-8.
 • Využití vláknových a částicových kompozitů pro zvyšování tlumení hybridních nosných dílců obráběcích strojů – Vrba, P. - Kulíšek, V. - Růžička, M., - Janota, M., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2016 - sborník. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. pp. 56-63. ISBN 978-80-01-05941-8.
 • SOURCES OF FATIGUE MATERIAL PARAMETERS AND FATIGUE EXPERIMENTS – Lutovinov, M. - Trubelová, Š. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 37-40. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • HYBRID-COMPOSITE BAR ELEMENT WITH COLLISION RESISTANT PROPERTIES – Pošvář, Z. - Růžička, M., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 58-60. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Bearing tests of specimens manufactured from chopped C/PPS pellets – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Reinforced Thermoplastic Composite Materials for Use in Orthopaedics – Sedláček, R. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Růžička, P., - Král, M., In: 10th World Biomaterials Congress. Saint-Lambert, QC: IS Event Solutions, 2016. p. 1886.
 • MKP analýza dílu vyrobeného z C/PPS pelet – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2016 - sborník. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. pp. 35-40. ISBN 978-80-01-05941-8.
 • Analysis and Optimization of Aircraft Composite Part Bearing – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., In: Applied Mechanics 2016 - Book of Abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. pp. 39-40. ISBN 978-80-227-4547-5.
 • Design of Composite Hybrid Structures on Request – Pošvář, Z. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Uher, O., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier, 2016. p. 1129-1134. ISSN 2214-7853.
 • Isotropy Verification of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets by Image Processing Methods and Experiment – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier, 2016. pp. 562-566. ISSN 2214-7853.
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Prague: Czech Technical University, 2016. pp. 39-42. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-05885-5.

2015

 • Modelling of Composite Spindle Rams – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Kašpárková, T., - Poul, R., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015, ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Design of Embedded FBG Sensor System for Ultralight Aircraft Wing Monitoring – Dvořák, M. - Růžička, M., - Kábrt, M., In: Structural Health Monitoring 2015. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2015. pp. 1665-1672. ISBN 978-1-60595-275-8.
 • On the Performance of FBG Sensors During a Fatigue Tests of the Carbon Composite Specimens – Dvořák, M. - Růžička, M., - Had, J., In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015. pp. 78-81. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • Bus Frontal Crash Virtual Approach vs. Experiment – Pavlata, P. - Zeman, A., - Růžička, M., In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015. pp. 270-274. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • Input Data from Fatigue Tests and from Vibratory Stress Survey of the Propeller Blades for Probabilistic Assessment – Matyska, M. - Růžička, M., In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015, pp. 254-257. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • Welded Joints in theFinLiv Database Interface and its other Development – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Abstract Book of 14th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 2015,
 • Isotropy Verification of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets by Image Processing Methods and Experiment – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., In: Advances in Functional Materials (Conference 2015), AFM 2015. Stony Brook: Stony Brook University, 2015.
 • SMART COMPOSITE HYBRID STRUCTURES – Růžička, M. - Doubrava, K. - Dvořák, M. - Kulíšek, V., - Uher, O., In: Proceedings of 32nd Danubia-Adria, Symposium on Advances in Exerimental mechanics. Žilinská univerzita v Žilině, 2015. ISBN 978-80-554-1094-4.
 • Computation of thermo-elastic characteristics of plates randomly reinforced with pellets using image processing methods and statistics – Padovec, Z. - Růžička, M. - Král, M. - Sedláček, R., - Růžička, P., In: 31st conference with international participation Computational Mechanics 2015. 2015. pp. 77-78. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Categorizing and Cataloging Welded Joints in the FinLiv Database Interface – Trubelová, Š. - Papuga, J., - Růžička, M., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.
 • Determination of Isotropy of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M. - Růžička, P., - Kytýř, D., In: 20th International Conference on Composite Materials Copenhagen. Kodaň: Technical University of Denmark, ISIAQ, 2015.
 • Porovnání ideální a reálné geometrie při MKP simulaci tahové zkoušky C/PPS vzorků s nekonstantní tloušťkou – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., In: Polymerní kompozity 2015. Ostrava: RPIC - ViP s.r.o., 2015. pp. 53-63. ISBN 978-80-905224-2-8.
 • Fatigue strength simulation and prediction of a turbine blade – Růžička, M. - Jurenka, J. - Nesládek, M., - Džugan, Ján, In: Key Engineering Materials. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2015, pp. 229-232. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-235-8.
 • Building a foundation for benchmarks for fatigue prediction methods – the FinLiv database – Papuga, J. - Parma, S. - Lutovinov, M., - Růžička, M., In: Procedia Engineering - 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. p. 372-379. Procedia Engineering. ISSN 1877-7058.
 • FE Analysis of C/PPS Tensile Specimens with Varying Thickness – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., In: Applied Mechanics 2015 - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2015. pp. 53-54. ISBN 978-80-01-05708-7.

2014

 • Composites in Machine Tool Applications – Uher, O. - Poul, R. - Kašpárková, T. - Kulíšek, V. - Růžička, M., - Steinbauer, P., In: Proceedings of The 16th International Machine Tool Engineers' Conference. 2014, pp. 109-118.
 • Tuhost a tlumení kompozitních konstrukcí – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Jiran, L. - Mareš, T., - Vrba, P., In: konference mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. pp. 19-26. ISBN 978-80-261-0355-4.
 • Fatigue response of double notched aluminium specimens loaded under uniaxial stress – Vargas Aguilar, M. - Růžička, M., - Papuga, J., In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. p. 128-131. ISBN 978-80-01-05556-4.
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., In: 11th European Conference on NDT Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 218. ISBN 978-80-214-5019-6.
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., In: 11th European Conference on NDT Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-5018-9.
 • Influence of Embedded Fiber Optic Sensor on Performance of Single-lap Bonded Joint – Dvořák, M. - Růžička, M., In: 52nd conference on experimental stress analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • Influence of Embedded Fiber Optic Sensor on Performance of Single-lap Bonded Joint – Dvořák, M. - Růžička, M., In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. p. 25-26. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
 • Fatigue Curves Description – Parma, S. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Extending the Scope of Data Inputs – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Comparison of the FE Analysis and Experiment Done on Flat Samples Manufactured from C/PPS Pellets – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R., - Růžička, M., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Damage analysis of hybrid composite cell structure – Had, J. - Růžička, M., In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • Stress and strength analysis of flat samples manufactured from C/PPS pellets – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M., - Růžička, M., In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. pp. 101-102. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • ANALÝZA PORUŠOVÁNÍ HYBRIDNÍ 3D KOMPOZITNÍ STRUKTURY – Had, J. - Růžička, M., In: konference mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. pp. 43-50. ISBN 978-80-261-0355-4.
 • Dynamic and static bending properties of hybrid carbon tube – Pošvář, Z. - Růžička, M., In: STČ 2014. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2014. ISBN 978-80-01-05484-0.
 • Numerical Solution of the Buckling of a Composite Plate Stiffened by Stringers – Padovec, Z. - Růžička, P. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., In: 16th International Scientific Conference Applied Mechanics. Silesian University of Technology, 2014. ISBN 978-83-60102-67-1.
 • The use of Fiber Bragg Grating Sensors During the Static Load Test of a Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Kábrt, M., - Růžička, M., In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 • Návrh, optimalizace a numerická analýza ztráty stability kompozitní desky vyztužené podélníky – Padovec, Z. - Růžička, P. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., In: konference mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. pp. 71-77. ISBN 978-80-261-0355-4.
 • The use of Fiber Bragg Grating sensors during the static load test of a composite wing structure – Dvořák, M. - Růžička, M., - Kábrt, M., In: 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014. pp. 102-105. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.

2013

 • Experimentální validace numerických přístupů predikce životnosti oběžných lopatek vysokotlakých stupňů parních turbín – Jurenka, J. - Růžička, M. - Míšek, TM, - Džugan, JD, In: Turbostroje 2013: současné trendy při návrhu, výpočtu a zkoušení turbostrojů. Praha: TechSoft Engineering, 2013, pp. 73-82. ISBN 9788090504035.
 • Snowboard analyses – Steinbauer, P. - Růžička, M. - Mráz, L., - Honzík, Z., In: Polytec User Meeting. 2013, Available from: http://mech.fs.cvut.cz
 • CARBON FIBRE COMPOSITE MATERIALS IN MECHANICAL STRUCTURES – Růžička, M. - Had, J. - Kulíšek, V., - Uher, O., In: Degradácia konštrukčných materiálov 2013. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity, 2013. pp. 102-107. ISBN 978-80-554-0741-8.
 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF OPTICAL FIBERS AND FBG SENSORS – Dvořák, M. - Růžička, M., In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. pp. 229-229. ISBN 978-953-7539-17-7.
 • Static and dynamic properties of hybrid composite beams – Had, J. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Steinbauer, P., - Uher, O., In: PROCEEDINGS IRF2013. Porto: Edicoes INEGI, 2013. pp. 1-14. ISBN 978-972-8826-28-4.
 • Thermo-elastic Properties of Randomly Reinforced Composite – A Comparison of Theories – Padovec, Z. - Růžička, M., - Sedláček, R., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013. pp. 91-92. ISBN 978-80-261-0282-3.
 • EXPERIMENTAL VERIFICATION OF SPRINGBACK PHENOMENON ANALYSIS BY FBG SENSORS AND IMAGE PROCESSING METHODS IN A C/PPS COMPOSITE – Padovec, Z. - Růžička, M. - Dvořák, M., - Chlup, H., In: ICCM 19 e-Proceedings and Program. Montreal: Canadian Association for Composite Structures and Materials, 2013. pp. 3336-3343. ISBN 978-0-9696797-1-4.
 • SMLUVNÍ ZKOUŠKY SENDVIČOVÝCH DÍLŮ A TRAMVAJOVÉ STŘECHY – Padovec, Z. - Růžička, M., - Doubrava, K., In: Mezinárodní konference Polymer Composites 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. pp. 78-85. ISBN 978-80-261-0213-7.
 • Experimental Testing of the Composite Energy Absorber – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: Key Engineering Materials and Computer Science II. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2013. pp. 320-324. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03785-727-4.
 • EXPERIMENTAL AND NUMERICAL TESTING OF THE COMPOSITE PART - VLNOVEC – Sháněl, V. - Kulíšek, V. - Růžička, M. - Pavlata, P., - Zeman, A., In: 15th International Scientific Conference Applied Mechanics 2013, Proceedings of extended abstract. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2978-4.
 • EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ ZPĚTNÉHO ODPRUŽENÍ KOMPOZITNÍ DESKY S A BEZ REKRYSTALIZAČNÍHO EFEKTU – Padovec, Z. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: 15th International Scientific Conference Applied Mechanics 2013, Proceedings of extended abstract. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2978-4.

2012

 • FATIGUE PROPERTIES OF THE CELL 3D COMPOSITE STRUCTURE BY TENSION AND SHEAR – Had, J. - Růžička, M., In: Proceedings of 15th European Conference on Composite Materials. Padova: University of Padova, 2012. pp. 1-8. ISBN 978-88-88785-33-2.
 • Strain Measurement in Composites - Embedded Sensors – Doubrava, K. - Růžička, M. - Dvořák, M., - Had, J., In: 25th Symposium on Experimental Mechanics of Solid. Warsaw University of Technology, 2012,
 • Volumetric fiber fraction gradient influence on the springback angle of composite plates – Růžička, M. - Padovec, Z., - Sháněl, V., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05186-3.
 • Thermoplastic Matrix Influence on the Springback Angle of Composites with Textile Reinforcement – Padovec, Z. - Růžička, M., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Strain measurement with the Fiber Bragg Grating optical sensors – Růžička, M. - Dvořák, M., - Doubrava, K., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 385-392. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • Comparison of strain measurement methods: optical FBG sensors, strain gages & digital image correlation – Dvořák, M. - Chlup, H. - Horný, L., - Růžička, M., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 49-52. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • Investigation of Composite Tubes Subjected to Impact or Quasi-Static Axial Compressive Loading – Kulíšek, V. - Bogomolov, S. - Španiel, M., - Růžička, M., In: 28th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2012- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2012. pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0157-4.
 • Fatigue properties of the cell 3D composite structure – Had, J. - Růžička, M., - Uher, O., In: MECHANICAL ENGINEERING AND MATERIALS, PTS 1-3. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2012. pp. 152-154. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 3-03785-352-2.
 • Experimental testing of the composite part - vlnovec – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: 28th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2012- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2012. pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0157-4.
 • Volumetric fiber fraction gradient influence on the springback angle of composite plates – Padovec, Z. - Růžička, M., - Sháněl, V., In: 28th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2012- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2012. pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0157-4.
 • Optical Measurement of the Springback Angle of Composite Plates – Padovec, Z. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Chlup, H., - Stavrovský, V., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 301-309. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • SPRINGBACK ANGLE OF C/PPS LAMINATE WITH TEXTILE REINFORCEMENT – Padovec, Z. - Růžička, M., In: XVII International Conference Mechanics of Composite Materials - Book of Abstract. Riga: University of Latvia, 2012. pp. 162.
 • Thermoplastic Matrix Influence on the Springback Angle of Composites with Textile Reinforcement – Padovec, Z. - Růžička, M., In: 14th International Conference Applied Mechanics 2012 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská Universita, 2012. pp. 113-116. ISBN 978-80-261-0097-3.
 • Komplexní přístup k problematice zpětného odpružení při lisování kompozitů s termoplastickou matricí – Padovec, Z. - Růžička, M., In: Sborník STČ 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. pp. 1-14. ISBN 978-80-01-04796-5.

2011

 • FE Simulaton of Composite Structures Failure – Bogomolov, S. - Kulíšek, V. - Španiel, M., - Růžička, M., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. pp. 31-41. ISBN 978-80-261-0059-1.
 • Simulation of Composite Tubes Subjected to Compressive Loading – Bogomolov, S. - Kulíšek, V. - Španiel, M., - Růžička, M., In: Mechanika kompozitních materiálu a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. pp. 1-14.
 • Investigation of the Adhesive Joints on the Tram Roof – Doubrava, K. - Novotný, C. - Růžička, M., - Padovec, Z., In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 45-48. ISBN 978-80-214-4275-7.
 • Measrement of Plastic Deformation using FBG Sensors – Dolejš, N. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Hrubý, Z., In: 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2011. pp. 109-110. Lajos Borbás, Secretary General for GTE. ISBN 978-963-9058-32-3.
 • Metro Wagon Bogie Tow Bars Fatigue – Doubrava, K. - Růžička, M., - Hodr, A., In: 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2011, pp. 137-138. Lajos Borbás, Secretary General for GTE. ISBN 978-963-9058-32-3.
 • Fatigue analysis of bogie tow bars on subway wagon. – Hodr, A. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011, pp. 1-3. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Závislost mezi tvarem spektrální výkonové hustoty daného zatěžovacího procesu s ohledem na životnost – Růžička, M. - Hodr, A., - Balda, M., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • Springback analysis of thermoplastic composite plates – Padovec, Z. - Stavrovský, V., - Růžička, M., In: 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Experimental Program of Testing Sandwiches for Design Applications in Mass Transport – Padovec, Z. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 1-3. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • Monitoring of 3D Composite Structures Using Fiber Optic Bragg Grating Sensors – Dvořák, M. - Had, J. - Růžička, M., - Pošvář, Z., In: Structural Health Monitoring 2011. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2011. pp. 1595-1602. ISBN 978-1-60595-053-2.
 • A comparison of strain gauges and FBG sensors in case of measurement of large deformations – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Růžička, M., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2011,
 • Measurement of Elastic-Plastic Strains Using Fiber Optic Bragg Grating Sensors – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Růžička, M., In: Conference Book: Abstracts for SMART'11, Saarbrucken. Saarbrücken: Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren Universitat, 2011, pp. 131-134.
 • Measurement of Elastic-Plastic Strains Using Fiber Optic Bragg Grating Sensors – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Růžička, M., In: CD-ROM 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART'11. Saarbrücken: Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren Universitat, 2011, pp. 611-616.
 • Thermal and Mechanical Behavior of the Angle Section of Composites with a Single and Double Curvature – Stavrovský, V. - Padovec, Z. - Chlup, H., - Růžička, M., In: ICCM 18. Soul: Korean Society of Composite Materials, 2011. p. 1-5.
 • Determination of fatigue properties of 3D composite structure – Had, J. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011. pp. 38-41. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • MODELLING OF 3D -HYBRID COMPOSITE STRUCTURE – Had, J. - Růžička, M. - Kulíšek, V., - Uher, O., In: Deformation and Fracture of Composites (DFC-11) & Structural Integrity and Multi-scale Modelling (SI-5). Cambridge: University of Cambridge Press, 2011. pp. 1-2.
 • Stiffness properties of 3D composite structure – Had, J. - Růžička, M., - Kulíšek, V., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 37-40. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • Zjišťování tuhostních vlastností na základě mikromechanického modelu – Had, J. - Růžička, M., In: Mechanika kompozitních materiálu a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. pp. 1-7.
 • Springback analysis of thermoplastic composite plates – Padovec, Z. - Stavrovský, V., - Růžička, M., In: Computational Mechanics 2011 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2011. pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0027-0.
 • SPRINGFORWARD PHENOMENON OF ANGULAR SECTIONS OF COMPOSITE MATERIALS - ANALYTICAL, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL APPROACH – Padovec, Z. - Chlup, H. - Stavrovský, V., - Růžička, M., In: Proceedings of the 16th International Conference on Composite Structures. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2011. pp. 1-2.
 • Experimentální program zkoušení sendvičů pro konstrukční aplikace v dopravních prostředcích – Padovec, Z. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: Polymer Composites 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. pp. 40-44. ISBN 978-80-7043-984-5.
 • Návrh a analýza napětí kompozitového hřídele pohonu kola závodního vozu – Padovec, Z. - Růžička, M., In: Mechanika kompozitních materiálu a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. pp. 1-14.
 • Návrh a analýza napětí kompozitní trubky pro zavěšení kola závodního vozu – Padovec, Z. - Růžička, M., - Vašíček, M., In: Studentská tvůrčí činnost, sborník 2011. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. pp. 1-12. ISBN 978-80-01-04796-5.

2010

 • DAMAGE MONITORING USING FBG SENSORS – Růžička, M. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Kulíšek, V., In: 27th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2010. pp. 187-188. ISBN 978-83-87982-59-1.
 • Use of Fibre Bragg Grating Sensors for Structural Health Monitoring of Structures – Růžička, M. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 393-400. ISBN 978-80-244-2533-7.
 • Pevnost smyček ze svazků vláken – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Turčič, B., - Blahouš, K., In: Polymer Composites. Plzeň: Západočeská universita, 2010. pp. 89-93. ISBN 978-80-7043-872-5.
 • Damage Detection of the Adhesive Layer of Skin Doubler Specimens Using SHM System Based on Fibre Bragg Gratings – Dvořák, M. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Běhal, J., - Kafka, V., In: Proceedings of the Fifth European Workshop on Structural Health Monitoring 2010. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2010. p. 70-75. ISBN 978-1-60595-024-2.
 • Damage Monitoring Using FBG Sensors – Růžička, M. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Kulíšek, V., In: 27th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2010. pp. 187-188. ISBN 978-83-87982-59-1.
 • Stiffness Study of Novel Concept of 3D Composite Structure – Had, J. - Růžička, M., - Kulíšek, V., In: Book of abstracts. Riga: University of Latvia, 2010. pp. 78.

2009

 • Failure Analysis of Integrated High Performance Joints in Filament Wound Tubes – Sun, J. - Blahouš, K., - Růžička, M., In: PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL ENGINEERING AND MECHANICS. MONMOUTH JUNCTION: SCIENCE PRESS USA INC, 2009. pp. 234-239. ISBN 978-1-933100-33-3.
 • High-Pressure Membranes for Fluid Components Made of Non Conventional Material – Sýkora, D. - Jalová, M. - Jalový, M. - Andrlík, V., - Růžička, M., In: Textile Composites and Inflatable Structures IV. Madrid: ECCOMAS, 2009, ISBN 978-84-96736-70-2.
 • Behaviour of Thick-Walled Composite Construction for the Machine-Tools Industry: Experimental and FEA Results Comparison – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Smolík, J. - Janota, M., - Burian, D., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009, pp. 134-135. ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Modelování silnostěnných konstrukcí pro obráběcí stroje – Kulíšek, V. - Had, J. - Růžička, M., - Prejzek, O., In: Sborník příspěvků semináře Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, pp. 63-74. ISBN 978-80-214-3996-2.
 • Studie vlivu výrobních a materiálových parametrů na elastické moduly 3D kompozitní nosníkové struktury – Had, J. - Růžička, M., - Prejzek, O., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 98-105. ISBN 978-80-7043-782-7.
 • Monitorování stavu konstrukcí (SHM) a její aplikace na kompozitní konstrukce – Růžička, M. - Pokorný, J., - Doubrava, K., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 4-11. ISBN 978-80-7043-782-7.
 • Multiaxial Fatigue Testing and Prediction – Růžička, M. - Balda, M. - Papuga, J. - Hrubý, Z., - Hodr, A., In: 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Montanuniversitat Leoben, 2009. p. 193-194. ISBN 978-3-902544-02-5.
 • Analysis of the Measured Force Values in the Grab Dredger Cables – Štorek, J. - Růžička, M., - Španiel, M., In: Experimental Stress Analysis 2009. Liberec: Technická univerzita, 2009. p. 240-244. ISBN 978-80-7372-483-2.
 • Computational Assesment of Remaining Load Carrying Capacity of Pipes with Areal Surface Defects – Španiel, M. - Novotný, C. - Růžička, M. - Petroš, J., - Pavelková, R., In: Proceedings of the ASME Pressure Vessels and Piping Conference. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2009. ISBN 978-0-7918-3854-9.
 • Aiming at Stress-Based Critical Plane Multiaxial Method for Finite Life Calculation – Papuga, J. - Růžička, M., In: Proceedings of Second International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading. Berlin: Deutscher Verband fuer Materialforschung und Pruefung, 2009. p. 465-474. ISBN 978-3-00-027049-9.
 • Health Monitoring of Structures with Fatigue Damage and Applied Composite Repair – Kulíšek, V. - Poon, C. - Růžička, M. - Selezneva, M. - Gu, X. - Dvořák, M. - Doubrava, K., - Hozák, T., In: Structural Health Monitoring 2009: From System Integration to Autonomous Systems. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2009. p. 167-174. ISBN 978-1-60595-007-5.
 • Novel Concept of Three-Dimensional (3D) Thick Composite Structure From Pitch Based Carbon Fibre for Machine Toll Applications – Uher, O. - Smolík, J., - Růžička, M., In: Proceedings of 17th International Conference on Composite Materials - ICCM-17. Glasgow: University of Strathclyde Glasgow, 2009. ISSN 1465-8011.
 • Finite Element and Experimental Study of Novel Concept of 3D Fibre Cell Structure – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Had, J., - Prejzek, O., In: Proceedings of 17th International Conference on Composite Materials - ICCM-17. Glasgow: University of Strathclyde Glasgow, 2009. p. 1-10. ISSN 1465-8011.

2008

 • DO WE STILL NEED EXPERIMENTS AND SENSORS AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY? – Holý, S. - Růžička, M., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. p. 91-92. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • Statické a únavové zkoušky smyček z uhlíkových vláken – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Turčič, B., - Blahouš, K., In: Únava a lomová mechanika 2008. Plzeň: Škoda Výzkum, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-7043-679-0.
 • Load Path Effect Under Multiaxial Load Conditions – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Doubrava, K., In: Proceedings of The Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. p. 105-110. ISBN 978-1-905088-24-9.
 • Konstrukce s inteligentním chováním a jejich monitorování – Růžička, M. - Valášek, M. - Šika, Z., - Dvořák, M., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-04044-7.
 • SHM System for Small Aircrafts and Composite Repairs of Aircraft Structures – Růžička, M. - Běhal, J. - Marczi, T. - Dvořák, M., - Laš, V., In: Proceedings of the Fourth European Workshop - Structural Health Monitoring 2008. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2008. pp. 91-98. ISBN 978-1-932078-94-7.
 • Fatigue Tests of Notched Specimens - Models and Experiment – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Doubrava, K., - Hozák, T., In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. p. 215-218. ISBN 978-80-248-1774-3.

2007

 • Health Monitoring of Composite Repairs of Aircraft Structures – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Henzl, P. - Krimbalis, P.P. - Dvořák, M., - Běhal, J., In: NDE for Safety: European NDT Days in Prague 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. pp. 209-218. ISBN 978-80-214-3506-3.
 • Development of Composite Airplane Rod Joint – Stehlík, J. - Blahouš, K. - Marczi, T., - Růžička, M., In: The 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, 2007. pp. 46-50. ISBN 978-86-82631-39-2.
 • Principles of Smart Structures and Sensing with FGB Sensores – Dvořák, M. - Růžička, M., In: Winter Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 43-44. ISBN 978-80-01-03710-2.
 • Integrated High Performance Joint In Composite Vessels – Růžička, M. - Uher, O. - Blahouš, K. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., In: Sixteenth International Conference on Composite Materials. Kyoto: Japan Society for Composite Materials, 2007. pp. 1400-1401. ISBN 978-4-931136-05-2.
 • Experimentální a výpočtová analýza elastoplastických deformací a napětípři neproporcionálním únavovém zatížení – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J. - Balda, M., - Frohlich, V., In: Experimentální analýza napětí 2007. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 27-28. ISBN 978-80-7043-552-6.
 • Pevnostní kritéria vláknové smyčky z uhlíkových vláken – Kulíšek, V. - Růžička, M., - Pinkas, J., In: 8th Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. pp. 44-47. ISBN 978-80-01-03895-6.
 • Computational Fatigue Strength Prediction of Turbine Blade Pin Joint – Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Papuga, J., In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 281-282. ISBN 978-80-87012-06-2.
 • Analýza napjatosti a posouzení možnosti iniciace a šíření únavové trhliny v zámku lopatek parní turbiny – Jurenka, J. - Růžička, M. - Španiel, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Tuček, A., In: Parní turbíny a jiné turbostroje 2007. Plzeň: A.S.I., Klub - Turbostroje - Plzeň, 2007. p. 20/1-20/10.
 • Design and Application of Composite Repairs of Fatigue Cracks – Růžička, M. - Krimbalis, P. - Henzl, P. - Laš, V. - Kulíšek, V. - Zemčík, R. - Hozák, T., - Dvořák, M., In: Structural Health Monitoring 2007. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2007. pp. 101-108. ISBN 978-1-932078-71-8.
 • On critical plane criteria assessments in case of combined – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: IWCMM17 - Paris - Book of Abstracts. Paris: Centre des Matériaux, Mines Paris / ParisTech -- CNRS/UMR 7633, 2007, pp. 31-32. Available from: http://iwcmm17.ensmp.fr/
 • Pevnost smyčky ze svazku C-vláken – Růžička, M. - Blahouš, K. - Turčič, B.T., - Kulíšek, V., In: Vyztužené plasty. Plzeň: Dům techniky, 2007. pp. 69-75. ISBN 978-80-239-8857-4.
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., In: Fatigue 2007 - Proceedings of the 6th International Conference on Durability and Fatigue. Sheffield: Engineering Integrity Society, 2007, pp. N/A. ISBN 978-0-9544368-1-0.
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., In: Fatigue 2007 - Proceedings of the 6th International Conference on Durability and Fatigue. Sheffield: Engineering Integrity Society, 2007, pp. 2.3. ISBN 978-0-9544368-1-0.

2006

 • Experimental Investigation and Design of High Performance Composite Glued Joints – Sedláček, R. - Blahouš, K. - Růžička, M., - Uher, O., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
 • Posouzení únavové životnosti parní turbíny – Jurenka, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Španiel, M. - Papuga, J. - Kubák, J., - Turinský, M., In: 23. uživatelská konference COSMOS 2006. Praha: ARCADEA, 2006, pp. 147-153. ISBN 80-239-7946-9.
 • Výpočet životnosti zámku lopatky parní turbíny – Jurenka, J. - Španiel, M. - Papuga, J. - Růžička, M., - Hrubý, Z., In: Výpočty konstrukcí MKP 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2006, pp. 45-52. ISBN 80-214-3318-3.
 • Experimental and Computational Fatigue Strength Prediction of Turbine Blade Pin Joint – Růžička, M. - Papuga, J. - Jurenka, J. - Hrubý, Z., - Turinský, M., In: 23rd DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Žilina: University of Žilina, 2006, pp. 157-158. ISBN 80-8070-589-5.
 • Development of high-performance pin joint of composite steel – Blahouš, K. - Růžička, M. - Kottner, R., - Uher, O., In: The 5th Youth Symposyum on Experimental Solid Mechanics. Púchov: SMTV, s.r.o.,Ústav materiálového a technologického výskumu pri FPT v Púchove, 2006. pp. 52-60. ISBN 80-969228-2-3.
 • PragTic - program pro únavový výpočet na základě MKP dat a co dál s ním – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Stavrovský, V., In: Životnost materiálů a konstrukcí. Brno: ÚFM AV ČR, 2006, pp. 51-58. ISBN 80-239-6751-7. Available from: http://www.pragtic.com
 • Deterministické a stochastické hodnocení spolehlivosti svarových spojů s využitím výpočtu MKP – Růžička, M., In: Dynamicky namáhané konstrukce. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006, pp. 177-184. ISBN 80-214-3164-4.
 • Search for Multiaxial Fatigue Solution – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Balda, M., In: Fatigue 2006. Oxford: Elsevier, 2006. p. 152-160.
 • Search for Multiaxial Fatigue Solution – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Balda, M., In: Fatigue 2006 - Delegate Manual. Oxford: Elsevier, 2006, pp. 152-153.
 • Spolehlivost rámů vozidel při únavovém zatížení – Růžička, M. - Kulíšek, V., - Hejman, M., In: Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky, 2006, pp. 79-86. ISBN 80-02-01770-6.
 • Nominální a lokální přístupy hodnocení životnosti při složitém kmitavém zatížení – Růžička, M. - Kulíšek, V., In: Životnost materiálů a konstrukcí. Brno: ÚFM AV ČR, 2006, pp. 59-66. ISBN 80-239-6751-7.
 • Calculation and Design of Integrated High Performance Composite Pin-Joints – Růžička, M. - Mareš, T. - Blahouš, K. - Kulíšek, V., - Sirový, M., In: Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2006. pp. 152-170. ISBN 1-905088-07-8.
 • Predikce a verifikace životnosti pro různé kombinace namáhání na tah-tlak a krut – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, ISBN 80-86246-27-2.
 • On Critical Plane Fatigue Damage Criterion – Hrubý, Z. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006, pp. 55-56. ISBN 80-01-03453-4. Available from: http://bulletin-am.fsid.cvut.cz/WAM/swam06.pdf
 • Predikce a verifikace životnosti pro různé kombinace namáhání na tah-tlak a krut – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 116-117. ISBN 80-86246-27-2.

2005

 • Pevnostní zkoušky kolíkových spojů kompozitních válců – Blahouš, K. - Chromý, J. - Poul, R. - Růžička, M., - Uher, O., In: Vyztužené plasty. Plzeň: Dům techniky ČSVTS, 2005. pp. 175-178. ISSN 1214-6412.
 • The Damage Tolerance Analysis of Railway Components – Růžička, M. - Matušek, P., - Kolář, P., In: COSMOS 2005. Praha: TechSoft Engineering, 2005, pp. 101-108. ISBN 80-239-5539-X.
 • Co je to poškození materiálu a jak ho lze respektovat ve výpočtech pevnosti a životnosti konstrukcí? – Růžička, M., In: Computational Mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005, pp. 21-32. ISBN 80-7043-400-7.
 • Využití metody SBRA pro navrhování s přípustným poškozením – Růžička, M., In: Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 2005, pp. 167-174. ISBN 80-02-01708-0.
 • The Influence of Random Multiaxial Nonproportional Stress on the Fatigue Life of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 624-625. ISBN 80-01-03201-9.
 • Využití MKP při predikci životnosti pomocí lokálních přístupů – Hrubý, Z. - Růžička, M., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2005, pp. 24-31. ISBN 80-7043-419-8.
 • Development and Verification of the Methodology of Welded Joints testing Considering Multiaxial Loading – Růžička, M. - Pěnička, R., - Hejman, M., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 614-615. ISBN 80-01-03201-9.
 • Development and Tests of High Performance Composites and Their Joints – Sedláček, R. - Růžička, M. - Blahouš, K. - Hofman, J., - Uher, O., In: 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. pp. 138-139. ISBN 978-1-60423-573-9.
 • Dynamic Tests of Glued Joints of Composite - Steel – Sedláček, R. - Blahouš, K. - Chromý, J. - Poul, R. - Růžička, M. - Uher, O., - Hofman, J., In: 4th YSESM. Bologna: University of Bologna, 2005, pp. 61-62. ISBN 88-901080-2-9.
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností lepených spoj ů kompozitů – Sedláček, R. - Růžička, M. - Blahouš, K., - Hofman, J., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005, pp. 117-125. ISBN 80-01-03200-0.
 • Experimental and Computational Determination of Nominal, Local and Structural Stresses in the Welded Joints of Hollow Sections – Růžička, M., In: Internationale Scientific Conference. Ostrava: VŠB Ostrava, Fakulta strojní, 2005, pp. 87-88. ISBN 80-248-0889-7.
 • Experimentální a výpočtové určování tvarových napětí ve svarovém spoji – Růžička, M. - Pěnička, R., - Kafka, V., In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 77-78. ISBN 80-214-2941-0.
 • Predikce životnosti svaru pomocí přístupu přes tvarové napětí – Pěnička, R. - Růžička, M., In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 251-252. ISBN 80-85918-93-5.

2004

 • Výpočty síření únavových trhlin – Růžička, M. - Hrubý, Z., In: COSMOS 2004. Praha: TechSoft Engineering, 2004. p. 3-1-3-10. ISBN 80-239-3654-9.
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Růžička, M., - Mareš, T., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. p. 28.
 • Trhací stroj rozšířený pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004,
 • Stanovení mezního tlaku potrubí s plošnými defekty – Novotný, C. - Růžička, M. - Španiel, M., - Valenta, F., In: 13. mezinárodní kolokvium Spolehlivost vysokotlakých ocelových potrubí (sborník na CD). Praha: Český plynárenský svaz, 2004.
 • Únava svařovaných ocelových konstrukcí – Růžička, M. - Pěnička, R., In: Letná škola únavy materiálov '2004. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2004, pp. 94-103. ISBN 80-8070-283-7.
 • Aplikace MKP výpočtu pro analýzu životnosti svarových spojů – Pěnička, R. - Růžička, M., - Grulich, P., In: Výpočty 2004 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, pp. 64-70. ISBN 80-01-03102-0.
 • A Computational Method of Filament Wound Composite Cylindrical Beam under General Loadings – Sun, J. - Růžička, M., - Uher, O., In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004. pp. 322. ISBN 7-302-09342-3.
 • Expert System for Assessing the Fatigue Resistance of Thin-Wall Profile Weld – Růžička, M. - Papuga, J. - Pěnička, R., - Hejman, M., In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004, pp. 476. ISBN 7-302-09342-3.
 • Porovnání přístupů výpočtů životnosti svarových spojů tenkostěnných dutých profilů – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M., - Hejman, M., In: Computational Mechanics 2004. Plzeň: Fakulta apl.věd Západočeské university, 2004, pp. 453-460. ISBN 80-7043-314-0.
 • Experimenální výsledky zkoušek svařovaných spojů – Hejman, M. - Smola, M. - Růžička, M., - Pěnička, R., In: Computational Mechanics 2004. Plzeň: Fakulta apl.věd Západočeské university, 2004, pp. 131-136. ISBN 80-7043-314-0.
 • Data Processing Line for Multiaxial Fatigue Computation and Its Experimental Verification – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, ISBN 80-86059-41-3.
 • Teorie a realizace zkušebního přípravku pro kombinovaná namáhání vzorku v krutu s ohybem – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, pp. 353-359. ISBN 80-01-02958-1.
 • Simulace vlivu odhadu parametrů v modelech únavy konstrukcí – Růžička, M. - Tománek, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004. p. 327-335. ISBN 80-01-02958-1.
 • Ohybová zkouška kompozitové hřídele kormidla – Blahouš, K. - Růžička, M., - Uher, O., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004. p. 19-26. ISBN 80-01-02958-1.
 • Several High-Cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 286-287. ISBN 953-96243-6-3.
 • Composite Rudder Shaft Bending Test – Blahouš, K. - Uher, O., - Růžička, M., In: Advances in Experimental Mechanics. Milano: McGraw-Hill, 2004. pp. 99-100. ISBN 88-386-6273-8.
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 297-300. ISBN 80-239-2964-X.
 • Režimy zatížení a dimenzování na únavu válcových vinutých pružin – Růžička, M. - Doubrava, K., In: 2. mezinárodní konference o pružinách a využití software v konstruování - sborník příspěvků. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2004. p. 43-49. ISBN 80-213-1125-8.
 • Simulace vlivu odhadu parametrů v modelech únavy konstrukcí – Růžička, M. - Tománek, S., In: Spolehlivost konstrukcí (téma: Metodika - aplikace - poruchy - havárie). Ostrava: Dům techniky, 2004, pp. 179-184. ISBN 80-248-0573-1.

2003

 • Correlation Investigation between the Operational Load Factor and Structure Load of UL Airplane for the Purpose of Structure Fatigue Prediction – Marczi, T. - Růžička, M. - Maléř, Z., - Slavík, S., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. ISBN 80-01-02708-2.
 • Investigation of Acceleration Fatigue in the Category of Ultralight Airplanes – Marczi, T. - Růžička, M. - Maléř, Z., - Slavík, S., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. ISBN 80-01-02708-2.
 • Prodlužování života stárnoucích letadel aplikací prípustného poškození – Běhal, J. - Růžička, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 1-10. ISBN 80-01-02739-2.
 • Rozšíření trhacího stroje pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 5-6.
 • Využití trhacího stroje pro testování vzorků v kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 113-115. ISBN 80-214-2314-5.
 • Fatigue Data Acquisition and Fatigue Life Evaluation of Small Sport Plane – Marczi, T. - Růžička, M. - Maléř, Z., - Slavík, S., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 23. ISBN 80-86059-35-9.
 • Common Mathematical Model of Fatigue Characteristics – Maléř, Z. - Marczi, T. - Růžička, M., - Slavík, S., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 24. ISBN 80-86059-35-9.
 • Metody pro predikci únavové životnosti svarových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., In: COSMOS 2003 20. uživatelská konference. Praha: DTechSoft Rngineering spol s r.o, 2003, pp. 4.1-4.10. ISBN 80-239-1599-1.
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů - část 2: Program MAXA pro hodnocení únavového života a příklady výpočtů – Růžička, M. - Papuga, J., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 13.
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů- část 1: Uniaxiální a multiaxiální metody a postupy hodnocení únavové životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 12.
 • Nonlinear Behavior Analysis of Filament-Wound Composite Tubes – Sun, J. - Růžička, M., - Uher, O., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 316-317. ISBN 80-86246-18-3.
 • Posouzení a zvýšení bezpečnosti skládacích stropních schodů - aplikace metody SBRA – Růžička, M., In: Spolehlivost konstrukcí. Posudek, poruchy, havárie. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003, pp. 59-64. ISBN 80-02-01551-7.
 • Fatigue Strength of Thin-Walled Welded Tubes – Růžička, M. - Pěnička, R. - Hejman, M., - Kepka, M., In: GESA Symposium 2003, VDI Berichte 1757. Düsseldorf: VDI Verlag, 2003, pp. 517-524. ISBN 3-18-091757-1.
 • Limit States of Piping with Defects under Static and Repeated Load Applications – Růžička, M. - Španiel, M., - Valenta, F., In: ESMC-5/5th EUROMECH Solid Mechanics Conference - Book of Abstracts. Thessaloniki: Giahoudi-Giapouli, 2003, pp. 391.
 • Measurement and Evaluation of the Small Sports Aircraft Loading – Růžička, M. - Marczi, T. - Balda, M., - Kábrt, M., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 85-86. ISBN 80-214-2314-5.
 • Generování stochastických napětí na základě měřených spekter zatížení – Růžička, M. - Papuga, J., In: Dynamika strojů. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2003, pp. 175-182. ISBN 80-85918-81-1.
 • Použití MKP modelů pro únavovou analýzu poškozování – Papuga, J. - Růžička, M., In: Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, pp. 7-12. ISBN 80-8070-112-1.
 • Local Stress Parameters for Multiaxial Fatigue of Spot Welded Joints – Růžička, M., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 148-149. ISBN 963-9058-20-3.
 • Experimental Verification of Bending Stiffness Analysis of the Windmill Shaft – Blahouš, K. - Poul, R. - Růžička, M., - Uher, O., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003. p. 196-197. ISBN 963-9058-20-3.

2002

 • The Project "Research and Development of Aircraft Composite Structures" of the CAR Programme in 2001 – Slavík, S. - Cejp, J. - Janko, L. - Jeřábek, I. - Kořínek, Z. - Růžička, M. - Růžička, P. - Steidl, J., - Theiner, R., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 712-713. ISBN 80-01-02511-X.
 • Innovation of Course on Experimental Methods in Elasticity and Strength of Materials – Růžička, M. - Doubrava, K., - Řezníček, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 662-663. ISBN 80-01-02511-X.
 • Stress Analysis of Laminated and Filament Wound Composite Tubes under Torsion – Sun, J. - Růžička, M., - Uher, O., In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002, pp. 265-266. ISBN 80-214-2109-6.
 • Datová struktura pro následnou analýzu MKP řešení – Papuga, J. - Španiel, M., - Růžička, M., In: Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2002, pp. 333-340. ISBN 80-7082-903-6.
 • Software MAXA - rozvaha projektu – Papuga, J. - Šimek, D. - Španiel, M., - Růžička, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002, pp. 175-193. ISBN 80-01-02552-7.
 • Metody multiaxiální analýzy únavové životnosti – Papuga, J. - Růžička, M., - Balda, M., In: Sborník příspěvků semináře Únava a lomová mechanika 2002 - Metodické a aplikační problémy. Plzeň: Škoda Výzkum, 2002, pp. G1-G26.
 • Analýza únavového poškození na virtuálním prototypu - přechod ultiaxiálnímu řešení – Papuga, J. - Růžička, M., - Šimek, D., In: Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 273-280. ISBN 80-248-0079-9.
 • Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 660-661. ISBN 80-01-02511-X.
 • Design and Experimental Verification of the Stiffness of Filament Wounded Composite Products – Růžička, M. - Sun, J., - Uher, O., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002, pp. 208-209.
 • Filament-Wound Laminated Composite Beam under General Loadings – Sun, J. - Růžička, M., - Uher, O., In: MC/1 International Symposium on Mechanics of Composites. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2002, pp. 73-80. ISBN 80-01-02621-3.
 • Study on the Schapery's Nonlinear Viscoelastic Model Application For Two Different Types of Polymer-Matrix Composites – Sun, J. - Růžička, M., - Sedláček, R., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 672-673. ISBN 80-01-02511-X.
 • Experimentální a výpočtová analýza namáhání skládacích stropních schodů – Růžička, M. - Valenta, F., - Štěrba, P., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 227-232. ISBN 80-01-02547-0.
 • Únavová pevnost dílů kolesových rýpadel – Růžička, M., In: Velkostroje, těžební technika a dopravní cesty. Brno: VUT v Brně, 2002, pp. 43-48. ISBN 80-214-2216-5.
 • Development and Verification of Methodology for Fatigue Life Assessment of Real and Virtual Prototypes of Dynamically Loaded Structures and their Parts – Růžička, M. - Španiel, M. - Papuga, J. - Kuliš, Z., - Polach, P., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 774-775. ISBN 80-01-02511-X.
 • Metody pro predikci únavové životnosti svárových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., In: Sborník příspěvků semináře Únava a lomová mechanika 2002 - Metodické a aplikační problémy. Plzeň: Škoda Výzkum, 2002, pp. K1-K10.

2001

 • Computer Modeling of Knee Joint Function and Its Replacement – Růžička, M. - Donát, A., In: Proceedings of the 2001 Bioengineering Conference. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2001. pp. 929-930. ISBN 0-7918-1668-0.
 • Development and Application of Computer Program for Design of Filament Wound Composite Beams with Circular and Non-Circular Cross-Section – Růžička, M. - Sun, J., - Uher, O., In: Proceedings of the First Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Sydney: University of New South Wales,School of civil and Environmental Engineering, 2001. pp. 268-273.
 • New Concept of a Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation – Růžička, M. - Papuga, J., In: Abstract Collection of the ICAF 2001 Conference. Toulouse: The French Association for Aeronautics and Astronautics, 2001, pp. 56-58.
 • Computer Simulation with the Multibody Model of Low-Level Deck Bus – Polach, P. - Hejman, M., - Růžička, M., In: Proceedings of the 2nd European Conference on Computional Mechanics. Krakow: Vesalius Publisher, 2001, pp. 976-977. ISBN 83-85688-68-4.
 • Unaxiální a multiaxiální metody řešení životnosti z hlediska algoritmizace – Papuga, J. - Růžička, M., In: Výpočtová mechanika 2001. Plzeň: Západočeská universita, 2001, pp. 269-278. ISBN 80-7082-780-7.
 • Počítačové řízení stroje FPZ 100 a jeho využití pro základní materiálové zkoušky – Doubrava, K. - Hendrych, S., - Růžička, M., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 37-40. ISBN 80-86246-09-4.
 • Mountainbike Components Design - Experimental Computational Support – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., In: VDI - Report 1599. Düsseldorf: VDI Verlag, 2001, pp. 63-70. ISBN 3-18-091599-4.
 • Influence of Surface Corrosion Defects on Limit Load Carrying capacity of Transmission Gas Pipelines – Španiel, M. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Masák, J., - Novotný, C., In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001, pp. 259-260. ISBN 80-85918-64-1.
 • Engineering Design Methods and Approaches of Dynamically Loaded Constructions – Španiel, M. - Růžička, M. - Papuga, J., - Polach, P., In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 261-262. ISBN 0-85261-731-3.
 • PoD křivky určované pomocí nedestruktivních kontrol letadel – Růžička, M., In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. Žilina: Žilinská univerzita, 2001, pp. 73-78. ISBN 80-7100-873-7.
 • Fatigue Strength of Large Shafts – Růžička, M. - Papuga, J., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 179-180. ISSN 0140-0118.
 • Computer Program for Design of Wound Composite Beams with Non-Circular Cross-Section – Růžička, M. - Jiang, S., - Uher, O., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 554-555. ISBN 80-01-02335-4.
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in the Design of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M. - Kuliš, Z., - Kuba, P., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 552-553. ISBN 80-01-02335-4.
 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 526-527. ISBN 80-01-02335-4.
 • Software Development Aimed to Fatigue Damage Computing in Cases of Complicated Loading Combinations and Its Experimental Verification – Papuga, J. - Růžička, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 508-509. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Posouzení uniaxiálních a multiaxiálních metod predikce životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., In: Aplikovaná mechanika 2000 - sborník. Liberec: Technická univerzita, 2000, pp. 331-336. ISBN 80-7083-388-2.
 • The FE Data Postprocessing with Respect to Life Prediction – Španiel, M. - Růžička, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 453. ISBN 80-01-02229-3.
 • Fatigue Life Prediction Method and Programs Approaches – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuliš, Z., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 433. ISBN 80-01-02229-3.
 • Software Solution of Fatigue Damaging Based on the FE Analysis Results Utilization – Papuga, J. - Růžička, M., - Španiel, M., In: Abstracts of 8th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2000, pp. 138-140. ISBN 80-968368-1-1.
 • Diskuse problematiky poškozování při multiaxiálním zatěžování – Růžička, M. - Papuga, J., In: Únava materiálů a konstrukcí 2000 - sborník semináře. Plzeň: Škoda Výzkum, 2000, pp. 34-48.
 • Predikce životnosti měřícího dvojkolí železničního vozu – Růžička, M. - Štěrba, P., - Valenta, F., In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 63-68. ISBN 80-86246-07-8.
 • Influence of the Surface Corrosion Defects' Interaction Upon State of Brust – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. pp. 331-334. ISBN 80-01-02234-X.
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in Design Mountainbike Components – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 293-296. ISBN 80-01-02234-X.
 • Mechanical Properties of Rat Bones - Bending Test – Rosenkrancová, J. - Růžička, M., - Valerian, D., In: Biomechanics of Man 2000 - Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. pp. 130-133. ISBN 80-244-0193-2.
 • Vliv interakce korozních plošných vad na mezní stav porušení dálkových plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 343-348. ISBN 80-214-1569-X.
 • Experimentální a výpočtová analýza svařovaných roštů v plastickém stavu – Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 185-192. ISBN 80-214-1569-X.

1999

 • Porovnání elastických konstant navíjených trubek stanovených elektrodynamickou rezonanční metodou a klasickými metodami – Černý, M. - Turčič, B. - Růžička, M., - Uher, O., In: Vyztužené plasty 99. Plzeň: Dům techniky, 1999, pp. 222-225.
 • Návrh a výroba hlavního příčného nosníku závěsného kluzáku – Uher, O. - Turčič, B., - Růžička, M., In: Vyztužené plasty 99. Plzeň: Dům techniky, 1999. pp. 72-76.
 • Nosník na dvou podporách nezaslouží pozornost, aneb jak se z triviální úlohy stala noční můra – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Štěrba, P., In: Výpočty 99 - výpočty konstrukcí MKP. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999, pp. 14.
 • Optimalizace svarů destičky chladiče – Španiel, M. - Michalec, J., - Růžička, M., In: Výpočty 99 - výpočty konstrukcí MKP. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 13.
 • Analýza dynamického namáhání radiální narážky v mechanicky promíchávaném systému – Kratěna, J. - Fořt, I. - Růžička, M., - Brůha, O., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-23. ISBN 80-86059-28-6.
 • Limit State of Corroded Pipelines: CTU Methodology – Španiel, M. - Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Růžička, M., - Masák, J., In: Integrity, Reliability, Failure - Book of Abstracts. Porto: Universidade de Porto, 1999, pp. 281-284. ISBN 0-7727-4802-0.
 • Pevnostní a únavová analýza podvozku letounu – Cabrnoch, B. - Růžička, M., - Španiel, M., In: Inženýrská mechanika 99 - Sborník 2. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 1999, pp. 309-314. ISBN 80-214-1325-5.
 • Stress Field Interaction of Gas Pipeline Neighbouring Corrosion Defects – Valenta, F. - Sochor, M. - Růžička, M., - Novotný, C., In: The Fourth Inter. Confer. on Theoretical and Experimental Problems of Materials Engineering - Book of Abstracts. Trenčín: Universita Trenčín, 1999, pp. 62. ISBN 80-968099-1-1.
 • Predikce životnosti motorového lože letounu – Růžička, M., In: Dynamika strojů 99 - Sborník. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999, pp. 217-224. ISBN 80-85918-48-X.
 • Posouzení únavové pevnosti a životnosti tyče spřáhla – Růžička, M. - Valenta, F., In: Sborník EAN 99 - 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 173-176. ISBN 80-7078-672-8.
 • Application of the Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation – Růžička, M. - Papuga, J., - Španiel, M., In: Integrity, Reliability, Failure - Book of Abstracts. Porto: Universidade de Porto, 1999, pp. 277-280. ISBN 0-7727-4802-0.

1998

 • Influence of the Areal Corrosion Defects Interaction on the Limit Analysis of Gas Pipelines – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 597-598.
 • Možnosti a postupy využití výpočtů MKP pro predikci životnosti – Růžička, M., In: Spolehlivost a diagnostika v dopravní technice 98 - sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, pp. 21-22. ISBN 80-7194-163-8.
 • Únavové poškozování a únavová pevnost závěsných ok – Růžička, M., In: Velkostroje a těžební technika 98 - sborník 1. konference. Vítkovice: Vítkovice-Prodeco, 1998, pp. 89-96.
 • The Analytical Analysis and Experimental Verification of C/E Composite Beams – Růžička, M. - Uher, O., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998, pp. 81-82.

1997

 • Stress Analysis Application Used for a Complex Assessment of the Fatique Strength of Rubber Mixer – Michalec, J. - Růžička, M., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 273-278.
 • Experimentální analýza namáhání hřídele hnětače kaučuku 250 I – Růžička, M. - Michalec, J., In: Kolokvium dynamika strojů 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 133-140. ISBN 80-85918-27-7.
 • Assessment of a Transmission Gas Pipeline Destruction – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., In: Ageing of Materials and Methods for the Assessment of Lifetimes of Engineering Plant. Rotterdam: A.A. Balkema, 1997. pp. 51-62. ISBN 90-5410-874-6.
 • Experimental Simulation of a Transmission Gas Pipeline Destruction; Application of the ANSI/ASME Standards – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 297-302.
 • Interaction of Surface Defects on High-Diameter Pipe Lines – Řezníček, J. - Růžička, M., - Španiel, M., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 285-290.
 • Analytické modelování a experimentální ověření vlastností navíjených kompozitových trubek uhlík/epoxy – Růžička, M. - Uher, O., In: 19. Vyztužené plasty. Plzeň: Dům techniky, 1997, pp. 35-42.

1996

 • Zpřesnění mezní křivky pro určení zbytkové pevnosti tranzitních plynovodů s korozními vadami – Valenta, F. - Sochor, M. - Michalec, J. - Španiel, M., - Růžička, M., In: Sborník 34. konference Experimentální analýza napětí. Plzeň: Západočeská universita, 1996, pp. 181-186. ISBN 80-7082-244-9.
 • Meassurement of Forces on an Extrusion Press Using the Semi-Conductor Strainganges – Růžička, M. - Michalec, J., In: 13th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanic. Žilina: Žilinská univerzita, 1996, pp. 91-92. ISBN 80-7100-352-2.
 • Modelování šíření trhlin pomocí modulu NASA/FLAGRO – Růžička, M., In: Dynamika strojů 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 153-160.
 • Analýza faktorů ovlivňujících přesnost měření sil ve sloupech lisu při aplikaci polovodičových tenzometrů – Růžička, M. - Řezníček, J., In: Sborník 34. konference Experimentální analýza napětí. Plzeň: Západočeská universita, 1996, pp. 157-162. ISBN 80-7082-244-9.
 • Experimentální analýza silových a deformačních poměrů u vytlačovacího lisu – Michalec, J. - Růžička, M., In: Sborník 34. konference Experimentální analýza napětí. Plzeň: Západočeská universita, 1996, pp. 127-132. ISBN 80-7082-244-9.
 • Life Prediction Calculation of Car Components Using Local Strain Methods of Material Response – Růžička, M. - Pavlata, P., In: FISITA 1996 Technical Papers on CD Rom. Praha: ČSAT, 1996, pp. 1-14.
 • Remaining Strength of Corroded Transit Gas Pipelines – Valenta, F. - Sochor, M. - Michalec, J. - Španiel, M., - Růžička, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 541-542.

1995

 • Predikce únavových trhlin programen NASA/FLAGRO – Růžička, M., In: Kolokvia Diagnostika strojů a konstrukcí 95 - sborník abstraktů. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 13-14. ISBN 80-85918-12-9.
 • Užití tenzometrické analýzy k určení deformační odezvy při kombinovaném zatěžování – Růžička, M., In: Experimentální analýza napětí - EAN 95. Třešť: Čs. společnost pro mechaniku, 1995, pp. 191-196.

1994

 • Measurement of Forces Development and Application – Řezníček, J. - Růžička, M., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 91-92.
 • Fatigue Crack Growth Prediction Under Random Loading – Růžička, M., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 227-228.
 • Modelling Tissue Behaviour Based on Hyperelasticity Theory – Valenta, J. - Růžička, M., In: Second World Congress of Biomechanics. Nijmegen: Stichting World Biomechanics, 1994. pp. 18-19. ISBN 90-9007-297-7.
 • Aplikace modelu ONERA při šíření únavových trhlin – Růžička, M., In: Dynamika strojů 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 177-184. ISBN 80-85918-05-6.
 • Hyperelasticity of living tissue 2 – Valenta, J. - Růžička, M., - Sochor, M., In: Biomedical Engineering and Biotechnology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 7-9.
 • Měření spřažných sil – Řezníček, J. - Růžička, M., In: Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí '94. Liberec: VŠST, 1994, pp. 156-160.
 • Šíření únavových trhlin při stochastickém zatěžování – Růžička, M. - Růžek, R., In: Letní škola únavy 1994. Žilina: VŠDS, 1994, pp. 88-101.
 • Measurement of Slow Dynamic Effect Axial Loads to Optimise the Operation of Machines – Růžička, M. - Řezníček, J., In: 13. IMEKO World Congress. Torino: CLEUP, 1994, pp. 277-282.
 • Predikce životnosti strojních částí na základě lokální deformační odezvy materiálu – Růžička, M., In: Kolokvium Dynamika strojů. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 77-80.
 • Hyperelasticity of Living Tissue – Valenta, J. - Růžička, M., - Sochor, M., In: Biomedical Engineering and Biotechnology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 1-83.

1993

 • Destrukční zkoušky dálkových plynovodů - srovnání výsledků experimentů, výpočtů a standardů – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M., - Růžička, M., In: Experimentální analýza napětí. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1993, pp. 303-306.
 • Stress and Failure of Composites – Růžička, M., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 157-158.
 • Method for Evaluating the Remaining Strength of Corroded Pipe – Růžička, M., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 153-154.

????

 • Several High-cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., In: neuvedeno. p. 286-287., ????

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • Upínací přípravek zkušebních vzorků – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B. - Malá, A. - David, P. - Matušů, M. - Zámečníková, T. - Šolta, R., - Štajner, O., Czechia. Utility Model CZ 35722. 2022-01-18.

2020

 • Upínací přípravek s integrovanou termobariérou – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B., - Malá, A., Czechia. Utility Model CZ 33801. 2020-02-27.

2018

 • Hnací hřídel – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mores, P., - Vrba, P., Czechia. Utility Model CZ 31655. 2018-03-27.

2017

 • Hnací hřídel – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mores, P., - Vrba, P., Czechia. Utility Model Application CZ 31655., 2017

2016

 • Způsob nastavení polohy manipulačních ramen na nosném rámu a manipulační ramena pro uchycení technologických nebo měřicích prostředků – Valášek, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P., - Kašpárková, T., Czechia. Patent CZ 306033. 2016-05-25.
 • Supporting structure for repositionable and reconfigurable manipulating arms – Valášek, M. - Smrž, M. - Svatoš, P. - Kukula, P - Kašpárková, T. - Růžička, M., - Uher, O, United States of America. Patent US9358646. 2016-06-07.

2015

 • Tlumený nosník – Uher, O. - Poul, R., - Růžička, M., Czechia. Utility Model CZ 27859. 2015-02-23.

2014

 • Nafukovací lisovací trn k výrobě vláknového kompozitového profilu – Pošvář, Z. - Růžička, M., - Uher, O., Czechia. Utility Model Application., 2014

2013

 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, Ondřej, Czechia. Patent CZ 304220. 2013-11-27.

2012

 • Manipulátor – Valášek, M. - Růžička, M., - Uher, O., Czechia. Utility Model CZ 24670. 2012-12-05.

2006

 • Přípravek pro kombinované namáhání zkušebních vzorků, zejména krutem a ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., Czechia. Utility Model., 2006

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Funkční vzorek termobariéry – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B. - Malá, A. - Matušů, M. - Štajner, O. - Šolta, R., - Zámečníková, T., [Functional Sample] 2022.

2019

 • Lehká převodovka s využitím kompozitních materiálů – Růžička, M. - Uher, O. - Robin, P. - Sulitka, M. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Achtenová, G., - Kazda, L., [Functional Sample] 2019.
 • WP07 - Funkční vzorek - TOS Kuřim - 2019 Hnací hřídel kompozit-kov – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mores, P., - Vrba, P., [Functional Sample] 2019.
 • WP07 – Výsledek na stroji – Tajmac ZPS-2019 – Model pro analýzu vlivu dynamické tuhosti dílů na dynamickou tuhost stroje řady MCV – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Machálka, M., - Vrba, P., [Prototype] 2019.

2017

 • Experimentální měřicí zařízení pro testování rázové životnosti – Doubrava, K. - Růžička, M., [Functional Sample] 2017.

2016

 • Demonstrátor (funkční vzorek) dílu zevního fixátoru z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Křena, J. - Roškanin, P. - Bašta, J. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T., - Šleichrt, J., [Functional Sample] 2016.
 • Ověřený technologický postup výroby dílu z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Křena, J. - Roškanin, P. - Bašta, J. - Stauch, M. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šlaichrt, J. - Růžek, R. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., [Functional Sample] 2016.
 • Demonstrátor výlisku z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Dolejš, N. - Křena, J. - Stauch, M. - Bašta, J. - Roškanin, P. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L. - Hron, R. - et al., [Functional Sample] 2016.
 • Demonstrátor panelu zhotovený v autoklávu – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Dvořák, M. - Padovec, Z. - Roškanin, P. - Křena, J. - Bašta, J. - Stauch, M. - Dolejš, N. - Doubrava, R. - Růžek, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., [Functional Sample] 2016.

2015

 • Kompozitní náhonová hřídel s integrací spojů pro přenos vysokých momentů – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Vrba, P. - Sova, J. - Smolík, J. - Bernardin, P. - Sobola, J. - Kupka, P., - Mores, P., [Functional Sample] 2015.
 • Hybridní vřeteník soustruhu stroje MASTURN – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Vrba, P. - Smolík, J. - Mindl, J., - Fůrová, Š., [Functional Sample] 2015.
 • Hybridní smykadlo s kompozitní výztuží – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Smolík, J. - Zbožínek, R., - Machálka, M., [Prototype] 2015.

2013

 • Hydraulická sestava pro tlakovou zkoušku – Růžička, M. - Dvořák, M. - Holý, M., - Pacák, J., [Functional Sample] 2013.
 • Prototyp zkušebního oběžného kola – Džugan, J. - Růžička, M., - Hlous, J., [Prototype] 2013.

2012

 • Nafouknuté robotické rameno – Valášek, M. - Ridl, V., - Růžička, M., [Functional Sample] 2012.
 • Zkušební přípravek pro testování insertů – Novotný, C. - Růžička, M., - Jiran, L., [Functional Sample] 2012.
 • Kompozitové křídlo letounu kategorie UL s integrovanými optickými FBG snímači deformací – Dvořák, M. - Štěpánek, M., - Růžička, M., [Functional Sample] 2012.

2010

 • Zkušební přípravek pro zatěžování konstantním ohybovým momentem – Dvořák, M. - Had, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Functional Sample] 2010.
 • Kompozitový rám jízdního kola – Mikšátko, Petr - Růžička, M., [Prototype] 2010.

2009

 • Vysokopevnostní kompozitový T-spoj – Doubrava, K. - Růžička, M. - Uher, O., - Poul, R., [Functional Sample] 2009.
 • Chytrá kompozitová oprava – Dvořák, M. - Růžička, M. - Hozák, Tomáš Ing. - Klein, M., - Raška, Petr Ing., [Functional Sample] 2009.

2005

 • Zařízení pro realizaci kombinovaného namáhání v tahových trhacích strojích – Vítek, K. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Růžička, M., [Prototype] 2005.

Software

2020

 • Software pro optimalizaci vnitřní struktury upínacích komponent pro vibrační zkoušky – David, P. - Mareš, T. - Štajner, O., - Růžička, M., [Software] 2020.

2012

 • Spingback – Padovec, Z. - Sháněl, V., - Růžička, M., [Software] 2012.

2009

 • Fatigue life calculator – Růžička, M., [Software] 2009.
 • Generátor zatěžovacích procesů s různou spektrální výkonovou hustotou – Balda, M. - Růžička, M., [Software] 2009.

2007

 • Laminator software – Poul, R. - Růžička, M., [Software] 2007.
 • PragTic Software – Papuga, J. - Růžička, M., [Software] 2007.

2006

 • PragTic v.0.1.2 – Papuga, J. - Růžička, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.

2005

 • PragTic – Papuga, J. - Růžička, M., [Software] 2005.

Zpráva

2022

 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – David, P. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2022. Report no. 12105/2022/03.
 • Odborná zpráva za výzkumný záměr VZ4 Zvyšování přenositelného výkonu do řezného procesu (stav po roce 2021) – Bernardin, P. - Janota, M. - Kolář, P. - Kulíšek, V. - Lašová, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2022. Report no. V-21-047.

2021

 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – David, P. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2021. Report no. 12105/2021/15.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2021 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C. - Jeřábek, I., - Schmidová, N., [Research Report] 2021. Report no. 12105/21/30.
 • Odborná zpráva za výzkumný záměr VZ4 Zvyšování přenositelného výkonu do řezného procesu (stav po roce 2020) – Bernardin, P. - Janota, M. - Kolář, P. - Kulíšek, V. - Lašová, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-20-060.

2020

 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2020 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C., - Jeřábek, I., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/38.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2020. Report no. 12105/2020/15.
 • Crack propagation rates – Nesládek, M. - Rund, M. - Kuželka, J. - Růžička, M., - Měšťánek, P., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/43.
 • Software pro optimalizaci vnitřní struktury upínacích komponent pro vibrační zkoušky – David, P. - Štajner, O. - Mareš, T., - Růžička, M., [Technical Report] 2020. Report no. 12105/20/21.
 • Odborná zpráva za výzkumný záměr VZ4 Zvyšování přenositelného výkonu do řezného procesu (stav po roce 2019) – Janota, M. - Kolář, P. - Kulíšek, V. - Lašová, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2020. Report no. V-19-112.

2019

 • Deformační chování kompozitního vzduchovodu letounu L-39NG během pozemní motorové zkoušky – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Kostroun, T., - Čenský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/05.
 • Odborná zpráva o řešení projektu Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2019 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Poul, R. - Padovec, Z. - Novotný, C. - Jiroud, V. - Kulíšek, V. - Janota, M. - Achtenová, G., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-033.
 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Final report for the year 2019 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Poul, R. - Padovec, Z. - Novotný, C. - Jiroud, V. - Achtenová, G., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-029.
 • VÝPOČTOVÁ ANALÝZA KOMPOZITOVÉHO VZDUCHOVODU – Bartošák, M. - Václavík, J. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Dvořák, M., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/09.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – Kropík, B. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Novotný, C. - Růžička, M., - Malá, A., [Research Report] 2019. Report no. 12105/2019/15.
 • WP07 - Model stroje MCV7032 s uplatněním kompozitních materiálů – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Hornová, J. - Vrba, P. - Janota, M., - Machálka, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-069.
 • WP07 – Funkční vzorek – hřídel TOS KUŘIM – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Hornová, J. - Doubrava, K., - Janota, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-068.
 • WP07 - Závěrečná zpráva za rok 2019 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Zámečníková, T. - Smolík, J. - Lašová, V. - Limberg, T., - Tančin, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-067.

2018

 • Validation of Fatigue Life Assessment Methodology – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Lutovinov, M. - Růžička, M. - Papuga, J. - Fumfera, J. - Kuželka, J. - Měšťánek, P. - Procházka, R. - Rund, M., - Džugan, J., [Research Report] Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2018. Report no. 12105/18/39.
 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-018.
 • Zpráva o řešení projektu TF03000050 Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-054.
 • WP7 – Dynamické chování sestavy nosných prvků modelového stroje s uplatněním litinových nebo hybridních komponent kompozit – litina, TAJMAC-ZPS – Kulíšek, V. - Janota, M. - Vrba, P. - Růžička, M. - Kolář, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-046.
 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2018 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Hornová, J. - Limberg, L. - Tančin, M., - Lašová, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-045.
 • COMPOSITE AIRDUCT DEVELOPEMENT - SOUBOR VÝSLEDKŮ VÝZKUMU TUHOSTNÍCH CHARAKTERISTIK – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/20.
 • Závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za roky 2014-2017 – Šašek, L. - Demuth, J. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Růžička, M. - Boháč, L. - Štěpánek, M. - Průcha, P., - Vlček, M., [Research Report] 2018. Report no. TA04031450-2017V001.

2017

 • Composite airduct development – Simulation of acoustical properties of airduct – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 12105/17/26.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Šašek, L. - Demuth, J. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Boháč, L. - Štěpánek, M. - Průcha, P., - Vlček, M., [Research Report] 2017. Report no. TA04031450-2016V001.
 • Fatigue Life Assessment Model – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Lutovinov, M. - Růžička, M. - Džugan, J., - Měšťánek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 12105/17/55.
 • Zpráva o řešení projektu Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2017 – Růžička, M. - Padovec, Z. - Kulíšek, V. - Zavřelová, T. - Achtenová, G. - Sulitka, M. - Poul, R., - Uher, O., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2017. Report no. V-17-043.
 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2017 – Padovec, Z. - Růžička, M. - Sulitka, M. - Zavřelová, T. - Poul, R., - Uher, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-032.
 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2017 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Smolík, J. - Hornová, J. - Limberg, L. - Tančin, M., - Lašová, V., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2017. Report no. V-17-091.
 • Accelerated transient elastic-plastic analysis – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Lutovinov, M., - Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 12105/17/3.

2016

 • Composite airduct development – Methodology of vibroacoustics and stress analysis – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. Report no. 12105/16/10.
 • Namáhání hlavně pušky během střelby – Doubrava, K. - Sháněl, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2016. Report no. 12105/16/52.
 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2016 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Mareš, T. - Vrba, P. - Zavřelová, T. - Tančin, M - Limberg, L - Lašová, V - Toman, J. - Smolík, J. - Doubrava, K. - Janota, M., - Hornová, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2016. Report no. V-16-047.
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2016 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z., - Křena, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. Report no. 12105/16/35.
 • Analýza reálného elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., [Research Report] 2016. Report no. 12105/16/02.
 • Analýza mechanických vlastností dílu „Bearing“ na základě nábrusů – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., [Research Report] 2016. Report no. 12105/16/12.
 • Experimentální určení mechanických vlastností lepeného spoje – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., [Research Report] 2016. Report no. 12105/16/07.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Šašek, L. - Demuth, J. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Boháč, L. - Štěpánek, M., - Průcha, P., [Research Report] 2016. Report no. TA04031450-2015V001.

2015

 • Composite Airduct Developement, Methodology of Analysis and Compliance, Manufactiong Processes and Experimental Methods I – Jurenka, J. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/32.
 • Výpočtové a experimentální postupy pro zjišťování vlastností hybridních kompozitních struktur - výpočtová část – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 12105/2015/56.
 • Výpočtové a experimentální postupy pro zjišťování statických a dynamických vlastností hybridních kompozitních struktur – Experimentální část – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 12105/2015/57.
 • DV#7 (2015) - Experimentálně provedené hodnocení kompozitních a hybridních struktur na stálost vlastností při cyklickém zatěžování s vlivy prostředí – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Doubrava, K. - Vrba, P., - Hornová, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. V-15-072.
 • DV#7 (2015) - Hybridní struktury s optimalizací mechanických vlastností – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Bernardin, P. - Limberg, L. - Tančin, M. - Vrba, P. - Mareš, T., - Toman, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. V-15-071.
 • Konstrukce tvaru a dimenzování kompozitového fixátoru – demonstrátoru medicínské aplikace – Růžička, P. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2015. Report no. 12105/15/16.
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2015 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2015. Report no. 12105/15/35.
 • Výpočet termoelastických charakteristik desek náhodně vyztužených peletami pomocí metod zpracování obrazu a statistiky – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2015. Report no. 12105/15/14.
 • MKP analýza demonstrátoru vyrobeného z pelet – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2015. Report no. 12105/15/12.
 • Statické zkoušky peletových vzorků s pouzdrem a jejich MKP simulace – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2015. Report no. 12105/15/11.

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 – Šašek, L. - Demuth, J. - Růžička, M. - Dvořák, M. - Štěpánek, M., - Průcha, P., [Research Report] 2014. Report no. TA04031450-2014V001.
 • VÝPOČTOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ HYBRIDNÍCH KOMPOZITNÍCH STRUKTUR - ČÁST III (2014) – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Mareš, T. - Růžička, M. - Poul, R., - Uher, O., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2014. Report no. 120105/14/57.
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín III – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2014. Report no. 12105/14/49.
 • DV#7 (2014) -Optimalizované rozhraní konvenčních a nekonvenčních materiálů pro tvorbu hybridních struktur – Bernardin, P. - Kulíšek, V. - Limberg, L. - Růžička, M. - Vrba, P. - Lašová, V., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-055.
 • DV#7 (2014) -Verifikované výpočtové modely silnostěnných kompozitních struktur – Kulíšek, V. - Mareš, T. - Růžička, M., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-054.
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2014 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2014. Report no. 12105/13/36.
 • Analýza a konstrukčního návrhu elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami pomocí continuum shell elementů – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. 12105/14/29.
 • Teplotní MKP analýza C/PPS desek a napěťová analýza tahových vzorků s nekonstantní tloušťkou – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. 12105/14/25.
 • Napěťová a pevnostní analýza rovných vzorků z pelet a predikce jejich vlastností – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Chlup, H., - Král, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. 12105/14/24.

2013

 • ANALÝZA LOMU HŘÍDELE KOLESA KU800: Výpočtová analýza napětí, iniciace a růstu trhliny – Růžička, M. - Jurenka, J., - Moravec, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/12/26.
 • Dodatek ke znaleckému posudku 18/VaV-ZP/2012 – Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 18/VaV-ZP/2012.
 • Design, development and test plan (DDTP) of the breadboard demonstrator – Šandera, Č. - Hedl, R. - Dvořák, M. - Růžička, M., - Dodeline, J.-L., [Research Report] 2013. Report no. TN2c.
 • Conceptual Design for the application in a COPV – Rastogi, M. - Hedl, R. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2013. Report no. TR_2013_TN2b.
 • Design of the breadboard demonstrator - Coupon testing – Šandera, Č. - Dvořák, M. - Hedl, R. - Rastogi, M., - Růžička, M., [Research Report] 2013. Report no. TN2a.
 • Survey of current and potential sensor capabilities – Šandera, Č. - Hedl, R. - Kopačka, J. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2013. Report no. TR_2013_TN1c.
 • KP analýza nýtového spoje a související program zkoušek – vzorky 6 – závěrečná zpráva – Kulíšek, V. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/13/04.
 • Zkoušky - vzorky 5 – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/13/03.
 • Zkoušky vzorků programu "Smart structures" - Závěrečná zpráva – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/13/02.
 • Výroba vzorků programu "Smart structures" - Závěrečná zpráva – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/13/01.
 • Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy – souhrnná zpráva za rok 2013 – Novotný, C. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Jiran, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/2013/65.
 • Výpočet deformace trubky tepelného výměníku s uvažováním creepu – Novotný, C. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013.
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2013 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/13/64.
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín II – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/46.
 • Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením II – Růžička, M. - Valášek, M. - Uher, O. - Had, J. - Steinbauer, P. - Mareš, T. - Šika, Z., - Kulíšek, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/13/59.
 • Analýza aplikace vláknových kompozitů v obráběcích strojích a revize plánu CK-SVT WP7 - 2013 – Kulíšek, V. - Růžička, M., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-083.
 • DV#7-2 (2013) Experimentálně vyhodnocené tlumení nekonvenčních a hybridních materiálů – Kulíšek, V. - Janota, M. - Kuželka, J. - Růžička, M. - Vrba, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-046.
 • DV#7-1 (2013) Optimalizovaná připojovací rozhraní kompozitních hřídelů – Bernardin, P. - Kulíšek, V. - Jiran, L. - Vrba, P. - Růžička, M. - Lašová, V., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-045.
 • Analýza a optimalizace konstrukčního návrhu elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z., - Král, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/20.
 • Termoelastické charakteristiky náhodně vyztuženého kompozitu a simulace orientace vláken – Sedláček, R. - Padovec, Z., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/22.
 • Zkoušky úchytů tramvajové střechy – Novotný, C. - Doubrava, K. - Padovec, Z., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/2013/15.

2012

 • Výpočetní analýza turbodmychadla – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Prejzek, O. - Papuga, J., - Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/33.
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Papuga, J., - Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/64.
 • Analýza lomu hřídele kolesa KU800 – Růžička, M. - Jurenka, J., - Moravec, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2012. Report no. 12105/12/26.
 • Investigation of Crash Loaded Composite Tubes Using Abaqus and LS-DYNA – Bogomolov, S. - Kulíšek, V. - Španiel, M., - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2012. Report no. 12105/12/59.
 • Vyhodnocení experimentálních zkoušek kompozitních deformačních členů – Hloušek, A. - Kulíšek, V. - Španiel, M., - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2012. Report no. 12105/12/58.
 • Numerické simulace kompozitového dílu vlnovec – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., [Research Report] 2012. Report no. 12105/2012/34.
 • Popis funkčního vzorku demonstrátoru deformačního členu – Sháněl, V. - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2012. Report no. 12105/2012/57.
 • Zkoušky sendvičových dílù a střechy tramvaje – Doubrava, K. - Padovec, Z., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/46.
 • Experimentální zkoušky kompozitového dílu vlnovec - etapa 2 – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2012. Report no. 12105/2012/56.
 • Zpětné odpružení úhlových sekcí kompozitních materiálů - etapa 1, 2 a 3 – Padovec, Z. - Růžička, M., - Stavrovský, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/12/40.
 • DV#7-2 (2012) Studie spojovacích rozhraní mezi konvenčními a nekonvenčními materiály – Kulíšek, V. - Kuželka, J. - Dvořák, M. - Růžička, M., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. V-12-061.
 • DV#7-1 (2012) Verifikované výpočetní modely pro predikci tuhosti a modálních vlastností komponent z nekonvenčních materiálů – Kulíšek, V. - Mareš, T. - Jiran, L. - Růžička, M. - Had, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. V-12-060.
 • Experimentální zkoušky kompozitového dílu vlnovec – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2012. Report no. 12105/2012/05.

2011

 • Experimental Investigation of Crash Loaded Tubes – Kulíšek, V. - Bogomolov, S. - Španiel, M., - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2011. Report no. 12105/2011/19.
 • Zkoušky vzorků programu "Smart structures", Dílčí zpráva za rok 2011 – Dvořák, M. - Růžička, M. - Koštúr, P., - Šála, R., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/47.
 • Výroba vzorků programu "Smart structures", Dílčí zpráva za rok 2011 – Dvořák, M. - Růžička, M. - Koštúr, P., - Šála, R., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/46.
 • VÝPOČET ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ PŘI MULTIAXIÁLNÍM ZATĚŽOVÁNÍ - ZÁKLADY A NAPĚŤOVÁ KRITÉRIA – Papuga, J. - Růžička, M., - Nesládek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. FAD/11/004.
 • MODELY PREDIKCE ŽIVOTNOSTI V PODMÍNKÁCH TERMOMECHANICKÉ ÚNAVY – Růžička, M. - Nesládek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/43.
 • MULTIAXIALITA NAPJATOSTI V KRITICKÝCH MÍSTECH ZKUŠEBNÍ LOPATKY PARNÍ TURBÍNY PREDIKCE ÚNAVOVÉ ŢIVOTNOSTI – Růžička, M. - Jurenka, J., - Papuga, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/40.
 • Experimentální měření při stěhování Třebechovického betléma do náhradních prostor – Růžička, M. - Doubrava, K., - Jeřábek, I., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/12.
 • NÍZKOCYKLOVÉ A VYSOKOCYKLOVÉ ZKOUŠKY MODELOVÝCH ZÁMKŮ LOPATEK V PODMÍNKÁCH FRETTINGU II – Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Nesládek, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/21.
 • Určení provozní síly v táhle mechanismu zavírání tramvajových dveří – Doubrava, K. - Růžička, M., - Hodr, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2011. Report no. 12105/11/13.
 • Zpětné odpružení úhlových sekcí kompozitních materiálů – Padovec, Z. - Stavrovský, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/22.
 • Experimentální určení vlastností sendvičových vzorků – Padovec, Z. - Doubrava, K., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/2011/18.

2010

 • Simulation of Composite Tubes Subjected to Compressive Loading – Bogomolov, S. - Kulíšek, V. - Španiel, M., - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2010. Report no. 12105/2010/26.
 • Modelování nýtových a lepených spojů - Dílčí zpráva za rok 2010 – Kulíšek, V. - Stavrovský, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/10/31.
 • Studie a návrh metodiky zkoušek pro systém Smart Structure – Růžička, M. - Dvořák, M., - Pošvář, Z., [Research Report] 2010. Report no. 12105/10/11.
 • Metody popisu tvárného porušení. Rešerše – Španiel, M. - Růžička, J. - Růžička, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105-10-17.
 • Zkoušky vzorků programu "Smart structures", Dílčí zpráva za rok 2010 – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/10/33.
 • Výroba vzorků programu "Smart structures", Dílčí zpráva za rok 2010 – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/10/32.
 • Metodika zkoušky deformačního prvku – Stavrovský, V. - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2010. Report no. 12105/10/20.
 • Zpětné odpružení úhlových sekcí kompozitních materiálů – Padovec, Z. - Růžička, M. - Stavrovský, V., - Smejkal, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2010. Report no. 12105/10/10.
 • Experimentální určení vlastností sendvičových vzorků a lepidla Cosmopur 850/805 – Růžička, M. - Padovec, Z., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/10/20.
 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 12105/2010/21.

2009

 • Výpočtová analýza dílů reálné konstrukce s kompozitní opravou - Závěrečná zpráva za rok 2009 – Růžička, M. - Kulíšek, V., - Dvořák, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/09/17.
 • Experimentální zkoušky k projektu kompozitní opravy - Závěrečná zpráva za rok 2009 – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/09/18.
 • Aplikace optických vláken pro sledování únavového poškození letecké konstrukce – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/09/21.
 • Rešerše použití termoplastů v neleteckých aplikacích – Růžička, M. - Horák, Z. - Eichlerová, R., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/09/13.
 • Analýza možných cílových aplikací vyztužených termoplastů v neletecké oblasti – Růžička, M. - Horák, Z. - Eichlerová, R., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/09/19.
 • Provozní měření tažné tyče podvozku – Růžička, M. - Doubrava, K. - Hodr, A., - Steinbauer, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/2009/01.
 • Únava tažných tyčí podvozku – Růžička, M. - Doubrava, K., - Hodr, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/2009/02.
 • Rešerše a návrh koncepce aplikací progresivních prvků v konstrukci vozidel HD – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M. - Padovec, Z., - Vašíček, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/2009/15.
 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/2009/14.

2008

 • Experimentální zkoušky k projektu kompozitní opravy - Závěrečná zpráva za rok 2008 – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Dvořák, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2008. Report no. 12105/08/17.
 • Cyklické zkoušky lepených spojů – Doubrava, K. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2008. Report no. 12104/08/08.

2007

 • Možnosti monitorování stavu letecké konstrukce s kompozitovou opravou – Dvořák, M. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2007. Report no. 12105/2007/22.
 • Výpočetní analýza zkušebních vzorků s kompozitní opravou - Závěrečná zpráva za rok 2007 – Kulíšek, V. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2007. Report no. 12105/07/23.
 • Experimentální zkoušky k projektu kompozitní opravy - Závěrečná zpráva za rok 2007 – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Doubrava, K., - Dvořák, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2007. Report no. 12105/07/21.

2006

 • Prvky a snímače pro inteligentní konstrukce letadel – Růžička, M. - Dvořák, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2006. Report no. 2051/2006/20.
 • Analýza MKP modelových zkušebních vzorků s ošetřenou trhlinou – Růžička, M. - Kulíšek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2006. Report no. 2051/06/19.
 • Metodika výpočtu životnosti femorálního dříku totální kyčelní endoprotézy – Růžička, M. - Krentík, R., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2006. Report no. 2051/06/22.
 • Predikce životnosti femorálního dříku kyčelní endoprotézy – Růžička, M. - Krentík, R., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2006. Report no. 2051/06/17.

2005

 • Rekalibrace a zpřesnění metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Španiel, M. - Novotný, C., - Růžička, M., [Technical Report] 2005. Report no. 2051/05/14.

2004

 • Mechanické zkoušky trubky EP04/40 dle ČSN EN 61235 – Blahouš, K. - Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. Report no. 2051-04-02.
 • Mechanické zkoušky trubky EP04/32 dle ČSN EN 61235 – Blahouš, K. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2004. Report no. 2051-04-01.

2003

 • POPIS ALGORTMU PRO URČOVÁNÍ ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI LETADEL – Růžička, M. - Marczi, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/8.
 • Přístupy používané pro hodnocení únavové pevnosti a životnosti svařovaných konstrukcí dopravních vozidel – Růžička, M. - Pěnička, R. - Hejman, M., - Smola, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. VYZ 0644/2003.
 • Popis algoritmu pro určování zbytkové životnosti letadel – Růžička, M. - Marczi, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/08.

2002

 • Zpracování zatěžovací historie v reálném čase programem RainIT – Papuga, J. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/33.
 • Zpřesnění mezních křivek pro určování přípustných délek povrchových plošných vad potrubí plynovodů – Růžička, M. - Španiel, M., - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/12.
 • Experimentální a výpočtová analýza složeného plošného defektu na potrubí DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/21.
 • Metody a postupy pro hodnocení životnosti částí automobilů – Růžička, M. - Španiel, M., - Papuga, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/24.
 • Návrh metodiky pro určování zbytkové životnosti letadel – Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/23.
 • Tvorba softwaru pro analýzu únavových poškození a vizualizace výsledků – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/1.

2001

 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/31.
 • Podklady pro posouzení pevnosti komutátorů – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Doubrava, K., - Vtípil, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2001. Report no. 2051/2001/21.
 • Vyhodnocování výsledků nedestruktivních metod detekce trhlin – Růžička, M. - Dohnal, G. - Běhal, J., - Pilař, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT-FS 2051/01/15.
 • Experimentální a výpočtová analýza namáhání skládacích stropních schodů – Valenta, F. - Růžička, M., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT-FS 2051/01/10.
 • Metodika návrhu hřídelů velkých rozměrů zatížených dynamickým únavovým zatížením – Růžička, M. - Španiel, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT-FS 2051/01/12.
 • Experimentální analýza napjatosti ocelové konstrukce klapky na přelivu přehrady Křižanovice – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT-FS 2051/01/9.
 • Analýza provozní spolehlivosti a bezpečnosti potrubí DN 500 s axiálními defekty značné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Novotný, C., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/11.

2000

 • Mechanické zkoušky materiálů komutátorů – Michalec, J. - Růžička, M. - Švehla, V., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/29.
 • Aspekty vyhodnocování výsledků nedestruktivních kontrol prováděných na konstrukcích letadel – Růžička, M. - Dohnal, G., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/28.
 • Konstitutivní vztahy při elasto-plastickém řešení – Růžička, M. - Papuga, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/26.
 • Algoritmizace přístupů pro výpočet únavového poškození – Růžička, M. - Papuga, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/27.

1999

 • Analytický výpočet a experimentální analýza namáhání ramene ozařovače Teragram – Šubrt, L. - Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 1999. Report no. ČVUT FS 2051/99/31.
 • Metody pro hodnocení únavové životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 1999. Report no. ČVUT FS 2051/99/32.
 • Analýza napjatosti a optimalizace chladící desky – Michalec, J. - Růžička, M., - Španiel, M., [Technical Report] 1999. Report no. ČVUT FS 2051/99/1.
 • Zkoušky sedlovky Carbobike – Růžička, M. - Valerián, D., [Technical Report] 1999. Report no. ČVUT FS 2051/99/21.
 • Zkoušky životnosti dílů Kangaroo – Růžička, M. - Valerián, D., [Technical Report] 1999. Report no. ČVUT FS 2051/99/17.
 • Zkouška životnosti odpružené vidlice Kangaroo – Růžička, M. - Valerián, D., [Technical Report] 1999. Report no. ČVUT FS 2051/99/11.
 • Experimentální a výpočtová analýza únosnosti svařovaných roštů – Michalec, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Řezníček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 1999. Report no. 2051/99/12.

1998

 • Analýza napětí MKP a predikce únavové pevnosti a životnosti hlavních dílů odpružené vidlice KANGAROO – Růžička, M. - Štěrba, P., [Technical Report] 1998. Report no. ADs-1-98.
 • Analýza únavového poškození a životnosti hlavního a příďového podvozku letounu AE 270 – Růžička, M. - Cabrnoch, B., [Technical Report] 1998. Report no. TEC97802.7.
 • Podklady pro predikci životnosti částí trupu letounu AE 270. Část 2: Spektra zatížení pro výpočet únavových poškození letounu AE 270 – Růžička, M. - Cabrnoch, B., - Papuga, J., [Technical Report] 1998. Report no. AC0114CZ.
 • Podklady pro predikci životnosti částí trupu letounu AE 270. Část 1: Únav. křivky materiálů,metodika odvození únav. křivek kritických míst konstrukce – Růžička, M., [Technical Report] 1998. Report no. AC0125CZ.
 • Analýza motorového lože letounu AE-270. Část 2: Analýza životnosti – Růžička, M. - Cabrnoch, B., - Papuga, J., [Technical Report] 1998. Report no. AC0137CZ.

1997

 • Analýza provozní spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., [Technical Report] 1997.
 • Rehabilitace plynového potrubí – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Technical Report] 1997.
 • Analýza únavové pevnosti a životnosti hřídele hnětače 250 L – Růžička, M., [Technical Report] 1997.
 • Výpčet a tenzometrické ověření namáhání šroubového spoje objímky vidlice KANGAROO – Růžička, M., [Technical Report] 1997.
 • Pevnostní zkouška v krutu hnacích hřídelů – Růžička, M., [Technical Report] 1997.
 • Analýza únavové pevnosti a životnosti pastorkového hřídele – Růžička, M., [Technical Report] 1997.
 • Posouzení podélných korozních vad Temelín – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Růžička, M., - Španiel, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 1997.

1996

 • Analýza provozná spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty typu přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., [Technical Report] 1996.
 • Expertní posouzení havárie potrubního úseku na linii DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M., - Španiel, M., [Technical Report] 1996.
 • Pozouzení silových a deformačních poměrů upraveného vytlačovacího lisu CXT 16MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., [Technical Report] 1996.
 • Posouzení deformací sloupů a lisovací traverzy lisu Schloemann-Siemag 25MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., [Technical Report] 1996.
 • Vliv interakce plošných vad na mezní stav havarovaných plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Analýza provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 500 s reálnými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Technical Report] 1996.
 • Posouzení provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 300 s reálnými výrobními vadami typu kvasilaminace – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Technical Report] 1996.
 • Residuální pevnost potrubí s pásovými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Růžička, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S., - Štěrba, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 1996.
 • Experimentální analýza namáhání hřídele hnětiče 250 L – Růžička, M. - Michalec, J., [Technical Report] 1996.

1995

 • Posouzení silových a deformačních poměrů u vytlačovacího lisu CXT 16 MN v Kovohutích čelákovice – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M., - Řezníček, J., [Technical Report] 1995.
 • Metody určování životnosti pro iniciaci a šíření trhlin při náhodném zatěžování – Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Analýza deformace a pevnosti závěsů – Růžička, M. - Řezníček, J., [Technical Report] 1995.
 • Analýza namáhání skříně motoru JIKOV 1580 – Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., [Technical Report] 1995.

1994

 • Komentář k programu NASA/FLAGRO a řešení příkladů – Růžička, M., [Technical Report] 1994.
 • Výpočtový program pro šíření únavových trhlin NASA/FLAGRO – Růžička, M., [Technical Report] 1994.
 • Postupy predikce životnosti na základě lokální deformační odezvy materiálu – Růžička, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.
 • Rissfortschrittsvorhersage den viertel-elliptischen Rissen mittels des Berechnungsmodells ONERA – Růžička, M., [Research Report] 1994.
 • Stanovení mezního stavu dálkových plynovodů s plošnou povrchovou vadou – Valenta, F. - Sochor, M. - Růžička, M. - Španiel, M., - Halamka, V., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.
 • Expertiza nosníku jeřábové dráhy mostového jeřábu 8t/10,5 m v CHZ Sokolov – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M. - Konvičková, S., - Řezníček, J., [Technical Report] 1994.
 • Tenzometrická analýza napjatosti pláště kotle BGT 10 – Růžička, M. - Řezníček, J., [Technical Report] 1994.

1993

 • Diagnosis of Cardiac Pathology – Valenta, J. - Kanócz, A. - Růžička, M. - Kittnar, O., - Konvičková, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Betriebsfestigkeit mit Rissfortschrittvorhersagen bei Stochastischer Belastung – Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Návrh siloměru a měření spřahovacích sil soulodí – Růžička, M. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Konvičková, S., [Technical Report] 1993.
 • Prüfungsprotokol des Wasserdruck-Berstprüfung – Růžička, M. - Řezníček, J., [Technical Report] 1993.
 • Posouzení únavové odolnosti dvou variant tvaru zátek lopatek gumárenských hnětičů – Růžička, M. - Kuliš, Z. - Dunovský, J., - Halamka, V., [Technical Report] 1993.
 • Analýza posuzování plošných korozních vad potrubí podle předpisů ASME Code – Růžička, M. - Valenta, F., - Halamka, V., [Technical Report] 1993.
 • Tenzometrické měření prolamované žárové trubky pro kotle PMD10 – Růžička, M. - Řezníček, J., [Technical Report] 1993.
 • Posouzení únavové odolnosti dvou variant tvaru zátek lopatek hnětičů – Dunovský, J. - Růžička, M., - Kuliš, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Analýza příčin vzniku trhlin ve spoji výfukového potrubí a pláště katalyzátoru – Jukl, L. - Král, M., - Růžička, M., [Technical Report] 1993.

????

 • Experimentální a výpočtová analýza hlubokých plošných defektů na potrubí DN 900 – Michalec, J. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, Report no. 2051/05/01., ????

Kvalifikační zpráva

2015

 • Řešení zpětného odpružení při lisování kompozitů s termoplastickou matricí – Padovec, Z. - Růžička, M. supervisor - Laš, V. opon. - Náhlík, L. opon., - Cabrnoch, B. opon., Praha: Defense date 2016-03-31. PhD Thesis. ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti. Supervised by M. RŮŽIČKA., 2015

2005

 • Metody a prostředky mechaniky při zvyšování pevnosti, životnosti a spolehlivosti lehkých strojních konstrukcí – Růžička, M., Praha: Defense date 2005-06-21. Associate Professor Lecture. ČVUT v Praze.

2002

 • Predikce životnosti svařovaného dílu – Pěnička, R. - Růžička, M., Praha: Defense date 2002-01-15. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Kapitola v knize

2004

 • Influence of General Corrosion (Area) Damage on Limit States of Pipelines and Corrosion Protection – Valenta, F. - Růžička, M., - Španiel, M., In: Structural Integrity of Pressure Pipelines. Praha: Transgas a.s., 2004. p. 165-188. ISBN 80-86616-03-7.

1995

 • Mechanical Properties of Some Parts of the Human Cardiovascular system – Valenta, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Čihák, R., - Komárek, P., In: Biomechanics of the Cardiovascular System. Praha: Irvine, Ca, US, 1995. p. 69-114. ISBN 80-900054-3-8.

Sborník

2022

 • 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts – Doubrava, K. ed. - Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed. - Růžička, M. ed., - Sedláček, R. ed., Praha, 2022-06-06/2022-06-09. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-07010-9.

2015

 • Procedia Engineering - 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., Prague, 2015-03-23/2015-03-26. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. Procedia Engineering. ISSN 1877-7058.

2014

 • Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics – Zlámal, P. ed. - Kytýř, D. ed., - Růžička, M. ed., Děčín, 2014-06-29/2014-07-02. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. ISBN 978-80-01-05556-4.

2012

 • Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis – Růžička, M. ed. - Doubrava, K. ed., - Horák, Z. ed., Tábor, 2012-06-04/2012-06-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05060-6.

2009

 • 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed. - Horák, Z. ed., - Mareš, T. ed., Praha, 2009-02-11. Praha: Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics; FME; CTU in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04332-5.
 • 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed. - Horák, Z. ed., - Mareš, T. ed., Praha, 2009-02-11. Praha: Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics; FME; CTU in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04332-5.

2008

 • 9th Workshop on Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed., - Mareš, T. ed., Prague, 2008-02-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. ISBN 978-80-01-04161-1.
 • 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Daniel, M. ed. - Holý, S. ed., - Růžička, M. ed., České Budějovice, Český Krumlov, 2008-09-24/2008-09-27. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí – Růžička, M. ed. - Kulíšek, V. ed., Praha, 2008-03-13. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2008. ISBN 978-80-01-04044-7.

2007

 • 8th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Konvičková, S. ed., - Růžička, M. ed., Praha, 2007-10-19. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. ISBN 978-80-01-03895-6.
 • Winter Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed., - Mareš, T. ed., Praha, 2007-02-16. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03710-2.
 • Klasické a súčasné prístupy k stanoveniu únavovej životnosti telesa s vrubom – Stavrovský, V. ed. - Růžička, M. ed., - Papuga, J. ed., Praha, 2007-02-16. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2007. ISBN 978-80-01-03895-6.

2006

 • Experimental Investigation and Design of High Performance Composite Glued Joints – Sedláček, R. ed. - Blahouš, K. ed. - Růžička, M. ed., - Uher, O. ed., Fakulta strojní ČVUT, Praha, 2006-06-11/2006-06-14. Praha: VCPD ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
 • Summer Workshop of Applied Mechanics 2006 – Daniel, M. ed. - Konvičková, S. ed. - Mareš, T. ed., - Růžička, M. ed., FME CTU in Prague, 2006-10-06. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03453-4.
 • Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Daniel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Růžička, M. ed., Prague, 2006-02-22. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006. ISBN 80-01-03455-0.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2022

 • 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis – Doubrava, K. org. - Růžička, M. org. - Sedláček, R. org. - Padovec, Z. org., - Kubášová, K. org., [Conference Hosting] 2022.

2016

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2016 - Vibration Fatigue Analysis – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2016.

2015

 • International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Conference Hosting] 2015.

2014

 • Design & Damage Tolerance for Aeronautical Engineers – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2014.

2011

 • Damage Tolerance - Methods & Applications – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2011.
 • Seminář o výpočetní únavové analýze 2011 & 4. setkání uživatelů PragTicu – Papuga, J. org. - Růžička, M. org. - Havlínová, J. org., - Hodr, A. org., [Workshop Hosting] 2011.

2009

 • 10th Workshop on Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Růžička, M. org. - Mareš, T. org. - Horák, Z. org., - Daniel, M. org., [Conference Hosting] 2009.
 • Workshop on Computational Fatigue Prediction 2009 & The 3rd PragTic Users' Meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2009.

2008

 • Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí – Růžička, M. org. - Kulíšek, V. org., [Conference Hosting] 2008.
 • Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Růžička, M. org. - Holý, S. org. - Daniel, M. org., - Krejča, M. org., [Conference Hosting] 2008.

2007

 • PragTic user meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Conference Hosting] 2007.
 • 8th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Mareš, T. org. - Konvičková, S. org., - Růžička, M. org., [Conference Hosting] 2007.
 • Winter Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Růžička, M. org. - Daniel, M. org., - Mareš, T. org., [Workshop Hosting] 2007.

2006

 • 5th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Konvičková, S. org. - Mareš, T. org., - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2006.
 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Konvičková, S. org. - Mareš, T. org., - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2006.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • Strategie spojování kompozitních kol a ocelových ozubených věnců – Poul, R. - Uher, O. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Sulitka, M. - Janota, M., - Kulíšek, V., [Verified Technology] 2019.

2007

 • Multi pin composite joint – Uher, O. - Růžička, M., - Blahouš, K., [Verified Technology] 2007.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Kompozitové absorbéry pro pohlcování energie nárazu vozidel – Růžička, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Kulíšek, V. - Sháněl, V. - Bogomolov, S., - Pavlata, P., [Invited unpublished scientific lecture] UTAM AV ČR Prosecká 76, Praha 9: Česká společnost pro mechaniku - odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2018-11-13.
 • Adaptive response of composite structure under impact loading – Vašíček, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Zavadil, F., - Růžička, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 25th WAM. 2018-12-07.

2012

 • ANALÝZA ZPĚTNÉHO ODPRUŽENÍ ÚHLOVÝCH PROFILŮ Z KOMPOZITŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ – Padovec, Z. - Růžička, M. - Chlup, H. - Dvořák, M. - Sháněl, V., - Stavrovský, V., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Česká společnost pro mechaniku, Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2012-11-21.

2007

 • On critical plane criteria assessments in case of combined tensile and torsion load - experimental testing and numerical simulation – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Růžička, M. - Doubrava, K. - Balda, M., - Fröhlich, V., [Invited unpublished scientific lecture] Smetanova 17, Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering. 2007-06-26.

2006

 • Navrhování a výroba navíjených kompozitních dílů a jejich spojů – Blahouš, K. - Růžička, M., [Invited unpublished scientific lecture] Stavební fakulta; ČVUT v Praze; Thákurova 7; Praha: Polymerní kompozitní materiály: návrh, technologie a aplikace; CIDEAS (Centre for Integrated Design of Advanced Structures). 2006-03-23.

2002

 • Určování životnosti dílů turbín – Růžička, M. - Papuga, J., - Šimek, D., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: ČVUT FSI Ústav mech.,Odbor pruž. a pev.. 2002-11-11.
 • A Calculation Method of Hollow Laminated Circular Composite Beam under General Beams – Sun, J. - Růžička, M., - Uher, O., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: ČVUT FSI Ústav mech.,Odbor pruž. a pev.. 2002-06-26.
 • Stress Analysis of Laminated and Filament Wound Composite Tubes under Torsion – Sun, J. - Růžička, M., - Uher, O., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní. 2002-04-25.
 • Analysis of the Effect of Manufacture Technology Factors on the Mechanical Behavior of the Filament Wound Composite Tubes – Sun, J. - Růžička, M., - Uher, O., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: ČVUT FSI Ústav mech.,Odbor pruž. a pev.. 2002-06-18.

2001

 • Study of Danamic Stress Affecting a Radial Baffle in a Mechanically Agitated System with Standard Rushton Impeler – Kratěna, J. - Fořt, I. - Brůha, O., - Růžička, M., [Invited unpublished scientific lecture] Pocono Manor, PA: American Mixing Forum, AICHE. 2001-06-27.
 • Co bylo zajímavého na kongresu ICAF 2001 – Růžička, M., [Invited unpublished scientific lecture] Praha, Letňany: VZLÚ. 2001-11-01.
 • Unaxiální a multiaxiální metody predikce životnosti – Růžička, M., [Invited unpublished scientific lecture] Odolena Voda: Aero Vodochody. 2001-06-14.

2000

 • Study of Dynamic Stress Affecting a Radial Baffle in a Mechanically Agitated System with Pitched Blade Impeller – Kratěna, J. - Fořt, I. - Brůha, O., - Růžička, M., [Invited unpublished scientific lecture] Düsseldorf: GVC VDI. 2000-04-10.

1998

 • Rameno nápravy Škoda-srovnání výsledků zkoušky s únavovými výpočty – Pavlata, P. - Růžička, M., [Invited unpublished scientific lecture] Žinkovy: Škoda Výzkum s.r.o.. 1998-05-25.
 • Základní koncepce pro odhady životnosti. Příklad postupu hodnocení životnosti svařované konstrukce – Růžička, M., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: Škoda Výzkum s.r.o.. 1998-10-21.
 • Metodika výpočtu poškození z lokálních elastických napětí určených MKP – Růžička, M., [Invited unpublished scientific lecture] Žinkovy: Škoda Výzkum s.r.o.. 1998-05-25.

Ostatní nezařazené

2022

 • New methods in side sled crash testing – Jelínek, J. - Růžička, M., - Kafková, A., International Journal of Crashworthiness. 2022, ISSN 1358-8265.

2010

 • Stiffness study of novel concept of 3d composite structure – Had, J. - Růžička, M., - Kulíšek, V., Mechanics of Composite materials. 2010, ISSN 0191-5665.