[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav jazyků

Kontakt

Kontaktní informace:

Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2

e-mail: 12104 (zavináč) groups.fs.cvut.cz
telefon: +420 224 357 520

Vedoucí ústavu

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

Tajemník ústavu

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

Sekretariát ústavu

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

Kontakty na jednotlivé pracovníky ústavu najdete pod záložkou lidé.

budovy/FS_KN_01sm.jpg