[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Speciální - poruchy učení

Jazyky a specifické poruchy učení

Ústav jazyků spolupracuje se Střediskem ELSA (Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT). Studenti/studentky, kteří mají diagnostikovanou specifickou poruchu učení (nějakou formu „dys“) se mohou obrátit na Mgr. Barboru Čalkovskou ze Střediska ELSA, která  s nimi probere jejich potíže, ev. provede další diagnostiku. Ústav jazyků potom dostane potvrzení  o provedeném vyšetření studenta/studentky, ve kterém je návrh  individuálního přístupu při výuce a při zkoušce z cizího jazyka. Studenti/studentky mají potom též možnost navštěvovat individuální hodiny cizího jazyka na Ústavu jazyků FS.