[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

Stanislav.Holy (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2510

místnost: B1-612, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2643/F1  
  Propojení analytického a experimentálního přístupu ve výuce experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze – Holý, S. (2011)
 • 2599/F1  
  Inovace výuky nelineární mechaniky těles ve vybraných předmětech studia strojního inženýrství – Holý, S. (2009)
 • FT-TA4/083  
  Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR – Holý, S. (2007-2010)
 • 1374/F1 a  
  Doplnění výuky experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze o interferenční metody – Holý, S. (2007)
 • 1917/F1 a  
  Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání – Holý, S. (2007)
 • 2017 F1 a  
  Rozšíření laboratorní výuky experimentální analýzy mechanických napětí pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT – Holý, S. (2006)
 • 1908/F1/a  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti optimalizace konstrukcí – Holý, S. (2005)
 • GA101/05/2523  
  Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie – Holý, S. (2005-2007)
 • FT-TA/026  
  Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel – Holý, S. (2004-2007)
 • 960/F1  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti stabilitních problémů – Holý, S. (2003)
 • GA101/01/0769  
  Metoda měření zbytkových napětí v železničních nápravách – Holý, S. (2001-2003)

Článek v periodiku

2006

 • Vliv ztráty stability na porušení kompozitních struktur a jeho zohlednění při návrhu listu rototrů větrných turbín – Hraška, M. - Holý, S., 2006
 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • Measurement of Human Hasticatory Biomechanics - Preliminary Study of Chewing Kinematics – Goldmann, T. - Konvičková, S. - Holý, S., - Himmlová, L., 2006
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., 2006

2004

 • Měřící systém pro měření rozložení statických a dynamických tlaků s užitím v bomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2004
 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004

2002

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro užití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2002

2001

 • New Types of Pressure Transducers – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., 1998
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., 1998

1997

 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1997
 • Utilization of Conductive Yokohama Rubber for Construction of Pressure Transducers – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., 1997
 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997
 • Using of Pressure Conductive Rubber Yokohama Rubber to Construction of Pressure Transducer – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., 1997

1994

 • Letní kurz "Design for Quality" – Holý, S., 1994
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1994

Stať ve sborníku

2016

 • Stiffness reduction model for composite materials under cyclic loading - identification of model coefficients – Král, M. - Cabrnoch, B., - Holý, S., 2016

2015

 • Hole-drilling method with inverse layers removing – Václavík, J. - Holý, S. - Jankovec, J. - Jaroš, P., - Weinberg, O., 2015
 • The proposal and experimental verification of the phenomenologically based model for calculations of composites structures subjected to cyclic loading – Král, M. - Holý, S., - Cabrnoch, B., 2015

2014

 • Do We Still Need an Experiment at All – Holý, S. - Hrubý, Z., 2014
 • Development of phenomenologically based approach for fatigue calculations of fiber reinforced composite structures – Král, M. - Cabrmoch, B. - Hraška, M., - Holý, S., 2014

2013

 • Experimental Measurement and Numerical Modelling of Fatigue Properties of Glass Fiber Composite Materials – Král, M. - Hraška, M., - Holý, S., 2013

2008

 • DO WE STILL NEED EXPERIMENTS AND SENSORS AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY? – Holý, S. - Růžička, M., 2008

2007

 • Residual Stress Measurement by Electronic Speckle Pattern Interferometry – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., 2007
 • ESPI-Assisted Hole Drilling Method – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., 2007
 • Residual Stresses Measurement by ESPI - Specimen Design – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., 2007
 • Specimen Design for Residual Stresses Measurement by ESPI – Šedivý, O. - Holý, S., 2007

2006

 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • ESPI and Residual Stresses Measurements: Applicability – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • Application of Electronic Speckle Pattern Interferometry for Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • Registration of Human Chewing Parameters by Means of Motion Analysis – Goldmann, T. - Holý, S., - Himmlová, L., 2006

2005

 • Determination of Residual Stresses Using ESPI and Hole-Drilling Method - Preliminary Measurements – Šedivý, O. - Holý, S., 2005
 • Preliminary Measurements for Determination of Residual Stresses Using Electronic Speckle Pattern Interferometry and Hole-Drilling Method – Šedivý, O. - Holý, S. - Naumann, J., - Stockmann, M., 2005

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., 2004
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., 2004
 • Comparison of Hole Drilling Metod and Cross Cut Method – Weinberg, O. - Holý, S., - Václavík, J., 2004
 • Vyšetřování zbytkových napětí v železničních nápravách – Weinberg, O. - Václavík, J., - Holý, S., 2004
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Application of Numerical Simulation for Solving of Stability Problems – Petruška, J. - Španiel, M. - Holý, S., - Jágrová, J., 2004
 • Systém pro měření rozložení statických a dynamických interakcí člověka s okolím – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2004
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., 2004
 • Thin - Walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., 2004
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., 2004
 • Importance of Longlife Learning in Engineering and Technology – Holý, S. - Nejedlý, V., - Švehla, V., 2004
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., 2004
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., 2004
 • Structure of the Human Intervertebral Disc Maximizes Its Stiffness – Daniel, M. - Mareš, T. - Sochor, M., - Holý, S., 2004

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2003
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., 2003
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2003
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2003
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., 2003
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2003
 • Direct Method for Measuring Deformation on Structures – Holý, S. - Zeman, J., 2003
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., 2003
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2003
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., 2003
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku a jeho využití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2003
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., 2003
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • Detection of Mechanical Signals by Biological Principles – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., 2003
 • Thin Walled Shell Collapse, Experiment and FE Solution – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., 2003

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2002
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2002
 • Direct Method for Measuring Deformations of Structures and Materials under Sever Conditions – Zeman, J. - Holý, S., 2002
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., 2002
 • Hroucení tenkostěnných skořepin - experiment a MKP výpočet – Španiel, M. - Holý, S., - Dvořák, J., 2002
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., 2002
 • Foreword – Holý, S., 2002
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., 2002
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., 2002
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2002
 • Ztráta stability tenkostěnné válcové skořepiny – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., 2002
 • Experimental Data and Geometric Programming – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • A Method of Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Mechano-Biosensors Based on Biological Membrane – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., 2002
 • Biosensors in Mechanical Engineering – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., 2002
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., 2002
 • Transducer for Measurement Pressure Distribution – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Application of Pressure Sensitive Rubber in Human and Technologic Stabilometry – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., 2002
 • Transducer-Acting Pressure Projection Into the Base – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Transducer Acting Pressure and Determining the Balance Centre – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Otáhal, J. - Novák, P., - Holý, S., 2002

2001

 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2001
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2001
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2001
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2001
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., 2001
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2001
 • Evolutionary Constructing Compared with Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., 2001
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2001
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., 2001
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., 2001

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2000
 • Miniaturní snímač pro meření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., 2000
 • Aplikace optimalizační metody využívající variační počet při návrhu strojních součástí – Mareš, T. - Holý, S., 2000
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., 2000
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., 2000
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., 2000
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., 2000
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., 2000
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., 2000
 • Application of Hole Drilling Method by Residual Stress Assesment in Linear Varying Uniaxial Stress Field – Holý, S. - Dejmal, J., 2000
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., 2000
 • Linear Programing in Structural Optimalization – Mareš, T. - Holý, S., 2000
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Quantitative Comparison of Stress Evaluation Methods – Holý, S. - Dejmal, J. - Ganev, N., - Kraus, I., 2000
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Měření kontaktních tlaků s následným zpracováním dat – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2000
 • Kvalitativní srovnání tenzometrických metodik – Ganev, N. - Dejmal, J. - Holý, S., - Kraus, I., 2000
 • Miniaturní snímač pro měření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., 2000
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Measurement – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2000
 • Contact Pressure Measurement in Biomechanics – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2000
 • Matrix Areal Pressure Transducer-Construction and Testing – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., 2000
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2000
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2000
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., 2000
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., 2000
 • Konstrukce a testování maticového plošného snímače tlaku – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., 2000

1999

 • Teoretické předpoklady pro optimální řešení a efektivní využití přípojných vozidel s poháněnou nápravou v zemědělství a jejich ověření – Hofman, J. - Holý, S. - Chudomel, M. - Syrový, O., - Podpěra, V., 1999
 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., 1999
 • Application of Experimental Mechanics Means in Human Medicine and Physiology of Work – Holý, S. - Volf, J. - Hlávková, J., - Hrubant, J., 1999
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 1999
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 1999
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., 1999
 • Using of Pressure Distribution on Sole Transducer in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D., - Popelák, B., 1999
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., 1999

1998

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro biochemické aplikace – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 1998
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., 1998
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., 1998
 • New Soil Pressure Sensor for Geomechanical Application – Holý, S. - Volf, J. - Trčková, J., - Bohatec, K., 1998
 • Matrix Dynamic Pressure Transducer with Conductive Elastomer – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 1998
 • Measurement of Mechanical Quantities for their Objectivization in Physiology of Work – Holý, S. - Hála, B. - Hlávková, J. - Hrubant, L., - Volf, J., 1998
 • Factors Affecting the Accuracy of Residual Stress Measurements Using the Hole Drilling Method – Holý, S., 1998
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., 1998
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., 1998

1997

 • Using Miniature Tactile Senzor Based on Conductive Rubber in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Anger, L., 1997
 • New and Inexpensive Transducers for Measuring Stress State – Trčková-Skořepová, J. - Volf, J., - Holý, S., 1997
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1997
 • Using of Transducers for Pressure Distribution Measurements in Biomedicine – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1997
 • Do We Still Nead an Experiment in Solid Mechanics? – Holý, S., 1997
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Vlček, J., 1997
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L., - Vlček, J., 1997
 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., 1997
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997
 • Using of Conductive Rubber by Construction of Pressure Transducer in Geomechanics – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., 1997

1996

 • Monitoring and Control of Technology and Service Life by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., 1996
 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Application of Conductive Rubber Layer for Pressure Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Skořepová, J., - Anger, L., 1996
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., 1996
 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., 1996
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Application of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Papežová, S., 1996
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1996

1995

 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distrubution Measurment – Volf, J. - Holý, S., 1995
 • Application of Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., 1995
 • Tactile Carpet for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., 1995
 • Ankle Joint Injury During Car Crash – Stingl, J. - Čech, P. - Doubková, A. - Kovanda, J. - Holý, S., - Král, J., 1995
 • Strain Gage Transducers for Model Investigation and Measuring IN SITU in Geomechanics – Holý, S. - Skořepová, J., 1995
 • Cutting Forces Measuring in Drilling – Mádl, J. - Holý, S., 1995
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures 2 – Holý, S. - Kovanda, J., - Stingl, J., 1995

1994

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti experimentální mechaniky a začlenění České společnosti pro mechaniku do mezinárodních struktur – Holý, S., 1994
 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., 1994
 • Rigid Strain Gage Dynamometer for Turning – Mádl, J. - Holý, S., 1994
 • Advanced Forms of Experimental Mechanics Education – Holý, S. - Beneš, J., 1994
 • Pressure Distribution Measurements by Means of Tactile Sensor Carpet – Volf, J. - Holý, S., 1994
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures – Stingl, J. - Holý, S., - Kovanda, J., 1994
 • Problematics of the Mechanical Properties Determination of Biological Structures – Holý, S. - Stingl, J., - Kovanda, J., 1994
 • Homegrown Strain Gage Transducers for Special Purposes – Holý, S. - Mádl, J., 1994
 • Investigation of Diagnostic Methods in Cutting Technology Based on the Relation of Cutting Forces and Tool Wear – Mádl, J. - Holý, S., - Beneš, J., 1994
 • Investigation of Structure Failure in Geotechnics by Means of Experimental Mechanics Methods – Holý, S. - Skořepová, J., 1994

1993

 • Research Direction in the Field of Biomechanics of Man – Konvičková, S. - Valenta, J. - Valenta, F. - Michalec, J. - Šubrt, L. - Sochor, M. - Kanócz, A. - Holý, S., - Šulc, B., 1993
 • Optical Methods of Eperimental Stress and Strain Analysis in Industrial Praxis – Holý, S., 1993
 • Application of Strain Gage Technique for Technology Control and Service Safety – Holý, S., 1993
 • Optimalization of Material Choice and Equipment Resolution for Stress Pattern Analysis by Thermal Emission – Holý, S., 1993

?

 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., ?
 • Thin - walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2010

2007

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2007

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 2005
 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., 2005

2004

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., 2009

2005

 • Plantograf V05 – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Novák, P., 2005

Zpráva

2010

 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – část II – Hrubý, Z. - Blažek, J., - Holý, S., 2010
 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – Hrubý, Z. - Holý, S., 2010

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • Experimnetálne metódy biomechaniky – Daniel, M. - Sochor, M., - Holý, S., 2003

2002

 • Expertní posudek usměrňovače spalin – Holý, S., 2002
 • Řízení tuhosti laminátové desky – Mareš, T. - Holý, S., 2002

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., 2001
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Obecná pravidla konstrukční optimalizace – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Řešení nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., 2001

2000

 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., 2000

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Tactile Transducers for Pressure Distribution Measurements – Holý, S. - Volf, J., - Skořepová, J., 1996
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., 1996
 • Tactile Transducer Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., 1996
 • Numerical Optimalization Procedure of Structures Applying Experimental Data – Holý, S., 1996
 • Residual Stresses and Their Impact to the Quality of Structures – Holý, S., 1996
 • Monitoring and Control of Design, Technology and Service Safety by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., 1996
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., 1996
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., 1996

1995

 • Neinvazivní diagnostika rozložení tlaku na ploše chodidla – Volf, J. - Holý, S. - Kunzová, D. - Obrazová, H., - Vlček, J., 1995

1994

 • Reliability of Mechanical Components and Systems and Reliability Testing – Holý, S., 1994
 • Probabilistic Mechanical Design – Holý, S., 1994
 • Danger of Structure Schematization in Design and Its Deleting by Means of Experiment – Holý, S., 1994
 • Practical Reliability Engineering – Holý, S., 1994
 • CTU - Yesterday, Today and Tomorrov – Holý, S., 1994
 • Laboratiry for Experimental Verification of Structures – Holý, S., 1994
 • Monitoring and Control of Technology and Service Safety by Means of Strain Gage Technique – Holý, S., 1994
 • Měření na kompozitních materiálech. Materiálové hodnoty pro výpočet. Tenzometrická měření na kompozitních materiálech – Holý, S., 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003

1994

 • Pružnost a pevnost – Valenta, F. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Puchmajer, P. - Holý, S., - Kánocz, A., 1994

Sborník

2008

 • 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Daniel, M. ed. - Holý, S. ed., - Růžička, M. ed., 2008

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., 2002

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2008

 • Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Růžička, M. org. - Holý, S. org. - Daniel, M. org., - Krejča, M. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Metoda křížového řezu – Weinberg, O. - Holý, S., 2004
 • Vyšetřování zbytkových napětí pomocí metody kruhového jádra – Holý, S., 2004

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • New Type of Sensor for Stress Analysis in Bones – Holý, S. - Volf, J., 2003
 • Experimental Methods for Estimating Residual Stresses – Holý, S. - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003

?

 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., ?

Odbor biomechaniky (12124)

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

Stanislav.Holy (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2510

místnost: B1-612, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2643/F1  
  Propojení analytického a experimentálního přístupu ve výuce experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze – Holý, S. (2011)
 • 2599/F1  
  Inovace výuky nelineární mechaniky těles ve vybraných předmětech studia strojního inženýrství – Holý, S. (2009)
 • FT-TA4/083  
  Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR – Holý, S. (2007-2010)
 • 1374/F1 a  
  Doplnění výuky experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze o interferenční metody – Holý, S. (2007)
 • 1917/F1 a  
  Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání – Holý, S. (2007)
 • 2017 F1 a  
  Rozšíření laboratorní výuky experimentální analýzy mechanických napětí pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT – Holý, S. (2006)
 • 1908/F1/a  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti optimalizace konstrukcí – Holý, S. (2005)
 • GA101/05/2523  
  Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie – Holý, S. (2005-2007)
 • FT-TA/026  
  Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel – Holý, S. (2004-2007)
 • 960/F1  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti stabilitních problémů – Holý, S. (2003)
 • GA101/01/0769  
  Metoda měření zbytkových napětí v železničních nápravách – Holý, S. (2001-2003)

Článek v periodiku

2006

 • Vliv ztráty stability na porušení kompozitních struktur a jeho zohlednění při návrhu listu rototrů větrných turbín – Hraška, M. - Holý, S., 2006
 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • Measurement of Human Hasticatory Biomechanics - Preliminary Study of Chewing Kinematics – Goldmann, T. - Konvičková, S. - Holý, S., - Himmlová, L., 2006
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., 2006

2004

 • Měřící systém pro měření rozložení statických a dynamických tlaků s užitím v bomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2004
 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004

2002

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro užití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2002

2001

 • New Types of Pressure Transducers – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., 1998
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., 1998

1997

 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1997
 • Utilization of Conductive Yokohama Rubber for Construction of Pressure Transducers – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., 1997
 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997
 • Using of Pressure Conductive Rubber Yokohama Rubber to Construction of Pressure Transducer – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., 1997

1994

 • Letní kurz "Design for Quality" – Holý, S., 1994
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1994

Stať ve sborníku

2016

 • Stiffness reduction model for composite materials under cyclic loading - identification of model coefficients – Král, M. - Cabrnoch, B., - Holý, S., 2016

2015

 • Hole-drilling method with inverse layers removing – Václavík, J. - Holý, S. - Jankovec, J. - Jaroš, P., - Weinberg, O., 2015
 • The proposal and experimental verification of the phenomenologically based model for calculations of composites structures subjected to cyclic loading – Král, M. - Holý, S., - Cabrnoch, B., 2015

2014

 • Do We Still Need an Experiment at All – Holý, S. - Hrubý, Z., 2014
 • Development of phenomenologically based approach for fatigue calculations of fiber reinforced composite structures – Král, M. - Cabrmoch, B. - Hraška, M., - Holý, S., 2014

2013

 • Experimental Measurement and Numerical Modelling of Fatigue Properties of Glass Fiber Composite Materials – Král, M. - Hraška, M., - Holý, S., 2013

2008

 • DO WE STILL NEED EXPERIMENTS AND SENSORS AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY? – Holý, S. - Růžička, M., 2008

2007

 • Residual Stress Measurement by Electronic Speckle Pattern Interferometry – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., 2007
 • ESPI-Assisted Hole Drilling Method – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., 2007
 • Residual Stresses Measurement by ESPI - Specimen Design – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., 2007
 • Specimen Design for Residual Stresses Measurement by ESPI – Šedivý, O. - Holý, S., 2007

2006

 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • ESPI and Residual Stresses Measurements: Applicability – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • Application of Electronic Speckle Pattern Interferometry for Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • Registration of Human Chewing Parameters by Means of Motion Analysis – Goldmann, T. - Holý, S., - Himmlová, L., 2006

2005

 • Determination of Residual Stresses Using ESPI and Hole-Drilling Method - Preliminary Measurements – Šedivý, O. - Holý, S., 2005
 • Preliminary Measurements for Determination of Residual Stresses Using Electronic Speckle Pattern Interferometry and Hole-Drilling Method – Šedivý, O. - Holý, S. - Naumann, J., - Stockmann, M., 2005

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., 2004
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., 2004
 • Comparison of Hole Drilling Metod and Cross Cut Method – Weinberg, O. - Holý, S., - Václavík, J., 2004
 • Vyšetřování zbytkových napětí v železničních nápravách – Weinberg, O. - Václavík, J., - Holý, S., 2004
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Application of Numerical Simulation for Solving of Stability Problems – Petruška, J. - Španiel, M. - Holý, S., - Jágrová, J., 2004
 • Systém pro měření rozložení statických a dynamických interakcí člověka s okolím – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2004
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., 2004
 • Thin - Walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., 2004
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., 2004
 • Importance of Longlife Learning in Engineering and Technology – Holý, S. - Nejedlý, V., - Švehla, V., 2004
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., 2004
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., 2004
 • Structure of the Human Intervertebral Disc Maximizes Its Stiffness – Daniel, M. - Mareš, T. - Sochor, M., - Holý, S., 2004

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2003
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., 2003
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2003
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2003
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., 2003
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2003
 • Direct Method for Measuring Deformation on Structures – Holý, S. - Zeman, J., 2003
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., 2003
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2003
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., 2003
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku a jeho využití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2003
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., 2003
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • Detection of Mechanical Signals by Biological Principles – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., 2003
 • Thin Walled Shell Collapse, Experiment and FE Solution – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., 2003

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2002
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2002
 • Direct Method for Measuring Deformations of Structures and Materials under Sever Conditions – Zeman, J. - Holý, S., 2002
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., 2002
 • Hroucení tenkostěnných skořepin - experiment a MKP výpočet – Španiel, M. - Holý, S., - Dvořák, J., 2002
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., 2002
 • Foreword – Holý, S., 2002
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., 2002
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., 2002
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2002
 • Ztráta stability tenkostěnné válcové skořepiny – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., 2002
 • Experimental Data and Geometric Programming – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • A Method of Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Mechano-Biosensors Based on Biological Membrane – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., 2002
 • Biosensors in Mechanical Engineering – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., 2002
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., 2002
 • Transducer for Measurement Pressure Distribution – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Application of Pressure Sensitive Rubber in Human and Technologic Stabilometry – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., 2002
 • Transducer-Acting Pressure Projection Into the Base – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Transducer Acting Pressure and Determining the Balance Centre – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Otáhal, J. - Novák, P., - Holý, S., 2002

2001

 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2001
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2001
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2001
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2001
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., 2001
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2001
 • Evolutionary Constructing Compared with Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., 2001
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2001
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., 2001
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., 2001

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2000
 • Miniaturní snímač pro meření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., 2000
 • Aplikace optimalizační metody využívající variační počet při návrhu strojních součástí – Mareš, T. - Holý, S., 2000
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., 2000
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., 2000
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., 2000
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., 2000
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., 2000
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., 2000
 • Application of Hole Drilling Method by Residual Stress Assesment in Linear Varying Uniaxial Stress Field – Holý, S. - Dejmal, J., 2000
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., 2000
 • Linear Programing in Structural Optimalization – Mareš, T. - Holý, S., 2000
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Quantitative Comparison of Stress Evaluation Methods – Holý, S. - Dejmal, J. - Ganev, N., - Kraus, I., 2000
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Měření kontaktních tlaků s následným zpracováním dat – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2000
 • Kvalitativní srovnání tenzometrických metodik – Ganev, N. - Dejmal, J. - Holý, S., - Kraus, I., 2000
 • Miniaturní snímač pro měření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., 2000
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Measurement – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2000
 • Contact Pressure Measurement in Biomechanics – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2000
 • Matrix Areal Pressure Transducer-Construction and Testing – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., 2000
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2000
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2000
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., 2000
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., 2000
 • Konstrukce a testování maticového plošného snímače tlaku – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., 2000

1999

 • Teoretické předpoklady pro optimální řešení a efektivní využití přípojných vozidel s poháněnou nápravou v zemědělství a jejich ověření – Hofman, J. - Holý, S. - Chudomel, M. - Syrový, O., - Podpěra, V., 1999
 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., 1999
 • Application of Experimental Mechanics Means in Human Medicine and Physiology of Work – Holý, S. - Volf, J. - Hlávková, J., - Hrubant, J., 1999
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 1999
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 1999
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., 1999
 • Using of Pressure Distribution on Sole Transducer in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D., - Popelák, B., 1999
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., 1999

1998

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro biochemické aplikace – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 1998
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., 1998
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., 1998
 • New Soil Pressure Sensor for Geomechanical Application – Holý, S. - Volf, J. - Trčková, J., - Bohatec, K., 1998
 • Matrix Dynamic Pressure Transducer with Conductive Elastomer – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 1998
 • Measurement of Mechanical Quantities for their Objectivization in Physiology of Work – Holý, S. - Hála, B. - Hlávková, J. - Hrubant, L., - Volf, J., 1998
 • Factors Affecting the Accuracy of Residual Stress Measurements Using the Hole Drilling Method – Holý, S., 1998
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., 1998
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., 1998

1997

 • Using Miniature Tactile Senzor Based on Conductive Rubber in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Anger, L., 1997
 • New and Inexpensive Transducers for Measuring Stress State – Trčková-Skořepová, J. - Volf, J., - Holý, S., 1997
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1997
 • Using of Transducers for Pressure Distribution Measurements in Biomedicine – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1997
 • Do We Still Nead an Experiment in Solid Mechanics? – Holý, S., 1997
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Vlček, J., 1997
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L., - Vlček, J., 1997
 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., 1997
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997
 • Using of Conductive Rubber by Construction of Pressure Transducer in Geomechanics – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., 1997

1996

 • Monitoring and Control of Technology and Service Life by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., 1996
 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Application of Conductive Rubber Layer for Pressure Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Skořepová, J., - Anger, L., 1996
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., 1996
 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., 1996
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Application of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Papežová, S., 1996
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1996

1995

 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distrubution Measurment – Volf, J. - Holý, S., 1995
 • Application of Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., 1995
 • Tactile Carpet for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., 1995
 • Ankle Joint Injury During Car Crash – Stingl, J. - Čech, P. - Doubková, A. - Kovanda, J. - Holý, S., - Král, J., 1995
 • Strain Gage Transducers for Model Investigation and Measuring IN SITU in Geomechanics – Holý, S. - Skořepová, J., 1995
 • Cutting Forces Measuring in Drilling – Mádl, J. - Holý, S., 1995
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures 2 – Holý, S. - Kovanda, J., - Stingl, J., 1995

1994

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti experimentální mechaniky a začlenění České společnosti pro mechaniku do mezinárodních struktur – Holý, S., 1994
 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., 1994
 • Rigid Strain Gage Dynamometer for Turning – Mádl, J. - Holý, S., 1994
 • Advanced Forms of Experimental Mechanics Education – Holý, S. - Beneš, J., 1994
 • Pressure Distribution Measurements by Means of Tactile Sensor Carpet – Volf, J. - Holý, S., 1994
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures – Stingl, J. - Holý, S., - Kovanda, J., 1994
 • Problematics of the Mechanical Properties Determination of Biological Structures – Holý, S. - Stingl, J., - Kovanda, J., 1994
 • Homegrown Strain Gage Transducers for Special Purposes – Holý, S. - Mádl, J., 1994
 • Investigation of Diagnostic Methods in Cutting Technology Based on the Relation of Cutting Forces and Tool Wear – Mádl, J. - Holý, S., - Beneš, J., 1994
 • Investigation of Structure Failure in Geotechnics by Means of Experimental Mechanics Methods – Holý, S. - Skořepová, J., 1994

1993

 • Research Direction in the Field of Biomechanics of Man – Konvičková, S. - Valenta, J. - Valenta, F. - Michalec, J. - Šubrt, L. - Sochor, M. - Kanócz, A. - Holý, S., - Šulc, B., 1993
 • Optical Methods of Eperimental Stress and Strain Analysis in Industrial Praxis – Holý, S., 1993
 • Application of Strain Gage Technique for Technology Control and Service Safety – Holý, S., 1993
 • Optimalization of Material Choice and Equipment Resolution for Stress Pattern Analysis by Thermal Emission – Holý, S., 1993

?

 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., ?
 • Thin - walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2010

2007

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2007

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 2005
 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., 2005

2004

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., 2009

2005

 • Plantograf V05 – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Novák, P., 2005

Zpráva

2010

 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – část II – Hrubý, Z. - Blažek, J., - Holý, S., 2010
 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – Hrubý, Z. - Holý, S., 2010

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • Experimnetálne metódy biomechaniky – Daniel, M. - Sochor, M., - Holý, S., 2003

2002

 • Expertní posudek usměrňovače spalin – Holý, S., 2002
 • Řízení tuhosti laminátové desky – Mareš, T. - Holý, S., 2002

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., 2001
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Obecná pravidla konstrukční optimalizace – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Řešení nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., 2001

2000

 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., 2000

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Tactile Transducers for Pressure Distribution Measurements – Holý, S. - Volf, J., - Skořepová, J., 1996
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., 1996
 • Tactile Transducer Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., 1996
 • Numerical Optimalization Procedure of Structures Applying Experimental Data – Holý, S., 1996
 • Residual Stresses and Their Impact to the Quality of Structures – Holý, S., 1996
 • Monitoring and Control of Design, Technology and Service Safety by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., 1996
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., 1996
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., 1996

1995

 • Neinvazivní diagnostika rozložení tlaku na ploše chodidla – Volf, J. - Holý, S. - Kunzová, D. - Obrazová, H., - Vlček, J., 1995

1994

 • Reliability of Mechanical Components and Systems and Reliability Testing – Holý, S., 1994
 • Probabilistic Mechanical Design – Holý, S., 1994
 • Danger of Structure Schematization in Design and Its Deleting by Means of Experiment – Holý, S., 1994
 • Practical Reliability Engineering – Holý, S., 1994
 • CTU - Yesterday, Today and Tomorrov – Holý, S., 1994
 • Laboratiry for Experimental Verification of Structures – Holý, S., 1994
 • Monitoring and Control of Technology and Service Safety by Means of Strain Gage Technique – Holý, S., 1994
 • Měření na kompozitních materiálech. Materiálové hodnoty pro výpočet. Tenzometrická měření na kompozitních materiálech – Holý, S., 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003

1994

 • Pružnost a pevnost – Valenta, F. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Puchmajer, P. - Holý, S., - Kánocz, A., 1994

Sborník

2008

 • 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Daniel, M. ed. - Holý, S. ed., - Růžička, M. ed., 2008

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., 2002

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2008

 • Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Růžička, M. org. - Holý, S. org. - Daniel, M. org., - Krejča, M. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Metoda křížového řezu – Weinberg, O. - Holý, S., 2004
 • Vyšetřování zbytkových napětí pomocí metody kruhového jádra – Holý, S., 2004

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • New Type of Sensor for Stress Analysis in Bones – Holý, S. - Volf, J., 2003
 • Experimental Methods for Estimating Residual Stresses – Holý, S. - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003

?

 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., ?

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.

Stanislav.Holy (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2510

místnost: B1-612, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2643/F1  
  Propojení analytického a experimentálního přístupu ve výuce experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze – Holý, S. (2011)
 • 2599/F1  
  Inovace výuky nelineární mechaniky těles ve vybraných předmětech studia strojního inženýrství – Holý, S. (2009)
 • FT-TA4/083  
  Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR – Holý, S. (2007-2010)
 • 1374/F1 a  
  Doplnění výuky experimentální analýzy napětí na ČVUT v Praze o interferenční metody – Holý, S. (2007)
 • 1917/F1 a  
  Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání – Holý, S. (2007)
 • 2017 F1 a  
  Rozšíření laboratorní výuky experimentální analýzy mechanických napětí pro posluchače FS, FJFI, FSv ČVUT – Holý, S. (2006)
 • 1908/F1/a  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti optimalizace konstrukcí – Holý, S. (2005)
 • GA101/05/2523  
  Zpřesnění a verifikace experimentálních postupů stanovení zbytkové napjatosti a jejich harmonizace s normou ASTM E837 a předpisy Evropské Unie – Holý, S. (2005-2007)
 • FT-TA/026  
  Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel – Holý, S. (2004-2007)
 • 960/F1  
  Inovace programu Aplikovaná mechanika v oblasti stabilitních problémů – Holý, S. (2003)
 • GA101/01/0769  
  Metoda měření zbytkových napětí v železničních nápravách – Holý, S. (2001-2003)

Článek v periodiku

2006

 • Vliv ztráty stability na porušení kompozitních struktur a jeho zohlednění při návrhu listu rototrů větrných turbín – Hraška, M. - Holý, S., 2006
 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • Measurement of Human Hasticatory Biomechanics - Preliminary Study of Chewing Kinematics – Goldmann, T. - Konvičková, S. - Holý, S., - Himmlová, L., 2006
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., 2006

2004

 • Měřící systém pro měření rozložení statických a dynamických tlaků s užitím v bomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2004
 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004

2002

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro užití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2002

2001

 • New Types of Pressure Transducers – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., 1998
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., 1998

1997

 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1997
 • Utilization of Conductive Yokohama Rubber for Construction of Pressure Transducers – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., 1997
 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997
 • Using of Pressure Conductive Rubber Yokohama Rubber to Construction of Pressure Transducer – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., 1997

1994

 • Letní kurz "Design for Quality" – Holý, S., 1994
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1994

Stať ve sborníku

2016

 • Stiffness reduction model for composite materials under cyclic loading - identification of model coefficients – Král, M. - Cabrnoch, B., - Holý, S., 2016

2015

 • Hole-drilling method with inverse layers removing – Václavík, J. - Holý, S. - Jankovec, J. - Jaroš, P., - Weinberg, O., 2015
 • The proposal and experimental verification of the phenomenologically based model for calculations of composites structures subjected to cyclic loading – Král, M. - Holý, S., - Cabrnoch, B., 2015

2014

 • Do We Still Need an Experiment at All – Holý, S. - Hrubý, Z., 2014
 • Development of phenomenologically based approach for fatigue calculations of fiber reinforced composite structures – Král, M. - Cabrmoch, B. - Hraška, M., - Holý, S., 2014

2013

 • Experimental Measurement and Numerical Modelling of Fatigue Properties of Glass Fiber Composite Materials – Král, M. - Hraška, M., - Holý, S., 2013

2008

 • DO WE STILL NEED EXPERIMENTS AND SENSORS AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY? – Holý, S. - Růžička, M., 2008

2007

 • Residual Stress Measurement by Electronic Speckle Pattern Interferometry – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., 2007
 • ESPI-Assisted Hole Drilling Method – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., 2007
 • Residual Stresses Measurement by ESPI - Specimen Design – Šedivý, O. - Krempaszky, C., - Holý, S., 2007
 • Specimen Design for Residual Stresses Measurement by ESPI – Šedivý, O. - Holý, S., 2007

2006

 • Applicability of ESPI to Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • ESPI and Residual Stresses Measurements: Applicability – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • Application of Electronic Speckle Pattern Interferometry for Residual Stresses Measurement – Šedivý, O. - Holý, S., 2006
 • Registration of Human Chewing Parameters by Means of Motion Analysis – Goldmann, T. - Holý, S., - Himmlová, L., 2006

2005

 • Determination of Residual Stresses Using ESPI and Hole-Drilling Method - Preliminary Measurements – Šedivý, O. - Holý, S., 2005
 • Preliminary Measurements for Determination of Residual Stresses Using Electronic Speckle Pattern Interferometry and Hole-Drilling Method – Šedivý, O. - Holý, S. - Naumann, J., - Stockmann, M., 2005

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., 2004
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., 2004
 • Comparison of Hole Drilling Metod and Cross Cut Method – Weinberg, O. - Holý, S., - Václavík, J., 2004
 • Vyšetřování zbytkových napětí v železničních nápravách – Weinberg, O. - Václavík, J., - Holý, S., 2004
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Application of Numerical Simulation for Solving of Stability Problems – Petruška, J. - Španiel, M. - Holý, S., - Jágrová, J., 2004
 • Systém pro měření rozložení statických a dynamických interakcí člověka s okolím – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2004
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., 2004
 • Thin - Walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., 2004
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., 2004
 • Importance of Longlife Learning in Engineering and Technology – Holý, S. - Nejedlý, V., - Švehla, V., 2004
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., 2004
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., 2004
 • Structure of the Human Intervertebral Disc Maximizes Its Stiffness – Daniel, M. - Mareš, T. - Sochor, M., - Holý, S., 2004

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2003
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., 2003
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2003
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2003
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., 2003
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2003
 • Direct Method for Measuring Deformation on Structures – Holý, S. - Zeman, J., 2003
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., 2003
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2003
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., 2003
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku a jeho využití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2003
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., 2003
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • Detection of Mechanical Signals by Biological Principles – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., 2003
 • Thin Walled Shell Collapse, Experiment and FE Solution – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., 2003

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2002
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2002
 • Direct Method for Measuring Deformations of Structures and Materials under Sever Conditions – Zeman, J. - Holý, S., 2002
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., 2002
 • Hroucení tenkostěnných skořepin - experiment a MKP výpočet – Španiel, M. - Holý, S., - Dvořák, J., 2002
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., 2002
 • Foreword – Holý, S., 2002
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., 2002
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., 2002
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2002
 • Ztráta stability tenkostěnné válcové skořepiny – Španiel, M. - Dvořák, J., - Holý, S., 2002
 • Experimental Data and Geometric Programming – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • A Method of Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Mechano-Biosensors Based on Biological Membrane – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., 2002
 • Biosensors in Mechanical Engineering – Daniel, M. - Holý, S., - Sochor, M., 2002
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., 2002
 • Transducer for Measurement Pressure Distribution – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Application of Pressure Sensitive Rubber in Human and Technologic Stabilometry – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., 2002
 • Transducer-Acting Pressure Projection Into the Base – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Transducer Acting Pressure and Determining the Balance Centre – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., 2002
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Otáhal, J. - Novák, P., - Holý, S., 2002

2001

 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2001
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2001
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2001
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2001
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., 2001
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2001
 • Evolutionary Constructing Compared with Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., 2001
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2001
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., 2001
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., 2001

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2000
 • Miniaturní snímač pro meření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., 2000
 • Aplikace optimalizační metody využívající variační počet při návrhu strojních součástí – Mareš, T. - Holý, S., 2000
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., 2000
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., 2000
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., 2000
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., 2000
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., 2000
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., 2000
 • Application of Hole Drilling Method by Residual Stress Assesment in Linear Varying Uniaxial Stress Field – Holý, S. - Dejmal, J., 2000
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., 2000
 • Linear Programing in Structural Optimalization – Mareš, T. - Holý, S., 2000
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Quantitative Comparison of Stress Evaluation Methods – Holý, S. - Dejmal, J. - Ganev, N., - Kraus, I., 2000
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Měření kontaktních tlaků s následným zpracováním dat – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2000
 • Kvalitativní srovnání tenzometrických metodik – Ganev, N. - Dejmal, J. - Holý, S., - Kraus, I., 2000
 • Miniaturní snímač pro měření silových účinků – Bouška, P. - Holý, S. - Hrubant, L. - Sutner, O. - Vacek, J., - Záruba, J., 2000
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Measurement – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2000
 • Contact Pressure Measurement in Biomechanics – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 2000
 • Matrix Areal Pressure Transducer-Construction and Testing – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., 2000
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2000
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2000
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., 2000
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., 2000
 • Konstrukce a testování maticového plošného snímače tlaku – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., 2000

1999

 • Teoretické předpoklady pro optimální řešení a efektivní využití přípojných vozidel s poháněnou nápravou v zemědělství a jejich ověření – Hofman, J. - Holý, S. - Chudomel, M. - Syrový, O., - Podpěra, V., 1999
 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., 1999
 • Application of Experimental Mechanics Means in Human Medicine and Physiology of Work – Holý, S. - Volf, J. - Hlávková, J., - Hrubant, J., 1999
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 1999
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 1999
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., 1999
 • Using of Pressure Distribution on Sole Transducer in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D., - Popelák, B., 1999
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., 1999

1998

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro biochemické aplikace – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., 1998
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., 1998
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., 1998
 • New Soil Pressure Sensor for Geomechanical Application – Holý, S. - Volf, J. - Trčková, J., - Bohatec, K., 1998
 • Matrix Dynamic Pressure Transducer with Conductive Elastomer – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 1998
 • Measurement of Mechanical Quantities for their Objectivization in Physiology of Work – Holý, S. - Hála, B. - Hlávková, J. - Hrubant, L., - Volf, J., 1998
 • Factors Affecting the Accuracy of Residual Stress Measurements Using the Hole Drilling Method – Holý, S., 1998
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., 1998
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., 1998

1997

 • Using Miniature Tactile Senzor Based on Conductive Rubber in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Anger, L., 1997
 • New and Inexpensive Transducers for Measuring Stress State – Trčková-Skořepová, J. - Volf, J., - Holý, S., 1997
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1997
 • Using of Transducers for Pressure Distribution Measurements in Biomedicine – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1997
 • Do We Still Nead an Experiment in Solid Mechanics? – Holý, S., 1997
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Vlček, J., 1997
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L., - Vlček, J., 1997
 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., 1997
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997
 • Using of Conductive Rubber by Construction of Pressure Transducer in Geomechanics – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J., - Anger, L., 1997

1996

 • Monitoring and Control of Technology and Service Life by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., 1996
 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Application of Conductive Rubber Layer for Pressure Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Skořepová, J., - Anger, L., 1996
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., 1996
 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., 1996
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Application of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Papežová, S., 1996
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., 1996

1995

 • Tactile Sensor Carpet for Pressure Distrubution Measurment – Volf, J. - Holý, S., 1995
 • Application of Tactile Sensor Carpet for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., 1995
 • Tactile Carpet for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., 1995
 • Ankle Joint Injury During Car Crash – Stingl, J. - Čech, P. - Doubková, A. - Kovanda, J. - Holý, S., - Král, J., 1995
 • Strain Gage Transducers for Model Investigation and Measuring IN SITU in Geomechanics – Holý, S. - Skořepová, J., 1995
 • Cutting Forces Measuring in Drilling – Mádl, J. - Holý, S., 1995
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures 2 – Holý, S. - Kovanda, J., - Stingl, J., 1995

1994

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti experimentální mechaniky a začlenění České společnosti pro mechaniku do mezinárodních struktur – Holý, S., 1994
 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., 1994
 • Rigid Strain Gage Dynamometer for Turning – Mádl, J. - Holý, S., 1994
 • Advanced Forms of Experimental Mechanics Education – Holý, S. - Beneš, J., 1994
 • Pressure Distribution Measurements by Means of Tactile Sensor Carpet – Volf, J. - Holý, S., 1994
 • Mechanical Properties of Selected Biological Structures – Stingl, J. - Holý, S., - Kovanda, J., 1994
 • Problematics of the Mechanical Properties Determination of Biological Structures – Holý, S. - Stingl, J., - Kovanda, J., 1994
 • Homegrown Strain Gage Transducers for Special Purposes – Holý, S. - Mádl, J., 1994
 • Investigation of Diagnostic Methods in Cutting Technology Based on the Relation of Cutting Forces and Tool Wear – Mádl, J. - Holý, S., - Beneš, J., 1994
 • Investigation of Structure Failure in Geotechnics by Means of Experimental Mechanics Methods – Holý, S. - Skořepová, J., 1994

1993

 • Research Direction in the Field of Biomechanics of Man – Konvičková, S. - Valenta, J. - Valenta, F. - Michalec, J. - Šubrt, L. - Sochor, M. - Kanócz, A. - Holý, S., - Šulc, B., 1993
 • Optical Methods of Eperimental Stress and Strain Analysis in Industrial Praxis – Holý, S., 1993
 • Application of Strain Gage Technique for Technology Control and Service Safety – Holý, S., 1993
 • Optimalization of Material Choice and Equipment Resolution for Stress Pattern Analysis by Thermal Emission – Holý, S., 1993

?

 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., ?
 • Thin - walled Shells Collapse - Experiments and FEM Solution – Dvořák, J. - Holý, S., - Španiel, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2010

2007

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2007

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 2005
 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., 2005

2004

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., 2009

2005

 • Plantograf V05 – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Novák, P., 2005

Zpráva

2010

 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – část II – Hrubý, Z. - Blažek, J., - Holý, S., 2010
 • Modelování rychlých dějů na tlakových potrubích v programu ABAQUS – Hrubý, Z. - Holý, S., 2010

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • Experimnetálne metódy biomechaniky – Daniel, M. - Sochor, M., - Holý, S., 2003

2002

 • Expertní posudek usměrňovače spalin – Holý, S., 2002
 • Řízení tuhosti laminátové desky – Mareš, T. - Holý, S., 2002

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., 2001
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Obecná pravidla konstrukční optimalizace – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Řešení nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., 2001

2000

 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., 2000

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Tactile Transducers for Pressure Distribution Measurements – Holý, S. - Volf, J., - Skořepová, J., 1996
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., 1996
 • Tactile Transducer Carpet for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Volf, J., 1996
 • Numerical Optimalization Procedure of Structures Applying Experimental Data – Holý, S., 1996
 • Residual Stresses and Their Impact to the Quality of Structures – Holý, S., 1996
 • Monitoring and Control of Design, Technology and Service Safety by Means of Experimental Mechanics – Holý, S., 1996
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., 1996
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., 1996

1995

 • Neinvazivní diagnostika rozložení tlaku na ploše chodidla – Volf, J. - Holý, S. - Kunzová, D. - Obrazová, H., - Vlček, J., 1995

1994

 • Reliability of Mechanical Components and Systems and Reliability Testing – Holý, S., 1994
 • Probabilistic Mechanical Design – Holý, S., 1994
 • Danger of Structure Schematization in Design and Its Deleting by Means of Experiment – Holý, S., 1994
 • Practical Reliability Engineering – Holý, S., 1994
 • CTU - Yesterday, Today and Tomorrov – Holý, S., 1994
 • Laboratiry for Experimental Verification of Structures – Holý, S., 1994
 • Monitoring and Control of Technology and Service Safety by Means of Strain Gage Technique – Holý, S., 1994
 • Měření na kompozitních materiálech. Materiálové hodnoty pro výpočet. Tenzometrická měření na kompozitních materiálech – Holý, S., 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003

1994

 • Pružnost a pevnost – Valenta, F. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Puchmajer, P. - Holý, S., - Kánocz, A., 1994

Sborník

2008

 • 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Daniel, M. ed. - Holý, S. ed., - Růžička, M. ed., 2008

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., 2002

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2008

 • Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics – Růžička, M. org. - Holý, S. org. - Daniel, M. org., - Krejča, M. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Metoda křížového řezu – Weinberg, O. - Holý, S., 2004
 • Vyšetřování zbytkových napětí pomocí metody kruhového jádra – Holý, S., 2004

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • New Type of Sensor for Stress Analysis in Bones – Holý, S. - Volf, J., 2003
 • Experimental Methods for Estimating Residual Stresses – Holý, S. - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003

?

 • Metody experimentální mechaniky - dnes a zítra – Holý, S. - Vlk, M., - Hrabovský, M., ?