[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ   / EN  

Doktorské

Doktorské

  • Výzkum kompozitních materiálů s kovovou matricí - více
    2303V002 - Strojírenská technologie, Aleš Herman, téma k dispozici
  • Výzkum v oblasti kovových pěn - více
    2303V002 - Strojírenská technologie, Aleš Herman, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-06-21 (16:58)

Rámcová témata doktorských prací můžete zkusit najít v tomto souboru.