[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Bakalářské a Magisterské

VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÉM STUDIU
 

Součástí studijních plánů uvedených bakalářských studijních programů je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Zkoušku vykonává v rámci zakončení povinného předmětu (XXX - bakalářská zkouška), který má během semestru povinnou výuku zaměřenou na doplnění gramatických znalostí a odborné terminologie.
 
Student si může předmět zapsat kdykoliv v průběhu studia. Pro případ neúspěchu a nutnosti předmět zapsat na druhý zápis, je vhodné předmět zapsat nejpozději v předposledním semestru studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.
 

Kódy předmětů bakalářských zkoušek

zkratkakódnázevzakončenírozsahodkazy
ZBAN 2041061 Angličtina - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
UACJ 2041067 Český jazyk (UA - Ukrajina) ZK 130B [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBCZ 2041066 Čeština - bakalářská zkouška ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBFR 2041063 Francouzština - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBNE 2041062 Němčina - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBRU 2041065 Ruština - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBSP 2041064 Španělština - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]

Poznámka

Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk než jeho jazyk mateřský nebo jazyk úřední ve státě, jehož je student občanem. Zkouška může být vykonána i z jiného jazyka, než je ve skupině uvedeno. Student však musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. Zkouška může být také uznána, pokud ji student již dříve vykonal. Také v tomto případě student musí o výjimku písemně požádat pedagogického proděkana a získat jeho souhlas. Studenti, kteří mají doklad o úspěšně složené mezinárodně uznávané zkoušce nebo o státní zkoušce na jazykové škole, absolvují pouze ústní část zkoušky z odborného jazyka.
 
O souhlas také žádají občané republik bývalého Sovětského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. Ve studijních programech, ve kterých výuka probíhá v českém jazyku, se nepovažuje čeština za cizí jazyk a případnou zkoušku z češtiny nelze uznat za splnění povinnosti složení bakalářské zkoušky v nových nebo nově akreditovaných bakalářských programech.


 

VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOŽENÍ ZKOUŠKY V MAGISTERSKÉM STUDIU

 
Podle nové akreditace musí během studia student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka, přičemž se musí jednat o jiný cizí jazyk, než ze kterého skládal zkoušku v bakalářském studijním programu. Zkoušce musí předcházet povinná přípravná výuka ze zvoleného jazyka.
 
Student podle svých jazykových znalostí zváží, zda si nejprve nedoplní své jazykové znalosti (zejména z odborné terminologie) v jazykových předmětech volitelných (předměty jsou uvedeny se základními informacemi v Bílé knize „Volitelné předměty„).
 
Povinná výuka je znalostní přípravou k úspěšnému složení jazykové zkoušky. Volbou konkrétního jazyka se předmět stává pro studenta předmětem povinným. Povinnou výuku si student zapisuje nejpozději ve 3. semestru studia. V případě, že předmět úspěšně neabsolvuje, zapisuje ho na druhé zapsání ve 4. semestru.
 
Získání zápočtu z přípravné výuky je podmínkou pro povolení zápisu příslušné zkoušky. Podmínkou se řídí nejen administrativní zápis zkoušky do indexu, ale zejména možnost zápisu v KOSu. Předmět Magisterská zkouška lze zapsat kdykoliv během akademického roku, ale až po získání zápočtu z předmětu Přípravná výuka.


Kódy předmětů přípravné výuky

zkratkakódnázevzakončenírozsahodkazy
PVAN 2043081 Angličtina - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVCZ 2043086 Čeština - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVFR 2043083 Francouzština - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVNE 2043082 Němčina - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVRU 2043085 Ruština - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVSP 2043084 Španělština - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]

Kódy předmětů magisterských zkoušek

zkratkakódnázevzakončenírozsahodkazy
ZMAN 2041081 Angličtina - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMCZ 2041086 Čeština - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMFR 2041083 Francouzština - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMNE 2041082 Němčina - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMRU 2041085 Ruština - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMSP 2041084 Španělština - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]